Jump to content

Private fiskevann på Hardangervidda


Guest

Recommended Posts

Hei. En ting som jeg har lurt på veldig lenge. Hva er historikken bak private fiskevann og såkalte grunneiere på vidda? Store vann som er beliggende langt fra folk og fe, som det tar timesvis å gå inn til, med blod, svette og tårer som innsats - men hvor fiskekort ikke er gyldig (altså ingen fiskekort er mulig å få kjøpt).

Altså, jeg kan for lite rundt dette temaet - men kjenner jeg blir lettere irritert over at 1 person (eller noen flere personer) kan eie et vann det tar - sånn eksempelvis - ca 2 timer å gå rundt. Når og hvor ble disse vannene kjøpt? Og hvor kan de kjøpes? Har dette noe med arv fra gamle dager å gjøre? Er historikken en eller annen storbonde på 1800 tallet som gjorde beslag på store landområder - og hvor dette er blitt overført til videre slekt? Må bare spørre, fordi jeg kan for lite - men også fordi det irriterer meg grenseløst :) Mulig jeg banner i kjerka, men alle disse vannene burde vært overført til staten omgående :) Basta!

Ble jaget vekk fra et slikt vann en gang. På Hardangervidda i nærheten av Imingfjell for ca 20 år siden. Av en eldre truende kar bærende på en rifle... Jeg var den gang veldig ung og ante ikke at vannet var privat. Naturlig nok klare han å skremme vannet av meg. En veldig ubehagelig opplevelse. Jeg fikk kanskje 1 ørret på kroken og thats it. 

Men korriger / opplys meg rundt dette temaet :) 

PS! Kjøper gladelig fiskekort :) 

Link to comment
Share on other sites

Annonse

Ca. halvparten av Hardangervidda nasjonalpark er privat grunn. Kjøpes, selges og arves som annen landbrukseiendom. Fiskerettigheter ligger til grunneier, derfor er det mulig å ha private vann på Hardangervidda. Bruksrettighetene er forskriftsfestet i verneforskriften §3 Grunneigarar og andre rettshavarar skal framleis ha eigedomsrett og bruksrett i nasjonalparken, og kan nytte rettane i den grad det ikkje kjem i strid med verneformålet. Det same gjeld bruk av allmenningsrettar etter fjellova [..]

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Private fiskevann på Hardangervidda er hovedinntektskilden til flere fjellgårder. Gårder med bratte,  tungdrevne jorder og store utmarksareal. Alle dere som kjøper oppdrettsrakfisk bør etterspørre nydelig lokalprodusert rakfisk for Numedal. SÅ mye bedre.  Dere som ønsker slutt på private fiskevann må tenke over konsekvensene for de som ville mistet sin inntekt og jobb.

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

aanselaeddis skrev (35 minutter siden):

Ok. Trist. Synes det er helt på trynet for å være helt ærlig

Skal man kunne gå inn i en hage og plukke frukt bare man betalter for den også ? 🤔

Edited by tubbs
 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

 

Pr. i dag er det vel ikke mange gardsbruk som  har sin hovedinntekt av inntekter fra fiske på vidda. Det var kanskje slik for et par hundre år siden.  Fiske med stang burde kunne tillates etter å ha løst fiskekort. Rettighetene ble "bestemt" av Høyfjellskommisjonen midt på 1800 tallet. 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Staten er jo en framifrå forvalter.  All rakfisk jeg spiser til helgerokost  hele desember kommer fra vidda. Fra privat forvaltning, ikke statlig. Det er 65 vann i statsalmenning med salg av fiskekort, kan lure på hvorfor det ikke er næringsfiske derifra.

Edited by Karita
Link to comment
Share on other sites

7 hours ago, Heriks said:

Synes det er bra jeg, alternativet er vel at Hardangervidda nasjonalpark hadde vært halvparten så stor. 

På hvilken måte? Forklar. Ville ikke da flere vann på vidda blitt tilgjengelig?

Og til Tubbs litt lengre oppe her : jeg synes det er stor forskjell på en (liten) hage i by'n og et stort vann (eller fler) langt inne på vidda. (Men for all del, jeg har en liten hage med eple og plommetrær. Ring gjerne på og plukk gratis :) )

Rakfisk er sikkert godt, men har ikke spist mye av det. Jeg er mer opptatt av - kall det rettferdighet - jeg synes det er urettferdig at enkeltpersoner alene kan eie enorme arealer på høyfjellet. Jeg liker å ferdes i fjellet - og fiske der jeg vil - men betaler mer enn gjerne for fiskekort. Til staten vel og merke. Fisken jeg får, steker jeg i panna der og da. 

