Jump to content

Fiskekort


Fjellfrosken
 Share

Recommended Posts

Hvorfor kjøpe fiskekort?

Hvor stor er skjangsen for å bli tatt uten kort langt inne på fjellet, og hvis du blir tatt så er det jo bare å spille dum og uvitende å si at du ikke visste eller har klart å finne ut noe som helst.

Hvis du drar en ørret eller to til steikepanna i et fjellvann med naturlige fiskebastander hvor evt. grunneier ikke har lagt to pinner i kross for å tilføre fisk, kultivere eller legge til rette for fiske så er det vel vår herre som burde få disse pengene.

Vi er alt for flinke til å akseptere meningsløse lover og regler som innføres bare fordi noen vil prøve å tjene litt ekstra med penger. Vi har fri ferdsel i utmarka og når vi er, kanskje flere dagsmarsjer borte fra sivilisasjonen så er det helt meningsløst at noen skal ha penger for at vi spiser en fisk eller to fra en naturlig fiskebestand.

Noen vil ha penger for alt, til og med løypeavgift for å gå på ski.

Er man så naiv at man kjører opp et skispor i fjellet og tror at man eier det, så får man bare akseptere at noen skiløpere bruker dette. Ingen har vel bedt om at det blir laget skispor, og hvis noen ber om dette så får de selv betale for jobben.

Her hos oss har noen grunneiere gått sammen om å innføre fiskekort i et av våre største og mest brukte vassdrag, uten å gjøre noe som helt annet.

Hadde de enda drevet næringsfiske eller lignende som de ville beskytte, men ikke det en gang gidder de.

Jett om jeg bryr meg?

For mange år siden jobbet jeg i Oslo. Der var det noen kammerater som hadde gjort det til en sport å snike på trikken. De hadde en kasse hvor de betalte inn det beløpet det ville koste å betale på trikken, og så tok de fra disse pengene hvis de ble tatt og fikk bot. Kassen gikk i overskudd hvert år.

Ikke det at jeg mener at folk ikke skal betale på trikk eller buss, men det viser litt av hvor stor skjangse det er for å bli tatt, og Oslo sporveier har nok flere kontroller enn de som passer på fisken på fjellet.

Nå vil sikkert noe hevde at jeg er anarkist eller at jeg oppfordrer til lovbrudd, men det er ikke det som er poenget. Uten av vi protesterer når vi er uenige i noe så kan de som ønsker det få gjennomslag for hva som helst uten problemer i dette landet. Vi godtar hva som helt når som helt, blir litt sure, men så godtar vi tingenes tilstand som en stor saueflokk.

Hvorfor skal en sauebonde et sted i landet ha penger for at vi fisker i et vann, langt inne på fjellet, et fjell som hans oldefar eller tippoldefar en gang fikk gratis eller kjøpte for en flaske brennevin.

Jeg bare spør. :-)

Link to comment
Share on other sites

Hvorfor kjøpe fiskekort?

Noen vil ha penger for alt, til og med løypeavgift for å gå på ski.

Er man så naiv at man kjører opp et skispor i fjellet og tror at man eier det, så får man bare akseptere at noen skiløpere bruker dette.

Her hos oss har noen grunneiere gått sammen om å innføre fiskekort i et av våre største og mest brukte vassdrag, uten å gjøre noe som helt annet.

Hadde de enda drevet næringsfiske eller lignende som de ville beskytte, men ikke det en gang gidder de.

Jett om jeg bryr meg?

For mange år siden jobbet jeg i Oslo. Der var det noen kammerater som hadde gjort det til en sport å snike på trikken. De hadde en kasse hvor de betalte inn det beløpet det ville koste å betale på trikken, og så tok de fra disse pengene hvis de ble tatt og fikk bot. Kassen gikk i overskudd hvert år.

:)

1. Jeg har alltid betalt fiskekort

2. Jeg har alltid betalt for meg på trikken.

Når det er sagt har du noen meget gode poenger. Det burde være knyttet bedre reguleringer til hvilken vann som er truet og hvilken vann som faktisk noen arbeider med forvaltning av.

Trikken... hater trikken. Har fått 3 bøter selv om jeg har hatt månedskort og klippekort. Enten har jeg gått på trikken på vei til jobb, merket at kortet var tomt og trikken/tbane har ikke kunne ta i mot betaling pr. kort. Eller så har månedskortet mitt gått ut og jeg har vært for distre til å merke det.. eller så har jeg rett og slett glemt månedskortet mitt hjemme. Systemet burde endres og prisene burde settes ned på offentlig transport. Veisystemener og offentlig transport burde bygges ut og effektiviseres.

