Jump to content

Børgefjell Vandring/Fiske..


mickort

Recommended Posts

Jeg fisker MYE - også i Børgefjell, og jeg vet at en del av vannene/vassdragene der ligger så lett tilgjengelige at de kan få problemer dersom folk skryter av dem på nettet.
Veldig så hårsår du var. Man må da kunne ha forskjellige meninger uten at du skal harselere med om jeg har kunnskap om fisking eller ikke. Det vet du nemlig ikke noe om.

Kan du vennligst nevne ett fiskevann som er fisket tom i Børgefjell på grunn av at folk har skrytt av godt fiske på nettet?

Det ligger jo detaljerte fangstrapporter fra Børgefjell på nettet. Bl.a. http://www.visitborgefjell.com/index.php og andre, og så langt jeg kan se er det fisk der enda!

Jeg fisker en god del der selv siden jeg har hytte ved NP grensen, men er nok ikke så godt kjent der som du tydeligvis er.

Link to comment
Share on other sites

Annonse
  • Replies 54
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Posted Images

Kjiver...

Det er flere måter å hindre overbeskatning på. En av dem er å unngå oppkonsentrasjon av fiskere - enten ved å holde kjeft om de beste plassene, eller å innføre dyre fiskekort a la Hemsila. En annen er å legge begrensninger på uttak, dvs ikke lov å ta ut fisk større enn 40 cm og maks en fisk pr snute. Dersom et vann vassdrag som ligger i nærheten av populære utfartsruter får for mye god pr så skjønner de fleste (kanskje bortsett fra deg) at dette vil redusere kvaliteten på fisket i det aktuelle vann/vassdrag.

Problemet begrenser seg forøvrig ikke bare at selve fisket blir dårligere, men innbefatter også det faktum at de færreste av oss liker å fiske i kø. Det er kjipt å komme til god-vannet sitt og oppdage at det står folk på alle grom plassene. Dette skjønner de fleste. Du trekker frem Monsen... Monsen forteller ALDRI navnene på god-vannene sine. Les 90 dager i Børgefjellog du vil forstå.

Om du er så sta og barnslig at du ikke kan akseptere at du har uttalt deg feil så får det være ditt problem. Jeg gidder ikke kaste bort mer tid på å snakke til folk som ikke vil forstå.

Til alle som liker å fiske etter stor fisk i fred og ro: Fortsatt god fiskesommer, og Hold kjeft! :-)

Link to comment
Share on other sites

Monsen forteller ALDRI navnene på god-vannene sine. Les 90 dager i Børgefjellog du vil forstå.

Jeg vet ikke hvem som er sta og hvem som ikke er sta - og jeg er enig i at diskusjonen er håpløs. Men jeg må be deg lese en gang til i den boken til Lars Monsen. For han skrev vitterlig detaljert om hvor han fikk fisk i bladet Villmarksliv før han skrev boka 90 dager på loffen (den første utgaven). Det var etter at han oppdaget at det var mye folk der han selv hadde skrevet om gode fangster- at han ikke nevner fiskevann i bladet han skrev for og i boken selvsagt.

Poenget mitt er at det selv om han gjorde det så ble det ikke tomt for fisk :-)

Jeg kan ikke skjønne at du har besøkt Børgefjell så mye som du har gjort siden du kan si at du må fiske i kø og at alle "god-vannene" er opptatt. Det er ikke slik jeg kjenner området. De fleste går i dagesvis uten å treffe folk.

Link to comment
Share on other sites

Jeg kan ikke skjønne at du har besøkt Børgefjell så mye som du har gjort siden du kan si at du må fiske i kø og at alle "god-vannene" er opptatt. Det er ikke slik jeg kjenner området. De fleste går i dagesvis uten å treffe folk.

Er du veldig nærsynt? :-)

Link to comment
Share on other sites

Pølsefar har tydeligvis aldrig vært i Børgefjell.

Der kan en gå ti dager i August uten å treffe folk..

