Gå til innhold
hansjo

Ca 100 vindmøller synlig fra en topp, noen bedre?

Anbefalte innlegg

4 minutter siden, Tor-Erik-L-77 skrev:

Skjult lenke - logg inn for å se den, jeg er veldig enig med deg at kjernekraft er langt tryggere og mer miljøvennlig en de fleste andre alternativ. Når det gjelder lagring av avfall så vet jeg ikke nok men hvis det faktisk er trygt å lagre det langt ned i fjell så er jo det bra. Men hvorfor er ikke noe slik lagring gjort enda? Kanskje det koster for mye? 

Spørsmålet med kjernekraft blir vel om det totalt sett er økonomisk med tanke på de enorme investeringene pluss veldig kostbar lagring? Da sett opp mot andre alternativer som f.eks vindkraft. Men som sagt har jeg ikke satt meg nok inn i kjernekraft til å ha en tydelig mening :)

Hvis man skal bruke mye energi i form av drivstoff til maskiner og alt som følger med for å lage enorme fjellhaller til lagring av avfall, så faller jo virkningsgraden betraktelig. 

Ingenting kommer gratis, så jeg vet ikke helt 🤔🤔🤔

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Det finnes slik lagring. Man oppretter depoter og innkapsulerer ofte det radioaktive avfallet i spesielt glass før det tønnes og senkes i spesielle tanker. Det dekkes etterhvert med ulike absorbenter og innkapsles. Innfløkte greier. 

Vinningen går definitivt ikke opp i spinningen, men problemet er at det er en ikke-fornybar ressurs. Det er også problemer med å utvinne råstoffet. 

Med det sagt: det er ett av de desidert beste alternativene for å dekke stadig økende etterspørsel. 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Re: Flytende havvind

I følge Equinor vil prisen på dette være det samme som for grunnfast havvind innen 10 år, og dette bygges ut ellers i verden nå. En annen fordel med å satse på flytende havvind er at norske firmaer, som allerede har mye kompetanse med lignende konstruksjoner fra oljenæringen, kan bli verdensledende innen både konstruksjon og vedlikehold. Dette vil skape store eksportinntekter etter hvert som verden ikke har noe annet valg enn å droppe kull og annen dritt. Noe å leve av etter oljen osv. Da er det flott å kunne være markedslederen alle kommer til.

Et felt med slike møller langt til havs på 80x80 km produserer like mye strøm som all kraftproduksjon i Norge i dag, og det uten å ødelegge naturen vår for - om ikke alltid så i alle fall flere hundre år.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
8 timer siden, Jaahan skrev:

Re: Flytende havvind

I følge Equinor vil prisen på dette være det samme som for grunnfast havvind innen 10 år, og dette bygges ut ellers i verden nå. En annen fordel med å satse på flytende havvind er at norske firmaer, som allerede har mye kompetanse med lignende konstruksjoner fra oljenæringen, kan bli verdensledende innen både konstruksjon og vedlikehold. Dette vil skape store eksportinntekter etter hvert som verden ikke har noe annet valg enn å droppe kull og annen dritt. Noe å leve av etter oljen osv. Da er det flott å kunne være markedslederen alle kommer til.

Et felt med slike møller langt til havs på 80x80 km produserer like mye strøm som all kraftproduksjon i Norge i dag, og det uten å ødelegge naturen vår for - om ikke alltid så i alle fall flere hundre år.

Hvirdan påvirker derre miljøet, støyen og landskapet under havet? Er det sagt noe om det?

Det er tross alt like viktig.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Noen av oss er så gamle at vi husker den gangen strømmen hadde to priser. Det var en grunnsats som hadde lav pris, og hvis man gikk over et visst nivå så ble prisen høyere. Folk som bygget for luksus måtte forvente å betale mye, mens det normale forbruket for en husholdning skulle være innenfor grunnsatsen. Dette kunne godt innføres igjen. Enkelte bruker for mye av fellesskapets ressurser. Jeg mener at for eksempel hytter skulle betale en høyere sats. Det bygges digre palasser med varmekabler i oppkjørselen noen steder.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
På 3.9.2019 den 7.57, Tor-Erik-L-77 skrev:

Skjult lenke - logg inn for å se den

Skjult lenke - logg inn for å se den

EDA2DFAC-04BD-4D7A-AC2E-1C10C82AB3BB.thumb.jpeg.27169170627602cd89fee5870d855be3.jpeg

Jeg har ikke kompetanse til å vurdere påstandene over, men jeg tviler på at Skjult lenke - logg inn for å se den. ville publisere dette uten den nødvendige kunnskapen.

