Jump to content

Guidelines

Fjellforums reglement

Kapittel I – Innledning

§1. Formål

Forumet skal tjene som møteplass for fjell- og friluftsinteresseserte.

Forumet ønsker å fremme medlemmenes meninger og holdninger med diskusjon og saklig debatt.

 

§2. Virkeområde

Reglementet gjelder alt innhold som publiseres på forumet, og som har direkte tilknytning til dette.

 

§3. Definisjon

Med medlem her menes person eller juridisk sammenslutning som har opprettet brukerkonto på Fjellforum.

Med innhold her menes tekst, bilder, video eller annet materiale som brukes til å gi en ytring.

 

 

Kapittel II – Medlemmet

 

§4. Konto

Det er ikke tillatt at et medlem oppretter flere brukerkontoer under andre brukernavn.

 

§5. Avatar og signatur

Avatar tilknyttet brukerkonto skal være bilde eller illustrasjon hvor medlemmet har rettigheter til å benytte dette. Signatur kan være skriftlig, inneholde bilde eller illustrasjon.

 

§6. Ansvar

Medlemmet er selv ansvarlig for innhold som publiseres med dennes brukerkonto.

Medlem som deltar på utflukter eller lignende gjennom kollektiv oppslutning på forumet er selv personlig ansvarlig for sin egen deltakelse og handlinger.

 

Kapittel III – Melding

 

§7. Innlegg

Innhold som publiseres gjennom innlegg eller andre kommunikasjonsmidler som har sammenheng med Fjellforum skal primært være relatert til Fjellforums grunnemner; fjell og friluftsliv.

 

§8. Saklighet - personangrep

Innhold som publiseres på Fjellforum skal være av saklig art. Det forbudt med innhold, herunder personangrep og lignende som kan oppfattes som sjikane eller lignende mot enkeltpersoner eller grupper.

 

§9. Innhold

Tråder og innlegg skal postes i korrekt kategori. Innlegg i tråder skal holde seg til trådens tema.

Innlegg, PM og andre kommunikasjonsmidler skal inneholde alminnelig folkeskikk. Videre skal ikke moderering som gjøres bli diskutert i tråder.

Det er forbudt å publisere innlegg og PM hvor innholdet strider mot norsk lov. Det samme er opphavsbeskyttet materiale som ikke har godkjennelse fra rettighetshaver.

Tråder og innlegg skal ha et informativt og kvalitativt innhold som er satt i kontekst.

 

§10. Politikk og religion

Politikk og religion diskuteres ikke, med unntak av når dette er relatert til forumets grunnemner ref §7.

 

§11. Markedsføring

Fjellforum skal ikke brukes til markedsføring eller lignende.

Bedrifter, organisasjoner, reisearrangører m.fl. har anledning til å skrive på Fjellforum så fremt det ikke omhandler egen markedsføring eller reklame for produkter eller tjenester. Innlegg skal i så fall ha ren informasjonsverdi for aktuelle produkter eller tjenester. Det skal fremgå i tråden hvem man representerer.

 

§12. Kjøp og salg

Privatpersoner har anledning til å kjøpe og selge friluftsutstyr i kategorien kjøp og salg.

Tittelen i kategorien skal inneholde ”kjøpes” eller ”selges” med en kort presisering for hva som omsettes. Tråden skal være informativ hvor tilstand og pris bør oppgis.

Når en gjenstand er kjøpt eller solgt, skal dette markeres med et nytt innlegg.

Det er ikke tillatt å påpeke annen pris for like eller lignende produkter. Forhandlinger er derimot tillatt.

 

§13. Sitering

Sitering skal bare omhandle den delen av posten man vil kommentere. Ønsker man å ta opp mer enn én del i en post, skal siteringen deles opp i flere mindre sitater, etterfulgt av ens kommentar.

 

§14. Språk

Det kan benyttes norsk, dansk, svensk eller engelsk språk på forumet.

 

 

Kapittel IV – Moderering

 

§15. Moderering

Moderatorer står fritt til å slette innlegg som ikke har tilstrekkelig relevans for forumet. Moderators beslutning er suveren og endelig

 

§16. Retningslinjer

Moderatorene vil opprettholde en god takhøyde for hva som aksepteres publisert på forumet. De vil på den annen side, i den grad det er forholdsmessig, moderere innlegg for å ivareta en god og saklig diskusjon.

 

§17. Tilstedeværelse

Moderatorene følger med på hva som publiseres. Likevel ønsker vi også medlemmenes observasjoner, med innsending av rapport til moderatorene.

 

 

Kapittel V – Fjellforum

 

§18. Ansvar

Eiere og moderatorer har intet ansvar for hva som blir publisert på forumet.

Heller har de intet ansvar for utflukter eller lignende gjennom kollektiv oppslutning på forumet, foruten når de faller inn under det personlige ansvaret i § 6.

 

 

Kapittel VI – Sanksjoner

 

§19. Advarsel

Et medlem som bryter reglene vil kunne risikere advarsel for brudd på disse.

 

§20. Midlertidig stengning

Når et medlem har mottatt to advarsler kan medlemmets konto og IP-adresse bli stengt i en måned.

 

§21. Permanent stengning

Ved nye overtredelser vil konto og IP-adresse til medlemmet bli stengt i minimum tre måneder eller permanent.

Ved sjikane mot moderatorer kan konto og IP-adresse bli stengt permanent med umiddelbar virkning.

 

§22. Unntak

Moderatorene vil uansett kunne foreta midlertidig eller permanent stengning av konto og IP-adresse uten at advarsel er gitt, dersom bruddene på reglementet er av en slik karakter som krever umiddelbar reaksjon. En slik beslutning skal alltid grunngis til medlemmet.

 

 

Kapittel VII – Personvern

 

§23. Personvern

Loggfilene er vedlikeholdt og analysert av alle forespørsler for filer på dette nettstedets webservere. Loggfiler fanger ikke opp personlig informasjon, men innhenter brukerens IP -adresse, som automatisk gjenkjennes av våre webservere.

 

Beskyttelse av personvernet til de helt unge er spesielt viktig . Derfor vil vi aldri samle eller vedlikeholde informasjon på våre nettsider fra de vi faktisk vet er under 13 år, og ingen del av nettstedet er strukturert for å tiltrekke personer under 13 år.

 

Dette nettstedet lagrer ikke informasjon som vil tillate oss å identifisere individuelle brukere av denne tjenesten uten deres tillatelse. Alle cookies som kan brukes av dette nettstedet er brukt enten utelukkende på en forespørsel eller for å opprettholde brukerens preferanser. Cookies blir ikke delt med noen tredjepart.

 

Sletting av konto kan gjøres av admin. Kontakt en av oss på PM eller send en epost til [email protected]. Det er ikke mulig å gjenopprette en slettet profil og dine innlegg blir stående som postet av Guest-brukernavn.

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use, and privacy rules Privacy Policy