Gå til innhold
Fjellfilmeren

Sykling i norske nasjonalparker 2017

Anbefalte innlegg

Jeg har fått høre at åpningen for sykling i norske nasjonalparker i stor grad vil finne sted tidligst i 2017. Hva tenker fjellforumets brukere om dette? Er det noen som kommer til å kjøpe seg sykkel og suse over Hardangervidda, eller blir sykler uglesett?

Skjult lenke - logg inn for å se den

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Det er jeg ikke helt enig i, det genereres mer slitasje fra syklister enn gående normalt sett. Det kreves langt flere gående til for å generere tilsvarende slitasje på stier og myrer som syklister. Dermed gode grunner for fortsatt restriksjoner mot syklisme i verneområder. 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
31 minutter siden, The Lone Wolf skrev:

Det er jeg ikke helt enig i, det genereres mer slitasje fra syklister enn gående normalt sett. Det kreves langt flere gående til for å generere tilsvarende slitasje på stier og myrer som syklister. Dermed gode grunner for fortsatt restriksjoner mot syklisme i verneområder. 

Sånn rent bortsett fra at man ikke sykler i myrer....kan du dokumentere dette?  Mener å ha sett at det er motsatt.

Klippet fra terrengsykkel.no:

 • Thurston & Reader 2001: Studie finner ingen forskjell i slitasje på vegetasjon mellom gående og syklende, ei heler noen utvidelse av sti p.g.a. syklende.
 • Wilson and Seney (1994): Sammenligning av slitasje fra gående, syklende, ridende og motorsyklende. Med unntak av ridende som ga betraktelig mer slitasje var belastningen av de øvrige m.h.p. erosjon lik.
 • Marion (2006): Studie av 125 km i Big South Fork National River and Recreation Area i Tennessee og Kentucky. Stiene brukes av gående, syklende, ridende og ATV. Stier brukt i hovedsak av syklende viste minst erosjon.
 • White et.al (2006): Sammenligning av stier bruk i hovedsak av terrengsyklisster med stier som i liten grad brukes av disse. Ingen signifikant forskjell i erosjon ble målt.
 • Marion, J. L. (2006). Assessing and Understanding Trail Degradation: Results from Big South Fork National River and Recreational Area. USDI, National Park Service.
 • Thurston, E. and R. J. Reader (2001). Impacts of experimentally applied mountain biking and hiking on vegetation and soil of a deciduous forest. Environmental Management 27(3): 397-409.
 • Wilson, J. P. and J. P. Seney (1994). Erosional impact of hikers, horses, motorcycles, and off-road bicycles on mountain trails in Montana. Mountain Research and Development 14(1): 77-88.
 • White, D. D., M. T. Waskey, et al. (2006). A comparative study of impacts to mountain bike trails in five common ecological regions of the Southwestern U.S. Journal of Park and Recreation Administration 24(2): 20.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Klart det blir mer slitasje, studier fra interesseorganisasjoner uansett er ofte rene bestillingsverk, derfor har disse skjeden noen verdi.. Åpnes det opp for sykling i nasjonalparker kommer el sykler. El sykler med ekstra batteri og solcelle paneler blir det nest. El sykler er pr. definisjon kun sykkel og ikke i strid med motorisert ferdsel i utmark. 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
48 minutter siden, The Lone Wolf skrev:

Det er jeg ikke helt enig i, det genereres mer slitasje fra syklister enn gående normalt sett. Det kreves langt flere gående til for å generere tilsvarende slitasje på stier og myrer som syklister. Dermed gode grunner for fortsatt restriksjoner mot syklisme i verneområder. 

Stämmer inte med dom undersökningar jag har sett. Slitaget med cykel blir dock annorlunda (smalare) med cyklel än för fotgängare. Hest er det som sliter  mest, mer enn motorcykel. Spis mer hest!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Rekk opp hånda de som kommer til å kaste seg på sykkelen så fort de åpner nasjonalparkene. Jeg tviler på at det blir veldig mange syklister uansett (Ja da, mer enn 25 sikkert, men ikke tusenvis). Er det i dag voldsom slitasje fra syklister i de områdene det er lov til å sykle? Jeg kan ikke påstå jeg har merket det.

 

25 minutes ago, Per Fredrik said:

Klart det blir mer slitasje, studier fra interesseorganisasjoner uansett er ofte rene bestillingsverk, derfor har disse skjeden noen verdi.. Åpnes det opp for sykling i nasjonalparker kommer el sykler. El sykler med ekstra batteri og solcelle paneler blir det nest. El sykler er pr. definisjon kun sykkel og ikke i strid med motorisert ferdsel i utmark. 

