Jump to content

Det hjelper ikke....


Nikke

Recommended Posts

Gabs88 skrev (4 timer siden):

Hvis du hadde giddet å trykke deg inn på TU sin artikkel hadde du kanskje lagt merke til dette utsagnet. For det finnes en grei måte å måle dette på, og det er nettopp ved å måle Dødsfall per TWh.
 

Og som jeg sa tidligere:

Og med grunnlag i at sikkerhetsstatistikken for atomkraftverk er ekstremt god i utgangspunktet, og at moderne kjernekraftverk (gen3 og 4) er langt tryggere enn generasjon 1 og 2 kraftverkene som ble bygget på 50-60 og 70 tallet (som det har vert ulykker med) så er bør det ikke være noen som helst tvil om at atomkraftverk er fullt på høyde med vannkraft om ikke bedre. Noe jeg kan si nettopp fordi statistikkene viser at begge er tilnærmet null.

 

Hadde jo vært fint om du gidda å svare på de spørsmåla jeg har stilt deg over, men det ble vel vanskelig, kan jeg skjønne. Og det er jo den måten jeg har skissert; ta hensyn til produksjonen! Poenget mitt var jo nettopp det at å liste opp totalt antall døde osv. er veldig lite nyttig for å sammenligne hva som er trygt og ikke.

Som fagperson kan jeg uansett skrive under på at de påstandene du har om dambrudd, fare for «kollaps», nærmest årlige dambrudd på grunn av flom og manglende vedlikehold av flomluker og andre udokumenterte påstander er kategorisk feil, tuftet på misforståelser og en åpenbar manglende faglig innsikt. Granskningsrapporten etter Braskereidfoss ligger også ute (antar det er den du sikter til med «manglende vedlikehold av flomluker»), og jeg kan røpe at flomlukene var vedlikehold og prøvekjørt, og at det derfor ikke var grunnen til hendelsen. Det er dog fascinerende å se Dunning-Kruger-effekten i fri utfoldelse.

Jeg legger ballen død for min del her, da dette er ved siden av tema i tråden.

Edited by Måssåbjønn
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Annonse

Kristiansand har tømt sentrum for butikker og laget bilbasert kjøpesenter ei mil utenfor. Et klassisk eksempel på feil vei å gå. Det har pågått i 20-30 år, og de pøser bare på videre. Dette er villet politikk. 

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Nja, vel. Er masse butikker i sentrum av Kristianand, og et par handlesenter også.

Når det er sagt så er det å flytte store deler av handelstandet ut av sentrum en god ide akkurat for en by som Kristiansand som har en trøblete infrastruktur fordi noen nek for noen tiår siden fant ut at det var lurt å lage smal europavei tvers gjennom sentrum. Vi snakker en by som har store køer store deler av dagen som de ikke burde hatt i forhold til sin størrelse. En klønete løsning. Dårlig med parkering er det også i sentrum.

Link to comment
Share on other sites

GrendelRaptor8 skrev (7 timer siden):

Nja, vel. Er masse butikker i sentrum av Kristianand, og et par handlesenter også.

Når det er sagt så er det å flytte store deler av handelstandet ut av sentrum en god ide akkurat for en by som Kristiansand som har en trøblete infrastruktur fordi noen nek for noen tiår siden fant ut at det var lurt å lage smal europavei tvers gjennom sentrum. Vi snakker en by som har store køer store deler av dagen som de ikke burde hatt i forhold til sin størrelse. En klønete løsning. Dårlig med parkering er det også i sentrum.

Helt enig i at dagens E18 var en elendig løsning da de flyttet den ut fra sentrumsgatene, men de har ønsket (og jobber fremdeles for) at handel og jobbpendling skal være bilbasert. Mange av de som står i kø gjennom byen er på vei fra eneboligene sine rundt byen og nettopp til Sørlandssenteret.. Sentrum var nærmest kvalt av biler på åttitallet, men i stedet for å bygge gode kollektivløsninger fant de heller ut at de ville gjøre det nødvendig å bruke bilen mer. Og sånn har det fortsatt med eneboligbygging i stadig større ringer rundt byen. Først de siste årene har man begynt å bygge mer leiligheter sentralt, men de er fanget av infrastrukturen som er rigget rundt bilen. 

Kristiansand er byen som egentlig ikke ønsket å være by (sett med øynene til en som vokste opp der..)

Link to comment
Share on other sites

Lompa skrev (8 timer siden):

Helt enig i at dagens E18 var en elendig løsning da de flyttet den ut fra sentrumsgatene, men de har ønsket (og jobber fremdeles for) at handel og jobbpendling skal være bilbasert. Mange av de som står i kø gjennom byen er på vei fra eneboligene sine rundt byen og nettopp til Sørlandssenteret.. Sentrum var nærmest kvalt av biler på åttitallet, men i stedet for å bygge gode kollektivløsninger fant de heller ut at de ville gjøre det nødvendig å bruke bilen mer. Og sånn har det fortsatt med eneboligbygging i stadig større ringer rundt byen. Først de siste årene har man begynt å bygge mer leiligheter sentralt, men de er fanget av infrastrukturen som er rigget rundt bilen. 

