Jump to content

Beltebil til Eidsbugarden


Hr. Hansen
 Share

Recommended Posts

Jeg registrerer hvert år at mange velger å benytte seg av disse hersens gamle beltebilene mellom Tyin og Eidsbugarden. De laster på hele feriepakningen, setter seg inn og durer innover fjellheimen. Ryper og harepuser skvetter opp av snøen og bruker opp alle sine vinterreserver på å flykte. Slike mennesker kan vel knapt kalle seg fjellfolk..?

De argumenterer med at det er mange hytter der inne, og at de derfor må få lov til å kjøre inn. Og det ligger en riksvei der om sommeren, så da kan det umulig gjøre noen skade å kjøre der om vinteren også. Hvis den logikken skal brukes, så må veien også åpnes for snøscooter. En moderne scooter bråker ikke mer enn en vanlig motorsykkel, og disse kjører fritt innover der om sommeren. Det går også en sommervei innover fra Tyinholmen til Koldedalen. Konsekvensen blir at også denne må åpnes for vintertrafikk.

Nei, steng vinterfjellet for all motorisert ferdsel, inkl. beltebilene til Eidsbugarden!

Hr. Hansen

Link to comment
Share on other sites

Det er en uting at disse folkene på Eidsbugarden skal ha sine egne regler, mens andre skal være underlagt strenge restriksjoner. Disse hytteeierne har tross alt tatt seg til rette i et område som burde vært nasjonalpark. De har sørget for rutecruise mot øst og bred, fin vei mot vest og syd.

Og så hevder de at området ikke er tilstrekkelig verneverdig fordi det ligger en riksvei der. Snakker om å legge sin etikk til rette etter egen komfort!

Link to comment
Share on other sites

Hyttene inne ved Eidsbugarden har vært der i lange tider, i hvertfall mange av dem... Mange av hytteeierne begynner å dra på åra, og er derfor ute av stand til å gå den lange turen fra Tyin på ski. På mer generell basis er det sikkert andre svake grupper som også trenger å komme seg ut, og da er en tur til Eidsbugarden en flott mulighet. Derfor mener jeg weesel-transporten innover der er et godt tiltak.

Link to comment
Share on other sites

Greit nok at man skal være snille med de gamle osv., men jeg må si jeg blir litt bekymret når du kommer med at også andre svake grupper skal få transport, Torgeir. Det kan bli ganske omfattende hvis svake grupper som kvinner, barn, handicappede, utenlandske turister som ikke kan gå på ski osv. skal få ekstraservice innover der.

Nei, det får holde at folka på Eidsbugarden har ødelagt området ved å bygge vei som erstatning for den gamle, koselige rutebåten. Skal innrømme at jeg har brukt veien selv noen ganger, men når den først ligger der gjør det lite skade. Det er verre med wieselspor og støy om vinteren, når området ligger der helt jomfruelig (bortsett fra "byen" ved Eidsbugarden da).

Link to comment
Share on other sites

Sikkert ikke popolært, men hvis man har blitt for gammel og ufør å nå hytta si til fjells, kunne det vært en løsning å selge den til yngre folk og kjøpe seg heller en annen som ligger litt mer lettvindt til?

Er klar over at det er mange følelser og minner forbundet med en hytte man har hatt i alle år. Men det blir alltid tilrettelagt på menneskenes premisser, aldri på naturens.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonymous

Først: Viktigst å merke seg er at langt de fleste som benytter seg av beltebiltilbudet er turister som skal bo på Fondsbu, noe DNT tjener på.

Vi skal huske på at den første private rekreasjonshytta på Eidsbugarden kom allerede i 1874, den gang var det Vinje, Heftye og Sars m.fler. I dette området har det også vært en litt utradisjonell kultur, jamfør turister som ble fløyet opp på Urdanosbreen, helikopterturer og sosiale arrangementer som bluesfestivaler og masse annet tull.

Vi må også huske på at området riksveien går gjennom er eid av en privatperson. Veien ble/blir også brukt til anleggstrafikken i forbindelse med tunnellen tvers gjennom halve Jotunheimen fra Koldedalen.

Beltebiler blir også brukt inn til Bygdin Høyfjellshotell. Dette er ikke noe unikt for Eidsbugarden.

Jeg tror beltebiler er bra for miljøet. Her er også tradisjoner og tildels kultur med i bildet. Å ta beltebil inn til Eidsbugarden i påsken er omtrent like tradisjonelt som å gå i 17.mai- tog for ganske mange mennesker.

