Gå til innhold

Anbefalte innlegg

Eg synes det er bra at hundeeigarar stadig blir påmint om båndtvangen og at brot på den kan føre til skadde sauer og vilt, i tillegg til bot og i verste fall avliving av hund. Dette trur eg det er få som er uenige i. Mange hundeeigarar er altfor slappe med dette, eg har sjølv vore plaga med at laushundar angreip min hund som gjekk i bånd. Når det er sagt så meiner eg at avliving av hund kun skal skje i nødverge, eller etter avgjersle av myndigheitene. Ein må prøve å få tak i hunden før ein skyt. Nødverge er kun for å avverge skade ikkje for å straffe. 

Når det gjeld saken på Hellestø så seier i dag faren til hundeavlivaren at dei såg frå stova at sauene var skremte. På meg virkar det sannsynleg at hadde han sett hunden jaga sau så hadde han sagt dei såg den jaga sauene,men det sa han ikkje. Sauer kan blir skremt om folk går mot eller forbi det uansett om hunden er i bånd eller ikkje. Det er stor forskjell på å jage sau og at sauene blir skremte uten at dei er jaga.Ser ein på avstand att sauene spring så kan ein ikkje vere sikker på at dei blir jaga i alle fall så lenge ein ikkje ser ein hund som direkte spring og jagar dei. Eg har sjølv mange gonger opplevd at sauer blir skremte om eg går med hund i bånd,men som oftast blir dei nærgåande.

 

Når ein som skyt ein hund uansett om ein lyg og seier den jaga ,altså ulovleg felling  eller ein gjer det på lovleg måte så må ein ta med i berekningen at det kan komme sterke reaksjonar frå folk. Reaksjonar som er langt meir omfattande enn ein hadde tenkt på forhånd. Ein ting er ulovlege truslar det er straffbart,men det er mange måtar folk kan ta igjen på ein lovleg måte. Er ein villig til å ta følgene? Det bør ein tenke igjennom før ein eventuellt går til det skrittet å skyte. Folk har full ytringsfrihet til å komme med negative kommentarar eller opplyse offentlegheita om kva dei synes om denne personen. Eg snakkar ikkje om ulovlege ting ,men lovlege ytringar innafor ytringsfriheiten. Eller for eksempel utelatelse frå fellesskap,utfrysing, slutt på vennskap m.m.

 

 

Det må og vera lov å diskutere sider ved sauedrifta. Det var for eksempel eit par ting Monsen ikkje nemnte.  Om ikkje eigarane av sauer eller andre beitedyr ikkje skal ha det minste ansvar om dyra gjer skade. Skal dyra kunne gjera kva dei vil utan at eigarane blir ansvarleggjort?

Tenker da for eksempel på om ein sau kjem ut i vegbana, kolliderer du og kanskje får ein skade så må du ta det på din forsikring uansett om du ikkje hadde mogelegheit til å unngå samanstøyt. Ikkje nok med det du må og erstatte sauen uansett om det var di skuld eller ikkje.  Kjem eit barn springande ut i vegen og du ikkje kan lastast så blir du ikkje erstatningspliktig,men er det ein sau så må du betale. Synes folk det er rett at sauer skal ha betre vern enn barn?  Da kjem vel motargumentet om at skal  saueeigarane stå ansvarlege så blir det nesten umogleg å drive med sau,men skal vi ha sauedrift etter dagens modell uansett kostnad? Eg berre spør fordi eg sjelden ser slike spørsmål blir diskutert.

