Jump to content

Sykling i norske nasjonalparker 2017


Fjellfilmeren
 Share

Recommended Posts

2 timer siden, perbl skrev:

Er jeg den eneste som ser ironien i å nevne lavmål i samme innlegg du spyr ut av deg med personkarakteristikker og stråmenn?

Jeg gjentar: Er du i stand til å gi meg gode kilder på merslitasje fra syklister som kan sies å være litt mer objektive enn din og min personlige synsing?

Om syklisthets i nettavisene er noe du bruker som utgangspunkt på å underbygge eget ståsted, er det fåfengt å få til en sivilisert debatt, da et større ormebol av hetsing, drapstrusler og kunnskapsløshet knapt finnes.

Kanskje litt ufint noe av det jeg skrev. Beklager det. Men jeg mener at det å skulle kreve sin rett til å sykle fordi andre bruker fjellsko, går med hund eller bruker skiløyper (i marka) er feil. Du skyter nedover. 

Mine kilder er nasjonalparkene selv. Får ikke bedre kilder en det;)  Det er fint og flott bl.a pga fraværet av sykler, snøscootere, atvér, larm og bråk. Vernet har fungert, sånn tålig ihvertfall. Jeg er forøvrig også for ett sterkere vern. Føre var må forsette!   Og så sier kildene mine at plasser uten vern ofte er slitt og det er mange konflikter der. (Ref bymarker). Det teller mer for meg enn teoretiske diskusjoner om marktrykk og hvor mange cm brede sykkeldekkene er. Selv om jeg forstår at det kan ha en relevans.  At du kaller det synsing og følerier stemmer nok, men er du ute etter en sykkeldebatt hvor alle påstander må støtte seg på skriftlig litteratur, blir det ikke mange å debattere med her på fjellforum. Her snakker vi normalt om fjell. Og ikke sykling. Og det må være lov å ha en mening, uten at en må tråle litteratur for å finne en forfatter som er enig med en. En er tross alt mye på fjellet. 

Sånn helt privat plager det meg ingenting om noen velger å sykle. En og annen syklist her og der gjør nok ikke mye skade. Tipper dere som engasjerer dere for sykling her også er gode representanter til det og jeg kan forstå at lysten er der. Men slik jeg ser det, vil det ene føre til det andre. Ballen ruller. Og ballen må ikke rulle.

1 time siden, Egil_S skrev:

Nei da tar du feil. Ingen har vel tatt til orde for å stenge ute gående fra områder hvor det er for vanskelig terreng til at man kan sykle der?

 

Nei, det hadde vel vært toppen av kransekaken;)  Meg bekjent er vel flere av veiene store nok til at de faktisk kan kjøre der. Men av andre hensyn tillates det likevel ikke.

 

1 time siden, Egil_S skrev:

Selv om man ikke stenger ute med å stenge en nasjonalpark, så er jeg redd for at ved å være restriktiv med hvilke aktiviteter som kan drives og hvilken tilrettelegging som kan gjøres (ingen slik jeg skjønner deg?), så vil virkningen være den samme som å stenge områder for folk. Det tradisjonelle friluftslivet er på vei ned, og å innføre purisme i alle nasjonalparkene vil ikke få flere til å innse at det er noe der å verne. Tvert i mot er jeg redd.

 

Er friluftslivet på vei ned? Jeg har ikke hørt om noen som opplever områdene som stengte, bortsett fra funksjonshemmende. At en ikke synes det er gøy å måtte gå litt og at de derfor ikke gidder å dra dit, er ikke det samme som stengt. Nasjonalparker skal ikke være for alle aktiviteter. Da blir det Marka om på nytt, som igjen er for alle. Og naturen har tapt fullstendig.  Ellers så opplever jeg det slik at det er flere og flere som drar til fjells. Dnt utvider i hytt og gevær. Det blir flere og større hytter, hvert år. De kjente turmålene melder om rekord, år etter år. Presset er jo allerede kjempestort kun pga fot-turistene. Heldigvis så kanaliseres det største presset mot noen få plasser. 

