Jump to content
IGNORED

Hvorfor bestiger så få kvinner topper? Erling12 har svaret


Erling12
 Share

Recommended Posts

Kan jeg spørre om en ting ? Hvor gammel er du, Erling ? 15 ?

Nå har alle lagt seg i selen i det siste for å forsøke å holde seg til sak og ikke person.

Denne diskusjonen meldte du deg forøvrig ut av for lengst selv, og du kalte den vel også usmakelig lenger opp.

Da forventes det at du holder deg borte isteden for å spre trusler om Straffeloven og å bringe administratorer på

banen og gudene vet hva.... Hvis tråden er så fæl for deg så hold deg unna da vel.

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 141
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Idealet til Erling12 er at alle ekte mannfolk skal være som Lars Monsen ? Ligge alene i sin egen svette langt ute i ødemarka, eller på en øde fjelltopp ? Hvem skal befrukte alle kvinnene ?

Nei, innholdet i denne tråden var langt bak mål, og det uansett hvilken person som startet tråden.

Link to comment
Share on other sites

Må en kvinne på liv og død føde?

Her må mannen være sitt ansvar bevisst i stedet for å fly på toppene... En sak for Huitfeldt?

Erling12, et provoserende morsomt innlegg. Allerede ved å lese tittelen skjønner jeg at det ikke er noen vits i å diskutere :) Du manglet forresten en hypotese om at kvinner er mye hjemme/bundet til hjemmet for å ta seg av barna, vaske hus og trimme hekken (den i hagen..) osv...

Link to comment
Share on other sites

Må en kvinne på liv og død føde?

Vær så snill, ikke heng deg opp i tullet som blir skrevet utenfor saken. Adler er jo, med all respekt, langt ute på jordet i hvert eneste innlegg. Det siste som blir et problem her i verden, er å få menn til å befrukte kvinner. Det er jo på mange måter det vi er skapt til å gjøre. Det er selvfølgelig ikke slik at menn som går i fjellet ikke har tid til å befrukte kvinner. Jeg blir sliten av et så lavt nivå på debatten.

Nei, diskutér heller saken: hvorfor går kvinner så sjelden på topper? Kvinner er en merkelig gjeng... :)

Link to comment
Share on other sites

Essem,

Det kan hende at noen provoseres av at jeg piffer opp språket med noen punchlines. Men folk bruker tross alt fritiden sin her inne, og er vel ute etter litt underholdning? Stilen må imidlertid ikke misforstås dithen at jeg ikke mener budskapet. Fenomenet er et ubestridelig faktum, og jeg synes at jeg har kommet opp med en rekke gode og korrekte forklaringer. Om du hadde spurt en professor i samfunnsvitenskap på Blindern, ville du trolig ha fått et sinnssvakt kjedelig svar som i bunn og grunn konkluderte med mye av det samme.

Du manglet forresten en hypotese om at kvinner er mye hjemme/bundet til hjemmet for å ta seg av barna, vaske hus og trimme hekken (den i hagen..) osv...

"Hypotese 2: Kvinner trives best i en lun og trygg atmosfære. Siden tidenes morgen har kvinners oppgaver vært knyttet til hus, hjem og barnepass. Dette vedvarer heldigvis i stor grad i dag. Kvinner er, når det kommer til stykket, lite interesserte i å begi seg ut i den store verden og takle harde utfordringer slik menn gjør. Jeg kan nevne i fleng Nansen, Heyerdahl, Amundsen, Monsen, Trå (eh nei, ikke han…) osv. Ikke mange med Libresse Invisible der, nei."

:)

Link to comment
Share on other sites

Jeg leste litt for fort tydeligvis. Jeg ser forresten ikke relevansen i spørsmålet du stiller. Gjør det så mye at det er forskjell mellom kjønnene? Jeg skjønner heller ikke hvordan du klarer å plassere alle gutter/menn i samme kategori, det er jo et sært mindretall som aktivt går toppturer. Som nå er tittelen på denne tråden.

