Jump to content

Merkelige Finnmarksforslag


Detlef
 Share

Recommended Posts

Les fra Altaposten ->07.10.2006:

:)http://www.altaposten.no/nyheter/article56096.ece

Har trua på 5 km-grense

Den vanlige finnmarking skal få jakte og fiske inntil fem km fra hovedvei. Resten skal selges eksklusivt.

Oppsitter ved Nedre Mollisjok fjellstue, Per Edvard Johnsen, står fast på at dette vil være en fin ordning.

Dermed vil han ha stort sett de samme regler for finnmarkinger, som for utlendinger. Disse har i dag lov til å fiske inntil fem kilometer fra vei, men ikke jakte. Det skal imidlertid vi få lov til, syns Johnsen. Men ønsker man seg lengre inn i terrenget, må man på linje med resten av landets befolkning, leie jakt- og fiskerett fra det aktuelle områdets eiere. Da fortrinnsvis inkludert innkvartering, transport og guide.

Skal gjelde alle

– Jeg tror dette ville vært veldig bra for Finnmark, og skape masse nye næringer, samtidig som de lokale aktørene får mulighet til å forvalte eget spisskammers. Forslaget vil egentlig ikke begrense vanlige folk så mye, fordi det er masse muligheter innenfor de fem kilometerne. Du skal være ganske sprek for å gå lengre, mener Johnsen.

Forslaget skal gjelde alle, syns Johnsen, samer som norske, enten man bor i Alta eller Kautokeino, men naturligvis unntatt de med eierskap til området, og som driver næring. Grensen gjelder kun i forhold til hovedveiene. Sideveiene, og områder som Beskades og Stilla, blir forbuden frukt det øyeblikket du er 5 kilometer fra hovedferdselsåren, i vestfylket kun E6 samt RV 93 mot Kautokeino/Karasjok.

Må få kjøre i terrenget

– Når det gjelder multeplukking, er det ingen som gidder lenger, så det er ikke til trussel for noen som helst, eller et tema når det gjelder forvaltning. Alle som vil, kan plukke, også utenfor grensen. Det er først og fremst jakta det er veldig press på, sier han.

Johnsen mener at Finnmarkseiendommen må fortsette å stå på for større motorisert frihet, slik at folk kan tas videre inn i terrenget. Dette er en forutsetning for å få i stand de eksklusive næringsmuligheter som fins, mener han, og viser til ordninger med stående dispensasjon fra Fylkesmannen, men da kun for fisketurisme. Slike vil Johnsen ha for annen utmarksnæring også, sammen med vide fullmakter til å kjøre, en holdning som nylig ble befestet også av Egil Olli, styreleder for Finnmarkseiendommen.

Heldigvis ikke statlig

En slik 5-kilometersgrense vil forhindre at eksklusiviteten knyttet til for eksempel Nedre Mollisjok fjellstue, blir ødelagt av folk som legger seg i telt og campingvogner, uten å legge igjen en krone til de lokale næringsaktørene, mener Johnsen.

– Med en slik grense, kan jeg selv forvalte og sette begrensninger, i forhold til ressursene. Det er fornuftig å gjøre det på den måten, sier Johnsen, som har fullbooket flere år fram i tid. Det er jaktas første og andre uke som er problematiske, bekrefter han.

– Nei, jeg er heldigvis ikke oppsitter for staten, men driver privat. Derfor tør jeg å si dette. De statlige har sin faste lønn, og behøver ikke si noe som helst om forvaltning av Finnmark. Vi som driver privat, må se framover, minner han om.

Blir ranet

– Finnmark skal ikke være den eneste plassen på jord hvor det er fritt fram for å fiske og jakte, og vi må få like muligheter til å drive butikk som ellers i verden. Gjennom mange generasjoner har vi tatt vare på ressursene i avsides områder, og plutselig skal noen komme og rane oss, og det eneste vi sitter igjen med, er søppel og skrot. Det er for galt, sier Johnsen, som syns det er meningsløs forvaltning at det selges ubegrenset med jaktkort, til noen få hundre kroner stykket.