Edited by Fenriken
Link to comment
Share on other sites

23 minutes ago, Fenriken said:

Kanskje litt ufint noe av det jeg skrev. Beklager det. Men jeg mener at det å skulle kreve sin rett til å sykle fordi andre bruker fjellsko, går med hund eller bruker skiløyper (i marka) er feil. Du skyter nedover. 

Mine kilder er nasjonalparkene selv. Får ikke bedre kilder en det;)  Det er fint og flott bl.a pga fraværet av sykler, snøscootere, atvér, larm og bråk. Vernet har fungert, sånn tålig ihvertfall. Jeg er forøvrig også for ett sterkere vern. Føre var må forsette!   Og så sier kildene mine at plasser uten vern ofte er slitt og det er mange konflikter der. (Ref bymarker). Det teller mer for meg enn teoretiske diskusjoner om marktrykk og hvor mange cm brede sykkeldekkene er. Selv om jeg forstår at det kan ha en relevans.  At du kaller det synsing og følerier stemmer nok, men er du ute etter en sykkeldebatt hvor alle påstander må støtte seg på skriftlig litteratur, blir det ikke mange å debattere med her på fjellforum. Her snakker vi normalt om fjell. Og ikke sykling. Og det må være lov å ha en mening, uten at en må tråle litteratur for å finne en forfatter som er enig med en. En er tross alt mye på fjellet. 

Sånn helt privat plager det meg ingenting om noen velger å sykle. En og annen syklist her og der gjør nok ikke mye skade. Tipper dere som engasjerer dere for sykling her også er gode representanter til det og jeg kan forstå at lysten er der. Men slik jeg ser det, vil det ene føre til det andre. Ballen ruller. Og ballen må ikke rulle.

Nei, det hadde vel vært toppen av kransekaken;)  Meg bekjent er vel flere av veiene store nok til at de faktisk kan kjøre der. Men av andre hensyn tillates det likevel ikke.

Dette er mye mer produktiv argumentasjon, selv om vi sikkert ender opp uenige.

Min overbevisning er at slitasje blir det uansett om man sykler eller går. Og at konsekvensen av å være mot sykling i nasjonalparker, i såfall må være at en også er i mot at flere skal oppdage hvor flott det er å bevege seg der til fots, da det (etter min mening basert på uavhengige studier utført av andre enn syklistorganisasjoner) er stadig mer som tyder på at mengden slitasje per bruker er ganske sammenlignbar mellom sykkelturist og fotturist. Jeg tror ikke det er sånn at vi vil se de samme volumene i nasjonalparkene om det gis adgang til sykling, da det er helt uaktuelt å skulle tilrettelegge stier i en slik grad at det vil tiltrekke seg de store mengdene.

Høyfjellssykling utenom nasjonalparkene er et ganske snevert fenomen, der jeg aldri kan huske på å ha møtt en annen syklist der det allerede er tillatt. Det blir rett og slett for knotete og teknisk for de fleste, så jeg tror gnisningene man ser mellom brukergrupper også vil være marginal.

Bymarkene er i en særstilling pga volumet og den lette tilgangen, noe som både gir økt behov for tilrettelegging, samt øker mengden synlig slitasje. Konfliktsmessig er det også i en særstilling, jeg registrerer hvertfall en helt annen skala på konflikter mellom brukergrupper på motorveivolumet i bymarkene enn vi ser på vidda. Enten det er gående vs syklende, birkentrenende skiløpere vs barnefamilier på ski eller uansvarlige hundeeiere uten bra kontroll på bikkja. 

Jeg tror opplevde brukerkonflikter fra f.eks Gråfjellrunden i Trollheimen er mer representativ for det vi vil se i fjellet enn det man kan oppleve i Bymarka rundt Trondheim.