Link to comment
Share on other sites

Selvfølgelig er kjønnsforskjeller i fjellet relevant å diskutere her. Hvis du ikke ser at et spørsmål om kvinners fravær på topper er relevant for Fjellforum, kan jeg dessverre ikke hjelpe deg. Mulig at du synes det er uinteressant, men jeg synes det er spennende.

Til det andre du nevner kan du jo starte tråden "hvorfor går noen menn på topper, mens andre benytter seg av andre strategier for å oppnå tilfredshet?". Hint: det er mange måter man kan oppnå et godt selvbilde og status på. Ja, det er forskjeller mellom menn, men jeg mener at kjønnsforskjellene både er mer markante og mer interessante å diskutere.

Link to comment
Share on other sites

Hint: det er mange måter man kan oppnå et godt selvbilde og status på.

Status har vel ikke noe med å gå toppturer å gjøre? Ser du opp til Trå eller Cecilie Skog? :) Status er jo nettopp det, hvordan man blir oppfattet av andre.

Har man dårlig selvbilde, så kan kanskje dette bedres med å oppnå en mestringsfølelse. Men det trenger en ikke nødvendigvis å oppnå i fjellet, det kan også skje på en fotballbane. Eller i sosiale sammenhenger. Utover det tror jeg de aller fleste går toppturer ut fra ren og pur interesse for naturopplevelsen det innebærer. Sunnmøringer er kanskje ikke som folk flest, men her går i alle fall både gamle tanter og bestemødre toppturer en skulle tro det krevdes ungdommelig pågangsmot for å gjennomføre. I fjellet er det vanlig å treffe begge kjønn, både sommer og vinter. En vesentlig forskjell er at damer svært sjelden går alene på toppturer. Jeg kan vel knapt huske at jeg har opplevd å møte ei dame/jente som har gått topptur alene, og da tenker jeg ikke på en kort times trimtur på en lokal topp.

Link to comment
Share on other sites

Vi må nok bare innse at svært mye av hva et menneske foretar seg handler om å oppnå status. Dette er grundig redegjort for i sosialpsykologien, som for øvrig er et meget spennende felt. Mennesker er langt mer primitive enn vi liker å omtale oss selv. Kort fortalt går våre liv ut på å oppnå parringssuksess gjennom status og identitetsbygging.

Status er viktig for alle mennesker, fordi det med status følger en rekke fordeler som gjør livet enklere og bedre for oss.

Å gå på topper handler både om identitet og status. Det handler om å definere hvem man er, hva man står for, hvem man vil assosieres med osv. For mange handler det også om å høste anerkjennelse, enten det er fra familie, venner eller bestemte miljøer.

Du sier du tror det handler om "ren og pur interesse for naturopplevelsen". Joda. Men hvis du er enda litt mer nysgjerrig, spør du hvor denne rene og pure interessen kommer fra. Den er neppe et resultat av tilfeldigheter. Hvis du graver videre havner du der man som regel havner, nemlig i en forståelse av at menneskers væremåter og handlinger påvirkes av arv og miljø. Den menneskelige natur samspiller med kultur, normer, sosial kontekst osv., og influerer våre interesser og valg.

Du påpeker at det samme som oppnås gjennom å mestre naturen, kan oppnås på andre måter. Det er jeg hundre prosent enig med deg i - på lik linje med at den sosiale integrasjon som oppnås ved en gudstjeneste, også kan oppnås på tribunen under en fotballkamp. Men hvorfor velger noen gudstjeneste mens andre velger fotball? Hvorfor velger noen kafé mens andre velger topptur? Det er dette jeg synes er spennende å gå inn på, og i dette tilfellet har jeg valgt et kjønnsperspektiv. Neste gang velger jeg kanskje et utdanningsperspektiv, et kulturperspektiv, et religiøst perspektiv eller et klasseperspektiv.

