Jump to content

Fisking med oter


kleppa

Recommended Posts

Annonse
Guest Srx (Ron)

Ikke ulovlig.

§ 3. Oter

Oter består av et snøre som er utstyrt med flere oppheng. Under fisket holdes snøret utspent ved hjelp av en oterfjøl. Det er tillatt med inntil 8 oppheng. Det er kun tillatt med en flue pr. oppheng. Bruk av søkke er forbudt.

Ja, effektivt til dels. Ofte kan en bli "plaget" av småsei og grønnspor.

Oter er nok mer effektivt på fjellet en på sjøen.

Fisker selv mye med oter, kunn på fjellet.

Er kansje mere vanlig her nordpå hvor fiske og fisk er mat og sanking og ikke bare sport.

Link to comment
Share on other sites

Knutis sin lenke viser såvidt jeg kan se til en lokal forskrift fra mars 2009 som senere ble opphevet. Miljødep. sine s.k. "åpningsforskrifter" åpner for lokale regler og bestemmelser. se bl.a. § 1 her : http://www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20030620-0736.html

Forskriften som både "balle" og "SRX" henviser til synes åpenbart ikke å være opphevet.

For å klarlegge om det finnes lokale forskrifter kan man jo f.eks. ringe til det lokale SNO eller miljøavd. hos den lokale fylkesmann - de bør ha den lokale oversikten.

Link to comment
Share on other sites

Fra linken til Jørn:

§ 1. Fiske i sjø

I sjøen er fiske etter anadrome laksefisk bare tillatt med stang, håndsnøre, laksedorg, oter, kilenot, krokgarn og lakseverp til de tider og på de steder som er fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning. Direktoratet for naturforvalting kan fastsette bestemmelser om fangstkvantum.

Legg merke til teksten: bare tillatt...... til de tider og på de steder....

Med andre ord. Det kan tillates å fiske med oter etter blankfisk i sjøen, men direktoratet må tillate det.

Forskriften som regulerer dette er fra 2010 med en liten endring i 2011. Ingen av disse fastsetter noen fisketid for bruk av oter.

§ 3. Fisketid for fiske med stang og håndsnøre

Fiske med stang og håndsnøre fra land og fra båt er tillatt hele året, jf. imidlertid § 2.

Det åpnes imidlertid ikke for fiske etter anadrome laksefisk fra land eller båt i perioden 1. mars–30. april i følgende områder:

a. Ryfylke i Rogaland, unntatt i Lysefjorden innenfor Lysefjordbrua.

b. Hardangerfjorden i Hordaland innenfor en linje mellom Bleiknes ved Husnes til Ystadnes ved Ølve i Kvinnherad kommune.

c. Fjordområdet Sunndal/Tingvollfjord til Krifast og i fjordområdet Surnadal/Halsafjord til Korsnesfjord i Møre og Romsdal.

d. Hele Sør-Trøndelag fylke samt i Trondheimsfjorden i Nord-Trøndelag.

0 Endret ved forskrift 1 april 2011 nr. 373 (i kraft 1 mai 2011).

Det finnes noen lokale unntak som åpner for andre dorgeredskaper i perioden oktober - februar

Link to comment
Share on other sites

Vel, i Hordaland er det lov(i følge deres nettsider):

http://www.fylkesmannen.no/hovedEnkel.aspx?m=55591#oter

"Sjøfiske etter laks og sjøaure. (...)

Oter

Fiske med oter er i Hordaland tillatt frå 1. september til 28. februar, med unntak av kommunane Fedje, Austrheim, Øygarden, Fjell, Sund, Austevoll, Bømlo, Fitjar og vestkysten av Radøy kommune frå Toska til Rossnes. Her er fiske med oter tillatt frå 5. august til 28. februar. " (28.04.2009 Oppdatert: 11.04.2011)

Ser at de andre lovtekstene som er referert til her er fra 10 år tilbake og mer til, så blir vanskelig å vite hva som egentlig er rett her.

Her er en fra lovdata (2009) der det er satt opp fisketider og steder hvor man har lov å fiske med oter etter laksefisk i sjøen: http://www.lovdata.no/ltavd1/filer/sf-20090504-0507.html

Men da spø jeg; er det lov å fiske etter andre sjøfisker med oter?

Link to comment
Share on other sites

Lovverket er ganske uoversiktlig ja! Grunnregelen er at oter ikke er tillatt, men at det finnes en del områder med unntak.

Loven som regulerer dette er noen år gammel, men forskriftene endres ofte.

Dette regelverket gjelder fiske etter laks, sjøørret og sjørøye. Sei, makrell o.l. kan du dermed fiske med oter, men sjørret som biter på må slippes ut igjen.

Link to comment
Share on other sites

Etter hva jeg finner og hvordan jeg tolker forskriftene så er det IKKE tillatt. Man kan kanskje om man leser litt på skrå si at oter er fiske med "håndsnøre" og dermed tillatt, men strengt tatt er det vel "annet dorgeredskap" i realiteten. Og at sesong "åpnes ikke" kan vel ikke leses feil.

Forskriften under er videreført for 2011 med noen endringer og tredte i kraft 1. Mai:

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20100531-0731.html

http://www.dirnat.no/content/500041534/Fiskeregler-for-fiske-etter-laks-sjoorret-og-sjoroye-i-vassdrag-og-i-sjo

Det kan hende at det finnes lokale unntak. Gå inn på www.fylkesmannen.no og klikk på ditt fylke, deretter miljøværn - fiskeforvaltning - fiskeregler, slik fjellbaronen har gjort, tydeligvis lov i Hordaland. Hvis du ikke finner noe som konkret nevner at det er tillat i ditt fylke, så er det nok ulovlig. Evt. plukk opp telefonen og ring til miljøværnavdelinga på fylkeshuset, da får du svar av folk som jobber med disse forskriftene daglig og har oversikten over hva som gjelder der du er. :wink:

Link to comment
Share on other sites

Det går helt sikkert fint sålenge man er systematisk og rolig når man drar inn, har prøvd med spinnere og wobblere dog kun fra land og i "søtt" vann. Makrellen tar jo på alt så du kunne klipt opp sokkene dine og brukt det til agn å.

Vet at noen sleper lina i en bue bak båten når de skal dra inn. Altså at man drar inn, hekter av og slepper kroken i vannet igjen på andre sida av båten, på den måten hekter du bare av fjøla og hiver enden på lina uti når du kommer så langt og kan surre lina på vinna igjen helt vasefri siden vannet og dorgefarta strekker den ut. Men skal du fiske makrell tror jeg ikke det er lureste måten å gjøre det på helt ærlig, når du først treffer på makrellen er det nesten alltid full line og aldri godt å vite hvor lenge bettet varer. Så når du da legger kroken i vannet igjen etter å ha huka av en fisk så kommer det fort en ny på samme krok og sirkuset er dermed igang :wink: . Men dra opp fisken og hekt krokene en og en på ripa som man gjør med håndhekle, eller surr på vinna igjen etterhvert som du drar inn så går det nok uten store komplikasjoner.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use, and privacy rules Privacy Policy