Jump to content

oversikt over private vann ,, hardangervidda???


tjbaggerød

Recommended Posts

Hei , lurer litt på om det finnes kart eller noe annet .over områder på hardangervidda som markerer hvilke vann som er private evt. omvendt....

Har begynt å drite litt i det ,, men er bare nyskjerrig om dette finnes.. vet jo at det evt står merket endel på fiskekort over der man har løst fiskekortet ,,, men tenker litt mer sånn over alle vanna der oppe ,, klart det er jo hauger av dem men.. kunne hvert kjekt å hatt en slik oversikt

Link to comment
Share on other sites

Annonse

"Private vann", har du hørt noe så dumt. Jeg vet selvsagt at det dessverre ER private vann, men hvor denne jævla "retten" kommer fra, må gudene vite. Det skulle vært lov for enhver nordmann å fiske i ethvert vann, såfremt det ikke var myndighetsregulert pga. f.eks. bestand etc.

Privat eiendomsrett i "villmarken" er en uting. Ja til ekspropriering av all privat villmark som ikke er bebyggelig!

Link to comment
Share on other sites

"Private vann", har du hørt noe så dumt. Jeg vet selvsagt at det dessverre ER private vann, men hvor denne jævla "retten" kommer fra, må gudene vite. Det skulle vært lov for enhver nordmann å fiske i ethvert vann, såfremt det ikke var myndighetsregulert pga. f.eks. bestand etc.

Privat eiendomsrett i "villmarken" er en uting. Ja til ekspropriering av all privat villmark som ikke er bebyggelig!

Den private eiendomsretten til vann og fjell kommer fra samme sted som eiendomsretten til tomta du og naboen bor på. All privat eiendom er jo i utgangspunktet tyveri fra allmennheten.

Link to comment
Share on other sites

Ja, hovedpoenget er vel at det meste er tusket til seg på en eller annen lyssky måte en gang i tiden.

Men vi har muligheten til ekspropriering ...

Da mener du vel at staten skal ta over alle eiendommer i hele Norge, og ingen får eie noe land. Eller er det bare å frata noen eiendom, slik at du får fiske gratis?? :lol:

Det bør ikke være forskjell om man bosetter seg som bonde på Østlandet og får ha store areal i fred til gårdbruk, men man skal frata de som bosatte seg på feks. Hardangervidda deres eiendom. Og dermed frata dem inntekten fra utleie av jaktareal, fiske eller annen virksomhet som bedrives.

Man får bevege seg fritt på Hardangervidda, men er vel mer upopulært på marka til bøndene?? 8)

Mads :wink:

Link to comment
Share on other sites

Da mener du vel at staten skal ta over alle eiendommer i hele Norge, og ingen får eie noe land. Eller er det bare å frata noen eiendom, slik at du får fiske gratis?? :lol:

Det bør ikke være forskjell om man bosetter seg som bonde på Østlandet og får ha store areal i fred til gårdbruk, men man skal frata de som bosatte seg på feks. Hardangervidda deres eiendom. Og dermed frata dem inntekten fra utleie av jaktareal, fiske eller annen virksomhet som bedrives.

Man får bevege seg fritt på Hardangervidda, men er vel mer upopulært på marka til bøndene?? 8)

Mads :wink:

Som du så, sa jeg all privat grunn som IKKE var bebyggelig. Det er ingen grunn til at noen skal eie Hardangervidda, det kommer aldri til å bli regulert til bolig- eller industriformål uansett.

Og du har nok ikke lest hele historien hvis du tror at eiendomsretten kommer fra "folk som bosatte seg der". Gå litt elngre tilbake, og du vil se at Løvenskiold ikke har bodd over hele Østlandet.

Jeg driter i om jeg må betale for fiske, jeg fisker ikke engang (annet enn med garn i Finnmark). Det er hele prinsippet som lukter råttent, all den tid vi vet vhordan Løvenskiold med flere har tusket til seg en "eiendomsrett".

Link to comment
Share on other sites

Jeg er med på hva du mener. Nå er det heller ikke slik at det er privatpersoner som eier hele vidda...

Poenget var at det må være likhet. Dermed, tar de fra noen eiendomsretten på vidda, må de også gjøre dette langs sjøen, og all annen mark utenom den flekken huset står oppført på...

8)

Link to comment
Share on other sites

Ekspropriasjon av all privat utmark er urealistisk. Det som KAN være realistisk, er at almenheten gis adgang til å fiske også i private vann - i praksis at disse legges inn i felles fiskekort for de ulike områder. Man undres på grunnen til at det ikke er slik:

1. Gidder ikke organisere det.

2. Vil ha fisken for seg sjøl og unner ingen andre.

3. Tjener mer på begrenset utleie til folk med mye penger.

4. Har ikke hode til å tenke alternative opplegg.

Hvis det kom en lov som påla grunneiere å delta i slike fellesløsninger, burde privatvann-problemet være løst. En slik lov vil selvsagt også være et inngrep i privat eiendomsrett, men inngrep av ulik art er det hjemmel for i andre sammenhenger og.

Jeg er klar over at det også vil bli aktuelt å drøfte bestemmelser om forvaltning, men det er en annen skål.

Link to comment
Share on other sites

Du er inne på en god tankerekke, bird. Når det gjelder forvaltning, så vil det være bra at det blir lagt under offentlig administrasjon. Spesielt i forhold til jaktbart småvilt. Det er jo slik at grunneier kan regulere/la være å regulere uttak av smpvilt - så lenge det er innenfor jaktsesongen, er det helt opp til grunneier hvor mye som skal skytes, og hvilke andre tiltat som skal iverksettes.