Til slutt vil jeg takke for at du faktisk bidrar med noe kontruktivt og interessant i forhold til tema: Du hevder nemlig (1) at på Sunnmøre er det like mange (eller tilnærmet like mange?) kvinner som menn som går på topper, og (2) at kjønnsforskjellen ligger i at kvinner i mindre grad går alene. Dette er spennende:

Jeg går ut fra at sunnmøringer ikke skiller seg vesentlig genetisk fra andre nordmenn. Kan det være noe ved kulturen og tradisjonene på Sunnmøre som forklarer at det er mindre forskjeller mellom kjønnene der hva angår toppbestigninger? Og kan det være ting ved den kvinnelige natur og/eller sosialisering som gjør kvinner mindre tilbøyelige enn menn til å gå alene? Til det siste spørsmålet: se gjerne hypotesene 1 og 7.

For folk som er interesserte i sosiologi og psykologi er slike spørsmål svært fengende.

Ser du opp til Trå eller Cecilie Skog?

På noen måter ja. På andre måter nei. Uansett er det et faktum at mange beundrer disse to personene. Det har vi blant annet fått demonstrert i følelsesladde forsvar for dem her på forumet :)

Link to comment
Share on other sites

Jeg skrev vanlig, ikke like vanlig. Hvis jeg treffer kun en person på en fjelltur (og det skjer jo ofte), er det nesten garantert ikke en dame/jente. Treffer jeg to eller flere i et følge, er det vanligvis folk av begge kjønn. På Sunnmøre er det nesten umulig å finne seg et sted uten en fjelltopp i nærheten, derfor er det mange som enkelt har tilgang til fjellet. For nesten hele området er knapt nok telt å se i fjellet, pga nærheten til fjellene er dagsturkulturen ekstrem. Og sånn sett en form for friluftsliv som har høy komfort. Ser en historisk på det med setersdrift, gjeting og innsanking av husdyr om høsten, stier over fjellet mellom bygder osv så er fjellet en del av kulturen også. Rekreasjonsbruk var ikke vanlig før, men fra utover 1900-tallet har det blitt mer og mer vanlig. Det har med økonomi og fritid å gjøre. I tidligere tider var det ikke bare å stikke avgårde så lenge det var arbeid som kunne gjøres. Men det finnes noen eldre historier om Sunnmøringer som klatret i fjellet lenge før engelskmennene entret landet og startet med førstebestigningene sine. Dette er nok ikke et Sunnmørsfenomen, vil tro det gjelder langs det meste av kysten der fjell og bosetting er tett på hverandre. Historiene har nok kommet lenge etter at "stuntene" ble gjennomført, for de risikerte tross alt juling for å bruke tid på noe så unyttig :)

Link to comment
Share on other sites

Mens kvinner før fortjente juling fordi de stakk av til fjells, synes jeg de i dag fortjener juling for å droppe fjellet :)

Det kan godt hende at du er inne på noe når du nevner lett tilgang og komfort. Jo mindre heftig en topp er, jo større sjanse for at kvinner finner veien opp. Det virker jo logisk ut fra en komfortskala.

Link to comment
Share on other sites

Diskusjonen kunne vært interessant, om du ikke måtte være så jævla nedlatende hele tida. Du har ikke mye respekt for andre.

OT: Vær så snill. Slutt å ødelegg diskusjonen siden du ikke har noe nyttig å komme med. Du snakker bare dritt til trådstarter som faktisk diskuterer på et saklig høyt nivå. Du har ikke mye respekt for andre ser det ut til.

Takk! :)

Link to comment
Share on other sites

Uff, så fælt du skulle kjekle da, Adler. Hadde det ikke holdt med ett innlegg? Det er synd at du ikke kan omsette noe av denne negative energien din til å diskutere tema. Kanskje du har noen alternative hypoteser?

Generelt ser det ut som om de fleste er enige med hva jeg har skrevet i hovedinnlegget, så jeg har nok truffet blink.

Link to comment
Share on other sites

Generelt ser det ut som om de fleste er enige med hva jeg har skrevet i hovedinnlegget, så jeg har nok truffet blink.

