Jump to content
IGNORED

Private fiskevann på Hardangervidda


Guest
 Share

Recommended Posts

Her er en artikkel som bør leses: (Jeg fikk ikke til å kopiere en lenke til artikkelen)

Aftenposten 10 januar 2020 ."Statskog nekter å si hvem som har kjøpt fjell og skoger"

 

 

Fra en annen artikkel: 

Hvem eier skogen?

I Norge er eierskapet til skog svært spredt. Andelen privat skog er større enn i noe annet land i Europa. Statskog er landets største skogeier med 4,6 millioner dekar produktiv skog.

Privatpersoner eier 77 prosent av landets produktive skogareal. Selskaper og sameier eier 7,5 prosent, mens Statskog eier om lag 6 prosent. Øvrig produktiv skog eies av kommuner og allmenninger. 

 

 

 

Edited by Guest
Link to comment
Share on other sites

Tomas 70 skrev (3 minutter siden):

Hvorfor skal Statskog opplyse om det. Såvidt jeg husker ligger oversikt over alle solgte eiendommer med kommune, gårds- og bruksnummer, på hjemmesiden til statskog. Det ligger også en oversikt fordelt på kjøpegruppe om jeg ikke husker helt feil. Hvem som eier eiendommen er tilgjengelig informasjon, følg fremgangsmåten beskrevet litt lenger opp i tråden. Det er absolutt ikke noe hemmelig ved det, det er bare ikke statskog sin oppgave å publisere lister med navn på kjøpere. 

Link to comment
Share on other sites

Heriks skrev (7 minutter siden):

Hvorfor skal Statskog opplyse om det. Såvidt jeg husker ligger oversikt over alle solgte eiendommer med kommune, gårds- og bruksnummer, på hjemmesiden til statskog. Det ligger også en oversikt fordelt på kjøpegruppe om jeg ikke husker helt feil. Hvem som eier eiendommen er tilgjengelig informasjon, følg fremgangsmåten beskrevet litt lenger opp i tråden. Det er absolutt ikke noe hemmelig ved det, det er bare ikke statskog sin oppgave å publisere lister med navn på kjøpere. 

Hvis det ikke er hemmelig hvorfor vil de ikke gi ut den informasjonen til media? Åpenhet må til for å skape tillitt. 

 

Nå er det kvelden og mørkt. Dagen i morgen skal inneholde noe annet enn private fjellvann, rike grunneiere, og fisking forbudt.  

Edited by Guest
Link to comment
Share on other sites

Tomas 70 skrev (34 minutter siden):

Hvis det ikke er hemmelig hvorfor vil de ikke gi ut den informasjonen til media? Åpenhet må til for å skape tillitt. 

Etter litt tråling fant jeg ut hvem som eier den størst eiendommen som ble solgt, og det krevde innlogging med Bank ID. Det virker ikke veldig hemmeling. Grunnen er nok at Statskog er et forvaltningsorgan og ikke en nyhetsformidler som f.eks Aftenposten. Det er ikke mangelen på informasjon Aftenposten henger seg opp i, det er det faktum at de ikke får informasjonen servert på et sølvfat som er/blir presentert som problemet.

Link to comment
Share on other sites

Truant76 skrev (8 timer siden):

Etter litt tråling fant jeg ut hvem som eier den størst eiendommen som ble solgt, og det krevde innlogging med Bank ID. Det virker ikke veldig hemmeling. Grunnen er nok at Statskog er et forvaltningsorgan og ikke en nyhetsformidler som f.eks Aftenposten. Det er ikke mangelen på informasjon Aftenposten henger seg opp i, det er det faktum at de ikke får informasjonen servert på et sølvfat som er/blir presentert som problemet.

Dette er felleskapets friarealer/eiendommer som er solgt, og Statskog bør som en selvfølge formidle dette til folket. Men med som så mye annet som staten selger, så vil de gjerne at det ikke er så lett tilgjengelig. Det var helt unødvendig at du i det hele tatt måtte tråle/lete og logge deg inn med Bank ID. 

