Jump to content

ALFA Impact - etter to års bruk


REJOHN

Recommended Posts

GustavN skrev (1 time siden):

Men det gir jo ikke deg rett til å definere hva garantien deres er?

Mwn jeg har selvsagt rett til å ha min mening om hva en garanti skal omfatte....

Forøvrig blir det ikke meg som avgjør saken, det vil forbrukertilsynet antakelig gjøre.

Link to comment
Share on other sites

Annonse
GustavN skrev (2 timer siden):

Men det gir jo ikke deg rett til å definere hva garantien deres er?

Dette skriver de på hjemmesiden:

"

ALFA For Life™ skoen Impact A/P/S GTX er et produkt som er spesielt utviklet for å vare, og med denne skoen får du en garanti som er utvidet til hele 5+3 år mot produksjons- og materialfeil. Garantien på skoen gjelder i utgangspunktet for 5 år, og denne kan etter 5 års bruk utvides til å gjelde for ytterligere 3 år hvis skoen sendes inn til ALFA for en garantiservice hvor skoene gås over og slitte deler byttes ut. Alle som har kjøpt Impact A/P/S GTX vil automatisk få tilsendt tilbud om en garantiservice fra Alfa etter 5 år. Gjeldende priser for garantiservice og reparasjoner vil være tilgjengelig på www.alfa.no.

ALFAs Garanti gjelder kun hvis produktet er behandlet i henhold til våre anbefalinger for bruk og vedlikehold og dekker ikke skader som er forårsaket av normal slitasje, kutt/skarekutt, ulykker, feil bruk, kjemikalier, forurensing, hydrolyse eller naturlig nedbrytning av farger.

"

Det er veldig rart at 5+3 år garantien ikke skal gjelde mot «hydrolyse». Hvis skoen har stått i en mørk og tørr bod, og mellomsålen renner ut som pulver i løpet av 3 år, så skal det altså ikke dekkes av garantien?

 

Link to comment
Share on other sites

REJOHN skrev (4 timer siden):

Mwn jeg har selvsagt rett til å ha min mening om hva en garanti skal omfatte....

For all del, i Norge har du lov å mene akkurat hva du vil :-)

Men kunne du forklart meg hvorfor du mener de har plikt til å gi deg en garanti utover det de har skrevet at garantien gjelder?

Link to comment
Share on other sites

GustavN skrev (10 timer siden):

Men kunne du forklart meg hvorfor du mener de har plikt til å gi deg en garanti utover det de har skrevet at garantien gjelder?

Jeg mener ALFA "garanterer" for noe som uansett faller innenfor reklamasjonsrette, og siden de bruker begrepet "garanti" må dette gjelde mer en det som inngår i reklamasjonsretten. (Det er forøvrig ikke ALFAs oppfatning av "garanti" som gjelder, men hvordan den "normale" forståelsen av reklamen og opplysningene fremstår.)

Det er heller ikke slik at siden de har tatt forbehold, så har reklamasjonsretten falt vekk for det de har tatt forbehold om. Er varen av en vesentlig dårligere kvalitet enn hva som bør kunne forventes, så har du likevel krav på ny vare eller reparasjon.

Dette ut fra min forståelde av gjeldene regler og praksis. 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Hva Alfa garanterer er selvsagt definert av vilkårene i garantien. 

Forbrukerkjøpsloven:

--

§ 18 a.Garantier

Selgeren kan påta seg å svare for feil ved tingen som ikke er en mangel etter reglene i loven, og kan da fastsette hvilke krav forbrukeren kan gjøre gjeldende som følge av feilen. Selgeren kan også påta seg å svare i større utstrekning for en mangel enn etter reglene i loven.

Har selgeren ved en garanti som nevnt i første ledd første punktum forpliktet seg til innenfor et visst tidsrom å svare helt eller delvis for tingens anvendelighet eller andre egenskaper uten å angi på en tydelig måte hvilke feil ved tingen selgeren svarer for og hvilke krav forbrukeren kan gjøre gjeldende som følge av feilen, foreligger det en mangel dersom tingen ikke svarer til selgerens forpliktelse. Dette gjelder likevel ikke hvis selgeren sannsynliggjør at feilen skyldes en ulykkeshendelse, feil håndtering av tingen eller annet forhold på forbrukerens side.

--

Her har selger gjort det klart hva garantien gjelder og ikke gjelder.

Markedsføringsloven omtaler dette med garantier:

https://lovdata.no/lov/2009-01-09-2/§23

(Se også definisjonen i §3)

Alfa skriver:

"

Etter forbruksloven har alle våre produkter solgt til konsumentmarkedet 2 års garanti mot produksjons- og materialfeil i henhold til kjøpsloven.

