Gå til innhold
Vestlendingen

Fiskekort, en investering eller svindel?

Anbefalte innlegg

Nå som jeg har fanget deg med tittelen handler tråden min om fiskekort, og egentlig bare en persons uttalelse som fikk meg til å tenke. Historie, og problemstilling følger:

Historie

Jeg dro på fisketur til et regulert vann i Trøndelag i helgen. Før ankomst ved en bomveg stod jeg og betalte for fiskekort(på papir, ingen sms-tjeneste). Da kom en kar bort og spurte meg hvorfor jeg gadd å betale for fiskekort.

Jeg svarte nå at det var nå det jeg alltid gjorde, og har opplevd å bli kontrollert i Trøndelagsregionen 2 ganger tidligere. Så de er ivrig på å håndheve avgiften. 

Han meddelte da at den foreningen som krevde fiskeavgift for dette vannet ikke drev med noen form for kultivering, men derimot at Vannverket stod for dette. De var pålagt dette siden de regulerte vannet. Foreningen bare hevet pengene. Og om jeg ville støtte den svindelen så kunne jeg nå bare betale om jeg ville.

Igjen stod jeg med et halvveis utfylt fiskekort, en 50-lapp og en problemstilling.

Problemstilling

Nå vet jeg at mange foreninger faktisk driver med kultivering og denslags, og gjør fiskehverdagen bra for sånne hobbyfiskere som meg. MEN, er det rett at de skal kreve inn penger for vann og fiskebestander som de ikke engang gidder å kultivere, siden det gjøres gratis av Vannverket. Hmm, jeg betaler da skatt, avgift til vann og rør, strøm.. Pengene mine havner vel indirekte til en liten ørret eller to et sted.

Hva tenker dere når det gjelder spesifikt innkreving av fiskekort i vann som kultiveres av andre enn de som krever pengene? Betale, eller snike seg unna med god samvittighet?

(For å ha historien på det rene, jeg endte opp med å betale)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Jeg betaler når jeg vet hvem jeg skal betale til. På den måten fisker jeg med god samvittighet, og slipper å glo over skuldra etter oppsynet. Turen blir gjerne mer avslappet på det viset.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Jeger- og fiskerforeningen jeg er medlem i betaler ganske mange tusen årlig i leie til grunneier for at våre medlemmer (og ikke-medlemmer) som betaler fiskekort skal ha adgang til å fiske der ... vi kultiverer forsåvidt endel vann også .. men ikke alle som man kan fiske i ...

Jeg har jo hørt at endel tenker som så at hvis det ikke selges fiskekort, eller om disse er knotere å få tak i så fisker de uten med god samvittighet... men det er vel ikke helt sånn det skal være egentlig... All den tid retten tilhører grunneier.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

TS. Det er grunneier som har rettighetene til innlandsfisk og alt vilt i Norge! Så uten avtale med grunneier, fisker en ulovlig! Det er fiskerens plikt å kjenne lovverket, finne grunneier og lage avtale, hvis det ikke selges fiskekort.

Noen grunneiere selger fiskekort selv, noen overlater dette til grunneierforeninger, jakt- og fiskeforeninger, o.l. Normalt så betaler disse foreningene grunneierene (i området), en fast sum, eller an andel av inntektene.

Om et fiskevann blir kultivert eller ikke, har ingen betydning. Heller ikke hvem, som i så tilfelle kultiverer vannene.

Jakter de samme folkene, vilt ulovlig også?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Helt riktig at det er grunneiere som eier rettigheten til fisk og vilt men det er allikevel lov å diskutere temaet uten altfor mange utropstegn. Om det hadde vært opptil endel grådige grunneiere så hadde nok flere også gjerne tatt betalt for og telte og bevege seg på området dems, heldigvis står fortsatt allemansretten sterkt her enda.

Man kan jo se litt på dette med storviltjakt og laksefiske.... Dette blir mere og mere en aktivitet som bare blir tilgjengelig for de med store lommebøker og de rette forbindelsene - mange grunneiere bryr seg ofte mest om profitt.

