RAS

Aktiv medlem
 • Innholdsteller

  431
 • Ble med

 • Besøkte siden sist

 • Days Won

  3

RAS last won the day on September 11 2015

RAS had the most liked content!

Om RAS

Profile Information

 • Gender
  Not Telling
 • Sted
  Jostedalen
 1. @martin.m Det er jo en fin rapport (som også jeg har lest), men det er jo ikke med denne rapport som bakteppe du starter tråden, og det er ikke med henvisning til denne rapport saueflokken følger etter. Det er som om du ikke vil vedkjenne deg, at i artikkelen du baserer tråden din på, med overskriften "Busstransport Spranget-Rondvassbu. DNTs hegemoni" - ikke viser til at DNT har gjort nået gale, og at det er fagkunnskapen der foreslår busstransport - ikke DNT. Like vel er det DNT der i fokus i tråden og overskrift. Artikkelen omhandler en DNT hytte som pusses opp, og arbeidet med å få inn folk og materiale skjer etter foreskriftene fra forvaltningen (på sykkel), MEN fagkunnskapen v/ seniorforsker Vegard Gundersen i ved Norsk Institutt for Naturforskning - trekker frem busstransport av turister som et mulig avbøtende tiltak for reinen. Selv om dette er et åpent forum, og ikke et fag-forum, trenger vi ikke å drive med sensasjons journalistikk, som i den kulørte presse, å grave ut demoner av kontekstløse kilder. Jeg skjønner du brenner for saken om "menneskets ferdsel/forstyrrelse", og det er beundringsverdig! DNT har rikelig med reelle demoner en kan fremstille og dokumenterer på en saklig måte. Men DNT er ikke hegemon i spillet i denne artikkel, selv om de på det generelle planet er blant partene der etterlater det fysiske resultat - sammen med kraftutbygging, samferdsel/veiutbygging og private vei og hytte prosjekter. DNT som alle andre, må søke å få godkjent for ny infrastruktur/inngrep av forvaltning m.f.. Samme forvaltning kan legge ned eksisterende infrastruktur om dette vurderes som nødvendig - de har til om med hjemmel til å reduserer allemannsrettens sine rettigheter. Hvis det er fokus på menneskets ferdsel/forstyrrelse mellom Spranget-Rondvassbu du ønsker å dra frem, så bruk dog som utgangspunkt dokumentasjon som er relevant - og rett skytset mot rett mål! Hvorfor ikke link til NINA rapporten med en gang? Å holde ute DNT - som hverken i artikkelen eller i rapporten blir holdt ansvarlig. Tror ikke jeg kommer så meget lengre, om ikke du har forstått poenget mht. overskrift/kilde relevans i mitt innlegg nu... Jeg forholder meg som utgangspunkt ikke til hyttenett og sti-merking, men til kilderelevans og hvordan du drar inn DNT basert på den kilden du nytter. (du mener vel heller ikke "ikke vil vedkjenne deg at hyttenettet samt stimerking ikke har noen påvirkning."? For allikevel kjapt å svare på tiltale og et veldig interessante tema - forvaltning i nasjonalparker og verneområder i relasjon til vernebestemmelser - (en debatt/dialog jeg gjerne fortsetter, dersom en annen mer relevant tråd, basert på relevant kildemateriale dukker frem). Uten å ha lest hele rapporten igjennom igjen, vil jeg mene at det er en feil fremstilling av resultatet. Det er slikt for hytter/stier/anlegg med en viss mengde trafikk/forstyrrelser. Her er mengde trafikk/forstyrrelser nøkkel, og det blir feil å konkluderer generelt om stier og hytter på dette grunnlag. Slikt jeg husker, trekker også denne rapport frem at kraftutbygging (regulerte vann) er en stor hinder, som reinen stort sett aldri krysser - der av kan likevel ikke jeg konkluderer alle inngrep etter kraftutbygging har samme store effekt på rein t.d. bekkinntak. En kan merke opp en sti, men det forstyrre lite om ikke folk nytter den. DNT er ikke alene om å sende folk ut i naturen, selv om det er de som får tillatelse til å bygge/holde ved like infrastruktur i nasjonalparker - langt fra. Norsk reiseliv (som rommer mye mer end DNT) pumper ut reklame for å få folk ut i "vill"-natur. Opptellinger fra de store (i tall brukere) innfallsporter til nasjonalparkene som Jotunheimen og Rondane viser en stor andel er typiske dagsturister, som går korte turer av 3-5 timers varighet (her er dessverre bias i relasjon til aksjonsradius, da de fleste undersøkelsene ikke siger nået om hvor stort areal en da har dekket - 4km på 4 timer eller 15km). Av disse dagsturister teller lokalbefolkningen antageligvis noen, og reelle nasjonale og internasjonale turister resten. For dagstur-turistene er hotell, campingplasser og reiselivet ellers i bygda like stor faktor for dra til seg folk, å sende du ut på siter i naturen - de har altså også et ansvar! Etter min mening er og blir det uansett forvaltningen vi må holde ansvarlig for infrastruktur i Nasjonalparker, verneområder og naturen ellers. Reiselivet kan holdes ansvarlig for å markedsfører og uten refleksjon og omtanke skape stor tilstrømning av folk. Dette ville dog være umulig uten den infrastruktur som forvaltningen i utgangspunktet har ansvar for og makten til å kontrollerer/regulerer. DNT må som alle andre mennesker og