ALFA For Life™ skoen Impact A/P/S GTX er et produkt som er spesielt utviklet for å vare, og med denne skoen får du en garanti som er utvidet til hele 5+3 år mot produksjons- og materialfeil. Garantien på skoen gjelder i utgangspunktet for 5 år, og denne kan etter 5 års bruk utvides til å gjelde for ytterligere 3 år hvis skoen sendes inn til ALFA for en garantiservice hvor skoene gås over og slitte deler byttes ut. Alle som har kjøpt Impact A/P/S GTX vil automatisk få tilsendt tilbud om en garantiservice fra Alfa etter 5 år. Gjeldende priser for garantiservice og reparasjoner vil være tilgjengelig på www.alfa.no.

"

Her har de jo surret sammen litt lover. I første setning omtaler de jo at vanlige rettigheter er i "forbruksloven" eller "kjøpsloven" avhengig av hvor i setning du er. Uansett er det riktige at det er forbrukerkjøpsloven. Men det de skriver er jo uansett at de selv anser sine produkter til å falle innenfor gruppen som har 2 år med lovmessige rettigheter. Med det utgangspunktet så er det jo soleklart at de har gitt noe mer ved å øke til 5+3. Uavhengig av om det er 2 eller 5, vil kanskje de "+3" være nok til at de gir noe mer. 

Burde fjellstøvler har 5 år? Vel, forbrukerrådet bruker selv joggesko som eksempel på en vare som ikke er ment å vare vesentlig mer enn to år:

https://www.forbrukerradet.no/forside/feil-ved-vare/

"Joggesko og barneleker har typisk to års klagefrist, mens møbler og mobiltelefoner har en klagefrist på fem år (forbrukerkjøpsloven)."

Hvis de har brukt ordet "garanti" feil, vil det nok være en sak mellom dem og forbrukertilsynet, potensielt kan de kanskje få en bot. I praksis vil de nok bli bedt om å rette opp ordlyden. Uansett, det gir fortsatt ikke deg rett på hverken nye såler eller skolisser når de er slitt ut. For det har ingen lovet deg.

På vegne av skattebetalere: Har du virkelig lyst å belaste forbrukerrådet med dette?

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Det var en kjenning av meg anskaffet seg nye fjellstøvler til en Norge på langs tur, der sportsbutikken garanterte at han hadde sko i mange år. Han gikk tilbake til butikken etter turen og sa: "se her - skoene er helt utslitte etter bare 3 måneder!". Han fikk nye fjellsko med en gang uten spørsmål.

Så det har noe med forventingen man har til kostbare sko. Jeg syns i grunnen det er flott at de blir utfordret på denne garantien, og de burde forvente at spesielt svært aktive fjellfolk ville ty til denne typen sko. De kan ikke forvente noe annet med det prisnivået de har.

Men @REJOHN - jeg kunne gjerne tenkt å fått visst hvordan Alfa reparerer Gore-Texen i slike sko. Jeg har selv et par forholdsvis nye Alfa Core, som plutselig begynte å lekke som en sil. Har de en metode for å legge på Gore-tex på innsiden på nytt igjen på disse støvlene du har kjøpt?

Link to comment
Share on other sites

eeespen skrev (22 timer siden):

Det er reklamasjon over to år kun hvis produktet er ment å vare vesentlig mer enn to år, og gummisåle på sko er nok ikke innenfor den kategorien.

Vel, hvis den informasjonen man har fått gjennom reklame og/eller av selger gir inntrykk av at skoen skal vare ut over 5 år, så må de spesifikt opplyse om at dette ikke gjelder sålen. Hvis ikke har produktet en mangel i forhold til forbrukerkjøpsloven fordi:

Sitat

 

§16

b)selgeren ved kjøpet har forsømt å opplyse om forhold ved tingen eller dens bruk som han eller hun burde kjenne til, og som forbrukeren hadde grunn til å regne med å få, dersom unnlatelsen kan antas å ha virket inn på kjøpet

c)den ikke svarer til opplysninger som selgeren i sin markedsføring eller ellers har gitt om tingen eller dens bruk, dersom selgeren ikke viser at opplysningene før kjøpet er rettet på en tydelig måte, eller at de ikke kan ha innvirket på kjøpet

 

Det skal ikke være krav om at man må google levetiden på ei typisk såle, få tak i og lese dokumenter om produktet eller høre med andre om hvilke erfaringer de har med den spesifikke skoen før de kjøper den. Det er den eventuelle uoverensstemmelse mellom den forventningen som skapes om produktet av selger og/eller reklame når man kjøper det og virkeligheten som er hele poenget. Sier selger at skoen skal vare i over 5 år må han også opplyse om at det er noen deler ved skoen dette ikke gjelder for, og spesifikt hvilke deler dette er hvis han siden skal kunne referere til dette. Han kan ikke referere til opplysninger som ikke er gitt kjøperen.