Er glad for at flere er enige med meg her. Høyfjellskommisjonen fra 1800-tallet ja :) Tenkte meg noe sånt. På tide å gjøre noen endringer rundt det "lovverket"?

Link to comment
Share on other sites

Ja nå spiser ikke jeg rakfisk, hverken til jul, eller resten av året, men jeg registrerer at kort koster betraktelig mer på privat grunn, enn på statsgrunn. Er litt i samme tanker som trådstarter her. 

I "mine" områder av vidda er det privat grunn. Ok, jeg betaler kortet, men med en bismak. Jeg har sendt en forespørsel til fiskarlaget om hva intektene fra kortsalget brukes til: Og de svarer ingen ting, sitat slutt.

Inntektene fordeles på rettighetshaverne og ikke noe brukes på kultivering, eller opprydning. 

Jeg har kommet over tomme 20 liters kanner stukket innunder steiner etc. Dette er ikke søppel fra turgåere men heller fra snøskuter etc, kanskje grunneiere?. Jeg er helt enig, vi fjellfanter skal selvfølgelig ta med oss søpla tilbake, noe ikke alle gjør dessverre og her må vi bli bedre.

130 kroner døgnet betaler jeg "gladelig" men jeg unner dem egentlig ikke denne inntekten. De gjør, unskyld utrykket, ikke en dritt, for disse pengene. 

Allikevel planlegger jeg ny tur i sommer.😔

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

aanselaeddis skrev (2 minutter siden):

På hvilken måte? Forklar. Ville ikke da flere vann på vidda blitt tilgjengelig?

Er glad for at flere er enige med meg her. Høyfjellskommisjonen fra 1800-tallet ja :) Tenkte meg noe sånt. På tide å gjøre noen endringer rundt det "lovverket"?

Jeg tviler sterkt på at man hadde fått vernet området hvis ikke grunneier hadde fått beholde bruksrettigheter og det er _mange_ grunneiere på Hardangervidda (det er blant annet mange sameier, og disse er listet opp i verneforskriften for Hardangervidda nasjonalpark), så hvis man bare skulle vernet statens areal hadde nasjonalparken blitt vesentlig mindre. Det er jo slik at disse arealene var/er en viktig del av ressursgrunnlaget for gården, og eiendomsretten er vel ikke noe som ble bestemt av Høyfjellskommisjonen, det var vel primært et organ for å løse eiendoms-tvister mellom staten og private. Eiendomsretten er vel nedfelt i grunnloven og nei, det er faktisk ikke noen forskjell på om man eier hage eller om man eier noen tusen mål utmark .. vel, bortsett fra at det er litt vanskelig for hvermansen å påberobe seg allemannsrett i en hage da. 

Jeg skjønner ikke hvorfor det er noen urettferdighet involvert her, det er fullt mulig å kjøpe seg landbrukseiendom med utmarksrettigheter hvis man har den interessen. Man må selvfølgelig forholde seg til alle de andre morsomhetene som ligger i det å eie landbrukseiendom som bo- og driveplikt og slikt men aldeles ikke umulig. Hadde det vært helt klin umulig å bli grunneier så kunne jeg jo vært enig i at det hadde vært noe urettferdig.    

 • Like 5
 • Thanks 4
Link to comment
Share on other sites

Det er ikke noe urettferdighet her, men ren misunnelse. Har noen mer enn deg så skal staten ta det. Om staten tar deler av inntektsgrunnlaget for folk i distriktene ser ikke ut til å bekymre flere i denne tråden. Det klages på alt, avgiftsparkering var oppe i en annen trå, samme argumentrekka. Skal vi opprettholde bosetningen i distriktene som jeg mener er viktig så får vi jammen godta at de tjener litt penger på oss og ikke å komme å klage over at vi må betale for oss. Svinedyrt utstyr har mange kjøpt, men å klage på prisen  fiskekort og foreslå at staten skal gå til ekspropriasjon virker lite gjennomtenkt. 

 • Like 4
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Jeg bommet nok litt på når Høyfjellskommisjonen hadde sitt "virke". Det var tidlig på 1900 tallet. Bakgrunnen var man ikke kunne ha områder som ingen eide. Kommisjonen ga også grunneiere eksklusiv rett til fiske. Slik er det den dag i dag. Du kan fiske i rennende vann men ikke selve vannet. Forøvrig gir boka til Tore Qvenild "Fiskeguide for Hardangervidda" en god fremstilling av både fisket og eierforholdene på vidda. 

