Jump to content

Gaupejakt


Koppen

Recommended Posts

Nå er jeg generelt ikke så begeistret for trofejakt, men jeg er såpass godtroende at jeg regner med viltmyndighetene setter jaktkvoter med utgangspunkt i et forvaltningsmessig fornuftig uttak. Dessuten respekterer jeg at også jegere er forskjellige.

På Facebook går den en merkelig "kampanje" fra Norges Miljøvernforbund (NMF)/Green Warrier (GW) med et etter mitt syn forkvaklet budskap:

"Neste uke starter gaupejakta, men kvotene er enda ikke klare. Klikk liker og del videre dersom du er enig med oss om at gaupa har en naturlig plass i norsk natur, og at den bør få sjansen til å ta vare på sin egen, viktige rolle i den økologiske balansen."

Altså underforstått; jegere synes ikke gaupa har en naturlig plass og den bør ikke få sjansen osv... Dette er også et syn jeg har merket griper om seg også for andre og mer tradisjonelle bytter som f.eks elg, hjort, rådyr, and og rype.

Synspunkter?

:)

Link to comment
Share on other sites

Annonse

Rovdyrdiskusjonene på FB er ganske så tafatte greier egentlig, og jeg mener at vernesiden er helt ute å kjøre med sin mangel på kunnskap. I tillegg florerer det med masse beskyldninger mot landbruket og jegerstanden som ikke har rot i virkeligheten. Landbruket og jegerstanden beskyldes for å være blodtørstige naturhatere som ønsker å ta livet av alt vilt på en mest mulig bestialsk måte, skyter vilt rundt seg og ønsker å utrydde arter fra jordens overflate. Dette er dessverre ikke satt på spissen, slike kommentarer står rett som det er å lese på rovdyrvennenes FB-sider. Bare så det er sagt: Jeg er jeger og friluftsmann og jeg kjenner veldig mange med samme interesser. Ingen ønsker å utrydde noe som helst, alle tar jakt og friluftsliv på alvor og viser både dyr og natur den respekt den fortjener. Ikke minst ønsker jeg at de artene det jaktes på skal beskattes slik forvaltningen bestemmer. Mange av de såkalte vernerne skjønner dessverre ikke at arter må jaktes på for at bestandene skal reguleres, men vil at vi skal tilbake til den tiden artene fikset dette seg imellom. Nå er det selvsagt enkelte sjeler på jegersiden som har sine sære synspunkter i stikk motsatt retning, men disse er ikke representative for gruppen, og de slipper heller ikke til i særlig grad - heldigvis.

Link to comment
Share on other sites

Følsomt tema ja.. Har hørt historier fra grunneigere i området der vi har hytte om at de måtte fjerne gaupa selv en stille natt fordi den forsyner seg så grovt av rådyrene deres.. Rådyrene deres faktisk! Det gjør meg litt lei. Klart i områder der det kryr av gauper så må jo det kansje tynnes ut litt. Drømmer om å komme over en slik vakker skapning ute i naturen en gang, men nå er det vel 3 år siden jeg så spor sist og det tviler jeg sterkt på er tilfeldig..

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Eg har vokst opp på gård med kyr og hjorten rett utenfor soveromsvinduet mitt, og liggande i hagen. Her er dessverre alt for mange hjort her. Gaupe er her, men meget lite synlig. Håper en dag å få sett den på en av mine turer. Har aldri sett på hjorten som "vår", den tilhører naturen. Gaupa har matrett på naturen er mi meining. Hadde blitt oppriktig lei meg om noen skjøt gaupa. Men hjorten, den har det blitt for mange av her. Ikkje rart heller. Nesten alle gårdene her har lagt ned, og markene er no fritt som mat for hjorten. Så det er vår egen feil at hjortestammen har vokst slik, så den må reguleres av hensyn til hjorten sjøl, for vinteren og lite mattilgang, så dør den. Kommentaren om at gaupa tar deres rådyr gjer meg frustrert! Fyttirakkern kor frekke...

http://turmedlillemannogmor.blogspot.no/

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Gaupekvota settes av de respektive rovviltnemdene i de forskjellige regionene, kvota for 2013 er allerde bestemt, men for region 3, 6 og 8 ble dette påklaget til miljøverndepartementet. Kvota for region 3 og 6 er nå i orden. Region 8 er vel under behandling ennå eller kansje konstantert?.