La meg sammenfatte hva du skriver her :

Det er flest menn som driver med mannsdominerte aktiviteter, som f.eks fjellklatring, boksing, vektløfting, dørvakt, jakt, leiesoldat og ekstremsport.

Det er flest kvinner som driver med kvinnedominerte aktiviteter, som kjennetegnes ved at de er sosiale og omsorgsfulle, som f.eks barnepass, pleie gamle og syke, brodering, syklubber, husarbeid og matlaging.

Du konkluderer med at menn, enten bevisst eller ubevisst, driver med maskuline og risikofyllte aktiviteter kun for å øke sin status i flokken, slik at de øker sjansen til å parre seg.

Du konkluderer også med at kvinnene driver med omsorgsaktiviteter for å øke sin status i flokken, slik at de øker sjansen til å bli parret av den tøffeste mannen, eller Alfa-hannen som sosionomene kaller ham.

Er min analyse korrekt ?

Link to comment
Share on other sites

Det du presterer er kun et hjelpeløst forsøk på å skrive referat fra debatten. Hva er poenget ditt?

Du har fortsatt intet å komme med av egne meninger om saken eller noe som er egnet for diskusjon. Du har nå fått så mange sjanser, og skrevet så mye imbesilt vås, at jeg overser deg en stund fremover.

For øvrig bør dine innlegg slettes av moderator. De er utelukkende sabotasje mot en seriøs debatt.

Link to comment
Share on other sites

Som kvinne må jeg si at jeg er meget overasket over det lave kunnskapsnivået til trådstarter hva gjelder kvinner og kvinners motivasjon eller mangel på sådan. Når det er sagt, så må jeg erkjenne at noen av hypotesene til Erling12 har mer validited enn andre. Jeg ønsker likevel å kommentere noen av dem:

Erling12 skriver:

Jeg skal sporenstreks erkjenne at jeg sterkt misliker den ekstreme feminisering vi har opplevd i det norske samfunn de siste tiår. Fra å være et mannsdominert og ærerikt land, har kvinner kuppet så vel skole som universitet, for ikke å snakke om utallige byråkratistillinger. Til og med på Storting og i Domstoler har de fått innpass. Kvinnelighet blir jo gjerne assosiert med naivitet og overdrevent føleri, hvilket i mange tilfeller leder til irrasjonalitet, baksnakking og intriger. Følgelig er utviklingen alt annet enn gledelig.

Allerede her ser jeg grunn til å arrestere deg Erling12. Det finnes overhodet ikke noe grunnlag for dette utspillet. Siden det er du som kommer med påstanden og følgelig ligger med bevisbyrden, hadde det vært fint om du kunne dokumentert påstanden din.

Erling 12 skriver:

Av overnevnte grunn blir jeg ikke nevneverdig deppa over kvinners tilnærmet totale fravær på fjelltopper. Det er befriende at det fortsatt finnes arenaer hvor menn kan være menn, uten å få servert kakkel om hvor primitivt og teit det er å være tøff, barsk, modig og lignende. På toppene kan menn gå i fred mens de tenker på raske biler, potetgull med høyt fettinnhold, maskingevær, boksing og andre ting som gjør livet verdt å leve. .

Mens kvinner før fortjente juling fordi de stakk av til fjells, synes jeg de i dag fortjener juling for å droppe fjellet

Dine utsagt motsier hverandre. Det må kunne stilles krav til konsistens i innleggene dine.

Erling12 skriver:

Det jeg imidlertid finner pussig er at kvinner, til tross for deres fanatiske likestillingshysteri, unnlater å kaste seg over den machomanesjen som de høye toppene faktisk representerer. Normalt forsøker som kjent kvinner å oppnå likestilling ved å leke menn, og dette hadde vært en perfekt anledning til å demonstrere deres etterdiltermentalitet – les: gjør som menn, så blir vi frie dere! Er det kanskje slik at kvinner er svakere enn menn likevel, både psykisk og fysisk? Jeg har mistanke om dette, samt mye mer.

