Jump to content

Jobb i norsk natur?


CarlTheCray

Recommended Posts

Hei!

Jeg har lett mye rundt på nettet etter jobber som foregår i norsk natur, men synes ikke jeg finner så mye. Hva er egentlig de officielle navnene for stillinger som skogvokter og de folkene som vandrer rundt å sjekker jakt og fisk kort? Vil gjerne ha opplysninger om andre lignende stillinger også.

Takk :)

 

Link to comment
Share on other sites

Annonse

Hvordan utdanning?

Høyskole- og universitetsnivå er det stort sett snakk om vil jeg mene. Høyskolene i Hedmark, Nord-Trøndelag og Telemark kan sjekkes ut med tanke på naturforvalting, oppsyn o.l. Men, det er lenge siden jeg studerte dette, så sikkert flere som har studier som dette i dag :)

Link to comment
Share on other sites

For en ti-femten år siden var naturforvaltning og forstmesterutdannelsen ved det som da het NLH (idag er deg vel NMBU) som var veien å gå. I tillegg hadde man geologi og glasiologi ved UiO. Hvordan det er idag vet jeg ikke.

Link to comment
Share on other sites

Hei. Her skal jeg prøve å komme med noen gode råd.

 

For det første må du spørre deg om hva du vil jobbe med innenfor natur og miljø.

 

Du har naturforvaltning, naturforskning og naturoppsyn. De største aktørene her er Miljødirektoratet på forvaltningsdelen, Norsk institutt for naturforskning på forskningsdelen og Statens naturoppsyn på oppsynsdelen.

 

Jeg har selv en bachelorgrad i Utmarksforvaltning (Naturforvaltning) fra Høgskolen i Nord-Trøndelag og går nå et årsstudium der i Natur- og kulturminneoppsyn. 

 

Hvis du vil jobbe med forvaltning må du som minimum ha en bachelor innefor naturforvaltning, men de fleste store aktører som Miljødirektoratet og store kommuner/byer krever mastergrad som minimum. Da har du master i naturforvaltning ved NMBU som et alternativ, andre masterstudier innefor økologi og biologi funker også.

 

Hvis du vil begynne med forskning anbefaler jeg deg å ta en master i anvendt økologi ved Høgskolen i Hedmark. Universitetet i Tromsø har også mange spennende biologimasteremner.

 

Innenfor naturoppsyn i dag er det blitt mer og mer vanlig med en masterutdanning, men her mener jeg at en bachelor innenfor biologi/økologi er nok. For å få begrenset politimyndighet (BP) må du som minimum ha basiskurs i naturoppsyn (dette kan du ta ved HiNT). Jeg tar dette som en del av årsstudiet i Natur- og kulturminneoppsyn.

 

Orker ikke skrive mer akkurat nå, men har du flere spørsmål så kan du ta kontakt med meg så skal jeg hjelpe deg så godt jeg kan.

  • Like 5
Link to comment
Share on other sites

I forhold til naturoppsyn så er det Statens naturoppsyn (SNO) som er den statlige instansen. SNO har sin egen lov (naturoppsynsloven). I Finnmark er det FeFo (Finnmarkseiendommen) som forvalter grunn og naturressurser etter egen lov, finnmarksloven. I Troms og Nordland er det Fjelltjenesten som er oppsynsinstans. Fjelltjenesten er Statskogs sitt feltapparat og har delegert myndighet etter naturoppsynsloven. Fra Nord-Trøndelag og sørover er det Fjellstyrer som fører oppsyn i statsalmenningene. Fjellstyrets virksomhet er hjemlet i Fjellova. I tillegg har du Reinpolitiet i Nord-Troms og Finnmark, men da snakker vi politi og ikke vanlig oppsynsmenn (krever politihøgskole).

Link to comment
Share on other sites

Dersom du skal tasse rundt og sjekke jakt og fiskekort er det jobb i fjellstyre, FEFO eller SNO som stort sett dekker dette, dette er imidlertid ein veldig liten del av oppsyns eller forvaltningsarbeidet.

 

Du må minimum ha ein bachelor innan biologi, økologi, naturgeografi eller naturfovaltning frå høgskule eller universitet. Du må imidlertid ikkje undervurdera arbeidspraksis og kjennskap til ulike forvaltningsmiljø, ein fot innanfor sikrar deg nemleg feltarbeid og sommarjobbar og naudsynt praksis. Reine oppsynsjobber er det stor rift om og krev stort sett mykje arbeidserfaring for å få fast stilling. Det er imidlertid mykje prosjektbasert arbeid i ein del av dette forvaltningssegmentet.

 

Ein del kommunar har i tillegg folk som jobbar med naturforvaltning/utmarksforvaltning/viltforvaltning, fylkesmannen har mange ulike stillingar frå naturforvaltning til spesifikke prosjektarbeid på ulike artar og vassdragsforvaltning med meir, i tillegg til ansvar for dei fleste verneområde. Ulike friluftsråd har spennande arbeid knytt til utvikling og tilrettelegging av friluftsområde og forvaltning av desse, fylkeskommunen har no hjorteviltforvaltninga og ein god del forvaltningsoppgåver i tilknyting til friluftsliv. Det finnes i tillegg ein del veldig profesjonelle og gode private konsulentselskap som driv kartlegging og forvaltningsoppgåver på oppdrag for det offentlege ( i tillegg til ein del uproffe...).

