Jump to content

The Lone Wolf

Aktiv medlem
 • Posts

  537
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  3

The Lone Wolf last won the day on March 25 2016

The Lone Wolf had the most liked content!

About The Lone Wolf

 • Birthday 01/01/1976

Profile Information

 • Gender
  Male
 • Interests
  Friluftsliv, natur, dyr generellt og hunder, musikk, bil og tog (4X4 og gjerne veteranrelatert om begge).
 • Location
  Drammen

Recent Profile Visitors

2,566 profile views

The Lone Wolf's Achievements

 1. Vedkommende, den og de, som fant ut at man skulle stenge FM-nettet skulle ha vært karnøfla - og så til de grader.. Ikke noe imot DAB ellers, men den kan ikke konkurrere med FM på dekning. Veldig mange er imot stenginga av FM, likevel blir vi overkjørt fullstendig tross for viktige argumenter 👎👎
 2. Isåfall må de opprette en ulvesone der og det trur jeg blir vanskelig, enig i hensikten men det vil iallefall bli vann på mølla for de som fortsatt trur på eventyret om utsetting av ulver. Og i dette tilfellet ville de faktisk ha rett da om så skjedde..
 3. Beint ut tragisk, en seier for et motorisert "friluftsliv"... 😤
 4. Det er sant @Sovjetunionen 😁 Glemte å nevne at tuten datt av da jeg smelta snø i kjelen for kaffe den gangen. De fleste bruker dem kanskje med flytende vann i og dermed vil ikke selve turen bli fullt så varm at den løsner i loddinga. Det er en slags sil i tuten der den er festet til kirkeveggen, sikkert kjekt for å hindre litt trur i koppen, men stenger for snøen om en smelter snøen i kjelen 🔥👍
 5. Det er en Spettmeis 👍🐦😊
 6. Helt riktig qwer993, boikott konfliktkjøtt = lamme- og fårekjøtt.. Sauehold i utmark er heller ikke forenlig med god dyrevelferd selv om de går fritt i naturen, høres fint ut men NKS er ikke tilpasset et slikt liv. Ang gjengroing som mange feilaktig trur er en unaturlig prosess som det nærmest blir fremstilt som har fortsatt til tross for at det stadig har blitt mer og mer sau på beite. Derimot ville geitehold og krøtter,engslått og myrslått hatt mer å si i områder hvor gjengroing er et problem ift engfloraen. Seterdriften fortrengte skauen pga sitt enorme ved behov, når seterdaler nå gror til med skog er det pga av dets opphør i størst grad, og så har mildere klima også noe å si deretter.
 7. Bestandsstørrelsen kan leses på Rovdata.no og miljødirektoratet har også stoff om temaet ulv og ulvejakt. [Hidden Content] [Hidden Content]
 8. Forfulgt: illegal jakt og politikere som lar seg presse av små interessegrupper; jegere og skogeiere til å åpne for jakt ved å svekke naturmangfoldsloven som denne høringen går ut på. Det foregår nok ulovlig jakt på elg til en viss grad(liten grad) uten at jeg vil spekulere for mye i det. Men bestanden er jaktbar og uten sterke særinteresser imot seg som art i motsetning til ulven - anna enn skogeiere som først klager over lite elg for i andre øyeblikket klage over elgbeiteskader på ungfuruer. Det ser altså ut til at de ikke er enige med seg sjøl, men det er så.. Ulvebestanden har vokst men en bestand på 90 dyr inkludert grenseulver er ikke en spesielt stor bestand, og det var først foreslått å ta ut 47 av disse, hvilket ville ha betydd en merkbar nedgang i bestanden. Men du mener fortsatt at vi skal skyve ansvaret over på naboene, det er ikke slik ting fungerer Robinson!