Småstedene skal styre

I følge Johnsen består ikke problemet i antallet jegere og fiskere, det er ikke for høyt, men det blir for stort press på de mest populære områdene. Bare ved å la de lokale aktørene drifte butikken, kan det bli en god forvaltning, mener han.

– Og siden det er mange småsteder i Finnmark, så samlet sett vil hele fylket bli forvaltet, tror han.

Mer overraskende er det at Johnsen også hevder at kollega Mikkel Bongo deler han synspunkter. Vi gjør ham da oppmerksom på at Bongo overfor Altaposten har gitt uttrykk for nærmest et motsatt syn, og Johnsen svarer slik.

– Det er litt overraskende. Han sier andre ting til meg.

– Er det flere som støtter grenseforslaget ditt?

– Ja. De fleste som driver med jakt- og fisketurisme, har samme synet, det er min oppfatning, avslutter oppsitteren.

Link to comment
Share on other sites

i samme utgaven av Altaposten -> 07.10.2006 finnes også følgende reportasjen til samme temaet:

:)http://www.altaposten.no/nyheter/article56097.ece

Plass nok til hundene også

Både reiseliv, reindrift og friluftsliv bør kunne leve side om side i landets største jaktområde.

Det mener Mikkel Bongo, daglig leder ved Madam Bongos fjellstue ved Cuonovuohppi, en mils vei mot Biddjovagge fra Kautokeino.

– Hvor finner man lokale jaktguider som er mer kjent i terrenget enn mange av mine faste jegere sørfra? Eller i bedre form? De har ikke sjanse å holde følge, sier Mikkel Bongo til forslaget om obligatorisk kjentmann for våre gjestejegere. Han avviser også forslaget om å nekte jegere å bruke hundene sine. Det vil i praksis bety å utestenge dem, og kroken på døra for de som tjener til livets opphold av jegernes besøk.

Her driver han sammen med mora, og hadde sin første gjest i 1954. God rypejakt i alle år, gjør at han har vondt for å akseptere at rypebestandens ve og vel brukes som argument for å slå i hjel næringsgrunnlaget hans.

Samfunnets sesong

– At man nå foreslår å nekte folk å komme hit, hører ikke noen steder hjemme. Jeg føler at noen går inn for å redusere næringen vår. Men en slik politikk vil berøre hele reiselivsnæringen, og samfunnet for øvrig. Rypejakten er en sesong for hele samfunnet i Finnmark, sier Bongo, som også har kontaktet Statistisk sentralbyrå i denne saken.

– De kunne ikke gi helt nøyaktig tall, men har beregnet at rypejegerne legger igjen 70 millioner kroner årlig i Finnmark, framholder Bongo. Tallet inkluderer også fylkets egne jegere, og gjelder alt fra bensinstasjoner til butikker og overnattingssteder.

Konflikter?

På spørsmål om hvor viktig rypejakta er for fjellstua hans, bruker han ordet livsviktig. Den første gjesten skrev seg inn i 1954, og i mer enn femti år har jegere gjort det mulig å opprettholde driften. Og det investeres i dem, blant annet har han nylig utstyrt fjellstua med fjorten strømuttak for campingvogner.

Kaos og konflikt mellom jegere blir dratt fram som begrunnelse for restriksjoner. Opplever dere mye av dette?

– Ingenting. Våre jegere søker seg år etter år til sine egne terreng, og selv i den første uka, med rundt tretti jegere her, er det aldri noe problem. De utveksler erfaringer og har en god tone, understreker han.

Landets største terreng

Bongo syns forslaget om jaktguide er latterlig. Forslaget om restriksjoner på hvor jegerne kan gå, i form av lukkede terrenglommer, møter han slik.

