Jump to content

Rype på rødlisten


Karita

Recommended Posts

Annonse

Tenkt/ventet på det siste tre årene. Vel er det variasjoner i bestanden både pr år og lokalt, men nå har det vært generelt dårlig i nesten ti år...

 

Skal ikke si at jegerne har skylda, men vi er den delen av ligningen det er lettest å gjøre noe med. Sånn ting som f.eks for kaldt for insekter rett etter klekking er verre.

Link to comment
Share on other sites

Dersom fuglehundeigarane lar fuglen få vera i fred vinterstid, vil ein oppleva langt betre overleving, og med det fleire kull om våren. Det er tilogmed fuglehundeigarar som "trenar" hundane sine om våren når fuglane ligg på reir. Og dei er overraska over at det vert lite kyllingar...

Jo jegrane har mykje av skulda, men ikkje nødvendigvis i jakta.

Link to comment
Share on other sites

Dersom fuglehundeigarane lar fuglen få vera i fred vinterstid, vil ein oppleva langt betre overleving, og med det fleire kull om våren. Det er tilogmed fuglehundeigarar som "trenar" hundane sine om våren når fuglane ligg på reir. Og dei er overraska over at det vert lite kyllingar...

Jo jegrane har mykje av skulda, men ikkje nødvendigvis i jakta.

 Det var en bastant påstand, tror ikke det er mange som trener mens fuglen ligger på egg, om de gjør det er de uvitende for det er liten vits. Når det gjelder vinterjakt så er det som tas ut om vinteren så lite sammenlignet med de 2-4 første ukene. 

 

Det er vel fjellstyrene rundt omkring som må ta litt av skylden, det er de som regulerer jakta sammen med statsskog og at det blir tatt ut for mye er vel bevist.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Dersom fuglehundeigarane lar fuglen få vera i fred vinterstid, vil ein oppleva langt betre overleving, og med det fleire kull om våren. Det er tilogmed fuglehundeigarar som "trenar" hundane sine om våren når fuglane ligg på reir. Og dei er overraska over at det vert lite kyllingar...

Så du mener vinterjakt ut februar mnd. og lovlig trening ut mars (en mnd. forsinkelse lengst nord), ødelegger for klekkingen? Klekkingen foregår normalt siste del av mai og til mitten av juni. Da har rypene hatt fjellet for seg selv i 6 - 8 uker. :) Lirypene ruger 20 - 22 dager på reiret/eggene (på bakken) og rypekyllingene er flyvedyktige etter 8 - 10 dager.

Så det er i første rekke de første 30 dager, ETTER klekking, at egg og unger er sårbare, for predatorer og løshunder. Dernest vær og temperatur, etter klekking! Tror personlig at turgåere med løse hunder er et større problem sommerstid, enn vinterjakt (med eller uten hund) og trening. Problemet med løshunder gjelder også i skogen.

At jegere gennerelt har noe av skylden, spessielt de som er "kjøttjegere", er nok sant. Men dette er nok litt mer komplisert. Er likevel for "bag limits" (begrenset uttak), der og når det er behov for det. Og at enkelte steder er det midletidig jaktforbud, er også ok., hvis det er behov.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Det er ikke første gang rypa fredes , hvis den blir det. Sesongen 2006 ble rypa fredet i Sirdalsheiene , etter bestanden var blitt alarmernde lav . Og i 2007 var det begrenset jaktkort salg. Så tok bestanden seg etterhvert opp slik at det ble normal jakt igjen.Så det er nok lurt å passe på. 

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

 

 Det var en bastant påstand, tror ikke det er mange som trener mens fuglen ligger på egg, om de gjør det er de uvitende for det er liten vits.

 

Ja det er ein bastant påstand. Sjølvsagt er det liten vits som trening. Problemet er at hundane likevel spring laus og skremer fuglen av reiret. Det er fakta, eg ser det mange gonger kvart einaste år. Eigaren fossror når eg prøver å minne dei om bandtvangen. Dei kallar det trening og taksering og påstår at bikkja deires ikkje skremer fuglen, og at det i så fall skjer så sjeldan at det ikkje påvirkar ruginga. Men når mange nok hundeeigarar oppfører seg på same måte, påvirkar det ruginga.

Link to comment
Share on other sites

Ja det er ein bastant påstand. Sjølvsagt er det liten vits som trening. Problemet er at hundane likevel spring laus og skremer fuglen av reiret.

Det er "ingen" seriøse jegere, som trener hundene sine på fjellet (eller i skogen) i Juni/Juli mnd. Det foregår heller ikke rypetaksering, på den tiden!
Link to comment
Share on other sites

Det er eg fullstendig klar over. Og eg har ikkje påstått at dei er seriøse, eg har heller ikkje påstått at dei seier sant. Men det er heller ikkje det som er problemet. Fuglane ser ikkje forskjell på om eigare står å lyg meg opp i ansiktet eller ikkje, det er laushundane som forstyrrer fuglane. Og laushundar er det mange av, heile året, og eit stort fleirtal av dei er fuglehundar.