 

Ein anna ting er at i fleire kommunar er det svært lang båndtvang ,kanskje heilt til 1.november eller lengre. Er det greitt at sauene går i utmark til det nesten blir vinter? Eg kjenner fleire tilfeller der saueeigarane dryger så lenge med å få sauene ned frå fjeller at dei til slut ikkje får tak i sauene eller det kjem så mykje snø at sauen ikkje kjem ned og kanskje svelt i hjel.Dette gjer dei av ulike årsaker,men einkelte har faktisk ikkje nok innmarksbeite derfor ventar dei i det lengste med å få ned sauene. Bør det ikkje vere ein dato for når sauene bør komme ned frå utmarksbeite i fjellet? No er det store variasjonar på utmark på kysten og i innlandet med høge fjell,men kanskje kommunane kunne hatt lov til å sette ein slik frist? Dette med at sauene går til fjells langt uti november gjer det og nesten håplaust å kunne drive med laushundjakt. Faktisk vil eg påstå at sau på vestlandet er eit større hinder for laushundjakt enn ulv på austlandet.

 

Når det gjeld gjeting så er det ikkje økonomisk forsvarlig slik sauedrifta er organisert i dag,men må saueholdet vere organisert slik det er i dag for evig tid? Det finnes fleire tamreinlag der fleire eigarar eig tamrein i lag og som har ansatte gjetarar og det att på til heile året.. Om vi hadde hatt noko liknande innafor for sau så kunne kanskje eit "sauelag" med fleire tusen sau hatt råd til sauegjetarar,"sauesesongen"  varer tross alt ikkje heile året så kostnaden i forhold til reinsgjetarane hadde blitt  mindre.Må det vere slik for evig tid at ein saueflokk berre skal ha ein eigar? Eg trur nok det kanskje finns slike lag som eg her skisserer,men dei utgjer berre ein brøkdel av saueeigarane. Det skulle ikkje forundre meg om det er ei slik endring dagens landbruksminister håpar på, i alle fall at det blir større einingar. Ho har jo kalla dagens system for landbrukskommunisme så det er heilt tydeleg at ho ikkje er fornøgd med landbrukspolitikken som har vore ført i lang tid.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Men dersom bonden har mistet et lam, har han også fått sin straff?

Det er beviselig at hunden ble skutt av "bonden". Det er IKKE bevist at det var hunden som drepte lammet som ble funnet dagen etter. Derimot har politet bekreftet at en vitneforklaring tyder på at det var flere løse hunder der den dagen. Men å argumentere her virker som å snakke til en stein, så jeg takker for meg i tråden nå. :)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Har jeg noen gang sagt det er viktig at de hetses? Jeg sa de må regne med å bli det. I dagens samfunn er det slik at alle som gjør noe så brutalt og mener det er riktig blir hetset, dette var de nok klar over før handlingen skjedde.

 

Jeg tror jeg leste gjennom linjene , når jeg mente du syntes de var viktig at de ble hetset

Men for å sitere deg ovenfor : "Jeg klarer ikke å synes synd på denne familen, synes de fortjener hets."   Synes dette er tydelig nok jeg.

 

Valgte å klippe inn en definsjon av hets fra ett leksikon. Dette er hva folk flest forbinder med hets.

 

hets (hets

substantiv maskulin entall/singular

ondsinnet og usaklig oppførsel rettet mot noen, forfølgelse oppfatte noe som hets

Copyright © 2013 Skjult lenke - logg inn for å se den.

 

Hvilke menneskesyn avspeiles hos personer som mener at barna i familien fortjener det som beskriver ovenfor ?

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Jeg tror jeg leste gjennom linjene , når jeg mente du syntes de var viktig at de ble hetset

Men for å sitere deg ovenfor : "Jeg klarer ikke å synes synd på denne familen, synes de fortjener hets."   Synes dette er tydelig nok jeg.

 

Valgte å klippe inn en definsjon av hets fra ett leksikon. Dette er hva folk flest forbinder med hets.

 

hets (hets

substantiv maskulin entall/singular

ondsinnet og usaklig oppførsel rettet mot noen, forfølgelse oppfatte noe som hets

Copyright © 2013 Skjult lenke - logg inn for å se den.

 

Hvilke menneskesyn avspeiles hos personer som mener at barna i familien fortjener det som beskriver ovenfor ?