Fiske vet jeg ingenting om :-)

Haha! Hvis du kan gå 10 dager i Børgefjell i august uten å treffe folk så går du med hvit stokk! Du kommer jo ikke engang ut av parkeringsplassen før du har snakket med 10 stykker. Videre inn i parken treffer du en drøss med folk som er på vei ut når du er på vei innover. Deretter står det telt rundt vannet "ditt" når du endelig kommer frem.

Hvor lenge siden er det du var i BF, sa du?... Det er leeeenge siden BF var folketomt i august.

Link to comment
Share on other sites

bor et par timer fra simskaret så har vært der både titt og ofte de siste åra.. Synet mitt er godt..

Argumentene dine er latterlige mht. at du kaller folk du ikke kjenner blinde, kunnskapsløse, og barnslige. Kom deg ut på fjellet og fisk istedet! Det har du jo så god greie på!

Link to comment
Share on other sites

Hva er tullball i mitt innlegg?

Jeg vet ikke akkurat hvem som driver med "synsing og våsing", men min påstand er at det er et større problem at fiskevannene ikke blir fisket enn at de blir fisket av for mange fiskere! Overbefolking er stikkordet, og da snakker vi ikke om fiskere men om fisk :D

Det er jo ganske snedig å tro at om man nevner at det er tatt stor fisk i ett vann, så blir dette vannet tømt for fisk. Jeg kan ikke komme på noen eksempler på det. Da Lars Monsen skrev detaljert i Villmarksliv om hvor det var storfisk i Børgefjell medførte det riktignok en del flere fiskere der noen år etterpå, men det ble aldri tomt for fisk.

Tror du hadde blitt overrasket over hvor lang inn i utilgjengelig terreng jeg har opplevd å finne rester etter (og bortgjemte) stormaskede garn. Hva som foregår bak pannebrasken hos folk som drar rundt med den slags utstyr langt inn i fjellet kan man bare lure på. Tror noen simpelthen ikke forstår hvor skjør balansen i et fjellvann er, mens andre gir blaffen. Heldigvis er den slags faunakriminalitet sjeldent forekommende langt fra bilvei.

Hvorvidt et vann kan fiskes tomt for fisk er egentlig uinteressant. Poenget er at vi turgåere overfører fangsttradisjoner fra havet til fjellvann, hvor småfisk kastes ut "for å bli stor", mens storfisken tas vare på som mat og trofeer. Fiskebestanden i fjellvann er som regel veldig gammel, og har kultivert seg naturlig mer eller mindre uten innblanding siden forrige istid (9000 år siden). Bestandene består naturlig av store og små fisk, hvor stor fisk holder bestanden nede, noe som i sin tur fører til at man får større gjennomstnittsstørrelse på fisken. Stormaskede garn som fisker opp stor fisk og lar småfisk bli igjen er derfor svært ødeleggende for små vann. Balansen blir brutt, og du får det du kaller "overbefolkning". Derfor bør man sette ut igjen de største fiskene man får, spesielt i små vann. Dette gjelder også anadrome arter (sjøørret og sjørøye).

Vekstpotensialet målt i antall kilo fisk i et vann er forøvrig konstant uavhengig av hvor mye fisk det er. Dersom det for eksempel står ti fisk per kubikkmeter vann hvor næringsgrunnlaget tilsier et kilo vekst per år, vokser hver fisk 100 gram. Står det bare en fisk der, vokser denne 1 kilo per år (inntil en vis grense, selvsagt). Fisker man ut storfisken mister småfisken fiender, og vannet blir overbefolket, og veksten for hver fisk blir veldig liten.

Link to comment
Share on other sites

Fiskebestanden i fjellvann er som regel veldig gammel, og har kultivert seg naturlig mer eller mindre uten innblanding siden forrige istid (9000 år siden). Bestandene består naturlig av store og små fisk, hvor stor fisk holder bestanden nede, noe som i sin tur fører til at man får større gjennomstnittsstørrelse på fisken. .
Er du helt sikker på dette?