organisasjoner få drive som de, det kan ikke jeg (der ikke engang er medlem av DNT) gjøre nået med. Det er OK! MEN vi MÅ kunne forvente, at myndighetene og aktuelle naturforvaltende instanser, lager et rammeverk for bruk og forvaltning av naturen, som også tar hensyn til NATUREN, andre bruker grupper og i særdeleshet verneverdige verdier. Nu skal jeg ikke bidra mer i denne tråd, men bli som sagt gjerne med på diskusjon om en tråd med rett tematikk på rett grunnlag dukker opp. (Eller enda bedre, støtter opp, når temaet "forvaltning av natur" tas opp med styresmaktene og forvaltningen "real time offline". Det er viktig at vi ikke bare sitt på SoMe å sutre, men tar kampene når og der det har effekt! Mange sitt nok med mye lokal kvalitativ kunnskap/forsking, som har overføringsverdi til andre plasser. Der er nok av saker, hvor kraftselskap, reiselivet og andre næringsinteresser ønsker utbygging og tiltak som burde bli stoppet, men lokalt sliter en med å finne kvantitative veldokumenterte motargumentene!).
 2. @martin.m Jeg lever heldigvis et fint liv uten poeng i folk sine bøker! Men for at sette ting på rett plass - jeg har ikke omtalt hverken engasjement eller meninger som tull eller trolling. Poenget er at denne artikkel, som faktagrunnlag og avsett, ikke understøtter noen kritikk av DNT - som er det primære tema i tråden ellers. Når du tar et valg om å innlede med en overskrift: "Busstransport Spranget-Rondvassbu. DNTs hegemoni." - høg puls eller ej, da blir det tull og/eller trolling i mine øre. DNT sitt overherredømme og evne til å dominerer, eller "kulturelle lederskap som utøves av DNT som den herskende klasse" som hegemoni blir definert i filosofien, har ingen relevans i relasjon til forslaget om busstransport til Rondvassbu. Altså tull eller troll. Når andre følger etter, for å slippe sine DNT frustrasjoner ut - i samme spor som overskriften (ikke artikkelen) - ja da er det etter min mening enda et bevis på, at vi som mennesker i bunn og grunn bare er som sauen, å liker å følge tråkket til de som ligner på oss - uten nevneverdig refleksjon eller kildekritikk ellers. For alle har vel lest den samme artikkel, hvor DNT ikke har fått dispensasjon å må sykle, og hvor fagekspertisen og vernemyndighetene antyder at busstransport kan være en løsning (av turister ikke DNT), for å skjerme et dyr som noen har bestemt er verneverdig. Kom med gode og relevante artikler eller forskningsresultater som setter lys på naturforvaltningens horrible praksis. Eller DNT sin rolle i nedbryting av fri natur! Da skal jeg bli sau i din flokk med en gang! Eller enda bedre stemme i med ulvekoret.
 3. Jeg har lite til overs for DNT, men kjære venner, dette blir jo bare en tulle/trolle tråd! @martin.m innleder med overskriften: Busstransport Spranget-Rondvassbu. DNTs hegemoni. Og saueflokken følger på og fordømmer DNT - slikt vi liker det... Dette til tross for at dette forslag, med alternativ transport, IKKE er DNT sitt! Men er fremsatt av forsker Vegard Gundersen i NINA. Hvordan det går an å finne bevis for DNT sitt overherredømme - ut fra av den vetle artikkel er uforståelig... La oss gjerne være kritisk over for DNT, men på rettplass og til rett tid - ellers svekker vi legitimiteten våres... Her er det jo faktisk slikt at DNT IKKE driver med motorisert ferdsel når det ikke er lov, men de sykler - nået som er 100% i tråd med allemannsretten. Mener vi at DNT for gjøre for mye inngrep i naturen - (nået jeg mener!) - da er det langtfra alltid DNT en skal sikte på med riflen, men styresmakter og forvaltningsmyndigheter som gir de lov. DNT og medlemsmasse i DNT ønsker å få så mange folk, stier, hytter og "hverdags-luksus" i naturen som mulig. Det kan en også gjerne kritiserer de for, men ikke unner dekke av en artikkel som dette.
 4. 10 tommel opp til den @Terka 🤗 Jeg for vel komme med et motspill til tunnel-teltene jeg da. Jeg har de siste årene brukt to telt: MSR Hubba hubba NX blir brukt på skiturer på våren med stabilt vær og på sommeren. Midtvinters og med utsikt guffent vær har jeg med MSR Fury. Jeg er sjeldent på ture som fordre overnatting unner tregrensen, og når jeg er har jeg sjeldent telt med meg. Jeg er ikke typen som egentlig går så mye opp i vekt - men så gjør man det jo litt allikevel når nyanskaffelser skal i hus. Jeg er altså ikke 100% sikker på tallene, men trur teltene er i unner kant av hhv. 2 og 4 killo. Begge går helt fint, å dra med seg alene. Det er jo et spørsmål om planlegging etter de faktorer som er aktuelle når en reiser på tur. Blir sekken tung, blir jo turen bare planlagt etter det, legger på en ekstra dag, eller finner en tur som passer. Dertil skal det siges, at det sjeldent er teltet som gjør sekken tung når den sniker seg over 15-20kg, men som oftest andre ting.
 5. xgeo.no Her kan du se snøforholdene også opp mot normalen, og ser vi ligger på 90-110% av et normalt år i høyfjellet i sørnorge.
 6. Lurer litt på dette bildet...

