Jump to content

Privatisering av vann på Hardangervidda


Guest Anonymous

Recommended Posts

Guest Anonymous

Hva mener dere om at mange av de kjente ørretvannene på Hardangervidda Øst har blitt privatisert og at man dermed blir nektet å fiske der ??

(Det er visst ikke noe bedre på vestvidda)

Link to comment
Share on other sites

Annonse
  • Replies 185
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Jeg synes det er 100% meningsløst! Jeg blir også litt kvalm når jeg tenker på det.

Det er MYE bedre på vestvidda...

Jeg har litt problemer med å kose meg om jeg tjyvfisker, men jeg støtter alle som sier de gjør det!

Vannene som er private blir ofte drålig kultivert også!

Det beste er de idioten som maker privat med store bokstaver p åberg o.l. De kan dra til helvete.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonymous

Jeg synes det er rart at politikerne har tillat denne utviklingen. At velstående folk utenbygds fra skal kunne kjøpe vann og dermed ødelegge for andre med fiskeinterresse. På hardangervidda øst har mange vann blitt privatisert. For å få oversikt så gå inn på www.numedal.net/fjellstyre, og klikk på fiskekart

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonymous

Det ble med en komma på slutten av internettadressen ovenfor som ikke skulle være med.Prøv uten den så kommer man inn på riktig side

Linken er fiksa

Adm.

Link to comment
Share on other sites

Fiskerettene på østvidda er flere hundre år gamle og burde etter min mening respekteres på lik linje med jaktretter ol.

Regler som gjør det så forbanne komplisert å fiske litt med stang og som ikke har noen annen hensikt enn å stenge folk ute bør ikke respekteres uavhengig av hvor gammel fiskeretten er!

Hva er vitsen?

Eneste jeg kan skjønne er om man eier et lite tjern som huser stor fisk. Men disse er det få av som er privat tror jeg...

Men middels gode vann og elver med mengder (les stangfiske ingen trussel) av fiske???

Geitvassdalen f.eks. Kom med gode argumenter for at vassdraget der skal være privat...

Link to comment
Share on other sites

I såfall gir jeg faen og tjuvfisker. Er det ikke fiskekort å få kjøpt, så blir det slik.

Oi! Her var det respekt for grunneierrettigheter og ydmykhet i forhold til de regler det forventes at vi skal forholde oss til ,gitt :roll:

Osten har vel kanskje misforstått begrepet "allemannsretten" (alle har rett til å gjøre hva man vil....??) -som vel heller ikke kommer til å overleve lenge dersom den slags holdninger blir allmenne...

Link to comment
Share on other sites

Oi! Her var det respekt for grunneierrettigheter og ydmykhet i forhold til de regler det forventes at vi skal forholde oss til ,gitt :roll:

Osten har vel kanskje misforstått begrepet "allemannsretten" (alle har rett til å gjøre hva man vil....??) -som vel heller ikke kommer til å overleve lenge dersom den slags holdninger blir allmenne...

Dette har vel noe med at man blir provosert!

Jeg følger som regel alle regler som er i forhold til fiske, men noen er så dumme at de må brytes og byttes ut med sunn fornuft. Eks. på dette er nettopp fiske på østvidda. Her mener jeg det holder langt om man bruker hue, kjøper fiskekort og setter seg inn i reglene om det ikke er ALT FOR VANSKELIGE.... Man kan jo ikke forventa at man alltid vet i detalj hvor man kommer til å ende opp når man er på tur...

Annet eksempel på grisedumregel er maks to stenger pr. båt ved fiske etter sjøørret i Oslofjorden. Kunne ikke brydd meg mindre...

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonymous

Til Jørn: Mener du virkelig at vann i villmarken skal kjøpes og selges på en sånn måte at en tur på Hardangervidda med fiskestang blir meningsløs?!

Det er jo ikke noe vits i å dra på vidda for å fiske når omtrent alle bra ørretvann er blitt privatiserte! Det er nå mange velstående folk utenbygds i fra som eier disse vannene på Hardangervidda øst

Link to comment
Share on other sites

Det er nok oftast ikkje enkelt, men der det er mogleg, burde ein kanskje spora opp grunneigaren og ta ein prat. Det kan henda at dei fleste seier nei, men tenk om nokon av dei seier ja. Då er det berre å dra innover å fiska utan det minste snev av dårleg samvit. For å ta ein paralell, har eg ein gong snakka med ein grunneigar for å køyra på ein skogsveg i Sogn, som er skilta all køyring forbode (privat veg). Dette gjekk i orden. No er ikkje slike lettvinte løysingar det eg plar ty til. Sist tur gjekk eg kilometervis på private grusvegar, stengt for allmenn ferdsel, i tillegg til ein solid tur ute i terrenget.

