Jump to content

Rømt oppdrettslaks


Kjell Iver

Recommended Posts

Leste akkurat en artikkel i Vg angående rømt oppdrettslaks

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=510262

De fikk altså 66000 i bot for 10 laks.

Så vidt jeg har fått med meg rømmer det ca 1 million laks hvert år fra norsk oppdrettsnæring. Ut i fra slike bøtelegginger må det her være en mulighet for å skaffe inntekter til statskassen... :roll:

Skal vi se... 6600 kroner pr laks, ganger 1 000 000 skulle bli 6,6 milliarder kroner. Hadde det bare vært så vel!

Nå er systemet slik at man nå ikke akkurat oppfordrer folk til å melde fra om rømning igjen, men allikevel. Jeg synes boten er på sin plass - det var på tide!

Hva synes dere? Er oppdrettslaksen en velsignelse eller en forbannelse?

Link to comment
Share on other sites

Annonse

Statskassen renner over av penger, tror ikke det er plass til mer der...

Den helsemessige gevinsten med å spise oppdrettslaks er større enn ved å ikke spise den, og sånn sett mer en velsignelse enn forbannelse. Det samme gjelder for økonomien, arbeidsplasser og eksporten. For retningssansen til laksen er den en forbannelse. Det kommer an på hvordan du stiller spørsmålet :roll:

Link to comment
Share on other sites

Jeg vet ikke om den helsemessige gevinsten ved å spise denne fisken er så stor. Om man søker litt på nettet og holder seg unna sider som er sponset av oppdrettsnæringen vil man fort komme over artikler som setter store spørsmålstegn ved kvaliteten på norsk laks. Det var ikke uten grunn at importen ble stoppet til Russland i lang tid.

Laks som vi før regnet som en delikatesse er blitt hverdagsmat, og ofte har jeg blitt skuffet når jeg får det servert. Den smaker ikke laks lenger.

Jeg synes det er merkelig at oppdretterne kan få fortsette som de gjør år etter år uten at de selv tar affære. Det må jo være dårlig butikk så lenge de mister all denne fisken. Det er jo svært tragisk for vanlig laks all den tid det rømmer flere fisk enn det gyter på normalt vis. Og nå gjør de den samme tabben med torsken.

Oppdrett på land hadde vært tingen!

Link to comment
Share on other sites

Statskassen renner over av penger, tror ikke det er plass til mer der...

Den helsemessige gevinsten med å spise oppdrettslaks er større enn ved å ikke spise den, og sånn sett mer en velsignelse enn forbannelse. Det samme gjelder for økonomien, arbeidsplasser og eksporten. For retningssansen til laksen er den en forbannelse. Det kommer an på hvordan du stiller spørsmålet :wink:

Jeg vet om en forbannelse til: Laks spiser ikke luft. Laks spiser fisk. For å produsere laksefor drives det rovdrift på enkelte "unyttige" fiskearter.

Link to comment
Share on other sites

Oppdrettslaks er helt klart en forbannelse. Risikoen for at oppdrettslaks kan utrydde villaks i enkelte elver i nær framtid er altfor stor.

Å spise oppdrettslaks er vel heller ikke sunt iforhold til villaks. Rødfargen til oppdrettslaks er tilsettningsstoffer i fiskefôret som gir fisken kunstig rødt kjøtt.

Men du skal vite det fuglehunden at bikkja perfekt i pelsen etter å ha spist laksefor et par uker. Verd å prøve.

Link to comment
Share on other sites

Hvorfor handelen med Russland er sterkt redusert vet du ikke noe om Kjiver, tror du at kvaliteten på produktet er årsaken så er du på ville veier...
Jeg vet ikke noe om dette nei, men har i gjennom år fulgt denne bransjen og lagt merke til at kritiske røster blir strupet ganske så fort. Det eneste som gjelder er store volum og store markedsandeler. Det er ikke uten grunn at denne kyniske bransjen gang etter gang er blitt stengt ute fra ymse markeder grunnet "påstander om dumping av pris", dårlig kvalitet osv.

Les denne gode artikkelen om laksekvalitet og russerne:

http://www.abcnyheter.no/node/33495

Kanskje jeg ikke var på så ville veier allikevel..

Link to comment
Share on other sites

Kjiver, stemte dette ville all eksport til Russland stoppe opp av seg selv. Jeg har kontakt med flere eksportfirmaer gjennom jobb og vet litt om dette, og kan røpe såpass at hovedårsaken er Russiske myndigheters ønske om å rydde opp og få oversikt i en næring der det har skjedd ting i hytt og pine. Mens det før fantes en bråtemasse importører finnes det nå bare igjen en håndfull importører. Og ifølge de som jobber i Norsk eksportnæring er det nå helt andre og langt mer "seriøse" forhold enn tidligere. Problemet nå, uten at det har noe med denne saken å gjøre, er at de har flyttet den "useriøse" delen opp til organer over den Russiske importnæringen. For det er fortsatt slik i Russland at kontantstrømmer har en tendens til å følge etter makt og innflytelse...