  Det er jo et veldig interessant terreng, med mye mikro-terreng en må/kan jobbe med Terreng som dette er definitivt utfordrende, hadde ikke likt å komme inn der med et vedvarende svakt lag høgt i snødekket og dårlig sikt...!!! Men det ser jo ut til en faktisk kan gå denne del av turen skredtrygt, men god terreng forståelse og god sikt... Opp fra Fugledalen har en, denne "store" SØ flanke med et ca. 100m høgt og 150-200 bredt løsne område i toppen innen det veldig bratt (>50grader). Fra Fossavatnet til Øvre Fugladalsvatnet, ser det ut til en kan snike seg opp mellom løsneområder og utløpsområder via små-rygger i mikroterrenget øst for bekkedalen. Men en ting er jo hva kartet siger, nået annet er hvordan terrenget rent faktisk tar seg ut på dagen... .
 7. Bruk guide på ståltaus motorveier! Eller ha erfaring - har du er faring vet du og at å leie sele og slynger ikke er nok - du må og kunne løse et uhell/ulykke selv - akkurat som når du klatre rigtigt. Det er mye tryggere å klarte med tau end slike ståltaus-ruter. Inngrepene i seg selv utgjør en økt fare om en skulle falle i forhold til bart fjell, og i en del situasjoner vil krever det tau og erfaring med tauredning å komme seg videre, eller i verste fall ned på bakken til ambulanse - om du først henger å dingler fra slyngene dine. Stål-vei næringen har klart å kommuniserer til folk at det er en "trygg" måte å klatre på. Det er hverken klatring eller trygg, ulykkes statistikkene fra Alpene viser med alt tydelighet dette.
 8. Lurer litt på dette bildet...

  Interessant tråd, jeg vil ikke forholde meg til om det er trygt for folkene på bildet, men slike meningsutvekslinger om terreng i relasjon til veivalg, skredfare og andre fare er jo interessante og i beste fall opplysende og dannende! Finnes uendelig mange "vanlige turer" og "normal ruter" vinterstid som ikke tåler å bli gått på feil dag. Det vet de lokale for hvem det er "normalt" eller "vanlig", men dessverre blir "vanlig" og "normal" oppfattet av mange utenforstående eller uten rett kompetanse som trygt. Er det trygt? - Kommer an på...! Men om vi ser på terrenget i det vetle bratthetskartet @TR postet, da er det jo ikke en enorm eksponert rute de har tatt. Men det er ikke en enkel tur om en tenker på ATES terreng klassifisering (Enkel, utfordrende og kompleks terreng - Link til artikkel fra ISSW 2006 om ATES). Skavler må en jo alltid tenke på, om de utgjør en risiko, men her må en og igjennom løsne- og utløpsområder minst 2 plasser - opptil vatnet(?) og videre som synes på bildene og. Moro om @TS kunne lagt ut kart over hele turen fra start til slutt, og da kunne me sjå på terrenget og det optimale/hensiktsmessige veivalg? Terrenget er jo grunnstenen hvorfra, en kan beslutte om en tur er innenfor eller ikke på ulike dager og forhold .
 9. Telte ved Tindevegen?