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

aanselaeddis skrev (13 timer siden):

Og til Tubbs litt lengre oppe her : jeg synes det er stor forskjell på en (liten) hage i by'n og et stort vann (eller fler) langt inne på vidda. (Men for all del, jeg har en liten hage med eple og plommetrær. Ring gjerne på og plukk grati

Eg er oppriktig skremd over at nokon kan meine at privat eigedomsrett bare skal gjelde i byen.

Privat eigedomsrett er noko som har vorte opparbeidd frå gamal tid. Höyfjellskommisjonen gav ingen eigedomsrett til private, Höyfjellskommisjonen gav staten eigedomsretten til det ingen annan eigde, altså det heiter statsallmenning, samtidig med at bruksrettane i allmenningane vart formalisert. 'Fjellfolkets rike : folk og virke på Hardangervidda' er ei bok som kan anbefalast dersom du er interessert i å sette deg inn i historia til allmenningane på vidda.

Ettersom du tydelegvis er totalt kunnskapslaus, kan det nevnast at fjellloven feirer 100 år i år, og i den forbindelse ligg det nokre overraskelsar rundt omkring i allmenningane: https://www.fjellstyregavene.no/

I staden for å irritere deg over kvar du ikkje får fiske, bør du vera takknemleg for dei plassane du får fiske.

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

Ok, takk for svar. Litt klokere, men ikke overbevist. Legger ved noen bilder over et område med private fiskevann ca 1200 m.o.h. Dette er traktor / motorisert vei i landskapet. Er det det man kaller å verne? 

Ellers har dette ingen ting med misunnelse å gjøre. Så ikke trekk det kortet. Urimelig er kanskje et bedre ord enn urettferdig. Synes det fremdeles er urimelig jeg, selvom jeg er totalt kunnskapsløs ;) Jeg skrev det innledningsvis at jeg kan for lite og ønsker å bli opplyst. Ingen ting å bli skremt av. Men forstår (nå) at dette har med penger og inntekter å gjøre. Sånn sett forståelig til en viss grad. Men er dere grunneiere dere som er i mot og blir provosert? Trenger ikke å svare. Jeg stopper her nå.

2020-07-12_09-54-17.jpg

2020-07-12_09-55-18.jpg

Link to comment
Share on other sites

Jeg gidder ikke å involvere meg i diskusjonen om eiendomsrett, men disse sporene/"traktorvegene" er trolig traseer som har vært i bruk siden før det ble nasjonalpark der. Opprinnelig var det nok kløv- eller kjerreveger. Siden transportmidler har blitt oppgradert, så har sikkert også disse blitt oppgradert. Eller snarere, det har blitt tatt i bruk moderne transportmidler på dem. Dette er nok nødvendig for å kunne fortsette næringsutøvelsen, men de er garantert belagt med strenge restriksjoner for bruken. Også er det viktig å huske at vern er ikke det samme som ingen bruk, overhodet. Snarere tvert i mot. Her i landet har vi lett for å verne,  uten å tenke på at det også kan ha vært bruk som har vært med på å forme det vi verner. Og når bruken, pga vern, opphører, så endres preget.

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

aanselaeddis skrev (13 minutter siden):

Ok, takk for svar. Litt klokere, men ikke overbevist. Legger ved noen bilder over et område med private fiskevann ca 1200 m.o.h. Dette er traktor / motorisert vei i landskapet. Er det det man kaller å verne? 

2020-07-12_09-54-17.jpg

2020-07-12_09-55-18.jpg

Det er som sagt forutsatt i verneforskriften at næringsmessig bruk av nasjonalparken kan fortsette, man må ha tillatelse fra forvaltningsmyndigheten for å benytte motorisert kjøretøy men det gis tillatelse (etter fast trasè) blant annet til organisert fiske av et visst omfang, utfrakting av dyr felt i jakt, drift av turisthytter etc. alt dette er spesifisert i verneforskriften. Hardangervidda er forøvrig full av gamle ferdselsårer (sleper) både i form av velbrukte stier (eks. normannslepene) og gamle ferdselsveier til stølene, og i nyere tid (men før vern) traktorsleper.  

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Du fikk litt på peppern, det har du fortjent. Ofte har argumentrekka di med misunnelse å gjøre, men om det gjelder deg kan jeg ikke påstå, det blir for dumt. Grunneier er jeg ikke, jeg bor i Bærum like ved Krokskogen/Nordmarka. Jeg er nok langt over gjennomsnittlig opptatt av at vi skal bevare levende bygder og opprettholde bosetning i distriktene. Da får vi finne oss i at folk i distriktene også skal kunne ha et inntektsgrunnlag. 