Med andre ord, ulike stillingar er der men dei krev nok at du enten har gode kontaktar og mykje arbeidserfaring og/eller har helst ein bachelor innan tidlegare nemnde retningar. Hugs imidlertid at det er aldri for seint å snu eller å ta litt tilleggsutdanning, så om du ikkje treff 100% med utdanninga di no så ordnar det seg nok :-)

Link to comment
Share on other sites

Hvis man ønsker en jobb med å faktisk være ute så er det også alternativ å tenke på hvem som driver vedlikehold av anlegg ute. Linjeryddere kraftlinjer (masse selskaper som jobber for nettselskapene), Kystverket har snekkerlag som er ute og reparerer på fyrstasjoner, Kraftselskapene generelt på anlegg, uteavdelingene til teknisk etat i kommunene osv osv. Det er mange andre veier til rom enn en akademisk utdannelse. Selv er jeg utdannet naturforvalter fra NLH (nå UMB) og sitter inne på jobben. Det samme gjør de fleste av mine medstudenter. Tenk ut av boksen om målet er frisk luft på jobben! 

  • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Hvis man ønsker en jobb med å faktisk være ute så er det også alternativ å tenke på hvem som driver vedlikehold av anlegg ute. Linjeryddere kraftlinjer (masse selskaper som jobber for nettselskapene), Kystverket har snekkerlag som er ute og reparerer på fyrstasjoner, Kraftselskapene generelt på anlegg, uteavdelingene til teknisk etat i kommunene osv osv. Det er mange andre veier til rom enn en akademisk utdannelse. Selv er jeg utdannet naturforvalter fra NLH (nå UMB) og sitter inne på jobben. Det samme gjør de fleste av mine medstudenter. Tenk ut av boksen om målet er frisk luft på jobben!

Godt poeng! I mitt fag (arkeologien) er det også mange som hadde drømmer om å jobbe masse ute, men når studiene er ferdige blir plutselig tanken på fast jobb forlokkende, og så ender de fleste opp som byråkrater bak en pult, med en tur ut nå og da..

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Mest ute kommer du trolig til å kunne være hvis du satser på skogbruk(Høgskolen i Hedmark-Evenstad, eller NMBU) og satser på jobb som skogbruksplanlegger(skikkelig dårlig lønn), eller skogbruksleder(dårlig lønn) :wink: Disse folka er mye ute. Planleggerne i barmarksesongen. Skogbrukslederne hele året.

Link to comment
Share on other sites

Hva med å prøve seg som tømmerhøgger? Skaffer man seg en hest, et "lunnedrag" og "bukk og geit" eller en slik liten beltegående sak for å dra frem tømmeret med, så kan man kanskje få jobber på vanskelig tilgjengelige områder? Man blir garantert ikke milliardær, men dette yrket har absolutt sin sjarm. Det å fyre opp en hvitrimet motorsag i grålysningen i tyve kuldegrader, jobbe seg varm, spise lunsjen ved bålet, lukte kvae, føle seg skikkelig sliten om kvelden og sovne som en stein, det føles fakisk veldig allright. Mange kan lære seg denne jobben på noen få timer. Ja, jeg har prøvd det.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Faller nesten av stolen no...
At tømmerhogging er godt og fint arbeid er eg einig i, men at det er noko ein kan lære på nokre få timar???
Motorsag er særs farleg reiskap og det er mykje som skal takast omsyn til når ein feller eit tre, spesielt i

vanskeleg terreng. "Nokre få timar" med opplæring vil berre gje ein overflatisk gjennomgang. Og om ein skal

byrje å dra hest inn i terrenget i tillegg...???

Link to comment
Share on other sites

Jeg så nylig at Miljødirektoratet søkte etter rovviltkontakter på utkallingsbasis, inntil 300 timer pr år. Du kalles ut ved rovdyrobservasjoner, skader på beitedyr mm, for å påvise om det har vært rovdyr på stedet, og hvilke. Ingen krav til utdannelse, men friluftserfaring, god med gps-bruk/orientering, godt omdømme/vandel i det aktuelle distriktet. Passer kanskje hvis du er fleksibel på tid og kan rykke ut på oppdrag på kort varsel. Jeg finner ikke igjen stillingene, men lå utlyst på:

http://www.miljodirektoratet.no/no/Om-Miljodirektoratet/Ledige-stillinger/

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Jeg så nylig at Miljødirektoratet søkte etter rovviltkontakter på utkallingsbasis, inntil 300 timer pr år. Du kalles ut ved rovdyrobservasjoner, skader på beitedyr mm, for å påvise om det har vært rovdyr på stedet, og hvilke. Ingen krav til utdannelse, men friluftserfaring, god med gps-bruk/orientering, godt omdømme/vandel i det aktuelle distriktet. Passer kanskje hvis du er fleksibel på tid og kan rykke ut på oppdrag på kort varsel. Jeg finner ikke igjen stillingene, men lå utlyst på:

http://www.miljodirektoratet.no/no/Om-Miljodirektoratet/Ledige-stillinger/

 

Her er godt omdømme blandt sauenæringen i det aktuelle distriktet mest avgjørende. Men dette er ment som biinntekt og ikke en fast jobb. Disse stillingene kommer til å forsvinne innen 5-10 år, med omlegging av erstatningssystemet.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 years later...
På 18.12.2014 den 20.48, jasonmiles skrev:

Hei!

Jeg har lett mye rundt på nettet etter jobber som foregår i norsk natur, men synes ikke jeg finner så mye. Hva er egentlig de officielle navnene for stillinger som skogvokter og de folkene som vandrer rundt å sjekker jakt og fisk kort? Vil gjerne ha opplysninger om andre lignende stillinger også.

Takk :)

 

Kom over følgende 75% stilling i dag - flott stilling i Børgefjell NP http://royrvik-fjellstyre.no/images/Dokumenter/Utlysningstekst_fjelloppsyn.pdf

Drømmejobb for den rette 

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

  • 10 months later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use, and privacy rules Privacy Policy