Jump to content

Småvilt på liste over truede arter, utskilt diskusjon fra annen tråd


Fenrisfrøya

Recommended Posts

Annonse
Fenrisfrøya skrev (7 timer siden):

Vinteren er tøff nok for landets småvilt. Ettersom både rype og hara er på lista over truede arter, så kunne man jo byttet ut børsa med ett fotokamera?

Rype nok ikke på den lista lenger!

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Fenrisfrøya skrev (På 19.11.2021 den 10.51):

Vinteren er tøff nok for landets småvilt. Ettersom både rype og hara er på lista over truede arter, så kunne man jo byttet ut børsa med ett fotokamera?

Rypa er son nevnt ute av lista, og hare kommer inn, men det er dermed ikke noe som sier at hare er truet art, jeg vil heller si at i år er det svært mye hare, men det blir færre harejgere hvert år. Det begynner å bli problemer å slippe hund svært mange plasser så harejakt på tradisjonelt vis er "utrydningstruet". På hare er det antall felt som gir indikasjon på tilstand, og om den skal på rødlista eller ikke. Noe som blir helt galt og en feil måte å evaluere en bestand på i dag med synkende jakt. Det er lik mindre felt vilt.

Link to comment
Share on other sites

Sist eg sjekka var hare lista som NT, altså nær truga (ikkje truga), på grunn av ein nedgang siste 10-15 år.

Så er det med denne som med mange andre artar vanskeleg å vite nøyaktig kva som årsakar det, truleg fleire faktorar, mellom anna ser ein på nedgang i jaktutbytte. 

Og det er'kje godt å vite om ein har nedgang i jaktutbytte fordi det er mindre hare eller om det er fordi det er mindre harejeger. Men i raudlista omtalar ein det ein meinar er grunnlag for å anta at jaktutbytte har gått ned grunna nedgang i bestand. 

Link to comment
Share on other sites

Tessatroll skrev (2 minutter siden):

Sist eg sjekka var hare lista som NT, altså nær truga (ikkje truga), på grunn av ein nedgang siste 10-15 år.

Så er det med denne som med mange andre artar vanskeleg å vite nøyaktig kva som årsakar det, truleg fleire faktorar, mellom anna ser ein på nedgang i jaktutbytte. 

Og det er'kje godt å vite om ein har nedgang i jaktutbytte fordi det er mindre hare eller om det er fordi det er mindre harejeger. Men i raudlista omtalar ein det ein meinar er grunnlag for å anta at jaktutbytte har gått ned grunna nedgang i bestand. 

På hare gjelder nok ikke noe nedgang, det som skytes i hovedsak i dag er bifangst på eks fuglejakt. En kjent sak og i forskningsmiljøet. Og viser at rødlista er helt udugelig på en del arter. Både i vann og på land. Det som er positivt som en forsker sa er at det kan komme forskningsmidler på hare. Og det har det aldri vært gitt før.

Link to comment
Share on other sites

BBerntzen skrev (15 minutter siden):

På hare gjelder nok ikke noe nedgang, det som skytes i hovedsak i dag er bifangst på eks fuglejakt. En kjent sak og i forskningsmiljøet. Og viser at rødlista er helt udugelig på en del arter. Både i vann og på land. Det som er positivt som en forsker sa er at det kan komme forskningsmidler på hare. Og det har det aldri vært gitt før.

Eg er hverken samd eller usamd med deg, så det er sagt.

Eg berre presiserar at den er nær truga, ikkje truga, og at det med denne arten som med andre er vanskeleg å trekke bastante slutningar, då det er så mange faktorar i samvirke.

Meir forskningmidlar vil vi ha, hurra!

Link to comment
Share on other sites

 • graham changed the title to Småvilt på lite over truede arter, utskilt diskusjon fra annen tråd
Tessatroll skrev (7 timer siden):

Og det er'kje godt å vite om ein har nedgang i jaktutbytte fordi det er mindre hare eller om det er fordi det er mindre harejeger.

(alt dette er ikke bare kommentar til innlegget ditt @Tessatroll, men ett eller annet sted måtte jeg jo henge kommentaren fast 😊)

Man kan se på utviklinga av utbytte pr harejeger, så unngår man at antall harejegere har noe å si. Tar man også med pr jaktdøgn vil man også fjerne usikkerheten om de jakter sjeldnere eller oftere over tid. Men når antall skutte harer har falt fra 125000 i 1990 til 15500 vinteren 2013-14, så er det vel sannsynlig at det har vært en nedgang i antall harer også. Eller har antall harejegere sunket med 90% fra 1990 til 2014?

