Jump to content
IGNORED

Kvistbrenner under bålforbudet


Brian_D
 Share

Recommended Posts

Det er mange steder det er lov å brenne bål, selv under "forbudet".

§ 3.Generelle krav til aktsomhet

Enhver plikter å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann.

Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs under slike forhold eller på en slik måte at det kan føre til brann. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokket.

Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Kommunestyret selv kan gjennom lokal forskrift fravike dette forbudet dersom lokale forhold tilsier det. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.

Hvis brannfaren er spesielt stor utover tidsrommet nevnt i tredje ledd, kan kommunen innføre forbud mot å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs i bestemte områder. Forbudet kan vedtas som forskrift uten forhåndsvarsling og kunngjøring etter forvaltningsloven § 37 andre ledd og § 38 første ledd bokstav c). Kommunen skal sørge for å gjøre forbudet alminnelig kjent på stedet det gjelder.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-17-1710

Link to comment
Share on other sites

Som innlegget over mitt sier finnes det unntak for regelen om bålforbud. Jeg bruker selv en kvistbrenner, men har i forbudstiden med en Trangia spritbrenner og en skvett rødsprit som backup. Spritbrenneren brukes i kvistbrenneren i tilfeller der jeg anser det for utrygt å bruke kvist på grunn av flyvende glør/gnist. I dag var et slikt tilfelle, på grunn av kraftig vind. Vanlig, åpent bål unngår jeg helt uansett sommerstid.

Edited by Hege P.
Link to comment
Share on other sites

Det viktige er om du risikerer å starte en brann eller ikke. Hvis det ikke er fare for å starte en brann vil jeg holde det for å være lovlig, enten det er grill, bål, primus eller kvistbrenner. Er det fare for å starte en brann er det ikke lov. Tenk på det på en annen måte: Hvis man finner at du har opptrådt svært uaktsomt risikerer du i verste fall å bli erstatningspliktig, både for utgiftene til slokking og for de skadene du har forvoldt (eventuelt regress fra forsikringsselskapet). Se for eksempel denne: https://www.nationen.no/article/skogbrann-kan-bli-dyr-for-uforsiktig-griller/

Hvis du i et gitt tilfelle er usikker på om du risikerer å starte en brann eller ikke ligger det i kortene at du risikerer å starte en brann.

 

;-)

 

Edited by Skogens Stønn
Link to comment
Share on other sites

haugoy skrev (9 timer siden):

Det er mange steder det er lov å brenne bål, selv under "forbudet".

§ 3.Generelle krav til aktsomhet

Enhver plikter å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann.

Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs under slike forhold eller på en slik måte at det kan føre til brann. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokket.

Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Kommunestyret selv kan gjennom lokal forskrift fravike dette forbudet dersom lokale forhold tilsier det. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.

Hvis brannfaren er spesielt stor utover tidsrommet nevnt i tredje ledd, kan kommunen innføre forbud mot å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs i bestemte områder. Forbudet kan vedtas som forskrift uten forhåndsvarsling og kunngjøring etter forvaltningsloven § 37 andre ledd og § 38 første ledd bokstav c). Kommunen skal sørge for å gjøre forbudet alminnelig kjent på stedet det gjelder.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-17-1710

Ja ikkesant, det er dette jeg også husker å ha lest.

Men så ser jeg informasjon som dette som står på Oslo kommune sine hjemmesider, og som jeg i dag fikk opp på Instagram (se under).
Synes det er vanskelig å bli klok på om det er lov å bruke skjønn eller ikke...

 

IMG_1384.PNG

Link to comment
Share on other sites

rg2720 skrev (2 minutter siden):

Synes det er vanskelig å bli klok på om det er lov å bruke skjønn eller ikke...

IMG_1384.PNG

Det er vel i utgangspunktet lov etter de nasjonale reglene, men så kan det være lokale forskrifter eller midlertidige som fratar deg den muligheten? Eller? Sånn har jeg forstått det, men jeg er heller ingen ekspert på dette…

Link to comment
Share on other sites

Her er hva brannvesenet lokalt der jeg bor skriver: https://drbv.no/balbrenning/

 • "Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt med bruk av åpen ild (f.eks bål), engangsgriller og bålpanner i skog og mark."
 • " Det er tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann. Med «åpenbart ikke medføre brann» menes f. eks. at det ligger snø på bakken, eller at det har vært mye nedbør over lang tid."

Har bålbrenneren din åpen flamme? Ingen gnister som kan fly ut fra bålbrenneren og antenne tørr vegetasjon? Ingen varme rester som tømmes ut av bålbrenneren i etterkant som kan ligge og ulme og antenne ved litt vind?  (Det har vært tilfeller hvor forkullede bålrester har selvantent 2 døgn etterpå) Er det for deg åpenbart at den ikke kan medføre brann i terrenget rundt?