Hansen, uten dem ville det garantert vært en helt enorm ansamling av snøscootere i skytteltrafikk mellom Tyin og Eidsbugarden. Scooterne får benytte traseen, eller rettere, de kjører full gass over Tyin. Derfor tror jeg beltebiler er det minste av to onder.

Scooterkjøring har vi ved andre hytter, DNT/ikkeDNT, som Leirvassbu, Glitterheim, Memurubu, Gjendebu, Torfinnsbu osv osv. Motorisert ferdsel er det inn til Spiterstulen og, hele året.

Verre er det at strømkabel inn til Eidsbugarden er på trappene, det åpner for utelys, bråk og mer avanserte hytter. Grøss og gru.

Link to comment
Share on other sites

Jeg syntes at beltebiler er et bra tiltak. På denne måten kan de som har behov for det få transport på en organisert måte inn i vinterfjellet.

Når man ser på alternativet som er en haug med grunneiere med hvert sitt scooter løyve så er dette langt værre, og det ville ført til mye mer trafikk på strekningen.

Det er synd og si det, men jeg savner faktisk tilbudet om skyss med beltebil flere steder. Ikke det at jeg ville benyttet med av det, men jeg tror bestemt at det ville føre til at man kan få ned trafikken i fjellet. En beltebil er jo fjellets svar på kollektivtrafikk.....

Link to comment
Share on other sites

Jeg er enig med Julia. Klarer ikke de gamle å komme seg til hyttene sine uten muskelkraft kan de selge hytta og kjøpe en annen. Forby all motorisert ferdsel, forby all scootertrafikk uteom det som går på liv og helse. Da får vi et mye bedre fjell og slappfiskene kan holde seg hjemme eller i nærheten av motor-sivilisasjonen.

Kollektivtrafikk i fjellet? Nei det er for meg helt idiotisk, nesten like idiotisk som å bli dratt opp skibakkene bare for å renne ned igjen. Bruk kroppen, ingen har vondt av det!

Link to comment
Share on other sites

For så vidt er dette en et spørsmål om motorisert ferdsel utenfor brøytet vei.

Glitterheim, Gjendebu osv ligger innenfor nasjonalparken. Hvis opprettelsen av nasjonalpark skal ha noe som helst betydning må det nettopp være for å hindre utbygging og motorisert ferdsel der(ihvertfall UNØDVENDIG motoriserte ferdsel). Dersom folk ikke klarer å komme seg til slike steder på egen hånd får de holde seg til DNT-hytter og andre overnattingssteder som ligger langs brøytet vei. DNT må gjerne kline opp flere "Gjendesheimer" i utkanten av Jotunheimen.

Eidsbugarden ligger utenfor nasjonalparkgrensen så det er litt andre hensyn som spiller inn her. Jeg skulle helst sett at det ikke var motorisert ferdsel dit, men beltebil er tross alt bedre enn at hver hytteeier krangler til seg løyve. Dette er egentlig et spørsmål om man ønsker å frede området for å unngå ytterligere inngrep og utbygging. Jeg er ikke overraskende stor tilhenger av dette. :)

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonymous

Natur og dyreliv påvirkes like mye om man kjører bil på en øde grusvei i Hedmark eller om man kjører beltebil inn til hytter i Jotunheimen. Ingen kjemper for Hedmarks dyreliv... kanskje fordi der ikke er fjell?

En vits:

Mannen sa at til en kamerat at han hadde vært på sist helg. Å, svarte kameraten, ka skulle du dær, der ekje vei der, sa han....

Link to comment
Share on other sites

Først: Viktigst å merke seg er at langt de fleste som benytter seg av beltebiltilbudet er turister som skal bo på Fondsbu, noe DNT tjener på.

Du har vel ikke blitt tilhenger av DNT? :)

Jeg tror beltebiler er bra for miljøet. Her er også tradisjoner og tildels kultur med i bildet. Å ta beltebil inn til Eidsbugarden i påsken er omtrent like tradisjonelt som å gå i 17.mai- tog for ganske mange mennesker.

Dette er noe av kjernen i problemet både ved motorisert ferdsel og inngrep generelt. Man tillater noe fordi det i sin tid ikke anses å være et større inngrep. Tiden går, flere benytter seg av det eller setter igang lignende tiltak, og til slutt har vi fått et reelt problem. Prøver man så å stanse det, blir ikke det lenger mulig fordi så mange har innrettet seg deretter og opparbeidet seg rettigheter. Etter 40-50 år har det blitt kultur og da et det i hvertfall for sent å gå tilbake til utgangspunktet.