Eg fortel bare kva eg observerer i fjellet.

Link to comment
Share on other sites

Er enig med Grimner i forhold til at jakt er den delen av ligningen som vi kn gjøre noe med. De andre variablene skal ikke jeg uttale med så mye om, da jeg har for lite kunnskap om det. Men siden det kom litt kritikk mot fuglehundeiere (generelt innledningsvis), så vil jeg komme med en liten påstand. Fuglehundeiere har oftere et annet mål med jakten, nemlig det perfekte øyeblikket hvor samarbeidet mellom hund og jeger er perfekt, og man får til en perfekt felling. Ved evt skadeskyting, har jeg og mange andre, hunder som finner dette viltet etterpå.

På motsatt side, så har jeg opplevd og observert flere tilfeller,hvor støkkjegere som kompisgjenger går på rad og rekke i terrenget, og skyter alt som måtte være så uheldig å komme deres vei. Evt skadeskyting forekommer, men motivasjonen til å finne viltet uansett hvor lang tid det måtte ta, er ikke til stede.

Det hersker vel ingen tvil om at baglimit regnes som antall ryper i sekken, og ikke antall treff på vilt. Mao, fuglehundeiere mister mindre skadeskutt vilt, feller mindre fugl enn støkkjegeren, som med det er en større trussel for rypebestanden.

Link to comment
Share on other sites

Enig Apollon, jeg merker selv etter jeg fikk hund at det er mer samspill og det å lykkes sammen istedet for utbytte som teller, samtidig så har jeg aldri vært den som legger ut bilder på face med ryper i hver hand eller utbytte for den del. 

 

Det er litt synd, men det virker som jakt er blitt veldig "inn" og det samtidig som bestanden er på en nedtur. Høsten 2014 var en opptur i hvert fall i de områdene jeg jakter i, personlig kunne jeg tenkt meg stengt jakt på rype i 3-5 år for å se hvordan det hadde virket på bestanden, 1 år holder ikke og gir null virkning innsikt i bestanden.

 

Afe: Jeg håper du anmelder om du ser noen tyvjakter/trener hund, det er det eneste som hjelper, også mot eiere av andre hunder.

Link to comment
Share on other sites

Det hjelper desverre ikkje, så det gidd eg ikkje bruke tid på. Det er oppsynet sin jobb, og dei gjer det, men det hjelper ikkje det heller.

Det eg derimot trur kan hjelpe, er dersom fuglehundeigarar med med hunden sin i band, tar ein prat med dei som har laushund, og fortel dei at det ikkje er akseptabelt å la hunden jage viltet. Men det er veldig sjeldan eg ser fuglehundar i band.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Da vil jeg si det er en dårlig kultur der hvor du holder til, her er det opprettet egne inngjerdinger som man kan lufte hunden sin i de mnd det trengs. Det er også et treningsterreng som er tomt for fugl og der man kan trene etter 15 juli, dessverre ser man at de som kommer utenfra tar seg litt til rette og utvider terrenget. De blir anmeldt om noen ser de, men dette virker preventivt mot løshunder i fjellet og er en ìde å følge over hele landet.

Link to comment
Share on other sites

Det er eg heilt enig i, og akkurat denne ukulturen er det hyttefolk frå byen som kjem med. Oslofolk og bergensarar er akkurat like ukulturelle i så måte.

Hekketida og resten av sumaren er ein ting, då er det faktis ulovleg med laushund, og då går det ann å seie nokre alvorsord til hundeeigaren. Vintertid er ein annan ting, og med tusenvis av hytter i skogbandet, som også er vinterleveområdet for rypa, er det langt vansklegare å få forståelse fra kvar enkelt hundeeigar, for at rypa tar skade av laushundar.

I juleferien vil eg anta at kvar einaste rype vert skremt på vingane eit titals gongen kvar einaste dag, 7-10 dagar på rad avhengig av korleis helgedagane er plassert i kalenderen. Det gjer noko med overlevingsevna.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Jeg er enig i at hvis samme rype blir skremt på vingene et titalls ganger her dag, syv dager i uken, så er ikke det bra på vinteren.

Selv tror jeg nok du setter det problemet litt på spissen afe, og det forklarer jo ikke nedgang av bestanden andre steder hvor det ikke blir jaktet eller trent om vinteren....

Det er viktig å gi beskjed hvis man ser urett... Blir ikke forbedring hvis alle sier at det ikke hjelper....

Link to comment
Share on other sites

Det er ikkje jakt eller trening. Det er hundeeigarar som gjer blaffen i kva hunden deires gjer. Og meg bekjent er det hundeeigarar stort sett over heile landet. Tettheita av laushundar er heilt sikkert veldig ulik, men eg har vanskeleg for å tru at laushundar ikkje er eit problem mange stader.