Som tidligere nevnt her, du er selv ansvarlig til å vurdere om det er trygt, du er selv ansvalig for hendelser du initierer. Er du usikker, la være. Er du 100% sikker på at det ikke er noen risiko, fyr opp bålbrenneren.

rg2720 skrev (6 minutter siden):

Men så ser jeg informasjon som dette som står på Oslo kommune sine hjemmesider, og som jeg i dag fikk opp på Instagram (se under).
Synes det er vanskelig å bli klok på om det er lov å bruke skjønn eller ikke...

https://www.oslo.kommune.no/brannvern-ildsted-og-feiing/bal-og-grill/#gref

 • "Det er til syvende og sist du som står ansvarlig for å vurdere om det er trygt å grille eller lage kaffebål. Er det tørt ute, bør det være en rettesnor for at du bør begrense bruken av åpen ild."
Link to comment
Share on other sites

Marius Engelsen skrev (20 minutter siden):

Bålforbudet gjelder åpen ild. Så en kvistbrenner er å anse som ett bål sånn jeg tolker det.

Jeg er helt enig.

Men, siden det under en del forhold, er rom i regelverket for egne vurderinger, så vil det jo ofte være slik at en kvistbrenner vil kunne gi bedre kontroll, enn et åpent bål. Og vurderingen vil derfor vil kunne bli en annen enn den ville blitt ved åpen fyring.

Her er det mange om og hvis, så i de aller fleste tilfelle bør nok vurderingen bli, at dersom en ikke vurderer det som trygt å tenne bål, så er det neppe trygt med kvistbrenner heller.

Link to comment
Share on other sites

Jeg har også en firebox stove som det referes til over her. Den kan brukes som grill ved å ha grillkull oppi.

Er det tryggere enn å bruke kvister tru? blir iallefall ikke noe glør som spruter.

Edited by Dortase
Link to comment
Share on other sites

Dortase skrev (1 time siden):

Er det tryggere enn å bruke kvister tru?

Engangsgriller lager også brann: https://akersposten.no/nyheter/kunne-blitt-en-stor-skogbrann/19.4899

Tørt trevirke, gras og lignende antenner vel stort sett ved temperaturer rundt 300 grader, så det skal egentlig ikke så mye til.

Og så må man ha med seg en god skvett cognac, eller kanskje helst en god whisky, for noe må man jo ha å fordrive tiden med mens man venter leeeenge på at alle glørne skal brenne helt ut (er vel ikke så mange som later slokkevannet i fireboksen)

 

;-)

Link to comment
Share on other sites

Jeg liker MSR Windburner / Reactor som alternativ til koking når brannfaren er stor da de har null åpen flamme og har høy vindtoleranse.

Bruker en av dem i sekken primært på fjellturer, men tar dem med i marka også når det er stor brannfare. Litt om forskjeller her https://www.msrgear.com/blog/windboiler-vs-reactor-whats-difference/ 

 

Windburner: https://youtu.be/r9GGpcF_N5M?t=210

image.png.d111c85b9f47dd678603dbd521bd485e.png

Reactor (Pluss PocketRocket og Windburner): https://youtu.be/MoupK7ioDpM?t=133

image.png.b684481f995f28f9afd477cedda032d6.png

 

 

 

Null egeninteresse av å "reklamere" for disse altså, bare et lite tips. 😄 Det finnes andre alternativer også som duger.

Edited by Terka
Link to comment
Share on other sites

Dortase skrev (14 minutter siden):

Synes Windburner var litt stor.

Jeg tenker det koker ned til personlige preferanser. I  Windburner/Reactor så kan få gassboks (i passende størrelse) brenner, fotstøtte, og fyrtøy oppi kokekaret.  F.eks 1 L kokekar har stort sett 1 L volum samme hvilken type brenner du har. Da blir ikke volumet stort.

Windburner/Reactor er ultra vindtolerant sammenlignet med mye annet, svært effektiv på gassforbruk, du slipper å ha med ekstern vindskjerming. Selvsagt så veier brennerhodet litt mer en en toppmontert PocketRocket og tilsvarende. (Har noen av disse og slangebaserte gassbrennere også.) 

En mikro brenner, 0,5 L kopp og minste gassboks blir lettere, om det er på dette du vil knipe inn vekt. :) 

image.png.11ea5c7c36a57b5d08c10450b5dbb6cd.png

Edited by Terka
Link to comment
Share on other sites

Med fare for å bli halshugget av folk på dette forumet: Jeg tipper skogbrannene som oppstår i Norge er stort sett av mannen i gata (les: idioter) som fyrer stort bål, drikker seg fulle og driter i alt som heter sunn fornuft, slukker med et par tramp på bålet (i beste fall) og drar.

