Jump to content

Jakt med pil og bue.


PetterAF

Recommended Posts

Annonse

Vert sikkert kjempedebatt om dette med påfølgande beskuldningar om inhuman jakt. Men forutsatt at ein stiller

ein del selvfølgelege krav til bogejegerane (jaktprøve, maks skyteavstand og liknande) er ikkje dette mindre

humant enn jakt med gevær.

Har ingen interesse av å prøve det sjølv men ser ingen årsak til å nekte andre det.

Link to comment
Share on other sites

Saken har allerede vert diskutert i Dagsnytt 18 på NRK2. Da mellom formannen i buejegerforbundet og formannen / kvinne i NOAS. Alle kan vel tenke seg hvordan dette gikk.

Buejakt har ver lovlig i Danmark i flere år og i USA har de drevet med dette nesten siden de utryddet indianerne.

Det største problemet er vel at til storviltjakt så må prosjektilet som dyret felles med ha en viss anslagsenergi, og dette er det vel vanskelig å oppnå med pil og bue. De pilen mangler i anslagsenergi blir vel her ofte erstattet av at pilespissen er sylskarp og skjærer seg inn i byttets indre organer. Et slikt skudd kan sikkert være like dødelig, men på grunn av lavere anslagsenergi så ødelegger det sikkert ikke like mye kjøtt rundt treffstedet.

"Når skuddet avfyres er jakta slutt". Det som er viktig er at avliving av dyret skjer så raskt og effektivt som mulig. Det er det å spore opp dyret og å komme på riktig skuddhold som er jakt, og dette er jo langt vanskeligere med pil og bue siden man da må mye nermere for å kunne foreta en sikker avliving. På storvilt ca. 30m.

Link to comment
Share on other sites

Pil og Bue er absolutt ei human jaktform.

Utfordringa ligge på eit anna plan. Blant jegerne i dag er det er alt for mange troféjegere og konkurranse

jegere, og det er også alt for mange jegere som betaler store summer for å jakte. Disse tre punktene gjør

at jegerne tar alt for store sjanser ved felling av vilt. Skyter på alt for lange hald, skyter på dyr som ikkje

står i ro, skyter på ureine skuddhold, skyter ved høg puls.

Dette medfører i mye større grad skadeskyting og bomskyting.

Med pil og bue er det anda viktigere å ha eit optimalt skudd. Samt det er presisjonskyting på høgt plan.

Link to comment
Share on other sites

Pil og bue jakt er vanskelig og tidkrevende. Man bør kanskje ha strengere kurs for dette enn vanlig jaktprøve, eller kanskje ikke. Man må inn på så tett hold og vente til rette øyeblikk at de fleste vil ikke treffe dyret uansett. Og i norge finner man ikke den tettheten av dyr som man gjør i blandt annet USA så man bruker lengre tid på å komme nær nok, Av den grunn tror jeg ikke det blir så veldig mange som gidder å holde på med buejakt. At Buejakt er like humant som krutt er jeg ikke i tvil om. Men det stiller jo også minst like store krav til jegeren for å unngå skadeskyting. Når man treffer reint med pila så merker knapt dyret hva som skjer. Så en video av en hjort som ble skutt med pil og bue, den sto å beitet, pilen traff og den kikket opp ett sekund før den fortsatte å beite. 2sekkunder etter datt den død om. Den døde av forblødning og ikke knusing. Og den merket ikke at det var fare på ferde en gang. :D Selvfølgelig vil ikke alle treff være like gode. Jeg mener at så lenge man ikke på en fornuftig måte kan legge fram at skadeskyting med kule er bedre for dyret enn skadeskyting med pil, så ser jeg ingen grunn til at pil og bue jakt burde være ulovlig. Ved gode treff så er det minst like bra som med kule.

Link to comment
Share on other sites

Jeg ser få logiske argumenter for hvorfor ikke tillate buejakt. Det eneste jeg tenker på er at man kanskje må påby at buejegerjaktlag har kruttvåpen tilgjengelig til ettersøksjakt ettersom det da er om å avlive dyret fortest mulig slik at å måtte snike seg inn på 30 m på et skremt og skadet dyr er ikke gunstig. Samtidig kan bue være egnet våpen for å avlive skadde dyr som står inne i veldig tett skog, her burde forøvrig hagle med slugs vært tillat (grunnet at du da kan skyte uten 100% rent skuddbilde for å få avlivet et skadd dyr som står i veldig tette kratt).

