Jump to content

Carl S. Bj

Aktiv medlem
 • Posts

  404
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by Carl S. Bj

 1. Men vi sliter med å få LFT til å ta med både områder med droneforbud og områder med lavflygingsforbud i sine kart. Litt mye "ikke mitt bord holdninger" der... For det er jo der UAV-flygere og piloter søker info.
 2. Det er ikke hva luftfartstilsynet definerer som har noe på si i et naturvernområde. Det er hva vernemyndighetene definerer. Od de definerer drone som modellfly. Er det forbud mot modellfly i verneforskriften, er det forbud mot drone. Punktum. I nyere forskrifter for nasjonalparker står "drone" eksplisitt. Og, som sagt: http://www.nasjonalparkstyre.no/Dovrefjell/Nyheter/Drone-i-nasjonalparken---8000--takk/
 3. Carl S. Bj

  Dovre 2013

  Var på Vesttoppen sist 2015-07-05 (på ski nesten hele veien!) - tavlen var da dessverre knekt - se bildet.
 4. Drone og verneområder: Miljøverndirektoratet definerer droner som "Modellfly og lignende" jf forskriftsteksten i mange verneområder (særlig nasjonalparker) og det er følgelig forbudt der forskriften inneholder denne passusen. Dvs. de aller fleste nasjonalparker (ikke Hardangervidda bl.a.), og noen landskapsvernområder. I nyere forskrifter f.eks. Dovrefjell-Sunndalsfjella (ny forskrift 2018) er droner nevnt spesielt (og forbudt...). Formuleringen i de eldre forskriftene skyldes (selvsagt) at de ble vedtatt før droner eksisterte. Slik prøver vi å orientere om dette hos oss: http://nasjonalparkstyre.no/Dovrefjell/Soknader/Kan-eg-fly-drone-i-Dovrefjell/ M.a.o. sjekk før du flyr i et verneområde.
 5. Drone og verneområder: Miljøverndirektoratet definerer droner som "Modellfly og lignende" jf forskriftsteksten og det er følgelig forbudt der forskriften inneholder denne passusen. Dvs. de aller fleste nasjonalparker (ikke Hardangervidda), og noen landskapsvernområder. I nyere forskrifter f.eks. Dovrefjell-Sunndalsfjella (ny forskrift 2018) er droner nevnt spesielt (og forbudt...). Formuleringen i de eldre forskriftene skyldes (selvsagt) at de ble vedtatt før droner eksisterte. Slik prøver vi å orientere om dette hos oss: http://nasjonalparkstyre.no/Dovrefjell/Soknader/Kan-eg-fly-drone-i-Dovrefjell/
 6. Miljøverndirektoratet definerer droner som "Modellfly og lignende" jf forskriftsteksten og det er følgelig forbudt der forskriften inneholder denne passusen. Dvs de aller fleste nasjonalparker, og noen landskapsvernområder. I nyere forskrifter f.eks. Dovrefjell-Sunndalsfjella (ny forskrift 2018) er droner nevnt spesielt (og forbudt...). Formuleringen i de eldre forskriftene skyldes (selvsagt) at de ble vedtatt før droner eksisterte. Børgefjell har denne bestemmelsen. Slik prøver vi å orientere om dette hos oss: http://nasjonalparkstyre.no/Dovrefjell/Soknader/Kan-eg-fly-drone-i-Dovrefjell/
 7. Miljøverndirektoratet definerer droner som "Modellfly og lignende" jf forskriftsteksten og det er følgelig forbudt der forskriften inneholder denne passusen. Dvs de aller fleste nasjonalparker, og noen landskapsvernområder. I nyere forskrifter f.eks. Dovrefjell-Sunndalsfjella (ny forskrift 2018) er droner nevnt spesielt (og forbudt...). Formuleringen i de eldre forskriftene skyldes (selvsagt) at de ble vedtatt før droner eksisterte. Hardangervidda mangler passusen om modellfly og følgelig er ikke drone direkte forbudt. Men hensynskrav i forskrift og i naturmangfoldlova (overalt!) overfor dyreliv gjelder. Både rein og fugl blir skremt av drone. Rovfugl kan også gå til angrep om de føler reiret truet, kan gå dårlig for begge parter. Slik prøver vi å orientere om dette hos oss: http://nasjonalparkstyre.no/Dovrefjell/Soknader/Kan-eg-fly-drone-i-Dovrefjell/