Edited by perbl
Link to comment
Share on other sites

4 timer siden, Egil_S skrev:

Selv om man ikke stenger ute med å stenge en nasjonalpark, så er jeg redd for at ved å være restriktiv med hvilke aktiviteter som kan drives og hvilken tilrettelegging som kan gjøres (ingen slik jeg skjønner deg?), så vil virkningen være den samme som å stenge områder for folk. Det tradisjonelle friluftslivet er på vei ned, og å innføre purisme i alle nasjonalparkene vil ikke få flere til å innse at det er noe der å verne. Tvert i mot er jeg redd.

 

Absolutt ikke å stenge. Sikre områder for etterslekten kan det kalles. At friluftsliv i ikke-tilrettelagt natur skal bli avlegs er det liten fare for. Tvert i mot. Det er dritpopulært. Om vi skal takke Lars Monsen eller ikke, er jeg usikker på. Mulig vi henger litt etter her i Norge, men se til hvilket som helst land i søreuropa. Norge har allerede rykte for å ha noe unikt. Noe det blir mindre og mindre av. Feks tyskerne har mista alt, så de strømmer hit for å gå på tur. Vi kan selge friluftsliv til desperate turister i årtier hvis vi vil. Jeg skjønner ikke at dette ikke er selv en økonoms våte drøm ;) 

Et unikt område bør vernes. Det er helt avgjørende for hundrevis av arter selv i Norge. For unike lavarter, planter, insekter biomangfoldet. Og da tenker jeg ikke på at det er et rikt dyreliv i kulturlandskap. De fleste artene er domestiserte. Rev og rådyr. En haug med fugler. Rotter og mus. Det som er igjen av nasjonalparker og andre verna områder i dette landet, er ofte unike, også internasjonalt sett. Så vi må oppretteholde vernet og ganske enkelt holde fingra fra fatet. Dette er selvfølgelig emosjonelt, et spørsmål om overbevisning, men jeg er i mot enhver bestemmelse eller tiltak som i særlig grad øker vår påvirkning i urørt natur. Da tenker jeg også på verna områder i marka. De er forresten angitt på de fleste kart.  

Link to comment
Share on other sites

17 timer siden, Fenriken skrev:

Og der nådde denne tråden sitt absolutte lavmål... Uten at jeg gidder å sjekke  den tråden, så tror jeg ikke noen av de som er aktive i denne, var aktiv i den du linker til. Kanskje med unntak av deg selv? 

Er det ikke litt trist når forumbrukere kan forutse at trådene de starter vil bli sterkt preget av fordommer, følelser, og synsing? Jeg har tidligere sagt at jeg visste hvordan Fjellforum ville reagere på sykkeltråden min, og foreløpig spilles det ball som forutsett ;-)

Det skal sies at Fjellforum er det eneste forumet hvor jeg er en aktiv bruker. Det er her jeg føler tilhørighet til temaene innen vandring, telt, og hytte til hytte, som er min primære lidenskap. Men jeg synes det er en del puritanisme og skylapper for andres aktivitet her inne.

Link to comment
Share on other sites

18 timer siden, Martin Gjellestad skrev:

På DNT hytta Reinsvassbu, som jeg har vært med på å drifte, så ønsker nasjonalparkstyret i Sunndalsfjella og Dovre NP å flytte hele hytta av hensyn til villreinen. Hytta ligger langt utenfor nasjonalparken. Jeg synes det er rart at det drives såpass mye jakt etter reinen om høsten, når man på våren ønsker å legge til rette for at den trives og formerer seg. 

Hvis jeg skal fortelle en utenlandsk turist hva forvaltningen vår går ut på, så vil jeg kalle det "avling av jaktbar stamme for innabygdsjegere".

Å stenge for jakt på villrein må jo være første bud i forvaltningen hvis stammen er i fare. Evt. gjeninnsetting av ulv slik man gjorde i Yellowstone, med fantastiske resultater.

