Gå til innhold
hogst

Hva er vitsen med gaupejakt?

Anbefalte innlegg

Gaupejakta er igang, men eg skjønner ikkje heilt vitsen med det..

Er det noen som eter gaupe, eller tar pelsen? eller er det rettogslett for uttynning av bestanden?

Edit: det samme gjelder forøvrig også rev, grevling osv..

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gaupejakta er igang, men eg skjønner ikkje heilt vitsen med det..

Er det noen som eter gaupe, eller tar pelsen? eller er det rettogslett for uttynning av bestanden?

Edit: det samme gjelder forøvrig også rev, grevling osv..

Mange gjør det nok for spenningen, eller selve jaktopplevelsen.

(ps: Så i Adresseavisen 1. februar 2011 at Gaupekvoten var på 166 dyr. Jeg synes det høres mye ut med tanke på at bestanden i 2010 var rundt 450)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Mange gjør det nok for spenningen, eller selve jaktopplevelsen.

(ps: Så i Adresseavisen 1. februar 2011 at Gaupekvoten var på 166 dyr. Jeg synes det høres mye ut med tanke på at bestanden i 2010 var rundt 450)

Tørr ikkje å påstå noe, men eg synes 450 dyr er "lite".

savner å kunne reise ut i "villmarken", blir lissom bare ut i skauen her uten dyr og med mye veg..

for min del kunne det vært mere gaupe, jerv osv da jeg synes det er fantastisk å kunne se ville dyr. elg ser jeg ofte i vegen eller i hagan her eg bor. hvor bra det er for "naturen" vet jeg ikkje...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Her jeg bor er rådyra utrydda. Jeg så ett i et boligfelt i nabokommunen i fjor. Ut over det har jeg ikke sett rådyr eller rådyrspor heromkring på ca 15-20 år. Jeg er mye i skogen så jeg burde sett spor i det minste hvis det var noen. Før var det mye rådyr hos oss. Hare er det også svært lite av. Det er noen som holder til opp mot skoggrensa der gaupa ikke ferdes så mye, men svært få under 900 m o h.

Gaupespor derimot ser vi flere ganger i måneden. De har fast rute gjennom tunet der jeg vokste opp. For en par år siden forsvant så godt som alle kattene rundt om i bygda. Mange barn mistet sine kjæledyr. Selvsagt tar gaupene sau og lam både ved husveggene og i skogen.

Lykke til gaupejegere.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Mitt syn er at det er viktig med mangfold i naturen, liker godt å se gaupe og andre rovdyr.

Er bare å tilpasse seg litt anndeledes, noe som mange i dag ikke vil.

Bestanden av hjort, elg,rådyr, dådyr, har økt her nede jeg bor mye de siste årene, så mye at det faktisk har gjort slik at hjorteflue lusa har blomstret mye.

Er glad i rovdyr, men er også glad i jakt.

Er mange land der gaupa helt har forsvunnet, det er et dyr som er veldig svak for forandringer.

Jakter mye på rev, er kun for å selge pelsen og for at hunden min kan ha det litt gøy.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Poenget er først og fremst å beskytte sauenæringen.

Personlig synes jeg prisen vi betaler er alt for høy.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Prisen er 75 millioner, og den betaler vi som er medeiere i Norge :shock:

"Staten har utbetalt erstatning for 10 000 sauer og lam som antas å være drept av gaupe i beitesesongen 2009. Totalt er det utbetalt erstatning for 34 200 sauer og lam som antas å være drept av gaupe, jerv, bjørn, ulv eller kongeørn i 2009"

"Til sammen 75 millioner kroner er utbetalt i erstatning til ca 2380 søkere. Rovviltskadene har økt med 2 700 dyr fra 2008, men skadene er likevel lavere enn i 2007 da 39 500 sauer og lam ble erstattet."

Hentet fra Skjult lenke - logg inn for å se den

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Edit: det samme gjelder forøvrig også rev, grevling osv..