Det eg vil fram til er at for oss friluftsfolk er grunneigarane gjenstand for å snakka med, der allemannsretten er avgrensa noko. Eg er godt kjend med å vera på begge sider av bordet i dette. Mi meining er at grunneigarane burde vore meir imøtekomande overfor friluftsfolk enn kva som av og til er tilfellet. (For orden skuld har friluftsfolk heilt fri ferdsel på vanleg måte på garden eg høyrer til, men eg har ingenting med Hardangervidda å gjera).

Helsing Stuttjukken.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonymous

Vel, tusen fiskevann med tusen eiere. Med FRP på sterk oppgang overalt, og spesielt i distriktene blir det slik. Jeg gidder ikke prøve å koseprate med eller smøre de tusen "fiskevanneiere" for å kanskje få lov til å dra en enslig ørret til middag foran teltåpningen. Er det ikke fiskekort å få så tjuvfisker jeg. Basta. De kan brenne i h... hele bunten. Snart må vi vel betale grunneiere for å kunne reke opp etter fjellsidene og.

Link to comment
Share on other sites

Sjølv om eg ikkje veit det, vil eg tru at det ikkje er så frykteleg mange grunneigarar på Hardangervidda. Nokre av grunneigarane eig nok store areal og mange kvadrat-kilometer kvar. Ein grunneigar kan eiga fleire vatn åleine. Andre stader er det sameige mellom grunneigarane i eit bygdelag, eller innanfor eit gardsnummer. Skulle eg bede om å få lov til noko i eit fjellområde, snakkar eg først med ein grunneigar, og spør om eg må snakka med fleire. Treng eg ikkje det, er det berre å gå i gong. Er du i verste fall villeia (då bygdestridene gjerne er uransakelege), skal de vita at DE har handla i god tru. Her må isåfall grunneigarane skjerpa seg. Eg har liten kjennskap til Hardangervidda, men er ikkje Staten grunneigar i enkelte område på Vidda, tru? Eg tenkjer på Statsallmenningane (og ikkje på Nasjonalparken), der alle norske borgarar har same rettar i området, og rett til å bruka området. Korleis det er med Statsallmenningar på Vidda, veit eg ikkje, då eg ikkje har sjekka dette, men det er det nok mange andre som veit.

Helsing Stuttjukken.

Link to comment
Share on other sites

Sjølv om eg ikkje veit det, vil eg tru at det ikkje er så frykteleg mange grunneigarar på Hardangervidda. Nokre av grunneigarane eig nok store areal og mange kvadrat-kilometer kvar. Ein grunneigar kan eiga fleire vatn åleine. Andre stader er det sameige mellom grunneigarane i eit bygdelag, eller innanfor eit gardsnummer. Skulle eg bede om å få lov til noko i eit fjellområde, snakkar eg først med ein grunneigar, og spør om eg må snakka med fleire. Treng eg ikkje det, er det berre å gå i gong. Er du i verste fall villeia (då bygdestridene gjerne er uransakelege), skal de vita at DE har handla i god tru. Her må isåfall grunneigarane skjerpa seg. Eg har liten kjennskap til Hardangervidda, men er ikkje Staten grunneigar i enkelte område på Vidda, tru? Eg tenkjer på Statsallmenningane (og ikkje på Nasjonalparken), der alle norske borgarar har same rettar i området, og rett til å bruka området. Korleis det er med Statsallmenningar på Vidda, veit eg ikkje, då eg ikkje har sjekka dette, men det er det nok mange andre som veit.

Helsing Stuttjukken.

Det er svært vanskelig, nesten umulig, å kjøpe fiskekort til de ulike vannene om du ikke vet akkurat hvor du vil fiske når på forhånd. Også ganske dyrt om man ønsker å prøve flere steder. Synes reglene i Geitvassdalen f.eks. var så kjipe og kompliserte at jeg droppet hele greia å dro på vestvidda i fjor.

Prøvde da å maile litt med grunneier, som var jævla sur og lite forståelsesfull. Han synes reglene var enkle og greie. Tror jeg til slutt, pent ba han dra til helvete.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonymous

Til stuttjukken:

Gå inn på www.numedal.net/fjellstyre og klikk på fiskekart så ser du hvor ille det har blitt på Hardangervidda øst. Og det er nok ikke så enkelt for oss som ikke bor i området å få laget avtaler med alle som eier deler av de forskjellige vannene.Det var vanskelig nok å finne en oversikt over hvilke vann som var private på vidda.

Er det noen her som mener at det er moralsk riktig i stort omfang å kjøpe og selge fiskevann i villmarka for deretter å nekte andre å fiske der?

Hvem kjøpte den første eieren fiskevannet av? Ingen,det var den sterkestes rett

Link to comment
Share on other sites

Der det er Statsallmenning, skal staten vera grunneigar. Fiskekartet viser openbart at alle store vatn, mange av dei små, samt diverse elvestrekningar ikkje har vorte ein del av Statsallmenningen, slik at Statsallmenningen er som ein ost full i små og store hol. Når eg nemnte noko om å kontakta nokre grunneigarar, poengterte eg at det ikkje trong vera enkelt. Eg trur fjellstyret for Statsallmenningen sit på naudsam informasjon, så det ser ut som om ein bør byrja der. Velg ut eit par elvar og nokre vatn, og spør fjellstyret om desse.

