Jump to content

Skal ulven i Norge få leve? Trenger meninger!


thopet

Recommended Posts

Synes folk der ute at ulven skal få leve eller må den dø?

Mange har meninger rundt dette... Den dreper elg og andre jaktbare arter, men så er den også et fantastisk dyr! Selv har jeg alltid vært "for ulv", men nå er jeg litt usikker.

Hva synes folket? :twisted:

Link to comment
Share on other sites

Annonse

Jeg tror du er ute etter å starte en virkelig frisk krangel her. Men det kan jo være morro det. Men såvidt jeg har oppfattet betyr det ikke noe hva vi synes. Ulven lever jo , de fleste av dem. Og det kan de godt få fortsette med . De fleste av dem. Men ulv som reker rundt hushjørner og parkeringsplasser og begynner å betrakte boligfelt som jaktmarker , de bør skytes. La oss beholde ulven slik den er ment å være: vill!

Link to comment
Share on other sites

Ja til ulv ...... inormarka ;)

Alt annet "rart" som kommer til landet blir ikke forsøkt utryddet , eller returnert :D

Nei ulven har rett til å leve i villmarka vår og blir det for mye så blir det en jaktbar art :? slik

som med andre arter . (Rev , hare etc,etc)

Link to comment
Share on other sites

Ser det er mye for ulv her.

Men personlig synes jeg argumentene mot ulv er større.

I undersøkelser viser det seg jo tydelig at det er avstanden til problemene ulven medfører som gir utslag i om du vil ha ulv eller ikke. Det sier jo sitt.

Det er lett å sitte langt unna Østerdalen og mene noe om dette....

Link to comment
Share on other sites

Det er lett å sitte langt unna Østerdalen og mene noe om dette....

Det er det. Men hva er motstandernes argument? Slik jeg oppfatter det kan de deles i to grupper:

1. Ulv tar husdyr, trussel mot jordbruksnæringen, "dyreplageri".

2. Ulv tar hund osv, trussel mot rekreasjon, redsel for at ulv også skal angripe mennesker.

Ang 1:

Er det ulv i nærområdet og grunneiere slipper "vanlig" sau på utmarksbeite, ja så må de regne med at det går ei pølse eller sytten i slaktetida. Vanlig norsk sau er fullstendig (i alle fall så godt som) blottet for instinkter, og skjønner ikke at den må stikke av før det er for sent. Å slippe sau ut i ulveland er vel kanskje i seg selv dyreplageri.

Ang 2:

Her er mye ubegrunnet frykt, den desidert største trusselen er mot hunden. Deretter skjønner jeg at vi er redde for barna våre. Jeg tok et søk på "barn drept av ulv" og fant denne:

http://www.nina.no/archive/nina/publikasjoner/oppdragsmelding/om722/sammendrag%20ulverapport.htm

Vi vet at det var langt mer ulv på våre kanter før ca 1900, i alle fall i Norge. Er frykten begrunnet??? Vi er oppflasket med rødhette og ulven, et av våre kjære folkeeventyr. Hjernevasking?

Jeg er langt mer redd for pedofile, drapsmenn/-kvinner, uprovosert vold osv. Statistikken er laaaangt styggere når det gjelder tobeinte rovdyr. Det er en reell trussel nesten samme hvor en er i landet, men trusselen er større jo tettere en bor. Østerdalen slipper mye av denne større trusselen, men må ta hensyn til en annen mindre.

Link to comment
Share on other sites

I september registrerte politiet 684 ulykker med personskade på norske veier. 16 personer omkom og 985 personer ble skadd i disse ulykkene, viser en foreløpig oversikt. (http://www.ssb.no/emner/10/12/20/vtu/)

Og da har vi ennå ikke talt opp storfe, sau, hjort, elg, hare, pinnsvin etc. som ble drept/skadet i trafikken i September.

Bare for å sette den skaden ulven gjør litt i perspektiv....

Link to comment
Share on other sites

Folk er redd for ulv :? de har mer grunn til å være redde for hva de trøkker i seg av feit mat, kjøre bil osv, det er en mye større risiko. Skal vi ikke ha ulv på grunn av frykt bør vi forby alt som utgjør en risiko (og det er jo det meste) Det går jo med langt flere sau her i Norge på grunn av planteforgiftning enn av ulv.

