Jump to content

Skal bare...

Aktiv medlem
 • Posts

  316
 • Joined

About Skal bare...

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

Skal bare...'s Achievements

Community Regular

Community Regular (8/14)

 • Very Popular Rare
 • First Post
 • Collaborator
 • Week One Done
 • One Month Later

Recent Badges

193

Reputation

 1. Eg har ingen erfaring med srørefrie, men eg har erfaring med Fischer. Og dei erfaringane gjer at eg aldri skal kjøpe Fischer att. Stålkantar knekk, det gjeld andre produsentar òg. Men Fischer går ikkje god for produkta sine, og seier bare at dei er brukt hardare enn det dei er laga for. Sjølv om Fischer marknadsfører skia for ekspedisjonsbruk, og dei bare er brukt i løyper og snilt terreng med lett dagstursekk. Men dette vert sjølvsagt påstand mot påstand. Og sjølv om forbrukerkjøpsloven seier at slike klager er ei sak mellom forbruker og selger, ber selger gjerne om råd frå produsent, og då seier Fischer at dette er resultat av feil bruk. Stålkantar som held så lenge som 3 sesongar med normalt bruk, skulle eg derimot vera godt fornøgd med. 1 til 2 sesongar er meir vanleg etter mi erfaring, og det gjeld både Fischer, Åsnes og Madshus,
 2. Problem med låge sko i laus snø, løyser du med gamasjar. Det er akkurat like slitsamt å gå med fjellski som med andre ski. Med feller er det mykje meir slitsamt. Lær deg å smørje skia, det tar bare nokre minutt og er spart inn att i løpet av kort tid, i tillegg til at alt vert meir morosamt og mindre slitsamt.
 3. Dersom ikkje kjelen var veldig vid, gjekk det nok masse varme utanfor.
 4. Skal bare...

  Snøplugger

  Nok til samtlige plugghemper og bardunar. Dersom du brukar ski og stavar, teller desse også sjølvsagt.
 5. Same brennerklokke og spreieplate som Svea 123R. Lydnivået er så lågt at du brenn av deg håret dersom du skal vera nær nok til å få hørselskade. Brennaren er så mykje enklare (enklare forvarming og oppfyring med 1 kontra 2 fyrstikker) å bruke orginalt enn med stillebrennartopp, at eg ser ingen grunn til å bruke det siste. Brennaren vert også mykje meir følsom for vind med stillebrennartopp. Alderen finn du truleg påstempla på innsida av kartongen.
 6. Eg brukar alltid snøpluggar på samtlige bardunar og pluggfester. Ski kan sjølvsagt brukast, dersom ein likevel ikkje har tenkt å bruke desse medan teltet står oppe. Pass bare på at eventuell stålkant ikkje kuttar bardunen. Stavar fungerer langt frå alltid, enten er dei vanskeleg å få ned i snøen, eller så er dei vanskeleg å få opp att utan å øydelegge dei. Bardunar som går same veg, kan vera naturleg å feste i same plugg, men dersom snøen er laus og vinden utfordrande, er det god hjelp å fordele belastninga på kvar sin snøplugg. Vanlege pluggar gidd eg ikkje ta med meg på vintertur, sjølv om desse kan fungere enkelte gonger.
 7. Eg veit om fleire som ikkje har problem med å overnatte i fjellduk, men det fungerer ikkje for meg. Eg har hatt ei kort natt i Helsport xtrem-duken, bare for å ha prøvd det. Temperaturen var 1-2 grader, og kondensproblemet var så reelt at eg vil meg ikkje sjølv så vondt ein gong til. Som pausepose fungerer han derimot fortreffeleg, og er i bruk fleire gonger ukentleg gjennom heile den kalde årstida.
 8. Bardunane er der for å brukast...
 9. F34 er å rekne som parafin. [Hidden Content] Men Volvo felt går ikkje på dette, for den hadde da vitterleg bensinmotor (B16).
 10. At denne skal brenne diesel, er ei myte skapt av internett. D-benevnelsen er også skapt på internett, og ikkje noko offisielt. Det er mange myter om denne brennaren. Dette er bare ein variant av C-brennaren (Cobra) der reguleringsrattet er plassert på høgre side som dei gamle 111, i motsetning til C-brennaren som har reguleringsrattet på venstre side. Optimus laga denne varianten for det norske forsvaret som delebrennar for å passe inn i eksisterande kokeapparat der reguleringsrattet var på høgre side. Det norske forsvaret (og andre NATO-land) har ingen interesse av å brenne diesel på kokeapparat. Forsvaret brukar heller ikkje diesel på dielselbilane, dei brukar parafin.
 11. Ein uøvd soldat har ikkje vansklegare for å misshandle ein 'moderne' primus enn ein Optimus 111 (eller kva som helst anna utstyr). Så lenge ein behandlar ein 111 som om ein eig brennaren sjølv, slik ein også behandlar kva som helst 'moderne' brennar, er ikkje 111 verken meir komplisert å bruke eller å vedlikehalde enn ein 'moderne' brennar. Mange av dei klassiske brennarane er til og med enklare både å bruke og å vedlikehalde enn dei fleste 'moderne' brennarane.
 12. Crown er Fischer sine smørefrie ski. Altså ikkje noko eg ville anbefale. Smøring av ski er så enkelt, og gjev langt betre ski i dei aller fleste tilfelle.
 13. Eg har ikkje oversikt over årstal. Men det skjedde noko når produkjsonen vart flutt ut av Sverige. Dei det står 'Made in Sweden' på reguleringshendelen vert rekna som bra. Tida du kjøpte din var nok på det verste. Så skal det ha betra seg att, utan at eg kan gå god for at faktis stemmer. At mange av dei gamle er betre enn dagens modellar, er eg heilt enig i. Men hugs at dette gjeld dei aller beste modellane frå 100 års produksjon. I løpet av dei same 100 åra vart det også laga utallige modellar som ikkje er så gode. Men at desse gode modellane er meir krevande i vedlikehald og bruk, er bare tull.
 14. Kvaliteten på Nova har endra seg mykje gjennom åra, og har tidvis hatt veldig frynsete rykte. Ein Nova frå dei verste åra kan ikkje samanliknast med ein Nova frå dei beste åra. Eg hadde aldri problem, verken med koplinga eller drift, med min Nova 2000-modell, tross mykje bruk i temperaturar ned mot 30 kalde.
 15. Veit du om nokon merke som har betre stålkantar enn Åsnes? Dei stålkantskia eg har hatt frå Madshus har vore betre enn dei verste frå Åsnes, men dårlegare enn dei beste frå Åsnes Fischer er totalt uanktuelt pga elendig kundeservice, kombinert med elendige stålkantar.
×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use, and privacy rules Privacy Policy