Jump to content
IGNORED

Registrering av lovlig kjøpt hagle. Våpenamnesti


Kattugla
 Share

Recommended Posts

1.Jeg har ei gammel hagle kjøpt på lovlig måte hos Lefstad Sport i Trondheim i 1967. Har hatt den i alle år men vet ikke om den er registrert, har ikke noe papir på det. (står oppført i jegerregisteret). Er man selv ansvarlig for å skaffe seg registreringspapirer selv om våpenet er lovlig anskaffet? Selv synes jeg det er myndighetenes ansvar å holde rede på lovlig anskaffede våpen, selv om det er noen år siden det ble anskaffet, ...men tar jeg feil her? Hvordan går jeg i så fall fram for å få det registrert, omstendelig prosedyre?

2. Bror min har et gammelt salonggevær kjøpt (på lovlig måte) på 1960-tallet. Er det registreringsplikt på dette?

Link to comment
Share on other sites

1. oktober 1990 for å være pirkete... 8)

Sorry :wink:

Men det var presisert som eit sirka år...

Anyway, broren til trådstarter må stikke innom eit politikammer eller ei våpenforretning å

skaffe seg eit våpensøknadsskjema. Veit ikkje om han må betale våpengebyr når det registreres

under amnestiperioda, men det kan sikkert nokon andre her inne svare på.

Ellers får du sikkert svar på dette forumet: www.kammeret.no

Link to comment
Share on other sites

Hagler anskaffet før 1991 (eller deromkring?) kan fortsatt eies uregistrert. Salonggeværet må registreres.

Hvor står det om hagler? Jeg har for meg at den regelen ble forandret for 5-10 år siden.

Broren eier et ulovlig salonggevær, tror han får fler spørsmål enn han liker om han forsøker og registrere det.

Link to comment
Share on other sites

PS: Resultatet av å ikkje registere salonggeværet er nok enda verre da politiet har fått

relativt vide fullmakter til å straffe folk som har ulovlege våpen etter at amnestiperioda

er over. Dvs inndragning av alle våpen, registrerte og uregistrerte, bøter og fengsel.

Alle våpeneigarar er kriminelle inntil det motsatte er bevist og litt til.... :wink:

Link to comment
Share on other sites

Kva er ellers vitsen med eit amnesti?

Amnesti kan være å få levere våpenet for destruksjon-og bare det- uten å bli straffet.

Så tok jeg vel feil da, men jeg vil fortsatt ha en link så jeg kan lese det med egne øyne. (Har en hagle som jeg kjøpte på 80-tallet, og som fortsatt er uregistrert...)

Link to comment
Share on other sites

Fra våpenloven:

§ 7. Den som vil kjøpe eller på annen måte erverve skytevåpen eller våpendeler, må ha tillatelse fra politimesteren.

Tillatelse gis av politimesteren på søkerens bosted eller - hvis søkeren ikke har bopel i riket - av politimesteren på oppholdsstedet.

Tillatelse kan bare gis edruelige og pålitelige personer som har behov eller annen rimelig grunn for å ha skytevåpen, og som ikke av særlige grunner kan ansees som uskikket til det.

Tillatelse kan ikke gis til person under 18 år. Unntak kan i særskilte tilfeller gjøres for person under 18 år men over 16 år, der våpen kan oppbevares av verge eller annen person som fyller de alminnelige krav til tillatelse. Tillatelse til å erverve revolver eller pistol eller til deler av slike våpen gis ikke til personer under 21 år. Kongen kan også fastsette høyere aldersgrense for andre arter skytevåpen og våpendeler, likevel ikke over 21 år. Erverves skytevåpen eller våpendeler ved arv, kan vedkommende politimester dispensere fra aldersgrensebestemmelsene på de vilkår han finner nødvendig i hvert enkelt tilfelle.

Søknad fra umyndig må være tiltrådt av verje.

Kongen kan gi forskrifter om skytterorganisasjoners og andre juridiske personer erverv av skytevåpen og våpendeler.