Men når det er sag; dessverre finner jeg ikke kilden igjen til hva jeg leste; at det blir drept 120 000 tonn innsekter hver år pga vindmøller i Tyskland. 

Og så vet vi at antallet innsekter av flere grunner har gått dramatisk ned de siste årene. 

Derfor har vi kjøpt inn planter som humlene er glade i, og vi gleder oss de få ganger vi ser en humle.

 Og som om ikke det er nok, uten innsekter vil det gå oss ganske dårlig.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
2 timer siden, Tom42 skrev:

Jeg har ikke kompetanse til å vurdere påstandene over, men jeg tviler på at Skjult lenke - logg inn for å se den. ville publisere dette uten den nødvendige kunnskapen.

Men når det er sag; dessverre finner jeg ikke kilden igjen til hva jeg leste; at det blir drept 120 000 tonn innsekter hver år pga vindmøller i Tyskland. 

Og så vet vi at antallet innsekter av flere grunner har gått dramatisk ned de siste årene. 

Derfor har vi kjøpt inn planter som humlene er glade i, og vi gleder oss de få ganger vi ser en humle.

 Og som om ikke det er nok, uten innsekter vil det gå oss ganske dårlig.

1200t. Men det er liksom ikke antall "0" som er poenget her, det er jo at det er svimlende tall vi ikke klarer å relatere til noe annet enn at det bare høres helt grusomt forferdelig ut. Hva med å telle opp insekter i grillen på bilen din, legg til konas bil og gang opp med hele nabolaget så er du i gang..

Da er det kanskje bedre å sammenligne som f.eks med fugler fra artikkelen over:

"Ifølge analysen dreper vindkraftverk 0,27 fugler per GWh de produserer. Tilsvarende tall for atomkraftverk er på 0,42. Samme tall for kullkraftverk er på 5,18 per GWh, altså godt over 10 ganger så høy dødelighet som for atomkraft, og nesten 20 ganger høyere enn for vindkraftverk."

Det gir litt mer mening. 

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Statistikk kan jo brukes til så mangt som kjent. 

Når det kommer til fugler så er det ikke spurv man er bekymret for. Men rødlistede arter som hubro og havørn og de finnes sannsynligvis ikke der et kjernekraftverk ville blitt lagt eksempelvis. Som ville blitt lagt på steder med godt utbygd infrastruktur og kraftlinjer. 

Vindturbinparker er derimot svært arealkrevende og planlegges i uberørt og sårbar natur. 

Litt om galskapen i dette: Hubroen som er svært sky er i dag presset til noen mindre leveområder i kyststrøk. Men taper mot vindturbinparker flere Skjult lenke - logg inn for å se den

Endret av RoyN

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
3 timer siden, Joachim V skrev:

1200t. Men det er liksom ikke antall "0" som er poenget her, det er jo at det er svimlende tall vi ikke klarer å relatere til noe annet enn at det bare høres helt grusomt forferdelig ut. Hva med å telle opp insekter i grillen på bilen din, legg til konas bil og gang opp med hele nabolaget så er du i gang..

Da er det kanskje bedre å sammenligne som f.eks med fugler fra artikkelen over:

"Ifølge analysen dreper vindkraftverk 0,27 fugler per GWh de produserer. Tilsvarende tall for atomkraftverk er på 0,42. Samme tall for kullkraftverk er på 5,18 per GWh, altså godt over 10 ganger så høy dødelighet som for atomkraft, og nesten 20 ganger høyere enn for vindkraftverk."

Det gir litt mer mening. 

 

Hver mann sin kvistbrenner

Endret av Tom42

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
1 hour ago, RoyN said:

Vindturbinparker er derimot svært arealkrevende og planlegges i uberørt og sårbar natur. 

Her må du underbygge din påstand. Det gjøres selvfølgelig nødvendige konsekvensutredninger for alle typer utbygginger. Jeg sier ikke at disse konsekvensutredningene er ufeilbare men når du kommer med en så bastand påstand må du  underbygge den med kilde henvisninger.