Det er veldig mange gode grunner til å jakte rev. Den viktigste i min mening er at revebestander svinger veldig viss de ikke blir regulert. Revesbestanden skyter gjerne i taket i sammenheng med toppår for smågnagere, når smågnagerbestanden så kollapser har du en situasjon med en veldig stor revebestand som ikke har nok føde. Dette går hardt ut over både fugler og reven selv. Fuglebestandene blir hardt beskattet når revebestanden er på topp og smågnagerbestanden i bunn, samtidig blir det massesult for reven og skabben sprer seg i en tett bestand med svake individer. Jeg blir trist hver gang jeg ser en rev som pines til døde av skabb og jeg liker heller ikke at fuglebestandene blir overbeskattet i revetoppår. Gjennom revejakt kan man dempe bestandsvingningene.

Den andre viktige grunnen er at revepels er et fantastisk produkt både på grunn av at den er vakker, men og at den isolerer godt. Å jakte rev for å høste pelser er å høste av naturens overskudd og er mye mer miljøvennlig enn syntetisk produksjon av fuskpels eller tilsvarende produkter.

Jerv har og en enda mer spesiell pels. Det skal være den beste pelsen å lage hettebremmer av siden den ikke iser/rimer. Den har nok og andre gode bruksområder mtp. værbestandige vinterplagg. Jerv er og et yndet utstoppingsobjekt og en jervejeger kan tjene gode penger på å selge utstoppet jerv.

Gaupa er og et yndet utstoppingsobjekt, men jeg vet ikke hvilke kvaliteter pelsen har. Jeg vil dog tippe på at pelsen nok har noen gode egenskaper.

Dessverre kan ikke kjøttet til disse dyrene utnyttes grunnet tungmetaller.

Edit:

Poenget er først og fremst å beskytte sauenæringen.

Personlig synes jeg prisen vi betaler er alt for høy.

75mill NOK for at sauene holder gjenngroinga av i sjakk er ingenting. Opphører sauenæringa vil store fjellområder endres og mye av den faunaen vi er glad i blir borte. Sauenæringa er og noe av det mest bærekraftige og miljøvennlige produksjonen av kjøtt som finnes (dyrene går i utmarka deler av året). Den er langt fra perfekt, jeg ville mye heller at dyrene gikk mer ute og var mindre vinterforet, samt at de mer hardføre hadde blitt brukt. Men da hadde jo ola og kari nordmann begynt å syte over høye matvarepriser (i et land der man bruker forsvinnende lite av inntekten sin på mat) så dagens delindustrialiserte sauenæring får være et greit kompromiss.

En nedleggelse av saunæringa ville og føre til en kraftig reduksjon i bestanden til de store rovdyrene grunnet svekket mattilgang.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Pris i form av penger og mangel på urørt natur.

Denne næringen er ingen bærebjelke i norsk økonomi. Til tross for dette, er vi villige til å utrydde alle store rovdyr i norsk fauna.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Pris i form av penger og mangel på urørt natur.

Denne næringen er ikke ingen bærebjelke i norsk økonomi. Til tross for dette, er vi villige til å utrydde alle store rovdyr i norsk fauna.

Vinning i form av flere rovdyr og unik fauna som ville ha forsvunnet uten den. Vi ville mistet deler av den norske faunaen uten saunæringen og rovdyrbestandene ville og gått ned uten det matfater som sauene utgjør for dem. Og vi er ikke villig til å utrydde de store rovdyrene i norsk fauna (for uten de latterlige rovdyrsonene), men har satte mål for bestandene. At disse målene burde være høyere for mange av rovdyrene er jeg dog veldig enig i.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Det stemmer nok at enkelte planter og insekter vil oppleve en tilbakegang, som følge av mindre kulturlandskap.

Da må man spørre hvilke arter det er viktigst å beskytte ?

Skal vi virkelig (nesten) utslette alle store rovdyr, for å bevare arter som har fått en kunstig høy utbredelse (pga menneskelig aktivitet)?