De fleste av oss som idag er i 20-30 årene vil også være aktive i Jotunheimen om 40-50 år. Jeg lurer på hvordan det vil se ut da? Vil Eidsbugarden være en mini-Geilo med butikker, caféer oh kaksehytter? Antageligvis vil utviklingen både i nasjonalparken og i randsonen (Eidsbugarden, Tyin, Beitostølen) vil være like sterk som man har sett de siste 40-50 årene. :(

Link to comment
Share on other sites

Erik: Selv om det noen ganger kan virke annerledes, så er det et ganske strengt vern av snaufjellet også utenfor selve nasjonalparken. Så vidt meg bekjent gis det ikke lenger tillatelse til å bygge nye hytter på Eidsbugarden e.l.

På Beitostølen debatteres det ganske kraftig om hvor grensen skal gå, og det er jo ganske langt ned mot skogen da!

Nye hytter tillates ikke ved Maurvangen og ikke ved Bygdisosen. Selvfølgelig kan andre politiske lederskap føre med seg noe annet, men det er i alle fall et mye sterkere vern av randsonene utenfor nasjonalparken enn da var like etter krigen i arbeiderpartiets kraftsosialistiske samfunn, hvor alt av bygging og utbygging av fremskritt (vi fikk vår første nasjonalpar først i 1962!!!!) da ble hytter bygd da, ja nesten kor som helst.

Du mener ikke at du ønsker at DNT skal få lov til å kline opp flere Gjendesheimer rundt omkring? Det er nok bygg, mange av dem går jo ikke bra en gang: Jotunheimen Fjellstue? Bøvertun? Hindseter? Bessheim? Bygdisheim (stengt), Torfinnsbu? Tyin panorama, osv. osv. Det er bygg i massevis, men de går ikke rundt fordi de ikke har DNTs markedsapparat og fordi de ikke har en så sentral plassering som f.eks. Sognefjellhytta, Spiterstulen, Leirvassbu, Memurubu. Bare på Eidsbugarden kan man jo se på forskjellen mellom det å ha DNT systemet i ryggen og det å drive for seg sjølve. Det tradisjonsrike Eidsbugarden Hotell sliter, mens Fondsbu går så det griner. (Sånt rent bortsett fra at jeg ikke forstår at folk orker til Fondsbu som er dobbelt så hektisk som en normal Cafe i Oslo, så viser det hvor mye DNT systemet har å si mange plasser).

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonymous

Morten: I skrivende stund bygges det flere nye hytter like ved Tyinholmen, i lia opp mot Skinneggi. Dessuten kjører ikke akkurat Eidsbugarden Hotell hardt på for å få gjester dit.

Jeg er ingen tilhenger av DNT, og er det noen som virkelig tjener penger på beltebiltransporten (i tillegg til hytteeiere), må det være dem. Det åpner for at folk som ikke gidder gå fra hytte til hytte kan bo på Fondsbu, som småbarnsfamilier, eldre, bikkjer og lignende kan bo der.

Det kom jo en eksplosjon i trafikk etter at DNT fikk leie hytta i 1993, og trenden har ikke snudd, stadig flere finner veien hit. :wink:

Et annet spørsmål, hvordan ville dere reagert på at man vinterbrøytet veien inn?

Link to comment
Share on other sites

Erik: Selv om det noen ganger kan virke annerledes, så er det et ganske strengt vern av snaufjellet også utenfor selve nasjonalparken. Så vidt meg bekjent gis det ikke lenger tillatelse til å bygge nye hytter på Eidsbugarden e.l.

Hvordan kan du forklare de 2 hyttene som nylig ble bygd rett over veien fra Tyinholmen? Jeg mener også bestemt at det har kommet flere hytter på Eidsbugarden de siste årene. I tillegg synes jeg å ha sett en ny hytte på strekningen Bygdisheim-Torfinnsbu. Så var det alle hyttene som bygges ved riksveien på den andre siden av Tyin.

Du mener ikke at du ønsker at DNT skal få lov til å kline opp flere Gjendesheimer rundt omkring? Det er nok bygg, mange av dem går jo ikke bra en gang: Jotunheimen Fjellstue? Bøvertun? Hindseter? Bessheim? Bygdisheim (stengt), Torfinnsbu? Tyin panorama, osv. osv. Det er bygg i massevis, men de går ikke rundt fordi de ikke har DNTs markedsapparat og fordi de ikke har en så sentral plassering som f.eks. Sognefjellhytta, Spiterstulen, Leirvassbu, Memurubu. Bare på Eidsbugarden kan man jo se på forskjellen mellom det å ha DNT systemet i ryggen og det å drive for seg sjølve. Det tradisjonsrike Eidsbugarden Hotell sliter, mens Fondsbu går så det griner. (Sånt rent bortsett fra at jeg ikke forstår at folk orker til Fondsbu som er dobbelt så hektisk som en normal Cafe i Oslo, så viser det hvor mye DNT systemet har å si mange plasser).

