Jump to content

71grader Nord og borebolter på Snøhettatraversen


Pukkelkatten
 Share

Recommended Posts

Bolterne Responderer - Angående bolting i Snøhettamassivet i forbindelse med produksjon av 71 grader Nord

Etter vårt innlegg 30.11 om boltene satt i forbindelse med innspilling av 71 Grader Nord på Snøhetta har vi fått en e-post fra Stian Aker hos Storm Adventures med deres respons. Bolteankeret har resultert i mye oppmerksomhet her på olsendrivern og er også nevnt blant annet hos Norsk Klatring og SteepStone. I tillegg har Oppdal Klatreklubb og NTK henvendt seg til TV Norge. Vi synes Storm Adventures løser saken på beste måte og er taknemlige for det./...

Svar fra Storm Adventures

.../Angående bolting i Snøhettamassivet i forbindelse med produksjon av 71 grader Nord

Av Storm Adventures

Storm Adventures AS er engasjert av Nordisk Film, som sikkerhetsansvarlige under produksjon av 71 grader Nord. Vi står ansvarlige for planlegging og praktisk gjennomføring av turene. Klatrekompetansen og sikkerhetsansvaret ligger hos oss, og boltene på Hettpiggen er derfor verken Nordisk Film eller TV Norges ansvar.

Storm Adventures plasserte 3 borebolter på Hettpiggen i Snøhetta massivet i forbindelse med produksjon av 71 grader Nord 16 september 2011. Disse boltene ble plassert på et etablert rappellfeste/standplass rett under toppen. Dette har vakt debatt og til dels sterke reaksjoner i klatremiljøet. Vi tar kritikken på alvor, og har diskutert våre holdninger og verdier innad i Storm Adventures. Vi innser at boltingen på Hettpiggen ikke var en tilstrekkelig gjennomtenkt, eller velfundert handling fra vår side. Storm Adventures ønsker å forholde seg til den gjeldene etikk, og de normer som gjelder i det tradisjonelle alpine klatremiljøet. Vi vet at det i klatrermiljøet er delte holdninger til bolting, men at den klart rådene normen er nei til bolting i høyfjellet. Vi vil minne om at det på tross av dette er det etablert boltede rappelruter bla i Nordveggen på Romsdalshorn, på Baugen i Hollenderan, og på Vestpillaren på Presten.

Vi vil forsikre klatremiljøet om at Storm Adventures i fremtiden ikke vil bolte på etablerte ruter i høyfjellet. Vi vil heller ikke etablere nye bolteruter. Når det gjelder bolting av klipper i lavlandet vil vi forholde oss som resten av klatremiljøet, dvs undersøke boltetradisjon med lokale klatrere og innhente tillatelse fra grunneier. Vi ønsker å forholde oss til norsk friluftslivstradisjon hvor; sporløs ferdsel, og ferd etter evne er fundamentale prinsipper. Vi beklager boltingen av Hettpiggen, som både er en etablert rute, og befinner seg i en nasjonalpark. Storm Adventures vil ved første anledning fjerne boltene, og fylle hullene med steinsement. Hullene ble boret ekstra dype, nettopp med tanke på at boltene kunne slås inn etter bruk. Det var på stedet et gammelt rappelfeste med over 30 gamle slynger. Vi syntes dette var svært skjemmende, og konkluderte med at boltefestet ville være en visuelt mindre skjemmende installasjon, samt et bidrag til økt sikkerhet. Vi anerkjenner at dette argumentet ikke er godt nok til å forsvare bolting på en slik plass, og beklager avgjørelsen. Samtidig vil vi minne klatremiljøet på at det trengs en økt vilje til å rydde opp i slike gamle rappellfester. Hver enkelt klatrer bør føle ansvar for å utbedre fester i høyfjellet med nye slynger og gode karabinere, samt å fjerne gamle slynger og tau. Vi bar med oss en full 60 litersekk med slynger og gammelt tau fra ruta. Det er en skam at ikke flere alpinister kjenner et ansvar for å holde nasjonalparkene fri for slikt søppel. Dette er ikke noe enkeltstående tilfelle, men et fenomen vi har observert i store deler av den norske fjellheimen.