Tror ingen ville klagd om sauekjøtt hadde blitt dyrere, som følge av en forsvarlig rovdyrpolitikk. Sauekjøtt er tross alt ikke noe de fleste spiser ofte (men godt er det).

Sitat ” En nedleggelse av saunæringa ville og føre til en kraftig reduksjon i bestanden til de store rovdyrene grunnet svekket mattilgang.” Når rovdyrbestanden er så (kunstig)lav som den er, faller denne påstanden på sin egen urimelighet.

:shock:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Det stemmer nok at enkelte planter og insekter vil oppleve en tilbakegang, som følge av mindre kulturlandskap.

Da må man spørre hvilke arter det er viktigst å beskytte ?

Skal vi virkelig (nesten) utslette alle store rovdyr, for å bevare arter som har fått en kunstig høy utbredelse (pga menneskelig aktivitet)?

Tror ingen ville klagd om sauekjøtt hadde blitt dyrere, som følge av en forsvarlig rovdyrpolitikk. Sauekjøtt er tross alt ikke noe de fleste spiser ofte (men godt er det).

Sitat ” En nedleggelse av saunæringa ville og føre til en kraftig reduksjon i bestanden til de store rovdyrene grunnet svekket mattilgang.” Når rovdyrbestanden er så (kunstig)lav som den er, faller denne påstanden på sin egen urimelighet.

:shock:

Jeg sa jo nettopp at jeg var enig i at rovdyrbestandene var for lave. Men å ikke ha en sauenæring gjør ikke at vi får flere rovdyr, det er nedskyttingen og de idiotiske rovdyrsonene som gjør det.

Det som faller på sin egen urimelighet er å tro at de 34200 sauene som ble tatt av rovdyr ikke utgjør et viktig innslag i matfatet til rovdyerene. Selv om bestanden av noen de store rovdyrene er kunstig lave er og bestandene av byttedyrene deres kunstig lav grunnet jaktpress, kombinert med mye rev og kråke (som igjen legger press på mange av byttedyrene).

Endringer i faunaen grunnet opphør i sauedrift ville og påvirke de store rovdyrene, ettersom de har tilpasset seg en fauna der sauedrift har vært normen i over 1000 år.

Om sauedrifta opphører får vi ikke nødvendigvis dyrere kjøtt, men vi får mye dårligere kjøtt. Norsk sau som går på utmarksbeite er verdensklasse, alternativet blir å importere gressbeitende sau som smaker veldig lite og ikke har samme næringsverdi. Men om folk virkelig er villig til å betale mer for sauekjøttet ville det å bytte ut dagens fremavla kjøttsauer med villsauer redusere tapene betraktelig, tillate helårs beite og sørge for enda bedre sauekjøtt i butikkene.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Men om folk virkelig er villig til å betale mer for sauekjøttet ville det å bytte ut dagens fremavla kjøttsauer med villsauer redusere tapene betraktelig, tillate helårs beite og sørge for enda bedre sauekjøtt i butikkene.

At villsau vil "redusere tapene betraktelig" er nok i stor grad ei myte. Heilårs beite vil i alle fall ikkje redusere tap.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

At villsau vil "redusere tapene betraktelig" er nok i stor grad ei myte. Heilårs beite vil i alle fall ikkje redusere tap.

Hvordan er det en myte? Mye av tapene i dag er resultat av at rovdyrene gjerne dreper flere dyr i slengen. Med villsau ville det fortsatt være tap der rovdyr tokk svake dyr, men da en og en av gangen ettersom sauene faktisk har evne til å ta vare på seg selv. Det at villsau i tillegg har evnen til å ikke konstant dette ned i juv, sprekker i berg, grotter, bekkefar o.l. ville og redusere tapene.