Selvfølgelig er ikke alt jeg skriver lite seriøst eller gjennomtenkt. :wink:

Nå er det vel bare en DNT-hytte i Jotunheimen som kan nåes med personbil vinterstid. Hvis begrunnelsen for å tillate person- og bagasjetransport inn til DNT-hyttene langt inne i nasjonalparken er at folk ellers ikke ville få oppleve fjellheimen, så burde man heller anlegge DNT-hytter nærmere veiene. Selvfølgelig er det fornuftigere å kjøpe eller leie eksisterende bygg.

DNT bør derfor heller forsøke å overta overnattingssteder som går dårlig, fremfor å presse flest mulig personer langt inn i nasjonalparken på beltebil eller snøscooter.

Så vidt jeg vet gikk Eidsbugarden Hotell konkurs for noen år siden, men er nå overtatt av entusiatiske eiere. Prisene skal visstnok ligge på DNT-nivå, men folk flokker seg fortsatt om Fondsbu. Jepp, det er hektisk på Fondsbu, men Oslofolk føler seg ihvertfall som hjemme etter en ensom skitur i bushen. :? Det skal sies at det er hyggelig vertskap på Fondsbu, noe det ikke er overalt i Jotunheimen.

Link to comment
Share on other sites

Kollektivtrafikk i fjellet? Nei det er for meg helt idiotisk, nesten like idiotisk som å bli dratt opp skibakkene bare for å renne ned igjen. Bruk kroppen, ingen har vondt av det!

Jeg er helt enig med deg , men det er dessverre slik at det ikke er særlig realistisk og forby all motorisert ferdsel i fjellet. Naturverndepartementet tør rett og slett ikke å nekte kommunene og dele ut scooterløyver.

Hadde det vært organisert beltebiltransport flere steder kunne dette blitt brukt som argument mot scooterløyver. Da mister jo grunneiere og hytteeiere det latterlige argumentet sitt at de ikke får benyttet seg av eiendommene sine om vinteren. Det er jo uansett bedre med 2 - 3 beltebilavganger i døgnet enn haugevis av scootere som suser rundt tilsynelatende uten mål og mening til enhver tid.

Slik jeg ser det er beltebiler det beste alternativet av to onder.

I en perfekt verden hadde vi skifolk hatt fjellet for oss selv, men vi lever dessverre ikke i en perfekt verden...................

Link to comment
Share on other sites

Kanskje dette er løsningen på scooterproblemet..? Hvis vi nå oppretter en del faste traséer der beltevogner går i rute. Faste turer, kjørt av fornuftige mennesker. Som erstatning for dagens såkalte "nyttetransport" med scooter, der idioter får lånt seg en scooter og raser avgårde.

Slik transport må i såfall utføres med skikkelig utstyr. Forsvaret driver jo å kvitter seg med en masse beltevogner nå, også av den "nye" typen (Bv206). Disse bråker mindre enn scooterne. Sett disse inn i trafikk i regulerte former, og forby alt som heter snøscooter til annet enn redningsoppdrag :wink:

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonymous

Fått liten respons på spørsmålet mitt, håper det er relevant for tråden, hva tenker dere om en vinterbrøytet vei inn til Eidsbugarden?

Link to comment
Share on other sites

Fått liten respons på spørsmålet mitt, håper det er relevant for tråden, hva tenker dere om en vinterbrøytet vei inn til Eidsbugarden?

IMOT :wink::?

Når snøen dekker inngrep som vei blir det areal som oppleves som uberørt villmark vesentlig større. I praksis kan man vinterstid gå på ski fra Tyin Panorama frem til Beitostølen og oppleve hele distansen som mer eller mindre uberørt. En annen ting er at Eidsbugarden vil bli tjoka fullt av dagsbesøkende i vinterferien og påskeferien. All den økte trafikken frem og tilbake vil ikke bli noe hyggelig for noen av partene. (For de som ikke er kjent i området er det planlagt og delvis igangsatt storstilt utbygging av Tyin/Tyinkrysset-området med vesentlig flere hytter m.v. enn i dag).

Noen vil innvende at ingen gidder å kjøre 30-35 km fra Tyin til Eidsbugarden bare for å gå på ski. Min beskjedne erfaring innen salg av hytter er imidlertid at må man først sette seg i bilen for å komme til der skianlegget ligger eller turløypene begynner, kan man like greit kjøre i 30 minutter som i 5-10 minutter. Det har tydeligvis liten betydning.