Har de nylig endret loven?

 

Skjult lenke - logg inn for å se den(Publisert 22.11.15 07:00)
Vi gikk til høyeste hold, og ba om en uttalelse fra Klima og Miljødepartementet. I et offentlig brev sier de følgende:

Motorisert ferdsel i utmark reguleres av lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven). Utgangspunktet etter loven er at motorferdsel i utmark er forbudt. Loven har sin egen definisjon av hva som regnes som motorferdsel. Denne definisjonen gjelder uavhengig av hva det aktuelle fremkomstmiddelet defineres som etter for eksempel kjøretøyforskriften. Etter motorferdselloven omfattes alle kjøretøy som drives med motor av forbudet mot motorferdsel. Dette gjelder uavhengig av motorstørrelse og energiform, det vil si at også elektriske motorer omfattes. Med andre ord omfattes elsykler av forbudet mot motorferdsel i utmark.

(vår utheving, red.anm.)

Dette innebærer ikke nødvendigvis at det er forbudt med elsykler på for eksempel grusveger og skogsbilveger i Marka. Veger som er opparbeidet for kjøring med vanlig bil, er ikke utmark, og her vil det være grunneiers eventuelle restriksjoner som bestemmer, jf. Friluftsloven § 4. 

Departementet mener at et generelt forbud mot elsykler i utmark slik det er i dag er uhensiktsmessig, og at det heller neppe er allmenn forståelse for et slikt forbud. Departementet vil vurdere en oppmykning av reglene for bruk av elsykler i utmark ved at elsykler som anses som sykler etter kjøretøyforskriften som utgangspunkt skal tillates på veg og sti i utmark. Departementet vil trolig sende forslag til regelverksendringer på høring i løpet av høsten. 

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Du har ikke fulgt helt med  7homas. Fylkesmannens miljøvernavdeling foreslo for noen år siden at fire områder i Oslomarka blir vernet etter Markaloven på grunn av den spesielle naturopplevelsen de kan gi. Fylkesmannen foreslo derfor et forbud mot sykling på blå merkede stier i de fire verneområdene. Om forbudet har komme kjenner jeg ikke til, men jeg huske turfolkets protester etter terrengsykkelløp i Oslo marka.

En annen ting er stykklistenes hensynsløse framferd. Dette har resultert i en rekke aksjoner fra  turfolket, noen av disse var lite gjennomtenkte og til og med farlige, men folk ble forbannet over stykklistenes framferd. Så at du hevder at det ikke blir slitasje på naturen etter terrengsykler er direkte feil.

Jeg håper selvfølgelig at Departementet kommer med et generelt forbud mot sykling i Nasjonalparkene, både med og uten el motor, men jeg er redd jeg taler for en tapt sak. Jeg ser jo hvordan utviklingen går. Nå sist med "frislepp" av kjøring med snøscooter. Krav om motorisert transport av ryggsekker mellom hyttene har også kommet. Trist

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Landsem
2 timer siden, 7homas skrev:

Ugleseeing av sykling og syklister er snobbisme.

Nja, det vil jeg ikke si. Jeg sykler halv-aktivt og forutsetningen for at man skal kunne drive med sykling i utmark er ydmykhet i.f.t. den ferdselen som har vært siden tidenes morgen, nemlig apostlenes hester. Stisykling bør begrenses til andre områder enn nasjonalparkene, ellers vil konfliktene eskalere og mulighetene for å åpne for annen, motorisert ferdsel, åpne seg. En annen sak er "turfolk" på labbene som går "manngard" på sentrale skogsbilveier ved møtende trafikk og ikke respekterer at det bør være plass til flere på veibanen. Da kan kula gå halvvarm i et par tre øyeblikk...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
1 time siden, Per Fredrik skrev:

Klart det blir mer slitasje, studier fra interesseorganisasjoner uansett er ofte rene bestillingsverk, derfor har disse skjeden noen verdi.. Åpnes det opp for sykling i nasjonalparker kommer el sykler. El sykler med ekstra batteri og solcelle paneler blir det nest. El sykler er pr. definisjon kun sykkel og ikke i strid med motorisert ferdsel i utmark. 