Vern av villreinen skjer selvsagt utenfor nasjonalparkene også! Hovedprinsippene for vern av villreinen er å regulere ferdselen, særlig i yngleområder, og i området hvor dyrene trekker mellom sesongbeitene. Ved på denne måten å bidra til å opprettholde livskraftige bestander, så kan det også høstes av dem gjennom jakt. (Det mest økologiske og sunneste kjøttet som kan fremskaffes..) Om man tenker motsatt; å begrense jakta fordi vi da kan akseptere mer forstyrrelser i reinens sårbare områder, så er det en farlig vei å gå. Installasjoner og begrensninger blir varige, og enda et habitat blir ødelagt.. Et lite eksempel: Det står i dag igjen en bitteliten innavlet reinstamme på Blefjell på et par hundre dyr, som er avskåret fra sammenhengene med de 10-15 000 dyrene på Hardangervidda.. Vi har i dag 23 separate vilreinområder i Norge. Opprinnelig var det ett..

Er det fare for en reinpopulasjon, kan jakta stenges umiddelbart. Det skjer innimellom. Har det først blitt etablert en turisthytte eller andre mer permanente inngrep, så er de laaaangt vanskeligere å reversere. Med alle protest- og ankemuligheter er reinstammen borte før vedtaket kan iverksettes..

Og det eksempelet med gjenutsetting av ulv i Yellowstone med så fantastiske resultater er nok dessverre ikke en sånn suksesshistorie som enkelte vil ha det til..

Link to comment
Share on other sites

Det er ikke snakk om en ny turisthytte, men en som har stått på samme sted i nærmere 50 år som skal flyttes fordi en liten del av reinstammen trekker forbi rett utenfor under kalvingen. Hytta er fra før stengt under kalvingen, og det frarådes ferdsel i området i denne sårbare tiden. Årstrafikken på hytta er skremmende 120-170 overnattinger i året. Det er altså ikke en trafikkert strekning heller.

Link to comment
Share on other sites

Guest Landsem
1 time siden, Martin Gjellestad skrev:

Det er ikke snakk om en ny turisthytte, men en som har stått på samme sted i nærmere 50 år som skal flyttes fordi en liten del av reinstammen trekker forbi rett utenfor under kalvingen. Hytta er fra før stengt under kalvingen, og det frarådes ferdsel i området i denne sårbare tiden. Årstrafikken på hytta er skremmende 120-170 overnattinger i året. Det er altså ikke en trafikkert strekning heller.

Den har stått i 50 år, mulig det er et sjukt langt perspektiv for tazte-generasjonen. At denne hytta fjernes er et godt tiltak, og et lite offer med så lite belegg. La folk overnatte på Gjendesheim og klappe tamreinen på parkeringsplassen der i "villreinens rike", som jeg så DNT annonserte på digitale medier her om dagen. Ikke rart gamle folk ler...

Link to comment
Share on other sites

Den fjernes ikke, men vurderes flyttet to kilometer. Jeg har vært på befaring og funnet en helt utrolig fin tomt, så dersom finansieringen kommer på plass vil det bli en skikkelig oppgradering av både hytta og plasseringen. Men begrunnelsen er ikke god nok all den tid det foregår storstilt reinsjakt i samme område. Da er det ikke snakk om å verne stammen, men å avle dyr til jakta. Kvotene er tilogmed så store at jegerne ikke klarer å sanke inn hele kvota.

Flytting av hytta vil koste flere millioner kroner. Å stanse jakta vil være langt billigere og mer effektiv viltforvaltning.

I tillegg vil ikke den gamle hytta bli fjernet, men den skal eventuelt tas over av forvaltningen. Så da får vi to hyttebygg i samme område, og flere inngrep i vill natur. Reinsvatnet er regulert, men området forøvrig er ekstremt vakkert og fremstår som urørt.

Reinsvassbu ferdig beiset 2014.jpg

Utsikten mot Slotthøa kan ta pusten fra enhver.jpg

Jeg skal kose meg på sykkel i dette området. Her er det skikkelig fine flytstier og ville fjell rundt.