– Det kaller jeg sosialt røveri, og på en måte frihetsberøvelse. Vi kan leve som folk, sier han, og ber oss ikke glemme at Finnmark, med Kautokeino, tross alt er landets største rypeterreng.

– Kautokeino har enorme jaktområder. Jeg kan forstå at man har kvoter i Troms og Nordland, hvor områdene er mye mindre, men i Finnmark burde det ikke være nødvendig.

Bestanden må avgjøre

Likevel, Bongo kan akseptere kvoteregulering, men ikke slik det har blitt foreslått.

– Kvote på tre eller fem ryper, er for lite. Selv om mine gjestejegere ikke driver matauk, og fort blir fornøyd når de får fugl, gidder de ikke dra lange veier når de knapt får lov å jakte. Kvotene må være romslige, og de må ses i sammenheng med bestanden. Det må også være forskjell på høstjakt og vinterjakt når det gjelder slike kvoter, sier Bongo, som er sikker på enighet fra folk på de aller, aller fleste av våre mange fjellstuer.

Påstanden fra Johnsen blir avvist av bongo. femkilometers grense er nytt for ham, og står fast på at han ærlig og oppriktig mener de synspunktene han fremmer annet sted.

Link to comment
Share on other sites

Guest Srx (Ron)
Den vanlige finnmarking skal få jakte og fiske inntil fem km fra hovedvei. Resten skal selges eksklusivt.

Forslaget vil egentlig ikke begrense vanlige folk så mye, fordi det er masse muligheter innenfor de fem kilometerne. Du skal være ganske sprek for å gå lengre, mener Johnsen.

Forslaget skal gjelde alle, syns Johnsen, samer som norske, enten man bor i Alta eller Kautokeino, men naturligvis unntatt de med eierskap til området, og som driver næring. Grensen gjelder kun i forhold til hovedveiene. Sideveiene, og områder som Beskades og Stilla, blir forbuden frukt det øyeblikket du er 5 kilometer fra hovedferdselsåren, i vestfylket kun E6 samt RV 93 mot Kautokeino/Karasjok.

Må få kjøre i terrenget

– Når det gjelder multeplukking, er det ingen som gidder lenger, så det er ikke til trussel for noen som helst, eller et tema når det gjelder forvaltning. Alle som vil, kan plukke, også utenfor grensen. Det er først og fremst jakta det er veldig press på, sier han.

Johnsen mener at Finnmarkseiendommen må fortsette å stå på for større motorisert frihet, slik at folk kan tas videre inn i terrenget. Dette er en forutsetning for å få i stand de eksklusive næringsmuligheter som fins, mener han, og viser til ordninger med stående dispensasjon fra Fylkesmannen, men da kun for fisketurisme. Slike vil Johnsen ha for annen utmarksnæring også, sammen med vide fullmakter til å kjøre, en holdning som nylig ble befestet også av Egil Olli, styreleder for Finnmarkseiendommen.

Heldigvis ikke statlig

En slik 5-kilometersgrense vil forhindre at eksklusiviteten knyttet til for eksempel Nedre Mollisjok fjellstue, blir ødelagt av folk som legger seg i telt og campingvogner, uten å legge igjen en krone til de lokale næringsaktørene, mener Johnsen.

– Med en slik grense, kan jeg selv forvalte og sette begrensninger, i forhold til ressursene. Det er fornuftig å gjøre det på den måten, sier Johnsen, som har fullbooket flere år fram i tid. Det er jaktas første og andre uke som er problematiske, bekrefter han.

.

Der ser dere resultatet av å gi noe som helst myndighet til de karene oppi der.

Skal stenge fjellet for de som ikke vil betale!!!! Men selv skal de kunne kjøre fritt omkring!!!!

5km.... Hva er det? 1 - 1 1/2 times labbing...... Men kansje de mener du må være sprek, det er jo ikke en fjellfinn igjenn som er vant til å gå.

Ingen som gidder å plukke multe??

De mener altså å stenge fjellet, for telt og campingvogner, men true folk inn i fjelstuer og slikt................ fy fa.... æ blir kvalm.