Det er også viktig å huske på at det er selgeren man skal reklamere ovenfor. Selgeren kan ha holdt tilbake informasjon som produsenten har gitt ham. Garanti må på den annen side kreves ovenfor den som har gitt garantien, og her er det vel produsenten. En garanti kan aldri begrense rettighetene man har etter kjøpsloven, bare komme i tillegg.

Hele poenget her må være om det er skapt en forventning om at skoene, inklusive sålene skal vare ut over 5 år eller ikke.

Edited by Skogens Stønn
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

eeespen skrev (22 timer siden):

Skulle de sett like fine ut etter 300 mil måtte de vært laget av noe helt annet enn myk gummi.

Det kan være akkurat dette de ønsker, å kunne reklamere med godt grep på glatta samtidig som skoen varer evig.

Forbrukerkjøpsloven er faktisk eneste riset bak speilet vi har for å få produsent og selger til å ikke gi feilaktig informasjon og ikke skjule viktig informasjon. Da må vi også benytte oss av loven  hvis de gir feilaktig eller skjuler viktig informasjon. Dette er faktisk en av kjernepunktene i konkurranse, at selger og kjøper sitter med samme informasjon om produktet. Hvis ikke virker ikke konkurranse og man får fort feil pris på varen.

Edited by Skogens Stønn
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Kjell Iver skrev (4 timer siden):

Men @REJOHN - jeg kunne gjerne tenkt å fått visst hvordan Alfa reparerer Gore-Texen i slike sko. Jeg har selv et par forholdsvis nye Alfa Core, som plutselig begynte å lekke som en sil. Har de en metode for å legge på Gore-tex på innsiden på nytt igjen på disse støvlene du har kjøpt?

Jeg har dessverre ikke mer informasjon rundt dette enn det som fremkommer i reklamen. At  det lar seg gjøre, er temmelig sikkert (for Impact) Jeg mener prisliten nevnte 600 - antakelig for en sko - bør være inkl mva.

 

Link to comment
Share on other sites

Hvor har de reklamert med skoen varer evig? Om noe kan man jo nesten si at de har reklamert for det motsatte: At man kan bytte ut deler når de er slitt. 

Her snakker vi altså om sko som er brukt 3600 km. Er det noen her som har forventning om at såler på skoene ikke er slitt ut etter den distansen? 

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Jeg har bestilt såle-utskiftning på mine Impact nå. De har ca. 500+ km på seg. Dette er basert på grov-målinger i kart, så tallet er sannsynligvis en del høyere.
De har nok mye mer liv i seg å gå på, men siden stor-turen over Island (ca. 640 km) står for tur i juli i år vil jeg ikke ta sjanser på mulige forsinkelse i utskiftelsen på sålene eller lignende :) Også passer det jo greit å gjøre det nå som skoene er i "off-season" og skiskoene får kjørt seg litt mer.

Basert på Rejohn's 3000-kilometer-sko kan det nok tenkes at utskiftningen er unødvendig allerede, men når prisen er såppass grei tar jeg gjerne ferske og gode såler til det røffe underlaget Island har å by på, for å unngå unødvendig risk.

Edited by sneakyowl
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

Spørsmål fra en med nye Impact støvler: Jeg har brukt mine noen timer innendørs for å kjenne hvordan de sitter på, før jeg tar steget ut og ikke like enkelt kan få pengene tilbake. De er veldig gode på foten, men strammer litt ubehagelig rundt anklene. Hvor mye vil Impact forme seg etter føttene med bruk? Jeg har et par Alfa Blikk-støvler fra før som er som slafsete tøfler å regne i forhold til disse skikkelige fjellstøvlene, så jeg har ikke så mye å sammenligne med.

Jeg har hørt tips om å bruke varmt vann for å forme støvlene raskere, men dere skriver jo at de i mindre grad trenger å gåes inn enn Walk king for eksempel. 

Link to comment
Share on other sites

Kristoffereid skrev (25 minutter siden):

Spørsmål fra en med nye Impact støvler: Jeg har brukt mine noen timer innendørs for å kjenne hvordan de sitter på, før jeg tar steget ut og ikke like enkelt kan få pengene tilbake. De er veldig gode på foten, men strammer litt ubehagelig rundt anklene. Hvor mye vil Impact forme seg etter føttene med bruk? Jeg har et par Alfa Blikk-støvler fra før som er som slafsete tøfler å regne i forhold til disse skikkelige fjellstøvlene, så jeg har ikke så mye å sammenligne med.