Jeg har lest en god del historiske beretninger om fjellene vestenfor Børgefjell; nemlig Bindal, Velfjord, Lomsdal og Visten. Her er fisken satt ut nylig. Mange fiskevann ble ikke "befolket" før på 50 - 60 tallet av samer o.a. som bar opp fisk og satte dem ut. Jeg vet ikke om det er slik i Børgefjell, men jeg mente at disse vannene også har fisk av nyere dato, dvs de siste 100 - 200 år eller så.

Jeg er for så vidt helt enig med deg i at bruk av stormasket garn er forkastelig.

Jeg er ellers motstander av å fiske for så å sette ut igjen. Men det er vel en annen diskusjon.

Link to comment
Share on other sites

Er du helt sikker på dette?

Jeg har lest en god del historiske beretninger om fjellene vestenfor Børgefjell; nemlig Bindal, Velfjord, Lomsdal og Visten. Her er fisken satt ut nylig. Mange fiskevann ble ikke "befolket" før på 50 - 60 tallet av samer o.a. som bar opp fisk og satte dem ut. Jeg vet ikke om det er slik i Børgefjell, men jeg mente at disse vannene også har fisk av nyere dato, dvs de siste 100 - 200 år eller så.

Jeg er for så vidt helt enig med deg i at bruk av stormasket garn er forkastelig.

Jeg er ellers motstander av å fiske for så å sette ut igjen. Men det er vel en annen diskusjon.

Du har helt sikkert rett i dette. Det kan nok hende at fiskene som vandret innover i landet etter forrige istid ikke nådde lengre enn til Fiplingdalen, hvis de nå i det hele tatt kom seg så langt :?: . Når jeg ser på kartet, kan det imidlertid se ut til at det er elveforbindelse et godt stykke inn i selve nasjonalparken, uten at jeg greier å se uforserbare fosser og stryk. Det hadde jammen vært morsomt å finne ut av, dog. Du har uansett rett mht de vannene som ligger høyt og uten forbindelse til andre vassdrag. Der er fisken satt ut, leser jeg på http://www.miljolare.no/tema/planterogdyr/artikler/ferskvann/fisk.php

Link to comment
Share on other sites

Det virker som om det er enkelte her som ike er klar over størrelsen på Børgefjell, og hvor lite tilgjengelig det er for de fleste.

Det fine med ekte villmark, er at så lenge det ikke åpnes for motorisert ferdsel, blir det ikke ødelagt(eller tomt for fisk). Dette av den enkle grunn at folk flest er for "late". Jeg selv har gått lange dager på jakt i Børgefjell, men likevel bare vært i utkanten. Jeg er "for lat" til å komme meg inn i midten av børgefjell. Bedagelig anlagt er kanskje et mer beskrivende ord. Jeg tror det samme gjelder for 99% av de med fiskestenger i norge.

I løpet av 2 dager med telt på ryggen er man langt inne i nasjonalparken, uansett hvor man starter fra.

Jeg har sjelden møtt flere folk i fjellet enn langs Kjukkelelva en dag i begynnelsen av august. Vi møtte også relativt mye folk spredt omkring i parken i de to ukene vi var der. Dette er noen år siden nå, og jeg vet ikke om det har blitt mindre etter det. Jeg møtte i hvert fall langt flere folk i Børgefjell enn jeg gjør utenfor stiene på Hardangervidda. Det er mer motorisert ferdsel i Børgefjell enn i de fleste fjellområder lenger sør, i form av samer på motorsykkel. Det gikk ikke nesten ikke en dag uten at vi hørte dem.

Børgefjell var et flott fjellområde, og fisket var ganske bra. Men så veldig urørt syntes jeg ikke det var.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Jepp. Der er vi ved sakens kjerne.

Hvor mange er det som går 2 dager med oppakning beregnet for overnatting på snaufjellet ,for å ta opp kilosvis med fisk som de må bære tilbake, nå de kan gjøre dette en halvtimes gange fra Namsvatnet? Ikke jeg. For lat. :)

Link to comment
Share on other sites

"Sakens kjerne"... Vel... Så da er det med andre ord greit at man fisker tomme disse nærvannene, da?