Her proklamerer du at vi kvinner er fanatiske likestillingsaktivister. Dette er et utsagt jeg er uenig med deg i. Jeg oppfatter det ikke som fanatisk at vi kvinner på de fleste områder nå har like muligheter som dere menn. Slik jeg ser det er det enten mennesker med særdeles store mindreverdighetskomplekser eller store mannsjåvinistiske tendenser som vil oppfatte den likestillingen som har foregått som fanatisk.

Erling12 skriver:

Hypotese 2: Kvinner trives best i en lun og trygg atmosfære. Siden tidenes morgen har kvinners oppgaver vært knyttet til hus, hjem og barnepass. Dette vedvarer heldigvis i stor grad i dag. Kvinner er, når det kommer til stykket, lite interesserte i å begi seg ut i den store verden og takle harde utfordringer slik menn gjør. Jeg kan nevne i fleng Nansen, Heyerdahl, Amundsen, Monsen, Trå (eh nei, ikke han…) osv. Ikke mange med Libresse Invisible der, nei.

Dette er den hypotesen som er helt klart mest ute på jordet. Selvsagt liker kvinner å begi seg ut i den store verden, men vi er ikke like egoistiske i vår søken etter spenning og utfordring som dere menn. Mens dere menn driver med helt uinteressante ekspedisjoner som overhodet ikke gavner noen andre mennesker enn dere selv og egoet deres, er det mer vanlig for kvinner å dra ut i verden og oppsøke mennesker og miljøer som trenger hjelp. Mine helter er ikke først og fremst Nansen og Monsen, men Vivi Gram, Sidsel Fivelstad og Bjørg Mide. Du har ikke hørt om dem sier du? Nei, selvsagt ikke. Disse kvinnene drar ikke ut i den store verden og forserer store farer for å oppnå heder, ære og berømmelse. De drar ut i verden for å hjelpe andre mennesker og opererer helt i det stille (for ordens skyld, de har brukt mange år på å jobbe for humanitøre organisasjoner i både Afrika og Asia), uten å skryte av sine store bragder slik trådstarter har en tendens til å gjøre, på tross av at tindebestigning i Norge ikke akkurat kan ses på som en stor bragd....selv ikke om man skulle ha over tohundre 2000-metestopper i samlingen sin. :D

Erling12 skriver:

Hypotese 4: Kvinner er fysisk underlegne menn. Hver gang jeg av generøsitet fører en kvinne opp i høyden, okker og bærer hun seg allerede før bilen er ute av syne. Har du noen gang sett en kvinne komme først, med mannen halsende bak? Nei, selvfølgelig ikke. Kvinner er født svake, og deres livsstil gjør dem enda svakere. Fjelltopper krever muskler, og dermed er kvinner automatisk diskvalifisert.

Denne hypotesen er det vel ingen som helst tvil om kan verifiseres. Bare en liten kommentar til din oppfatning av mitt kjønn og et tips til dere menn som faktisk deler Erling12s oppfatning. Hvis det faktisk er slik at dere ønsker å se flere kvinner i fjellet: Vær litt gentleman og ta med deg jenter på tur først og fremst på deres premisser, ikke dine. Det er ikke tøft å få en jente til å gråte av tretthet. Aksepter at det du synes er lekende lett ikke nødvendigvis oppfattes som sådan for den andre part og legg heller opp til en 6 timers tur i stedet for en 12 timers tur. Det er bare å innse at vi kvinner er FYSISK underlegne dere menn.