Det er ingenting som tyder på at Norsk eksport til Russland ikke vil ta seg opp igjen. Når ting nå setter seg, og markedet etterspør produktene vil eksporten igjen komme.

Link to comment
Share on other sites

En annnen ting man bør merke seg er at forskning viser at fettet i oppdrettsfisk ikke hovedsakelig er omega 3, men omega 6. Det er pga at foret vi gir dem ikke er godt nok og fisken klarer ikke å danne det viktige omega 3 fettet. Kraftfor, korn,mais eller hva det nå er de fores med er grunnleggende feil for for fisken, akkurat som det er for kua. Det samme gjelder der, det er stor forskjell på fettet (og melken) fra en vanlig ku og en økologisk fostret ku som ikke spiser kraftfor. Eller en elg eller bison for den saks skyld.

Helsetilsynet osv maner oss til å spise mer laks og feit fisk for å få i oss nok omega 3 fett men så viser det seg nesten umulig fordi fisken er ødelagt.

Frossen fisk som garantert kommer fra havet er det beste.

Har ikke noen referanser her nå, men kan skaffe det hvis noen er interessert.

Link to comment
Share on other sites

Det er fortsatt slik at fisk er sunnere enn kjøtt. Uten oppdrettsnæringen ville vi spist mindre fisk og mer kjøtt.
Hvorfor skal velfødde nordmenn spise feit mat i det hele tatt? Det er ikke sunt å spise laks oftere enn 2 ganger i uken. Og dette er tall tatt fra laksefakta som er næringens egen :wink: nettside.

Å spise mer enn to måltider fet fisk i uken med dagens nivå av dioksiner og PCB gjennom mange år kan føre til en moderat overskridelse av tolerabelt inntak for disse stoffene. Å holde seg under tolerabelt inntak er viktig for hele befolkningen, men spesielt viktig for jenter og kvinner i fruktbar alder. Men også disse kan øke inntaket sitt av fet fisk da unge kvinner i gjennomsnitt spiser under et halvt måltid fet fisk i uka.
:wink: Stoler vi på det eller er det kanskje bare 1 gang i uken?

Hvorfor er dette med miljøgifter i oppdrettsfisk blitt hysjet ned - og hvorfor er temaet rømt oppdrettsfisk så fraværende i diskusjonene i Norge?

Link to comment
Share on other sites

Kjiver, hvor mange ganger i uken, eller rettere sagt pr år, hadde vi i gjennomsnitt spist laks/ørret hvis vi ikke hadde oppdrettsnæringen? Hva hadde vi erstattet denne maten med? Ingenting for å bli slankere? Eller kjøtt for å bli enda mer velfødd?

Når det gjelder miljøgifter finner du garantert små mengder i det aller meste. Og spesielt i mennesket siden vi er på toppen av næringskjeden...

Link to comment
Share on other sites

Kjiver, hvor mange ganger i uken, eller rettere sagt pr år, hadde vi i gjennomsnitt spist laks/ørret hvis vi ikke hadde oppdrettsnæringen? Hva hadde vi erstattet denne maten med? Ingenting for å bli slankere? Eller kjøtt for å bli enda mer velfødd?

Jeg vet i hvert fall at der jeg bor har vi klart oss utmerket uten. Jeg er vokst opp med fisk 6 ganger i uken og det var før oppdretterne kom med sin laks (som i grunnen ikke smaker noen ting). Som de fleste langs kysten spiste vi tradisjonell fisk og laksen kan ikke måle seg med noen av de tradisjonelle fiskemåltidene - og det tror jeg du må være enig i.

Det er sjelden laks står på menyen hos oss... Fisketorg i de store byene har vel vært i drift lenge før oppdrettslaksen kom slik at fisk neppe ha vært mangelvare i tidligere tider heller.

Link to comment
Share on other sites

Hva du spiser eller spiste, eller hvordan det smaker/smakte, er uinteressant Kjiver, pr i dag omsettes det tross alt noen tonn med oppdrettsfisk. Spørsmålet du stillte innledningsvis må hensynta det faktum at fisk fortrenger kjøtt som mat, med de positive effekter det har på hjerte- og karsykdommer. Så hva er din mening om dette? Jeg har sagt min. Jeg har også sagt at oppdrettsnæringen bl.a ødelegger den tradisjonelle tilhørigheten laksen har med de konsekvenser det har for gyting. Om langtidseffekten er negativ vet vi ikke, det kan være at laksen tilpasser seg.

Foruten olje/gass, er også fiskerinæringen vår største eksportnæring, og der i blant er oppdrettsnæringen en vesentlig faktor. Hvis jeg ikke husker helt feil så eksporterer vi 95% av all produksjon i fiskerinæringen, jeg mener at tallet for oppdrett ligger enda høyere (98%?). Og dette er betydelige tilskudd til Norsk økonomi.