Og til slutt, hvem er Johnsen spom skal forvalte naturen??? Greit han kan gjerne forvalte det som han har inngjerdet rundt huset eller lavvoen sin, men resten kan han holde seg unna.

Det eneste de karene der tenker når det gjelder forvaltning er håp om mere profitt.

Æ blire så forbanna at .................................... :oops::wink::evil:

Link to comment
Share on other sites

Tullete hele greia opp i der, samer som bor i Norge er nordmenn. De kan delta i demokratiet på lik linje med oss andre, forvaltning av NORSK land må skje på grunnlag av NORDMENN sine ønsker. IKKE på grunnlag av hva noen få ønsker. 40.000 samer er det som finnes i Norge i dag, de er en liten minoritet.

Hadde blitt ramaskrik om kystbefolkningen gjorde krav på havet og naturressursene de har levd på gjennom tusener av år - med krav om opprettelse av KYSTTINGET... :oops:

La oss få litt blest i media om slaktemetoder osv rundt reindriften... :wink:

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...
 • 1 month later...
 • 3 weeks later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

 • Similar Content

  • By Boganis
   Symboler/ikoner til bruk i Alpha GPS/hundepeil (og jeg formoder andre Garmin GPSer som har farveskjerm) og PC-programvaren Garmin BaseCamp.
   Av en eller annen uutgrunnelig årsak er det slik at symbolene kun synkroniseres mellom GPS'en og BaseCamp om de er navngitt som følgende:
   I GPS'en må alle symbolene hete: Custom * (eks. Custom 0, Custom 1, Custom 2, Custom 11, Custom 55 etc.)
   Tilsvarende symbol på PC'n må hete: 00* eller 0** (eks. 000, 001, 002, 011, 055).
   Dette tok det meg evigheter å finne ut av. Først la jeg 00* filene på både GPS og  i PC'en, men da synkronisertes ikke symbolene mellom enhetene og en fikk kjedelige prikksymboler under overføringer. Men når jeg fant ut at de skulle ha ulike navn på de to enhetene gikk synkronisering av symboler brillefint!
   Således ligger symbolene som skal overføres til GPS'en i mappen "IkonerTilAlpha"  
   Koble GPSen til PC via USB-kabelen og legg symbolene i mappen:
   Garmin >  CustomSymbols
   Altså kun ikonene, ikke selve TilAlpha-mappen.
   Ikonene til bruk i BaseCamp på PC'n, ligger i mappen "IkonerTilBaseCamp"  
   Om man vil benytte ikonene i Garmins BaseCamp legger man ikonene i mappen:
   Denne PCen > Dokumenter > Min Garmin > Tilpassede veipunktsymboler
   Altså kun ikonene, ikke selve TilBaseCamp-mappen.
   Om ikke mappen: Min Garmin og/eller: Tilpassede veipunktsymboler   finnes må disse mappene skapes. Mappen: Tilpassede veipunktsymboler   må ligge under mappen: Min Garmin.
   Om noen skulle være interessert i å lave egne symboler gjelder følgende:
   Symbolfilene må være i 24-bit Windows bitmap format (*.bmp)
   Symbolene må være 32x32 piksler
   For å få deler av symboler transparente benyttes fargen magenta (RGB: 255, 0, 255)
   Det kan se ut som det kun er mulig å ha 56 Custom Symbols. Jeg har ikke funnet ut hvordan det er mulig å overskride denne grensen.
   Veipunktene er lavet av undertegnede, og ifall det skulle være tvil om hva de forestiller kommer det her en beskrivelse:
   000 Tiur
   001 Røy
   002 Orrhane
   003 Orrhøne
   004 Lirype
   005 Fjellrype
   006 Jerpe, hann
   007 Jerpe, hunn
   008 Jerpe, hann (variant)
   009 Rugde
   010 Ringdue
   011 Fasan
   012 Rapphøne
   013 Skjære
   014 Kråke
   015 Nøtteskrike
   016 Stokkand, hann
   017 Grågås
   018 Ærfugl, hann
   019 Krikkand, hann
   020 Krikkand, hunn (kan vel benyttes til de fleste hunnvarianter?)
   021 Brunnakke
   022 Kanadagås
   023 Mandarinand Om noen skyter en, la meg vite hvordan de smaker!
   024 Hare
   025 Rev
   026 Bever
   027 Rådyr
   028 Elg
   029 Hjort
   030 Rein
   031 Dåhjort
   032 Villsvin
   033 Bjørn
   034 Muflon
   035 Grevling
   036 Røyskatt
   037 Ekorn
   038 Mink
   039 Mår
   040 Mårhund
   041 Gaupe
   042 Jerv
   043 Ulv
   044 Stensopp
   045 Svart trompetsopp
   046 Spissmorkel
   047 Kantarell
   048 Traktkantarell
   049 Tyttebær
   050 Blåbær
   051 Multe
   052 Bringebær
   053 Bjørnebær
   054 Markjordbær
   055 Slåpe

