Jump to content

Test av seks vindluer på vinterstid


Henrik

Ett av testkriteriene for luene i testen er har vært å vurdere deres funksjonalitet, noe som omfatter en vurdering om de oppfyller sitt formål. Vindluer skal beskytte hodet mot vind og dermed isolere og beskytte utsatte steder på hodet, som panne, ører og nakke. Svakheten til de fleste luene er at de ikke beskytter ørene godt nok mot kald vind.

Testens vindluer besto av tre allroundere og tre andre som i større grad skilte seg fra hverandre hvor de har andre egenskaper og snevre bruksområder. Testens soleklare vinner er Klättermusen Mysse 2.0 hvor fokus på detaljer, funksjonalitet og anvendelige bruksområde klart skiller seg fra de øvrige luene i testen.

Testen tar for seg bruk av vindluer til på vinterstid og vurderingene er knyttet opp mot vindluenes funksjonalitet på denne årstiden. Utvalget av vindluene i testen baserer seg på de leverandørene som rakk å sende inn luer tidsnok og deres villighet til å la deres produkter bli testet.

Dersom det blir til at vi velger å teste flere vindluer neste vintersesong vil vi oppdatere denne artikkelen med disse luene da.

large.classic_mountain_cap_black.jpg.e73large.web_image-alaska-mountain-cap-.jpglarge.bergans-storen-mountain-hat.jpg.87large.Mysse.jpg.4758feac33507756e2551a89large.56ba831b9a7ac_Sealskinzwinterhat.jlarge.56ba831be32a2_sealskinz-thermal-walarge.56ba7320befc9_Hrkilavicent.jpg.1ea

 Produkt
 Bergans Storen Mountain Hat levert av  Bergans
 Veil pris kr. 500
 Härkila Visent Cap levert av
 Härkila
 Veil pris kr. 899
 Lowe Alpine Mountain Cap levert av
 Equip Outdoor Technology
 Veil pris kr. 499
 Klättermusen Mysse 2.0 levert av  Klättermusen
 Veil. pris kr. 700
 Sealskinz Thermal Waterproof Cap
 levert av Wenaas Nordic
 Veil pris. kr. 599
 Sealskinz Winter Hat levert av
 Wenaas Nordic
 Veil pris kr. 449

 Testpersoner
 @Anders Eriksen
 @Henrik

 Testkriterier

  • Brukervennlighet
  • Funksjonalitet
  • Sikkerhet
  • Pris

Testforhold
Luene er testet under variert friluftsliv på vinterstid, og temperaturen har variert mellom 5 °C og -25 °C. Luene er testet i ulikt omfang hva gjelder temperaturer og vind. Luene er ikke testet (ikke brukt) når det har vært klart at lua ikke kunne brukes under temperatur- og værforholdene. Dette kan være at det har vært for kaldt eller for mye vind, som i værste fall kunne ført til skader.

Vurdering
Formålet med sammenligningstesten har vært å se i hvilken grad vindluene har oppfylt formålet sitt med vindtetthet og hvor godt de beskytter mot vind. Spesielt kan øre og panne være utsatt for vind og det er derfor viktig at vindlua rekker et godt stykke ned i panna og dekker ørene ved å sitte tett inntil. 

Et av kriteriene for testen er brukervennligheten på lua, herunder justeringsmulighetene vindluene har. Alle luene i testen unntatt Härkila Visent Cap har en eller annen form for strammemulighet i bakhodet med strikk, borrelås eller spenne.

large.bergans-storen-mountain-hat.jpg.4e
Bergans Storen Mountain Hat
Levert av Bergans
Veiledende pris kr. 500
Fjellforumvekt: 32 g
Les mer om lua her

Bergans Storen Mountain Hat kommer i 3-lags Dermizax og er ikke fôret. På grunn av at den ikke har noen form for fôr egner den seg til bruk hvor det er høyt aktivitetsnivå eller under mildere temperaturer. Ettersom den ikke er isolert kan det være en mulighet å bruke denne lua over en annen. På grunn av at lua ikke er fôret kommer det mer luft til rundt ørene når det ikke benyttes lue under denne. Lua rekker relativt langt ned i nakken. På grunn av mangel på fôr i lua vil det være hensiktsmessig å benytte seg av en ekstra hals, eventuelt høy krage på mellombekledningen dersom det ikke benyttes ekstra lue under.

Som noen av de andre vindluene i testen, har ikke denne lua brem eller knapp for å feste bremmen. Knapper har ofte en tendens til å skape et ubehagelig press i panna, spesielt i de tilfellene hvor det benyttes hodelykt i kombinasjon med lua. Dette gjør at denne lua egner seg svært godt til å kombinere med hodelykt eller snøbriller.

