Jump to content

22 ulver drept i Sverige idag.


DrDamage

Recommended Posts

Annonse
  • Replies 51
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Ser ikke poenget med å ikke skyte rovdyr, vi skyter jo alle andre dyr, mange pga. forvaltning, så da bør vi jo forvalte rovdyra også.
Vi trenger ikke å forvalte noen dyr. Og denne forvaltningen fører av en eller annen grunn ofte med seg at det blir utrolig mye hjort og elg, spesielt i rovdyrfrie områder.
Link to comment
Share on other sites

Ser ikke poenget med å ikke skyte rovdyr, vi skyter jo alle andre dyr, mange pga. forvaltning, så da bør vi jo forvalte rovdyra også.

Det er det vel litt for enkelt å si vel? At det er greit siden vi skyter alle andre dyr?

Synes selv det er veldig trist at >10 % av den svenske ulvestammen skal skytes i disse dager.

For de som ikke har fått det med seg....Etter 45 års forbud, så er det bestemt at det på ny er lov til å jakte på ulv i Sverige.

Kvoten er satt til 27 individer.

Link to comment
Share on other sites

At rovdyrbestander kontrolleres noe er jeg for. Det må dog skje slik at ikke bestandene ikke for små, hvordan bestandene er i sverige på ulv kjenner jeg ikke nok til, så her melder jeg pass.

De har jo en ganske stor bjørnestamme etterhvert som det har vært jakt på ganske lenge.

Syntes ellers ikke jakt er noe problem så lenge det skjer forsvarlig. Utrydding av rovdyr er jeg imot på det sterkeste.

Fagfolk for bestemme hvor den fornuftige grensen ligger.

Link to comment
Share on other sites

Det er det vel litt for enkelt å si vel? At det er greit siden vi skyter alle andre dyr?

Synes selv det er veldig trist at >10 % av den svenske ulvestammen skal skytes i disse dager.

For de som ikke har fått det med seg....Etter 45 års forbud, så er det bestemt at det på ny er lov til å jakte på ulv i Sverige.

Kvoten er satt til 27 individer.

Sier ikke at det er greit siden vi skyter alle andre dyr, det jeg sier er at det er vår plikt til og skyte rovdyrene også, når bestandene blir for store.

Eks: Rypa blir jaktet på av rev, ravn, røyskatt, kråke, mink etc. Og kansje den mest effektive av alle; jegeren. Jegere med høyt uttak av ryper burde ha ett tilsvarende høyt uttak av predatorer for å lage balanse i forhold til rypa.

For å bevare balansen i naturen må vi jakte på alt som har en jaktbar bestand. Ikke bare matviltet.

Link to comment
Share on other sites

Finnmarks_odel: Eneste dyret som lager ubalanse i naturen er jo jegeren(les mennesket).

Og for å la det komme frem, jeg er jeger selv. Og er egentlig for ulvejakt, men da skal bestanden være så stor at den er jaktbar. Da blir også ulven til slutt redd oss mennesker og vil mest sannsynlig sky oss. Men desverre har vi ødelagt bestanden til ulven her i norge, da må vi også ta konsekvensene av dette og klare å bygge opp en ny bestand før vi begynner å jakte på den, og ta våres forhåndsregler til dette er mulig.

Jeg velkommer ulven til mine trakter, men desverre så blir både den og bjørnen skutt straks den beveger seg i disse områder.

Og for å legge til, jeg har små barn og jeg har hund. Skulle det være rovdyr i min nærhet, så hadde jeg tatt forhåndsregler for dette.

ew

Link to comment
Share on other sites

Og for å la det komme frem, jeg er jeger selv. Og er egentlig for ulvejakt, men da skal bestanden være så stor at den er jaktbar.

Dette er jeg helt enig med deg i. Litt av grunnen til at tråden ble startet var fordi jeg selv er usikker på hvor disse grensene bør gå, hvor mange prosent av en art som skal tas ut etc. I Sverige er det bestemt at 10 prosent av ulvestammen skal bort og når det skytes 22 ulv på én dag så er det noe inni meg som sier at det er helt galt. Det er jo totalt bare et sted mellom 200 og 300 ulv der.

I Norge er det så lite ulv at det også etter min mening burde være mange flere før man i det hele tatt tenker på ulvejakt her.