Gaupekvota blir satt etter et nasjonalt bestandsmål for all rovvilt, om hvor mange familiegrupper det skal være av gaupe.

Jakta starter forøverig om ca. 45min. men ut i bygde norge har det blitt sporet gaupe lenge de siste ukene..

Det kan skytes 121 gauper (maks 71 voksne hunndyr) i jakta i år, noe som neppe vil skje.. bare se hvor lite som ble skutt i fjor

Link to comment
Share on other sites

På Facebook går den en merkelig "kampanje" fra Norges Miljøvernforbund (NMF)/Green Warrier (GW) med et etter mitt syn forkvaklet budskap:

"Neste uke starter gaupejakta, men kvotene er enda ikke klare. Klikk liker og del videre dersom du er enig med oss om at gaupa har en naturlig plass i norsk natur, og at den bør få sjansen til å ta vare på sin egen, viktige rolle i den økologiske balansen."

At en antatt seriøs aktør klarer å skrive noe sånt er skuffende, men og et godt bilde på den veien denne typen "Miljøvern" har tatt også her til lands.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Her handler det igjen om menskers inngripen og reguleringstrang ovafor dyr og et naturlig kretsløp.

Har en aning om at gaupejakt er litt som bukken og havresekken,dvs styrt av de som jakter og som

igjen ivaretar egene interesser.

Finnes knapt et oppegående meneske som tviler på at naturen i det lange løp ikke vil balansere seg selv, men det er ikke det

dette handler om.

Jeg vill heller stille spørsmål med måten gaupejakta blir utført på, sitter med utsikt opp i lia og ser faktisk 6 stk 4 hjuls trekkre

av noen biler, disse kjører att og frem på kilometer lange veier med radiosamband seg imellom ,viltkamerar er også et hjelpemiddel.

Som en skrev over her er gapa fulgt og lokalisert lenge før jakta starter og har i realiteten små muligheter.

Skal jeg sammenligne denne type jakt må det bli med den engelske revejakta som de fleste ikke hadde mye til overs for.

Link to comment
Share on other sites

Jeg har ikke den minste peiling på gaupejakt og hvordan den utøves. Heller ikke hvordan kvotene settes, men interessant å lese innspill og synspukter.

Mitt store ankepunkt var ordlyden fra NMF/GW. Etter min mening kan den vel i beste fall karakteriseres som useriøs.

:)

Link to comment
Share on other sites

Her handler det igjen om menskers inngripen og reguleringstrang ovafor dyr og et naturlig kretsløp.

Har en aning om at gaupejakt er litt som bukken og havresekken,dvs styrt av de som jakter og som

igjen ivaretar egene interesser.

Finnes knapt et oppegående meneske som tviler på at naturen i det lange løp ikke vil balansere seg selv, men det er ikke det

dette handler om.

Jeg vill heller stille spørsmål med måten gaupejakta blir utført på, sitter med utsikt opp i lia og ser faktisk 6 stk 4 hjuls trekkre

av noen biler, disse kjører att og frem på kilometer lange veier med radiosamband seg imellom ,viltkamerar er også et hjelpemiddel.

Som en skrev over her er gapa fulgt og lokalisert lenge før jakta starter og har i realiteten små muligheter.

Skal jeg sammenligne denne type jakt må det bli med den engelske revejakta som de fleste ikke hadde mye til overs for.

Hvis jakta var så effektiv som du antyder, så burde jo kotene oppfylles! Men, den jakta (som annen jakt) er ikke så enkel.

Tror du ønsker, at vi legger ned landbruket! I alle fall sau og geite- næringen, slik at naturen kunne begrense seg selv. Men med dyr på utmark, må råvdyrene begrenses.

Link to comment
Share on other sites

Gaupejakt er egentlig ikke jakt sånn sett. Man kjører på kryss og tvers med biler på skogsbilveier når det er nysnø og finner spor.

Så "krysspeiler" man med andre skogsbilveier, setter seg på post og sender inn bikkjer som jakter ut gaupa.

Link to comment
Share on other sites

Finnes knapt et oppegående meneske som tviler på at naturen i det lange løp ikke vil balansere seg selv, men det er ikke det

dette handler om.

Kan sitatet forståes dit hen at lærebokforfattere i Biologi ikke er oppegående?

