Jump to content

Registrering av lovlig kjøpt hagle. Våpenamnesti


Kattugla

Recommended Posts

1.Jeg har ei gammel hagle kjøpt på lovlig måte hos Lefstad Sport i Trondheim i 1967. Har hatt den i alle år men vet ikke om den er registrert, har ikke noe papir på det. (står oppført i jegerregisteret). Er man selv ansvarlig for å skaffe seg registreringspapirer selv om våpenet er lovlig anskaffet? Selv synes jeg det er myndighetenes ansvar å holde rede på lovlig anskaffede våpen, selv om det er noen år siden det ble anskaffet, ...men tar jeg feil her? Hvordan går jeg i så fall fram for å få det registrert, omstendelig prosedyre?

2. Bror min har et gammelt salonggevær kjøpt (på lovlig måte) på 1960-tallet. Er det registreringsplikt på dette?

Link to comment
Share on other sites

Annonse
1. oktober 1990 for å være pirkete... 8)

Sorry :wink:

Men det var presisert som eit sirka år...

Anyway, broren til trådstarter må stikke innom eit politikammer eller ei våpenforretning å

skaffe seg eit våpensøknadsskjema. Veit ikkje om han må betale våpengebyr når det registreres

under amnestiperioda, men det kan sikkert nokon andre her inne svare på.

Ellers får du sikkert svar på dette forumet: www.kammeret.no

Link to comment
Share on other sites

Hagler anskaffet før 1991 (eller deromkring?) kan fortsatt eies uregistrert. Salonggeværet må registreres.

Hvor står det om hagler? Jeg har for meg at den regelen ble forandret for 5-10 år siden.

Broren eier et ulovlig salonggevær, tror han får fler spørsmål enn han liker om han forsøker og registrere det.

Link to comment
Share on other sites

PS: Resultatet av å ikkje registere salonggeværet er nok enda verre da politiet har fått

relativt vide fullmakter til å straffe folk som har ulovlege våpen etter at amnestiperioda

er over. Dvs inndragning av alle våpen, registrerte og uregistrerte, bøter og fengsel.

Alle våpeneigarar er kriminelle inntil det motsatte er bevist og litt til.... :wink:

Link to comment
Share on other sites

Kva er ellers vitsen med eit amnesti?

Amnesti kan være å få levere våpenet for destruksjon-og bare det- uten å bli straffet.

Så tok jeg vel feil da, men jeg vil fortsatt ha en link så jeg kan lese det med egne øyne. (Har en hagle som jeg kjøpte på 80-tallet, og som fortsatt er uregistrert...)

Link to comment
Share on other sites

Fra våpenloven:

§ 7. Den som vil kjøpe eller på annen måte erverve skytevåpen eller våpendeler, må ha tillatelse fra politimesteren.

Tillatelse gis av politimesteren på søkerens bosted eller - hvis søkeren ikke har bopel i riket - av politimesteren på oppholdsstedet.

Tillatelse kan bare gis edruelige og pålitelige personer som har behov eller annen rimelig grunn for å ha skytevåpen, og som ikke av særlige grunner kan ansees som uskikket til det.

Tillatelse kan ikke gis til person under 18 år. Unntak kan i særskilte tilfeller gjøres for person under 18 år men over 16 år, der våpen kan oppbevares av verge eller annen person som fyller de alminnelige krav til tillatelse. Tillatelse til å erverve revolver eller pistol eller til deler av slike våpen gis ikke til personer under 21 år. Kongen kan også fastsette høyere aldersgrense for andre arter skytevåpen og våpendeler, likevel ikke over 21 år. Erverves skytevåpen eller våpendeler ved arv, kan vedkommende politimester dispensere fra aldersgrensebestemmelsene på de vilkår han finner nødvendig i hvert enkelt tilfelle.

Søknad fra umyndig må være tiltrådt av verje.

Kongen kan gi forskrifter om skytterorganisasjoners og andre juridiske personer erverv av skytevåpen og våpendeler.

Endret ved lover 23 juni 1978 nr. 69, 5 juni 1998 nr. 35.

§ 8. Enhver som vil eie eller inneha skytevåpen, skal ha tillatelse fra politimesteren (våpenkort). Bestemmelsene i § 7 annet-sjette ledd gjelder tilsvarende. For tillatelsen kan det settes som vilkår at adgangen etter § 11 til å overlate våpenet til andre ikke skal gjelde.

Når særlige forhold tilsier det kan tillatelse gis for et bestemt tidsrom.

Den som vil foreta en vesentlig endring av et skytevåpens karakter eller beskaffenhet, eller som eier eller innehar skytevåpen som er vesentlig endret, må ha tillatelse fra politimesteren. Dette gjelder også skytevåpen som er nevnt i § 5.