Link to comment
Share on other sites

Det er det. Men hva er motstandernes argument? Slik jeg oppfatter det kan de deles i to grupper:

1. Ulv tar husdyr, trussel mot jordbruksnæringen, "dyreplageri".

2. Ulv tar hund osv, trussel mot rekreasjon, redsel for at ulv også skal angripe mennesker.

Ang 1:

Er det ulv i nærområdet og grunneiere slipper "vanlig" sau på utmarksbeite, ja så må de regne med at det går ei pølse eller sytten i slaktetida. Vanlig norsk sau er fullstendig (i alle fall så godt som) blottet for instinkter, og skjønner ikke at den må stikke av før det er for sent. Å slippe sau ut i ulveland er vel kanskje i seg selv dyreplageri.

Ang 2:

Her er mye ubegrunnet frykt, den desidert største trusselen er mot hunden. Deretter skjønner jeg at vi er redde for barna våre. Jeg tok et søk på "barn drept av ulv" og fant denne:

http://www.nina.no/archive/nina/publikasjoner/oppdragsmelding/om722/sammendrag%20ulverapport.htm

Vi vet at det var langt mer ulv på våre kanter før ca 1900, i alle fall i Norge. Er frykten begrunnet??? Vi er oppflasket med rødhette og ulven, et av våre kjære folkeeventyr. Hjernevasking?

Jeg er langt mer redd for pedofile, drapsmenn/-kvinner, uprovosert vold osv. Statistikken er laaaangt styggere når det gjelder tobeinte rovdyr. Det er en reell trussel nesten samme hvor en er i landet, men trusselen er større jo tettere en bor. Østerdalen slipper mye av denne større trusselen, men må ta hensyn til en annen mindre.

Jeg synes du kommer med mye god informasjon her , men du fortolker informasjonen som at den er uvesentlig. Du dokumenterer at angrep på barn har funnet sted , og at flere er blitt drept , men presterer likevel å si at du bekymrer deg mer pedofile etc..

Hvis jeg hadde småbarn i ett område der ulv ferdes og hadde tilgang til den infoen du presenterer her, hadde ulv bekymret meg mye mer enn pedofile .

Jeg vet ikke hvor mye du har vært borti risikovurderinger , men vanligvis går det ut på å analysere sannsynlighet og konsekvenser.

Når det gjelder sannsynlighet er det enten : kjenner ikke til at det har skjedd (1) , har skjedd (2) og stor sjangse for at det kan skje(3)

Når det gjelder ulveangrep på barn må det bli kategori 2. Det har skjedd.

Så må konsekvensen analyseres: ufarlig (1) , kan før til skade (2) eller dramatisk. Antagelig fatalt (3).

Det er ingen tvil om at ett ulveangrep på ett barn må være kategori 3.

I alle andre situasjoner i samfunnet der det blir utført risikoanlyser ,ville ett slikt utfall av en analyse ført til omfattende sikkerhets tiltak for enten å redusere sannsynligheten eller å redusere konsekvensen. Og når foreldre i ulveland gjør slike tiltak ( holder barna inne etc...) blir de så latterligjort av slike som deg. "Dere er oppflasket med rødhette og ulven".

Hvis dine holdninger hadde preget luftfart (det er mye farligere å kjøre bil enn å fly) hadde jeg garantert aldri satt mine ben i ett fly igjen.

Link to comment
Share on other sites

Foreldre bør heller være mer på vakt når det gjelder å la barna leke i nærheten av hunder de ikke kjenner. Her har det skjedd flere fatale og stygge ulykker. Hunder i bebygde strøk finnes det hundretusner av, og det er sikkert flere tusen av disse som ikke er trygge for barn. Da blir det litt merkelig å reagere så mye for en så utrolig liten ulvebestand som det vi har i Norge.

Link to comment
Share on other sites

Jeg synes du kommer med mye god informasjon her , men du fortolker informasjonen som at den er uvesentlig. Du dokumenterer at angrep på barn har funnet sted , og at flere er blitt drept , men presterer likevel å si at du bekymrer deg mer pedofile etc..

Hvis jeg hadde småbarn i ett område der ulv ferdes og hadde tilgang til den infoen du presenterer her, hadde ulv bekymret meg mye mer enn pedofile .

Jeg vet ikke hvor mye du har vært borti risikovurderinger , men vanligvis går det ut på å analysere sannsynlighet og konsekvenser.

Når det gjelder sannsynlighet er det enten : kjenner ikke til at det har skjedd (1) , har skjedd (2) og stor sjangse for at det kan skje(3)

Når det gjelder ulveangrep på barn må det bli kategori 2. Det har skjedd.

Så må konsekvensen analyseres: ufarlig (1) , kan før til skade (2) eller dramatisk. Antagelig fatalt (3).

