Jump to content
IGNORED

Private fiskevann på Hardangervidda


Guest
 Share

Recommended Posts

Heriks skrev (14 minutter siden):

Spørsmålet er jo hvem er "storfisken", skal det være et eget sett regler for de som har midler til å gå inn som kjøper de få gangene disse svære eiendommene er på salg, skal det være egne regler for sameiet bestående av 10 grunneiere som har vedtatt at på deres eiendom skal det være næringsfiske og ikke salg av fiskekort eller at de leier ut fiskerettigheten eksklusivt for 10 år for en viss sum og sånn ekskluderer alle andre?

Altså, staten må veldig gjerne øke sin eierandel i utmark men da må det foregå ved at de kjøper eiendom på det frie marked til markedspris.    

Jeg mener at ingen bør ha enerett på vann. En gang blir lovene endret til det beste for alle, det tror og håper jeg. Nå er jeg så sliten at jeg må ut å gå. Hodet er kokt.

Edited by Guest
Link to comment
Share on other sites

Tomas 70 skrev (4 minutter siden):

Da velger folk å tie. Folk flest. Det er mitt inntrykk

Debattklimaet er ufint mange steder, det er det ingen tvil om, men andelen som, til tross for dette, ytrer seg, har nok gått opp. For 15 år siden var ikke sosiale medier, kommentarfelt m.m. frekventert av på langt nær like mange som i dag. 

Link to comment
Share on other sites

Selv har jeg ingen problemer ved at enkelte grunneiere bruker sitt område på vidden privat. Det finnes så mange vann på det platået som er regulert med fiskekort, at jeg aldri for tid (i min levetid) til å kaste sluk eller ei markklyse i dem alle. 

Link to comment
Share on other sites

Knott skrev (18 minutter siden):

Selv har jeg ingen problemer ved at enkelte grunneiere bruker sitt område på vidden privat. Det finnes så mange vann på det platået som er regulert med fiskekort, at jeg aldri for tid (i min levetid) til å kaste sluk eller ei markklyse i dem alle. 

Nettopp !
Men enkelte er mer opptatt av de få vann de ikke får fisket i enn alle de kan fiske i 

Link to comment
Share on other sites

Nå er jo 1) ikke Hardangervidda det eneste stedet med fiskevann og 2) eindommene på Hardangervidda ikke de største i Norge.

Her er en liste over de største. https://no.wikipedia.org/wiki/Liste_over_Norges_største_grunneiere
F.eks. er enorme landområder i Trøndelag private. Og jeg tror nok ikke slike som Ola Mæle investerer i slike eiendommer for moro skyld. Foreløpig har det sett ut til at det er jakrettigheter de ønsker å skaffe seg avkastning av investeringen på.

Link to comment
Share on other sites

Tomas 70 skrev (1 time siden):

Så lenge det ikke blir gjort noen flere nye vedtak om salg av Statskog vant "vi" på den saken der uansett. Men det er absolutt viktig at det ikke gjøres flere nye vedtak om ytterligere salg. 

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...
Bjarne H.S. skrev (På 14.7.2020 den 20.30):

Jeg tror man her ofte og bør, skille mellom "allemannsretten" og retten til sportsfiske. Ja, det kan langs kysten være noe vanskelig flere plasser å komme til gode fiskeplasser, tro meg jeg har opplevd det, og her krysser interessene seg ganske godt, fri tilgang til strandsonen slik at man får fiske. Det stiller seg litt annerledes i fjellet og borte fra kysten. Her gjelder eiendomsretten også de flytende delene av eiendommen, motsatt hva som gjelder langs sjøen. Det er vanskelig å gjøre mye med, og man kan ikke trekke kortet med "allemannsretten" der, i dag.

Når utmark blir innmark!

spacer.png

Nå Leste jeg litt fort... "Utesteng fra fiske i undertøy" :P

 

Link to comment
Share on other sites

Allemannsretten bør utvides til også å gjelde fiskevann. Jeg skjønner at på det tidspunkt allemannsretten ble til valgte man å unnlate fiskevann, nettopp fordi dette var en meget viktig inntektskilde og ikke minst en viktig matkilde for dem som hadde dette.

I dag er bildet annerledes. Jeg har ikke tall på det men tviler på at de fleste private vann brukes til matauk eller som en viktig inntektskilde.  Men kan innrømme at de som driver med uttak for videresalg og kan dokumentere at dette er en viktig inntektskilde kunne fått dispensasjon.

