Jump to content

ulv


Guest Anonymous

Recommended Posts

Annonse
Noen som har planer om å dra til Koppang-området pga den pågående ulvejakta? Fortrinnsvis for å spolere nevnte.

Synes det er helt utrolig at folk kan bli så lavmeldte i topplokket!!

Det må da kunne gå an å både respektere den lille ulvejakten som foregår, og likens må det kunne gå an å respektere at ulv er et dyr som har vært i faunaen vår før både vi og sauene kom hit, og at den også burde få være her.

ew

Link to comment
Share on other sites

Jeg er uten tvil på ulvens side :!: Det er jo bedrøvelig at rike Norge ikke ser seg råd til å huse mer enn 20 eksemplarer, og nå skal 25% av dem likvideres. Heldigvis har vi en nabo i øst som ser litt annerledes på sakene, ellers ville ulven her i Sør-Norge forlengst vært utryddet :!:

Og på toppen av alt så vedtar politikerne at ulven skal holde seg innenfor visse kommuner. Hvor naiv går det å bli :!: Riktignok har ulven mange skarpe sanser, men når det gjelder å spore opp kommunegrensene, som det forøvrig finnes altfor mange av i dette "pottitlandet", er jeg redd den kommer til kort :!:

En annen ting er at hadde myndighetene visst hvor mange ulver som tas av dage på ulovlig vis, ville kanskje pipen fått en annen lyd :!:

Dessuten så er det veldig rått parti. 60 jegere i aksjon, og attpåtil er vel de fleste ulvestakkarene blitt utsyrt med halsbånd og lar seg enkelt peile inn. Slik sett har jo også forskerne bidratt til ulvens utryddelse, uten at det var den egentlige hensikten. Den første lederulvetispa som falt for ei kule ved halvtretiden sist søndag, var ihvertfall merket :!:

:wink:I forkant av forrige ulvemassakre for ganske nøyaktig 4 år siden, sendte jeg følgende melding til miljøvernministeren dengang:

Date: 19. januar 2001 14:01

To: [email protected]

Subject: STOPP ULVEJAKTEN i Norge!

Til miljøvernminister Siri Bjerke!

Jeg tar meg den frihet å be om at den tillyste organiserte jakt på ulv i

Hedmark vurderes på ny!

Norge som nasjon må ta seg råd til å ha en levedyktig ulvestamme

innenfor sine grenser.

Ulven gjør ingen skade på naturen, men er en integrert del av den, og

sørger på sin måte

for dens balanse. Årsaken til konfliktene er menneskeskapt ved at det er

innført fremmedelementer

som ikke lar seg forene med naturen. Ulven er uten skyld eller ansvar i

denne forbindelse, og det er

således dypt urettferdig å gi den dødsdom! Det er mennesket som er det

største rovdyret her til lands såvel

som i verden forøvrig, og utgjør den alvorligste trussel mot Gaia's

natur! Hvordan kan vi ha råd til å ha 4,5

millioner av dem, når det ikke er plass til noen titalls ulver?

Et annet forhold er at vedtaket om ulvejakt i offentlig regi vil gjøre

ubotelig skade på Norges ry og rykte

utenlands som en miljøvernnasjon; et rykte som forøvrig allerede er

ganske tynnslitt! Jeg tror dere politikere

aner svært lite om konsekvensene av dette avskyelige vedtak, for å gjøre

noen få sauebønder tillags!

Så derfor: LA ULVEN LEVE!

Med vennlig ulvehilsen fra Trond Eilev Espelund, sivilingeniør og

geodet. :?:

:!: Knut Arild Hareide kan nok snart vente seg lignende tilsvar, fra flere enn meg får jeg håpe :-)

Link to comment
Share on other sites

Det må da kunne gå an å både respektere den lille ulvejakten som foregår, og likens må det kunne gå an å respektere at ulv er et dyr som har vært i faunaen vår før både vi og sauene kom hit, og at den også burde få være her.

ew

Hvis det er riktig som det sies at det toalt finnes ca. 20 dyr i Norge, så synes jeg det du skriver er så selvmotsigende som det går an. Hadde det vært en levedyktig stamme, men det blir for teit å si at man skal respekter en jakt på kvartparten av en stamme på 20 dyr samtidig som man skal respektere at ulven er et dyr som har hørt, og hører hjemme i norsk fauna.