Jeg liker veldig godt å trakse rundt i Finnmark, både på tur og på jakt. Man får en annen følelse når det er ens felles naturområder man går i, og ikke Løvenskiold eller Tordenskiold eller en eller annen dust med flest mulig aksenttegn i etternavnet sitt.

Link to comment
Share on other sites

Jeg liker veldig godt å trakse rundt i Finnmark, både på tur og på jakt. Man får en annen følelse når det er ens felles naturområder man går i, og ikke Løvenskiold eller Tordenskiold eller en eller annen dust med flest mulig aksenttegn i etternavnet sitt.

Felles? Finnmark? Jeg får da i hvertfall ikke jakte fritt der.

Link to comment
Share on other sites

Felles? Finnmark? Jeg får da i hvertfall ikke jakte fritt der.

Nei vel? "Ingen" får jakte fritt, men så lenge du kjøper jaktkort til noen hundrelapper så kan du jakte hvor du vil - og pengene går til fellesskapet, om enn via en omvei kalt FeFo.

Det er i alle fall ingen som bestemmer hvem som skal få jakte hvor, på bekostning av andre.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Hehe, pussig, dette her...gikk faktisk IB i Oxford sammen med Leopold Løvenskjiold...driver han fortsatt med utsalg av viltkjøtt eller lign? Sist jeg hørte gikk det ikke veldig bra.

Uansett, blir dette her en typisk økonom-problem...noen få eiere, men veldig mange forbrukere, altså eierene betaler ikke for 'offentlig kostnader', dvs de kostnader i 'convenience, osv.' som vi må betale for....mens de tar imot merverdig fra en helst tvilsomt avjørelse i fortiden som gir de rettigheter. Samme med konsesjoner av vannkraft...noen få får ødelegge elv, men kostnaden til publikukm er ikke tatt i betraktning. Etter min mening bør sånn som elv, større arealer o.l. nasjonaliseres (selv om jeg er høyst kapitalistisk) da de (eierene) har ingen 'naturlig' rett til de ressursene...det blir bare helt galt...se at alle andre land har gjort det motsatt av norge i lignende tilfeller. Hvis grådige eiere vil virkelig beholde fornevnte rettigheter, bør de kompensere det offentlig (OSS!!)for ektserne kostnader (tørrlagte elv, biodiversitets-mangel, osv osv...). Problemet er vel at grunneierne er også sterkt med i lokal-politikk, og avgjørelser blir til en farse....(a farce, not a kjøttpudding lol)...still working on my norsk!

Cookie...czech out skonrokkentv!

:wink:

Link to comment
Share on other sites

Squidman - nasjonalisering vil sannsynligvis være en kostbar løsning i forhold til lovregulering av en form for utvidet allemannsrett.

Mens jeg skriver dette, kommer jeg inn i en tankerekke vedr opphavet til hva som evt skal nasjonaliseres - altså: hvordan ervervet dagens eiere området opprinnelig? Det er sikkert ikke ett enhetlig svar på dette - men har det til en viss grad vært slik som i Amerika at folk kom og "okkuperte" og drev jorda og satte grensa der det passet dem/evt i forhold til nabogården (hvordan hadde evt nabogård kommet fram til sin grense i tidligere fase?)? Eller har f.eks. Løvenskjold kjøpt de arealene han eier av staten og andre tidligere eiere (hvordan fikk disse evt hånd om området). Hvis det er slik at folk bare slo seg ned etter forgodtbefinnende og senere har sagt at dette er mitt land, dette er min elv, dette er mitt rypeterreng - da kan man klandre sine tipptippoldeforeldre for at de ikke var mer frampå.

Det er mulig jeg er historieløs og uopplyst og at alle andre har dette helt klart for seg - men i så fall er det greit å spørre så man ikke går i tåka resten av livet mht dette.

Link to comment
Share on other sites

Fra gammelt av tilhørte skog- og utmarkseiendommene kongen. Disse var organisert gjennom almenninger og innbyggere i bygda hadde bruksrett i almenningene (rett til å hente ut ved, beiterett m.v.). Skogen var felleseie. Danskekongen var imidlertid en pengesløsende mann, og da kassa begynte å bli tom solgte han like godt store skogeiendommer til de som kunne betale. Løvenskiold, Fritzøe, Mathisen osv. kjøpte da skogen på billigsalg og har på den måten fått eiendommen inn i sine familier. Vi skal være glad for at fjellet ikke hadde den samme økonomiske verdi som skogen på den tiden, for da hadde det nok vært svært få statsalmenninger igjen i dette landet.

Link to comment
Share on other sites

Takk for opplysningene, Krokann. Men - når det var slik at kongen eide rubb og rake - er det da slik at det også ble solgt noe av de "mindre verdifulle" områdene i fjellet - og at det er etterkommerne etter dem som (evt) kjøpte disse jakt- og fiskeområdene over tregrensa vi nå sliter med å forholde oss til?

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Ifølge "Hardangervidda" av Qvenild, Tore, var det forfedrene til dagens grunneiere som stjal terrenget. Dette var for flere hundre år siden da, men allikevel, det gjør det til en hard nøtt å måtte svelge for oss som blir stengt ute av disse grunneierene idag.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use, and privacy rules Privacy Policy