Norske lover og regler endres stadig ut fra hva som er hensiktsmessig. Således må også allemannsretten vernes og endres i takt med hvordan naturen brukes i dag. Og det vi leser nå er at tilgangen på områder blir stadig mindre, hytter bygges over en lav sko og rettighetene til innbyggerne gjennom allemannsretten blir stadig mindre.

Jeg ønsker ikke tilstander som i utlandet hvor alt er privat. Det er ikke en ønsket utvikling.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

Greit nok at det er private fiskevann og næringsfiske av de. Ikke noe problem, men hadde det vært mulig å kjøpe fiskekort hadde jo grunneier/fiskerettshaver fått inntekt av det i tillegg til næringsfiske.

Og hadde  det blitt såvidt mange fiskere at det hadde hatt noe å si på mengden fisk så sier det seg selv at inntekt på salg av fiskekort fort ville erstatte eventuell nedgange i fiskebestand i ett fiskevann.

Det er jo også mulig å sette grense på hvor mange fisk en sportsfisker kan ta ut i døgnet/på en tur. Dette er mer og mer vanlig mange steder og jeg er overbevist at sportsfikere flest hadde synes at det var helt OK.

For de aller fleste som tar seg bryet med å gå langt innover fjellet for å fiske er det vel ikke først og fremst antallet fisk som er opplevelsen, men hele turen fra start til mål. Gå seg god og varm /svett..(😁), sette opp teltet, sitte og se om ser noen vak, rusle litt rundt og fiske litt når en har trua...

Link to comment
Share on other sites

Det er flere av de private fiskevannene som leies ut på åremål med eksklusiv rett til å fiske, så at det ikke har betydning for inntekt for grunneier er vel rett og slett feil. Jeg mistenker at du skal selge _mange_ fiskekort for å utligne prisen på åremålsleie som selges til høystbydende. Se f.eks Halne Sameie og skulle man være i markedet så er det jo bare å hive inn et bud på fiskerett nr. 5 med hytte ..  ser ut som budet er 64 000 nå (i skrivende stund) er noen fiskekort det ... 

Link to comment
Share on other sites

De vannene med stor fisk har vel kanskje grunneieren kultivert? Det er mye jobb å kultivere vann om de ikke regulerer seg selv.

Man burde i grunnen tro at de vannene som ikke blir fisket i med årene burde regulere seg selv? Slik som i Sarek er det ikke lov å jakte eller fiske og det er egentlig veldig spesielt.

Link to comment
Share on other sites

Når det gjelder fiske på Hardangervidda øst gjelder det 11. bud.:"Thou shall  not get caught" . Det er greit å ha godt utviklet radar og øyne i nakken. Når man kjøper ett fiskekort ser man at man bare har lov å fiske i rennende vann om sommeren. Der man ikke kan få fisk. Når så høsten kommer og fisk faktisk går opp i elvene, forteller fiskekortet at nå har du ikke lov å fiske i rennende vann heller. For nå kan du faktisk få fisk. Så det hele dreier seg om illusjoner. Selger av fiskekortet selger en illusjon om at man skal gis mulighet for å få fisk. Og kjøper av fiskekortet utrykker  illusjonen om at han skal forholde seg til begrensningene i fiskekortet. Så alle er stort sett fornøyd. Fiskekortet blir alibiet som gjør at man ikke trenger å være redd for at fiskestangen stikker opp av sekken når man går.

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Robinson skrev (2 timer siden):

Når det gjelder fiske på Hardangervidda øst gjelder det 11. bud.:"Thou shall  not get caught" . Det er greit å ha godt utviklet radar og øyne i nakken. Når man kjøper ett fiskekort ser man at man bare har lov å fiske i rennende vann om sommeren. Der man ikke kan få fisk. Når så høsten kommer og fisk faktisk går opp i elvene, forteller fiskekortet at nå har du ikke lov å fiske i rennende vann heller. For nå kan du faktisk få fisk. Så det hele dreier seg om illusjoner. Selger av fiskekortet selger en illusjon om at man skal gis mulighet for å få fisk. Og kjøper av fiskekortet utrykker  illusjonen om at han skal forholde seg til begrensningene i fiskekortet. Så alle er stort sett fornøyd. Fiskekortet blir alibiet som gjør at man ikke trenger å være redd for at fiskestangen stikker opp av sekken når man går.

Aldri hatt problem med å få fisk i rennende vann på vidda sommerstid, men selvfølgelig kjedelig at det er såpass store områder det ikke er lov å fiske. Dessuten vanskelig å forstå hvor det faktisk er lov å fiske da definisjonen av "rennende vann" er noe forskjellig fra kart til kart. Er det bare jeg som opplever det på nyere kart virker å være stadig større områder det ikke er lov å fiske? Eks Geitvassdalen og elva mellom Øvre og Nedre Hein virker å ha forskjellig status basert på hvilket kart man sjekker.

