Jump to content

Restriksjon kano


Vallers

Recommended Posts

Annonse

Se vannressursloven paragraf 16 bokstav c. Grunneier kan ikke regulere kanobruk på samme måte som fiske. Kano er tillatt. 

For øvrig en pussig regel at det ikke kan fiskes fra øyer .... 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Takk for svar! :) Dette gjelder østre deler av Hardangervidda, forresten.

Er det lov å padle kano hvor som helst? Typ i lakseførende elver og alt mulig? 
Ikke ekspert på dette området, men da tenker jeg på mtp. desinfisering av utstyr osv. om det også da gjelder en kano. 
Er kanskje noen normer her som man bør ta hensyn til? 

Link to comment
Share on other sites

37 minutter siden, TOT skrev:

For øvrig en pussig regel at det ikke kan fiskes fra øyer .... 

Kanskje det er pga. fugleliv/hekking og at man forstyrrer dette, men da bør vel egentlig all ferdsel uansett aktivitet være et problem. 

Link to comment
Share on other sites

10 minutter siden, Vallers skrev:

Takk for svar! :) Dette gjelder østre deler av Hardangervidda, forresten.

Er det lov å padle kano hvor som helst? Typ i lakseførende elver og alt mulig? 
Ikke ekspert på dette området, men da tenker jeg på mtp. desinfisering av utstyr osv. om det også da gjelder en kano. 
Er kanskje noen normer her som man bør ta hensyn til? 

Se annet ledd https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-11-24-82?q=VAnnressurs

Du må ta hensyn til annen bruk. I prinsippet er det lov overalt, men står fiskerne tett i ei lakseelv, bør man nok tenke seg om ....

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

1 time siden, Vallers skrev:

Takk for svar! :) Dette gjelder østre deler av Hardangervidda, forresten.

Er det lov å padle kano hvor som helst? Typ i lakseførende elver og alt mulig? 
Ikke ekspert på dette området, men da tenker jeg på mtp. desinfisering av utstyr osv. om det også da gjelder en kano. 
Er kanskje noen normer her som man bør ta hensyn til? 

Det er enkelte områder som har egne lokale forskrifter for å hindre spredning av Gyrodactylus salaris. Her vil det være krav om at utstyr som skal flyttes fra vassdrag til vassdrag skal tørkes/desinfiseres.  

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Vær obs på at Mattilsynet i år pålegger desinfisering av ALT utstyr i kontakt med vann som flyttes mellom vassdrag med anadrom fisk. 


Det anbefales på det sterkeste å desinfisere mellom vassdrag uten anadrom fisk også, spesielt om man har vært i noen vassdrag med anadrom fisk. 


Det har vært utbrudd av stygg sykdom som angriper laks i år. 

 

 

Husk også kaffekjelen!!!

 https://jaktogfiske.njff.no/fiske/2019/06/syk-laks-i-flere-land-mattilsynet-palegger-desinfisering-mellom-alle-vassdrag?fbclid=IwAR2KJnZruVbGwklY7VB6N-B0WWdUHMSmrXde9j5IKFHER2TNFxeRJzbOICM

Link to comment
Share on other sites

Ferdsel i båt, kano mm (uten motor) er i tillegg ein del av allemannsretten definert i friluftsloven. Dvs at regelen om å opptre hensynsfult (les:plikt til!) gjeld i lag med dei andre reglane i denne lova: 

«Enhver som ferdes eller oppholder seg på annen manns grunn eller på sjøen utenfor, skal opptre hensynsfullt og varsomt for ikke å volde skade eller ulempe for eier, bruker eller andre, eller påføre miljøet skade".

Edited by josteink
Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

Følger opp denne tråden, hva med kano og el-motor? Ser at her praktiseres loven på mange måter fra kommune til kommune. I utgangspunktet er vel motorferdsel tillatt på vann over 2 km kvadrat, men jeg ser mange vann som er større hvor de mener dette ikke er tillatt og støtter seg på loven?

Link to comment
Share on other sites

terje_g skrev (1 time siden):

Følger opp denne tråden, hva med kano og el-motor? Ser at her praktiseres loven på mange måter fra kommune til kommune. I utgangspunktet er vel motorferdsel tillatt på vann over 2 km kvadrat, men jeg ser mange vann som er større hvor de mener dette ikke er tillatt og støtter seg på loven?

Så vidt jeg vet kan grunneier bestemme at det ikke er lov med motorisert ferdsel. Det er i hvert fall slik jeg tolker vannressursloven §16.

;-)

Link to comment
Share on other sites

terje_g skrev (1 time siden):

Følger opp denne tråden, hva med kano og el-motor? Ser at her praktiseres loven på mange måter fra kommune til kommune. I utgangspunktet er vel motorferdsel tillatt på vann over 2 km kvadrat, men jeg ser mange vann som er større hvor de mener dette ikke er tillatt og støtter seg på loven?

Det kan være andre regler som trår inn. For eksempel at vannet ligger innenfor et verneområde av noe slag. Nasjonalpark, naturvernområde osv.. Det skilles vel sjeldent mellom el- og bensinmotor, men heller på effekt. Mange fjellvann hvor motorbruk er lov, har restriksjoner på 4 hk. 