Link to comment
Share on other sites

Saken har allerede vert diskutert i Dagsnytt 18 på NRK2. Da mellom formannen i buejegerforbundet og formannen / kvinne i NOAS. Alle kan vel tenke seg hvordan dette gikk.

Buejakt har ver lovlig i Danmark i flere år og i USA har de drevet med dette nesten siden de utryddet indianerne.

Det største problemet er vel at til storviltjakt så må prosjektilet som dyret felles med ha en viss anslagsenergi, og dette er det vel vanskelig å oppnå med pil og bue. De pilen mangler i anslagsenergi blir vel her ofte erstattet av at pilespissen er sylskarp og skjærer seg inn i byttets indre organer. Et slikt skudd kan sikkert være like dødelig, men på grunn av lavere anslagsenergi så ødelegger det sikkert ikke like mye kjøtt rundt treffstedet.

"Når skuddet avfyres er jakta slutt". Det som er viktig er at avliving av dyret skjer så raskt og effektivt som mulig. Det er det å spore opp dyret og å komme på riktig skuddhold som er jakt, og dette er jo langt vanskeligere med pil og bue siden man da må mye nermere for å kunne foreta en sikker avliving. På storvilt ca. 30m.

Ei pil har veldig høy anslagsenergi på korte hold. Dette pga at det er mye masse i bevegelse. Når spissen treffer er det mye vekt som presser pila inn i dyret sammenlignet med ei kule.

Link to comment
Share on other sites

Selv om piler har en viss anslagsenergi er denne betydelig mindre en kuler (husk at bevegelsenergi er gitt av "1/2 x masse x fart^2", slik at farten er den drivende faktoren) og de produserer ikke sjokkbølger slik kuler gjør. Piler dreper derfor, ved jakt av storvilt, kun med forblødning og ikke en miks av sjokkbølger og forblødning slik kuler gjør.

Link to comment
Share on other sites

Guest Srx (Ron)
Blant jegerne i dag er det er alt for mange troféjegere og konkurranse

jegere, og det er også alt for mange jegere som betaler store summer for å jakte. Disse tre punktene gjør

at jegerne tar alt for store sjanser ved felling av vilt. Skyter på alt for lange hald, skyter på dyr som ikkje

står i ro, skyter på ureine skuddhold, skyter ved høg puls.

Dette medfører i mye større grad skadeskyting og bomskyting.

Jeg kjenner ingen slike jegere blant storviltjegere. Klart mange drømmer om storoksen, men alle skyter kun de dyr de er utdelt.

Link to comment
Share on other sites

Jeg snakket for noen år siden med en russer som jobbet en periode i Norge. han hadde vært med og overvært elgjakt i Trysil en høst. Han lo seg fillete av "dumme" nordmenn som absolutt ville skyte de største oksene. Han dro fram argumentet om at de har størst verdi som avlsdyr. Dessuten sa han; "Kjøttet er jo ikke noe godt på de svære, seige gamle oksene. De er tunge og uhåndterlige og det forbaskede geviret hekter seg borti alt mulig kratt og dritt når man skal frakte dyret ut av terrenget." Han syntes vi hadde en merkelig måte å jakte på.

Link to comment
Share on other sites

En på jobb var på bjørnejakt i Canada i fjor. Han skjøt en med bue og en med rifle. Han var ikke i tvil hva som var mest humant. Med bue datt dyret etter få meter og var steindødt. Med rifle hylte og hoppet bjørnen bortover noen meter før det døde.

Jeg jakter ikke i det hele tatt, men kan ikke på noen måte se at buejakt skal være noe værre enn rifle.

Link to comment
Share on other sites

En på jobb var på bjørnejakt i Canada i fjor. Han skjøt en med bue og en med rifle. Han var ikke i tvil hva som var mest humant. Med bue datt dyret etter få meter og var steindødt. Med rifle hylte og hoppet bjørnen bortover noen meter før det døde.

Jeg jakter ikke i det hele tatt, men kan ikke på noen måte se at buejakt skal være noe værre enn rifle.

Det er tydelig at du ikke jakter. Den som satte det rifleskuddet, har bommet. Jeg skal love deg at et ekspanderende prosjektil fra en 30.06 mer eller mindre gjør indre organer rundt treffpunktet til mos. Det er bare å se på utgangshullet på baksiden, det er ofte flere centimeter stort. Da kan du tenke deg hvordan det ser ut inni dyret.

