Gå til innhold
 • Bli medlem

Gaupe

Aktiv medlem
 • Innholdsteller

  23
 • Ble med

 • Besøkte siden sist

Om Gaupe

Nylige profilbesøk

596 profilvisninger
 1. Heisann! Eg er på utkikk etter eit nytt våpenskåp då det gamle eg har begynner å verte for lite for mitt bruk. Eg har ein del krav til eit slikt skåp: Der lyt vere romsleg med plass til minst 7-8 rifler/hagler og 3-4 revolverar/pistolar. Der lyt vere romsleg med plass til ymse ammunisjon til alle våpena ovanfor. Det er ynskjeleg med ein del plass til å lagre anna jakt- og skyteutstyr, slik som pussesaker, jaktradio, kikkert, kart/kompass, våpenkort og så vidare. God balanse mellom kvalitet og pris - eg ynskjer verken "Lada" eller "Mercedes". 😋 Er det nokon
 2. Eg ser absolutt poenget ditt, men eg har personleg ei stor innvending mot eit slikt skilt (eller andre tiltak meint for å markere når me er på hytta og ikkje): Viss me set opp eit slikt skilt så seier me samstundes (indirekte) at det er heilt greitt å ta seg til rette rundt hytta når me ikkje er der. Det signalet me ynskjer å sende ut er at i området generelt er det sjølvsagt fri ferdsle i høve til allemannsretten, men at me ynskjer å ha ei privat sone i ein radius på nokre få meter frå hytteveggen vår der gjennomgangstrafikk av turgåarar ikkje er greitt - uavhengig av om me er på hytta p
 3. Nei, null og niks respons derifrå. Til deira forsvar så skal det seiast at eg berre har sendt den eine E-posten til han eg trur er formann og ikkje purra noko meir, så der er ei mogelegheit for at det eg sendte har kome bort på vegen. Viss vedkommande har fått det eg sendte og berre ikkje vil svare så lyt eg berre ta det til etterretning med tanke på samarbeidsvilje og generelle haldningar der i garden. Det eg vurderer å gjere i staden for å gå rett på velforeininga enno ein gong er å i staden gå til dei som står for hytteutbygginga i området. Det er dei som legg til rette for det meste a
 4. Hei igjen! Synfaringa med kommunen gjekk i grunnen veldig bra! Kommunen sin representant såg veldig fort problemstillinga, og var heilt einig med meg/oss i at dagens situasjon ikkje var haldbar. Me vart einige med kommunen om at me, i tillegg til den turstien på baksida av hytta som me allereie har rydda, skal rydde og merkje opp ein sti til. Denne stien skal gå i lia litt nedanfor hytta for å ta unna dei som ikkje skal vidare innover i terrenget, men berre vil ut til fossen for å sjå på utsikta (sjå tidlegare innlegg). Då skal der ikkje vere noko som helst "behov" att for å gå gjenn
 5. Hei, folkens! No var det kanskje nokon som trudde at eg hadde gløymt vekk heile tråden her, men det er absolutt ikkje tilfelle! Eg har hatt det veldig travelt i sumar og i haust, og det drygde veldig med svar frå kommunen. Eg fekk endeleg somla meg til å purre på dei på E-post i går, og fekk akkurat no i stad svar frå ein av rådgjevarane i kommunen. Det var han som hadde fått saka på bordet, og no vil han gjerne kome for å vere med på ei synfaring i området rundt hytta for å vurdere dei problemstillingane eg har lagt fram i brevet! Eg vonar å få gjennomført synfaringa denne veka
 6. Vel, då er brev sendt til kommunen, så får me sjå kva slags svar me får frå dei! 🙂 Eg ventar litt med eventuelt å leggje ut brevet her i tråden til eg har fått svar, for viss det vert noko att og fram i denne saka så er det kanskje ikkje så gunstig at korrespondansen ligg open ute på nett (sjølv ikkje i anonymisera form). Eg har i alle høve fått mykje gode innspel og idear frå denne tråden med tanke på utforminga av brevet, mange slags takk for det! 👍 Elles har eg ikkje fått noko svar frå velforeininga enno etter E-posten eg sendte (sjå førre innlegg). Førebels så vel eg å tru at dette en
 7. Hei, folkens! Her er siste oppdatering om situasjonen: Kona og eg var oppom hytta i dag. Det fyrste meg såg var då at folk hadde rive ned alle dei skilta me hadde sett opp med "privat veg". Vel, det er greitt nok, dei hadde eg tenkt å fjerne uansett (både av di det truleg har vore på kanten av lovverket å ha dei der, samt at dei kunne vere eigna til å provosere unødig). Det eg var litt meir overraska og skuffa over var at nokon òg hadde rive ned dei skilta eg hadde brukt for å indikere kor den alternative stien går. Dette er berre snakk om to blå piler, noko som absolutt ikkje burde provo