Når man anslår bestandsvariasjon for rødlista ser man slik jeg forstår det etter trenden over tid der man ser bort i fra naturlig variasjon (forsøker i alle fall). Det er som med klima og vær: det er langtidstrender man er på jakt etter, ikke variasjon fra år til år eller fra rødlistevurdering til rødlistevurering. En av de tingene jeg har lest at man er usikker på er om haren raskt nok klarer å endre når den skifter mellom sommer og vinterpels (over generasjoner, ikke den enkelte haren) etter hvert som klimaet endrer seg (kortere snøsesong).

Fra samme sted som lenken over (WWF):

Sitat

Trusler

Klimaendringer, jakt, rovdyr, parasitter, konkurranse om mat med andre planteetere (i Norge hovedsakelig hjort) og endringer i leveområdene er trusler mot harene. Om en eller flere av disse påvirkningsfaktorene endres, kan det slå negativt ut for harens overlevelse, arealbruk og reproduksjon.

For eksempel har tilgangen på gode leveområder blitt redusert ved at omfanget eller metodene i skogbruket har blitt endret, og fordi det har blitt mindre utmarksbeite og slåttemarker.

;-)

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • graham changed the title to Småvilt på liste over truede arter, utskilt diskusjon fra annen tråd
BBerntzen skrev (20 timer siden):

Rypa er son nevnt ute av lista, og hare kommer inn, men det er dermed ikke noe som sier at hare er truet art, jeg vil heller si at i år er det svært mye hare, men det blir færre harejgere hvert år. Det begynner å bli problemer å slippe hund svært mange plasser så harejakt på tradisjonelt vis er "utrydningstruet". På hare er det antall felt som gir indikasjon på tilstand, og om den skal på rødlista eller ikke. Noe som blir helt galt og en feil måte å evaluere en bestand på i dag med synkende jakt. Det er lik mindre felt vilt.

Stemmer det virkelig at det er antall felte harer av landets jegere, som bestemmer om den skal på rødlista eller ikke?

Finnes det kilde her?

Det er jo en viktig pekepinn, men tenkte det lå mer bak.

At harebestanden er svært dårlig hersker det forøvrig liten tvil om.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Fenrisfrøya skrev (55 minutter siden):

Stemmer det virkelig at det er antall felte harer av landets jegere, som bestemmer om den skal på rødlista eller ikke?

Nei, selvsagt ikke. I den grad det tallet brukes så er det for å vurdere bestandstørrelsen eller utviklingen av denne.

Rødliste har 5 kriterier som artene skal vurderes mot. Når noe havner i kategorien nær truet (som haren) vil det si at ett eller flere av disse kriteriene er nær ved å oppfylles. Hvis et eller flere av kriteriene ér oppfylt vil arten havne i en av kategoriene sårbar, sterkt truet eller kritisk truet.

Edited by Skogens Stønn
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Her finner du kriteriet som plasserte haren på rødliste som nær truet i 2015.

Sitat:

Vurdering

Utført av ekspertkomité for pattedyr (Norge)

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Generasjonstid

2,9

Gjeldende kriterier

A2(b)

A2

15-30 % reduksjon siste 10 år/3 generasjoner hvor reduksjonen eller dens årsak ikke nødvendigvis er opphørt eller forstått eller reversibel

b

% endring basert på egnet bestandsindeks for arten

 

Edited by Skogens Stønn
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Haren lever på høyfjell og i skog, og jeg har som mange småviltjegere skutt en del hare som bifangst i fuglejakta. Det jeg har merket meg er at det nå er veldig sjeldent å møte hare i høyfjellet, men jeg ser den like ofte i skogen som før. Det samme bildet ser jeg også på sporene om vinteren. -Men det er bare mine personlige observasjoner.. 