Helårs beite vil nok øke tap ja, men senke forutgifter. Det vil og være mulig for bøndene å ha mer ettersyn med dyra siden de ikke må gå drive å fore og stelle de i låven.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

jeg ville mye heller at dyrene gikk mer ute og var mindre vinterforet, samt at de mer hardføre hadde blitt brukt. Men da hadde jo ola og kari nordmann begynt å syte over høye matvarepriser

Du er inne på det i innlegget over dette, men jeg må spørre allikevel: Sauekjøttprisene burde vel gå ned om bøndene slapp å bruke tid og penger på å skaffe høst-/vårfor?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Du er inne på det i innlegget over dette, men jeg må spørre allikevel: Sauekjøttprisene burde vel gå ned om bøndene slapp å bruke tid og penger på å skaffe høst-/vårfor?

Dessverre produserer villsauene såpass mye mindre kjøtt per dyr og vokser senere slik at dette er drivende faktor for prisen. Kjøttet er dog av høyere kvalitet og fullt økologisk slik at høyere pris da og blir berettiget.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Vi har ingen skandinavisk ulv lengre. Alle forskere er vel enig om at den er kommet fra Finland og Russland. Mulig noen individer også er satt ut. Villsvinet var også utrydda, men den arten vil ikke staten ha inn i landet, selv om den vandrer inn fra Sverige. Jakttid hele året på villsvin. Konsekvent politikk?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Vi har ingen skandinavisk ulv lengre. Alle forskere er vel enig om at den er kommet fra Finland og Russland. Mulig noen individer også er satt ut. Villsvinet var også utrydda, men den arten vil ikke staten ha inn i landet, selv om den vandrer inn fra Sverige. Jakttid hele året på villsvin. Konsekvent politikk?

Ja og samtidig er det kvote på kongekrabbe :twisted:. Det er mye i norsk naturforvaltning som burde endres

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Hvordan er det en myte? Mye av tapene i dag er resultat av at rovdyrene gjerne dreper flere dyr i slengen. Med villsau ville det fortsatt være tap der rovdyr tokk svake dyr, men da en og en av gangen ettersom sauene faktisk har evne til å ta vare på seg selv. Det at villsau i tillegg har evnen til å ikke konstant dette ned i juv, sprekker i berg, grotter, bekkefar o.l. ville og redusere tapene.

Eit av instinkta som dei såkalla villsauene har i møte med rovdyr, er å flokke seg. Dette gjer det enkelt for rovdyra å ta mange dyr på ein gong. Dette er også erfaringa frå områder der fleire sauerasar beiter på same området!

Med tanke på flukt, så er ikkje norsk kvit sau nokon sinke, sjølv om lettare sauerasar kan springe litt raskare. Men til tross for dette, så er alle dei store rovdyra våre endå raskare. Hugs at det er rovdyr som er i stand til å ta friske rådyr og rein, og for nokre av rovdyra også elg.

Når det gjeld eigenskapen å "konstant dette ned i juv, sprekker i berg, grotter, bekkefar o.l." så er ikkje det noko eg kjenner att frå mine erfaringar med norsk kvit sau. Så der er nok skilnadane lik null.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Tja kan være en egen avgreining av norsk kvit sau vi har her i fjellet, har i alle fall titt og ofte funnet saueskrotter eller halvt ihjelsulta sauer nede forskjellige fordypninger i terrenget.

En annen ting med sauen vi har e at han e så lat at han ikkje gidd å springe han er for opptatt med å sove eller tygge til å gjøre noe anna enn å gløtte litt dumt på deg, men knapt nok det.

Angående villsauen sier de kilder jeg finner på nettet at tapene skal vær mindre, men det er ingen studier. Håper dog ikke det fordi da brister min euforiske drøm om å bytte ut kvittsauen med villsau :cry:. Om vi kan ikke kan kombinere det med å innføre den typen gjetterhunder som vakter sauene(vokterhund) :twisted:, vaktlama går og an :P, da blir jo flokkingen en fordel...

Vet du om de flokkene med villsau fra erfaringene du referer til hadde værer? Hvis ikke kunne man jo prøve med en god ratio av værer som kanskje kan beskytte flokken mot jerv, gaupe og enslige ulver.