Hvilke av organisasjonene over mener du er interesseorganisasjoner for terrengsykling?  For meg er det ikke klart.  Å rulle noe sliter generelt lite.  Kan være med på at sykkelspor er mer synlig - på samme mate som en ripe over en film er mer synlig enn mange støvkorn, selv om støvkornene dekker mer av filmen,

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
40 minutter siden, Per Fredrik skrev:

Du har ikke fulgt helt med  7homas. Fylkesmannens miljøvernavdeling foreslo for noen år siden at fire områder i Oslomarka blir vernet etter Markaloven på grunn av den spesielle naturopplevelsen de kan gi. Fylkesmannen foreslo derfor et forbud mot sykling på blå merkede stier i de fire verneområdene. Om forbudet har komme kjenner jeg ikke til, men jeg huske turfolkets protester etter terrengsykkelløp i Oslo marka.

En annen ting er stykklistenes hensynsløse framferd. Dette har resultert i en rekke aksjoner fra  turfolket, noen av disse var lite gjennomtenkte og til og med farlige, men folk ble forbannet over stykklistenes framferd. Så at du hevder at det ikke blir slitasje på naturen etter terrengsykler er direkte feil.

Jeg håper selvfølgelig at Departementet kommer med et generelt forbud mot sykling i Nasjonalparkene, både med og uten el motor, men jeg er redd jeg taler for en tapt sak. Jeg ser jo hvordan utviklingen går. Nå sist med "frislepp" av kjøring med snøscooter. Krav om motorisert transport av ryggsekker mellom hyttene har også kommet. Trist

Klart det er slitasje etter terrengsykling - den er bare mindre enn ved å gå...  Det var vel en liten artikkel i aftenposten etter et terrengløp i Oslo også...?   (Jeg synes forøvrig også at det var dumt at Terrengsykkelrittet ble gjennomført når skogbunnen var så våt...)

Skjult lenke - logg inn for å se den 

Det er også klart at noen sykkelister er hensynsløse - ikke ulikt omtrent alle andre grupper.  Skal langrenn forbys i marka fordi det er hensynsløse skiløpere som går ned søte barn?  Eller hunder forbys fordi noen ikke har band/for lange bånd...?

 

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Landsem
18 minutter siden, hilmersen skrev:

Hvilke av organisasjonene over mener du er interesseorganisasjoner for terrengsykling?  For meg er det ikke klart.  Å rulle noe sliter generelt lite.  Kan være med på at sykkelspor er mer synlig - på samme mate som en ripe over en film er mer synlig enn mange støvkorn, selv om støvkornene dekker mer av filmen,

NOTS jobber for å fremme stisykling. De er også bevisste på konfliktpotensialet og jobber ut fra det. De fleste som sykler sti har stor forståelse for at slitasje bør begrenses og at trening og konkurranser bør holdes på avklarte områder og i terreng som kan tåle slitasje. De jobber også for tilrettelegging av stier så sår i løyper minimeres.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Turlyst
4 timer siden, The Lone Wolf skrev:

Det er jeg ikke helt enig i, det genereres mer slitasje fra syklister enn gående normalt sett. Det kreves langt flere gående til for å generere tilsvarende slitasje på stier og myrer som syklister. Dermed gode grunner for fortsatt restriksjoner mot syklisme i verneområder. 

Helt enig med deg. Jeg er syklist, både landevei og grus/skogsveier, men er sterkt i mot å åpne opp for sykling i vernede områder. Terrengsykkel eller fatbike lager klart mer spor i naturen enn hva en gående gjør. At fatbike fort kan bli brukt til turer over vidda er ikke utenkelig.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
5 timer siden, Landsem skrev:

NOTS jobber for å fremme stisykling. De er også bevisste på konfliktpotensialet og jobber ut fra det. De fleste som sykler sti har stor forståelse for at slitasje bør begrenses og at trening og konkurranser bør holdes på avklarte områder og i terreng som kan tåle slitasje. De jobber også for tilrettelegging av stier så sår i løyper minimeres.

Undersøkelsene var vel ikke bestilt av NOTS? (De ble sikkert referert av NOTS) Helt enig i at slitasje bør begrenses.  I verneområder ville f.eks. et forbud mot organisert aktivitet kunne dekke dette behovet.  Klopping er forøvrig en vanlig måte å forhindre slitasje også fra gående.  

