Jump to content
IGNORED

Konflikt syklister - fotgjengere


REs
 Share

Recommended Posts

Jeg sykler til jobben og er veldig glad for at jeg kan sykle langs store Stokkavann. Menn her er det, spesielt på dager med fint vær, både turgåere, joggere, barnevogner, små unger på trehjulssykkel, hunder og grupper av godt voksne menn som kommer løpende som en liten bøffelflokk.

Alle ser ut til å hate hverandre, og spesielt har syklistene vert offer for kritikk både i media og presse.

Hidden Content

Hidden Content

Nå er det innført nye regler og det har kommet opp nye skilt. De nye reglene retter seg stort sett kun mot syklistene, fotgjengere kan fremdeles oppføre seg de vil.

En av de første trafikkreglene jeg lærte da jeg begynte på skolen var at vi går på venstre side av veien og kjører / sykler på høyre side.

Hvorfor går da 90% av alle fotgjengere på høyre side? De går da på samme side som syklistene sykler og syklene innhenter dem da bakfra på samme side. Hadde de gått på venstre side så hadde møtende syklister kommet på samme side og fotgjengeren hadde sett sykkelen i god tid. Sykler bakfra hadde kommet på motsatt side og hadde da ikke vert noe stort problem.

Veitrafikkloven gjelder faktisk også på gang og sykkelveier.

Link to comment
Share on other sites

Jeg skal ikke uttale meg om hvordan fotgjengere oppfører seg på gang- og sykkelsti for der befinner jeg meg sjeldent, men det snodige er at de oppfører seg akkurat likedan i marka også. Som deg er jeg opplært til å gå på venstre side, men jeg har gitt opp... Går nå på høyre side i marka for å slippe å vike hver gang høyregeriljaen kommer meg i møte. Trodde dette var en konsekvens av at markabrukerne går på ski om vinteren og at det er "høyrekjøring" som gjelder der, men hvis gående også går på høyre side på gang- og sykkelsti, så er det kun dårlig trafikkvett.

Forøvrig er jeg av den oppfatning at hvis alle viser litt hensyn og er litt smidige, både i by, skog og fjell, så er det plass til alle. Dessverre råder egoismen i altfor stor grad.

Link to comment
Share on other sites

Jeg skal ikke uttale meg om hvordan fotgjengere oppfører seg på gang- og sykkelsti for der befinner jeg meg sjeldent, men det snodige er at de oppfører seg akkurat likedan i marka også. Som deg er jeg opplært til å gå på venstre side, men jeg har gitt opp... Går nå på høyre side i marka for å slippe å vike hver gang høyregeriljaen kommer meg i møte. Trodde dette var en konsekvens av at markabrukerne går på ski om vinteren og at det er "høyrekjøring" som gjelder der, men hvis gående også går på høyre side på gang- og sykkelsti, så er det kun dårlig trafikkvett.

Forøvrig er jeg av den oppfatning at hvis alle viser litt hensyn og er litt smidige, både i by, skog og fjell, så er det plass til alle. Dessverre råder egoismen i altfor stor grad.

Vær glad du ikke kjører bil i Stavangerområdet. Her gjelder jungelens lov, og i trafikken er det tydelig vis viktigst å komme først, uansett hvor eller hva de skal.

Link to comment
Share on other sites

Monter ringeklokke og gi et pling i god tid så de rekker å flytte seg. Min erfaring er at det fungerer svært bra.

Å låse bakhjulet 10m bak ryggen på fotgjengeren for å gjøre oppmerksom på at man kommer, med det resultatet at fotgjengeren stuper ut i grøfta, gir sjelden positiv respons.

Om alle hadde hatt ringeklokke og brukt den ville nok konfliktivået blitt betydelig redusert.

Link to comment
Share on other sites

Dette burde ikke være noe problem.Jeg prøver å unngå veiene og går på sti. Grusveier går jeg bare når jeg må, eller har dårlig tid.Går jeg på grusvei prøver jeg å være obs på møtende syklister.

Terrengsyklister møter jeg nesten bare i nærområdene til Oslomarka. Har aldri sett en terrengsykkist nord for kikut.