Strikken i bakhodet sørger for at ørene blir godt tildekket. Til tross for at det ikke følger med noen snor som kan festes under haka, sitter den likevel godt på hodet på grunn av den ene strikken.

Konklusjon
Lua har et snevert anvendelsesområde ettersom den ikke er fôret og passer således godt til personer som er i høy aktivitet og produserer en god del varme, eller der hvor vinden er lav og temperaturen relativt høy. Ved å kombinere vindlua med en annen lue kan vindluas anvendelsesområde økes. Den veiledende prisen på kr. 500 kan nok være passende dersom luas anvendelsesområde oppfyller formålet til det en forbruker ser etter.

large.5720e9012dd92_VisentCap2.jpg.48264large.5720e8fe580b3_VisentCap.jpg.d800f9large.5720e5caae88b_Hrkilavisent.jpg.591
Härkila Visent Cap
Levert av Härkila
Veiledende pris kr. 899
Fjellforumvekt: 136 g
Les mer om lua her

Øreklaffene til Härkila Visent Cap kan trekkes godt rundt ørene og en borrelås sørger for at ørene holdes varme til enhver tid. På dager hvor temperaturen har krøpet ned mot -20 °C har det blitt benyttet balaclava og lua har ikke blitt opplevd som trang. I høyere aktivitet kan lua bli noe varm. Lua vil derfor i det hovedsakelige passe til friluftsliv der hvor aktivitetsnivået er lavt, eller for personer som produserer lite varme. I tilfeller hvor lua blir noe varm er det ingen øvrige justeringsmuligheter for å slippe ut overskuddsvarme med å eksempelvis åpne strammingsmuligheten i bakhodet. Den må derfor tas av hodet eller åpne borrelåsen som sørger for at ørene blir beskyttet.

Ved bruk av hodelykt har den fungert tilfredsstillende til tross for at lua har forholdsvis stor brem. Man vil likevel miste noe av lyset i synsfeltet som følge av den store bremmen.

Dette fører oss over til sikkerheten. Lua har ingen ekstra snor i tilfelle lua skulle bli tatt av vinden. Bremmen har også stor overflate som gjør at vinden kan få bedre tak. Dette kan være kritisk på vinterstid i kalde omgivelser.

Konklusjon
Alt i alt beskytter den godt mot vind og varmer godt på de kaldeste dagene under rolig aktivitetsnivå. Den veiledende prisen på kr. 899 kan virke noe i det dyreste laget ettersom dette er en vindlue. Ettersom lua tross alt har en gore-tex membran gjør prisnivået mer forståelig.

large.Lowe.jpg.521ec5d546a410814ce57a8ealarge.classic_mountain_cap_black.jpg.5bf
Lowe Alpine Mountain Cap
Levert av Equip Outdoor Technology
Veiledende pris kr. 499
Fjellforumvekt: 67 g
Les mer om lua her

Lowe Alpine Mountain Cap er en gjenganger i flere tester og betegnes av mange som en klassiker. Den kan strammes i bakhodet med borrelås og bremmen kan festes til lua med trykknapp i front. Over den delen av knappen som er festet til lua (ikke bremmen) er det lagt på et stoffstykke i polyamid for å forhindre at snø ikke skal feste seg til knappen og gjøre det vanskelig å feste knappen. Dette er imidlertid et lite problem dersom man faktisk ønsker å feste bremmen i dårlig vær, da stoffstykket må trekkes til side for å kunne feste bremmen og dette krever at man må bruke to hender, og med votter er prosessen vanskeligere. Det skal likevel sies at bremmen er formbar slik at den i noen grad kan løftes opp uten å feste den til lua. 

I kombinasjon med holdelykt presses bremmens festemekanisme/knappen inn mot panna og skaper ubehag.

Lua sitter godt på hodet ved at den rekker godt ned i nakken og dekker panna langt på vei, men den dekker ikke begge deler like godt. Det avhenger imidlertid hvor mye lua trekkes ned i nakken eller over panna. Innerstoffet består av myk fleece, noe som også hjelper til med å sitte godt på hodet. Lua har ingen egen snor for å forhindre at lua kan blåse av, men har istedenfor lagt på to hemper som har gjort dette mulig.

Øreflappene dekker godt over ørene, men ikke like godt som Härkila Visent Cap. Dersom man velger å feste på ekstra snor selv, vil man også kunne stramme til ytterligere rundt ørene, slik at ørene blir ytterligere beskyttet for vær og vind.