Storm Adventures innser at vi, som kommersiell aktør, ikke har noen legitimitet når det gjelder å endre gjeldene etikk eller normer, dette må være opp til det etablerte alpine miljø, som ikke har økonomiske incentiver i sin vertikale ferd. Vi håper allikevel klatremiljøet kan anerkjenne verdien av at det lages gode tv produksjoner i det norske høyfjell. Vi ser også på det som vårt ansvar, som kommersiell aktør, å formidle gode holdninger og verdier til det norske tv publikum. Vi vil fra nå av være dette ansvar enda mer bevisst. Vi takker for saklig kritikk, og et engasjement som vitner om et verdibevisst klatremiljø. Vi henstiller også klatremiljøet gjennom sentrale organisasjoner som NTK, om å levendegjøre etikkdebatten i tindesporten på et mer formelt nivå.

Med Vennlig Hilsen

Storm Adventures

Kopi til:

-Olsen driver blogg

-NTK

-Norsk klatring

-Nordisk Film

-Tv Norge

(Brev Slutt)

Tillot meg å sakse dette fra http://olsendriver.blogspot.com/search?updated-min=2010-01-01T00%253

Bra at dette kom opp som tema samt fikk en god løsning. Får håpe andre kommersielle aktører også er/blir bevisst sitt ansvar.

Jeg synes dog også at Storm Adv. har et poeng at vi øvrige klatrere bør rydde opp i gammelt og uforsvarlig tjafs som henger rundtom.

Link to comment
Share on other sites

Martin skrev:

Bra at dette kom opp som tema samt fikk en god løsning. Får håpe andre kommersielle aktører også er/blir bevisst sitt ansvar.

Jeg synes dog også at Storm Adv. har et poeng at vi øvrige klatrere bør rydde opp i gammelt og uforsvarlig tjafs som henger rundtom.

Helt enig Martin.

Bare på Store Vengjetind hang det sikkert 20-30 slynger av varierende kvalitet.

Link to comment
Share on other sites

Da fjernede du vel slyngerne?

Jeg er litt uenig der. Man skal selvfølgelig fjerne søppel i fjellet. Men på etablerte ruter er det ofte greit for klatrere å vite hvor returen går. Henger det 20 stk tar man selvfølgelig med en bunke, men synes ikke det gjør noe å la et par ligge, for å markere hvor den etablerte returen går.

Link to comment
Share on other sites

  • 5 weeks later...

Å bra da skal jeg ta med meg helikopterslyngene fra storen til sommeren.

Er nok ingen som kommer til å savne de.

Pokker, burde vel borre litt der oppe mens jeg er i gang.

Helt ærlig, hvem er ikke bedre tjent med et skikkelig bolta rapellfeste enn masse gamle slynger? Skulle tro vi hadde kommet oss litt videre siden 1950.

Link to comment
Share on other sites

Helt ærlig, hvem er ikke bedre tjent med et skikkelig bolta rapellfeste enn masse gamle slynger? Skulle tro vi hadde kommet oss litt videre siden 1950.

HELT enig! Jeg mener at grå matte limbolter med rundt øye er mye mindre skjemmende enn en gjenhengende slynge. Jeg var på Store Venjetind i sommer og tok med meg ned et typisk biltema blått seiler-tau som ikke hørte hjemme der oppe, og en haug med annet tjafs, og er skuffet hvis det er som dere sier at det henger en haug med dritt der oppe igjen 8) . Jeg er også skuffet over klatremiljøet som sutrer over ganske anonyme permanente rappellfester. Hva er det som er galt med å øke sikkerheten bittelitt på rappellen, som er det farligste vi gjør?