 

 

Er ikke snakk om barna, ev barn er uskyldige i en slik sak. Hadde det vært viktig for meg å hetse noen så hadde jeg gjort det selv. Men, nei, jeg klarer ikke synes synd på dem. De har satt seg i situasjonen selv, vel vitende om hvilke reaksjoner det vil medføre. Han har tatt et liv, han har skadet et annet menneske, han har tråkket så til de grader over streken og familien mener det er greit. Mulig hets er feil ord å bruke, men de fortjener å få høre hvor utrolig galt det er det han har gjort.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Du snakker om de hele tiden. Hvem er disse de som fortjener "ondsinnet og usaklig oppførsel og forfølgelse" ? Som i flertall. Mener det bare vare en som skjøt hunden. Eller var det flere haglebønder?

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Det er beviselig at hunden ble skutt av "bonden". Det er IKKE bevist at det var hunden som drepte lammet som ble funnet dagen etter. Derimot har politet bekreftet at en vitneforklaring tyder på at det var flere løse hunder der den dagen. Men å argumentere her virker som å snakke til en stein, så jeg takker for meg i tråden nå. :)

Ja, jeg har tydeligvis ikke fulgt helt med. Til dels enig med deg. Og helt enig i at dette uansett ikke fører noen plass. Det er uansett opp til lensmannen å løse opp i dette. Vi får håpe han har skikkelig snute-bart, og vet hva som må til :)

tronn over og ut.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Du snakker om de hele tiden. Hvem er disse de som fortjener "ondsinnet og usaklig oppførsel og forfølgelse" ? Som i flertall. Mener det bare vare en som skjøt hunden. Eller var det flere haglebønder?

 

For det første så skrev jeg at hets kanskje var litt feil ord, så hvorfor fortsetter du å late som det er det jeg mener? Det hadde vært veldig mye lettere om du hadde lest det som faktisk sto istedefor å tolke og ta ting ut av sammenheng. Les linken til Lindap så kanskje du forstår hva jeg mener med de. Om ikke du gjør det da heller så vil jeg tørre påstå det er fordi du er vrang og ønsker å være vanskelig og det gidder jeg ikke forholde meg til.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Alle og enhver har hund i dag. De har for god økonomi. Skjønner godt at han måtte skyte hunden til denne uansvarlige 25-åringen. Da jeg var på hans alder var jeg universitetsstudent og ikke tulling.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Alle og enhver har hund i dag. De har for god økonomi. Skjønner godt at han måtte skyte hunden til denne uansvarlige 25-åringen. Da jeg var på hans alder var jeg universitetsstudent og ikke tulling.

Men i alle dager....?

Hilsen universitetsstudent og ansvarlig hundeier.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Nå begynner dette å bli ganske barnslig dere. Kle på dere å ta en tur ut. Tross alt det det skal handle om her inne. Skjønner ikke at dere gidder å dra det så langt. Er været virkelig så dårlig at syting, klaging, kranglig på fjellforum er det eneste tidsfordrivet deres? Foreslår å ta på sydvesten å løper ti ganger rundt huset... Synest Fjellforum i større og større grad er blitt til et sted hvor folk syter og krangler. Hva med og snu den trenden å få det tilbake på noe som er positivt og meningsfylt for friluftslivet??? Melder meg og ut av denne tåpelige retninga tråden har dratt seg.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Leste ikke hele innlegget du linket til fordi det bare var provoserende svada av et lite reflektert menneske.

(...)

 

Og nei, vi skal ikke hetse andre fordi de mener noe annet enn oss selv, men her er det da virkelig ikke snakk om meninger, men handlinger.

Du skriver om mye, jeg svarer først om to av tingene du tar opp.

1. Du viser selv til en link lagt ut av @Skjult lenke - logg inn for å se den (ja, jeg har lest den, hele), men vil ikke selv lese linker andre viser til? Les hele du, før du svarer. Forfatteren kan sikkert ha spesielle meninger i det politiske landskapet, men lite reflektert er han neppe. Søk ham opp på google hvis du er usikker.