Link to comment
Share on other sites

Når oljerikdommen har utradert alle sauebønder vil vi få rovdyrstammer også i Norge. Med det tempoet vi har nå tar det ikke lang tid. Et enkelt res: Med færre bønder gror mer og mer av landet igjen (skog). Dette gir gode levekår for rådyr, hjort osv (som vi ser en voldsom vekst av). Finnes mat kommer rovdyr. Og når det er blitt få nok bønder vil rovdyrstammer få utvikle seg. Ergo er rovdyr-regulering nå bare midlertidig..... ikke dermed sagt at jeg forsvarer den.

Ikke rart at dette standpunktet blir tatt heller. Ingen som vet hva som er ett av de to vanligste bakgrunner/yrker blant stortingsrepresentanter....

Link to comment
Share on other sites

Det nytter ikke ensidig å bare forsvare Ulven (som innlegget og mailen til Trond bærer preg av), når vi har næringsinteresser som ønsker det motsatte, nemlig å forsvare sine egne interesser på bekostning av Ulvens. Det blir for dumt!

Begge parter har vel egentlig livets rett, både sauebønder og tilhengere av en levedyktig ulvestamme. Når det oppstår konflikter mellom slike interessegrupper, må det være mulig å finne et kompromiss som er levelig for begge parter. Jeg forstår sauebøndenes vrede over ulvens jaktinstinkt på husdyra, men jeg skjønner også de som roper høyt når forvalterne av ulvestammen her i landet, nærmest erklærer krig mot ulven, når en sau eller to blir drept.

Jeg synes selv at disse tallene på 20 eksemplarer, minus 1/4 del som det blir gitt fellingstillatelse på, vitner mer om rovdrift og på grensen til faunakriminalitet fra de aktuelle myndigheter, enn forsvarlig forvaltning. Det samme gjelder forøvrig Gaupebestanden, hvor det gis tillatelse til å skyte altfor mange dyr!

Norge er et lite land, og det vil derfor ikke være plass til en stor ulvestamme, uten at dette kommer i konflikt med de aktuelle næringsinteresser. Jo flere dyr / stammer, jo flere konflikter og mere bråk!

Allikevel burde landet ta seg råd til å ha en noenlunde levedyktig stamme! Ulven var her før oss mennesker, og er endel av faunaen! :?:

_______________

Rune.

Link to comment
Share on other sites

Jeg synes det må gå an å finne en løsning som tjener begge sider, f.eks. å opprette et stort ulvereservat i dagens kjerneområde for ulv. Det ville kanskje innebære nedleggelse eller flytting av noen sauebedrifter, ja.

Har ulven mindre rett til å være tilstede i norsk natur enn sauen, bare fordi den ikke gir noen penger i kassa? Sånt rent fra naturens side er det vel heller ulven som hører hjemme i skogen enn sauen?

For meg er hele konflikten helt uforståelig. Ulven betyr en berikelse av villmarken, en berikelse av norsk flora og fauna. Den har vært her før sauene, og. I mange andre land i Mellomeuropa som har mye tettere bebyggelse og både sau og andre beitedyr er ikke ulven et problem, og det er mange flere av dem der.

Jeg har fått med meg at det står sterke tradisjonelle beiteinteresser mot ulven i Norge, men det må da være mulig å ha et ulveområde der ulven rangerer først? Jeg mener et område fritt for sau?