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Du har ingenting på Vengetind å gjøre hvis du trenger borebolter for å komme deg ned. Et naturlig rapellfeste er like sikkert som borebolter hvis du lærer deg faget. Det er en myte at det er flest ulykker under rapell. Slynger kan lett fjernes. Limbolter er permanente inngrep.

For de aller fleste som klatrer mye i fjellet er sporløs ferdsel fremdeles et ideal. Folk har tatt seg trygt ned fra Vengetind i over hundre år, men så kommer det plutselig noen ferskinger å skal ha borebolter. Og du er skuffet over klatremiljøet?

Det eneste virkelig objektivt farlige stedet i Vengedalen er rapellene i nordveggen på Romsdalshorn. Her er det boreboltfester som kanaliserer all trafikken inn i fallinjen for stein utløst fra topp-partiet.

Link to comment
Share on other sites

Du har ingenting på Vengetind å gjøre hvis du trenger borebolter for å komme deg ned. Et naturlig rapellfeste er like sikkert som borebolter hvis du lærer deg faget. Det er en myte at det er flest ulykker under rapell. Slynger kan lett fjernes. Limbolter er permanente inngrep.

For de aller fleste som klatrer mye i fjellet er sporløs ferdsel fremdeles et ideal. Folk har tatt seg trygt ned fra Vengetind i over hundre år, men så kommer det plutselig noen ferskinger å skal ha borebolter. Og du er skuffet over klatremiljøet?

Det eneste virkelig objektivt farlige stedet i Vengedalen er rapellene i nordveggen på Romsdalshorn. Her er det boreboltfester som kanaliserer all trafikken inn i fallinjen for stein utløst fra topp-partiet.

hvordan får du med søppelet ditt ned fra fjellet da, når du lager et naturlig rappellanker? Det blir jo bare hengende igjen for nestemann å ta med ned! Og da er det *mer* sporløst å ha et par limbolter der enn en haug med slynger og kiler.

Link to comment
Share on other sites

hvordan får du med søppelet ditt ned fra fjellet da, når du lager et naturlig rappellanker? Det blir jo bare hengende igjen for nestemann å ta med ned! Og da er det *mer* sporløst å ha et par limbolter der enn en haug med slynger og kiler.

Jeg er ingen erfaren klatrer, har bare klatret noen få plasser, og jeg må si at hensatte slynger i ulike farger er mye styggere enn en liten borrebolt, spesielt på mye brukte ruter.

Støtter derfor sistnevnte taler - RM.

Link to comment
Share on other sites

Du har sikkert fjernet slynger selv. Du vet hvor lett det er. Slyngene er ikke et permanent inngrep. De fleste som maser om hvor stygt det er med slynger gjør det fordi de vil ha flere borebolter i fjellet. I virkeligheten er det et minimalt problem, hvis bare alle som er på tur tar med overflødige slynger ned.

Det bør gjøre skikkelig vondt i et klatrehjerte å bruke drillen på topper som Storen, Vengetind, Stetind o.l. Hele poenget med disse toppene er jo at det kreves klatring for å komme opp og ned. Hvis du tilrettelegger dem med borebolter tar du poenget vekk. Du vil gjerne ha en enkel retur. Slippe å sette eller å vurdere rapellfestet, ha maling slik at du lett finner det. Vel, poenget med disse toppene er ikke at de skal være enkle og tilrettelagte. De krever noe av deg. Hvis du ikke har det som kreves er ikke svaret å bore hull i Vengetind. Det er du som på tilpasse deg, ikke fjellet.

Borebolter har en plass i klatring, men ikke på steder klatrere har klart seg uten i over 100 år.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Returen eller rappellen er ikke det farligste vi gjør, det er en gammel myte, det er ikke overraskende klatring på led som statistisk sett "leder" overlegent med ca 25% mens rappell og nedtur står for ca 5% hver (statistikk registrerte ulykker 2001-2009).