Det er jo nettopp DET som er poenget, at det er disse nærvannene som er mest truet, og som ikke burde reklameres for. Vann som ligger 2 dagsmarsjer inn er selvfølgelig noe mer beskyttet, men når man ser hvordan f.eks Monsen dro opp (og drepte) 11 kilosfisk på en drøy time, så er det all grunn til å være bekymret. Uheldigvis er folk så ego at de bare ser sin egen nesetipp. Hvis man skulle holdt på sånn, så sier det seg selv at bestanden blir rasert. Og en måte å unngå det verste presset på, er å UNNGÅ reklame med påfølgende oppkonsentrering av fiskere. Verre er det ikke.

Vømmøl skriver:

"Det virker som om det er enkelte her som ike er klar over størrelsen på Børgefjell, og hvor lite tilgjengelig det er for de fleste."

At Børgefjell liksom skal være så stort skjønner jeg lite av. Man kan jo gå gjennom hele parken på 3 dagsmarsjer. Ikke et eneste sted i Børgefjell er mer enn 2 dagsmarsjer unna en bilvei.

Forøvrig foreslår jeg at Vømmøl går til butikken for å kjøpe fiskemiddagen sin neste gang istedetfor å "bære kilovis med fisk ut". Det er både mer CO2-vennlig, tidseffektivt og fiskebestandvennlig. Fisk til middag mens du er på tur skal du gjerne få ta opp, men der går også grensen for hva som er bærekraftig. At voksne folk ikke skjønner sånt. Stønn.

Link to comment
Share on other sites

At Børgefjell liksom skal være så stort skjønner jeg lite av. Man kan jo gå gjennom hele parken på 3 dagsmarsjer. Ikke et eneste sted i Børgefjell er mer enn 2 dagsmarsjer unna en bilvei.
Er det lite? Nevn andre steder i Norge som er av tilsvarende størrelse. Jeg er ikke så kjent at jeg vet om andre steder av samme størrelse og avstand til vei. Opplys meg.

Siden du uttaler deg så mye om Børgefjell - hvor mye har du vært der selv? Et par kompiser av meg gikk der i 9 dager i August i fjor og traff kun 2 personer som de så på andre siden av et vann. Jeg gikk opp Simskaret på Søndag og traff kun en person på hele den dagen - da gikk jeg 16 km inn i parken og ut igjen. Jeg skal en tur innover dit i dag også og regner ikke med å treffe folk. Børgefjell er svært og lite besøkt.

Link to comment
Share on other sites

Kjiver... Er du klar over at sesongen er over for Børgefjell? Tror du kanskje dette er en grunn til at du ikke møter folk der? Våkn opp.

For å svare på noe av det du spør om: Hardangervidda f.eks er mye større enn Børgefjell. Det samme kan sies om Finnmarksvidda, som er enorm. Du burde ta en tur og sjekke en dag.

Link to comment
Share on other sites

Kjiver... Er du klar over at sesongen er over for Børgefjell? Tror du kanskje dette er en grunn til at du ikke møter folk der? Våkn opp.

Mente du sa at August var høysesongen der men det spiller ingen rolle. Jeg mistenker deg å skrive en masse om Børgefjell og fiske der, uten å ha en eneste ide om hvordan det ser ut der eller ha vært der selv.

..Hardangervidda f.eks er mye større enn Børgefjell. Det samme kan sies om Finnmarksvidda, som er enorm. Du burde ta en tur og sjekke en dag.

Det har du nok rett i - men er ikke Hardangervidda mer tilrettelagt da? Med rødmalte stier og turistforeningshytter osv? Jeg trodde Hardangervidda var mer turistifisert på den måten at du treffer masse folk med dagstursekker. et gjør du ikke i Børgfjell. Finnmarksvida kjenner jeg ikke til.

Men til tråden. Ved hytten min - Nedre Fiplingvatten tar vi svære ørreter hele året. Vi fisker og fisker både sommer og vinter. Her er det hus og htter rundt nesten hele vannet og slik er det fisket i alle de år. Det er enda ikke blitt tomt! Surprise :)

Link to comment
Share on other sites

Mente du sa at August var høysesongen der men det spiller ingen rolle. Jeg mistenker deg å skrive en masse om Børgefjell og fiske der, uten å ha en eneste ide om hvordan det ser ut der eller ha vært der selv.