Jeg støtter fult ut de grunneierene som oppfører seg ansvarlig og jeg er medlem av den lokale jeger og fiske foreningen her - kultivering og dugnad er viktig. Det er derfor mange faste steder jeg fisker som jeg alltid betaler for meg. Samtidig så er jo fiske med en håndstang knapt det som kan kalles "sanking" men ofte mere en fritidsyssel. Det å fiske noen få ørreter eller abborer i løpet av en helg er jo ikke akkurat noe man personlig kan berike seg på. 

Det finnes mere en nok skrekk eksempler på hvor vanskelig mange grunneiere gjør dette med fiskekort og soner - i noen områder må man ofte kanskje kjøpe opptil 3-4 forskjellige fiskekort for å dekke et lite område hvor man skal gå fottur og enda værre så er det noen ganger nesten umulig å finne ut av hvor man kan kjøpe fiskekort. Hvis dette ikke kan gjøres på en tydelig og fornuftig måte med relativt moderne metoder så fisker jeg uten å betale med meget god samvittighet. Jeg kjøper uansett fiskekort eller gjør dugnadsjobb som dekker opp for 80-90% av det fiske jeg gjør.

Folk får mene hva de vil men jeg bare håper at fiskekort holdes på et fornuftig nivå når det gjelder priser og at det er relativt enkelt å få tak i - stangfiske i vann er uansett noe jeg mener hører til friluftslivet generelt. Hvis også dette går mot overprising og ekslusivitet så mister vi noe veldig viktig.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Bønder som eier store arealer har driveplikt. Det er enkelt å definere dette hvor det er dyrket jord, men det syndes mer hvor det er skogbruk. Muligens for de kommunen har vansker med å definere hva driveplikt innebærer. Er hvertfall min erfaring da jeg hadde tenkt å kjøpe en gård med skog og hvor det var driveplikt. Jeg spurte kommunen hva det innebar (driveplikt) og dem kunne ikke svare meg. Bør ikke kultivering av vann hvor det er liv/fisk inne bære kultivering som en del av driveplikten? 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Er deilig å bo i finnmark, fiske hvor jeg vil. Helt gratis! Å fisk er det nok av også! Men til TS, jeg har forstått det slikt at det mange steder i landet er det forskjellige foreninger som rett og slett svindler folk ut av pengene sine. De tar betalt for kort men driver ikke selv med vannene. Jeg hadde fisket med god samvittighet hvis jeg var deg, uten kort.

Vi har hytte i området rundt kongsvinger, og også da eiendom ved et tjern. For en mengde år siden fikk den lokale foreningen i gang en avtale om fiskerett med grunneierne rundt om, den avtalen gikk ut i fjor. Allikevel har foreningen solgt fiskekort for vannet som vi eier grunn ved. Ingen av grunneierne har bryd seg noe særlig såvit jeg vet og jeg har personelig ingenting imot at avtalen skulle videreføres men når den er godt ut må de vel skjønne at de må ordne en ny en!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
27 minutter siden, Tor-Erik-L-77 skrev:

Helt riktig at det er grunneiere som eier rettigheten til fisk og vilt men det er allikevel lov å diskutere temaet uten altfor mange utropstegn.

Det du nevner av eksklusiv fiske (etter sjøfisk) og eksklusiv jakt, er vel et sidespor. Og etter norsk lov fisker en ulovlig, uten tillatelse, eller fiskekort på ferskvannsfisk. At en grunneier ikke er på "internett", eller ønsker fiske i sine vann, tar du ikke hensyn til!!

Opprett gjerme en egen tråd om råderett til fisk, vilt, bær, m.m., men her er det vel lovden som gjelder.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
21 minutter siden, Kvarsten skrev:

Bønder som eier store arealer har driveplikt. Det er enkelt å definere dette hvor det er dyrket jord, men det syndes mer hvor det er skogbruk.

Drivplikt, går vel på dyrket mark som du nevner. Og ikke på skog/fjell og fiskevann.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
8 minutter siden, Tiur3 skrev:

Drivplikt, går vel på dyrket mark som du nevner. Og ikke på skog/fjell og fiskevann.