Erling12 skriver:

Hypotese 5: Kvinner blir lettere redde enn menn. Mens manndom står for mot og stauthet, står kvinnelighet for bekymringer, nervøsitet og panikk. Kvinner har tradisjonelt vært beskyttet av menn, og den dag i dag viser forskning at kvinner velger menn som kan passe på dem i en verden full av farer - som krig og fred og fjell og sånn. Ser du en kvinne på toppen er det banna bein at det er en ledsagende mann i nærheten. Når møtte du sist en ensom kvinne på en topp? Hehe, tenkte meg det…

Hehe....her er Erling12 så langt ute på jordet at han trenger hjelp til å finne tilbake. Men jeg skal være generøs nok til å hjelpe deg og presentere sannheten om nettopp dette faktum. Det er absolutt ikke slik at kvinner er blir lettere redde enn menn. Kvinner er nok mer villige til å innrømme redsel og usikkerhet enn menn og vi ser dermed at noen få prosentpoeng flere kvinner enn menn oppgir at de har hatt problemer med sin psykiske helse i løpet av livet. Det er derimot ikke ensbetydende med at kvinner blir lettere skremt enn menn. I hvor mange familier er det ikke nettopp kvinnen som fremstår som den sterke bautaen som alle lener seg på , som tar ansvar og som opptrer som den trygge og stabile enheten? Jeg kan eksemplifisere dette med et eksempel fra mitt eget liv: Det har seg slik at jeg gjerne drar på klatretur og henger i en fjellvegg på mine egne sikringer, mens min kjære samboer (som for the record er en mann :P ) heller tar seg en gåtur på en fjelltopp da han ikke er spesielt glad i luftige passasjer og rett og slett er for redd og nervøs til å hive seg med på klatringen. Det finnes absolutt ikke belegg for å si at vi kvinner blir lettere redde enn dere menn. "Vissvass!", kaller man slike påstander.

Erling12 skriver:

Hypotese 6: Kvinner vil heller pushe romantikk. Er det noe kvinner virkelig elsker, så er det romantikk. Hva er vel bedre enn å kombinere det med favoritthobbyene matlaging og klesvask? Selv frigjorte kvinner liker innerst inne å stelle for mannen sin. Det er mye bedre for dem å være hjemme og gjøre i stand enn det er å være med på tur. Når den heltemodige mannen, som har stevnet inn i det ukjente uten frykt, returnerer etter grenseløs suksess, står bordet klart med de lekreste retter, og sengetøyet er rent og i skjønneste orden.

På dette punnktet har du desverre misforstått totalt Erling12. Det kan nok være noe i at vi kvinner er mer opptatte av romantikk enn menn, men desverre (for deg) er din oppfatning av hva som er romantisk helt forvridd. I tilfelle du har problemer med å forstå det så kan jeg herved belære deg med å fortelle deg at vi kvinner opplever det ikke som romantisk å være hjemme og stelle for mannen mens han er ute og samler 2000-meters topper. Denne hypotesen faller helt i grus, siden du ikke er i stand til å sette deg inn i hva som oppleves som romantisk for oss kvinner.

På tross av at trådstarter tar en del feil hva gjelder disse hypotesene må jeg likevel være enig med trådstarter i noen av dem. Jeg tror imidlertid at kjønnsskillene man ser i fjellet vil viskes ut med årene, på samme måte som man har sett at skillene har blitt visket ut på andre arenaer i samfunnet. Inntil da, så er jeg glad for at det finnes menn og gutter som liker å ha med jenter på tur og som tør å gå på tur på våre premisser og ikke absolutt må pushe topp etter topp for å få tilfredsstilt egoet sitt og føle at livet er verdt å level.

Link to comment
Share on other sites

Det var mange ord for å si veldig lite, NOTAM. Jeg skal være mer økonomisk og rasjonell med ordene mine, og svarer deg kort og punktvis:

1. Jeg har et høyt kunnskapsnivå på dette feltet, noe du ikke evner å så berettiget tvil om med dine påstander, som stort sett er preget av manglende presisjon som later til å være forårsaket av visse lesevansker.