Link to comment
Share on other sites

On 6/19/2016 at 3:51 PM, Egil_S said:

Vel, denne informasjonen som finnes så langt er i hvert fall bra nok for departement til å gjøre en foreløpig konklusjon. Så får vi se etter hvert hva en endelige blir.

Ikke det at jeg tror det spiller noen rolle, Jeg tipper de fleste vil beholde sitt standpunkt uansett hvor mye dokumentasjon som fremlegges da det ikke handler om objektive vurderinger, men følelser.

Til syvende og sist blir dette fort politiske avgjørelser. Fagfolk og departement gir høringsuttalelser og innstillinger, men når ting skal behandles politisk, så tas avgjørelser ikke kun på bakgrunn av "objektive vurderinger". Ulike avgjørelser kan bli deler av hestehandel som omfatter andre avgjørelser på helt andre fagfelt. Grunnleggende verdisyn kan være svært forskjellig fra parti til parti. Dette kan være viktigere i en politisk beslutningsprosess enn objektive fagråd, i den grad de siste finnes.

Verneplanen for vassdrag, som nok mange tar for gitt, blir i stadig økende grad utsatt for press. Den politiske retorikken er tydelig rettet mot å utfordre tanken om at "tiden for de store vannkraftutbyggingen er forbi.". Rent energipolitisk er det lett å finne "objektive vurderinger" som tilsier at vi bør bygge ut alt det vi kan av fornybar vannkraft. Naturvernmessig er jo dette en helt annen sak.

Når jeg ser hvor stort engasjementet rundt "Sykling i norske nasjonalparker" er, så regner jeg med at nye vannkraftutbygginger, som berører vernede vassdrag, vil engasjere lenkegjenger over hele landet....

Link to comment
Share on other sites

Helt klart mye politikk inne i bildet, men det forhindrer meg uansett ikke fra å gjøre meg opp min egen mening, som jeg mener er kvalifisert utfra egne observasjoner og det jeg finner av studier. 

Vannkraft er også et vanskelig tema. Ingen vil ha ustabil kraftforsyning, ingen vil ha miljøfiendtlig strøm, og ingen vil ha infrastruktur og anlegg for å produsere miljøvennlig strøm i sitt nærområde. Og det på mange måter rasjonelle valget kjernekraft er det hvertfall ingen som vil ha :) 

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

BMX baner, gokart baner, osv. blir tilrettelagt med gravemaskin. Så det kan man jo lage avisartikler om.

Den aktuelle stien er jo bygget om til enduro-sti. Det har ingenting med den typen sykling som skal foregå i nasjonalparkene. Der er det snakk om tursykling. Mens stien på Oppdal er laget som downhill løype. Tenk slalom på ski. Det foregår ikke akkurat i urørt natur ;-) Kanskje vi burde kreve det? OL i ski ned fra Rondeslottet?

Link to comment
Share on other sites

Hva har gokartbaner med dette å gjøre? De anlegges ikke så langt uti gokk. Dette var noe nytt for meg men likevel overrasker det ikke at man bruker jordfreser til å lage sykkelløyper, var bare det som mangla. Sykling slik utviklinga går skulle ha vært henvist til samme anlegg som for de som driver med terrengkjøring med bil, få slitasjen samla på slike begrensa steder slik at naturen ellers spares og friluftsfolk få kunne gå i fred. Hva er poenget? Hvorfor ikke være bevisst å ta vare på naturen ved en forsiktig framferd i den? Dette har ingenting med friluftsliv, dette er idrett og naturen kun dens arena.