Endret ved lover 23 juni 1978 nr. 69, 5 juni 1998 nr. 35.

Link to comment
Share on other sites

Hei

Hadde selv en hagle som jeg kjøpte brukt på 90 tallet en gang. Tidligere eier hadde byttet til seg hagla mot et kamera, og den var selvsagt ikke registrert.

For noen år siden var en selger lite villig til å selge meg ammo til hagla, og mente jeg måtte ha våpenkort for å få kjøpt. Da ruslet jeg en tur innom det lokale lensmannskontoret for å høre hvordan det var å få registrert hagla.

Hos lensmannen fikk jeg et skjema som skulle fylles ut, og så tok jeg med hagla inn noen dager senere og fikk ført opp vpn. nr og slikt. Dermed stod jeg der med våpenkort og registrert hagle. Prosessen var enkel og grei. Jeg husker ikke om det kostet noe, men det kan uansett ikke ha vært mange kronene.

Om det er nødvendig eller ikke blir vel opp til den enkelte å vurdere om ikke det er lovpålagt. Selv syntest jeg det var greit, siden jeg da slipper eventuelle spørsmål og forklaringer i fremtiden.

Link to comment
Share on other sites

Rundskriv G-36/00 sier:

"Gebyr ved etterregistrering av uregistrerte lovlig ervervede haglegeværer.

I forbindelse med de seneste endringer i våpenforskriftene, er det reist spørsmål om det foreligger hjemmel til å kreve gebyr ved etterregistrering av haglegeværer lovlig ervervet før 1. oktober 1990. Uavhengig av dette finner departementet det uheldig at frivillig registrering av ellers ikke registreringspliktige hagler skal belastes med gebyr, samtidig som det i enkelte distrikter er etablert en prøveordning med gebyrfri etterregistrering av hagler.

Justisdepartementet bestemmer etter dette at det ikke skal tas gebyr ved etterregistrering av hagler som er lovlig ervervet før 1. oktober 1990. Det som er uttalt om gebyr i departementets rundskriv G-80/90 av 4. september 1990 pkt. 2 tredje ledd siste punktum, faller således bort."

Springsteen: Dette er ikkje lova som du ser men eit rundskriv som klargjør lova. Sitatet "frivillig registrering av ellers ikke registreringspliktige hagler" forklarer vel det meste? Berre behold hagla di frå 80-tallet uregistrert med god samvittighet.

Ut ifrå dette kan man vel også anta at broren til trådstarter må betale for å registrere salonggeværet siden han er plikta å registrere (eller plombere/destruere) det. Årsaken til at uregistrerte og lovleg erverva hagler frå før 1. Oktober 1990 er fritatt våpengebyr er sjølvsagt at ellers hadde ingen kasta bort fleire hundre kroner på å registrere hagla når det er lovleg å behalde den uregistrert.

Svartkjel: Det skal ikkje være nødvendigt med våpenkort for å kjøpe ammunisjon så lenge du har jegerkortet.

Link to comment
Share on other sites

Svartkjel: Det skal ikkje være nødvendigt med våpenkort for å kjøpe ammunisjon så lenge du har jegerkortet.

Jeg er klar over dette. Det var tydeligvis ikke selgeren i sportsbutikken... Det nyttet ikke at jeg viste frem jegeravgiftskortet og diskuterte både lenge og vel. Med til historien hører at jeg gikk til nabobutikken og handlet der.

Link to comment
Share on other sites

Takk.

Og her er link til politiets side om saken:

http://www.politi.no/portal/page?_pageid=34,49010&_dad=portal&_schema=PORTAL&articles2_mode=details&articles2_articleId=75551&articles4_articleId=75551&uicell=uicell05&orgUnitId=

Det jeg lurer litt på er hvordan noen kan protestere om jeg kjøper hagle i dag og sier at jeg har hatt den i 20 år?

(Forutsatt at den ikke er ny så klart...)

Link to comment
Share on other sites

Jeg ville ikke ha registrert hagla uansett om det er aldri så gratis. Hvorfor ta sjansjer??Er det noen her som har hørt om politikere som holder det de lover ?? Ikke jeg heller.

Akkurat nå sier de at "om dere nå er greie og etter-registrerer frivillig de gamle haglene deres, så lover vi at dette ikke vil slå negativt ut med hensyn til våpengarderoben på 6 våpen". For å gjøre dette nå , må man faktisk stole på en politikers ord. Så dum er jeg ikke. Når det blir ulovlig å eie en uregistrert hagle, så skal jeg vurdere å registrere den, men ikke før.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use, and privacy rules Privacy Policy