Er ikke enkelt dette med riktig balanse i naturen. Fint å høre hva folk har å si. Man lærer så lenge man lever sies det :)

Link to comment
Share on other sites

Eneste dyret som lager ubalanse i naturen er jo jegeren(les mennesket).

Det finnes ikke balanse i naturen. Bestander og arter er i konstant endring. Klimaet er i endring og artene med det. Det er en utopi å tro på en natur i balanse. Vår natur er gjennomregulert, og det er vi mennesker som står for reguleringen. Å gjeninnføre ulv i stor skala gir ikke mer balanse i naturen. Det gir et annet mengdeforhold, men ingen "naturlig" balanse.

Link to comment
Share on other sites

Med et jaktuttak gjøres det plass til ytterligere ulver fra øst. Svenskene driver å planlegger dette i full offentlighet nå!

Den skandinaviske bestanden har hatt en vekst-takt uten sidestykke i dyreverden i perioder siste 20 årene, og et jaktuttak betyr ingenting for videre utvikling av verdens raskest voksende ulvestamme.

Husk at en stor del av disse ulvene påstås det blir skutt ulovlig :) , og mange av de hadde alternativt blitt påkjørt på jernbane etc. Jaktuttaket er delvis avløsende for andre dødsårsaker.

Husk også at bestandsestimat er minimumsestimat, og bl.a. der en stor andel streifulver ikke er medregnet.

Link to comment
Share on other sites

Det finnes ikke balanse i naturen. Bestander og arter er i konstant endring. Klimaet er i endring og artene med det. Det er en utopi å tro på en natur i balanse. Vår natur er gjennomregulert, og det er vi mennesker som står for reguleringen. Å gjeninnføre ulv i stor skala gir ikke mer balanse i naturen. Det gir et annet mengdeforhold, men ingen "naturlig" balanse.

Enig i det, Lompa. Naturen er derimot dynamisk i alle ledd.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...
  • 2 weeks later...

Jeg er fisker og driver ikke med jakt, men synes det er vel rart! at man får lov å skyte ulv i det hele tatt når bestanden er på 300 individer!? I et så stort området over flere land? For ikke å nevne norge (som ligner litt for mye på australia/NZ, der målet er vel å utrydde rovdyr) ...har desverre ikke noe godt å si om norge ang. rovdyrjakt, vi er fortsatt 'peasants' her...helt tåpelig...j#"¤% bønder skal visst kjøre mercedes og få subsidier mens de utrydder arter.... :evil: mens vi betaler skrekkelige matpriser....viser bare til en helt banalt mentalitet....

Link to comment
Share on other sites

Kødder du eller?

Maten idag er jo svinbillig :evil:

Når mine besteforeldre var unge gikk nesten halve lønna til mat hver måned, og resten? Husleie og strøm.

Du er også velkommen til å kjøre rundt og besøke norske gårder. Bortsett fra de store er de mer eller mindre fattige og belånt til haka, disse "rike" bøndene.

Link to comment
Share on other sites

Lever man av grønnsaker, fisk og kjøtt av kvalitet forsvinner pengene fort.

Hva med de av oss som spiser nevnte produkter, av økologisk standard?

Da skal du se pengene "forsvinne enda fortere."

Maten er fremdeles billig sett opp mot tidligere tider.

La meg bruke edit og komme med litt bedre argumenter:

"Ifølge en 2007-undersøkelse foretatt på oppdrag av Norsk Landbrukssamvirke brukte en norsk gjennomsnittshusholdning 11,7 prosent av inntektene på mat og alkoholfrie drikkevarer, mot et EU-gjennomsnitt på 12,7.

I Oslo må lønnstakere jobbe 115 minutter for å fylle en matvarekurv med en ukes forbruk, 15 minutter mer enn nederlendere og 18 minutter mer enn tyskere. I Warszawa må man jobbe 6 timer og 38 minutter, noe som viser hvor privilegerte vi er."

http://www.matoghelse.no/enkeltsider/blogg/unyttige-sammenlikninger-av-matvarepriser.aspx

"Det har den siste tiden vært fokus på økte råvarepriser og matvarepriser både nasjonalt og internasjonalt. I februar i år registrerte Statistisk sentralbyrå (SSB) den største månedlige prisøkningen på matvarer siden 1982. Sett i et internasjonalt lys er derimot prisveksten i Norge beskjeden. Og selv om prisene er relativt høye, er nordmenns utgifter til mat lave i forhold til forbruket for øvrig."