Har aldri i mitt liv blitt sjekket for fiskekort. Enig med deg i at sannsynligheten for å bli "tatt" er svinnende liten. Med hensyn til det du sier om grunneierene så får jeg nesten lyst til å kutte ut å gjøre det riktige selv også. Da hadde det vært mer riktig å betale for fiske du har fått i KG pris :D

Edit:

På den andre siden så er strafferammen i loven ganske grov for overtredelse av denne paragrafen.

Link to comment
Share on other sites

Hvorfor kjøpe fiskekort?

Hvor stor er skjangsen for å bli tatt uten kort langt inne på fjellet, og hvis du blir tatt så er det jo bare å spille dum og uvitende å si at du ikke visste eller har klart å finne ut noe som helst.

Hvis du drar en ørret eller to til steikepanna i et fjellvann med naturlige fiskebastander hvor evt. grunneier ikke har lagt to pinner i kross for å tilføre fisk, kultivere eller legge til rette for fiske så er det vel vår herre som burde få disse pengene.

Vi er alt for flinke til å akseptere meningsløse lover og regler som innføres bare fordi noen vil prøve å tjene litt ekstra med penger. Vi har fri ferdsel i utmarka og når vi er, kanskje flere dagsmarsjer borte fra sivilisasjonen så er det helt meningsløst at noen skal ha penger for at vi spiser en fisk eller to fra en naturlig fiskebestand.

Noen vil ha penger for alt, til og med løypeavgift for å gå på ski.

Er man så naiv at man kjører opp et skispor i fjellet og tror at man eier det, så får man bare akseptere at noen skiløpere bruker dette. Ingen har vel bedt om at det blir laget skispor, og hvis noen ber om dette så får de selv betale for jobben.

Her hos oss har noen grunneiere gått sammen om å innføre fiskekort i et av våre største og mest brukte vassdrag, uten å gjøre noe som helt annet.

Hadde de enda drevet næringsfiske eller lignende som de ville beskytte, men ikke det en gang gidder de.

Jett om jeg bryr meg?

For mange år siden jobbet jeg i Oslo. Der var det noen kammerater som hadde gjort det til en sport å snike på trikken. De hadde en kasse hvor de betalte inn det beløpet det ville koste å betale på trikken, og så tok de fra disse pengene hvis de ble tatt og fikk bot. Kassen gikk i overskudd hvert år.

Ikke det at jeg mener at folk ikke skal betale på trikk eller buss, men det viser litt av hvor stor skjangse det er for å bli tatt, og Oslo sporveier har nok flere kontroller enn de som passer på fisken på fjellet.

Nå vil sikkert noe hevde at jeg er anarkist eller at jeg oppfordrer til lovbrudd, men det er ikke det som er poenget. Uten av vi protesterer når vi er uenige i noe så kan de som ønsker det få gjennomslag for hva som helst uten problemer i dette landet. Vi godtar hva som helt når som helt, blir litt sure, men så godtar vi tingenes tilstand som en stor saueflokk.

Hvorfor skal en sauebonde et sted i landet ha penger for at vi fisker i et vann, langt inne på fjellet, et fjell som hans oldefar eller tippoldefar en gang fikk gratis eller kjøpte for en flaske brennevin.

Jeg bare spør. :)

Bra at det kommer på trykk hvilke holdninger enkelte?? på fjellforum har til fiskekort og grunneiere..

Det er veldig greit å vite !

ps.

du kan jo vurdere å jobbe litt med språket ditt - i tillegg til adferden din i fjellet..

Link to comment
Share on other sites

Spørs hvor i Børgefjell du skal - ser at det selges 1-døgnskort i Namsvatn statsallmenning.

Jeg våger meg fremgå med en kommentar til den enorme avsporingen fra temaet...

Jeg syns det er helt ok å betale den forholdsvis billige pengen det koster å betale for et ukeskort i Børgefjell. Spesielt gjelder det når grunneiere går sammen om å gjøre fiskekort lett tilgjengelig gjennom SMS-betaling, inatur.no osv. På samme måte som med alle andre ting vil folk gjøre det som er lett tilgjengelig - er det vanskelig å få tak i fiskekort, dropper de det og tjuvfisker. Når grunneiere/grunneierlag gjør en innsats for å gjøre det enkelt, er jeg villig til å betale for det (innenfor rimelighetens grenser).