Link to comment
Share on other sites

Jeg liker hvordan dere bevisst unngår å snakke om langrennsløypene som blir laget med dynamitt og skogsmaskiner :angel:

Gokart-bana utenfor Molde ligger langt uti gokk. Det samme gjør banene nede på Jæren. Fjellene rett ovenfor tettsteder, er de langt uti gokk? Jeg får ingen urørt-natur opplevelse når jeg kan se jorder og tettsteder så langt øyet kan se. Men hvis noen får ideen om å frese opp stier gjennom nasjonalparkene, så skal jeg bli med dere på demonstrasjonene mot det.

Link to comment
Share on other sites

Bra du er imot denne type tilrettelegging i nasjonalparker da! 

Jeg har nok latt et par ord falle om skiløypelaginga som er i vinden for tida med gravemaskiner og dynamitt her, det er enda et hakk verre - men begge deler er sider av samme sak; å gjøre naturen om til kun en arena for aktiviteten framfor å ta vare på naturens egenverdi..

Om du ikke får helt den store opplevelsen av å gå i nærområdene dine fordi du ser bebyggelse utafor fra utsikter er det vel ingen argumentasjon for å legge en gokartbane der likevel, man kan ikke bare basere sitt friluftsliv på å reise langt vekk hver gang en skal ut til enhver tid. Og naturen i nærområdet bør også tas tilstrekkelig godt vare også. Men nå er det ikke gokartbaner og slalåmbakke tråden dreier seg om.

Link to comment
Share on other sites

Jeg er egentlig en innbitt naturverner ;-) Men i nærområder der hvor folk bor, så mener jeg at man bør kunne ha både folkelige stier, som forøvrig gjerne er et sørpehav uten like uten tilrettelegging med klopper og steiner, og mer aktive stier til spesialisert aktivitet.

Her jeg bor nå så går det et stort nettverk av langrennsløyper gjennom prima skog. Men bunnen i disse er så dårlig at det ikke uten videre egner seg til å sykle på. Alt for mykt underlagg, som myr, dyp mose, våt sand, og tilsvarende er kjedelig og svært tungt å sykle på. Det beste er tørre, harde stier. Utenfor stiene er det sjelden mye moro. Man kunne gjerne brukt langrennsløypene, alpinanlegg, og utforløyper generelt til flerbruk. Hafjell og Trysil er gode eksempler på hvordan man kan lykkes med tilrettelegging av flerbruk på naturområder som allerede er "ødelagt" av en type sesongbetont aktivitet.

http://www.hafjell.no/sommer-i-hafjell/hafjell-bike-park

http://www.trysil.no/sykkel

Oppe på Hardangervidda så ønsker jeg ikke et eneste gram med tilrettelegging for sykkel. Det er jo nettopp villskapen som gjør at jeg ønsker å sykle der, og jeg mistenker at den type sykling kun blir for spesielt interesserte.

Aurlandsdalen kan også sykles. Men dere trenger ikke å bekymre dere for at dette blir en sykkeltur 8)

http://www.terrengsykkel.no/Telex/Aurlandsdalen-paa-to-hjul

Sitat

Men ble det en tur du også bør ta?

Svaret avhenger i stor grad av hvem som spør: Hvis du stortrives med utfordringer på steinete, teknisk sti og ikke har høydeskrekk: Ta turen. Naturopplevelsen er enorm, og noen av stipartiene er så kule at du nesten ikke vil tro det.

Hvis du er mindre erfaren på vriene stier, og mest vant til grus og traktorveier, bør du heller ta turen til fots. For den jevne terrengsyklist er dette en slitsom tur - på grensen til en dårlig idé. Dette er en terrengsykkelrute for spesielt interesserte.

For all del: Det er mye flott sti, lettsyklet og smal på en gang. Flere ganger måtte vi bare stoppe, le og måpe. Det er innimellom spektakulær sykling, helt klart blant de tøffeste panoramaer du kan sykle gjennom her til lands. Ruta byr på mange morsomme partier med steinete utfordringer, noen opp kneiker, de fleste i utforbakker.