Når det gjeld nedgangen av rypebestanden, er vel den med ganske ujevn over det ganske land, sjølv om det ikkje alltid virkar slik i riksmedia.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Afe, hundeeiere finnes over hele landet ja. Mulig jeg misforstod når du skrev fuglehundeiere i første innlegg. Jeg har bodd vest i landet, øst i landet, og i nord. Jeg har ikke sett så mye til denne problematikken som du forteller om. For meg virker der som om du overdriver for at poenget ditt skal få mer slagkraft... Men virker bare mer useriøst for min del. Ryper holder seg jo gjerne i samme områder/revir, og det er ikke slik at vanlige turfolk med hund går alle plasser hvor det er ryper.

Ta feks Tromsø, hvor det er en egen bestand som lever i lysløypene på tromsøyen. Disse flakser alle veier, hele året,men det ser ikke ut til at det blir særlig mange ferre av de.

Å jakte om vinteren derimot er vel heller noe man kan se på. Mener å ha lest en artikkel for en tid tilbake hvor man konkluderte med at områder hvor gammelsteggen bodde, tiltrakk seg ungfugl, og bestanden i området tok seg opp. Kanskje det å felle stegg på vinteren da ikke er særlig lurt, og kan være vanskelig å bedømme før den ligger der på snøen.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Må si meg enig med Apollon her. Tror ikke rypene gjør seg noe av å bli trent på frem til ut i mars måned, mine erfaringer er at rypa er en trekkfugl over mindre områder. De har som jeg opplever det forskjellige områder de beiter på ut i fra årstid og tilgjengelighet på mat og jeg tror heller ikke at de holder seg på et sted fordi om de ikke blir skremt opp. Rypa er jo en hardfør skapning om en ser på anatomien og områdene de lever i, men en haglsverm er vanskelig å beskytte seg mot.  

Link to comment
Share on other sites

 

Afe, hundeeiere finnes over hele landet ja. Mulig jeg misforstod når du skrev fuglehundeiere i første innlegg. Jeg har bodd vest i landet, øst i landet, og i nord. Jeg har ikke sett så mye til denne problematikken som du forteller om. For meg virker der som om du overdriver for at poenget ditt skal få mer slagkraft... Men virker bare mer useriøst for min del. Ryper holder seg jo gjerne i samme områder/revir, og det er ikke slik at vanlige turfolk med hund går alle plasser hvor det er ryper.

 

Her i sør er det stort sett hyttefelt over alt i fjellbjørkeskogen, og det er tilfeldigvis også hovedleveområdet for lirypa vintertid. Dette fører til at det faktis er vanlige turfolk med hund stort sett overalt der rypene oppheld seg om vinteren, det vil seie i dei fleste helgane, jula, 3 vinterferieveker og påska. Og mi erfaring er at dei fleste hundane (med unntak av trekkhundar) går laus på denne tida, sjølv om det ofte er båndtvang i påska. Det er langt mellom kvar hund eg ser i band. Og hyttehundar her sørpå er stort sett fuglehundar.

Det er sjølvsagt andre grunnar også til at rypebestandane er mindre. Det er summen av alle små bidrag som fører til heilheita. Det kan også nevnast at det er langt meir rovfugl no enn det var for bare 10-20 år sidan.

Men dersom dette vert for useriøst, skal eg la vera å skrive meir i tråden. Problemet vert uansett ikkje løyst på dette forumet.

Link to comment
Share on other sites

- Reingjerder

- Kraftlinjer

- Rødrev

- Kråke

 

Disse fire er vel det som har sterkest negativ påvirkning på rypebestand. NINA utførte vel en feltundersøkelse for en tid tilbake, hvor det ble stadfestet at to ryper dør pr kilometer reingjerde i Finnmark. Legger du sammen alle reingjerdene på kryss og tvers av vidda, får du noen tusen kilometer totalt. 

 

Aftenposten skrev også en gang om at omlag 50.000 (femtitusen) ryper dør etter kollisjon med kraftlinjer årlig. 

 

Og hva med vindkraftverkene? Man bør tenke seg ekstremt nøye om for om disse enormt arealkrevende, roterende gigantinstallasjonene (med der tilhørende kraftlinjer) bør plasseres ut i norsk fjellfauna. 

 

Den store fremveksten av kråke og rødrev har også stor påvirkning på rypa. Disse to predatorene er i stand til å støvsuge hele terreng for både egg og kyllinger.. I tillegg til at rødreven er ekspert på ta ryper i dokk. Statskog har vært tydelige på at man i langt større grad bør fokusere på å felle rødrev og kråke. 

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Dersom ein forventar å finne ein hovedgrunn som er like gyldig for heile landet, og kunne gjera eit tiltak som fungerer like godt for heile landet, kjem ein ingen veg.

Det er summen av mange årsakar, som rovvilt både dei med fire føtter og dei med vingar, høgspentlinjer, reingjerer, laushundar, jakt og meir som held rypestammen nede. Alle disse årsakane har vore der over lang tid, og det er ikkje mogleg å seie at ein av dei er grunnen til at rypebestanden har vorte redusert og held seg nede. Like lite kan ein forvente at eit tiltak vil få rypestammen opp att, ein må finne tiltak mot fleire av årsakane før ein kan forvente betydeleg resultat.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use, and privacy rules Privacy Policy