Har inntrykk av at det langt tilbake var akseptert at en vandrer hentet ut noen fisk til mat på vei over vidda. Skulle gjerne sett at det var samme aksept for dette fortsatt..

Link to comment
Share on other sites

Jeg har aldri brydd meg med å studere kartene. Jeg får ikke kart med fiskekortet når jeg kjøper det. Joda, jeg også kan få fisk i rennende vann om somrene, men det er bare småfisk. Den fine fisken står i vannene til den skal opp og gyte om høsten. Nå mener jo jeg at i ett vassdrag , så er alt vann på en måte rennende. Ellers ville jo vannet stoppe opp, ikke sant, og aldri renne ut ett utos. Og med den logikken blir bare vannene i ett vassdrag fine høler i elva...

Link to comment
Share on other sites

Gjest skrev (På 11.7.2020 den 19.52):

På hvilken måte? Forklar. Ville ikke da flere vann på vidda blitt tilgjengelig?

Og til Tubbs litt lengre oppe her : jeg synes det er stor forskjell på en (liten) hage i by'n og et stort vann (eller fler) langt inne på vidda. (Men for all del, jeg har en liten hage med eple og plommetrær. Ring gjerne på og plukk gratis :) )

Rakfisk er sikkert godt, men har ikke spist mye av det. Jeg er mer opptatt av - kall det rettferdighet - jeg synes det er urettferdig at enkeltpersoner alene kan eie enorme arealer på høyfjellet. Jeg liker å ferdes i fjellet - og fiske der jeg vil - men betaler mer enn gjerne for fiskekort. Til staten vel og merke. Fisken jeg får, steker jeg i panna der og da. 

Er glad for at flere er enige med meg her. Høyfjellskommisjonen fra 1800-tallet ja :) Tenkte meg noe sånt. På tide å gjøre noen endringer rundt det "lovverket"?

Syntes du det er rettferdig at noen skal ta fra deg næringsgrunnlaget ditt. I Norge og på Hardangervidda er det nok av vann. Noen vann brukes fortsatt for næringsdrift og gir en god inntekt for grunneiere. Det kan da ikke være et stort problem. Skal du heller da betale overskatteseddelene eller forvnetr du at andre bare skal tape inntektgrunnlaget sitt pga hobbyfiskere.

Link to comment
Share on other sites

Interessant diskusjon, helt på sin plass å diskutere eiendomsrett, hvor den kommer fra og om vi skal fortsette med den i sin nåværende form. Var også en liten tur på Hardangervidda i sommer og skjønner godt trådstarters problem.

https://www.dagbladet.no/kultur/privat-eiendomsrett-er-elefanten-i-rommet/69692606

 

Link to comment
Share on other sites

Før vi begyner diskusjonen om eiendomsretten,som enkelte her på forumet begyner å snakke om,  tror jeg vi alle må gå i oss selv for å berge allemannsretten først og fremst, mange steder ser det ut som en svinesti etter friluftsfolket. Det er faktisk ikke en selvfølge at allemannsretten overlever på sikt, dette har vi eksempler på i andre land. Jeg har tatt svært mange bilder i sommer av det jeg kaller direkte hærverk av norsk natur.

Med den utviklingen av økt interesse for friluftsliv, er jeg redd vi kan oppleve at allemannsretten kommer opp på diskusjonsbordet blant politikerne i fremtiden. Det er imidlertid ett politisk  parti, med stor interesse for større grunneiere, som ble ganske store nå, som har nevnt akkurat dette ved en anledning. 

Jeg vet man ikke skal diskutere politikk her inne på forumet, og jeg gjør heller ikke det, men jeg kommer med ett «varsko her» til alle oss, som nå må begyne å ta med oss all søpla hjem, og ikke gjøre skade på naturen når vi er der ute. Vi bør begyne å ha mål om en total sporløs ferdsel og opphold i norsk natur.  NÅ!

Edited by Fenrisfrøya
Link to comment
Share on other sites

Fenrisfrøya skrev (1 time siden):

Før vi begyner diskusjonen om eiendomsretten,som enkelte her på forumet begyner å snakke om,  tror jeg vi alle må gå i oss selv for å berge allemannsretten først og fremst, mange steder ser det ut som en svinesti etter friluftsfolket. Det er faktisk ikke en selvfølge at allemannsretten overlever på sikt, dette har vi eksempler på i andre land. Jeg har tatt svært mange bilder i sommer av det jeg kaller direkte hærverk av norsk natur.