 9. Robinson Mennesker dør nok ikke ut i Østerdalen pga ulven. Det industrielle dyreholdet kan diskuteres, måten det drives på. Der er det forbedringspotensiale. 120tusen sau omkommer på beite, av de er det omkring 20tusen som er bekreftet og som er antatt tatt av rovdyr. De resterende omkring 100tusen omkommer av andre årsaker enn rovdyr, gjentar andre årsaker enn rovdyr. Dersom det er fælt med sau som taes av rovdyr (ja det er jo ikke noe pent syn selvsagt), hva med de som omkommer av forgiftninger, flåttbårne sjukdommer, beinbrudd, ryggvelt, påkjørsler? Dette skjer fordi de ikke får mer enn tilsyn og ikke et kontinuerlig oppsyn. Dessuten er NKS ikke tilpassa et liv i naturen da den er avlet opp til å gi mest mulig kjøtt og ull, de har ikke flokkmentaliteten og sprer seg i grupper ofte på tre rundt i terrenget og er vanskelig å gjete. Ja rovdyr kan ta husdyr, av disse årsakene, og av den tidligere faktoren jeg har nevnt i et tidligere innlegg. Det er en overproduksjon av lammekjøtt her i landet; det ligger over 5000tonn, fem tusen tonn, kjøtt på lager som ikke blir spist opp. Slakterier ber bøndene om å ikke gjøre ytterligere investeringer i sauedrifta si fordi de ikke blir kvitt kjøttet da markedet ikke vil ha dette konfliktnivået. For om det er samme ulveart i Sverige og Finland, Russland betyr ikke at vi ikke skal ta vårt ansvar for å ha en levedyktig bestand av ulv her i landet, vi kan ikke skyve ansvaret over på naboene. I alle disse landene er også ulven forfulgt og med legal og illegal jakt så kan bestanden bli så liten og fragmentert at det kan knekke bestanden sjøl om man ikke aktivt skyter alle ulver. Så den politikken som nå forsøkes å settes ut i livet kan føre til et krakk i bestanden. Dersom man sørger for en levedyktig bestand på sikt, noe som krever tilgang på genetisk variasjon, så er det realistisk å drive en viss kontrollert jakt på de. Men en bestand på omkring 90dyr er for liten, hadde det vært 90 elg igjen her i landet ville det vært full jaktstopp. Med rette forøvrig.
 10. Det er korrekt, men ikke et riktig syn. Det er fortsatt slik at vi kan ikke drepe alt vi ikke liker. Så kan man også diskutere om samer egentlig er en urbefolkning i Norge da de vandret inn her senere enn den øvrige befolkning her. Vi er blitt for mange her på kloden til å leve av landet aleine, som flere urbefolkninger har gjort og gjør fortsatt - men det er jo ikke det som egentlig er saken her. Vi har muligheten til å omlegge mye av forvaltningen vår uten å utrydde arter, om vi vil. Sjøl med den befolkningen vi har på kloden, til tross for at det er den største miljøutfordringen vi står over, mer direkte enn klimaspørsmålet her og nå. Det som ofte kommer i veien for vern av rovdyr(og natur generelt) er egeninteresser og profitt, og det er det som er kjernen i denne høringen som har vært utgangspunktet for tråden.
 11. Robinson Jeg snakker ikke om å ikke jakte på dyr, jeg snakker om å ikke utrydde. Jeg er ingen veganer, men jeg veit om veganerne som har langt mer forståelse for hvordan naturen fungerer, og skal fungere, enn det du utviser her. Det er litt myter ute og går om de, akkurat som du skriver om personer med innsikt i naturlig sammenhengende økokjeder trur at kjøttet kommer fra Mega og naturen er på Planet Earth. At dyr drepes eller arter/biotoper går tapt pga vei- boligbygging, noe som du har rett i, legitimerer heller ikke forfølgelsen av ulv. All vår bebyggelse og drifta eiendom har fortrengt natur en eller anna gang, så sånn sett er vi like skyldige. Men flere nye vei og boligprosjekter i dag gjør et stort trykk mot de biotopene som er igjen. Videre så fortrenger skogeiere mange arter og biotoper med skogsdriften sin, så argumentet med at folk på bygda ikke fortrenger så mye natur det er kjøper jeg ikke. Religion har ingen ting med