 8. Heisann! Har diverre ikkje fått gjort så mykje med dette enno, det er rimeleg travle tider på fleire frontar... Men eg skal halde dykk oppdaterte så snart der skjer noko i denne saka!
 9. Hei, sturela! No veit eg ikkje om noko av det eg har skrive er blant det du oppfattar som provoserande, men eg legg no inn eit lite svar likevel. For enno ein gong å klårgjere det eg skreiv i fyrste innlegg så ynskjer eg absolutt ikkje at allemannsretten verken skal forsvinne eller verte kraftig innskrenka. Det trur eg heller ikkje at han blir uansett kven som styrer landet, dette er ein rett som er såpass sterkt forankra i norsk kultur og tradisjon. Når det er sagt så meiner eg det bør vere slik at alle rettar òg har plikter knytte til seg, og her trur eg kanskje at me som samf
 10. Hei, Miamaria! Terrenget gjer det slik at det du føreslår ikkje er enkelt å få til på ein grei måte. Nedanfor hytta er det bratt og lite tilgjengeleg (mykje steinur). Det hender at folk går den vegen i ny og ne, men eg ser ikkje føre meg at det vert særleg greitt å få til ein sti der som folk flest ynskjer å bruke. Ergo kjem ein tilbake til enten gå ein omveg på baksida av hytta, eller rett gjennom hyttetunet. Ein ser ikkje dette på den kartskissa eg la ut tidlegare, og eg har heller ikkje nokon gode bilete som syner det, men eg vil tru at ei synfaring på plassen fort vil klårgjere proble
 11. Det har du nok rett i, og for min del lyt folk vere her og bade så mykje dei vil. Det einaste det er snakk om i denne saka for min del er dei få meterane med veg rett framføre hytta mi. Om dei så gjekk rett forbi hytta på baksida så kunne eg absolutt leve med dette. Eg kjem nok med ei oppdatering i denne tråden når eg har sjekka saka med kommunen. Før den tid så kjem eg nok ikkje til å vere så aktiv her, men eg kjem til å fylgje med viss det skulle vere nokon som har spørsmål om ting som kan vere relevante for saka. 🙂 Ha ein fin sumar så lenge, folkens! ☀️
 12. Hei igjen, Tiur3! Kva for ein del av forklåringa mi er det du meiner er feil?
 13. OK, her har eg gjort eit slags forsøk på å lage ei skisse over området - som de sikkert skjønar så var ikkje kunst og forming mine sterke sider på skulen... 😝 Det de ser her er hytta (omtrent midt i biletet), med elva/fossen til venstre. Den grøne merkinga i nedste kant av biletet er stien opp frå hyttefeltet mot hytta vår. Den grøne merkinga i øvste kant av biletet er dei to vanlegaste vegane folk tek når dei skal på tur vidare inn i terrenget, eller opp til det fiskevatnet eg har nemnt tidlegare. (Her kan nemnast som ein parentes at der dei kryssar elva går dei over ei bru som me s
 14. Heisann! Her lyt eg visst kome med nokon presiseringar. 🙂 Eg brukar den nummereringa som ost og Tiur3 har nytta i dei siste par innlegga: 1) ost sin observasjon var korrekt heilt til hyttefeltet kom. Det kan òg nemnast at hytta vår er bygd tidleg på 80-talet, og der var ingen etablert sti i akkurat det området før den tid. Me hadde tidlegare støylsbu nokre hundre meter ifrå denne nye tomta (støylsbua er det no min onkel som eig), og den nye hytta er sett opp på ein del av den tilhøyrande eigedomen (som det er andre slektningar som eig i dag). Der hytta står er det skilt ut ei eiga tomt på
 15. I forhold til å høyre med kommunen om kva som er lov og ikkje og kva eventuelle tiltak ein kan setje i verk, er det nokon her som ser nokon ulemper med å kontakte dei før ein pratar med ein eventuell advokat, og så heller involvere advokat viss kommunen slår seg heilt vrange? Er det fare for at ein har øydelagt noko for seg sjølv i samband med framtidige diskusjonar/forhandlingar att og fram viss ein ikkje har sjekka ting med ein advokat fyrst?
×
×
 • Opprett ny...

Viktig informasjon

Ved å bruke dette nettstedet godtar du våre Bruksvilkår. Du finner våre Personvernvilkår regler her.