Det er ingen tvil om at ett ulveangrep på ett barn må være kategori 3.

I alle andre situasjoner i samfunnet der det blir utført risikoanlyser ,ville ett slikt utfall av en analyse ført til omfattende sikkerhets tiltak for enten å redusere sannsynligheten eller å redusere konsekvensen. Og når foreldre i ulveland gjør slike tiltak ( holder barna inne etc...) blir de så latterligjort av slike som deg. "Dere er oppflasket med rødhette og ulven".

Hvis dine holdninger hadde preget luftfart (det er mye farligere å kjøre bil enn å fly) hadde jeg garantert aldri satt mine ben i ett fly igjen.

Jeg sammenlignet to risikoen vi som foreldre må ta hensyn til. I Østerdalen er risikoprofilen annerledes enn i f.eks i Oslo. Ikke dermed sagt at det i sum er farligere å bo i Østerdalen.

Barna våre ferdes langs trafikkerte veier, risikoen for at det skal komme en rusa fører vet vi er til stede. Risikoen er rimelig stor. Likevel sykler de alene, de går alene, altså godtar vi risikoen.

Ta f.eks hundeangrep (som Alek nevner) på barn, eller mennesker generelt, hva i de tilfellene? Det har de siste årene vært flere eksempler i media.

Og rapporten jeg henviste til, såvidt jeg har klart å lese meg fram til har vi hatt et tilfelle der barn har blitt drept av ulv. I 1800 ble en 6 år gammel jente drept.

Summasummarum, er det mye sammenlignet med alt annet FARLIG vi utsetter oss for - frivillig eller ufrivillig?

Link to comment
Share on other sites

Jeg liker sammenligningene dine. For de er veldig relevante. Når barna våre ferdes langs trafikkerte veier utsettes de for en veldig stor risiko. Mye større enn faren for ulveangrep. Og denne risikoen er identifisert .Rusa sjåfører som du nevner.Sjåfører med for høy fart . Og uoppmerskomme unger. Og sikkert mye mer. Samfunnet har analysert sannsynligheten for uhell og forsøkt å gjøre tiltak. Vi synes vel at tiltakene til tider er utilstrekkelige.Men fotobokser mot råkjørere , hyppige promillekontroller og separate gang og sykkelveier er alle tiltak som er gjort for å redusere risikoen som uvettige bilister kan utgjøre.Og når det gjelder hundeangrep har samfunnet også forsøkt å gjøre tiltak. Etter de siste tragediene ble det vedtatt en ny hundelov . Så får heller diskusjonen gå ut på hvor god og nyttig denne loven er.

Hvorfor skal det da være tabu å drøfte tiltak mot den risikoen som ulv utgjør?

Det er sant nok ikke registrert mange tilfeller av ulveangrep på våre kanter de siste 150 årene. Men ikke glem at ulven har vært å betrakte som nesten utryddet de siste 100 årene. Nå er den på økende igjen. Og i land med en tallrik bestand er angrepene hyppigere.

Jeg tror at en av grunnene til at problemer oppstår er at det ikke er plass lenger til en stor ulvestamme. I Canada og Alaska er det uendelige strekninger med villmark. Det er det ikke i Norge. Men litt har vi. Og derfor er det også plass til litt ulv. Men ulv som venner seg til å leve i urbane områder blir farlige. De mister den naturlige frykten for mennesker og kan begynne å betrakte menneskeunger som ett mulig bytte. Det kan være interesant å skjele til USA. Etter at Kalifornia innførte fredning på pumaen er ett økende antall mennesker blitt overfalt og drept av kattedyret. Selvfølgelig barn for det meste.. Før var det nesten uhørt med rapporter om pumaangrep. Nå er de ikke sjeldne lenger. Og miniulven Coyote er også blitt ett fryktet dyr etterhvert. Den patruljerer utkantene av Los Angelses og ble hatet fordi den drepte og spiste hunder og katter. Og så begynte den å angripe barn. Flere barn er blitt drept. Jeg tror det viktigste vi kan gjøre for å redusere risikoen med ulv , er å skyte de ulver som kommer nær bebyggelse. Vi har lest mange ganger om elg som blir skutt fordi de roter seg inn i byer. Og hvorfor ?? Fordi de kan utgjøre en fare. Jeg vil ikke utrydde ulven, men jeg vil at den skal være redd for mennesker. Og jeg vil bare ha den i villmarken. Sau og ulv problematikken har jeg ikke engang vurdert her.