Nå skal jeg gå tur i skogen, her det er en haug med private grunneiere. Her er store områder med furuskog byttet ut med lauvtrær og gran, som stenger for solstrålene og turterreng. Det er ikke mye pent og det er lite ferdsel i området. Skal jeg beskrive det slik det gjøres i tråden om ungdommene i Femundsmarka, så er det faunakriminalitet, i stor skala. Men logikken i denne tråden er at om det er grunneiere som gjør det, så er det greit. Theodor Kittelsen hadde ikke fått mye inspirasjon til sine malerier i dag. Den vakre skogen han beveget seg i er en saga blott. Alt handler om penger i dag. Vi nordmenn er blitt for grådige. Og å nekte f.eks barn å fiske i noen vann, det er så smålig at det er flaut. 

Kampen om drikkevannet er begynt og det selges vann på flasker. Nestlé er et godt eksempel på dette. Vann burde være i allemannseie. Det er det ingen av dere som får omvendt min mening om.

Edited by Guest
Link to comment
Share on other sites

Tomas 70 skrev (13 timer siden):

Litt etter litt blir det flere fiskevann det blir forbudt å fiske i. Privatisering og innskrenking av allemannsretten er en del av utviklingen. 

 

Fiske har aldri vært en del av allemannsretten. -Men jeg er jo helt enig i kritikken mot privatiseringen. 

Link to comment
Share on other sites

Tomas 70 skrev (47 minutter siden):

Og å nekte f.eks barn å fiske i noen vann

Nå trenger ikke barn å løse fiskekort, men fisker gratis. Akkurat hvordan dette forholder seg der det ikke er kortsalg i det hele tatt, vet jeg dog ikke.

Når det gjelder Statskogs salg av arealer, så er det ledd i en prosess der Statskog kjøpte en stor privat eiendom(Borregaard skoger), men skulle selge ut en del mindre teiger for å finansiere kjøpet og bedre arronderingen sin. Riktig nok har omfanget av det de skulle selge blitt økt, og det er det jo fullt mulig å være skeptisk til, men det er fortsatt snakk om økning av Statskogs totale areal.

Link to comment
Share on other sites

Jeg tror nok ingen/svært få får lov til å fiske i private vann der det er forbudt, med unntak av Gutteklubben Grei. 

Det er en selvfølge at Statskog må kjøpe opp svært store naturområder. Det er en grunn til at de/vi gjør det: Vi, allmennheten er ikke tjent med at for store områder er i privat eie. Dette er mitt tema. Dette henger jo som en rød tråd gjennom mine innlegg. 

Jeg har også i stor grad våre etterkommere i tankene under hele denne tråden. Så det er sagt. 

Link to comment
Share on other sites

Tomas 70 skrev (2 minutter siden):

Jeg tror nok ingen/svært få får lov til å fiske i private vann der det er forbudt, med unntak av Gutteklubben Grei. 

og alle under 16 år som med loven i hånd kan fiske der ;) Står i Lov om laksefisk og innlandsfisk mv. (lakse- og innlandsfiskloven) §18, der det selges kort må barn løse fiskekort men skal ikke betale for det. Der det ikke selges kort fisker de som ikke har fylt 16 år lovlig uten rettighetshavers tillatelse. Begge deler gjelder i perioden 1. januar til 20. august, men ikke i vassdrag hvor det går anadrome laksefisk (lakseelver) og ei heller i kunstige dammer. 

Mine etterkommere ville forøvrig synes det er helt greit å eie sin egen eiendom og ikke være leilending på statens eiendom. 

Link to comment
Share on other sites

Tomas 70 skrev (1 time siden):

Dette er felleskapets friarealer/eiendommer som er solgt, og Statskog bør som en selvfølge formidle dette til folket. Men med som så mye annet som staten selger, så vil de gjerne at det ikke er så lett tilgjengelig. Det var helt unødvendig at du i det hele tatt måtte tråle/lete og logge deg inn med Bank ID. 

Nå skal jeg gå tur i skogen, her det er en haug med private grunneiere. Her er store områder med furuskog byttet ut med lauvtrær og gran, som stenger for solstrålene og turterreng. Det er ikke mye pent og det er lite ferdsel i området. Skal jeg beskrive det slik det gjøres i tråden om ungdommene i Femundsmarka, så er det faunakriminalitet, i stor skala. Men logikken i denne tråden er at om det er grunneiere som gjør det, så er det greit. Theodor Kittelsen hadde ikke fått mye inspirasjon til sine malerier i dag. Den vakre skogen han beveget seg i er en saga blott. Alt handler om penger i dag. Vi nordmenn er blitt for grådige. Og å nekte f.eks barn å fiske i noen vann, det er så smålig at det er flaut. 