Kristiansand er byen som egentlig ikke ønsket å være by (sett med øynene til en som vokste opp der..)

Når man ser hvilke astronomiske inntekter bilbasert handling og bilparken i Norge gir, sammenlignet med utgiftene gode kollektivløsninger gir, så skal man ikke være god i matte for å skjønne hva som er mest foretrukket. Dette ser vi i hele Norge. 

Link to comment
Share on other sites

tshansen skrev (15 timer siden):

Når man ser hvilke astronomiske inntekter bilbasert handling og bilparken i Norge gir, sammenlignet med utgiftene gode kollektivløsninger gir, så skal man ikke være god i matte for å skjønne hva som er mest foretrukket. Dette ser vi i hele Norge. 

Lønnsomheten kommer an på hvor mye man tar med i regnestykket. Hvor mye koster det oss alle å lage vei? Hvor mye koster det økte antallet trafikkdøde? Hvor mye koster økt forurensning og mer stillesitting (altså fedme) på helsebudsjettet? Hvor mye koster trafikk-køene laget av unødvendig kjøring for den nyttetrafikken som må frem? Hvor mye mer koster det grønne skiftet når man har lagt opp til et bilbasert hverdagsliv? Og hva er egentlig prisen for rasert natur? 
Ja, det er en enorm gevinst for noen. Vi ser det i hele landet, men ingen steder er det verre enn der. 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

16 hours ago, tshansen said:

Når man ser hvilke astronomiske inntekter bilbasert handling og bilparken i Norge gir, sammenlignet med utgiftene gode kollektivløsninger gir, så skal man ikke være god i matte for å skjønne hva som er mest foretrukket. Dette ser vi i hele Norge. 

Anbefaler denne videoserien, den går inn på hvorfor flere og flere byer sliter med økonomien og hvilken typer byer som ikke gjør det. Kort fortalt, de byene som sliter mest er de som ekspanderer mest og bygger alt utenfor sentrum. Mens byer som er sentrumsfokuserte har en tendens til å ha lavere gjeld og bedre økonomi.

Nå varierer dette sikkert fra by til by men små, sentrumsnære næringsbygg har en tendens til å generere langt mer penger for en by enn store kjøpesentre utenfor byen. Det er en lang videoserie, men jeg tror det gir et veldig sunt perspektiv på hva fremtidens byer burde være og hva som skal til for å bygge steder hvor folk faktisk trives og ikke bare jobber seg i hjel.

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...
Nikke skrev (5 minutter siden):

Men nå har vi jo kvernet om og om igjen i mange år på all forurensingen, rømningfaren og lakselusproblematikken oppdrettsnæringen i sjø utgjør og ønsket oss oppdrettsanlegg på land. Men når de vil lage oppdrettsanlegg på land så er det også feil, trodde man at det kom til å skje uten naturinngrep?
(Jeg sier ikke nødvendigvis at dette er greie prosjekter, men hvordan skal man løse det?)    

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

tshansen skrev (7 minutter siden):

Cash is king! Kommunene rundt om er så desperate etter inntekt og tilflyttere at natur kommer langt bak i rekken over prioriteringer….. helt sykt! 

....og nett difor er det vel alldeles betimeleg å spørje kva sentralforvaltninga og våre sentrale folkevalde tenkjer om dette? For kommunane sine rammevilkår har gjennom mange år vorte stadig dårlegare, på same tid som oppgåvene vert fleire.  Dei sitt med samfunnets breiaste mandat, med tidvis veldig lite overføringar, trøbbel med å få tak i og halde på kompetanse, like store plankrav anten dei er små eller store, eit hav med lovpålagde oppgåver m.v.

Satt på spissen er det ikkje nødvendigvis eit spm om kor vidt ein skal ta vare på natur eller ikkje, men kvar ein skal kutte for at "bestemora di" skal få naudsynt helsehjelp. Eller at ein skal ha råd til eit bustadsosialt team. Eller kunne drifte eit ungdomsteam.

Eg er på naturens sider, men meine på same tid at me ikkje kjem av flekken om me ikkje ser problemstillingane for det dei er; ein del av eit større system, med mange utfordringar og ei sentral forvaltning som er MINST like ansvarlege som den einskilde kommune.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Heriks skrev (19 minutter siden):

Men nå har vi jo kvernet om og om igjen i mange år på all forurensingen, rømningfaren og lakselusproblematikken oppdrettsnæringen i sjø utgjør og ønsket oss oppdrettsanlegg på land. Men når de vil lage oppdrettsanlegg på land så er det også feil, trodde man at det kom til å skje uten naturinngrep?
(Jeg sier ikke nødvendigvis at dette er greie prosjekter, men hvordan skal man løse det?)    

Dette er den klassiske tabben fra wannabe naturvernere; foreslå midler i stedet for mål. Vi ønsker absolutt ikke oppdrett på land, det er mye mer risikabelt enn i sjø, sjekk empirien.