Med den utviklingen av økt interesse for friluftsliv, er jeg redd vi kan oppleve at allemannsretten kommer opp på diskusjonsbordet blant politikerne i fremtiden. Det er imidlertid ett politisk  parti, med stor interesse for større grunneiere, som ble ganske store nå, som har nevnt akkurat dette ved en anledning. 

Jeg vet man ikke skal diskutere politikk her inne på forumet, og jeg gjør heller ikke det, men jeg kommer med ett «varsko her» til alle oss, som nå må begyne å ta med oss all søpla hjem, og ikke gjøre skade på naturen når vi er der ute. Vi bør begyne å ha mål om en total sporløs ferdsel og opphold i norsk natur.  NÅ!

 

Tror de fleste her på forumet er enige i sporløs ferdsel, ser ikke helt poenget med å true med fjerning av allemannsretten fordi noen forsøpler.

 

Men det synliggjør kanskje i enda større grad hvor viktig det er at vi som er for allemannsretten fortsetter å kjempe for de rettighetene vi har, og at allemannsretten bør forsterkes slik at man unngår mer privatisering. Derigjennom at det må settes strenge krav til hvorfor folk skal ha private vann.

Private vann var viktig nærings -og inntektskilde i gamle dager. I dag er det for de fleste en hobby. Da bør private vann på generelt grunnlag oppheves (mens de som kan dokumentere næringsvirksomhet får beholde private vann til næring).

Veldig mange har egne interesser for å redusere/innskrenke allemannsretten. De tjener på det. Da er det veldig synd at folk som i utgangspunktet er for allemannsretten gir disse en ekstra stemme med å true med at allemannsretten fjernes om ikke "vi" skjerper oss. 

Edited by Friluftsnoob
Link to comment
Share on other sites

Friluftsnoob skrev (5 timer siden):

 

Tror de fleste her på forumet er enige i sporløs ferdsel, ser ikke helt poenget med å true med fjerning av allemannsretten fordi noen forsøpler.

 

Men det synliggjør kanskje i enda større grad hvor viktig det er at vi som er for allemannsretten fortsetter å kjempe for de rettighetene vi har, og at allemannsretten bør forsterkes slik at man unngår mer privatisering. Derigjennom at det må settes strenge krav til hvorfor folk skal ha private vann.

Private vann var viktig nærings -og inntektskilde i gamle dager. I dag er det for de fleste en hobby. Da bør private vann på generelt grunnlag oppheves (mens de som kan dokumentere næringsvirksomhet får beholde private vann til næring).

Veldig mange har egne interesser for å redusere/innskrenke allemannsretten. De tjener på det. Da er det veldig synd at folk som i utgangspunktet er for allemannsretten gir disse en ekstra stemme med å true med at allemannsretten fjernes om ikke "vi" skjerper oss. 

Jeg tror det hjelper lite  å kjempe for allemannsretten hvis grunneiere opplever forsøpling på sine eiendommer og rundt vann. Vi har alle ett ansvar om å IKKE komme i en situasjon hvor allemannsretten blir truet, det er opp til hver og en av oss. Deg, meg..alle!

Hvis jeg eide en stor eiendom med fiskevann, og folk tok seg til rette med å etterlate seg folkemøkk rundt hele vannet år etter år,  hvor møkkpapiret flakser rundt, friske trær hogges ned, steiner bæres opp av vannet for å lage bålplass på bålplass rundt mine fiskevann, søppel overalt, igjenliggende presenninger.....osv osv...ja da hadde jeg blitt så lei at jeg hadde arbeidet steinhardt for å innskrenke aktiviteten rundt på min eiendom. Utifra det jeg har sett siste år, virker det som mange tror naturen gjør allt om til jord, men det er ikke tilfelle.

Tenk om alle som driver friluftsliv, kunne late som om allt du ser rundt deg er din egen eiendom.

Link to comment
Share on other sites

Fenrisfrøya skrev (55 minutter siden):

Jeg tror det hjelper lite  å kjempe for allemannsretten hvis grunneiere opplever forsøpling på sine eiendommer og rundt vann. Vi har alle ett ansvar om å IKKE komme i en situasjon hvor allemannsretten blir truet, det er opp til hver og en av oss. Deg, meg..alle!

Hvis jeg eide en stor eiendom med fiskevann, og folk tok seg til rette med å etterlate seg folkemøkk rundt hele vannet år etter år,  hvor møkkpapiret flakser rundt, friske trær hogges ned, steiner bæres opp av vannet for å lage bålplass på bålplass rundt mine fiskevann, søppel overalt, igjenliggende presenninger.....osv osv...ja da hadde jeg blitt så lei at jeg hadde arbeidet steinhardt for å innskrenke aktiviteten rundt på min eiendom. Utifra det jeg har sett siste år, virker det som mange tror naturen gjør allt om til jord, men det er ikke tilfelle.