Det er klart, mange kunne nok gjort mer for å forvalte fiskeressursene i sin utmark. Men å åpne for fiske mot en nærmest symbolsk sum og innføre f.eks. minstemål, forbud mot fiske i gytesesong osv, er jo nettopp en måte å forvalte på. Jeg syns derfor ikke argumentet om at grunneier ikke skal få betalt fordi han ikke gjør noe er spesielt godt. En annen sak er at det er vanskelig å trekke grensen ut fra om grunneier fortjener betaling eller ikke. Ville du betalt i Oslomarka? På Hardangervidda? Ulike områder har ulik grad av forvaltning, og jeg kan i alle fall ikke med god samvittighet si at jeg undersøker dette grundig før jeg drar på tur for å vurdere hvem som "fortjener" fiskekortpengene. Det er så enkelt som at grunneier har rett til å bestemme hvordan fisket skal reguleres på sin eiendom, og det har jeg ingen problemer med å forholde meg til.

Jeg tror i tillegg at "vårherre" ikke fortjener betaling for ørret i de fleste fjellvann i Norge, da ørreten her stort sett er satt ut av mennesker...

Link to comment
Share on other sites

Om en grunneier tilrettelegger vann(ene) for allmennheten med fiskekort (og "vanlig" pris) så betaler jeg gjerne.

Om en grunneier sitter å kjiper på vann(ene) med mulighet kun for leie av hele vann med garnrett, hytte m.m.(og 10tusen pr uke i leie) så tjuvfisker jeg mer enn gjerne.

Kom akkurat fra 10 dager over Børgefjell med fiskekort i lomma, og så ikke snurten av et eneste menneske. Fisket var like dårlig som været. (Men turen var flott!)

Og til REs: At mange en gang har byttet vann mot brennevin er sikkert, enten det eller rett og slett sjålet det. Heleri er forbudt ved lov, så i mange vann er det vel da fritt frem å fiske for den som vil?

Link to comment
Share on other sites

Maverik skrev:

Bra at det kommer på trykk hvilke holdninger enkelte?? på fjellforum har til fiskekort og grunneiere..

Det er veldig greit å vite !

ps.

du kan jo vurdere å jobbe litt med språket ditt - i tillegg til adferden din i fjellet..

Når det gjelder holdningene mine til fiskekort og grunneiere så er det ikke sikkert at de er så veldig anderledes enn det som er gjenomsnittet i det norske folk, men det er en grense for hvilke lover og forordninger vi kan finne oss i. Fra gammelt av eide en grunneier så langt ut i vannet som en hest kunne vade og utenfor det var det fritt fiske. Gamle fiskeretter i vann og vassdrag står fremdeles ved lag selv om nesten ingen lenger har fiske som næring. Da kan jeg heller ikke se at det det er snakk om å beskytte sin egen virsomhet.

At jeg ikke er interessert i å betale for å fiske på "gudegitte gaver" når grunneier ikke har lagt to pinner i kors for å tilrettelegge eller kultivere er vel ikke annet enn normal sunn fornuft. Vi kan jo plukke både sopp og bær fritt langs det samme vannet.

Men selvfølgelig vet jeg at det fremdeles finnes de som ønsker at norsk natur skal forvaltes etter gamle Heiberg sine prinsipper, men det må da være lov å ha andre meninger enn det.

Hvis det blir lagt til rette for fiske, kanskje ikke mer enn en litt bedre vei og en parkeringsplass, så er jeg selvfølgelig interessert i å være med på spleiselag, eller hvis avgiften for eksempel går til generell kultivering i området så er jo også situasjonen en helt annen. Det finnes jo mange fine eksempler på det.

ps.

Hva språket mitt angår så holder det stort sett i de fleste andre sammenhenger og jeg antar at det også er godt nok for dette forumet. Hvis Mavrik ønsker å være "Norsklærer" så kan han sikkert finne andre og mer egnede steder for slik virsomhet.

Link to comment
Share on other sites

Ja ja, det er jo et kjent fenomen at når mann slipper opp for argumenter så blir man enten usaklig eller så angriper man parsonen i stedet for saken.

Eller for å bruke fotballspråket: Når man ikke får tak i ballen så tar man spilleren.

Men jeg tåler både en trøkk og en sklitakling så det går nok bra. :wink:

Link to comment
Share on other sites

Jeg har vel stort sett de samme meninger som REs i saken rundt fiskekort.

Dvs., jeg pleier da å gjøre opp for meg, men dersom det ikke ligger noe som helst informasjon om fiskekort på internett, og det heller ikke er mulighet for å kjøpe fiskekort på vei inn til området og fisken attpåtil er småfallen og bærer preg av å være neglisjert som sportsfiskemål, så griner jeg meg ikke søvnløs over at jeg ikke fikk tak i fiskekortet...

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use, and privacy rules Privacy Policy