2. Kunne du være så snill å fortelle meg hva du mener med hetse? Og hvilke handlinger som kvalifiserer til dette? Jeg er opplært til at hetsing er noe som er ondskapsfullt og gjerne også usaklig, akkurat slik en annen her inne har vist i klipp fra et leksikon. Uansett handling eller mening som er avvikende fra min etikk kan jeg da ikke se at det er legitimt å utøve hets. I denne saken går det da vitterlig utover tredjeperson(er). Selv om gårdeier og far til ham som skøt er enig i sønnens handling, er det vel ikke legitimt å true med å brenne ned huset til faren?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Du skriver om mye, jeg svarer først om to av tingene du tar opp.

1. Du viser selv til en link lagt ut av @Skjult lenke - logg inn for å se den (ja, jeg har lest den, hele), men vil ikke selv lese linker andre viser til? Les hele du, før du svarer. Forfatteren kan sikkert ha spesielle meninger i det politiske landskapet, men lite reflektert er han neppe. Søk ham opp på google hvis du er usikker.

2. Kunne du være så snill å fortelle meg hva du mener med hetse? Og hvilke handlinger som kvalifiserer til dette? Jeg er opplært til at hetsing er noe som er ondskapsfullt og gjerne også usaklig, akkurat slik en annen her inne har vist i klipp fra et leksikon. Uansett handling eller mening som er avvikende fra min etikk kan jeg da ikke se at det er legitimt å utøve hets. I denne saken går det da vitterlig utover tredjeperson(er). Selv om gårdeier og far til ham som skøt er enig i sønnens handling, er det vel ikke legitimt å true med å brenne ned huset til faren?

 

1. Har lest hele nå og mener fortsatt det samme som da jeg hadde skummet igjennom den. Krig får ikke vi gjort noe med, vi prøver og vi hjelper til. Men hvem er det som starter disse krigene? Det er mennesker, ikke hunder, eller sauer. Hvorfor skal ikke et dyreliv være verdt like mye som et menneskeliv? Hvem er vi til å bestemme det? Ja, for meg betyr hunden min mer enn mange mennesker gjør. Jeg ser ikke hva som er galt med det. Naboen gjør meg iikke glad (han er egentlig ganske plagsom), hunden min gleder meg og gir meg masse. Din familie betyr garantert mer for deg enn det resten av verden gjør. Og er det noen i denne saken som er uskyldige så er det hunden og sauen, alikevel måtte hunden bøte med livet. Og uten at det var nødvendig eller lovlig.

 

2: Ai, hvor mange ganger må man forklare en ting i denne tråden. Hets er feil ord. Hvorfor skal alle henge seg opp i ordet istedefor forklaringen? Først vil jeg si at vi mennesker er gode på tomme trusler. Det bygges opp et sinne i folk når ting som dette skjer. Sinnet må ut. Istedefor å gjøre noe fysisk får folk ut frustrasjonen via debatter og kommentarfelt. Dette har egentlig bonden lagt opp til selv. Det burde ikke komme som noen overraskelse at reaksjoner som dette kommer. Det er ikke riktig å true folk på livet, men å fortelle at å skyte noens hund uten grunn ikke er akseptert, det syns jeg er riktig. Å ha en minnestund for hunden for å vise at dette ikke er greit syns jeg er fint. At så mange stiller opp er enda bedre. Kanskje folk begynner å få øynene opp for dyrevelferd.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Vær oppmerksom på at denne tråden snart er på vei ut døra dersom usaklighetene fortsetter. Dersom dere mener at et innlegg bryter med FF's reglement så rapporter det, ikke svar på det i tråden for da blir den så hullete når vi må fjerne poster.

 

Tor Magnus - som moderator

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Monsen stiller nokre spørsmål og det er heilt greit, men det ber preg av mykje følelse og lite refleksjon. 

 

........... Norsk hundehold gjer ingenting nytte for seg egentlig. 

 

 

:logik: hmmm....