Kan være rett som du sier... Men har sett flere gårder her på Sørlandet hvor det kun er skog hvor det står at det er bo og driveplikt v. salg. Men må skyte inn at hva regelverket sier når man diskuterer er ikke alltid målet. Regelverket skal følges, men det er jo heller ikke galt og være uenig idet, å diskutere det. Det er vel strengt tatt slik verden kommer videre. Jeg er absolutt for å betale bonden penger for å fiske. Jeg synes bare det er trist å se overbefolkede vann hvor også bonden ikke vil gi tilgang til fisking. 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Kraftverk er pålagt å bygge og vedlikeholde terskeldammer samt å sette ut fisk i henhold til konsesjon. Annen form for kultivering må grunneiere og fiskerettighetshavere gjøre selv. Konsesjon kan sette store krav til utsetting som resulterer i vann med for mye småfisk. Mange fiskerettighetshavere ønsker mindre utsetting og mer målrettede tiltak for å bedre kvalitet på fisk. De får ekstra jobb med mottiltak. Kraftverkseier er pålagt å følge konsesjon og risikerer bøter om de ikke følger den.....

Lokalt vil mindre inntekt på fiskekort resultere i at det settes ut færre fisk og at det ikke settes ut fisk i flere vann. 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
5 timer siden, Kvarsten skrev:

Kan være rett som du sier... Men har sett flere gårder her på Sørlandet hvor det kun er skog hvor det står at det er bo og driveplikt v. salg. Men må skyte inn at hva regelverket sier når man diskuterer er ikke alltid målet. Regelverket skal følges, men det er jo heller ikke galt og være uenig idet, å diskutere det. Det er vel strengt tatt slik verden kommer videre. Jeg er absolutt for å betale bonden penger for å fiske. Jeg synes bare det er trist å se overbefolkede vann hvor også bonden ikke vil gi tilgang til fisking. 

Dersom man må søke konsesjon (landbrukseiendom) er det ofte satt som vilkår at erverver bosetter seg på eiendommen, forutsatt at det er hus på eiendommen som har blitt brukt som helårsbolig. Er vel også endel kommuner som har nedsatt konsesjonsgrense for at eiendommene ikke skal kjøpes opp som fritidsboliger. Boplikten er oppfylt etter 5 år 
Driveplikta gjelder for all dyrket mark i hele eiertiden, men ikke for skog. Skogen er dog omfattet av lov om skogbruk (skogbrukslova) som sier noe om hvordan skogen skal forvaltes.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Den 2. august 2016 at 1.42, Kvarsten skrev:

 Men må skyte inn at hva regelverket sier når man diskuterer er ikke alltid målet. Regelverket skal følges, men det er jo heller ikke galt og være uenig idet, å diskutere det.

Jeg er ikke uenig i, at lover bør diskuteres, enten det er "bo og drivplikt", eller "eierskap" til fisk og vilt", m.m. Men det er vel mest ryddig å få det i egen tråder. Personlig så er jeg tivlsom til at grunneiere, skal eie og forvalte fisk og vilt. Eier de lufta også?  Men er det noe som opptar flere, så opprett egne tråder for det.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Den ‎02‎.‎08‎.‎2016 at 1.42, Kvarsten skrev:

...har sett flere gårder her på Sørlandet hvor det kun er skog hvor det står at det er bo og driveplikt v. salg... 

Er nok rett og slett en generell term som brukes ved salg av landbrukseiendommer. Driveplikt i skog finnes i praksis ikke. Du kan jo, med myndighetenes velsignelse frede skogen om du vil...

Edit: Jeg ser at Heriks hadde kommet meg i forkjøpet.