Men til tråden. Ved hytten min - Nedre Fiplingvatten tar vi svære ørreter hele året. Vi fisker og fisker både sommer og vinter. Her er det hus og htter rundt nesten hele vannet og slik er det fisket i alle de år. Det er enda ikke blitt tomt! Surprise :wink:

Siste helga i august er langt fra høysesong. Det vet vel du, som har hytte der oppe. Høysesong er siste uke i juli, og de to første i august. Etter dette går det FORT nedover i fjellet når man befinner seg så langt nord. Men nå snakker jo jeg om fisking - ikke om kaffekoking og bærplukking. DET kan du nok fortsatt gjøre der oppe.

Jeg har vært i Børgefjell og fisket. Det trenger du nok ikke tvile på. At jeg ikke ønsker å være spesifikk på steder er jo hele poenget mitt. Jeg nevner konsekvent ikke navn på vann til folk jeg ikke står meget nær.

At N Fiplingen ikke er tomt etter hva du mener er hard beskatning vet jeg ingenting om. Men at enkelte vann tåler beskatning bedre enn andre er vel ingen hemmelighet. Antagelig tilhører da F denne gruppen. Men at intelligent beskatning er bra for bestanden, det er såpass godt dokumentert og velkjent blandt alle som gidder å interessere seg, at det får du nesten finne ut mer av på egenhånd dersom du lurer. Jeg har ikke tid til å argumentere denne saken ytterligere. Se til USA, hvor fiskepresset i de populære elvene er stort, og C&R er en nødvendighet.

Link to comment
Share on other sites

Kjiver... Er du klar over at sesongen er over for Børgefjell? Tror du kanskje dette er en grunn til at du ikke møter folk der? Våkn opp.

For å svare på noe av det du spør om: Hardangervidda f.eks er mye større enn Børgefjell. Det samme kan sies om Finnmarksvidda, som er enorm. Du burde ta en tur og sjekke en dag.

Riktig at Hardangervidda er større i areal enn Børgefjell, men mye mer tilrettelagt. Ved hjelp av utfartssteder som Middalsbu, Mogen, Kalhovd, Mårbu, Mågeli, Hjølmodalen, Tinnhølen, Skaupa/Sleipa, Tuva, Åan, Solheimstulen, Imingfjell og Trolldalsdammen kommer en seg fint til hvilket som helst punkt på Vidda ved en dags marsj med telt. Ved hjelp av stier (med unntak rundt Saurflott) og hytter gjør Hardangervidda seg godt mottakelig!

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

Det er en drøss av gode fiskevann i Børgefjell. Kan ofte lønne seg å stoppe ved små tjern da disse kan ha stor fisk.

Selv har jeg bare vært i børgefjell 1 gang, men været var så dårlig at vi måtte snu og gå ned igjen. På vei opp stoppet vi ved et lite vann rett utenfor selve nasjonalparken. Usikker på om vi hadde lov til å fiske der, men angrer ikke. Fisken var bitevillig og vi dro tilbake til samme vann noen år senere. Da dro jeg 18 ørret i løpet av natten. Vekten var fra 0,5kg til i overkant av 1kg. Fin fisk.

Bilde(17).jpg

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

Synd det ikke fins en Likerknapp her...

Gode fiskevann holder man for seg selv!! Det er uvettig og skandaløst å begynne å legge ut slik info på nett...

Det fins nok folk som drar til slike vann sporenstraks, med både Oter og Garn, og jeg har sett MANGE eksempler på vann som har blitt ødelagt slik, deriblandt mitt vann.... Vann kan forøvrig bli overbefolket av at det ikke fiskes og, men det er naivt å tro at man beholder storfiskbestanden oppe ved å publisere det for gud og hvermannsen...

Så til dere Egoistiske fiskepøbler, måtte dere gå i deres eget nett, og god jul til dere andre :)

Link to comment
Share on other sites

Fortelle eller ikke fortelle det til andre ser egentlig ikke noe galt i og fortelle om et godt fiske vann til andre, jeg unner alle som er glad i å gå på fjellet for og fiske til og få fisk..