Slynger kan vel ikke kalles forsøpling mer enn det kan kalles forsøpling å parkere bilen et sted. Uansett, hvis alle tar med seg et par stykker hver gang de ser en bunt så er mye gjort (slynger, ikke biler :) ).

Ser ingen grunn til at bolter skal være tryggere enn slynger som rappellfeste. (Syngene har dessuten en fordel i at det er lettere å finne rappellen..) og bolter slites jo faktisk ut de også. Hva da? Hvem skal opp og sette nye?

Når det gjelder Vengetind synes jeg det er morsomt å tenke på at våre ofte nevnte tradisjoner ikke er tufta på så rent mel som vi liker å tro.. Hva er vel bedre egnet enn dynamitt når du skal ha rasteplass eller ikke kommer frem? (google it)

Alt sagt, så har vi egentlig ikke klart oss i 100år. De store industrielle helikopterslyngene med sjakler store som knyttnever som ligger på Storen må kunne kalles permanente. De ligger der hele året, alle vet om de og planlegger med at de er der, og alle bruker de. Så når diskusjonen er om vi kan tillate permanente inngrep i naturen så gjør vi det allerede.

Virkeligheten, tror jeg, er at dersom vi ikke holder fast på disse gamle prinsippene, så vil neste generasjon eller den etter det ha mer, og mer. Da skal alle rappeller boltes, og det skal stå 5 m høye flaggstenger ved samtlige.. Omtrent det som skjer i DNT for tiden: den velkjente "T'en" er ikke godt nok synlig i tåke og mørke....så den bør være større og tydeligere "det kan aldri bli for mykje måling". Ikke minst "er tida inne for å starte merking av ruter til fjelltoppar". (Friluftsmagasinet Ute des 2011). T for trygg....

Link to comment
Share on other sites

Den kommende generasjonen tradklatrere synes å ha en enda mer konservativ bolteetikk enn den forrige. F.eks. Bohus-kappingen. Støting på kiler blir jo forgudet om dagen!

Det typiske er at et lite hardtklatrende miljø gjør nye fete førstebestigninger, setter en bolt eller to for å unngå de verste epics... så kommer resten av mosjonistnorge, BMI på 30 og elvis-shake på 5-tallet, og kalddusjer den lille stakkaren som satte en bolt eller to for mange herrens år siden.

Link to comment
Share on other sites

HELT enig! Jeg mener at grå matte limbolter med rundt øye er mye mindre skjemmende enn en gjenhengende slynge. Jeg var på Store Venjetind i sommer og tok med meg ned et typisk biltema blått seiler-tau som ikke hørte hjemme der oppe, og en haug med annet tjafs, og er skuffet hvis det er som dere sier at det henger en haug med dritt der oppe igjen :D . Jeg er også skuffet over klatremiljøet som sutrer over ganske anonyme permanente rappellfester. Hva er det som er galt med å øke sikkerheten bittelitt på rappellen, som er det farligste vi gjør?

Jeg må bare si meg helt enig her. Mottstanden mott borebolter på slike ruter tjener til en mye finere opplevelse i fjellet. Jeg har ikke tall på de ganger jeg har ergret meg over slynge-dunger som folk flest 'glemmer' å ta med seg. Det burde aldrig forekomme mer en en slynge men virkeligheten er dessverre alt annet.

Jeg synes hele denne diskusjonen er sentimental og ute av proporsjoner - vi skriver 2012.

Link to comment
Share on other sites

Den kommende generasjonen tradklatrere synes å ha en enda mer konservativ bolteetikk enn den forrige. F.eks. Bohus-kappingen. Støting på kiler blir jo forgudet om dagen!

Det typiske er at et lite hardtklatrende miljø gjør nye fete førstebestigninger, setter en bolt eller to for å unngå de verste epics... så kommer resten av mosjonistnorge, BMI på 30 og elvis-shake på 5-tallet, og kalddusjer den lille stakkaren som satte en bolt eller to for mange herrens år siden.