 8. På Driva i Oppdal har de et albino rådyr (geit). Har overlevd flere år, og har normale kalver.
 9. Mange innsynsløsninger. Anbefaler GisLink.no - der finner du det meste du kan ønske av tema å legge i kartet og kan skrive ut. Inkl UTM-grid.
 10. Så vidt jeg vet retter Statkart sine baser kontinuerlig, men rettingene legges inn i WMS-basene (de som innsynsløsningene på nett bruker) en gang i året, på ettervinteren, mener jeg å huske.
 11. Kongen i statsråd vedtok 14.11.14 nye forskrifter for disse to sentrale verneområdene. Verneforskrifter har ikke særlig mye å si for utøvere av vanlig friluftsliv som drives etter det i alle fall jeg kaller "sunne prinsipper" - sporløs ferdsel, hensyn til dyreliv, planteliv, kulturliv og andre brukere, ta med søppel heim osv. Likevel kan jo dette være av interesse for noen. Les mer på hjemmesidene til Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre. "Dei nye verneforskriftene er skrive etter nye malar og meir detaljert enn dei gamle føremålsparagrafane. Strekpunkta under §1 er viktige føremål for vernet. I tillegg til naturverdiane som er lista opp og som vart famna av den gamle formuleringa, er kulturminne kome med som verneførmål i nasjonalparken og kulturlandskapet i landskapsvernområdet. I tillegg er "...høve til uforstyrra naturopplevingar gjennom naturvenleg og enkelt friluftsliv..." eit verneformål. ..." (I am back...)
 12. Litt stressopplegg. Men det er flere som har løpt trekanten i Trollheimen på en dag... Jeg har aldri aspirert til det forsøket.
 13. Noen som har vært der i vinter? Og registrert om det har gått ras der? Bua som lå der ble smadret i løpet av vinteren, og før evt tillatelse til gjenoppbygging prøver jeg å finne ut om det var vind eller ras. I siste fall må jo annen plassering vurderes, var det vind er løsningen bedre bardunering på samme plass. Her http://norgeskart.no/adaptive2/default.aspx?gui=1&lang=2&minX=183148.558125&minY=6931752.5796875&maxX=187104.776875&maxY=6936110.7671875&layers=&baselayer=100&visibleOLOverlays=avinetBasemap100002,avinetBasemap2 - bua lå ca under e'en i Grønliskaret. (Kartløsningen i forumet var elendige greier... Google maps suger i forhold til norgeskart, gislink og liknende nasjonale løsninger) Bilder før/etter vedlagt. Triste greier. Bra den ikke brukes om vinteren...Grønli før-etter.pdf
 14. Selv om vinteren var hard, var det lite snø og det har smeltet fort. Mange ruter i Trollh går heller ikke så høyt. På turen Trollheimshytta (-Mellomfjell -) - Gjevilvass vil det sikkert være snøflekker ennå, men da fast sommersnø. Ellers er det ikke annet enn rutene opp på Snota og over Trollhetta som bringer deg i nærkontakt med snøbreer av betydning. (Til Snota krysses isbre, obs sprekker - spør betj på Trollheimshytta om råd, varierer fra år til år)
 15. Iridium, i motsetning til geostasjonære kommunikasjonssatelitter som Spot bruker, skulle borge for dekning de aller fleste steder, selv om trange daler fortsatt kan gi satelittskygge deler av tida.