Men en ting som er sikkert som di aller fleste som fisker på fjellet eller driver med annen type fiske vet ER, DET ER IKKE BARE Å GÅ OPP DIT OG HENTE FISK! ingen dag er lik, ingen helg er lik.....

Ørreten er en morsom og rar skapning av og til biter den på uansett hva helvete du kaster ut til den om du så knyter et tau rundt føttene til svigermor og kaster henne midtfjords og venter et minutt for så og dra henne i land så skal du jammen se at det henger ørretter fra ørepynten hennes, ja det biter faktisk på ALT, det som jeg prøver og si er at det vannet du dro dine drømme Ørreter den ene helga i er ikke sikkert du drar en dritt i neste helg.

Noen ganger biter den ikke i det heletatt uansett hva du gir den og hva du prøver vil den ikke ha SÅ vil den ikke!

så det jeg mener er at selv om du hører et rykte fra han "Fåttfisksomfan" i vannet "Gålangtinnover" vil ikke det si at DU får fisk der, det er så mange faktorer som må tas i betrakning.

- Er det kaldt, er det varmt ute?

- Blåser det fra Nord eller fra Sør øst

- fisker du sent eller tidlig?

- fisker du med flue , sluk, mark eller dupp?

- har du grønn eller gul sene, multifilament eller mono( hvor tykk er sena)

- Står du mot vinden eller fisker du med vinden?

- Fisker du dypt eller grundt? (er det for varmt i vannet og sola står høyt er det ingen vits og fiske grundt, vannet er for varmt på grunna og derfor lite oxygen for ørreten å det liker den ikke)

- Fisker du med lett sluk eller tung sluk

- Hvilken farve velger du osv...osv

Dette pluss mange andre faktorer gjelder som regel di fleste steder og tar mange år å lære og knekke denne koden får og få mye fin stor ørret, for å ikke snakke om HVOR i vannet på hvilken tid på døgnet står fisken, det tar også kanskje år og finne ut av for fisken den vandrer og beiter der det er mat.

Selfølgelig er det unntak, mange tror det er bare og knyte møresilda på og dævle den midtfjords og dra opp fisk, og ja det kan funke det og, men da skal du ha den siste og kansje viktigste faktoren med nemlig FLAKS!

Og selv om du skulle være så heldig å finne deg et vann med drømme ørreter i og tenker med deg selv at dette skal jeg fan ikke si til noen, HALLO trur du faktisk at DU er den som fant vannet ELLER at DU er den eneste i hele verden som har fått fisk der? Nei kjære deg da tar du nok grundig feil for det har nok vært MANGE der før deg uansett hvor langt inn i gokk du har dratt, også tror du at alle som var der før deg har holdt kjeft og ikke sagt noe som helst om dette vannet til noen HERREGUD, men alikavel fikk du stor fin fisk der GRATULERER!

682846.jpeg

God Jul

Link to comment
Share on other sites

Guest Pikachu
Veldig så hårsår du var. Man må da kunne ha forskjellige meninger uten at du skal harselere med om jeg har kunnskap om fisking eller ikke. Det vet du nemlig ikke noe om.

Kan du vennligst nevne ett fiskevann som er fisket tom i Børgefjell på grunn av at folk har skrytt av godt fiske på nettet?

Hey! Jeg har ikke vært på tur i Børgefjell, men hiver meg likevel på debatten.

Jeg er ivrig fisker i flere andre fjellområder og på generelt grunnlag er det vel liten tvil om at fiskevann ikke har godt av å få GPS-koordinater blottet på nettet. Økt fiskepress som følge av bøker, filmer, forum, AOF og villmarksliv har ført til nedgang i mer enn en ørretbestand. Det fører også til at folk som ikke har noe der å gjøre kommer seg på tur og legger igjen mye søppel i området. Køfisking er heller ikke spesielt artig..

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


Annonse


×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use, and privacy rules Privacy Policy