Kampen om drikkevannet er begynt og det selges vann på flasker. Nestlé er et godt eksempel på dette. Vann burde være i allemannseie. Det er det ingen av dere som får omvendt min mening om.

Informasjonen er relativt sett lett tilgjengelig, nå som jeg kjenner prosedyren på hvordan få tak i den så er det neppe mye tråling som skal til neste gang jeg har tilsvarende behov. Det er litt mer knotete å finne ut hvem som var kjøper av en spesifikk eiendom, noe det egentlig er sjelden man har behov for, kontra det å finne ut hvem som eier en eiendom du har tenkt å bevege deg på. Altså, skal du ut på tur på koordinater X,Y så er det enkelt å finne informasjonen med å klikke i et kart og logge seg inn, skal du derimot finne ut hvem som kjøpte Gbn XXX/X så blir det litt mer jobb. Den første er antagelig betraktelig mer aktuell for dem som ønsker å benytte seg av friluftsområder.

Fordelen med innlogging med Bank ID el. er jo at denne informasjonen ikke blir så lett tilgjengelig for Xu i Kina, som neppe har særlig behov for den i utgangspunktet. Det er ikke usannsynlig at det ligger et element av personvern her.

 Jeg har ikke planer om å omvende noe som helst, jeg sier bare min mening om det å gjøre all informasjon så lett tilgjengelig at alle får tak i den uten å måtte løfte en finger.

Link to comment
Share on other sites

Heriks skrev (35 minutter siden):

Mine etterkommere ville forøvrig synes det er helt greit å eie sin egen eiendom og ikke være leilending på statens eiendom.

Så jeg har blitt misforstått (med vilje) hele tiden. Jeg har ikke diskutert små eiendommer i det hele tatt. 

Selvfølgelig skal dine etterkommere eie sin egen private eiendom og bygge sitt hus der, men da må ikke disse store rike bolighaiene få kjøpe opp all eiendom så det blir umulig for etterkommerne å komme seg inn på boligmarkedet. I dag er det blitt nesten umulig. 

Nå begynner diskusjonen å flytte seg ned i byer og bygder ;-)

 

Edited by Guest
Link to comment
Share on other sites

Truant76 skrev (2 minutter siden):

Jeg har ikke planer om å omvende noe som helst, jeg sier bare min mening om det å gjøre all informasjon så lett tilgjengelig at alle får tak i den uten å måtte løfte en finger.

Jeg siktet ikke til deg her. Denne tråden begynner å bli lang og mange har deltatt. 

Alle har ikke datakunnsakeper, men de har rett på å bli informert. 

 

P.s. Hvor ble det av trådstarter? 

Link to comment
Share on other sites

Heriks skrev (33 minutter siden):

Der det ikke selges kort fisker de som ikke har fylt 16 år lovlig uten rettighetshavers tillatelse.

Det er bra at staten har grepet inn her. 

Link to comment
Share on other sites

Tomas 70 skrev (3 minutter siden):

Så jeg har blitt misforstått (med vilje) hele tiden. Jeg har ikke diskutert små eiendommer i det hele tatt. 

Selvfølgelig skal dine etterkommere eie sin egen private eiendom og bygge sitt hus der, men da må ikke disse store rike bolighaiene få kjøpe opp all eiendom så det blir umulig for etterkommerne å komme seg inn på boligmarkedet. I dag er det blitt nesten umulig. 

Nå begynner diskusjonen å flytte seg ned i byer og bygder :-)

Hvem er det du tror eier norsk utmark egentlig? Det er jo i hovedsak den norske selveiende bonden (gjerne gjennom sameier og stølslag), og når du mener man må sørge for at det ikke er for mye privateid så er det jo utmarksressursene (bla. annet beite) til norske gårdsbruk det er snakk om. Jeg heller snakker ikke om 700 m2 tomt på byggefelt i -sett inn passende sted- Så boligmarkedet kan vi nå bare holde oss unna.  Men nå skulle vel dette strengt tatt ikke bli en diskusjon om landbruk heller, men fiskevann.   

Link to comment
Share on other sites

Heriks skrev (1 minutt siden):

...landbruk heller, men fiskevann...