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Bør hundehold som ikke er i næring egentlig være lov? Skal vi se:  De spiser, driter og gjør ikke noenting nyttig. Det er ikke holdbart, rett og slett.

 

Dette er seriøst ment.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Når jeg ser en sau på Hardangervidda, så tenker jeg ikke: Åh, så fælt. Men heller: Åh, så hyggelig! Selskap. De gjør jo ikke noen skade annet enn å spise.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Bør hundehold som ikke er i næring egentlig være lov? Skal vi se:  De spiser, driter og gjør ikke noenting nyttig. Det er ikke holdbart, rett og slett.

 

Dette er seriøst ment.

 

Alltid morsomt når folk driter seg ut.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skriver mitt siste bidrag i denne tråden. Jeg er i utgangspunkt glad i hunder og jeg er glad i dyr. Sau og vilde dyr. Har aldr vært plaget av sau på mine turer. (Men når jeg kjører bil) Jeg drømmer om å skaffe en hund snart men er betenkt over om jeg blir en god hundeier. Jeg møter mange gode og ansvarlige hundeiere, men møter og ofte hunder som er ute med sine eiere og det er lite tvil om at det er hunden og ikke eieren som bestemmer når den skal hilse på meg. Jeg syns ikke det er ok. Jeg vil hilse på eieren først.

 

Det er vanskelig å se hva som har skjedd da det har passert medias "filter." Her er mye synsing og mye følelser og mange er godt parkert i et leir på hundens/hundeierens side eller på saubondens side. Er det noen i "hundeleiret" som kan se at her er det brudd på loven om båndtvang? At episoden startet med dårlig hundehold? Er det ukjent at hund kan bli skutt? jeg er ikke helt enig i at det var rett at skyte/avlive denne hunden og det virker som at det kan ha vært gjort i affekt, men som sagt tidligere, ord står mot ord og det er en grunn til at politiet bør se på saken.

Det er hundeiers plikt at ta vare på hunden og passe på den. At hunden angivelig for bort for å hilse på saubonden er et tegn på dårlig kontroll fra hundeier. Det skal ikke skje. I hvert fall ikke på marker med sau. Hunden skal være kontrollert.

Dette er trist. Enda mer trist at det blir hets mot bonden og hans familie.

Men både sauenæringen, hva som er nødrett og hva som bør prøves i forkant av en avliving og hva som er ansvarlig hundehold bør tåle at debatteres. Saken og problemstillingen, ikke personene. Jeg tror ikke det er innenfor nødrettsparagrafen å handle i forkant. Jeg tror ikke det er "innenfor" å avlive et dyr som er satt ur spill etter en skadeskyting. 

Dette er intressant fordi jeg kan møte på disse problemstillingene på mine turer. 

Takk for spennende lesing, og God tur!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

 

Hvorfor må hundeeieren dekke alle utgifter til å gjerde inn eiendommen sin hvis han ikke ønsker sauer inn på tomta?

 

 

Hvorfor har hundeieren skylda hvis hunden sliter seg fra oppstallingen i opphisselse over de herreløse sauene som breker bare et steinkast unna?

 

 

Desse spørsmåla og andre tyder på at Monsen enten er ute etter å provosera eller ha overaskande liten innsikt i enkel kvardagsjuss. Dersom bilen din trillar ned og inn i ein annan bil sjølv om handbrekket er på er du framleis ansvarleg for skadeverk, same med hunden du hadde for dårleg sikring på. Men skal ein skapa debatt er det vel greit å setje ting på spissen. 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Uff, foreslår at denne tråden avsluttes. Kan ikke være flere momenter og vinklinger å trekke inn nå.

 

Vi er et diskusjonsforum og generellt liker jeg ikke å stenge debatter.  

 

I denne saken (hunden som ble skutt) har begge sider gjort en feil - men Monsen har stilt en del spørsmål som han bare selv delvis har svart på og som han oppfordrer til debatt om. Jeg tror kanskje mange flere gode spørsmål kunne vært stilt - men gode svar mangler det jo. Gode svar får man heller ikke fra ytterpunktene i debatten.