Harejakt har jo i alle fall i mine år som jeger alltid vært gubbejakt. De satt som regel på en klappstol i veikanten på en skogsbilvei med termosen og ventet på at losen skulle drive haren forbi. Jeg møter noen få dedikerte, unge harejegere med støvere eller drevere, men de er langt færre enn før. 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Lompa skrev (27 minutter siden):

Harejakt har jo i alle fall i mine år som jeger alltid vært gubbejakt. De satt som regel på en klappstol i veikanten på en skogsbilvei med termosen og ventet på at losen skulle drive haren forbi. Jeg møter noen få dedikerte, unge harejegere med støvere eller drevere, men de er langt færre enn før. 

Det er og har vært bifangst som har vært hoveduttaket av hare. Dedikert harejakt med hund (gubbejakta) har bare stått for noen få prosent av uttaket. Se rapporten lenket til nedenfor.

I referanselista til vurderingene jeg har lenket over finner du en rapport laget av NINA som sannsynliggjør at det er en relativt god korrelasjon mellom mengden hare og skutte harer pr år. I tillegg viser den klart at det ikke er noen sammenheng med økning i ulvebestand og uttak av hare, ei heller kan nedgangen forklares med færre jegere. Det er veldig mange påstader om hvorfor det er skutt færre harer og mange av dem kan ikke være riktige når man ser på de (relativt få) dataene man har. Det er også slik at selv om det er like mye hare som før ett sted, så betyr ikke det at det er like mye hare et annet sted. Egne erfaringer er således veldig lite nyttig for å vurdere den totale bestandens utvikling. For de som er interessert i hvilke vurderinger som har vært gjort og hvilke konklusjoner som er dratt finner man rapporten her, og jeg mener kanskje man bør ha satt seg inn i dette materialet før man danner seg opp en mening om hva som er tilfellet med haren (PDF-dokument): Pedersen, S. & Pedersen, H.C. 2012. Bestandssituasjonen for hare i Norge - en kunnskapsstatus. Nina Rapport 886

 

Det skal bli interessant å se hvilke vurderinger som er gjort i den nye rødlista, om de har gjort noe mer for å finne status for bestsnden.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Skogens Stønn skrev (1 time siden):

Det er og har vært bifangst som har vært hoveduttaket av hare. Dedikert harejakt med hund (gubbejakta) har bare stått for noen få prosent av uttaket. Se rapporten lenket til nedenfor.

I referanselista til vurderingene jeg har lenket over finner du en rapport laget av NINA som sannsynliggjør at det er en relativt god korrelasjon mellom mengden hare og skutte harer pr år. I tillegg viser den klart at det ikke er noen sammenheng med økning i ulvebestand og uttak av hare, ei heller kan nedgangen forklares med færre jegere. Det er veldig mange påstader om hvorfor det er skutt færre harer og mange av dem kan ikke være riktige når man ser på de (relativt få) dataene man har. Det er også slik at selv om det er like mye hare som før ett sted, så betyr ikke det at det er like mye hare et annet sted. Egne erfaringer er således veldig lite nyttig for å vurdere den totale bestandens utvikling. For de som er interessert i hvilke vurderinger som har vært gjort og hvilke konklusjoner som er dratt finner man rapporten her, og jeg mener kanskje man bør ha satt seg inn i dette materialet før man danner seg opp en mening om hva som er tilfellet med haren (PDF-dokument): Pedersen, S. & Pedersen, H.C. 2012. Bestandssituasjonen for hare i Norge - en kunnskapsstatus. Nina Rapport 886

 

Det skal bli interessant å se hvilke vurderinger som er gjort i den nye rødlista, om de har gjort noe mer for å finne status for bestsnden.

Jeg er helt enig i at man skal se til forskningen og ikke anekdotiske data, det var derfor jeg skrev at det bare var mine personlige observasjoner (selv om de er fra flere fjellområder hvert år). Det var interessant lesning. Vi skulle vel alle ønske bedre data. For meg hadde det vært ekstra interessant å se om det er forskjell i nedgangen på fjellet og i skogen, men det tar de ikke opp her så vidt jeg så med rask lesning. Det antydes jo sterkt at predasjon har mye med dette å gjøre, og det blir jo litt misvisende å se på statistiske sammenligninger mellom 1990 og 2014 med tanke på reveskabben fra 80-tallet. Hadde man brukt 1980 som utgangspunkt ville nedgangen sett mindre dramatisk ut. 