 16. Går sikkert bra - folk går der hele vinteren. Den lange, relativt bratte bakken, 1000-metersbakken kalt (den er ikke stort mer enn 700) har en helning på 25-30 grader, så det skal være rimelig ekstremt om det er skredfare der. Den vender i tillegg mot vest, så de fleste framherskende nedbørvindretninger blåser inn i bakken, m.a.o sjelden det kan fonne seg opp snø der. I tilfelle etter østavær. Sannsynligvis har det alt vært fler runder med mildvær så snøen har satt seg. Og sannsynligvis er det spor å følge, om du ikke er førstejente etter snøfall. Mange lokale tar turen på langrennsski, så det er ingen vanskelig tur. (Men særlig glede av nedrennet får de ikke...) Mai og russ, var det noe der ja? Lenge siden...
 17. med isøksa og hadde "full" kontroll... Bak "kulen" var det rimelig bratt - tipper nærmere 45 grader på det bratteste, men problemet var at et parti på ca 15-20 meter var snøfritt - sva med noen steiner. Alt for stor fart til å stoppe. I stedet ble det ny pers i tresteg i unnabakke. Tryna i siste nedslag men det var takk og pris på snøen nedenfor svapartiet. Med isøks var det en smal sak å få kroppen i posisjon og fortsette på beina att. Flaks, sa Severin Suveren... (Ikke spør hva S'en i mellomnavnet mitt står for ) Moralen her er jo rimelig klar. Det er dumt å skli ned - eller for den saks skyld kjøre på ski ned - en snøbakke der man ikke vet hva som er nedenfor med så stor fart at man ikke kan stoppe. Det rant forresten en bekk over svaet, så sjansen for å dele skjebne med var trolig til stede. --- Påska 1989 (tror jeg) gikk vi 7 stykker fra Trollheimshytta til Bårdsgården på langfredag. Fulgte Folldalen og Hyttdalen. I stedet for å gå litt ned fra Hyttdalen til Holbekken og opp igjen noen få høydemeter til Måssåhaugen, var vi så late at vi holdt høyden og rundet rundt Holbekken og under Holbruna. Se kart http://www.gislink.no/gislink/index.jsp?operation=config&mscid=1290269291921. Det hører med til at tre av fire gutter instruerte på vinterkurs i Fjellsportgruppa, bl.a. om skred, to var siv.ing. hvorav en geotekniker og en av jentene er i dag beredskapskoordinator i Sunndal med skred som en del av jobben - og alle var svært fjellvante. Etterhvert forstummet all samtale. På Måssåhaugen stoppet vi og så oss tilbake. "Får håpe sporet snør igjen før noen følger det" var alt som ble sagt. Når jeg legger på løsne- og utløpsområder for skred på det kartet, skjønner du hvorfor: http://www.gislink.no/gislink/index.jsp?operation=config&mscid=1290269703906 (Grønn strek er der man bør gå, den blå går an, den røde er der vi gikk.)
 18. HM, er jo ikke akkurat ekspedisjon dette da, men fine turer. Dere må nok regne med å tråkke mye selv - ikke så mye folk inne i Trollheimen på den tida. Har dere ikke vært her før, er jo trekanten med "hviledag på Snota" en veldig fin start da . Hør med Trondhjems TF hvordan breen var i sommer. Har det kommet lite snø når dere drar, kan det være noen skumle sprekker, men det er noen år siden jeg har vært der. Vær også obs på veivalg - fort å komme ut i rasfarlig terreng opp/ned på Snota. TT (http://www.tt.no) bør dere jo uansett sjekke om dere skal bo på hyttene. Lurt å sjekke hvordan det er m. proviant og ved - neppe etterfylt etter sesongen ennå. Dere skriver ikke hvor dere kommer fra (men høres som østlendinger...) og da er jo Oppdal /Gjevilvass nærmest. Ikke brøyta til Gjevilvasshytta, nei. Men inn til Gjevilvasshytta (ubetjent kvarter, DNT-nøkkel) er det preppa langrennsløype om det er snø fra Gjevilvassosen eller Grøtsetra (4,5 km nordover langs Nerskogveien) - bomavgift - kredittkort eller 40 kr i mynt begge. (Med buss må man gå langs veien inn til Osen. Eller - om skiføre så det er oppkjørte løyper - gå av på Vognill der Nerskogvn tar av fra R70 og følg Nerskovn knapt 2 km til der skiløypa fra Auna ("Oppdal sentrum") krysser - eller bær skia fra Oppdal stn gjennom tettbebyggelsen på Auna til der Hovdenheisen starter (den nærmeste) - der starter preppa skiløype vestover forbi Grøtsetra til Gjevilvasshytta.) Til Vassendsetra over isen - umulig å si noe om isforhold nå nå. Vurderer dere dette - kontakt Trønderenergi (http://www.tronderenergi.no/) noen dager i forveien - de vet om det er farbar is. En må være klar over at det kan rase fra midtre og indre Gjevillvasskamban og ut på isen - jeg har sett ras som har gått flere 100 m utover her. Ras kan også komme fra Okla på sørsida. Alt avhengig av værforhold. Dere bør ha en viss evne til selv å vurdere skredfare og trygge veivalg i Trollheimen om vinteren. Til Vassendsetra er det også en kort grei tur fra Bårdsgården i Storlidalen. Følg IKKE sommeruta mellom Gjevilvass og Trollheims - skredfarlig. Kan være det alt inne ved Kamtjønna (Kamtjønnbua ble smadra i vinter...) og definitivt videre fra Riaren. Vinterstakinga over Falkfangerhøa - Svarthamran bør følges, men vær klar over at mye av den er ramla ned (om de ikke har satt den opp etter at jeg var der midt i august) så dere må kunne bruke kartet - i påska suppleres den med kvist. Om dere går den turen FRA Trollheimshytta - ikke begynn å skrå opp lia når dere er oppe i Slettådalen - gå dalbotn nesten inn. Om dere går Vassendsetra - Trollheims - gå Hyttdalen - Folldalen. Kan forresten være litt kinkig å finne Trollheimshytta i skogen om det ikke er noen skispor dit og du ikke har vært der før. Les kartet. Trollheims - Jøldalen - ligg uansett unna Svartådalen - RASFARE. (Og kronglete, mye nedfallstrær pga rasene.) Vanlig vinterrute er over Rinnvatna nord for Trollhetta. Langt. Synes selv Finnskaret er den greieste vinterruten, bruk den ofte, også m. fellestur en gang i tida. (Også beste alternativ med hest om sommeren...) Ellers er de masse alternative ruter og delruter om du a) kan lese kart og kan vurdere skred. Grunnet stort relieff er jo ellers grovorienteringen enkel i Trollheimen. Bare pass på å orientere kartet med kompasset! Har truffet folk som sommerstid har glemt å ta til venstre over Gravbekken, fortsatt inn langs Blåhøtjønna (trodd det var Kamtjønna), opp over Svarthamran og trodd det var Riaren, før de nede i Slettådalen skjønte noe var feil... Hva skal man med mobildekning i en slik situasjon? Man må ta høyde for en dags forsinkelse på en slik tur og fortelle pårørende at de bør ikke få panikk før en dag etter antatt tilbakekomst om styggvær. Å ligg værfast på ei hytte er rimelig langt fra nød... Men det er ikke dekning rundt Trollheimshytta nei. Og ikke strøm (er vel 230 V stikk i selvbetjeningskvarteret på Gjevilvass). Nattorientering - forskjellen er at med lykt ser du bare det nærmeste, så det blir finorientering. Men om det er bra vær, blir det jo aldri så mørkt i fjellet når det er snø at du ikke ser terrenget i grove trekk - inntil du slår på lykta for å lese kartet... Snør det - er det nesten håpløst å gå med hodelykt - en blir helt blendet, særlig i motvind. Kan da være en løsning at en går med hodelykt og en annen parallelt 1-2 m ved siden av - han/hun vil da se i lyskjeglen men ikke bli blende. Også blir fartsfølelsen veldig stor med hodelykt - kan være gøy!