saken, mener du rovdyrvern er religion; så er vel den trua at man som menneske har rett til å utrydde rovdyra religion også. Og det er kanskje ikke så langt unna sannheten heller siden kjerka med dens prester har stått bak en av verdens beste propagandaer om at ulven er satans utsendte/sendebud, djevelen i dyreham om. Videre det faktum at halvparten av ulvebestanden forsvinner i ulovlig jakt, her er folk så fanatiske, som i fanatisk religiøsitet, at de bryter loven g gjør seg til kriminelle kjeltringer. Det bedrives også miljøkriminalitet ved utlegging av giftig åte, som andre dyr dør av også. Det er også brudd på dyrevelferdsloven. Det er kanskje ikke så mange firefelts motorveier som skvetter opp i Trysil, men det legitimerer ikke å utrydde ulven(eller andre av våre rovdyr) - dette minner litt om kognitiv dissonans. Du forstod heller ikke eksemplet om Nez Perce-indianerne, respekt for ulvens plass i naturen er ikke noe nytt fenomen; men som har eksistert hos urfolk i uendelige tider - uten tilgang på Mega og Planet Earth. Naturen er ikke basert på å utrydde hverandre, men noen arter lever av å ete andre arter. Å utrydde sine byttedyr er ikke tjenlig i økosystemet da det fører til å utrydde sin egen art. Men arter har kommet og gått, men vi har muligheten til tenke sjøl og stille etiske spørsmål om oss sjøl om vi kan underkjenne og utrydda arter, vi er et tenkende vesen - iallefall noen av oss. Rovdyr-byttedyrforholdet er en viktig prosess i naturen for å sikre sunne og sterke bestander av begge parter, der kommer ulven og andre rovdyr inn om hvorfor vi skal ha en viss levedyktig bestand av disse - men dette kan du lese deg opp på sjøl. Boka Ulv i Norge av John Unsgård og Nils Petter Vigerstøl kan anbefales bla, endel kan googles også.
 12. Noe Robinson bør ha i hu når han mener at noen mennesker har fjernet seg fra naturen, kanskje han bør troppe opp hos Nez Perce-indianerne å erklære de som fjerne fra naturen - de veit nok hvor kjøttet kommer fra og hva naturen er.. Sitat: "Velkommen tilbake" fra indianerstammen Nez Perce I 1930-årene ble ulven utryddet fra vestlige deler av USA. I 1995 og 1996 ble til sammen 66 ulver fra sørvest-Canada utplassert i Yellowstone nasjonalpark og sentrale Idaho. Bestandene utgjør i dag over 500 individer. Da de første ulvene ankom amerikansk jord etter flyturen fra Canada, avholdt de åndelige lederne i indianerstammen Nez Perce en beveget "velkommen-tilbake-seremoni" for sine "brødre" - ulvene. Mange indianere i USA identifiserer seg med ulv fordi ulver i deres opprinnelige kultur ble ansett som positive, kraftfulle symboler og rollemodeller. Flere indianerstammer har fremdeles egne "ulveklaner". Indianerne mener ulvene fikk samme behandling som de selv fikk av kolonistene. Indianere ser derfor tilbake- komsten av ulv som tegn på at forbedring av indianernes situasjon vil komme. Sitat slutt. Dette synet på ulv er neppe noe "moderne" fenomen av folk som trur kjøttet kommer fra Mega og naturen er på Planet Earth.. Vi mennesker fortrenger natur over hele kloden, den største miljøutfordringen vi har er å verne naturen mot oss sjøl i en tilstrekkelig bærekraftig grad. Vi har ingen moralsk og etisk rett til å utrydde dyr, det vi gjør mot naturen gjør vi mot oss sjøl. Vi kan ikke skyte alt vi ikke liker, å erkjenne dette ville bevist et visst framskritt for menneskeheten anno 2017.
 13. @Lompa Den sprer seg innover Østlandet og de tåler mer kulde enn man trur. [Hidden Content]
×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use, and privacy rules Privacy Policy