Men nå henger jo dette veldig ofte sammen da. Siden det som regel, dreier seg om det totale ressursgrunnlaget på en landbrukseiendom;-) 

Og, hvis en unntar noen kjempeeiendommer, så dreier også dette seg hovedsakelig om eiendommer der alle monner drar for å få det til å gå rundt. Jeg vet ikke hvor mye dette tallet har endret seg, men hvis jeg ikke husker feil så var vel en gjennomsnittlig norsk skogeiendom på 4-500da tilbake rundt årtusenskiftet. Det er neppe mye endret i dag. For de som ikke har noe forhold til skogbruket, som næring, så kan jeg opplyse om at 4-500da skog, med normal fordeling av produksjonsevne(bonitet) og aldersspredning(hogstklasser), ikke er mye å bli fet på. Nå er ikke dette direkte overførbart til forholdene på Hardangervidda, men det sier uansett noe om at "landadelen" ikke er så veldig mye "adel" lenger.

Link to comment
Share on other sites

Ser det er en gammel tråd her fra forumet om samme tema: "Privatisering av vann på Hardangervidda". 

 

 

Edited by Guest
Link to comment
Share on other sites

Kjell Iver skrev (Akkurat nå):

Ja - den ligger her 

 

 

Takk! 

 

Det ligger også en tråd på Fluefiskesiden som heter: "Private vann"  (jeg klarer ikke å linke til den heller)  

 

Jeg ser at mange er enige med meg i disse trådene, etter en rask titt,, og da blir jeg litt betenkelig for hvorfor så få er det her i denne tråden. Jeg gjør mine tanker. 

Link to comment
Share on other sites

Tomas 70 skrev (2 minutter siden):

Jeg ser at mange er enige med meg i disse trådene, etter en rask titt,, og da blir jeg litt betenkelig for hvorfor så få er det her i denne tråden. Jeg gjør mine tanker. 

Det er ingen grunn til å trekke konklusjoner på noe som helst annet enn at verden forandrer seg på 15 år. Så også på Fjellforum.

Altså - hva er alternativet? 

For folk som bor på bygda er det naturlig at det er slik. I hvertfall der jeg bor. Vi har jo kommuner der en eneste grunneier eier "hele kommunen" og der kun de med fet lommebok får fiske eller jakte. Dette må man bare akseptere. Er man medlem i en lokal Jeger og Fisk kan man kanskje forhandle seg frem til noen rettigheter for de som bor i slike utkantstrøk - men det er det beste man kan få til. Disse eiendommene har vært solgt en gang, og da var det noen som kjøpte de.

Om du skulle vinne i Lotto og kjøper en slik eiendom på det frie markedet, så vil du da selv ønske å forvalte eiendommen. Det være seg fiskerettigheter eller elgvald, veirettigheter, hyttebygging, frivillig vern motorferdsel f.eks.. Noe annet ville vel være unaturlig.

Link to comment
Share on other sites

Kjell Iver skrev (1 time siden):

Det er ingen grunn til å trekke konklusjoner på noe som helst annet enn at verden forandrer seg på 15 år. Så også på Fjellforum.

Den synes jeg ble for enkel. De meningene (den tråden) kunne ha vært skrevet i dag. Jeg tror færre tør å ytre seg i dag. 

Jeg synes ikke vi bare skal akseptere alt. Å stå opp for at flest mulig skal kunne ta del i livets naturlige goder, noe som burde være en menneskerett, det er verdt å ytre sin mening for. Det er mange organisasjoner som kjemper for andres rettigheter. Mange flinke folk får til en rettferdig forandring. Gamle lover og regler blir endret, og takk og pris for det. Verden har ikke forandret seg mye på 15 år. Men det har den på flere hundre år, da disse lovene om fiskerettigheter ble skrevet av de best bemidlede menn.

Jeg ønsker at de som også er uenige med meg her skal ha en større frihet. 

 

Edited by Guest
Link to comment
Share on other sites

Heriks skrev (1 time siden):

Hvem er det du tror eier norsk utmark egentlig? Det er jo i hovedsak den norske selveiende bonden (gjerne gjennom sameier og stølslag), og når du mener man må sørge for at det ikke er for mye privateid så er det jo utmarksressursene (bla. annet beite) til norske gårdsbruk det er snakk om. Jeg heller snakker ikke om 700 m2 tomt på byggefelt i -sett inn passende sted- Så boligmarkedet kan vi nå bare holde oss unna.  Men nå skulle vel dette strengt tatt ikke bli en diskusjon om landbruk heller, men fiskevann.   