En annen VESENTLIG faktor: Dersom man er uheldig og skadeskyter med rifle, har man et magasin med fem patroner som kan avfyres i rask rekkefølge, og skuddene vil være dødelige på flere hundre meter i en nødsituasjon. Med bue er du nødt til å treffe riktig første gang.

Link to comment
Share on other sites

Det er tydelig at du ikke jakter. Den som satte det rifleskuddet, har bommet. Jeg skal love deg at et ekspanderende prosjektil fra en 30.06 mer eller mindre gjør indre organer rundt treffpunktet til mos. Det er bare å se på utgangshullet på baksiden, det er ofte flere centimeter stort. Da kan du tenke deg hvordan det ser ut inni dyret.

En annen VESENTLIG faktor: Dersom man er uheldig og skadeskyter med rifle, har man et magasin med fem patroner som kan avfyres i rask rekkefølge, og skuddene vil være dødelige på flere hundre meter i en nødsituasjon. Med bue er du nødt til å treffe riktig første gang.

Det er helt vanlig at dyr (spesielt store dyr som voksen elg og bjørn) kan gå eller løpe noen meter etter fullstendige kjernetreff (gjennomsnittet var vel rund 70 meter i en undersøkelse fra Sverige). Dette fordi kjernetreff dreper dyret hovedsakelig ved forblødning. Etter et kjernetreff vil dyret være død innen 2 minutter, ikke nødvendigvis umiddelbart.

fiskekongen skriver heller ikke at skuddet ikke var høyst dødelig. Det han skriver om er reaksjonen dyret hadde på skuddet. Et rifleskudd som ødelegger flere organer, kan splintre ben, skaper sjokkbølger i dyret og i tillegg lager mye lydd vil i mange tilfeller føre til at dyret er vettskremt, i stor lidelse og panikk i de få sekundene det tar før det dør. Sånn sett er en pil mindre brutal (om den er mer human er en annen sak) da den ikke lager sjokkbølger, splintrer ben eller lager høy lyd slik at det er større sjangs for at dyret ikke skjønner hva som skjer og ikke får panikk.

Link to comment
Share on other sites

Det er tydelig at du ikke jakter. Den som satte det rifleskuddet, har bommet. Jeg skal love deg at et ekspanderende prosjektil fra en 30.06 mer eller mindre gjør indre organer rundt treffpunktet til mos. Det er bare å se på utgangshullet på baksiden, det er ofte flere centimeter stort. Da kan du tenke deg hvordan det ser ut inni dyret.

En annen VESENTLIG faktor: Dersom man er uheldig og skadeskyter med rifle, har man et magasin med fem patroner som kan avfyres i rask rekkefølge, og skuddene vil være dødelige på flere hundre meter i en nødsituasjon. Med bue er du nødt til å treffe riktig første gang.

Jegeren er en gammel ringrev, og kanskje en av de mest erfarne jegerne jeg vet om. Kanskje vet jeg lite om selve jakta, men jeg vet iallefall såpass mye at man ikke skal tømme ett magasin mot dyret hvis man skadeskyter? Eller kanskje jeg er helt på jordet? Er vel sjeldent at et skadeskutt dyr står å venter på neste skudd, og sjansen for nok ett skadeskudd er stort? Trodde hele poenget var å treffe riktig første gangen jeg? Og at hvis man ikke kunne avgi rent skudd at man skulle la vær?

Er kanskje ikke en jeger, men ukjent med skytevåpen er jeg nok ikke :wink:

Link to comment
Share on other sites

Kanskje vet jeg lite om selve jakta, men jeg vet iallefall såpass mye at man ikke skal tømme ett magasin mot dyret hvis man skadeskyter?

Feil, det er nettopp det man skal

Eller kanskje jeg er helt på jordet? Er vel sjeldent at et skadeskutt dyr står å venter på neste skudd, og sjansen for nok ett skadeskudd er stort?

Det kan variere, ofte bruker dyret litt tid på å orientere seg. Det hender og at dyr returnerer til skuddplass. Mange dyr skytes i åpne områder slik at det er mulighet til å løsne flere skudd mens de løper. Jegeren bør gjerne søke å skyte i områder som er så åpne at oppfølgingskudd er mulige i tilfelle første skuddet ikke skulle være helt perfekt (noe det absolutt skal være, men feil skjer). Om dyret allerede er skadde skutt vil et til "skadeskudd" gjøre at dyret dør fortere og dermed lider mindre, derfor er det akseptabelt å skyte på løpende dyr når de er skadeskutt (men ikke ellers).