1 hour ago, RoyN said:

Litt om galskapen i dette: Hubroen som er svært sky er i dag presset til noen mindre leveområder i kyststrøk. Men taper mot vindturbinparker flere Skjult lenke - logg inn for å se den

Du linker til et leserinnlegg/menings artikkel. Ragnhild Sved kommer i artikkelen med en rekke meninger og påstander men ingenting er bygget opp med henvisninger til noen som helst kilder.

Strengt tatt så beviser du jo her litt av mitt poeng. Debatten rundt vindmøller preges dessverre av mye følelser, subjektive meninger og sporer derfor veldig fort av.

Selvfølgelig skal vi ta vare på sårbare habitater og rødlistede arter det tror jeg de fleste kan være enige i men jeg har så langt sett lite beviser for at vindmøller er planlagt i dokumenterte reservater eller i sårbare habitater.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Når det er sagt er jeg klar motstander av at kommunene selv skal kunne godkjenne slike utbygginger.  Kommuner har ofte bevist at de setter egen kommune økonomi og kortsiktige vinning foran natur og miljø. Slike utbygninger må alltid utredes på en grundig måte og det bør være staten som gir endelig godkjenninger.

Leste nylig at et lokalt kraftselskap nylig fikk tillatelse til utbygning i en kommune hvor de hadde tilbudt kommunen både nye veier, arbeidsplasser, ras-sikring og mer. 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
21 minutter siden, Tor-Erik-L-77 skrev:

Du linker til et leserinnlegg/menings artikkel. Ragnhild Sved kommer i artikkelen med en rekke meninger og påstander men ingenting er bygget opp med henvisninger til noen som helst kilder.

Selvfølgelig skal vi ta vare på sårbare habitater og rødlistede arter det tror jeg de fleste kan være enige i men jeg har så langt sett lite beviser for at vindmøller er planlagt i dokumenterte reservater eller i sårbare habitater.

Skjult lenke - logg inn for å se den 

Edit: Det det vises til i kildene er forundersøkelser til en rapport som sikkert blir publisert i løpet av høsten eller til våren neste år

Endret av Jaahan

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
10 timer siden, Marius Engelsen skrev:

Hvirdan påvirker derre miljøet, støyen og landskapet under havet? Er det sagt noe om det?

Det er tross alt like viktig.

Så vidt jeg vet er ikke det et tema det er forsket noe særlig på. Vil anta at støy vil være omtrent den samme eller mer enn den man får fra en oljeplatform, men uten vibrasjonene i grunnen og faren for store lekkasjer. Om sjøfugl er like sannsynlig til å angripe turbinene som ørn og ugle vet jeg ikke, men det må vel regnes med problemer der også. Man har i alle fall mye større frihet til å legge feltene utenom trekkruter, hekkeområder og steder med mye aktivitet enn man har på land.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
7 minutes ago, Jaahan said:

Skjult lenke - logg inn for å se den 

Er jo en ganske tydelig mening fra NOF i det brevet. Jeg kan ikke nok om fugl eller kjenner enkeltsaker som den her i Sørmarfjellet så jeg vil ikke si noe om hvem som eventuelt har rett. Som jeg nevnte er ingen utredninger ufeilbare og hvis det viser seg at NOF og andre har rett i denne enkeltsaken bør det jo få konsekvenser. 

Men det er viktig og ikke ta enkeltsaker og gjøre de til noe mer en nettopp det. 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Vår familie har hytte ved ett av de stedene som det nå vurderes å anlegge vindturbiner i, og vi oppholder oss ofte og lenge her. Til oss kommer også barn og barnebarn ofte på besøk i kortere eller lengre perioder. Vi er alle brukere av naturen og «sporløs ferdsel» er innprentet både små og store som veldig viktig. Vi har stor respekt for naturmangfoldet og alt som lever i naturen og er takknemlig den lar oss høste både bær, fjellørret og gode opplevelser.

Eg mener det vil være en katastrofe for naturmangfoldet, fjellnaturen vår og for oss mennesker i Norge som vil få synsranden vår dekket med store, syn-/lyd- forurensende vindturbiner. Ref. til vedlagte link så fungerer ikke disse slik som tilhengere av vindkraft vil ha oss til å tro.