Endret ved lover 23 juni 1978 nr. 69, 5 juni 1998 nr. 35.

§ 8. Enhver som vil eie eller inneha skytevåpen, skal ha tillatelse fra politimesteren (våpenkort). Bestemmelsene i § 7 annet-sjette ledd gjelder tilsvarende. For tillatelsen kan det settes som vilkår at adgangen etter § 11 til å overlate våpenet til andre ikke skal gjelde.

Når særlige forhold tilsier det kan tillatelse gis for et bestemt tidsrom.

Den som vil foreta en vesentlig endring av et skytevåpens karakter eller beskaffenhet, eller som eier eller innehar skytevåpen som er vesentlig endret, må ha tillatelse fra politimesteren. Dette gjelder også skytevåpen som er nevnt i § 5.

Endret ved lover 23 juni 1978 nr. 69, 5 juni 1998 nr. 35.

Link to comment
Share on other sites

Hei

Hadde selv en hagle som jeg kjøpte brukt på 90 tallet en gang. Tidligere eier hadde byttet til seg hagla mot et kamera, og den var selvsagt ikke registrert.

For noen år siden var en selger lite villig til å selge meg ammo til hagla, og mente jeg måtte ha våpenkort for å få kjøpt. Da ruslet jeg en tur innom det lokale lensmannskontoret for å høre hvordan det var å få registrert hagla.

Hos lensmannen fikk jeg et skjema som skulle fylles ut, og så tok jeg med hagla inn noen dager senere og fikk ført opp vpn. nr og slikt. Dermed stod jeg der med våpenkort og registrert hagle. Prosessen var enkel og grei. Jeg husker ikke om det kostet noe, men det kan uansett ikke ha vært mange kronene.

Om det er nødvendig eller ikke blir vel opp til den enkelte å vurdere om ikke det er lovpålagt. Selv syntest jeg det var greit, siden jeg da slipper eventuelle spørsmål og forklaringer i fremtiden.

Link to comment
Share on other sites

Rundskriv G-36/00 sier:

"Gebyr ved etterregistrering av uregistrerte lovlig ervervede haglegeværer.

I forbindelse med de seneste endringer i våpenforskriftene, er det reist spørsmål om det foreligger hjemmel til å kreve gebyr ved etterregistrering av haglegeværer lovlig ervervet før 1. oktober 1990. Uavhengig av dette finner departementet det uheldig at frivillig registrering av ellers ikke registreringspliktige hagler skal belastes med gebyr, samtidig som det i enkelte distrikter er etablert en prøveordning med gebyrfri etterregistrering av hagler.

Justisdepartementet bestemmer etter dette at det ikke skal tas gebyr ved etterregistrering av hagler som er lovlig ervervet før 1. oktober 1990. Det som er uttalt om gebyr i departementets rundskriv G-80/90 av 4. september 1990 pkt. 2 tredje ledd siste punktum, faller således bort."

Springsteen: Dette er ikkje lova som du ser men eit rundskriv som klargjør lova. Sitatet "frivillig registrering av ellers ikke registreringspliktige hagler" forklarer vel det meste? Berre behold hagla di frå 80-tallet uregistrert med god samvittighet.

Ut ifrå dette kan man vel også anta at broren til trådstarter må betale for å registrere salonggeværet siden han er plikta å registrere (eller plombere/destruere) det. Årsaken til at uregistrerte og lovleg erverva hagler frå før 1. Oktober 1990 er fritatt våpengebyr er sjølvsagt at ellers hadde ingen kasta bort fleire hundre kroner på å registrere hagla når det er lovleg å behalde den uregistrert.

Svartkjel: Det skal ikkje være nødvendigt med våpenkort for å kjøpe ammunisjon så lenge du har jegerkortet.

Link to comment
Share on other sites

Svartkjel: Det skal ikkje være nødvendigt med våpenkort for å kjøpe ammunisjon så lenge du har jegerkortet.

Jeg er klar over dette. Det var tydeligvis ikke selgeren i sportsbutikken... Det nyttet ikke at jeg viste frem jegeravgiftskortet og diskuterte både lenge og vel. Med til historien hører at jeg gikk til nabobutikken og handlet der.