Det ville selvfølgelig også innebære visse konflikter i grensesonene, der ulven "overskrider" sitt territorium. Det må man finne en måte på å takle. Hvis ulven i utgangspunkt hadde fått lov til å danne en levedyktig stamme i landet, ville jeg tro at ulvetilhengrene også ville være mer tilbøyelige for enkelte fellingstillateler der det virkelig var problemer. Men så lenge sauenæringen er imot alle og enhver norsk ulv, så vil ulvetilhengerne være like så mye for ulven og imot en hver jakt eller beskattelse.

Link to comment
Share on other sites

Hvis det er riktig som det sies at det toalt finnes ca. 20 dyr i Norge, så synes jeg det du skriver er så selvmotsigende som det går an. Hadde det vært en levedyktig stamme, men det blir for teit å si at man skal respekter en jakt på kvartparten av en stamme på 20 dyr samtidig som man skal respektere at ulven er et dyr som har hørt, og hører hjemme i norsk fauna.

Ikke selvmotsigende om en bruker hodet og tenker seg litt om.

Er jo ikke vanskelig å forstå at når ulven begynner å forsyne seg av dyr som står i innhengning og i bånd utenfor hus, så er den ulven også meget farlig for barn i området. Den ulven bør ikke få leve lenger syntes jeg.

Det som kanskje er vanskelig er vel å finne akkurat den ulven for å avlive den.

ew

Link to comment
Share on other sites

EW: Jeg kjenner ikke så godt til denne saken, så jeg burde holde kjeft, men en kvote på fem dyr vitner ikke om et konkret skadetilfelle, men snarere om en mer generell jakt. Jeg er ikke uenig med deg at ulv som har vist nærgående aggressiv atferd mot mennesker og dyr på innmark konkret bør avlives. Men derimot skadeverk på sau på utmarksbeite er en helt naturlig del av ulvens adferd, og fordi om 15-50 sauer er drept / skadet av ulv eller man antar det var ulv, kan man ikke uten videre si at nei nå tar vi ut fem dyr. I alle fall ikke dersom Norge skal ha troverdighet i forhold til egne utsagn om at vi skal ha en levedyktig ulvestamme.

Dette lukter mest av alt innenrikspolitikk for å roe ulmende ulveglør.

Jeg synes fortsatt det er selvmotsigende å si at man bør forstå DENNE (ikke enhver jakt) jakta og samtidig respektere at Norge skal ha en bestand av ulv. At jakta er lovlig forandrer ikke på den saken. Det er mye som er lovlig og selvmotsigende i kongerike Norge.

Link to comment
Share on other sites

Jeg bor omtrent midt i ulveriket, og i dag ble den andre ulven skutt like ved arbeidsplassen min. Det ble nok ei ulvetispe, den ene halvdelen av det såkalte Gråfjellparet, så i natt kommer nok maken hennes til å ule av sorg så det gir gjenlyd over hele dalen.... Akkurat nå er det kjempesamling av folk på hotellet her hvor ulvetispa ligger på "utstilling". Jeg er fersk rendøl og har ikke engasjert meg i ulvespørsmålet tidligere, men etter å ha sett dagens kaotiske tilstander, er det vanskelig å stå på sidelinjen :?:

Link to comment
Share on other sites

EW: Jeg kjenner ikke så godt til denne saken, så jeg burde holde kjeft, men en kvote på fem dyr vitner ikke om et konkret skadetilfelle, men snarere om en mer generell jakt. Jeg er ikke uenig med deg at ulv som har vist nærgående aggressiv atferd mot mennesker og dyr på innmark konkret bør avlives. Men derimot skadeverk på sau på utmarksbeite er en helt naturlig del av ulvens adferd, og fordi om 15-50 sauer er drept / skadet av ulv eller man antar det var ulv, kan man ikke uten videre si at nei nå tar vi ut fem dyr. I alle fall ikke dersom Norge skal ha troverdighet i forhold til egne utsagn om at vi skal ha en levedyktig ulvestamme.

Dette lukter mest av alt innenrikspolitikk for å roe ulmende ulveglør.