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Landsem

Jeg skal ikke uttale meg om hvilke undersøkelser som er i regi av hvem. Jeg vet bare at fra sykkelhold er man seg bevisst konfliktpotensialet og ønsker å holde dette på et moderat nivå. Det har vært noen særdeles stygge episoder fra bl.a. Østmarka, der folk har sperret av utforkjøringer med kjetting, og det er klart at slike forhold er ingen tjent med. Heller ikke verneinteressene. 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Turlyst

NOTS har helt sikkert gode intensjoner, men det finnes de som ikke har de samme intensjonene. Jeg tror vi fort kan få en ny gruppe "fjellfolk" på sykkel. Kanskje er de "like" opptatt av å verne om naturen som oss! Kanskje noen bruker vidda som treningsarena! Sykkelcowboyer finnes det alltid, men jeg tror syklister flest er hensynsfulle. Uansett er jeg i mot sykling i vernede områder.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Jeg kan ikke sitere ellers blir det håpløst for meg å poste evt flere innlegg i tråden. Skjult lenke - logg inn for å se den og @Johan2000

Det spørres etter bevis for sykling i myr. De sikreste bevisa får  jeg ikke iom at jeg ikke går med videokamera oppe til enhver tid for å filme eventuelle syklister som ikke går over over myr eller fuktige områder. Sykkelhjul er definitivt ikke noe som skåner marka uansett hvor breie de er, isåfall pussig at det er blitt verre etter at tjukksyklene kom. Enda det står i sykkelbuda at man skal gå av sykkelen og trille over eller forbi myr og fuktige partier. At et fotspor gjør mer skade enn sykkehjul er en myte noen forsøker å skape for å kunne bruke som argument for å la være å gå av sykkelen over myrer og andre fuktige partier. Jeg beskriver kun det jeg ser og erfarer fra der jeg går, der ligger også bevisene - veldig tydelige også..

Hva hest angår så eter jeg ikke hest, det er for meg like unaturlig som å ete hund. Og forøvrig er det sykling som diskuteres, ridning er som oftest forbudt i reservater og det er ikke å åpne for det temaet i tråden dreier seg om eller som er aktuellt.

Nå trur sikkert flere her at jeg er imot sykling, det er jeg ikke - det må gå an å velge løyper med fast underlag og skogsbilveier.

Endret av The Lone Wolf

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Jeg har syklet mye i skogen og på fjellet, og det er ingen tvil om at sykling sliter mer enn når jeg går til fots. Å forklare hvorfor det er slik er heller ikke noe problem, en sykkel har større marktrykk, i tillegg gir bremsespor og spinning tydelige merker. At sykling ikke skader mer enn folk som går til fots er en ren fornektelse.

Likevel ser jeg frem til at det skal bli åpnet opp for mer sykling i Nasjonalparker, men det må selvsagt være klare reguleringer og enkle regler å forholde seg til, slik at alle forstår hvilke regler som gjelder.

Hardangervidda er nevnt her, og det er ett glimrende sted for sykling, de mange traktorslepene som er der kan neppe bli mer ødelagt av noen syklister enn de blir av traktorer.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
16 timer siden, JanRH skrev:

Helt enig med deg. Jeg er syklist, både landevei og grus/skogsveier, men er sterkt i mot å åpne opp for sykling i vernede områder. Terrengsykkel eller fatbike lager klart mer spor i naturen enn hva en gående gjør. At fatbike fort kan bli brukt til turer over vidda er ikke utenkelig.

Jeg har allerede planene klar for å krysse Vidda på sykkel, så ja det er ikke utenkelig ;-)

Denne oppmykningen vil åpne for turer i verdensklasse og reiselivsnæringen kan få seg en skikkelig boost. Hardangervidda er allerede gjennomboret av traktorløyper, ATV stier, helikopter, og flylandinger i forbindelse med yrkesfiske. Veldig lite av nasjonalparken er å klassifisere som vill villmark hvor man får ekspedisjonsfølelse.

For de av dere som så programmet på NRK i går, om våre dyrebare elver, så finnes det jo helt klart mye større trusler mot vår naturopplevelse enn terrengsyklister. Hva betyr det om det går sykkelspor på stien, når vannet og fossen som stien leder til, forsvinner i rør?

Endret av Martin Gjellestad

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Ganske enkelt å svare på det; på Hardangervidda er vassdrag freda så de blir ikke lagt i rør, det samme for andre verneområder - så den sammenligninga funker ikke der. Utenfor verneområder derimot.. Motorferdselen er en sak for seg, men de endel her er nok enig at det er enda verre. Men at noe er verre trenger ikke å legitimisere noe anna som bla jeg ser på som negativt. Men iom at det er slik som det er på Hardangervidda med sleper så kan det jo være muligheter for å benytte disse på sykkel. Men utenom dette så må det etter mitt syn være forbudt fortsatt, fordi sjøl om det er noen kjøreskader på vidda så trenger en ikke generere mer slitasje andre steder der - for det er ikke slik at vidda er gjennomboret av traktorsleper heller.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

At et vassdrag er vernet, er ingen hvilepute med den sittende regjeringen. Tord Lien er selvuttalt utbyggingskåt, så nå er det bare å brette opp ermene igjen og gjøre seg klar til kamp for de få vassdragene vi har igjen.