Link to comment
Share on other sites

Takk.

Og her er link til politiets side om saken:

http://www.politi.no/portal/page?_pageid=34,49010&_dad=portal&_schema=PORTAL&articles2_mode=details&articles2_articleId=75551&articles4_articleId=75551&uicell=uicell05&orgUnitId=

Det jeg lurer litt på er hvordan noen kan protestere om jeg kjøper hagle i dag og sier at jeg har hatt den i 20 år?

(Forutsatt at den ikke er ny så klart...)

Link to comment
Share on other sites

Jeg ville ikke ha registrert hagla uansett om det er aldri så gratis. Hvorfor ta sjansjer??Er det noen her som har hørt om politikere som holder det de lover ?? Ikke jeg heller.

Akkurat nå sier de at "om dere nå er greie og etter-registrerer frivillig de gamle haglene deres, så lover vi at dette ikke vil slå negativt ut med hensyn til våpengarderoben på 6 våpen". For å gjøre dette nå , må man faktisk stole på en politikers ord. Så dum er jeg ikke. Når det blir ulovlig å eie en uregistrert hagle, så skal jeg vurdere å registrere den, men ikke før.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

 • Similar Content

  • By Boganis
   Symboler/ikoner til bruk i Alpha GPS/hundepeil (og jeg formoder andre Garmin GPSer som har farveskjerm) og PC-programvaren Garmin BaseCamp.
   Av en eller annen uutgrunnelig årsak er det slik at symbolene kun synkroniseres mellom GPS'en og BaseCamp om de er navngitt som følgende:
   I GPS'en må alle symbolene hete: Custom * (eks. Custom 0, Custom 1, Custom 2, Custom 11, Custom 55 etc.)
   Tilsvarende symbol på PC'n må hete: 00* eller 0** (eks. 000, 001, 002, 011, 055).
   Dette tok det meg evigheter å finne ut av. Først la jeg 00* filene på både GPS og  i PC'en, men da synkronisertes ikke symbolene mellom enhetene og en fikk kjedelige prikksymboler under overføringer. Men når jeg fant ut at de skulle ha ulike navn på de to enhetene gikk synkronisering av symboler brillefint!
   Således ligger symbolene som skal overføres til GPS'en i mappen "IkonerTilAlpha"  
   Koble GPSen til PC via USB-kabelen og legg symbolene i mappen:
   Garmin >  CustomSymbols
   Altså kun ikonene, ikke selve TilAlpha-mappen.
   Ikonene til bruk i BaseCamp på PC'n, ligger i mappen "IkonerTilBaseCamp"  
   Om man vil benytte ikonene i Garmins BaseCamp legger man ikonene i mappen:
   Denne PCen > Dokumenter > Min Garmin > Tilpassede veipunktsymboler
   Altså kun ikonene, ikke selve TilBaseCamp-mappen.
   Om ikke mappen: Min Garmin og/eller: Tilpassede veipunktsymboler   finnes må disse mappene skapes. Mappen: Tilpassede veipunktsymboler   må ligge under mappen: Min Garmin.
   Om noen skulle være interessert i å lave egne symboler gjelder følgende:
   Symbolfilene må være i 24-bit Windows bitmap format (*.bmp)
   Symbolene må være 32x32 piksler
   For å få deler av symboler transparente benyttes fargen magenta (RGB: 255, 0, 255)
   Det kan se ut som det kun er mulig å ha 56 Custom Symbols. Jeg har ikke funnet ut hvordan det er mulig å overskride denne grensen.
   Veipunktene er lavet av undertegnede, og ifall det skulle være tvil om hva de forestiller kommer det her en beskrivelse:
   000 Tiur
   001 Røy
   002 Orrhane
   003 Orrhøne
   004 Lirype
   005 Fjellrype
   006 Jerpe, hann
   007 Jerpe, hunn
   008 Jerpe, hann (variant)
   009 Rugde
   010 Ringdue
   011 Fasan
   012 Rapphøne
   013 Skjære
   014 Kråke
   015 Nøtteskrike
   016 Stokkand, hann
   017 Grågås
   018 Ærfugl, hann
   019 Krikkand, hann
   020 Krikkand, hunn (kan vel benyttes til de fleste hunnvarianter?)
   021 Brunnakke
   022 Kanadagås
   023 Mandarinand Om noen skyter en, la meg vite hvordan de smaker!
   024 Hare
   025 Rev
   026 Bever
   027 Rådyr
   028 Elg
   029 Hjort
   030 Rein
   031 Dåhjort
   032 Villsvin
   033 Bjørn
   034 Muflon
   035 Grevling
   036 Røyskatt
   037 Ekorn
   038 Mink
   039 Mår
   040 Mårhund
   041 Gaupe
   042 Jerv
   043 Ulv
   044 Stensopp
   045 Svart trompetsopp
   046 Spissmorkel
   047 Kantarell
   048 Traktkantarell
   049 Tyttebær
   050 Blåbær
   051 Multe
   052 Bringebær
   053 Bjørnebær
   054 Markjordbær
   055 Slåpe