Link to comment
Share on other sites

oppvokst på svenskegrensa, hytte på koppang.

er FOR ulv, mener som andre i tråden at den var her før både sau og mennesker, og mener det er feil og "rydde" av veien alle farer og problemer.

ser man totale tap innen husdyr drift er det ikke mange prosentene som skyldes rovdyr.

jaktere som vil utrydde rovdyr slik at de selv skal kunne felle dyr, mister jeg respekt for. det er ett argument jeg personlig synes er forkastelig. "synes all gjedda i mjøsa må utryddes, slik at vi kan få fiske ørreten i fred" :)

Link to comment
Share on other sites

Guest Srx (Ron)
I Canada og Alaska er det uendelige strekninger med villmark. Det er det ikke i Norge. Men litt har vi. Og derfor er det også plass til litt ulv. Men ulv som venner seg til å leve i urbane områder blir farlige. De mister den naturlige frykten for mennesker og kan begynne å betrakte menneskeunger som ett mulig bytte. Det kan være interesant å skjele til USA. Etter at Kalifornia innførte fredning på pumaen er ett økende antall mennesker blitt overfalt og drept av kattedyret. Selvfølgelig barn for det meste.. Før var det nesten uhørt med rapporter om pumaangrep. Nå er de ikke sjeldne lenger. Og miniulven Coyote er også blitt ett fryktet dyr etterhvert. Den patruljerer utkantene av Los Angelses og ble hatet fordi den drepte og spiste hunder og katter. Og så begynte den å angripe barn. Flere barn er blitt drept. Jeg tror det viktigste vi kan gjøre for å redusere risikoen med ulv , er å skyte de ulver som kommer nær bebyggelse. Vi har lest mange ganger om elg som blir skutt fordi de roter seg inn i byer. Og hvorfor ?? Fordi de kan utgjøre en fare. Jeg vil ikke utrydde ulven, men jeg vil at den skal være redd for mennesker. Og jeg vil bare ha den i villmarken. Sau og ulv problematikken har jeg ikke engang vurdert her.

Synes og det er flott med rovdyr. Stiller meg 100% enig i Robinson sitt innlegg. Har vært på polarzoo i Bardu og synes de er flotte dyr alle sammen både ulv, jerv, bjørn og gaupe. Har en gang sett Jerv på fjellet, er visst ganske sjeldent å få oppleve det etter det jeg har hørt. Jerven synes jeg ser mer ut som lillebror til bjørnen enn ett mårdyr.

Oppe i nord er vi mest plaget med Jerv og Gaupe. Uten å ha ryggdekning for denne påstanden er jeg sikker på at det er en del jerv og gaupe (samt ulv) som blir skutt av fjellfinner og bønder ved annledning uten å bli rapportert til noen. I og for seg naturlig, hadde nokk gjort det samme selv når man føler at myndighetene ikke gjør noe, og man finner kadaver av husdyrene sine. Er nokk enklere å skyte rovdyr ved leilighet enn å jakte på dem. Å jakte på jerv er som å jakte på nåla i høystakken, bare at den flytter på seg.

En annen sak er hva som tillates og ikke tillates. Dette er saken om bjørnen som ble skutt i Pasvik, det er en slekting av en bekjent som utførte denne dåden.

Skjøt bjørn hos grisene

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_troms_og_finnmark/finnmark/2986313.html

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_finnmark/4331381.html

Hadde jeg vært i samme situasjon hadde jeg nok gjort det samme, hadde ikke bjørnen blitt stanset hadde det nok endt med katastrofe.

Og hvem vil ha en bjørn luskendes rundt og inne i gården som betrakter gården din som sin private matboks.

Jeg hadde ivertfall ikke tort å sende barna ut og leke hvis jeg visste det var en bjørn like rundt hushjørnet.

Link to comment
Share on other sites

Bra det kommer noen svar :D

Må si meg enig med de som sier at ulven er et flott dyr og at det så klart burde leve, men jeg skjønner også de som mener det litt omvendte. Selv har jeg flere ganger vært med som "oppservatør" på elgjakt i østerdalen. Her har jeg flere ganger sett spor etter ulv, og i følge jegerne er det mange. At naturen går sin gang er greit nok, men når noen sitter å forteller om at en ulv drepte den og den hunden osv, så kan jeg forstå at det bygger seg opp et slags hat.

- Når det gjelder mennesker, så tror jeg ikke ulven i norge er farlig! :arrow:

For/mot ulv: :wink: (usikker)

Thom P

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use, and privacy rules Privacy Policy