Jeg har hørt tips om å bruke varmt vann for å forme støvlene raskere, men dere skriver jo at de i mindre grad trenger å gåes inn enn Walk king for eksempel. 

De er nok litt "faste" til å begynne med, men det tok ikke lang tid før de tilpasset seg foten. (Bare noen få turer)

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...
sneakyowl skrev (På 3.2.2022 den 10.03):

Jeg har bestilt såle-utskiftning på mine Impact nå. De har ca. 500+ km på seg. Dette er basert på grov-målinger i kart, så tallet er sannsynligvis en del høyere.
De har nok mye mer liv i seg å gå på, men siden stor-turen over Island (ca. 640 km) står for tur i juli i år vil jeg ikke ta sjanser på mulige forsinkelse i utskiftelsen på sålene eller lignende :) Også passer det jo greit å gjøre det nå som skoene er i "off-season" og skiskoene får kjørt seg litt mer.

Basert på Rejohn's 3000-kilometer-sko kan det nok tenkes at utskiftningen er unødvendig allerede, men når prisen er såppass grei tar jeg gjerne ferske og gode såler til det røffe underlaget Island har å by på, for å unngå unødvendig risk.

Og slik ser godt brukte Impact's ut med helt nye såler 😁👌

IMG_8592.thumb.JPG.c1b228edfdb3142513a5a0b6b4163b1a.JPG

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...

Etter en uke på skogsfugljakt i regnet kan jeg ganske godt stadfeste at Impact-skoene mine lekker som en sil nå. Det lukter nok både dårlig liming av sålene i tillegg til Gore-Tex kollaps.

Da skoene ble byttet såle på (ref. siste post) fant jeg ut under Island-kryssingen min at limingen slettes ikke var god nok og slapp inn vann. Dette skal ha blitt "fikset" (gratis selvsagt) når jeg sendte de inn igjen etter turen. Etter dette har jeg ikke vært helt sikker på om jeg bare har vært klam eller om de slipper vann inn, siden jeg ikke har brukt de forferdelig mye i det siste. Dette er nå oppklart etter nevnte ukestur hvor skoene har blitt tørket så godt som hver kveld før neste dag - Kun for å bli søkkvåte ved første tråkk i myra.

Jeg kommer nok bare til å bestille ny omsåling (det begynner å bli på tide igjen) + Gore-tex membran utskiftning og evaluere deretter. Om det ikke ender med god liming og tette sko på dette forsøket dør mye av poenget med Impact-skoene for meg. Konseptet har allerede blitt litt døende når jeg begynner å se på nye sko å handle...

Edited by sneakyowl
Link to comment
Share on other sites

sneakyowl skrev (11 timer siden):

Etter en uke på skogsfugljakt i regnet kan jeg ganske godt stadfeste at Impact-skoene mine lekker som en sil nå. Det lukter nok både dårlig liming av sålene i tillegg til Gore-Tex kollaps.

Det gamle paret med Impact kom fra skomakermester Våge, og så skikkelig bra ut. Både såle og gore-tex var skiftet. Mine sko er potte-tette fortsatt, etter nye 8-9 måneder fra jeg fikk de tilbake, men sålen er begynt å løsne helt framme. (Jeg har sent "klage", men ikke for annet svar enn at ALFA får se på dette,,,

 

Den nye sålen henger like bra som den gamle på våt stein, og skoen er helt grei å bruke, det virker muligens som om den nye sålen slites fortere enn den opprinnelige. Det er alt tidelig mindre mønste på helen og helt framme på skoen. 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

REJOHN skrev (31 minutter siden):

Det gamle paret med Impact kom fra skomakermester Våge, og så skikkelig bra ut. Både såle og gore-tex var skiftet. Mine sko er potte-tette fortsatt, etter nye 8-9 måneder fra jeg fikk de tilbake, men sålen er begynt å løsne helt framme. (Jeg har sent "klage", men ikke for annet svar enn at ALFA får se på dette,,,

 

Den nye sålen henger like bra som den gamle på våt stein, og skoen er helt grei å bruke, det virker muligens som om den nye sålen slites fortere enn den opprinnelige. Det er alt tidelig mindre mønste på helen og helt framme på skoen. 

Såleskiftet på mine var også fra Skomakermester Vaage. Jeg tenker at greit nok, den første gangen gikk det kanskje ikke helt perfekt, men jeg kommer til å forvente tette sko ved neste forsøk :)

Ellers er vel sålene mine på ~850 km på "triptellern" nå. Nok å gå på enda, men de sitter merkbart dårligere på vått berg nå enn før. Det meste av slitasjen skjedde nok på Island med mye skarp (!) Lavastein som underlag.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use, and privacy rules Privacy Policy