Ser ikke helt sammenhengen med det du snakker om og denne diskusjonen. Er ellers helt enig med deg at det råeste man kan gjøre for tiden er tydeligvis å risikere livet og gå noe hardt på kiler med lange runouts...

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

 

Dem lovte fjerne boltene i 2011, men fortsatt står boltene der: http://olsendriver.blogspot.no/2013/08/boltefkkppen-fortsetter-hettpiggen-2013.html

 

Løfter opp igjen denne tråden - liten sak for mange, men kanskje ikke ...

Ikke bra, som kommersiell aktør burde de være seg sitt ansvar bevisst og fjerne disse. Man kan si mye om bolting eller ikke, vedlikeholdsansvar m.m. Og selv om de fleste av oss kanskje sier ja takk til begge deler for variasjon og utfordring, så er det jo en førende bolteetikk gitt av UIAA, norsk tindeklubb - med utgangspunkt i sporløs ferdsel og hvordan områdene til nå har vært benyttet som man må forholde seg til. Hvis ikke er det fritt frem for alle å ta seg til rette med drill, uavhengig av miljøaspekter og opplevelser som andre søker på kort og lang sikt.

"In Norway, the alpine climbing community treasures very highly our code of ethics summed up in “leave no trace”. It is generally considered unacceptable to add bolted anchors on ice and mountain routes, to make it easier, safer and more convenient to climb the routes. The same applies for adding bolts on parts of the pitches.

The Norwegian Alpine Club considers natural protection an important and integral part of ice and mountain climbing. We aim at preserving the potential for adventurous climbing in the Norwegian mountains for future generations of climbers. Our code of ethics thus makes it necessary to wait for the right weather conditions and aquire the necessary skills, instead of adding bolts. This is the only way to ensure the full, unspoilt adventure remains for everybody to be explored, and not just for the first ascentionists.

Furthermore, the Norwegian Alpine Club finds it totally unacceptable for climbers to claim a right to choose their own style and ethics when climbing in Norway. We find that this is not unique for Norway, but also applies for other countries, such as the UK, regarding grit climbing and Scottish winter climbing

Så er rutene etablert som trad og i ett område hvor det ikke boltes så bør de forbli uboltet og være ett tilbud til de som søker trad og de utfordringer og opplevelser som det gir.

Som klatrer aksepterer jeg dermed at ikke alle ruter er for meg mht risikoeksponering, sikkerhet og margin. Jeg kan ikke som enkeltindivid pålegge ett fellesskap at det skal tilrettelegges ned til mitt nivå (chipping av tak, tettere bolting, utlagte tau, rapellanker, merking m.m.), noe som direkte vil redusere den opplevelse og variasjon som andre søker på kort eller lang sikt. Derfor må det debatteres; om det er boltet av en kommersiell aktør på Hettpiggen på en tradisjonell fjellrute, på nye mikslinjer eller fjerning av bolter i Bohuslän på etablerte sportsruter - både av førstebestigere eller av de som kommer etter og går det på trad.

Kan vi som vanlige "fjellturister" gjøre noe:

Ja, vi kan jo påvirke med holdninger og delta i debatten. Ønsker vi faste installasjoner i naturen? Og vi kan f.eks stille kritiske spørsmål til guide-/opplevelsesfirma og de som holder kurs m.m. om de følger "sporløs ferdsel" og velge bort de som ikke gjør det...enig/uenig..?

Link to comment
Share on other sites

Kan ikke noen som er i området bare fjerne boltene, det er jo ikke akkurat så vanskelig... Eller er det sånn at folk bruker boltene? (Feks. de på det vedlagte bildet...)

 

Det er ikke så enklet hvis det er en ekspansjonsbolt som er banket ned i et borret hull , hvem har med seg verktøy for slikt på en vanlig tur ?

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use, and privacy rules Privacy Policy