"Helt fram til forrige århundre trodde folk flest, også forskerne, at naturen befant seg i en slags balanse. Skjedde det noe uventet, var det et tegn på at Gud ville straffe oss mennesker for ugjerningene våre. Men Darwin evolusjonslære og moderne økologisk forskning har vist oss at naturen ikke er statisk, det er eingen vedvarende balanse. Snarere ser vi stadig endringer, økologisk dynamikk, som følge av det økologiske samspillet" (Hernes et.al(1998) TreBi Grunnbok Biologi VKII)

Naturen kan ikke balansere seg selv artsmessig når en rekke arter har enorme fordeler av menneskelig aktivitet i forhold til andre. Eksempelvis vil en rekke dyr og fugler som lever på søppel fra menneskene (som rev, grevling, måke, kråke, skjære) kunne formere seg i langt større grad og oppnå en langt høyere bestand enn hva de ville hatt om de ikke hadde hatt muligheter til å leve av vårt avfall. Dette går igjen utover bytteviltet til disse artene, og gjør at så lenge vi tilfører noen arter fordeler vil dette åpenbart hindre en naturlig dynamikk (som enkelte liker å kalle balanse).

Det er forøvrig merkelig at enkelte tror på forskerne når de sier det er for få dyr til å drive jakt, men man mistror de samme forskningsmiljøene når de sier det er nok til å drive jakt.

Man sender inn hunder for å jakte ut gaupa... ja, og hvordan skiller det seg fra bruk av hund på fuglejakt, elgjakt, revejakt, rådyrjakt?

Link to comment
Share on other sites

Mange argumenterer for å skyte gaupa med at de spiser rådyrene som vi vil skyte. Det blir jo litt tullete, “ja vi trenger mat men trenger vi egentlig å spise rådyr i Norge” blir jo motargumentet. Som også er tullete på sin måte.

Det hadde vært fint om dyrene kunne regulere seg selv men tviler på at det er så enkelt i dagens samfunn hvor vi mennesker er allestedsværende. En form for regulering er nok fornuftig men vi kan godt ta diskusjonen på om det er plass til for eks flere Gauper. Det som helt sikkert er tilfelle er at de fleste av oss ikke vil ha rovdyrene i hagen vår. Og ingen med husdyr vil ha rovdyr i de områdene. Hvilke områder har vi da igjen når man tenker på at dyr med så store territorier ikke skal ha grenser som trenger inn på våre interesser? Og med økt bestand vil vi få mange flere streifdyr. Dette er komplisert og man må sette seg inn i år med forskning for i det heletatt å kunne uttale seg på ett nogenlunde fornuftig grunnlag. Regner med det ligger mye bak avgjørelsene som blir tatt som svært få av oss har satt seg inn i. Og siden jeg ikke har satt meg inn i noe av dette materialet tørr ikke jeg si om det er fornuftig å ha flere dyr. Jeg kan godt si at jeg ønsker meg flere dyr slik at jeg kanskje kunne være så heldig å sett ei gaupe eller en bjørn i skogen en gang men jeg vil ikke at dem skal spise opp katten min heller for å si det sånn.

Jaktformen, hva kan man si om den? Spiller det egentlig noe rolle, resultatet er jo det samme uansett så skjønner ikke helt problemet. Tror vel de som reagerer mest på jaktformen er de samme som er mest bestemt på at Gaupa ikke burde bli skutt. Sånn ideelt sett så kan man se for seg en jeger ansatt av dyreforvaltningen som er ute og tar ut dyrene som er bestemt felt. Nå er nok gaupejakta såpass vanskelig at dette blir svært tidkrevende, derfor benytter de seg av ivrige jegere som til og med betaler for å få være med på dette. Mange skattekroner spart som kan brukes til andre ting.

Link to comment
Share on other sites

Gaupene tok omlag liv av 20-30 sauer iløpet av en sommer, for min del er det god nok grunn til å drive jakt på dem. Det ble etterhvert vansklig og holde på med sauer på grunn av dem og vi solgte dem alle. Etter dette har gaupejakten vært mislykket de siste årene og rådyrbestanden har gått betraktelig opp, det kan ikke være sånn at bøndene må vike for gaupen for å drive med sau og støtter derfor jakta, men som trofejakt syns jeg det er motbydelig. (skal sies at jeg selv driver med elgjakt, skogsfugl rype osv men dette er for eget forbruk ikke for trofeets skyld)

Link to comment
Share on other sites

Perspektiv!

Egentlig så kunne man si at det er menneskene som burde reguleres i vårt land og på vår klode. På en måte gjør vi det selv, vi kriger og utsletter hverandre, oss mellom, men ikke i stor nok grad.. Vi øker i antall og det er DET som gjør at vi må regulere andre arter.