Stort sett er de hensynsfulle også. Noen stier blir kanskje litt gjørmete av syklene, men det er ikke noe mer enn et irritasjonsmoment.

Link to comment
Share on other sites

Monter ringeklokke og gi et pling i god tid så de rekker å flytte seg. Min erfaring er at det fungerer svært bra.

Å låse bakhjulet 10m bak ryggen på fotgjengeren for å gjøre oppmerksom på at man kommer, med det resultatet at fotgjengeren stuper ut i grøfta, gir sjelden positiv respons.

Om alle hadde hatt ringeklokke og brukt den ville nok konfliktivået blitt betydelig redusert.

Ett lite pling ett stykke bak pleier å fungere bra ja :)

Men der er veldig merkelig at alle tror at det er "høyrekjøring" som gjelder til fots...

Link to comment
Share on other sites

Det ble pressisert at forbudet ikke gjaldt personer som ønsket å sykle til og fra jobben. Det var treningssykkelistene man ikke ville ha på gangstien. Muligens dem det gjelder burde reflektere over hvorfor det er kommet et slikt tiltak fra kommunen. Jeg tror det er for å beskytte sykkelistene mot fotgjengerene som går å vimser på feil side av gangstien.

Link to comment
Share on other sites

Gå på venstre side gjelder da bare der det er bilvei uten fortau, slik at kjørende og gående skal bli mer klar over hverandre. Ellers er det jo slik at i alle rulletrapper/rullefortau så står man til høyre og går forbi på venstre side.

Som syklist skal du jo følge reglene for biler på vei, og for gående på fortau, da er det jo bare et spørsmål om det er gående eller kjørende som har fortrinnsretten på gang- og sykkelveier. Jeg holder en knapp på de gående.

Link to comment
Share on other sites

Jeg har aldri opplevd såkalte sure fotgjengere. Men så sykler jeg ikke tett på dem i en rasende fart heller. Kommer jeg bak noen så bremser jeg opp og gir meg til kjenne så flytter de seg. Eventuelt sykler rolig forbi om det er god nok plass. Nå myldrer det ikke av fotgjengere i området her så denne manøveren behøver ikke å utføres så mange ganger på en vanlig sykkeltur. Ofte behøver jeg ikke å utføre den i det hele tatt. Jeg har det heller ikke travelt når jeg er ute å sykler. Jeg sykler for rekreasjon og treningens del, da er det ikke noe poeng i å komme raskest mulig fram. Dessverre så er det slik at mange syklister (og skiløpere, joggere, etc) tror de deltar i ett løp/renn av ett eller annet slag...... Men uansett så er det nok ikke så menge steder dette er ett reelt problem.

Link to comment
Share on other sites

Jeg tør påstå at jeg tar hensyn til andre både i skiløypene og når jeg sykler i skogen, fordi det der ikke er egne felter for gående/syklende og turgåere/racere. Men, når fotgjengere går i de tydelige oppmerkede sykkelfeltene som finnes rundt omkring (ofte er de merket rødt og har eget felt adskilt fra fotgjengerfeltet), tar jeg ikke hensyn og har dultet borti flere enn en med styret med vilje.

Link to comment
Share on other sites

Har syklet en god del til og fra jobb, men i skogen liker jeg meg best til fots. Det burde være mer kjent at:

Det er ingen regel for hvordan fotgjengere går, og at syklister skal ta hensyn til fotgjengere. Dersom det er for mange fotgjengere skal man gå av sykkelen...

Link to comment
Share on other sites

Har syklet en god del til og fra jobb, men i skogen liker jeg meg best til fots. Det burde være mer kjent at:

Det er ingen regel for hvordan fotgjengere går, og at syklister skal ta hensyn til fotgjengere. Dersom det er for mange fotgjengere skal man gå av sykkelen...

Det burde også være kjent at rustbrune felter som i tillegg er merket med ikonet av en sykkel, er for syklister:

Hidden Content

Dersom det er slik du sier, at for fotgjengere gjelder ingen regler, kan man like gjerne legge ned samtlige sykkelfelt..