 

Jeg tror ikke noen hundeeiere kan forsvare noe i denne nye saken - fra Trøndelag Skjult lenke - logg inn for å se den

Tragisk sak for både hunder og ikke minst sauer og saueeiere. Slike hendelser gjør jo at hundeeiere generellt kommer ti et dårlig lys må jeg tro.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

<...>

 

Når det gjeld gjeting så er det ikkje økonomisk forsvarlig slik sauedrifta er organisert i dag,men må saueholdet vere organisert slik det er i dag for evig tid? Det finnes fleire tamreinlag der fleire eigarar eig tamrein i lag og som har ansatte gjetarar og det att på til heile året.. Om vi hadde hatt noko liknande innafor for sau så kunne kanskje eit "sauelag" med fleire tusen sau hatt råd til sauegjetarar,"sauesesongen"  varer tross alt ikkje heile året så kostnaden i forhold til reinsgjetarane hadde blitt  mindre.Må det vere slik for evig tid at ein saueflokk berre skal ha ein eigar? Eg trur nok det kanskje finns slike lag som eg her skisserer,men dei utgjer berre ein brøkdel av saueeigarane. Det skulle ikkje forundre meg om det er ei slik endring dagens landbruksminister håpar på, i alle fall at det blir større einingar. Ho har jo kalla dagens system for landbrukskommunisme så det er heilt tydeleg at ho ikkje er fornøgd med landbrukspolitikken som har vore ført i lang tid.

 

Jeg tenke litt på denne gjetingen i praksis. Når vi ser på reineiere, så kjører de 4-hjuling. Jeg er redd for at slike gjeterlag også kommer til å kjøre 4-hjuling og at det fører til mer barmarkskjøring i utmark. Det er tross alt nyttekjøring og bør derfor være lov. Det er 1 person her på forumet som sier han er sauegjeter for å være mye på fjellet. Han går antagelig/forhåpenligvis til fots fordi han er friluftsmann, men slik kommer ikke alle til å være er jeg redd for. Dette er noe å tenke på. Kansje er en lama mer skånsomt alternativ.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Men dersom bonden har mistet et lam, har han også fått sin straff? Skal da begge barter bare gå hver sin vei? Øye for øye osv...

Jeg mener det blir litt døvt. Da har man ikke selv tatt konsekvensene, det er det de stakkars dyra som har gjort.

Jeg forstår at man gjerne har tettere bånd til hunden sin enn ett av mange lam/sauer. Men dette bør egentlig bli en prinsippsak, så det ikke gir signal om at det fortsatt ikke har noen konsekvenser for hundeeiere å la hunden gå fritt.

 

Det er alltid bra hvis man klarer å holde diskusjoner på prinsippstadiet, samt at man forholder seg til de objektive fakta, og de tingene begge parter er enige om. I denne saken så er det et par slike fakta.

- Hunden var ikke i bånd. Dette er uten tvil eiers ansvar, men kun at en eier ikke overholder båndtvangen skal aldri føre til at hunden avlives.

- Hunden jaget ikke sauer da den ble skutt. Dette betyr at det er en kraftig overreaksjon fra bondens side, og etter mitt syn straffbart.

- Hunden ble skadeskutt. Selv om det hadde vært snakk om nødverge var dette nå over, og bonden hadde da plikt til å hjelpe.

- Hunden ble avlivet med skudd i magen. Et skudd som potensielt kan føre til ekstremt mye smerte og lidelse, men hvor hunden sannsynligvis (og heldigvis) døde raskt.

 

At hundeeiere bør overholde båndtvangen er hevet over tvil. Det man reagerer på her er konsekvensen. Konsekvensen av at man ikke overholder båndtvangen bør selvfølgelig ikke være avlivning av hunden, spesielt ikke når den i avlivningsøyeblikket ikke er til fare for verken dyr eller mennesker.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Fortjener alle hundeeiere med hunder som angriper sauer å bli offentlig hengt ut i media? Og da ikke bare den som hadde hunden under oppsikt på det aktuelle tidspunkt, men hele familier? 