Jeg synes fortsatt det er selvmotsigende å si at man bør forstå DENNE (ikke enhver jakt) jakta og samtidig respektere at Norge skal ha en bestand av ulv. At jakta er lovlig forandrer ikke på den saken. Det er mye som er lovlig og selvmotsigende i kongerike Norge.

Morten:

Kan forstå at det kanskje kan "missforstås" innlegget mitt noe, men om en ser på hva jeg siterer, nemlig han i første innleg, så kanskje du forstår litt mer.

Jeg også mener det er for ille å egentlig ta ut så mye ulv som det gjøres i forhold stammen vi har.(vet ikke grunnlaget for uttaket må jeg tilføye)

Men nå er det slik at kvoten er bestemt, og da er det så langt fra den rette måten å aksjonere på det første innlegger vil folk skal gjøre.

Den måten han vil aksjonere på gjør nok heller at folk som ikke vet hvor en står i saken heller over mot andre siden.

Det jeg mener er at når jakten er satt, så må en respektere det på skikkelig vis, og heller prøve å motarbeide slike kvoter på normale måter.

ew

Link to comment
Share on other sites

Det er nesten tragikomisk å se når jaktlagene går til angrep på ulven(e), etter å ha fått fellingstillatelse fra de respektive myndigheter.

Det hele, ser nærmest ut som regelrett rovmord på ville og utrydningstruede dyrearter, der de bruker helikopter og radiopeiling, for å drepe dyr som tilfeldigvis har spist en sau eller flere.

At ulven er en trussel for sauenæringen på utmarksområder, er fullt forståelig, men de få bøndene som rammes, får jo økonomisk kompensasjon for hvert enkelt dyr som blir drept eller lemlestet!

Når enkelte sauebønder, næmest står å griner over kadaveret, sier jo også det endel om hvor følesesladet dette temaet egentlig er.

Julia skrev:

Det står sterke tradisjonelle beiteinteresser mot ulven i Norge.

Ja, det er riktig Julia. Dette er også noe av årsaken til alt oppstyret i media hver gang en ulv tilfeldigvis har spist en sau til middag!

Reservater:

Å opprette egne reservater på bekostning av næringen, tror jeg ikke er særlig aktuelt. Bøndenes interesser står nok sterkere enn noen stakkars ulver! Selv om ulven i utgangspunktet er territorial, vil det alltid være streifdyr som krysser grensene.

La oss allikevel håpe at myndighetene tar hensyn til artsmangfoldet i naturen, og lar oss få beholde noen av disse flotte dyrene!

______________

Rune.

Link to comment
Share on other sites

For meg er det innlysende at vi skal ha en levekraftig ulvestamme. Men innser samtidig at ulven har mange fiender, og fiender med mange forskjellige motiv. Saunæringen har interesser som slik det er nå vanskelig lar seg kombinere med en levekraftig ulvestamme. Men de problemene lar seg løse hvis myndigheten vil det. Da tenker jeg på legge bedre tilrette for de som må slutte med sau i de mest utsatte områder.

Jeg tror at ulvens mindre offisielle fiender er dens værste fiende. For når dyre elghunder, harehunder osv. blir tatt av ulven går nok ikke dett upåaktet hen. Antall elg som kan felles må reduseres da elgen er ulvens viktigste føde. At ulven trimmer elgstammen ved å ta ut de svakeste dyrene, og ikke jakter på de største elgoksene slik som vi gjør, blir bare et parantes i debatten. Og de mindre offisielle fiendene er ofte folk som har betalt dyrt for sine vall, og folk som betaler dyrt har gjerne penger. Og de som har penger har jo ofte makt. En makt som i denne sammenheng blir brukt for og påvirke friluftsorganisasjoner, myndigheter, grendalag osv. Derfor tror jeg at vi ikke kommer så mye lengre før vi får et massivt internasjonalt press på oss.