2. Selvsagt finnes det grunnlag for å hevde at det har skjedd en feminisering av det norske samfunn. Det har skjedd en revolusjon hva gjelder kvinners deltakelse og innflytelse på de aller fleste samfunnsområder, og det norske arbeidsliv er i komparative undersøkelser karakterisert som et av de mest feminine i verden. Videre er det åpenbart at kvinnelig dominans i typiske opplæringsinstitusjoner som barnehage, skole osv. har stor påvirkning på de oppvoksende generasjoner.

3. Et utsagn om at det på sett og vis kan være behagelig å slippe kvinner på toppene, er ingen motpol til et utsagn om at kvinner prioriterer dårlig når de dropper toppene. Vær litt mer presis hvis du skal prøve å leke med de store guttene.

4. Jeg har ikke sagt at all likestillingskamp har vært fanatisk. Jeg er selv for likestilling, definert som at kjønn i det offentlige Norge ikke skal ha betydning for ens muligheter. Det jeg kaller fanatisk er de kvinner som gjør likestillingskampen til en hate-menn-kamp. Disse kvinnene tror ironisk nok at likestilling er ensbetydende med at kvinner blir som menn.

5. Din kanskje aller mest naive påstand er at menns aktiviteter er mer egoistiske som kvinners. Akkurat som om ikke kvinner, på lik linje med menn, handler for å gjøre sitt eget liv så godt som mulig. Alle mennesker gjør det. Alle mennesker er egoister, og derfor er begrepet egoist meningsløst hva gjelder å skille mellom personer. Tror du ikke disse heltene dine handler som de gjør fordi de ønsker å oppnå noe og fordi det gir dem noe? Sukk…

6. Er du ikke selv en smule selvmotsigende, når du på den ene side er varm forsvarer av likestilling, samtidig som du på den annen side oppfordrer til gentleman-opptreden (les: forskjellsbehandling på grunnlag av kjønn)?

7. Videre skriver du en del ting som bare blir påstand mot påstand. Jeg tror dessverre ikke at virkelighetsoppfatningen din er helt på nett. Jeg, derimot, er kjent som en skarp observatør av verden rundt meg. Ikke for å være frekk, men: du har ikke tilfeldigvis vokst opp et lite sted der du ikke har hatt anledning til å sanse så mye av det som skjer i verden utenfor? Får litt inntrykk av det...

Til slutt:

Det er ikke tøft å få en jente til å gråte av tretthet

Jo :D

Link to comment
Share on other sites

Det kunne da aldri falle oss inn å mate deg, vesle Alfred. Det lyser jo at du mangler det minimum av intelligens som kreves for å delta i voksen debatt. Nå har solen stått opp, så jeg formoder du har blitt til stein.

Link to comment
Share on other sites

Det kan godt hende at du er inne på noe når du nevner lett tilgang og komfort. Jo mindre heftig en topp er, jo større sjanse for at kvinner finner veien opp. Det virker jo logisk ut fra en komfortskala.

Det blir bare synsing, for jo lettere tilgjengelig en topp er jo flere går dit. Uansett kjønn. Det er f.eks langt flere kvinner/damer som går på Slogen til fots eller på Kolåstinden på ski enn mange andre mye enklere og lett tilgjengelige topper. Det drar i retning av at når de først er på fjelltur så vil de oppsøke noe spesielt, noe med utfordringer på. Om det går etter planen så blir jeg del av et lite turfølge på Slogen senere i år, der flere damer nettopp vil dit for å utfordre seg selv. Og kona har lyst på Jønshornet for å se om ho klarer det. MEN de går dit ikke alene, det er den store forskjellen.

Link to comment
Share on other sites

Så er det vel også typisk kvinner å ha lyst på kredtopper som mange har hørt om. Kolåstinden og Slogen er slike, det samme er Besseggen og Galdhøpiggen. Kvinner liker ikke så godt å skille seg ut - de vil være som alle andre. Også er det jo mye lettere å snakke om turene på kafé hvis alle venninnene har vært på den samme toppen.

"Ååå giiid. Hverken Rita, Cathinka eller Bitten har hørt om toppen - da er den sikkert farlig".

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use, and privacy rules Privacy Policy