Link to comment
Share on other sites

Har ikke nevnt sykkelfelt, men er jo enig i det. Det jeg ville frem til var:

Sitat:

Det er også lov å sykle på fortau og gangveier, men her må syklisten ta hensyn til fotgjengerne. Det betyr at det må sykles i tilnærmet gangfart, eventuelt at man triller sykkelen som fotgjenger.

Sykling i gågate og på gatetun skjer etter de samme reglene som ved sykling på fortau..

Link to comment
Share on other sites

Har ikke nevnt sykkelfelt, men er jo enig i det. Det jeg ville frem til var:

Sitat:

Det er også lov å sykle på fortau og gangveier, men her må syklisten ta hensyn til fotgjengerne. Det betyr at det må sykles i tilnærmet gangfart, eventuelt at man triller sykkelen som fotgjenger.

Sykling i gågate og på gatetun skjer etter de samme reglene som ved sykling på fortau..

Det var de tydelig oppmerkede sykkelfeltene jeg påpekte. De sykkel-/gangfeltene som er felles bruker jeg ikke som syklist, fordi det blir for mye "surr" både for fotgjengere og syklister, så det siste sitatet du viser til er jeg enig i. Når det derimot viser seg at fotgjengerne tar seg til rette og adopterer også de oppmerkede sykkelfeltene som sine, så reagerer jeg og viser det tydelig dersom de er i veien for meg når jeg sykler i disse feltene.

Når det gjelder å gå på ski, så velger jeg å legge skiturene etter mørkets frembrudd når de fleste har dratt hjem og jeg kan ha løypene så og si for meg selv. Folk som ønsker å tusle på ski har like mye rett til det, synes jeg personlig, selv om jeg ikke skjønner hvorfor de absolutt må gå side ved side av hverandre når de vet at det er stor sjanse for at det kommer noen bakfra (eller forfra, fordi mange flytter seg neimen ikke da heller selv om de ser det kommer noen i samme spor som dem). Dog gjør mange det, og derfor velger jeg å legge skiturene til kvelden når de fleste har dratt hjem, så plages ingen av oss. Jeg liker i tillegg som kjent(?) også stillheten, og stillheten får jeg også når jeg går på ski sent på kvelden.

Link to comment
Share on other sites

Det ble pressisert at forbudet ikke gjaldt personer som ønsket å sykle til og fra jobben. Det var treningssykkelistene man ikke ville ha på gangstien. Muligens dem det gjelder burde reflektere over hvorfor det er kommet et slikt tiltak fra kommunen. Jeg tror det er for å beskytte sykkelistene mot fotgjengerene som går å vimser på feil side av gangstien.

Når er man "sykle til jobben" syklist og når er mann treningssyklist?

Jeg sykler, som veldig mange andre, til og fra jobb i trenings- sykkelantrekk og tar ut den treningen jeg kan få i løpet av ca. 16 km hver vei.

Vanligvis er det ingen problemer med fotgjengere, men problemet oppstår når man møter fotgjengere som tror de eier veien og oppfører seg deretter.

Jeg har blitt presset inn i fortauskanten av bil, jeg er blitt påkjørt bakfra av bil og jeg har opplevd fotgjengere (pensjonister)som demonstrativt går midt i veien på gang og sykkelvei / turvei for å hindre syklister i å passere. Høreapparatet er tydeligvis skrudd av. Unge joggere har ofte ørene fulle av musikk eller så går de med både hodet og bevistheten langt inne i en mobiltelefon og reagerer verken på sykkelklokke eller tåkelur.

Det handler kun om normal folkesjikk og å ta litt hensyn til hverandre. Dette burde være enkelt for alle som får gå ut uten følge eller støttekontakt.

De får det til i andre land, så hvorfor ikke her?

Link to comment
Share on other sites

Når er man "sykle til jobben" syklist og når er mann treningssyklist?

Jeg sykler, som veldig mange andre, til og fra jobb i trenings- sykkelantrekk og tar ut den treningen jeg kan få i løpet av ca. 16 km hver vei.

Vanligvis er det ingen problemer med fotgjengere, men problemet oppstår når man møter fotgjengere som tror de eier veien og oppfører seg deretter.