Er selv jeger så jeg er ikke imot jakt. Men å ikke ha en levekraftig ulvestamme p.g.a. egenintresser er å gå noe for langt.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...
Guest Anonymous

Nå vil ikke jeg blande meg inn,men sier bare det jeg mener:

Jeg synes ikke at ulvestammen trenger å utryddes helt,

men jakt på ulv må absolutt være lovlig,så ikke ulvestammen vokser og blir et "skadedyr".

Jeg synes "oppmerksomheten" blir rettet alt for mye mot SAUEN,

og ikke ulven. Det er jo ikke bare sauen det er snakk om,

det er også andre dyr, som vilt.Ulver som kommer nær bebyggelse og som feks dreper sauer bør avlives,fordi de han være farlige mot små barn. Barn er mye mer verdigfulle enn ulver!

Link to comment
Share on other sites

Man klarte å håndtere ulveproblemet før ved å gjete sauene. Hvis vi skal hå både sau og ulv får vi gjøre som i tidligere tider (men det har vi tydeligvis ikke råd til?). Det går også ann å bruke mer villsau som har vett nok til å passe seg for rovdyr og ikke bare stå der og glo dumt.

En annen ting er at ulven også truer andre økonomiske interesser som jakt etter storvilt. Elgen trekker helst unna ulveområder, men på den andre siden blir elgstammen sunnere siden ulven tar de svakeste dyra (i motsetning til mange jegere som går etter trofe og dermed fører til degenerering av elgstammen).

En veldig positiv ting er at ulven normalt også tar løsbikkjer, så da vil vel de fleste bli nøyere med båndtvangen for hunder. At folk er dårlige til å følge opp båndtvangen ser jeg som ett stort problem rundt de større byene hvor dårlige hundeeiere har liten kontroll på fillebikkjene sine - det er vel ett mindretall som ødelegger for de mange, men det er likefullt veldig irriterende. Ingen vet hva bikkja egentlig gjør rundt neste sving, og jeg har sett bikkje med rådyrunge i kjeften, svaret fra hundeeieren var: nei hunden er snill og gjør aldri sånt...

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

Hei vil bare lirke fra meg en liten ligning til alle saubønder som klager over at ulven dreper sauen dems: man kan sammenligne sauedrift med å legge sparepengene sine i grøftekanten og håpe at de fortsatt ligger der alle som en når sommeren er over.

Unnskyld hvis jeg er litt sarkastisk, men ærlig talt skjønner jeg ikke hva de klager over, de får tilskudd i lange baner for å bygge ulvegjerder og de får mer penger for en sau som har blitt drept av ulven en fra slakteriet.

De kaller det jakt på ulv? Det er vel det siste det kan kalles, når man kjører snøscooter og hellikopter etter ulven og så skytter den? Slakting kaller man det.

Bra ulvemotstandere! stå på, dere er skikkelig tøffe. Store staute karer som syntes det er uhorvelig morsomt å skyte en ulv, og som er så barnslige at dere blir sint på ett dyr, når dere mister ett par sauer fordi dere ikke klarer å passe på dem. Dere har jaggu noe å være stolt av. :)

Link to comment
Share on other sites

Hei vil bare lirke fra meg en liten ligning til alle saubønder som klager over at ulven dreper sauen dems: man kan sammenligne sauedrift med å legge sparepengene sine i grøftekanten og håpe at de fortsatt ligger der alle som en når sommeren er over.

Nå er trolig sauebøndene glad i dyrene sine på en litt annen måte enn folk flest er glade i sparepengene sine, så jeg tror ikke det er helt sammenlignbart. I tillegg er mange folk motstandere av ulv andre grunner enn at ulven tar sau. Folk er også redd for at ulven skal ta hunder og småunger.

De kaller det jakt på ulv? Det er vel det siste det kan kalles, når man kjører snøscooter og hellikopter etter ulven og så skytter den? Slakting kaller man det.

Det å oppspore og felle dyr er jakt, enten det skjer til fots, med snøscooter eller helikopter. Det finnes klart forskjellige former for jakt, men å si at dette ikke er jakt er tøvete.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use, and privacy rules Privacy Policy