Jump to content

Regjeringen vil fjerne jegeravgiften!


Veidemannsblod

Recommended Posts

Annonse

 

Blir litt urettferdig om ei gammel bestemor skal være med å betale jegeravgift over skatteseddelen.

 

Ikkje meir urettferdig enn at det vert drive barnehagar av mine skattepengar. Poenget med forslaget var jo at viltforvaltninga er ei offentleg oppgåve og ikkje bare til nytte for jegrane. At jegrane gjer den praktiske jobben i forvaltninga, betyr ikkje nødvendigvis at det er jegrane som skal finansiere resten av viltforvaltninga.

Ei av dei ivrigaste på elgjaktlaget eg er med på, er forresten bestemor ;)

Link to comment
Share on other sites

Og viltforvaltning er også ei samfunnsoppgåve. Kvifor skal landets bestemødre vera friteken frå å betale for det? At den praktiske utføringa kan utførast av frivillige på hobbybasis, må ein rekne som ein bonus, både for samfunnet og for den den enkelte jeger.

Jegeravgifta er ikkje ei avgift for å finansiere tiltak for jegrane, det er ei avgift for å finansiere vilttiltak.

  • Like 8
Link to comment
Share on other sites

Det er mye rart som finansieres over statsbudsjettet istedenfor via særavgifter. Det sparer oss for enorme mengder byråkrati. Jeg skulle gjerne personlig hatt mye mere over på skatteseddelen, men det er en annen sak. Skal man følge opp med at det er urettferdig om en stakkars bestemor skal være med å betale for det ene eller det andre, så fullfinansierer du snart spesifikt skolegangen til hver enkelt av ungene dine, betaler for vedlikehold av asfalten på fortauget utenfor hagen din, og mye mere, alt med sine særspesifikke byråkrati-påslag som sikkert dobler belastningen.

Kok det heller ned til at hver enkelt har et gjennomsnittlig fratrekk for alle urettferdige skattebelastninger via bunnfradraget, og det inkluderer jegeravgiftvvikling for bestemora di. Bestemora di har sikkert en del helsevesen-utgifter som jeg i utgangspunktet ikke er interessert i å finansiere heller, men jeg lever tross alt i et samfunn hvor folk har forskjellig behov og interesser, og har infunnet meg med det...

  • Like 4
Link to comment
Share on other sites

Bestemødre på statssubsidiert jakt blir vel neppe noen valgkampsak. Selv ikke for Frp.

Det er ikkje jakt dette dreier seg om. Det er korleis viltforvaltninga skal finansierast.

Frp skal redusere skatt, så dei går ikkje til valg med at noko skal finansierast over skatteseddelen.

Link to comment
Share on other sites

En gang i tiden betalte vi noe som het fisketrygdavgift til staten for å få lov å fiske i ferskvann. Helt til en økonom fant fram kalkulatoren sin og fant ut at kostnadene ved å drive inn denne avgiften, var høyere enn avgiften som kom inn. Og dermed ble den skrinlagt. Det var en ap regjering som gjorde dette også tror jeg. Kanskje de kommer til det samme med jegeravgiften?

Link to comment
Share on other sites

Er viltforvaltning ei samfunnsoppgåve?

Viltforvaltning i dag har som formål å oppretthalde ein jaktbar bestand med størst mogleg overskot, dvs størst mogleg produksjon som kan takast ut under jakt. Dersom viltforvaltning var ei samfunnsoppgåve ville avskytinga vore annasleis og det burde vore utført av profesjonelle jegrar. Jakt slik det er utført i noreg i dag er kun for fornøyelse og er inga samfunnsoppgåve.

 

Fiskeravgifta varet fjerna for ferksvannsfisk men eksisterar framleis for anadrom fisk, der forhåpentlegvis avgifta går tilbake til kultivering og forskning.

Link to comment
Share on other sites

 

Dersom viltforvaltning var ei samfunnsoppgåve ville avskytinga vore annasleis og det burde vore utført av profesjonelle jegrar. Jakt slik det er utført i noreg i dag er kun for fornøyelse og er inga samfunnsoppgåve.

 

Ettersom mange av oss er villig til å bruke fritida vår til jakt, er det ikkje behov for profesjonelle jegrar. Sjølv jaktar eg for å regulere bestandane etter bestandsmål vedtatt av politisk valde viltnemder og villreinnemder.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use, and privacy rules Privacy Policy