Du må vel ha skjønt hva jeg mener nå. Det er "storfisken" jeg synes tar for stor del av kaka. 

Link to comment
Share on other sites

Tomas 70 skrev (1 minutt siden):

...Jeg tror færre tør å ytre seg i dag....

Hvorfor det? Mitt inntrykk er snarere det stikk motsatt.

Jeg tror ikke vi oppnår så mye positivt med å bekjempe eiendomsretten. Det er godt mulig det kunne vært andre regler knyttet til rekreasjonsfiske, uten at det ville grepet sterkt inn i næringsgrunnlaget til særlig mange nå for tiden. Uansett er det ikke slik at det blir mer privat areal her i landet. Det aller meste som er i offentlig eie, forblir i offentlig eie. Og i mange tilfeller øker det offentlige sine arealer også. 

Personlig synes jeg kanskje staten kunne vært mer offensiv når det omsettes eiendommer i områder av spesiell interesse for friluftsliv og verneinteresser, men det måtte i så fall skje i det åpne markedet.

Det er heller ingen tvil om at mye av eiendommene ble opprettet, og fikk eiere, den gangen det sto dårlig til med rettferdigheten. Dog er det vanskelig å laste dagens eiere for dette. Og de langt færreste av dem er da heller "kakser" i dag.

Tomas 70 skrev (3 minutter siden):

..."storfisken"...

Noen "storfisk" kan en nok synes gjør det, men hvordan skal en differensiere på "storfisk" og "småfisk"? Loven må nesten være, nogenlunde, lik for alle.

Link to comment
Share on other sites

Tomas 70 skrev (11 minutter siden):

Du må vel ha skjønt hva jeg mener nå. Det er "storfisken" jeg synes tar for stor del av kaka. 

Spørsmålet er jo hvem er "storfisken", skal det være et eget sett regler for de som har midler til å gå inn som kjøper de få gangene disse svære eiendommene er på salg, skal det være egne regler for sameiet bestående av 10 grunneiere som har vedtatt at på deres eiendom skal det være næringsfiske og ikke salg av fiskekort eller at de leier ut fiskerettigheten eksklusivt for 10 år for en viss sum og sånn ekskluderer alle andre?

Altså, staten må veldig gjerne øke sin eierandel i utmark men da må det foregå ved at de kjøper eiendom på det frie marked til markedspris.    

Link to comment
Share on other sites

Larix skrev (12 minutter siden):

Hvorfor det? Mitt inntrykk er snarere det stikk motsatt.

Jeg tror ikke vi oppnår så mye positivt med å bekjempe eiendomsretten. Det er godt mulig det kunne vært andre regler knyttet til rekreasjonsfiske, uten at det ville grepet sterkt inn i næringsgrunnlaget til særlig mange nå for tiden. Uansett er det ikke slik at det blir mer privat areal her i landet. Det aller meste som er i offentlig eie, forblir i offentlig eie. Og i mange tilfeller øker det offentlige sine arealer også. 

Personlig synes jeg kanskje staten kunne vært mer offensiv når det omsettes eiendommer i områder av spesiell interesse for friluftsliv og verneinteresser, men det måtte i så fall skje i det åpne markedet.

Det er heller ingen tvil om at mye av eiendommene ble opprettet, og fikk eiere, den gangen det sto dårlig til med rettferdigheten. Dog er det vanskelig å laste dagens eiere for dette. Og de langt færreste av dem er da heller "kakser" i dag.

Noen "storfisk" kan en nok synes gjør det, men hvordan skal en differensiere på "storfisk" og "småfisk"? Loven må nesten være, nogenlunde, lik for alle.

I dag er det mange meninger som holdes tilbake for ikke å få et stempel, det sees tydelig i sosiale medier. Det er ofte de samme som lufter sine meninger om de samme tema. Det skal ikke mye til for å bli kalt rasist i dag, eller landssviker. Da velger folk å tie. Folk flest. Det er mitt inntrykk. 

Det er jo bare fisk det er snakk om. Latt folk fiske hvor de vil, mot fiskekort. Vann burde ingen ha enerett på. Ikke i dag. Den loven kan endres og tilpasses, over tid. 

 

Jeg lar noen andre enn meg få siste ord. Jeg er ferdig. 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use, and privacy rules Privacy Policy