Konklusjon
Denne lua er en av tre allroundere i testen, og passer godt for den gjennomsnittlige personen. Den utmerker seg ikke spesielt på noen områder hverken negativt eller positivt, men har flere ulike kompromisser for å øke anvendelsesområdet. Dessuten er den veiledende prisen på kr. 499 også en pris som kan forsvares.

large.Mysse.jpg.61f81430f34a0b392dae6873large.Mysse2.jpg.e99e0e982a10c924f5267b4large.Mysse_Ebony.jpg.6318d827e5856800ee
Klättermusen Mysse 2.0
Levert av Klättermusen
Veiledende pris kr. 700
Fjellforumvekt: 89 g
Les mer om lua her

Klättermusen Mysse 2.0 er testens andre allrounder. På denne lua har Klättermusen festet på snor som kan strammes under haka og strammemekanismen i bakhodet er en spenne som enkelt kan håndteres med en hånd med eller uten votter. Med påsydd snor som kan strammes under haka trygger dette sikkerheten. Lua har også en brem, men det er ingen knapp eller annen festemekanisme for bremmen. Istedenfor har Klättermusen gjort bremmen stiv slik at den enkelt kan heves eller senkes, og den holder seg på plass slik du selv ønsker den skal være.

Det er også uproblematisk å kombinere snøbriller og hodelykt. Her skiller den seg positivt ut sammenlignet med Lowe Alpine Mountain Cap og Sealskinz Winter Hat som har knapp til festemekanisme på bremmen som kan skape ubehag i panna når det blir lagt presses på knappen. Ettersom denne lua ikke har knapp som presses inn og bremmen er enkel å håndtere, økes også brukervennligheten og komforten.

Innerfôret består av myk og tøyelig fleece, noe som gjør lua behagelig å ha på hodet. Den skiller seg også positivt ut sammenlignet med de øvrige luene i testen ved at den trekker meget godt over ørene og isolerer dertil bedre. Riktignok ikke like godt som Härkila Visent Cap. Den trekker også godt ned i nakken uten at det går på bekostning av å beskytte panna mot vind.

Konklusjon
Den veiledende prisen til kr. 700 er ikke en urimelig pris ut fra hva du får. Lua hever seg flere hakk over de andre luene til tross for at det er gjort flere kompromisser. Alle de små ekstra detaljene som hever luas brukervennlighet, funksjonalitet og sikkerhet gjør det uproblematisk å forsvare prisen.

large.5720e78d9e718_sealskinz-thermal-wa
Sealskinz Thermal Waterproof Cap
Levert av Wenaas Nordic
Veiledende pris kr. 599
Fjellforumvekt: 95 g
Les mer om lua her

Sealskinz Thermal Waterproof Cap har på samme måte som Härkila Visent Cap en hard og stor brem og innerfôret består av myk fleece. Den kan enkelt med en hånd strammes med en strikk i bakhodet. Når strikken strammes opplever undertegnede at det oppstår et ubehagelig press rundt hodet der hvor strikken går.

Luas konstruksjon oppleves som at den er konstruert som en helt alminnelig caps der det er lagt på ekstra stoff utenpå som skal dekke over ører og nakke. Stoffet som er lagt over capsen og skal beskytte utsatte steder folder seg riktignok over ørene, men sitter ikke inntil ørene. Dette innebærer at kald luft kommer til og isolering av ørene praktisk talt er fraværende. Det er heller ikke noen snor som kan tjene som sikkerhet eller ha den funksjonen at stoffet som er lagt utenpå kan komme tettere inntil ørene ved å stramme.

Lua egner seg ikke særlig til bruk på vinterstid, men kan muligens ha et bruksområde sent på høsten hvor temperaturen begynner å krype ned mot 0 °C på natt og plussgrader på dagtid.

Konklusjon
Lua faller tvers igjennom testen ved bruk på vinterstid og er en gjennomgående skuffelse. En veiledende pris på kr. 599 vil være altfor ut høy fra denne luas egenskaper.

large.5720e7056b9fa_Sealskinzwinterhat.j
Sealskinz Winter Hat
Levert av Wenaas Nordic
Veiledende pris kr. 449
Fjellforumvekt: 64 g
Les mer om lua her

Sealskinz Winter Hat er den tredje allrounderen i testen. De to øvrige er Lowe Alpine Mountain Cap og Klättermusen Mysse 2.0.

På samme måte som Lowe Alpine Mountain Cap har lua en brem som kan festes med en knapp, noe som kan gi et press i panna ved bruk av hodelykt. De samme betraktningene om knapp som festemekanisme til bremmen som ble gjort om Lowe Alpine Mountain Cap kan også gjøres her.