Endret av Larix

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

En gang het det at ingen kan eie fisken i vannet og fuglen i luften. I dag vet vi at det går grit å eie disse skapningene, men når noen forlanger at vi skal betale for å fiske på "gudegitte gaver" så er jeg ikke med lenger. Er det f.eks. laget vei og parkering så betaler jeg gjerne for å bruke disse, men nå heter det også at bonden eier så langt ut i vannet som en hest kan vade og utenfor det, i min kano, så anser jeg fisket på naturlige bestander å være fritt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Jeg har mine egene regler for fiskekort :) Der jeg vet det er for mye småfisk, kjøper jeg ikke kort, der mener jeg at jeg gjør grunneier en tjeneste(kanskje jeg skulle ha betalt av grunneier):) Der jeg vet grunneier/forening gjør et bra arbeid med kultivering, kjøper jeg mer enn gjern kort for og fiske :)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Så er det prisen på fiskekortene også da. Ett sted må jeg betale 120* kr døgnet for å fiske i et lite tjern - mest småfisk med en og annen pen slenger innimellom. Til sammenligning kan jeg fiske i et fjellområde for kr 125* tot. i tre døgn - mange fine fiskevann (hvor noen også kultiveres aktivt av fjellstyret). Og jeg stusser også på hvor stor variasjon det er på døgnkort vs. sesongkort enkelte steder.

*Inkl. gebyr til inatur.no

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Ja, det er store forskjeller på dette, i et vann på Hardangervidda kan det koste over 125,- pr døgn, og bare småfisk og få, I Valebjørg heia i Fyresdal koster det 100,- pr døgn, men der kan du fiske i 18 forskjellige vann med mye fin fisk, i Vrådal sportsfiskeforening hvor jeg er medlem kan vi fiske i 27 vann for 150,- i året, noe som tilsvarer ca 40 øre pr døgn :)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Jeg betaler når systemet er greit, knotete system/ikke dekning står jeg over. Er jeg på tur og fisker til egen mat (nesten aldri dekning) gjør jeg det uten å betale med god samvittighet. Noen steder hvor jeg har betalt før jeg kjenner området føler jeg meg litt lurt. 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
29 minutter siden, Knappetelt skrev:

Jeg betaler når systemet er greit, knotete system/ikke dekning står jeg over. Er jeg på tur og fisker til egen mat (nesten aldri dekning) gjør jeg det uten å betale med god samvittighet. Noen steder hvor jeg har betalt før jeg kjenner området føler jeg meg litt lurt. 

Da må du også være forberedt på en smekk hvis oppsyn eller grunneier dukker opp.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
14 timer siden, Eilif R skrev:

Da må du også være forberedt på en smekk hvis oppsyn eller grunneier dukker opp.

Om oppsynsmenn fra Statens Naturoppsyn kommer for kontroll og en ikke har fiskekort så skal disse tilby deg å kjøpe dette før de gir deg noen som helst smekk, det er kun ved at du nekter å kjøpe kort de kan gi deg en smekk. De er klar over at det ikke alltid er mulig å kjøpe kort om en krysser div kortgrenser. Hva private grunneiere gjelder aner jeg ikke, de bør følge samme praksis som SNO, de er dog uten begrensa politimyndighet og man trenger derfor ikke å oppgi navnet sitt til dem dersom de bråker og ikke vil tilby deg å kjøpe kort av dem, evt eller om en sjøl spør de om en har kort å selge.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
3 timer siden, Martin HJ skrev:

Jeg betaler alltid når det er lagt til rette for det på en grei måte som med en kasse på parkeringa eller via internett, men når man må leite ræva av seg for å finne frem til hvem som eier den delen av den overbefolka pytten mellom de to vannene som ligger der oppe som man allerede har kort til... Da blir jeg sliten.  Hvorfor ikke gjøre det enkelt og greit, få alle fiskekortene som finnes ut på internett eller lage felleskort med større kart som inneholder alle vannene i disse områdene. Hjelp vanlig friluftsfolk til å ikke bryte loven når man er på tur med stanga i vår egen natur og villmark.

Hardangervidda er et godt eksempel der, men når det er småkonger spredt over hele vidda som ikke vil bli enige om et felles kort så må det bli slik. Jeg legger opp turen etter eget hue og ikke etter hvor fiskekortkassene er, de ville nok fått inn mer penger, griske jævlene, på den måten enn nå. Stort sett bedriver jeg tjuvfiske der oppe, kan telle på to tre fingre hvor mange ganger jeg har kjøpt kort ;-)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Gjenopprett formatering

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.


  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder og sporingslenker

Fjellsport Fjellsport

Skitt Fiske
×
×
  • Opprett ny...

Viktig informasjon

Ved å bruke dette nettstedet godtar du våre Bruksvilkår. Du finner våre Personvernvilkår regler her.