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Per Fredrik skrev (54 minutter siden):

Du fikk litt på peppern, det har du fortjent. Ofte har argumentrekka di med misunnelse å gjøre, men om det gjelder deg kan jeg ikke påstå, det blir for dumt. Grunneier er jeg ikke, jeg bor i Bærum like ved Krokskogen/Nordmarka. Jeg er nok langt over gjennomsnittlig opptatt av at vi skal bevare levende bygder og opprettholde bosetning i distriktene. Da får vi finne oss i at folk i distriktene også skal kunne ha et inntektsgrunnlag. 

Jeg forstår trådstarter slik at: Vi, folket, skulle eiet store friluftsarealer for allmennheten, fremfor f.eks. en rik mann som Løvenskiold. Han har sitt slott nede ved Skien, så han lider ingen nød, med sitt inntektsgrunnlag. Hadde staten eid Løvenskiold sine arealer, så kunne flere folk med dårlig økonomi benyttet disse områdene til å campe og fiske i. 

Grunneiere som eier store arealer er ikke de stort sett godt bemidlet? 

Trådstarter har råd til fiskekort, ikke alle har det. De som ikke har råd til dyrt utstyr, de har gjerne færre muligheter til å benytte seg av sin naturlige frihet fordi mye av landområdene er private. Se bare på strandsonene som vi alle skal ha glede av. De forsvinner i takt med privat utbygging. Dette står det skrevet om i dagens nettavis på NRK. Når det meste blir i privat eie blir friheten til de fleste av oss innskrenket. 

 

Staten er et asshole, men den gir alle et eierskap - selv til de fattigste. Før grunneierne kom inn i bildet kunne alle fiske i alle vann. Det var en gang...

 

Link to comment
Share on other sites

Tomas 70 skrev (24 minutter siden):

Staten er et asshole, men den gir alle et eierskap - selv til de fattigste. Før grunneierne kom inn i bildet kunne alle fiske i alle vann. Det var en gang...

 

Bare å stemme Rødt på neste stortingsvalg !
Men kommunismen har vel vist seg å ikke fungere spesielt bra så lenge 
mennesker er med i bildet !

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Tomas 70 skrev (4 minutter siden):

Jeg forstår trådstarter slik at: Vi, folket, skulle eiet store friluftsarealer for allmennheten, fremfor f.eks. en rik mann som Løvenskiold. Han har sitt slott nede ved Skien, så han lider ingen nød, med sitt inntektsgrunnlag. Hadde staten eid Løvenskiold sine arealer, så kunne flere folk med dårlig økonomi benyttet disse områdene til å campe og fiske i. 

Grunneiere som eier store arealer er ikke de stort sett godt bemidlet? 

Trådstarter har råd til fiskekort, ikke alle har det. De som ikke har råd til dyrt utstyr, de har gjerne færre muligheter til å benytte seg av sin naturlige frihet fordi mye av landområdene er private. Se bare på strandsonene som vi alle skal ha glede av. De forsvinner i takt med privat utbygging. Dette står det skrevet om i dagens nettavis på NRK. Når det meste blir i privat eie blir friheten til de fleste av oss innskrenket. 

Staten er et asshole, men den gir alle et eierskap - selv til de fattigste. Før grunneierne kom inn i bildet kunne alle fiske i alle vann. Det var en gang...

 

Vi, folket eier store friluftsarealer, 1/5 del av fastlandsnorge faktisk ... og det bør vi absolutt gjøre. Og det er viktig å sørge for at dette opprettholdes, det bør ikke være noe ytterligere press for salg av statskog sine arealer etter at pågående arronderingssalg er gjennomført. Det er forsåvidt en avsporing fra tema.

Men nei, grunneiere som eier store arealer er ikke nødvendigvis godt bemidlet og utmarksareal er faktisk mange steder en forutsetning for å kunne opprettholde f.eks sauehold. (stor er relativt, snakker vi 25 millionersklassen + på eiendommer som blir solgt annahvert jubelår er man nødvendigvis godt bemidlet, snakker man et gårdsbruk med noen 1000 mål utmark koster vel ikke det noe særlig mer enn hus med hage i Oslo) Løvenskiold er forøvrig et godt eksempel på store grunneiere som forvalter sine eiendommer slik at det absolutt ikke er vanskelig for "hvermannsen" å ordne seg fiskekort. Eksempler hvor det er litt vanskeligere er f.eks Plathes eiendommer, som driver svært aktiv kultivering av sine fiskevann og selger et eksklusivt produkt. Jeg mener vi trenger begge.        

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use, and privacy rules Privacy Policy