På denne lua er det borrelås som brukes for å velge hvor hardt lua skal sitte på hodet sammenlignet med Lowe Alpine Mountain Cap, og har ingen betydning når luene sammenlignes. I motsetning til de to andre allrounderne (Lowe Alpine og Klättermusen Mysse 2.0) har ikke denne lua snor eller mulighet til å feste på ei snor. Dette kunne vært nyttig, spesielt når det gjelder sikkerhet, men også muligheten for å få dekket til ørene ytterligere.

Luas innerstoff består av myk fleece og gjør at den er behagelig å ha på hodet. Lua dekker godt over ørene og sitter relativt godt inntil, spesielt om man sammenligner den med Sealskinz Thermal Waterproof Cap. Sammenligner man lua med Lowe Alpine Mountain Cap og Klättermusen Mysse 2.0 isolerer og dekker denne lua hakket mindre enn Lowe Alpine Mountain Cap, men i liten grad. Som allerede nevnt ville det vært hensiktsmessig å ha ei snor under haka slik at sikkerheten styrkes, og at isolasjonsevnen er bedre.

Konklusjon
Denne lua er et godt alternativ til Lowe Alpine Mountain Cap, men kommer likevel litt svakere ut. Dette er fordi sikkerheten og isolasjonsevnen over ørene kunne vært bedre. Det fordelaktige er at Sealskinz Winter Hat har en veiledende pris på kr. 449 sammenlignet med Lowe Alpine Mountain Cap som har en pris på kr. 499.

Hovedkonklusjon
Det er Lowe Alpine Mountain Cap, Klättermusen Mysse 2.0 og Sealskinz Winter Hat som kan kalles for allroundere og dermed har størst bruksområde til ulike aktiviteter. Bergans Storen Mountain Hat har et relativt snevert bruksområde og passer best i bruk hvor aktivitetsnivået er høyt. Härkila Visent Cap skiller seg ut ved at den passer best til aktiviteter som har et lavt aktivitetsnivå i kalde omgivelser. Sealskinz Thermal Waterproof Cap har lite å gjøre på fjellet vinterstid under kalde omgivelser med mye vind og kulde, men den kan muligens være et greit hodeplagg på høsten.

Det er Klättermusen Mysse 2.0 som trekker det lengste strået i denne testen. Lua er definitivt den mest allsidige og har de beste egenskapene som en vindlue bør ha på vinterstid i fjellet.

Dette skjedde med produktene etter endt test
Luene har forskjellige leverandører og det står derfor hva som skjer med de enkelte luene i hver enkeltartikkel om de enkelte luene.


  • Like 9User Feedback

Recommended Comments

Vi setter for øvrig pris på innspill fra forbrukere om det er noe sammenligningsartikkelen mangler, eller om det er noen som vurderer produktene annerledes enn det vi har gjort. Leverandørene inviteres også til å kommentere under forutsetning av at kommentarene knytter seg til saksopplysninger om produktet eller noe som mangler. I disse tilfellene må det tydelig fremgå hvilken leverandør som uttaler seg.

Vi ser i hvert fall at vi med fordel kunne tatt flere bilder av produktene i bruk og er noe vi uansett tar med oss videre.

Kommentarer om tester vi foretar vil også bidra til at vi kan utvikle oss og at vi leverer enda bedre kvalitet på testene i tiden fremover.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Om Bergans' Storen skriver dere at siden den er ufôret, så kan den fungere under annen lue. Er ikke poenget med denne akkurat motsatt? At den er vindtett og kan brukes utenpå annen lue? Sånn har i alle fall jeg brukt den, og det er den veldig bra til.. 

Link to comment
Share on other sites

Den 6.5.2016 at 10.10, Lompa skrev:

Om Bergans' Storen skriver dere at siden den er ufôret, så kan den fungere under annen lue. Er ikke poenget med denne akkurat motsatt? At den er vindtett og kan brukes utenpå annen lue? Sånn har i alle fall jeg brukt den, og det er den veldig bra til.. 

Det stemmer. Det er en skrivefeil som har sneket seg med.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Her er svaret fra Klattermusen:
We no longer producing the Mysse, instead we have the Rimfaxe hat that has the same shape as the Mysse but with a slight change in materials. The Rimfaxe is also a bit smaller in size than the Mysse. Have a good day 🙂

http://www.klattermusen.com/men/accessories/rimfaxe-cap-storm_-blue

The Rimfaxe cap was created out of our desire for a warm, but more breathable alternative to a regular cap.

Link to comment
Share on other sitesJoin the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


Annonse


×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use, and privacy rules Privacy Policy