Sjølv om eg ikkje har nemnt det i denne tråden så langt, er eg óg tilbøyeleg til å meina at her er det ikkje så mykje anna å gjera enn å ta turen innover vidda, fiska der det høver, utan eitt ord. Når det kjem til praksis, er det ikkje så mykje anna og gjera. Det har eg vore klar over heile tida, men eg tenkte det kunne vera greitt å få fram desse momenta. Ein kontakt med fjellstyret og med ein og annan grunneigar vil under normal folkeskikk kunna bidra til mykje nyttig informasjon. Som eg nemnte i eit tidlegare innlegg på denne tråden, meiner eg at grunneigarane må skjerpa seg i møte med friluftsfolket. Er det rart at fordommane om grunneigarane i fjellet florerer blant friluftsfolket i byar og tettstader? Her har grunneigarane ein jobb å gjera, for å spela på lag med friluftsfolket.

Helsing Stuttjukken.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonymous

Til den stutttjukke bamsen i fra vest: Du svarte ikke på mine spørsmålet mitt som jeg stilte til alle her på forumet. Gå på nytt inn på nettadressa ovenfor på nytt og klikk på statsalmenningkartet like ved fiskekartet

Link to comment
Share on other sites

Fiskerettene i geitvassdalen gjelder vel kun for vannene. Dvs. at man kan fiske i elvene så lenge man har løst fiskekort. Ser ikke det helt store problemet.

Kan være enig i at det virker lite imøtekommende å ikke tillate fiske når man selv ikke benytter seg av retten. Problemet er at en fiskerett må holdes i hevd for at den skal opprettholdes. Dvs. at hvis man åpner for at hvemsomhelst kan fiske på retten sin så mister man etterhvert sin egen fiskerett. I store deler av tyrifjorden har dette skjedd med krepsefisket som var lite verdsatt tidligere.

Hvis dere absolutt vil fiske i et vann i geitvassdalen så er det jo bare å leie hele fiskeretten. Vil tro at de fleste uvdølingene vil være med på dette så lenge de får et seriøst tilbud. Vet at man i Jotunheimen må betale fra 20.000 til 100.000 i året for fiskeretter. Dette inkluderer ofte en hytte eller tre.

En advarsel: Folk er villige til å gå langt for å holde tyvfiskere unna vannene sine. Det er ikke få tjuvfiskere som har blitt rundjult i Geitvassdalen opp igjennom årene....

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonymous

Nå¨er det jo snakk om Hardangervidda øst,ikke bare geitvassdalen. At grunneiere rundjuler tjuvfiskere sier litt om hvor primitive de er. Dvs. at hvis en som ikke vet om all denne privatiseringen og f.eks fisker seg oppover Heinelva og tar et par kast i nedre heinvassdraget kan risikere juling. Det er heller ikke alle private vann som er så godt skiltet. Men synes du det er riktig at velståënde mennesker skal kjøpe opp mange vann for så å nekte de fleste andre å fiske der?

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonymous

At grunneiere rundjuler en enslig fjellfant som tar en ørret til middag, sier svært mye om da lavpannede pengegriske feite knølene som tror de eier hele verden. Å betale 20000 eller mer for fiskerett er latterlig, gjølr du det er du dum.

Men det er jo klart, stemmer dere FRP så blir det jo akkurat sånn.

Jeg opprettholder det jeg sier iallefall, er det ikke fiskekort å få kjøpt så tjuvfisker jeg. Basta. Kommer det så en bleikfeit faen og skal "rundjule" meg på vidda så blir det bråk. Nødvergeparagrafen gjelder også de som ikke ræva full av penger, og jeg er ingen puslete liten underkuet pingle som lar meg "rundjule".

Link to comment
Share on other sites

Fiskerettene i geitvassdalen gjelder vel kun for vannene. Dvs. at man kan fiske i elvene så lenge man har løst fiskekort. Ser ikke det helt store problemet.

Se på kartet da!

Det er jo f.eks. privat i alle kulpene og i tillegg må man bytte side av vassdraget mange ganger om man skal fiske seg oppover. Håpløst!

Pratet med disse gutta i fjor og makan til lite imøtekommende skal du lete lenge etter! Ikke er de så pengegriske heller tror jeg, kun sykelig opptatt av at de eier, at det er deres og at de eier.... Skal de tjene penger må de jo legge til rette og være litt hyggelig...

Link to comment
Share on other sites

Jeg husker en sak fra mange år tilbake hvor en fjellvandrer ble anmeldt av en stor grunneier for fisking i et vann på Hardangervidda. Det ble rettsak. Fjellvandreren hevdet at det fra gammelt av hadde vært en uskreven lov at en som ferdest i fjellet kunne fiske til egen mat. Han vant saken.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


Annonse


×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use, and privacy rules Privacy Policy