 19. Dette er vel innenfor markagrensa - se http://www.regjeringen.no/upload/MD/Vedlegg/Friluftsliv/Markalov/marka_total2009_ny.pdf - , og da gjelder jo markalova: http://www.lovdata.no/all/nl-20090605-035.html Prosjektet høres vanskelig realiserbart ut i relasjon til bestemmelsene her, for å si det sånn. Trodde jeg... Men når jeg nå zoomer inn, er markagrensen faktisk trukket rundt Bislingen fjellstue (!), så her er det nok noen som enten har gode kontakter eller har vært flinke med lobbying.
 20. Dovrefjell-Sunndalsfjella også. Møtte en som satt utafor døra på ICA Oppdal, og de har kommet helt ned der jeg bor i Sunndalen (Grøa). Mye andre smågnagere også
 21. I flg www.recco.com finnes det på "Helikopterbase i Ålesund" så det må vel være ambulansehelikopteret der? (Ble nysgjerrig - kona kjøpte Juvassbukse på salg - ikke pga brikkene, men pga buksa, og er godt nøgd etter påska og ei helg i Åmotsdalen. Men kan jo være kjekt å vite hvem som kan lete henne opp ) Veldig interessant med tilbakemelding på det du vil sjekke, Rune. Det var jo stor skepsis til Recco da det dukket opp her i Norge. Enig med deg - i fht skred er det tre (fire) ting som teller: Ikke bli tatt, ikke bli tatt, ikke bli tatt (og evt kameratredning). Her er lista over hvor det skal finnes søkere i Norge i flg Recco: NORWAY: Finnsnes RK - Fana Brannstasjon, Bergen - Hemsedal - Longyearbyen RK, Svalbard - Narvikfjellet - Oppdal RK - Rogaland RK, Sandnes - Tromsø RK - Trysilfjellet - Volde og Ørsta RK Skredgruppe - Vossestrand og Voss RK Helicopter bases: Ålesund
 22. Parkeringsplass 500 m før Dalsbø gård, på høyre side innover, der Kvennåa krysser veien. Stien starter bak sommerfjøset øverst på Dalsbøjordet, gå gjennom tunet (mot Innerdalen), TH på traktorvei like etter steingjerdet og langs sauegjerde til der motbakken starter, så skal du krysse bekken nokså snart. Se beskrivelse i bilder: http://www.friflyt.no/index.php?pagenr=12&articlenr=56194 lenke nede TH (eksterne ressurser). Du må nok bære skia minst like langt som oss.
 23. Liten tvil om at den loven gjelder, og at de som tar betalt for å guide folk må ta hensyn til den - jf denne saken som refereres i bladet il ØKOKRIM: http://www.miljokrim.no/nor/tidligere_utgaver/1_april_2008/artikler/arrangoer_av_juvandring_doemt - 45 dager betinget, for brudd på STRL § 239 (uaktsomt drap - http://www.lovdata.no/all/tl-19020522-010-026.html#239) jf lov om produktkontroll og internkontrollforskriften. En deltaker druknet under juvvandring, retten mente dødsfallet kunne vært unngått om faremomenter hadde vært vurdert på en skikkelig måte før turen og mottiltak truffet. I tillegg hadde det tidligere vært uhell uten alvorlige konsekvener på ulykkesstedet. --- Jeg mener det er feil å gjøre som i Alpene, å knytte godkjenning til en bestemt organisasjon. Men like klart er det at det at det bør stilles kompetansekrav, som er etterprøvbare. F eks å kunne lage et fungerende IK-system - dvs en systematisk og dokumentert gjennomgang av påregnelige risiki og mottiltak - før man tar med seg betalende gjester på opplegg som kan medføre fare. Eller dokumentert kompetanse om hvordan ferdes i sårbar - eller fredet... - natur før man tar med seg grupper inn i den, enten man er frivillig turleder i DNT eller Tideveileder med eget firma. Jf en sak fra Dovrefjell jeg har vært "borti" og som har versert i pressen, nå sist siste nr av UTE.
×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use, and privacy rules Privacy Policy