Det er mye mer verdifullt for miljø å oppgradere eksisterende vannturbiner med nye moderne, som har bedre virkningsgrad. Dette vil gi oss mer energi enn alle de (til nå) ferdigbygde og planlagte vindturbiner vil gi oss, har eg lest. Derfor er eg sterkt imot utbygging av vindturbiner på land.

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
23 minutter siden, Vidar56 skrev:

Eg mener det vil være en katastrofe for naturmangfoldet, fjellnaturen vår og for oss mennesker i Norge som vil få synsranden vår dekket med store, syn-/lyd- forurensende vindturbiner. Ref. til vedlagte link så fungerer ikke disse slik som tilhengere av vindkraft vil ha oss til å tro.

For å sitere Miljøvernforbundet på youtube: "Vindindustrien snakker ikke så veldig høyt om dette her" så er jo det bare propaganda. Dette er ingen hemmelighet og du trenger ikke være ingeniør for å forstå at en vindturbin ikke går på full effekt 24/7.

Skjult lenke - logg inn for å se den

Miljøvernfornbundet med Kurt Oddekalv i spissen er jo kjent for å være i mot alt. De er vel de siste å gå til hvis man ønsker en løsning. 

 

Sitat

Det er mye mer verdifullt for miljø å oppgradere eksisterende vannturbiner med nye moderne, som har bedre virkningsgrad. Dette vil gi oss mer energi enn alle de (til nå) ferdigbygde og planlagte vindturbiner vil gi oss, har eg lest. Derfor er eg sterkt imot utbygging av vindturbiner på land.

Det har jeg og lest uten at det er noe særlig hold i. Det er masse løse påstander basert på en teknisk teoretisk mulig utnyttelse uten å skille på opprustning og oppgradering. De eldste turbinene det er størst gevinst på å oppgradere er forlengst utført, vannturbiner har begrenset levetid og blir byttet og oppgradert der det er lønnsomt uavhengig av denne debatten. Jeg har skrevet om det tidligere i tråden.  

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Jeg lurer på hvorfor jeg skal stole på ditt ord i utnyttelsesgrad for vannkraft og ikke ordet til feks professor Leif Lia ved Vassdragslaboratoriet/Institutt for bygg og miljøteknikk ved NTNU i Trondheim.

Han har laget en rapport som er en meget troverdig kilde. De fleste anerkjenner rapporten som troverdig, selv om tallene kan være litt høye. Les på side 17 her Skjult lenke - logg inn for å se den

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
3 timer siden, Tor-Erik-L-77 skrev:

Her må du underbygge din påstand. Det gjøres selvfølgelig nødvendige konsekvensutredninger for alle typer utbygginger. Jeg sier ikke at disse konsekvensutredningene er ufeilbare men når du kommer med en så bastand påstand må du  underbygge den med kilde henvisninger.

Du linker til et leserinnlegg/menings artikkel. Ragnhild Sved kommer i artikkelen med en rekke meninger og påstander men ingenting er bygget opp med henvisninger til noen som helst kilder.

Strengt tatt så beviser du jo her litt av mitt poeng. Debatten rundt vindmøller preges dessverre av mye følelser, subjektive meninger og sporer derfor veldig fort av.

Selvfølgelig skal vi ta vare på sårbare habitater og rødlistede arter det tror jeg de fleste kan være enige i men jeg har så langt sett lite beviser for at vindmøller er planlagt i dokumenterte reservater eller i sårbare habitater.

Googler man litt feks hubro og vindmøller så ser man at det forsøkt anlagt vindturbinpark i Norges største biotop for hubro blant annet. Det ble heldigvis forhindret av NVE. Ellers så kan man google Smøla og havørn osv. 

"- Skjult lenke - logg inn for å se den og også her er hovedgrunnen endret arealbruk. Det er ikke nok å bevilge penger til å redde regnskogen i andre land – regjeringen må jobbe mye mer med å sikre artsmangfoldet også her hjemme om vi skal nå FNs bærekraftsmål, sier Anne Cathrine da Silva, FN-sambandets generalsekretær."