Link to comment
Share on other sites

Jeg har mange ganger ønsket meg vinterbrøytet vei helt bort til hytta på fjellet. Dette ville ha gjort ting så mye lettere når man kommer der med stort påskelass. Det blir en del turer med kjelke på slep når man skal transportere mat og utstyr for 10 dager til 5-10 personer. Men det å dra kjelke har blitt tradisjon, så vi trenger egentlig ikke vei :?

Vinterbrøytet vei har mange ulemper. Er det mye snø vil den ligge der som ei grøft i landskapet, til hinder for både skiløpere og dyr som ønsker å krysse over. Pluss at det stadig må brukes støyende maskiner for å holde veien åpen. Videre vil folk parkere bilene sine like utenfor hytta, med den konsekvens at de snør inne når været rusker seg til. Alle som har vært mye på fjellet vinterstid vet hvor fort nysnøen flytter på seg når det blåser opp. Ser for meg kaoset inne på Eidsbugarden når hele veien blåser igjen i løpet av noen timer ei påskenatt :wink: Sist, men ikke minst, så vil vinterbrøytet vei gjøre hyttene mye mer utsatt for innbrudd. Den vanlige "ramp" gidder ikke spenne på seg ski og gå langt avgårde for å bryte seg inn. Men hvis de kan kjøre bort til hytteveggen og laste rett inn i bilen... Da blir dagens luksushytter fristende objekter, der de ligger øde og forlatt 48-50 uker i året.

Nei, la veien være ubrøytet vinterstid. Kjør heller weesel, da denne gjør mindre skade enn vinterbrøyting.

Link to comment
Share on other sites

Enig Torgeir, i at det må bli et svare strev å holde den veien åpen vinterstid når man vet hvor fort en vei på snaufjellet føyker igjen og hvor værutsatt det er i det området. Det vil koste mer enn det smaker. Den veien bør forbli nedsnødd!

Når det gjelder beltebil, er det tross alt det beste av to onder. Heller en beltebil eller to iløpet av dagen enn tilsvarende flere snøscootere.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 years later...
  • 2 years later...
Jeg registrerer hvert år at mange velger å benytte seg av disse hersens gamle beltebilene mellom Tyin og Eidsbugarden. De laster på hele feriepakningen, setter seg inn og durer innover fjellheimen. Ryper og harepuser skvetter opp av snøen og bruker opp alle sine vinterreserver på å flykte. Slike mennesker kan vel knapt kalle seg fjellfolk..?

De argumenterer med at det er mange hytter der inne, og at de derfor må få lov til å kjøre inn. Og det ligger en riksvei der om sommeren, så da kan det umulig gjøre noen skade å kjøre der om vinteren også. Hvis den logikken skal brukes, så må veien også åpnes for snøscooter. En moderne scooter bråker ikke mer enn en vanlig motorsykkel, og disse kjører fritt innover der om sommeren. Det går også en sommervei innover fra Tyinholmen til Koldedalen. Konsekvensen blir at også denne må åpnes for vintertrafikk.

Nei, steng vinterfjellet for all motorisert ferdsel, inkl. beltebilene til Eidsbugarden!

Hr. Hansen

Hr. Hansen er på vilspor.

Jeg har drevet jakt i mange (mange) år, i mang slags formmer.

Elg-rådyr-rev-gaupe-jerv-(Rype-hare) Osv. En ting er sikert, du kommer aldri så nert ett dyr eller fugel som når du kjører bil-scooter-traktor og lignende.Dyr er ikke redde for en konstant lyd, den har de kontrol på. det er værre med en som kommer lisstene eller en( turgåer). De kan skremme vannet av dyrene, for de kommer offte ploms på, dette kan oppleves som som en reel fare for dyrene.

Jeg er en naturens mann, og elsker naturen. Men jeg er såpas åpen i mitt sinn att, jeg unner andre en meg selv å bruke vår storslåtte natur.

Bruker mann bare litt empati, kan en vell selv tenke hvordan det hadde vert hvis en hadde havnet i exempel en rullestol.

Da er det bedre med samarbeid , å ha det i kontrolerte former (scooter løyve er i mitt skjøn kanskje nåe å tenke på ). lykke til i jakten på forsoning og hytte fred.

En liten historie. En barndomsvenn av meg, var i skogen og sagde ned øsp med motorsag, til vinterbrensel. når han hadde kvisstet en stund, begynte busken han jobbet med å bevege seg noe unaturlig, han snudde seg og der sto en våksen elg spiste på samme buska som han jobbet med.

Konklusjon. Dyra er ikke så redde når de har kontrol på oss menesker.

Mvh Bobb Kåre. :?

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use, and privacy rules Privacy Policy