Skjult lenke - logg inn for å se den

Sitat

Regjeringen overkjører NVE – sier ja til kraftutbygging i vernet vassdrag

Kraftproduksjonen skal nidobles ved den svært sårbare laksebestanden i Vosso.

Skjult lenke - logg inn for å se den

Sitat

Regjeringa vil tillate kraftutbygging i verna vassdrag som Garbergelva og Gaula og gjøre det lettere å søke om utbygging av konfliktfylte prosjekt.

Olje- og energiminister Tord Lien (FrP) la i dag fram regjeringas energimelding, og nyheten om at de vil avslutte ordningen med elsertifikater har allerede ført til kraftige reaksjoner.

I tillegg vil regjeringa avvikle «Samla plan for vassdrag», der de ulike vannkraftprosjekter har blitt vurdert opp mot hverandre, og rangert etter konflikter og økonomi. På lista her står både Garbergelva og Gaula.

 

Endret av Martin Gjellestad

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Turlyst
53 minutter siden, Martin Gjellestad skrev:

Hva betyr det om det går sykkelspor på stien, når vannet og fossen som stien leder til, forsvinner i rør?

Jeg er der at mange dessverre tar seg til rette, dvs. type tankegang om at regler er til for å brytes. Problemet er at det finns for mange av dem med slike holdninger. Noen steder er også stiene ikke framkommelig for syklister, noe som vil føre til at syklistene må lage sine egne stier.

Resultat = spor på kryss og tvers utenfor stier og sleper.

Igjen, intensjonene er sikkert gode, men det er forskjell mellom liv og lære.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
18 hours ago, Per Fredrik said:

Du har ikke fulgt helt med  7homas. Fylkesmannens miljøvernavdeling foreslo for noen år siden at fire områder i Oslomarka blir vernet etter Markaloven på grunn av den spesielle naturopplevelsen de kan gi. Fylkesmannen foreslo derfor et forbud mot sykling på blå merkede stier i de fire verneområdene. Om forbudet har komme kjenner jeg ikke til, men jeg huske turfolkets protester etter terrengsykkelløp i Oslo marka.

En annen ting er stykklistenes hensynsløse framferd. Dette har resultert i en rekke aksjoner fra  turfolket, noen av disse var lite gjennomtenkte og til og med farlige, men folk ble forbannet over stykklistenes framferd. Så at du hevder at det ikke blir slitasje på naturen etter terrengsykler er direkte feil.

Jeg håper selvfølgelig at Departementet kommer med et generelt forbud mot sykling i Nasjonalparkene, både med og uten el motor, men jeg er redd jeg taler for en tapt sak. Jeg ser jo hvordan utviklingen går. Nå sist med "frislepp" av kjøring med snøscooter. Krav om motorisert transport av ryggsekker mellom hyttene har også kommet. Trist

Ser du ikke har fulgt med selv ellers hadde du vel kunne fortelle om Fylkesmannens miljøvernavdeling foreslag var vedtatt eller ei.
Det er stor forskjell på en bynær mark med 1,5 millioner mennesker i umiddelbar nærhet til en nasjonalpark med sammnelignet lite mennesker tilknyttet på et mye større areal.

"Stykklistene" skal selvfølgelig følge normal folkeskikk, så som folk på beina. De er etter min mening ofte vel så jævlige å forholde seg til.

Ikke hevd at jeg, når jeg sier "Er det i dag voldsom slitasje fra syklister i de områdene det er lov til å sykle? Jeg kan ikke påstå jeg har merket det." påstår at det ikke blir slitasje på naturen etter terrengsykkel. Jeg stiller et åpent spørsmål uten å banke noe dokumentasjon i bordet utenom mine egne observasjoner. Det er mye mer spor etter fjellstøvler enn sykkeldekk der jeg har gått på tur.

Vær videre vennlig å skill mellom snørr og barter - du tok opp temaet motorisert ferdsel i utmark. Tråsykkel har ikke mer motor enn du selv har fra navelen og ned.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Gjenopprett formatering

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.


 • Hvem er aktive   0 medlemmer

  Ingen innloggede medlemmer aktive

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder og sporingslenker

Fjellsport Fjellsport

Milrab Milrab

Skitt Fiske

×
×
 • Opprett ny...

Viktig informasjon

Ved å bruke dette nettstedet godtar du våre Bruksvilkår. Du finner våre Personvernvilkår regler her.