   Jeg jakter både i Sverige og Norge, derfor finnes det arter med som ikke nødvendigvis er jaktbare i begge land, men kun ett. Så sjekk jaktbarheten/jakttidene først!
   Beste hilsener,
   Thomas Risan
   thomas.risan(alfakrøll)gmail.com
   Tilpassede veipunktsymboler ver. 2.1.zip
  • By tobhar02
   Nå har det seg slik at jeg og en kompis har snakket mye om å ta en lengre tur i villmarka i Kanada. Det vi sliter med, er å finne ut av hva vi bør ha som budsjett på en slik tur. Hva trenger vi av papirer, priser på flytransport, lisenser for jakt og fiske, ca pris på tur totalt? evt andre ting vi bør tenke på. Andres erfaringer innenfor tur i Kanada generelt (jakt, fiske, reise, utstyr)
   Vi er fortsatt ganske tidlig i planleggingsfasen så vi er også åpne for forslag når det kommer til områder
  • By Tommy82
   Hei.
   Er det noen som har tips om rypeterreng med hytte for 4-6 jegere neste sesong?
   Hvor i børgefjell ville dere hatt «base» for en 5 dagers jakttur?
   veit inatur, røyrvik fjellstyre og visit børgefjell har noen tilbud, men om det finnes noe annet, eller generelle tips, så mottas de med takk🙂🙂 skitt jakt alle sammen
  • By AmundJS
   Hei, er det noen her som vet om forskjellige typer pakkrammesekker? Idag har jeg en Bergans PowerFrame 3810 og er storfornøyd med den, men kan trenge en mindre sekk. Helst rundt 60-80L men med en ramme med visse detaljer som PowerFrame har. For eksempel så er jeg avhengig av disse rørene som stikker opp av ramma, da disse brukes til å bære rifle, ekstra bagger, poser, og mye annet. Vil gjerne også ha en L-formet ramme, da det gjør det mye lettere å pakke vedsekker/bensinkanner osv men L-ramme er ikke et "must".
   Jeg har sett en del på Norrøna Reconpack, men denne er også for stor og for dyr, har også sett på Eberlestock sin Mainframe men denne mangler disse to knaggene. 
   Eventuelt noen som har prøvd seg på å lage en annen sekkepose til PowerFrame? eller vet om en type sekk som lett kan festes på ramma uten å bli ubehaglig på grunn av stropper som festes på tvers av skulderremmer/ryggen? 
   Jeg setter stor pris på alle forslag og hjelp  
  • By Iren Hansen
   Jeg har kun litt erfaring med storviltjakt og trenger råd og tips på hvilke tradisjoner som brukes for å sikre at man får riktig møring? Hvis til eksempel mørningstermometeret mitt går i stykker, er det metoder for å se om kjøttet er ferdig mørnet? 
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use, and privacy rules Privacy Policy