Jeg har blitt presset inn i fortauskanten av bil, jeg er blitt påkjørt bakfra av bil og jeg har opplevd fotgjengere (pensjonister)som demonstrativt går midt i veien på gang og sykkelvei / turvei for å hindre syklister i å passere. Høreapparatet er tydeligvis skrudd av. Unge joggere har ofte ørene fulle av musikk eller så går de med både hodet og bevistheten langt inne i en mobiltelefon og reagerer verken på sykkelklokke eller tåkelur.

Det handler kun om normal folkesjikk og å ta litt hensyn til hverandre. Dette burde være enkelt for alle som får gå ut uten følge eller støttekontakt.

De får det til i andre land, så hvorfor ikke her?

Det var en gang en mor som bar på besøk hos sønnen sin som var i militæret. Den ene dagen de var ute å marsjerte, stod mange stolte foreldre å så på. SE!!! utbryter moren til Olav begeistret: Olav er den eneste som kan marsjere!! ( alle andre gikk i utakt)

Tog du an? :-P

Link to comment
Share on other sites

Den videoen... Joda det ser jo ut som det fungerer på ett vis men de fleste av oss veit at det egentlig ikke fungerer ;)

I india så var det i 2011, 315 dødsulykker pr 100.000 kjøretøy. og totalt over 130.000 dødsulykker.

I Norge var det 8 ulykker pr 100.000 kjøretøy

Men selvfølgelig med "først meg selv" kulturen vi har her, ville det ikke vært mulig å kjøre igjennom det krysset der for noen :)

Link to comment
Share on other sites

En av de første trafikkreglene jeg lærte da jeg begynte på skolen var at vi går på venstre side av veien og kjører / sykler på høyre side.

Hvorfor går da 90% av alle fotgjengere på høyre side?

Det her er noe som irriterer meg når jeg går tur med hunden også. Når vi går på vei så går vi på venstre side og hunden ut mot grøfta, men når vi skal gå på stier eller fortau så tvinges vi stadig over mot høyre. Da finner ikke hunden noe å snuse på midt i veien og vil seff over på høyre siden den også.

Voksne folk mener jeg forøvrig godt kan sykle på vei og ikke på fortau (om mulig seff). Iallfall i 50 sona som det er de fleste plasser her omkring. Personlig så har jeg iallfall ingenting imot å gjøre det og jeg regner med gutta i tour-drakt sykler raskere enn meg. Får litt lyst å ta kjeften i bruk når det kommer en wannabe Thor i hundre bakfra og skremmer oss begge.

Åsso syklister som skal sykle midt i veien da slik de er kul umulig å komme forbi. Arghhh..

Sånn no er jeg ferdi;) hehe

Link to comment
Share on other sites

Problemet er at syklister [ofte | som regel] blir uglesett uansett hva de gjør.

Fotgjengere vil ha dem ut i veibanen og bil-/lastebil-/buss-sjåfører vil ha dem over i gang/sykkelveg. Sistnevnte gruppe godt dokumentert med hatgrupper på facebook og et ras av hatmeldinger så snart det ligger en sykkelrelatert artikkel på nettavisene.

Rene sykkelstier er kanskje en mulighet men neppe i praksis i overskuelig fremtid. Derfor tror jeg trafikkreglene bør revideres slik at det f.eks. står at syklister alltid skal kjøre i vegbanen og aldri på fortau/gangveg.

Selv sykler jeg stort sett i vegbanen og har fått min andel hat fra eksosproduserende medtrafikanter.

Når det gjelder plassering i vegbanen ligger jeg godt til høyre når det er fri sikt og greit å kjøre forbi. Er det f.eks høyresving, smal veg og dårlig sikt fremover ligger jeg godt ut i vegbanen for å forhindre forbikjøring. Hvis det likevel skulle skje en forbikjøring vil jeg ha kontroll på sikkerhetsmarginen selv, dvs kunne hive meg ut til høyre for å unngå å få en bil i siden. Dette har jeg faktisk opplevd mer enn èn gang: Dårlig oversikt og bil som kjører forbi. Plutselig kommer det en lastebil imot noe som fører til at bilisten hiver bilen til høyre der jeg befinner meg.. Det er nok en naturlig refleks men konsekvensene for meg kan være fatal.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Det er kanskje ikke bare syklistene som sliter. For et par dager siden stod det en kommentar på baksiden av RA. (Rogalands avis.) Det var en som brukte hest i stedet for sykkel. Mange turområder og turveier er stengt for hester og i dette innlegget truet en "hesteperson" med å begynne å ri i trafikken. Dette er jo fult lovlig, men selvfølgelig ikke ønskelig. Svaret på denne "trusselen" var ganske enkelt. "Vær så snil, ikke gjør det. Helsevesenet og politiet har nok å henge fingrene i om de ikke også skal måtte ta seg av småjenter som har fallt av hesten og herreløse hester på vill ferd gjennom byen".