  Er flere plasser en kan kjøre seg ut av veien med vanlig bil langs veien, men ikke akkurat omkring bommen slikt eg husker.
 10. Gå Storen uten guide

  Når du nu er så usikker, at du må spørre på et forum, om DINE/DERES ferdigheter og kompetanse er bra nok, så nei, dere burde ikke ta den turen enda. Bygg opp erfaring, bli sikre på deres egen kompetanse å så gå Storen. Storen er en lang seriøs alpin tur, ene dagen lett i gamle myke sko, neste dagen treng du stegjern å må klatre med store votter. Nok av folk som må hentes ned fra Storen slikt det er.
 11. Skredsekk til topptur?

  ABS, BCA og trulig flere har vel 40+L sekker.
 12. Fri ferdsel i Via Ferrata?

  Nei det kan man ikke. (trur jeg )
 13. Enda lengre, altså igjennom skia?? Når jeg står på skarejernet mitt, er han klint ned til skia og unner skoen, åssen vil du få han lengre ned da?
 14. Her blir kanskje litt mye om hverandre... Her snakkes om isøks og stegjern (og tau) til ski/toppturer, altså til bruk på bratt snø. Og så snakkes der om brevandring (med eller uten ski). Det er jo to ganske ulike situasjoner. (og til sist snakkes der om skredkurs, som igjen er en helt annen tematikk) For bratte toppturer på ski, er øksen første prioritet i mine øyne, han gir støtte og sikkerhet mot utglidninger, samt mulighet for å forsøke å bremse en utglidning om en skal være uheldig (men det krever ganske mye trening å få det til). Stegjern kan være praktiske på morgen-skaren, når en ikke lengre kan sparke trinn. Typisk på våren når en må time nedkjøring med passe sol for myk snø, uten den bli for myk og ustabil. Midtvinter er det vel ofte slikt, at om stegjern trengs, da snur man heller å finner god snø... Å bruke tau på toppturer kan være praktisk, men da snakker vi ganske avanserte situasjoner. Tau i seg selv øker ikke sikkerheten, men kan øke risikoen betydelig. Med tau følger også sele, sikringsmidler og alt mulig annet, og da bør man nok ha en del erfaring med tau-bruk fra andre situasjoner. Når en har den erfaring som er nødvendig, har en og erfart når tauet øker sikkerheten, hvilke lengde på tauet som er hensiktsmessig, og hva en ellers trenger. Men også bruk av isøks og stegjern krever erfaring, dels til selve bruken men især til å gjøre vurderinger av terrenget og veivalgene. Når en velger å nytte øks, stegjern (og tau) er man jo per definisjon i terreng med risiko for fall/utglidning som er til fare for liv og helse. Den risiko må en forholde seg, å finne hensiktsmessig metode og mønster for ferdsel. Om en ikke har resurspersoner i sitt nettverk som kan gi en solid opplæring, finnes der kurs fra kompetente kurs aktører innen alpin skiferdsel/Alpint toppturkurs, mange av dei kombinerer skredlære og ferdsel i alpint terreng med øks, stegjern. Jeg jobber selv for et av disse firma, så skal ikke lenke til reklame. I for hold til det du spør om: en eller to? lengde? konkret anbefaling? En øks til skiturer. Jeg bruker en øks på ca. 50cm for skiturer. Bruker denne idag: https://www.petzl.com/LU/en/Sport/Ice-axes/GLACIER-LITERIDE#.WBhlcvnhDIU Og lette stegjern til skiturer. https://www.petzl.com/LU/en/Sport/Crampons/IRVIS-HYBRID#.WBhmivnhDIU Vil en lære seg å gå på bre er det dog et helt annet seinarie, med et hav av ulike metoder alt etter situasjonen, erfaring osv. Her må du lære deg breens dynamikk, og mye mer. Igjen enten gå brekurs på sommeren eller et brekurs for skibestigere, om ikke du har resurspersoner du kan gå i lære hos.
 15. Bretau

  Om det var meg hadde jeg kjøpt dette: http://www.beal-planet.com/en/cordes-a-simple/292-cordes-opera.html og så hadde jeg kuttet det opp i 3 x 20m. Perfekt for Brevandring.