Link to comment
Share on other sites

Skogens Stønn skrev (40 minutter siden):

Så vidt jeg vet kan grunneier bestemme at det ikke er lov med motorisert ferdsel. Det er i hvert fall slik jeg tolker vannressursloven §16.

;-)

Nå  er denne loven ute til høring når det gjelder el-motor, men hvor lenge det vil ta å komme til en endring vet jeg ikke. Grunneier kan nok bestemme men da må han som i dette tilfelle ikke forklare at loven ikke tillater det, når vannet er langt over 2 kv km. Her snakker jeg om vann i Siljan i Fritzøe skoger som f.eks. Mykle som er over 6 kv. km.

Loven under høring. Mange er positive til endring.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-av-forslag-til-endringer-i-motorferdselloven-og-forskrift-for-bruk-av-motorkjoretoy-i-utmark-og-pa-islagte-vassdrag/id2680101/

Dette sier Norges jeger og fisk
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-av-forslag-til-endringer-i-motorferdselloven-og-forskrift-for-bruk-av-motorkjoretoy-i-utmark-og-pa-islagte-vassdrag/id2680101/?uid=49235c27-1e90-471b-a949-28127e5b4252

Edited by terje_g
Link to comment
Share on other sites

Lompa skrev (33 minutter siden):

Det kan være andre regler som trår inn. For eksempel at vannet ligger innenfor et verneområde av noe slag. Nasjonalpark, naturvernområde osv.. Det skilles vel sjeldent mellom el- og bensinmotor, men heller på effekt. Mange fjellvann hvor motorbruk er lov, har restriksjoner på 4 hk. 

Ja reglene er ikke like fra kommune til kommune, f.eks. i fjellvann i Fyresdal kan en bruke motor selv på mindre vann mens andre kommuner nekter det i de fleste vann. Her bør det ryddes opp slik at det blir likhet. Naturvern er et godt argument når det gjelder hekkeområder til fugler, men en kano uten el.-motor kan da utgjøre en like stor skade som en med. :)

Link to comment
Share on other sites

terje_g skrev (12 minutter siden):

Ja reglene er ikke like fra kommune til kommune, f.eks. i fjellvann i Fyresdal kan en bruke motor selv på mindre vann mens andre kommuner nekter det i de fleste vann. Her bør det ryddes opp slik at det blir likhet. Naturvern er et godt argument når det gjelder hekkeområder til fugler, men en kano uten el.-motor kan da utgjøre en like stor skade som en med. :)

Naturvern er så mye forskjellig, så begrunnelsen trenger ikke være lik. Det er vel heller ikke gitt at Fyresdals modell er den beste.. Det viser seg jo i svært mange saker at ikke nødvendigvis kommunen er det beste nivået for å regulere dette. 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

terje_g skrev (24 minutter siden):

Nå  er denne loven ute til høring når det gjelder el-motor, men hvor lenge det vil ta å komme til en endring vet jeg ikke. Grunneier kan nok bestemme men da må han som i dette tilfelle ikke forklare at loven ikke tillater det, når vannet er langt over 2 kv km. Her snakker jeg om vann i Siljan i Fritzøe skoger som f.eks. Mykle som er over 6 kv. km.

Loven under høring. Mange er positive til endring.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-av-forslag-til-endringer-i-motorferdselloven-og-forskrift-for-bruk-av-motorkjoretoy-i-utmark-og-pa-islagte-vassdrag/id2680101/

Dette sier Norges jeger og fisk
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-av-forslag-til-endringer-i-motorferdselloven-og-forskrift-for-bruk-av-motorkjoretoy-i-utmark-og-pa-islagte-vassdrag/id2680101/?uid=49235c27-1e90-471b-a949-28127e5b4252

Men vannressurslovens §16, 2. ledd slutter vel ikke å virke allikevel? Altså at grunneier kan forby ferdsel der det i utgangspunktet er lov hvis det ikke er lagt ned forbud? Det er ikke bare motorferdselsloven som regulerer bruk av motor på båt i vann i utmark.
 

Sitat

 

Vannressursloven §16

Enhver kan bruke vassdrag til:

d )motorisert ferdsel på åpent eller islagt vassdrag når det skjer i samsvar med lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag og grunneieren ikke har nedlagt forbud etter annet ledd.

Bruk av vassdrag i samsvar med første ledd skal skje så hensynsfullt at det ikke volder ulemper av betydning for grunneieren eller for andre brukere. Grunneieren kan forby motorisert ferdsel i vassdraget. Vassdragsmyndigheten kan sette et forbud til side dersom forbudet etter en avveining av de interessene som gjør seg gjeldende, må anses som urimelig. Vassdragsmyndigheten kan gi tillatelse til at det tas en rimelig avgift for ferdsel med motorfartøy i kanaler og vassdrag som er tilrettelagt for dette formål.

 

 

Edited by Skogens Stønn
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use, and privacy rules Privacy Policy