   Jeg jakter både i Sverige og Norge, derfor finnes det arter med som ikke nødvendigvis er jaktbare i begge land, men kun ett. Så sjekk jaktbarheten/jakttidene først!
   Beste hilsener,
   Thomas Risan
   thomas.risan(alfakrøll)gmail.com
   Tilpassede veipunktsymboler ver. 2.1.zip
  • By tobhar02
   Nå har det seg slik at jeg og en kompis har snakket mye om å ta en lengre tur i villmarka i Kanada. Det vi sliter med, er å finne ut av hva vi bør ha som budsjett på en slik tur. Hva trenger vi av papirer, priser på flytransport, lisenser for jakt og fiske, ca pris på tur totalt? evt andre ting vi bør tenke på. Andres erfaringer innenfor tur i Kanada generelt (jakt, fiske, reise, utstyr)
   Vi er fortsatt ganske tidlig i planleggingsfasen så vi er også åpne for forslag når det kommer til områder
  • By Tommy82
   Hei.
   Er det noen som har tips om rypeterreng med hytte for 4-6 jegere neste sesong?
   Hvor i børgefjell ville dere hatt «base» for en 5 dagers jakttur?
   veit inatur, røyrvik fjellstyre og visit børgefjell har noen tilbud, men om det finnes noe annet, eller generelle tips, så mottas de med takk🙂🙂 skitt jakt alle sammen
  • By AmundJS
   Hei, er det noen her som vet om forskjellige typer pakkrammesekker? Idag har jeg en Bergans PowerFrame 3810 og er storfornøyd med den, men kan trenge en mindre sekk. Helst rundt 60-80L men med en ramme med visse detaljer som PowerFrame har. For eksempel så er jeg avhengig av disse rørene som stikker opp av ramma, da disse brukes til å bære rifle, ekstra bagger, poser, og mye annet. Vil gjerne også ha en L-formet ramme, da det gjør det mye lettere å pakke vedsekker/bensinkanner osv men L-ramme er ikke et "must".
   Jeg har sett en del på Norrøna Reconpack, men denne er også for stor og for dyr, har også sett på Eberlestock sin Mainframe men denne mangler disse to knaggene. 
   Eventuelt noen som har prøvd seg på å lage en annen sekkepose til PowerFrame? eller vet om en type sekk som lett kan festes på ramma uten å bli ubehaglig på grunn av stropper som festes på tvers av skulderremmer/ryggen? 
   Jeg setter stor pris på alle forslag og hjelp  
  • By Iren Hansen
   Jeg har kun litt erfaring med storviltjakt og trenger råd og tips på hvilke tradisjoner som brukes for å sikre at man får riktig møring? Hvis til eksempel mørningstermometeret mitt går i stykker, er det metoder for å se om kjøttet er ferdig mørnet? 
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use, and privacy rules Privacy Policy