"Arter har alltid dødd ut. Nå skjer utryddelsen i et tempo mellom ti og hundre tusen ganger fortere enn noensinne, ifølge rapporten. "

"Arealendringer den største trusselen mot det biologiske mangfoldet, og dermed også den viktigste årsaken til at arter kommer på rødlista. Hele 90 prosent av de truede artene antas å være negativt påvirket av Skjult lenke - logg inn for å se den"

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
39 minutter siden, Oslo skrev:

Jeg lurer på hvorfor jeg skal stole på ditt ord i utnyttelsesgrad for vannkraft og ikke ordet til feks professor Leif Lia ved Vassdragslaboratoriet/Institutt for bygg og miljøteknikk ved NTNU i Trondheim.

Han har laget en rapport som er en meget troverdig kilde. De fleste anerkjenner rapporten som troverdig, selv om tallene kan være litt høye. Les på side 17 her Skjult lenke - logg inn for å se den

Troverdig selvom tallene kan være litt høye? Rapporten er langtifra anerkjent, tvertimot. Det er heller ikke bare mitt ord, jeg har tidligere vist til Skjult lenke - logg inn for å se den og jeg har påpekt viktigheten av å se forskjellen på opprusting og oppgradering i denne sammenheng. Den største effekten Leif Lia viser til er Skjult lenke - logg inn for å se den, bare se på alle konsekvensene og kritikken på googlesøket...  Og det var en utbygging, ikke bare opprustning. En oppgradering kan ikke gjøres uten å påvirke vannføring og natur, derfor må en se forskjellen på det. Det er ikke så enkelt som å bare bytte ut noen turbiner hist og pist voila , abrakadabra så produserer vi bare mengder mer med vannkraft!

Her er også et konstruktivt svar på LeiF Lia fra Vassdrags- og energidirektør, NVESkjult lenke - logg inn for å se den les og vurder selv. Siterer slutten:

Sitat

 

Men det finnes også forhold som drar i motsatt retning. De neste årene skal en hel rekke eldre vannkraftkonsesjoner revideres. Det kan resultere i mindre produksjon i enkelte anlegg, grunnet krav om minstevannføring eller andre miljøkrav.

Med mindre man er villig til å akseptere større naturinngrep eller innfører et svært sjenerøst skatteregime, er derfor potensialet for økt vannkraftproduksjon fra eksisterende anlegg neppe i den størrelsesorden som professor Lia antyder.

 

 

Endret av Joachim V

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

69770177_1434050796751982_56927804355961

Her i Rendalen med blant annet en villreinstamme er det lagt opp til at det kan komme en vindurbinpark. Når man vet at DNT-stier blir flyttet for å ikke forstyrre reintrekkene så kan man jo tenke seg resten selv. 

På Fosen bygges det 24 (!!) mil med anleggsvei igjennom myrområder, uberørt natur og samiske områder for å konstruere Skjult lenke - logg inn for å se den

wGNYFUsMg6622QNaEKF-kApcaXVqv6RHEM4pmz_m

 

Endret av RoyN

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
24 minutes ago, RoyN said:

Googler man litt feks hubro og vindmøller så ser man at det forsøkt anlagt vindturbinpark i Norges største biotop for hubro blant annet. Det ble heldigvis forhindret av NVE. Ellers så kan man google Smøla og havørn osv. 

"- Skjult lenke - logg inn for å se den og også her er hovedgrunnen endret arealbruk. Det er ikke nok å bevilge penger til å redde regnskogen i andre land – regjeringen må jobbe mye mer med å sikre artsmangfoldet også her hjemme om vi skal nå FNs bærekraftsmål, sier Anne Cathrine da Silva, FN-sambandets generalsekretær."

"Arter har alltid dødd ut. Nå skjer utryddelsen i et tempo mellom ti og hundre tusen ganger fortere enn noensinne, ifølge rapporten. "

"Arealendringer den største trusselen mot det biologiske mangfoldet, og dermed også den viktigste årsaken til at arter kommer på rødlista. Hele 90 prosent av de truede artene antas å være negativt påvirket av Skjult lenke - logg inn for å se den"

Problemet ditt er at du sauser sammen fryktelig mye problematikk og dytter vindmøller inn i alt sammen. Vi må holde snørr og barter adskilt. Arealendringer er uten tvil et av de store belastningene denne kloden har men det er et enormt tema som jo ikke bare gjelder vindmøller. Det blir derfor ikke så relevant i denne tråden.