Men pakka inneholder også en god del styggbratte stup og skråninger rett på utsiden av stien, som gjorde at undertegnede sleit med høydeskrekk og irritert måtte leie sykkelen langs ellers prima sti. Det føltes meningsløst surt, men den som gjør en tabbe på stien, faller langt og lander hardt. Jeg er ikke ukjent med tabber, og liker ikke å lande hardt.

Og ikke minst: De steinete og knotete partiene oppleves som mange og lange. Alle som driver med fjellsykling, vet at gåing og bæring hører med. Men et sted går grensa. De partiene der du kan sykle, må være verdt hva det koster å gå de andre partiene - målt i humørfaktor og slitne skuldre. Og på en langtur som dette gidder i alle fall ikke jeg å angripe alle hindre med samme iver som jeg gjør på en rask kveldstur.

 

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

Hei hei godtfolk :-)

Nå har jeg to gode nyheter til alle sykkelglade!

Først og fremst, Stortinget har godkjent den nye friluftsmeldingen som blant annet forteller at forbud mot sykling i nasjonalparker skal være unntaket, og ikke regelen, slik det er i dag.

http://www.terrengsykkel.no/Telex/AApner-enorme-omraader-for-stisykling

Sitat

ÅPNER ENORME OMRÅDER FOR STISYKLING

Jubel i NOTS da Friluftsmeldingen ble vedtatt i Stortinget på torsdag: Nå er regelen at sykling på sti er tillatt, også i verneområder.

Også har NINA konkludert med at sykling på sti ikke fører til noe særlig mer slitasje enn andre friluftsformer. Økt bruk generelt er årsaken til slitte stier. Noe vi ser på Besseggen, Romsdalseggen, og andre spennende turer hvor sherpaer må bygge steinvei.

http://www.nina.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/4163/Okt-bruk-av-turstier-sliter-pa-vegetasjon

Sitat

– Det vi så var at den samlede ferdselen fra alle typer bruk og over tid var avgjørende for slitasje på vegetasjonen langs stiene, som igjen fører til utvidelse og utgraving av stiene. Det er svært vanskelig å knytte slitasjen til enkelte brukergruppers ferdsel langs stiene, sier Hagen.

Så da kan vel vi syklister sparke ballen tilbake til turgåere: vær ditt ansvar bevisst, ikke dra på tur i helgen, du utgjør også slitasje på stien.

Eller skal vi heller fokusere på at alle kan ha det kult på tur? Jeg stemmer for det.

Link to comment
Share on other sites

Guest Turlyst
34 minutter siden, Martin Gjellestad skrev:

Hei hei godtfolk :-)

Nå har jeg to gode nyheter til alle sykkelglade!

Først og fremst, Stortinget har godkjent den nye friluftsmeldingen som blant annet forteller at forbud mot sykling i nasjonalparker skal være unntaket, og ikke regelen, slik det er i dag.

http://www.terrengsykkel.no/Telex/AApner-enorme-omraader-for-stisykling

Også har NINA konkludert med at sykling på sti ikke fører til noe særlig mer slitasje enn andre friluftsformer. Økt bruk generelt er årsaken til slitte stier. Noe vi ser på Besseggen, Romsdalseggen, og andre spennende turer hvor sherpaer må bygge steinvei.

http://www.nina.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/4163/Okt-bruk-av-turstier-sliter-pa-vegetasjon

Så da kan vel vi syklister sparke ballen tilbake til turgåere: vær ditt ansvar bevisst, ikke dra på tur i helgen, du utgjør også slitasje på stien.

Eller skal vi heller fokusere på at alle kan ha det kult på tur? Jeg stemmer for det.

Dessverre ble dette vedtatt. En sorgens dag 😂

"at sykling på sti ikke fører til noe særlig mer slitasje enn andre friluftsformer". 

- Her er jeg redd for at vi dessverre vil se at det er forskjell mellom liv og lære. Bare trist dette!!!!! Jeg er også ganske sikker på at konflikten mellom turgåere og syklister vil tilspisse seg. Det siste bryr nok ikke beslutningstakerne seg om da de ikke bruker naturen. Det siste har jeg ikke belegg for å si, men klarte ikke å la være.