Spørsmålet du stiller er så banalt og lite konkret at flere ting må veies opp mot hverandre.

Link to comment
Share on other sites

Det er liten tvil om at oppdrettsnæringen har betydning for norsk eksport og økonomi. Den har også betydning for oppdretternes økonomi. På våre kanter figurerer disse på inntektstoppen i mange kystkommuner.

Men det finnes fortsatt alt for mange cowboyer i næringen som bidrar både til å svekke næringens

anseelse, og verst av alt; til å desimere bestanden av villlaks og sjø-ørret. Det er viktig at strenge tiltak iverksettes for å ta slike miljøkriminelle opportunister. Nå har næringen i en årrekke sagt at de jobber intenst med og er i ferd med å få kontroll på rømningsproblematikken, så går det kort tid - og så hører vi om tusenvis av oppdrettsfisk på avveier igjen. Og det er andre problemer; bl.a. lakselus, forurensing av fjordbunn/forlekkasje/medisinering m.m. - på noen av feltene har det nok vært en viss bedring, men

problemene står fortsattt i kø.

Det jeg vet lite om er hvordan miljøkriminelle slumseoppdrettsfirma fordeler seg -er det de store med proffe investorer, eller er det de mindre og lokale som er verst? Finnes det noen oversikt over verstinger - hvis ikke; er det mulig å få en verstingbørs og sørge for å få verstingtoppene out of business?

Noe må gjøres. Og i det totaløkonomiske regnskapet må det gjøres betydelige fradrag på opppdrettsnæringens nettoinntekt som den framkommer i dag og i framtida: bl.a. reduserte inntekter fra lakse- og sjø-ørretfiske i utallige lokalsamfunn langs våre mange vassdrag.

Vi HAR råd til drastiske kutt i oppdrettsnæringen. Vi har IKKE råd til å la næringen fortsette å ødelegge villfiskstammer.

Link to comment
Share on other sites

Det jeg vet lite om er hvordan miljøkriminelle slumseoppdrettsfirma fordeler seg -er det de store med proffe investorer, eller er det de mindre og lokale som er verst? Finnes det noen oversikt over verstinger - hvis ikke; er det mulig å få en verstingbørs og sørge for å få verstingtoppene out of business?

Det er nok store mørketall her, men de lyse tallene - det som er rapportert:

http://www.naturvern.no/data/f/1/03/07/8_2401_0/Romming_fra_oppdrettsanlegg_Fiskeridirektoratet_2006.pdf

Sjekk tallene til slutt:

TOTALT 1 170 187 stk.

Laks 860 763 stk.

Rb.ørret 21 466 stk.

Torsk 272 422 stk.

Kveite 15 536 stk.

Som du vil se er det store og kjente oppdrettere - og ikke cowboyer.

Det spørs hvor mange som melder inn rømninger nå som det opereres med store bøter for dette. Myndighetene har som mål en null-flukt filosofi, og ved å innføre bøter kan man jo absolutt nå målet, men det spørs om ikke mørketallene blir større. Derfor hadde et sporingssystem vært på sin plass...

Link to comment
Share on other sites

Den har også betydning for oppdretternes økonomi. På våre kanter figurerer disse på inntektstoppen i mange kystkommuner.

Du har nettopp påpekt et særtrekk med de som eier virksomheter generelt. Det særegne med oppdrettsnæringen er at det har vært betydelig risiko under utvikling av teknologi og rasjonelle produksjonsprosesser. Svært mange har bukket under, og de som har lykkes har fått svært god avkastning.

Konsolideringen som har skjedd i bransjen etter de siste års laksepriskrise har vært sunn for bransjen, som slike kriser er for alle bransjer.

Link to comment
Share on other sites

Norsk oppdrettsnæring gir økt press på ville fiskebestander

Veksten i norsk oppdrettsnæring er en økologisk bombe. Alle de viktigste fiskeartene som går til fiskefôr er allerede er fullt utnyttet eller i nedgang – og dessuten svært viktige for sine økosystem.

Laks og ørret er fiskespisende fiskeslag. Fôret som brukes til denne type oppdrett, inneholder store mengder fiskeolje og fiskemel. Råstoffet kommer stort sett fra fiskerier utenfor Chile og Peru eller fra fiskebestander i Nordøst-Atlanteren. 30 millioner tonn fisk brukes årlig til å produsere mel og olje. Og norsk oppdrett forbruker allerede i dag over 1.5 millioner tonn villfisk til å produsere i overkant av 500.000 tonn laks og ørret.

Norske politikere spår oppdrettsnæringen en vekst inn i himmelen. Men det er ikke nok fisk i havet til en slik vekst. Skal oppdrettnæringa ha en framtid, så kan den ikke bidra til utarming av havets ressurser.

http://www.wwf.no/om_wwf/dette_jobber_med/hav_og_kyst/utfordringer/akvakultur/fiskefor/index.cfm

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use, and privacy rules Privacy Policy