Trodde hele poenget var å treffe riktig første gangen jeg?

Hele poenget er at dyret skal avlives så humant som mulig. Ideelt skyter man kun et skudd som treffer perfekt og dyret dør veldig fort. Men av og til skjer menneskelige feil og dyret blir skadeskutt. Da gjelder det å avlive dyret så fort som mulig slik at dyret ikke lider unødvendig.

Og at hvis man ikke kunne avgi rent skudd at man skulle la vær?

Helt riktig, men ikke alltid like lett for jegeren å bedømme.

Link to comment
Share on other sites

Når man setter rifle og bue opp mot hverandre, må man forstå at prosjektilene virker på forskjellige måter. Pila har lite energi, men kan drepe like hurtig som ei riflekule. Prøv ett lite eksperiment selv. Finn ei kaliber 30 , 180 grains kule , og hold den i venstrehånda. Slipp den så ned i den åpne høyrehånda fra en meter høyde. Det gjør ikke vondt en gang. Prøv så det samme med ei typisk jaktpil. Eller forresten, ikke gjør det. For den går antagelig gjennom handa. Og det er ikke energien som forårsaker dette, men den sylskarpe pilspissen. Derfor kan ei pil med en god jaktspiss felle vilt uten den store hastigheten og energi som ei jaktkule må ha...

Link to comment
Share on other sites

Avlive humant er egentlig ett ganske missforstått uttrykk. Hvordan dreper vi mennesker hverandre? Ikke så "forsiktig" som mulig i hvertfall.

Faktisk så prøver mange vestlige land å drepe fienden så forsiktig som mulig. Det brukes ofte som argument for at våpen er inhumane ved at de gjør for stor skade på en menneskekropp (jeg tror logikken er at våpen som får ting til å se estetisk veldig jævlig ut er inhumane). Ta f.eks. saken der det ble stort oppstyr i media fordi snikskytere brukte .50 multi purpose på personell, da måtte dette forbys fordi skadene ble for store og stygge. Norge ble og presset til å gå over til et våpen som brukte 5.56 fremfor 7.62 av blant andre humanitære grunner.

Jeg er ikke akkurat enig i at denne tankegangen er human. Om jeg selv skulle bli skutt av noe og jeg ikke ville hatt tilgang til kompetent medisinsk hjelp etterpå (slik situasjonen er for de vestlige land kriger mot) ville jeg heller blitt blåst i filler av .50 MP og dø umiddelbart, istedenfor å blø sakte av indre blødninger fra 5.56 (som er designet for å vri seg og splintre opp i menneskekroppen for å skape trøbbel for motstandernes sanitet).

Link to comment
Share on other sites

Et moment rundt militær tankegang som helst ikke blir profilert så mye ut til allmuen er jo at ved å skadeskyte en fiendtlig soldat så vil du i realiteten sette to stk ut av spill. Den skadete og den som hjelper vedkommende. Hvertfall fram til sanitet kan ta over. På kort sikt i en stridssituasjon er det en fornuftig men kynisk handling.

Link to comment
Share on other sites

Det fins veldig mange våpen som er produsert for å skade ikke drepe, og da gjerne skade på en slik måte at det er veldig vanskelig å behandle. Dette tilhører tankegang rundt total krigføring der industrielle nasjoner kriger mot hverandre til utmattelse (likt 1. og 2 verdenskrig) og krigen blir mer avgjort av industriell kapasitet enn av noe annet. Da er en doktrine å skape så massive antall skader at motstanderens sanitet og forsyningsnett bryter ned.

Dette er tankegang som hører den kalde krigen til. Vi har ikke lenger militære mobiliseringsstyrker og doktriner ment for utmattelsekrigføring mellom industrinasjoner (da denne situasjonen ikke lenger er reel), men derimot militære ekspedisjonsstyrker og doktriner men for asymmetrisk krigføring (som er det vi fører i dag).

At vestlige militære (spesielt norske) fortsatt praktiserer doktrinen med å skade fremfor å drepe blir da bare feil, og helt latterlig blir det når man fronter dette som å være humant. Denne doktriner fårer i dagens asymmetriske krigføring kun til at de som blir skutt av våre våpen dør sakte og pinefullt istedenfor raskt, da våre fiender ikke har noen sanitet, ikke tar vare på sine skadde og ikke er en industriell fiende.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use, and privacy rules Privacy Policy