Angående rovdyra er normaltilstanden at byttedyret er hakket raskere enn rovdyret (av og til med unntak av korte sprinter), viss ikke blir byttedyret utryddet.Ofte har rovdyr gjerne en 1/10 suksessrate i sin jakt. Ut i fra det jeg kan se i fra et kjapt googlesøk har klovdyrene toppfart på 60km/h og de eneste rovdyrene jeg finner med listet fart er ulf og bjørn som begger ligger på 60km/h. Men klovdyrenes kroppsbygning gjør at de kan holde denne farten mye lengre. Rovdyrene kan derfor ikke belage seg på å jage ned friske dyr, men må heller snike seg inn på de.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Vet du om de flokkene med villsau fra erfaringene du referer til hadde værer? Hvis ikke kunne man jo prøve med en god ratio av værer som kanskje kan beskytte flokken mot jerv, gaupe og enslige ulver.

Svaret er sjølvsagt at det var det ikkje. Det er ein eigen lov som regulerer dette Skjult lenke - logg inn for å se den

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Gjenopprett formatering

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.


 • Lignende innhold

  • Av Tommy82
   Hei.
   Er det noen som har tips om rypeterreng med hytte for 4-6 jegere neste sesong?
   Hvor i børgefjell ville dere hatt «base» for en 5 dagers jakttur?
   veit inatur, røyrvik fjellstyre og visit børgefjell har noen tilbud, men om det finnes noe annet, eller generelle tips, så mottas de med takk🙂🙂 skitt jakt alle sammen
  • Av AmundJS
   Hei, er det noen her som vet om forskjellige typer pakkrammesekker? Idag har jeg en Bergans PowerFrame 3810 og er storfornøyd med den, men kan trenge en mindre sekk. Helst rundt 60-80L men med en ramme med visse detaljer som PowerFrame har. For eksempel så er jeg avhengig av disse rørene som stikker opp av ramma, da disse brukes til å bære rifle, ekstra bagger, poser, og mye annet. Vil gjerne også ha en L-formet ramme, da det gjør det mye lettere å pakke vedsekker/bensinkanner osv men L-ramme er ikke et "must".
   Jeg har sett en del på Norrøna Reconpack, men denne er også for stor og for dyr, har også sett på Eberlestock sin Mainframe men denne mangler disse to knaggene. 
   Eventuelt noen som har prøvd seg på å lage en annen sekkepose til PowerFrame? eller vet om en type sekk som lett kan festes på ramma uten å bli ubehaglig på grunn av stropper som festes på tvers av skulderremmer/ryggen? 
   Jeg setter stor pris på alle forslag og hjelp  
  • Av Iren Hansen
   Jeg har kun litt erfaring med storviltjakt og trenger råd og tips på hvilke tradisjoner som brukes for å sikre at man får riktig møring? Hvis til eksempel mørningstermometeret mitt går i stykker, er det metoder for å se om kjøttet er ferdig mørnet? 
  • Av GrundeL
   Leseverdig artikkel om eiendomsretten: Skjult lenke - logg inn for å se den
  • Av Vebjørn Holmslet Astad
   Navn: Litt frå jaktåret 2017
   Kategori: Medlemmenes egne videoer (friluftsliv)
   Dato lagt til: 2018-03-27
   Innsendt av: Skjult lenke - logg inn for å se den

   Har samla opp någen fine situasjoner fra jaktåret 2017 her. Ser fram te høsten igjen


   Skjult lenke - logg inn for å se den
 • Hvem er aktive   0 medlemmer

  Ingen innloggede medlemmer aktive

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder og sporingslenker

Fjellsport Fjellsport

Skitt Fiske
×
×
 • Opprett ny...

Viktig informasjon

Ved å bruke dette nettstedet godtar du våre Bruksvilkår. Du finner våre Personvernvilkår regler her.