Selv mener jeg at det er helt ok at småjenter og andre rir langs våre turveier, jeg er ikke redd hester, men jeg liker ikke at de ikke fjerner hestemøkka etter seg. Dette blir åleglatt når det regner og mine sykkeldekk er ikke laget for slike forhåld.

Det er kanskje derfor de ikke får ri her. Kanskje gamle damer på tur ikke liker å få hestemøkk på skoene.

Link to comment
Share on other sites

Jeg sykler til jobben og er veldig glad for at jeg kan sykle langs store Stokkavann. Menn her er det, spesielt på dager med fint vær, både turgåere, joggere, barnevogner, små unger på trehjulssykkel, hunder og grupper av godt voksne menn som kommer løpende som en liten bøffelflokk.

Alle ser ut til å hate hverandre, og spesielt har syklistene vert offer for kritikk både i media og presse.

Hidden Content

Hidden Content

Nå er det innført nye regler og det har kommet opp nye skilt. De nye reglene retter seg stort sett kun mot syklistene, fotgjengere kan fremdeles oppføre seg de vil.

En av de første trafikkreglene jeg lærte da jeg begynte på skolen var at vi går på venstre side av veien og kjører / sykler på høyre side.

Hvorfor går da 90% av alle fotgjengere på høyre side? De går da på samme side som syklistene sykler og syklene innhenter dem da bakfra på samme side. Hadde de gått på venstre side så hadde møtende syklister kommet på samme side og fotgjengeren hadde sett sykkelen i god tid. Sykler bakfra hadde kommet på motsatt side og hadde da ikke vert noe stort problem.

Veitrafikkloven gjelder faktisk også på gang og sykkelveier.

Hei:-)

3 dager siden jeg havnet oppe på panseret på en bil.

Jeg sykler til jobben og er veldig glad for at jeg kan sykle langs store Stokkavann. Menn her er det, spesielt på dager med fint vær, både turgåere, joggere, barnevogner, små unger på trehjulssykkel, hunder og grupper av godt voksne menn som kommer løpende som en liten bøffelflokk.

Alle ser ut til å hate hverandre, og spesielt har syklistene vert offer for kritikk både i media og presse.

Hidden Content

Hidden Content

Nå er det innført nye regler og det har kommet opp nye skilt. De nye reglene retter seg stort sett kun mot syklistene, fotgjengere kan fremdeles oppføre seg de vil.

En av de første trafikkreglene jeg lærte da jeg begynte på skolen var at vi går på venstre side av veien og kjører / sykler på høyre side.

Hvorfor går da 90% av alle fotgjengere på høyre side? De går da på samme side som syklistene sykler og syklene innhenter dem da bakfra på samme side. Hadde de gått på venstre side så hadde møtende syklister kommet på samme side og fotgjengeren hadde sett sykkelen i god tid. Sykler bakfra hadde kommet på motsatt side og hadde da ikke vert noe stort problem.

Veitrafikkloven gjelder faktisk også på gang og sykkelveier.

Hei:-)

3 Dager siden jeg havnet oppe på et bilpanser faktisk.

Norge er et U-land hva gjelder sykkelstier, skilting, kultur i forhold til og ta vare på de myke trafikkanter. "Ikke regn med og bli sett" er min konklusjon

Viktig og si at ikke alle bilister er likeglade selfølgelig. Sykler vi over 20 km i timen skal vi bruke veien og det vil si at blir nettop veien.

Se på for eks dk og lær politikere. :smile:

Jenseman ;-)

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use, and privacy rules Privacy Policy