Oppegående, friluftsinteresserte folk som er livredde for å fyre opp et liten kvistbrenner og har super dårlig samvittighet for det kommer til å være så forsiktig at jeg tviler på at det er den gruppen som starter særlig mange skogbranner.

Igjen, kun synsing fra min side.

Link to comment
Share on other sites

rg2720 skrev (32 minutter siden):

Med fare for å bli halshugget av folk på dette forumet: Jeg tipper skogbrannene som oppstår i Norge er stort sett av mannen i gata (les: idioter) som fyrer stort bål, drikker seg fulle og driter i alt som heter sunn fornuft, slukker med et par tramp på bålet (i beste fall) og drar.

Oppegående, friluftsinteresserte folk som er livredde for å fyre opp et liten kvistbrenner og har super dårlig samvittighet for det kommer til å være så forsiktig at jeg tviler på at det er den gruppen som starter særlig mange skogbranner.

Igjen, kun synsing fra min side.

Kan hende du har rett, men kan hende det er omvendt også.

Mannen i gate fyrer så og si aldri bål. Når han først skal slukke det, vet han ikke hvor mye vann som trengs, og bruker derfor nok vann til å slukke en bybrann.

Link to comment
Share on other sites

Jeg tror det er hipp som happ om man er vant til friluftsliv eller ikke. Noen  er uforsiktige, andre mer forsiktige, uavhengig av "kategori".

En liten anekdote: I mine yngre dager hadde jeg en opplevelse som har preget meg litt. Det gikk heldigvis bra, men det kunne fort ha gått galt. Jeg har sluttet nå for flere år siden, men som mange andre på den tiden (vi nakker nå 70-tallet i forrige århundre 👴) var jeg en nyter av tobakk, og tok ofte en røyk mens jeg gikk til og fra en god fiskeplass for eksempel. Det gjorde jeg også denne gangen her. Det var en skikkelig tørkesommer. Jeg husker at vi, bestekameraten min og jeg, gikk gjennom en ungskog som var vokst opp på et tidligere hugstfelt. Da blir det ofte grasbevokst skogbunn, og det var det her. Jeg rullet en røyk mens jeg gikk, satte den i munnvika, tente ei fyrstikk, tente på røyken, rista fyrstikka slik at den sloknet og kastet den i graset. Etter noen få meter, kanskje 10, tenkte jeg: var jeg nå helt sikker på at den fyrstikka sloknet? Jeg hadde jo sett at den sloknet, men var jeg nå100% sikker? Jeg snudde og gikk tilbake - heldigvis. Der fyrstikka hadde landet var det nå en svart sirkel med diameter på kanskje 20 cm. De var fyr i graset. Jeg har ofte siden tenkt på hvor heldig jeg var som snudde og gikk tilbake. Ett minutt senere, kanskje før, hadde det kanskje ikke vært mulig for oss å slokke ilden.

;-)

Link to comment
Share on other sites

Brian_D skrev (På 16.4.2020 den 22.44):

Er det innafor å bruke bålbrenner/kvistbrenner som for eksempel Firebox Stove eller Uco Flatpack Grill under det generelle bålforbudet mellom 15 april - 15 september? 

D6062C48-4A4A-4735-96F8-8B586A847852.jpeg

Jeg vil si at det bildet i åpningsinnlegget ikke OK i det hele tatt. Her står brenneren rett på bakken, og glør ramler ned gjennom bunnen på disse brennerne. Slik skogbunnnen nå er så kan det starte ulmebrann i bakken under en sånn, også etter at brenneren er slukket. Hvis man setter den på fjell eller en litt stor stein, så er dette ganske sikre brennere. 

Men så kommer dette med hva slags virke man fyrer med. Brennes det med gran så spruter det gnister. Disse kan fly i lufta flere meter og antennne bakke eller trær der de lander. Brennes det for eksempel bjørk, så er det sikrere. 

Den opptenningen til Vandrefalken like over her er veldig fin. På stein, og med bjørk i ovnen. 

Link to comment
Share on other sites

Lompa skrev (2 timer siden):

Den opptenningen til Vandrefalken like over her er veldig fin. På stein, og med bjørk i ovnen.

Her bruker Vandrefalken en Solo Stove. Disse er laget slik at aske og glør havner i en "kopp" som hindrer at noe ramler ut i bunnen.  Bunnen er faktisk så kald at man kan flytte brenneren med hendene mens den brenner bare man ikke tar på oversiden av de nederste hullene. Etter bruk er bakken bare så vidt lunken. Gnist fra toppen er en annen sak, men selv det blir begrenset med en kjele på plass. Jeg har flere typer kvistbrennere, men etter min oppfatning er Solo Stove den tryggeste på denne tiden.