Tenk om alle som driver friluftsliv, kunne late som om allt du ser rundt deg er din egen eiendom.

Du må bo rundt Oslo ett sted. På mine kanter er det som oftest grunneiere som herper naturen. 

En liten anekdote: For noen år siden fikk vi, hele familiene med unger, låne en gammel hytte av en trivelig bonde som både jeg og kona har kjent siden vi var unger. Denne bonden eier også ett vann som vi fikk lov å fiske i. Bruk oter, garn eller hva dere vil, for vannet er overbefolket med mager smårøye var beskjeden fra han. Vi merket jo det når vi fisket. Vi fikk masse, men ingenting over 15 cm. Tingen var den at denne bonden også hadde lyst å skille ut noen hyttetomter og ville vise meg hvor han mente det hadde vært perfekt for meg å bygge meg en hytte. Mens vi ruslet rundt i lia hans, over vannet, ser vi en bil parkert i veikanten og en kar som stod og fisket med stang. Vi var vel omtrent  100 meter over veien , og bonden begynner å hoie for å få oppmerksomheten til denne fiskeren. Han ropte opp til oss noe på engelsk og bonden kom ikke på mer å svare enn "I am the farmer. Get out of here". Han med stanga svarte noe jeg ikke skjønte, men ble stående. Og vi gikk videre. Jeg ymtet frampå til bonden, som jeg betraktet som en god venn (han er død nå), at karen med stanga gjør deg en tjeneste. Han skulle hatt med garn. "Det er mitt vann" var svaret. Og der er vel essensen. Og problemet. Det var hans li også, men han hadde ikke eiendomsrett til blåbærene som vokste der, eller kantarellene. 

 

Link to comment
Share on other sites

Var en tur på imingfjell denne sommern, og følte meg direkte lite velkommen. Grunneiere som kjørte ATV/bil i full fart, skulte og så stygt på alle som parkerte langs veien. De var visst sure for noe og markerte dette med en veldig fremtredende oppførsel. Spurte oss, sur og gretten, om det var vi som hadde parkert et sted de mente ingen skulle parkere…

På imingfjell er det i tillegg masse private vann, og når alt er privat føler man seg veldig lite velkommen.

 

Jeg skal selvsagt aldri dra dit igjen, men poenget er at dette er noe som ikke bør skje. Det er allemannsretten som gjelder, og da kan vi ikke ha disse kongene av haugen oppførselen.

Link to comment
Share on other sites

Ett problem er at allemannsretten ikke gjelder biler. Hvis en grunneier gjør det umulig å parkere, gjør han det veldig vanskelig å bruke utmarka. Og han har den muligheten. Og mange bruker denne muligheten. J

Link to comment
Share on other sites

Friluftsnoob skrev (7 timer siden):

 

Tror de fleste her på forumet er enige i sporløs ferdsel, ser ikke helt poenget med å true med fjerning av allemannsretten fordi noen forsøpler.

 

Men det synliggjør kanskje i enda større grad hvor viktig det er at vi som er for allemannsretten fortsetter å kjempe for de rettighetene vi har, og at allemannsretten bør forsterkes slik at man unngår mer privatisering. Derigjennom at det må settes strenge krav til hvorfor folk skal ha private vann.

Private vann var viktig nærings -og inntektskilde i gamle dager. I dag er det for de fleste en hobby. Da bør private vann på generelt grunnlag oppheves (mens de som kan dokumentere næringsvirksomhet får beholde private vann til næring).

Veldig mange har egne interesser for å redusere/innskrenke allemannsretten. De tjener på det. Da er det veldig synd at folk som i utgangspunktet er for allemannsretten gir disse en ekstra stemme med å true med at allemannsretten fjernes om ikke "vi" skjerper oss. 

Enig i at man skal gjøre det man kan for å holde allemannsretten i hevd. Og gjerne forsterke den. At det er noen få vann som er på privates hender ser jeg dog som et minimalt problem. Det legges nok mer ned i bevaring og oppfølging av disse vannene enn mange tror. Det er faktisk en viktig inntekskilde for noen få. Derimot tror jeg forenklingen om forsøpling og dritt er mye viktigere enn man tror. Og jeg mener dette er den alvorligste trusselen mot allemannsretten. I sommer ble to områder stengt for bla. Camping pga dette. 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use, and privacy rules Privacy Policy