Fra 2008: http://www.ssb.no/magasinet/slik_lever_vi/art-2008-07-31-01.html

"Liten forbruksutgift og relativt høyt prisnivå

I hovedtrekk viser prisene for matvarer og alkoholfrie drikkevarer noe sterkere økning enn konsumprisindeksen totalt de siste fem årene, med en realprisvekst på om lag 0,7 prosent per år. Over de siste ti årene har det derimot vært en realprisnedgang, men det skyldes i sin helhet at merverdiavgiften for matvarer ble halvert i 2001. I samme periode har lønnsveksten i Norge vært langt kraftigere, med det resultat at vi i dag bruker mindre av vårt totale forbruksbudsjett på mat. Mens mat og alkoholfrie drikkevarer var den tredje største ugiftsposten for ti år siden og utgjorde vel 12 prosent av totale utgifter til forbruk, utgjør disse utgiftene i dag ca 11 prosent av og er passert av utgifter til kultur og fritid."

Fra samme statistikk.

Det jeg vil frem til, er at vi har det pokker så godt i Norge :evil:

Enda en edit :-)

http://www.na24.no/imarkedet/article2788854.ece

"Prisene på råvarer som sukker, kakao og te har steget til nivåer som man ikke har sett på over ti år" Jasså, var det dyrere før sier du?

"Prisen på hovedingrediensen til produksjon av sjokolade, kakao, har hatt en skikkelig til himmeltur. På råvarebørsen i New York steg kakaoprisene til nært det høyeste nivået på 31 år i forrige uke, etter en oppgang på 28,5 prosent i år. Prisen på den andre hovedingrediensen, sukker, har steget 165 prosent i år. Sukkerprisen er nå på det høyeste nivået på 28 år. " Ja, det var jaggu dyrere før.

Link to comment
Share on other sites

Jeg er fisker og driver ikke med jakt, men synes det er vel rart! at man får lov å skyte ulv i det hele tatt når bestanden er på 300 individer!? I et så stort området over flere land? For ikke å nevne norge (som ligner litt for mye på australia/NZ, der målet er vel å utrydde rovdyr) ...har desverre ikke noe godt å si om norge ang. rovdyrjakt, vi er fortsatt 'peasants' her...helt tåpelig...j#"¤% bønder skal visst kjøre mercedes og få subsidier mens de utrydder arter.... :evil: mens vi betaler skrekkelige matpriser....viser bare til en helt banalt mentalitet....

Må bare le av deg. Ikke på grunn av ditt standpunkt om rovdyrforvaltning, det er greit nok, men på grunn av dine banale argumenter om bønder. Ta en tur i lønnsstatistikken og se på bønder. De er en av de dårligst lønte arbeidsgruppene i Norge og de har masse ulemper med jobben sin (blant annet det å alltid ha dyr som må passes på og av den grunn være veldig bundet til gården er en veldig stor ulempe, eiendomskatten de ofte får er en annen).

Å klage på at bønder får subsidier og samtidig klage på matvareprisene er og banalt. Matvareprisene er subsidiert lave og bundet. De er ikke markedstyrt slik at bøndene kan ta så mye for maten at de hadde klart seg uten subsidier. Videre er og bøndene bundet til spesielle former for matproduksjon og kan ikke fritt velge det som er mest lønnsomt, dette av hensyn til allmennhetens ønske om å bevare kulturlandskap og militærstrategisk selvforsyning.

Ikke kall en arbeidsgruppe ond fordi de har humane(overfor dyra sine) interesser av at rovdyrbestandene begrenses (de har ikke økonomiske interesser av dette ettersom de får tap av dyr til rovdyr dekket). Hvis gårdsdyra skal gjetes vil dette kreve langt flere folk i jordbruket (som allerede sliter med rekruttering) og langt høyere subsidier, så ikke engang tro dette er et valid argument

Som de andre er så fint illustrerer er mat billig i Norge. Jeg er "fattig" student og gourmet som elsker å lage mat. Jeg har råd til kjøtt, fisk og grønnsaker av høyeste kvalitet. Øl er derimot dyrt i Norge, men det er en annen sak.

Så nei min venn det er din mentalitet som er banal når du sier Norge fortsatt er 'peasents' samtidig som du selv vet såpass lite om samfunnet rundt deg.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


Annonse


×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use, and privacy rules Privacy Policy