"Dette betyr at det vil komme forslag til revisjon av verneforskriften for flere verneområder på høring i tiden fremover. I første runde vil nasjonalparkene og de store landskapsvernområdene bli revurdert med tanke på sykling. Men det er ingen automatikk som gjør at det vil bli lov å sykle på slike steder over natten, sier Gundersen" 

Kampen er enda ikke tapt for alle områder.

Link to comment
Share on other sites

Guest Turlyst

Tiden vil vise om  NINAs konklusjoner er korrekte eller ikke. Skulle veldig gjerne lest rapporten. Forskere har  tatt feil mang en gang.

Arbeiderpartiet har  i lang tid plassert byråkrater både her og der - setter min lit til dem. Villrein, jegere og lynnedslag er en dåres håp😆

Link to comment
Share on other sites

37 minutter siden, Omnilite skrev:

Jeg liker å sykle, men det er definitivt ikke en gledens dag likevel...

Hvordan defines f.eks en "godkjent sti"?

Ikke alle stier og områder vil bli åpnet.

Nå begynner arbeidet med å se nærmere på hva som kan sykles, og hva som bør vernes.

For eksempel har jeg veldig lyst til å sykle trekanten i Rondane, men her er trafikken såpass stor at dette kanskje er en sti som kan stenges spesifikt.

Det samme på Hardangervidda. Stien fra Finse til Haukeliseter står høyt på lista mi, men her er også trafikken såpass stor at denne enten kan bli stengt, eller så kan resten av parken bli stengt og kun denne stien være åpen. Det avhenger litt av hva man vil med vernet - stenge for økt trafikk på den mest populære stien, eller ta vare på villrein ved å begrense økning av trafikk ellers i nasjonalparken? Problemet er uansett økt trafikk og ikke syklister. Så da er man inne på en helt annen politikk hvor man gjerne vil begrense også fotturisme.

Dette er bare eksempler som jeg tar fra løse luften her og nå, men hvis forbud bare skal være unntaket, så er dette løsninger som kan fungere.

http://www.dagsavisen.no/innenriks/lov-med-sykling-i-nasjonalparker-1.745697

Sitat

 

Se for deg en endeløs vidde.

Du slår leir på en myk gressmatte ved et speilblankt vann. Her vil du finne roen. Den roen mennesket bare kan finne i naturen. Mens du sitter der og filosoferer over dette, blir stillheten brutt. Plutselig – ut av skodda – hører du rop. Så farer fire offroad-syklister nedover stien rett ved deg og vrenger rundt den store steinen ved bålplassen. Du skvetter. Søla skvetter. Dette blir det mer av i framtida om regjeringen får det som den vil.

 

Fordomsfulle argumenter som dette kan man ihvertfall ikke lenger vinne frem med.

Hvis litt rop fra syklister ødelegger naturgleden, hva gjør vel ikke sportsfiskeren som får en kilosfisk på kroken da? Se Lars Monsens naturprogrammer. Der er det mye lyd! Også jegerne da, med de hersens pangpangene som smeller og bråker. De må også forbys fordomsfullt, for de lager lyd.

Eller?

 

Edited by Martin Gjellestad
Link to comment
Share on other sites

12 minutter siden, JanRH skrev:

Arbeiderpartiet har  i lang tid plassert byråkrater både her og der - setter min lit til dem. Villrein, jegere og lynnedslag er en dåres håp😆

http://arbeiderpartiet.no/Aktuelt/Partiet/Valg-2009/Team-Ap-sykler-Birken

Team-Ap sykler Birken

- Vi sykler Birkebeinerrittet for å vise at vi er det sprekeste partiet, og at vi støtter terrengsykling som idrettsgren, sier de sju Ap-folkene i dag sykler fra Rena til Lillehammer.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use, and privacy rules Privacy Policy