Mer kunnskap, ja takk! :)

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Lompa skrev (2 timer siden):

og det blir jo litt misvisende å se på statistiske sammenligninger mellom 1990 og 2014 med tanke på reveskabben fra 80-tallet. Hadde man brukt 1980 som utgangspunkt ville nedgangen sett mindre dramatisk ut. 

1990 er nevnt som toppår, men det er ikke dette analysen er basert på. Det går fram av rapporten at de har hoppet over reveskabbtiden, og i stedet tatt utgangspunkt i jakt fra 70-tallet og fram til reveskabben på det nærmeste utryddet reven, så akkurat dette er de nok veldig klar over. Det er også mange andre påstander de utfordrer i rapporten.

Lompa skrev (2 timer siden):

det var derfor jeg skrev at det bare var mine personlige observasjoner

Ja, jeg så det, men ett sted måtte jeg jo henge kommentaren min 😉

Edited by Skogens Stønn
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

famjsv skrev (1 time siden):

Minner om at det også har vært flere store utbrudd av harepest (tularemi) i hele 2000‐tallet. Kan sikkert forklare nedgangen på hare bedre enn jakta. 

Jeg tror ikke noen skylder på jakta for nedgangen. Det som det har vært snakk om er om den registrerte nedgangen i uttaket av hare under jakt skyldes nedgang i bestanden eller endringer i jakt/forvaltning. Rapporten konkluderer med at minsket uttak av hare må forklares med nedgang i bestanden av hare og at jaktuttaket derfor kan brukes som en indikator for bestandsutviklingen (man må lese rapporten for å forstå hvorfor de har konkludert sånn). Hvorfor bestanden minker vet man ikke. Harepest kan jo være en medvirkende årsak, men hvorfor skulle man få mere harepest når det er færre harer? Vanligvis spres jo sånne sykdommer lettere når bestanden er tett. Så kanskje har begge like gjerne en eller flere felles foreløpig ukjente årsaker. Foreløpig forsøker man å få bedre oversikt over bestandsurviklingen.

Edited by Skogens Stønn
Link to comment
Share on other sites

Skogens Stønn skrev (9 timer siden):

Harepest kan jo være en medvirkende årsak, men hvorfor skulle man få mere harepest når det er færre harer? Vanligvis spres jo sånne sykdommer lettere når bestanden er tett. Så kanskje har begge like gjerne en eller flere felles foreløpig ukjente årsaker. Foreløpig forsøker man å få bedre oversikt over bestandsurviklingen.

Harepest spres jo via andre gnagere også, som mus og lemmen, samt muligens rev (via avføring). 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Mer anekdotiske observasjoner fra meg: Rundt hytta mi i Tafjordfjella har det de siste åra blitt veldig mye hare etter flere år med uttak av rev. Dette sammen med utsetting av mår feller og skuddpremie på kråke, ble egentlig gjort for å få opp igjen rypebestanden, men har sannsynligvis hatt god innvirkning på haren også gitt de hyppige observasjonene og mengden spor og avføring. Kan nevne at rypebestanden virker å være på solid oppsving den også. Så får man vel se om smågnagerbestanden eksploderer de kommende årene, er ikke helt ideelt det heller.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Jaahan skrev (2 timer siden):

Mer anekdotiske observasjoner fra meg: Rundt hytta mi i Tafjordfjella har det de siste åra blitt veldig mye hare etter flere år med uttak av rev. Dette sammen med utsetting av mår feller og skuddpremie på kråke, ble egentlig gjort for å få opp igjen rypebestanden, men har sannsynligvis hatt god innvirkning på haren også gitt de hyppige observasjonene og mengden spor og avføring. Kan nevne at rypebestanden virker å være på solid oppsving den også. Så får man vel se om smågnagerbestanden eksploderer de kommende årene, er ikke helt ideelt det heller.

  Jeg hører en del  jegere stadig vekk forsvare jakt på de jaktbare viltbestandene med feller og skuddpremier på deres predatorer. Jeg er svært usikker på om dette er riktig.

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Fenrisfrøya skrev (2 timer siden):

  Jeg hører en del  jegere stadig vekk forsvare jakt på de jaktbare viltbestandene med feller og skuddpremier på deres predatorer. Jeg er svært usikker på om dette er riktig.

 

Spesifikt kva er det du er usikker på om det er rett? 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use, and privacy rules Privacy Policy