Derfor har vi gjort at det er ubalanse i naturen, derfor må vi nå regulere flere og flere arter. Men, å kalle noen av dem våre og ta eierskap over naturen...ja det er jo slik ubalansen begynte.

Derfor er det VI som er på gaupas revir, og vi som forstyrrer gaupa sin natur, og vi som forstyrrer alles natur. Skulle gjerne sett en gaupe en dag på tur.. respekter naturen og andre arter sitt miljø. Tviler på at det så mye gaupe at det merkes stort i drift av gårdsbruk.

Men syns det er forkastelig hvis jakta skal drives med biler og motoriserte kjøretøyer som durer rundt i naturen og forstyrrer alt av natur på alle måter. Da mener jeg jakta er blitt idiotisk, og en parodi på seg selv. Da er det idioter uten innsikt som driver med det, og de burde ikke hatt lov å drive med det. En slik fremgangsmåte kan ikke være intelligente skapningers verk. En jeger må være listig, gå i ett med naturen, bruke sin intelligens for å lure byttet. Ikke skremme, true frem, presse frem osv. da er man ikke tolmodig nok eller intelligent nok og har ikke riktig holdning nok til å drive jakt.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Gaupene tok omlag liv av 20-30 sauer iløpet av en sommer, for min del er det god nok grunn til å drive jakt på dem. Det ble etterhvert vansklig og holde på med sauer på grunn av dem og vi solgte dem alle. Etter dette har gaupejakten vært mislykket de siste årene og rådyrbestanden har gått betraktelig opp, det kan ikke være sånn at bøndene må vike for gaupen for å drive med sau og støtter derfor jakta, men som trofejakt syns jeg det er motbydelig. (skal sies at jeg selv driver med elgjakt, skogsfugl rype osv men dette er for eget forbruk ikke for trofeets skyld)

jøss-så dine motiv for å jakte er edel og riktige, mens den som som jakter gaupa (som du vil ha jakt på slik at den ikke eter dine sau og rådyr) er trofejegere og driver med noe motbydelig?

jaja, du har jo lov å mene det om du vil.....

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Det finnes ikke et sted i verden der forvaltning av rovdyr har gått bra.

Så sant som det er sagt.

Blir det mer komplisert må vi tillkalle ekspert.....

Forøverig mange fine innspill og meninger til ettertanke,man blir klokere av fjellforum.

Link to comment
Share on other sites

jøss-så dine motiv for å jakte er edel og riktige, mens den som som jakter gaupa (som du vil ha jakt på slik at den ikke eter dine sau og rådyr) er trofejegere og driver med noe motbydelig?

jaja, du har jo lov å mene det om du vil.....

På hvilket sted sa jeg at de gjorde dette for trofets skyld? ingen. Snakket generelt om andre steder på slutten der, de som jaktet på gaupa gjorde det for husdyrenes skyld. (får vi i allefall håpe :) )

Link to comment
Share on other sites

Det finnes ikke noe sted i verden der "forvaltning" av rovdyr har gått bra.

Der er nok mange, ueninge med deg! Synes selv at forvaltningen i Norge og Norden er tilfredstillende, når en tenker på at det skal bo folk i distriktene og for husdyrene der.

Link to comment
Share on other sites

På hvilket sted sa jeg at de gjorde dette for trofets skyld? ingen. Snakket generelt om andre steder på slutten der, de som jaktet på gaupa gjorde det for husdyrenes skyld. (får vi i allefall håpe :) )

 

 

Det er da totalt revnede likegylig hvorfor jegeren skyter gaupa så lenge det foregår innenfor regelverket. Jakta blitr verken mer eller mindre moralsk av at jegeren beholder et trofe.

Link to comment
Share on other sites

Det er da totalt revnede likegylig hvorfor jegeren skyter gaupa så lenge det foregår innenfor regelverket. Jakta blitr verken mer eller mindre moralsk av at jegeren beholder et trofe.

Tror du har misfortsått noe med begrepet "trofejakt" trofejakt er når du bevist jakter etter ett flott trofet, så jo etter min mening er det et etisk spørsmål om det er rikitg/galt å jakte etter et vilt bare på grunn av trofet.

selvfølgelig er det likegyldig om ovenfor regelverket, men det er endel etikk og moral inne i bildet.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use, and privacy rules Privacy Policy