Ja, vindmøller er også en areal endring men prosentvis utgjør det nesten ingenting på verdensbasis målt opp mot f.eks jordbruk, storbyer, industrialisering osv.

Ikke lett å føre en debatt når det blir så mye avsporinger ;)

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Direktør i Energi Norge Knut Kroepelien mener at rapporten er troverdig. Skjult lenke - logg inn for å se den 

Tydeligvis så er vi som er imot helt like de som er for. Vi leser det vi vil lese, og det er forsåvidt greit det... For meg handler det om turområder som jeg er glad i blir borte. Du har sikkert et sted du vil ta vare på. Hadde du likt et vindkraftverk der hvis det kanskje ikke hadde vært nødvendig?

Over til vannkraft. Jeg har heller ikke sagt at det bare er å bytte ut en og annen turbin. Men hadde noen klart og sett på alternativene med vannkraft og sett bort ifra de økonomiske subsidene på vindkraft så tror jeg vi fint kunne hentet de ca 15 Twh med vann uten alt for store inngrep.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
8 minutter siden, Tor-Erik-L-77 skrev:

Problemet ditt er at du sauser sammen fryktelig mye problematikk og dytter vindmøller inn i alt sammen. Vi må holde snørr og barter adskilt. Arealendringer er uten tvil et av de store belastningene denne kloden har men det er et enormt tema som jo ikke bare gjelder vindmøller. Det blir derfor ikke så relevant i denne tråden.

Ja, vindmøller er også en areal endring men prosentvis utgjør det nesten ingenting på verdensbasis målt opp mot f.eks jordbruk, storbyer, industrialisering osv.

Ikke lett å føre en debatt når det blir så mye avsporinger ;)

 

Nå er det jo hyttebygging og i særklass planlagte og anlagte vindturbinparker som spiser mest av den urørte naturen her til lands om dagen. Det er hverken snørr eller barter men en fysisk realitet. Som Fns-naturpanel og andre påpeker: Her ligger kanskje framtidens nye antibiotikakur eller andre biologiske verdier vi enda ikke vet at vi går glipp av. Samt at vi fratar barna våre muligheten til å oppleve urørt natur. På Fosen så forsvinner den muligheten i stor grad når milevis med vei og tohundremeter høye turbiner bygges. Det betyr mye for meg som har tilknytning til området og jeg skjønner lett frustrasjonen til andre andre steder som opplever det samme. 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
11 timer siden, Oslo skrev:

Direktør i Energi Norge Knut Kroepelien mener at rapporten er troverdig. Skjult lenke - logg inn for å se den 

Legg merk til bruken av "kan", Lia bruker jo det ordet selv.  Artikkelen din bekrefter jo også bare det jeg prøver å få frem:

Sitat

 

– Lia kan ha rett

Forskinga frå også medhald frå kraftbransjen.

– Vår vurdering er at Lia kan ha rett i det tekniske potensialet. Men dette inkluderer då både prosjekt som betyr nye miljøinngrep, og prosjekt som per i dag ikkje er lønnsame, seier direktør i Energi Noreg Knut Kroepelien.

 

Nye miljøinngrep og prosjekt som per i dag ikke er lønnsomme, jaja. Jeg prøver bare å poengtere at dette er dratt urealisitsk langt etter at Lia fikk plass på nyhetene og i media, det er mye uvisst basert på antagelser. 

Min mening er uansett ja takk begge deler med moderate inngrep, noe jeg også har skrevet tidligere. Løsningen er ikke å sittte stille å vente på en ny løsning. Løsningen er summen av alle fornybare energikilder, strømsparing, redusert forbruk osv osv.  Kanskje har Ola Nordmann bare godt av å bli mer brydd med strømproduksjon og kan bli mer bevisst på eget overforbruk. 

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Gjenopprett formatering

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.


  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder og sporingslenker

Fjellsport Fjellsport sporing

Outnorth.no Skittfiske
×
×
  • Opprett ny...

Viktig informasjon

Ved å bruke dette nettstedet godtar du våre Bruksvilkår. Du finner våre Personvernvilkår regler her.