Link to comment
Share on other sites

Flyalf skrev (7 minutter siden):

Dette er den klassiske tabben fra wannabe naturvernere; foreslå midler i stedet for mål. Vi ønsker absolutt ikke oppdrett på land, det er mye mer risikabelt enn i sjø, sjekk empirien.

Jeg skjønner ikke kommentaren din så du får utdype. 

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Tessatroll skrev (2 timer siden):

....og nett difor er det vel alldeles betimeleg å spørje kva sentralforvaltninga og våre sentrale folkevalde tenkjer om dette? For kommunane sine rammevilkår har gjennom mange år vorte stadig dårlegare, på same tid som oppgåvene vert fleire.  Dei sitt med samfunnets breiaste mandat, med tidvis veldig lite overføringar, trøbbel med å få tak i og halde på kompetanse, like store plankrav anten dei er små eller store, eit hav med lovpålagde oppgåver m.v.

Satt på spissen er det ikkje nødvendigvis eit spm om kor vidt ein skal ta vare på natur eller ikkje, men kvar ein skal kutte for at "bestemora di" skal få naudsynt helsehjelp. Eller at ein skal ha råd til eit bustadsosialt team. Eller kunne drifte eit ungdomsteam.

Eg er på naturens sider, men meine på same tid at me ikkje kjem av flekken om me ikkje ser problemstillingane for det dei er; ein del av eit større system, med mange utfordringar og ei sentral forvaltning som er MINST like ansvarlege som den einskilde kommune.

Jeg er veldig enig i problembeskrivelsen din, og tror problemene/løsningene ligger på høyt systemnivå. Ta fiskeriene, for eksempel. Kystfiskerne har nesten ikke kvoter igjen, og kan ikke bringe skatteinntekter og arbeidsplasser til småsamfunn langs kysten. I stedet samles alle kvoter på få hender og vi får gigantiske industriskip hjemmehørende andre steder som soper opp fisk og fortjeneste. Etter alt Senterpartiet har lovet var det jo et betimelig håp om at de skulle endre noe i den siste kvotemeldingen, men det ble bare kosmetisk. 
Oppdrettsnæringen er verstingene. Det er noen få som har vært svært dyktige og har endt opp med de aller fleste tillatelsene til å drive oppdrett. De har til og med blitt så søkkrike at de finner det best å skatte til Sveits (og de har til og med klart å vinne frem med beskrivelsene om at de må flytte som ofre for et grådig system). Det viktigste oppdrettsanleggene legger igjen i lokalsamfunnene nå er giftige utslipp og andre naturinngrep. 

Kjøp lokalmat og støtt de små produsentene. Vi må snu industrialiseringen og kapitalakumulasjonen i matproduksjonen. Dess mer industrialisert landbruk og havbruk blir, dess mindre hensyn tas det til naturen og lokalsamfunnene. 

 • Like 1
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Heriks skrev (14 timer siden):

Jeg skjønner ikke kommentaren din så du får utdype. 

I stedet for å sette krav til utslipp (mål) som en burde gjøre, så settes det krav til metoder (midler). Når det gjelder landbaserte så sjekk empiri. Det er mer risikabelt, krever mer energi og vi har mer sjø enn land, så man må vel være "miljøverner" for å foreslå dette.

Link to comment
Share on other sites

Flyalf skrev (9 timer siden):

I stedet for å sette krav til utslipp (mål) som en burde gjøre, så settes det krav til metoder (midler).

Skjønar kva du meinar, men sånn på generell basis vil eg seie at ein kombinasjon er best. For når det kun er målkrav knytt til ein aktivitet, ser vi også gang på gang kreative vriar som kanskje oppfylle mål men skadar på andre vis.

Eg meinar at dersom ein skal finne dei gode løysingane må ein sjå heilskap. Då nyttar det ikkje å berre sette målkrav.

Flyalf skrev (9 timer siden):

, så man må vel være "miljøverner" for å foreslå dette.

Skjønte ikkje setninga. Kva må ein vere miljøverner for å foreslå? Og kva meiner du med miljøverner satt i hermeteikn?

Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...
 • 2 weeks later...
tshansen skrev (1 time siden):

https://www.nrk.no/dokumentar/xl/bindinger_-hogst-og-politikere-som-ikke-ante-hva-de-stemte-pa_-historien-om-inngrepet-pa-viken-park-1.16882702
 

jeg blir faktisk provosert når jeg leser dette! Tenk hvor mange slike som sitter med fullmakt til å gjøre ting rundt om i dette landet. 

Enda en av disse milliardærne som tannløse politikere kneler for som på et alter.

Link to comment
Share on other sites

Nikke skrev (6 minutter siden):

Enda en av disse milliardærne som tannløse politikere kneler for som på et alter.

I stedet for å kaste vekk milliarder på idiotprosjekt som Follobanen, Stortinget osv... hva med å betale ut slik type natur natur, eller sponse grunneierne for å ta vare på det. Vil mye heller at skattepengene mine går til slike tiltak enn det motsatte. 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use, and privacy rules Privacy Policy