 

 

Jeg syns vel egentlig at folk som ikke overholder båndtvangen fortjener verre enn det, men det er meg. Har man dyr så får man f**nmeg passe på dem! Samme om de sier "bæ" eller "voff"...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Gjenopprett formatering

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.


 • Lignende innhold

  • Av Leif88
   I år blir det hjemmepåske også for Lars Monsen, men vi lover bålkos når han inviterer til hjemmecamp hver dag i påsken.
   sånn lyder tittelen til NRK sin nye Lars Monsen serie som blir vist i påsken
   ifra Lars sin facebook post :
   NRK TV tråkker til: Fra torsdag til mandag i påsken kan du bli med meg på direktesendt hjemmecamp her jeg bor, to timer hver dag! For å nevne noe: Jeg får besøk av gjester, kommer med turtips til hjemmepåsken og skal vise klipp fra tidligere turer og ekspedisjoner. Og her trenger jeg hjelp fra deg. Hva er ditt favorittklipp fra mine programmer? Kommenter under denne posten, så skal vi lete i arkivene. Tusen takk for hjelpen!
    
   dette blir gøy akkurat hva et vårsykt hjerte trenger
   Skjult lenke - logg inn for å se den
  • Gjest fightingfalcon
   Av Gjest fightingfalcon
   Hei!
   Er det noen her som har noe erfaring med knivene fra Brusletto er prydet med Lars Monsens navn? Jeg har lyst på en ordentlig turkniv og 
   har vurdert enten Ánarjohka eller Børgefjell. De koster jo litt, men jeg antar det er en kniv man skal ha i mange år fremfor moraknivene som slites ut.
   Har navnet for høy pris mtp. knivene?
    
   Setter pris på alle innspill og tips 
  • Av Jan Petter Madsen
   Hei 
   Jeg er ute etter noen tv-serier/dokumentarer/filmer fra villmarken som kunne vært verdt å se, både norske og utenlandske.
   Alt fra Lars Monsen på nrk-tv har jeg sett, samt noen andre serier. 
   Kom med tips og skriv gjerne hvor det er mulig å finne det på nettet  
  • Av Bifrost
   Eg har alltid beundret og kanskje vært ein smule misunnelig på Lars Monsen, med tanke på fiskeoppleveser han får gjennom sine turer i villmarka.

   Men ofte har eg stusset litt når han avliver fangstene sine. Han holder ofte fisken slik at når han kakker den med knyttnevnen, treffer han kun fisken lengst framme ved nese/munn. Fisken blir nok svimeslagen etter et par slag på denne måten, men må nå være betre og slå den direkte i sentralsystemet så kranium og hjerne vert ramma og rask hjernedød oppstår.

   Hadde eg for eksempel skulle slått/bedøvd(med klubbe) juleslaktet på denne måten som Lars Monsen, hadde det blitt eit spetakkel på gården. Men og sameligne ein sau mot ein fisk vert nok litt dramatisk...

   Uansett, på fjellet går eg altid med ein liten priest som er flittig i bruk, og fisken er ganske bedøvd etter eit par slag med denne og klar for stikking. Småfisk knekk eg nakken på.

   På havet vert fisken eg fiskar kun bløgga, med unntak av laks og kveite som får seg eit kakk eller to i skolten før stikking, kvifor det har blitt slik har eg ikkje peiling på, men slik er det berre.

   Andre som har tenkt på dette når ein ser Lars Monsen i aksjon, eller er det bere eg som ser dette og stusser litt?


 • Hvem er aktive   0 medlemmer

  Ingen innloggede medlemmer aktive

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder og sporingslenker

Fjellsport Fjellsport

Milrab Milrab

Skitt Fiske

×
×
 • Opprett ny...

Viktig informasjon

Ved å bruke dette nettstedet godtar du våre Bruksvilkår. Du finner våre Personvernvilkår regler her.