Men uansett, tenk før du tenner. Ikke etterpå. Åpen ild er det jo uansett, og gnister er nesten som virus. De kan slå til før du aner det. :)

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

 • Similar Content

  • By Nikke
   Hei Fjellforum folket. Håper alle er trygge i disse tider!
   Det er vel ingen tvil om at det har vært rare tider en god stund, og for egen del, egentlig helt siden vinteren 2020. Regner med at jeg ikke er alene. Likevel, den vinteren forsøkte turkompisen og jeg å både holde humøret oppe, samt beholde troen på at det ble langtur på oss den sommeren.  Hvert fall så brukte vi tiden til å oppgradere utstyr, drømme oss bort på kartene, og ikke minst gjennomføre noen treningsturer. For tross alt sto to ukers tur til Finnmark på dagsorden. De nevnte treningsturene ble gjennomført både sammen, og soloturer.
   På treningsturen til Birtedalen, cirka to uker før avgang til Finnmark den 5 juli, var det kun meg. Må si mitt første møte med Birtedalen ble fantastisk. Flott og variert natur med muligheter for padling og trasking mil etter mil. Fiske var også overraskende bra. Legger ved en en kort amatørvideo, og håper den fanget opp litt av stemningen og turen generelt.
  • By Tom42
   Jeg innrømmer det gjerne - jeg er hekta på kvistbrenneren.  Egentlig har jeg savnet den i hele mitt aktive friluftsliv, for ofte er det problemer på vidda å både fyre opp og holde ilden ved like.  Og det forundrer meg at ikke flere får øynene opp for denne varme og kokekilden;  Billig i anskaffelse og bruk.  For ikke  snakke om hvor vektbesparende den er.
   Hvorfor ikke bare fyre opp et bål?  Jeg synes det er både vanskelig å fyre opp og holde ilden ved like.  Grunnen til det er - slik jeg ser det - at flammen "flyter" ut

   mens den på neste bilde har fått begrensninger i form av vegger

   Egentlig har jeg kanskje sagt nok om kvistbrenneren, og spesielt om egen konstruksjon:  Blikkboksovnen, Toms Wood stove MK II og nå den upubliserte MK III.  (Ebay har mange rimelige til salgs, men de fleste ser ut til kun å være toppmater). 
   Likevel våger jeg å si litt om dens fortreffelighet - med ønske om at fler tar skrittet
   -  jeg har brukt den i 4 ukesturer på Hardangervidda, i solskinn og øs pøs.  Veden er rimelig lett å finne, favoritten er tørr einer, som jeg begynner å sanke litt før leirslagning

   Og siden brenslet ligger der - også gratis sparer jeg vekt både på det og brenneren som  veier under 200 gram.  Og sammenlagt får du plass til den i lomma.

   Men det jeg er mest opptatt av nå hva en slik liten ovn er og gjør.
   Jeg plasserer den på en rimelig flat stein.  Og fordi bålet er så lite kan du ha den rimelig nær deg.  Og du slipper å balansere kjeler og panner på bålet.  Og så varmer det så godt, og er lett å nødslukke.
   Og, og dette er meget vesentlig, i motsetning til primuser av ulike slag kan du nyte stillheten, og sitte i timevis å se inn i flammene. 
   Og ikke minst - i disse mygg og knottider.  Bålrøyken hindrer angrep. 
   Så hvorfor ikke prøve?  Å samle ved går fortere enn du tror, og om det regner er veden alltid tørr under "huden".  Anskaff deg, eller begynn å bruke den, om du har, og bli hekta du også. 
   PS.  Men, også jeg har back - up i form av en liten gassbrenner, som jeg i løpet av 4 sesonger har brukt en gang.
   -----
    
    
    
    
  • By Frans
   Hei, litt ny frilufts nyter her.
   Jeg har en vanlig panne fra hjemmet jeg ikke er redd for. Hadde det gått å bruke denne til bål ?
   Eller må man han spesial panne for å lage mat på bål?

   Er det noe man skal holde seg unna (eks teflonpanner eller annet)
    
   mvh Noob  
  • By UTE avdelingen
   Se videoen fra Tove’s vintertur, to netter under et tarp, bålkos og isfiske. Utprøving av en muslibar blir det også. Og huskiene Kiro og Enja er selvfølgelig med. La deg inspirere. 
    
  • By Hege P.
   Siden lavvuen vår har ligget på lager noen år, måtte den opp og stå slik at vi kunne sjekke at den virkelig er i god stand. Og det er den!
   Men samtidig testet vi hvordan kvistbrenneren vår fungerte som erstatning for et tradisjonelt bål. Fungerer glimrende! Passe varme, og god kontroll over "bålet", men må mates oftere selvsagt. Samtidig er kvistbrenneren glimrende til å koke på.
   Da vet vi det til vi drar på en tur lenger enn ut i hagen.


 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use, and privacy rules Privacy Policy