Gå til innhold

Anbefalte innlegg

Søscootertrafikken

 

Rett skal være rett !

Som det framgår av innleggene ovenfor har DNT sendt et brev alene og også et brev sammen med tre andre friluftsorganisasjoner til Erna Solberg og advart mot liberalisering av snøscootertrafikken. Solberg har svart på  brevet fra DNT og bekreftet at partiet Høyre ikke vil gå inn for  vesentlige endringer i naturmangfoldloven. Det er jo bra, men hun har naturlig nok ikke kunnet svare for hva partiet til f.eks. Per Sandberg, som hun nå er i koalisjon med, kan finne på å gjøre. Brevet fra Erna ligger på nettet et sted, men jeg er ikke i stand til, for øyeblikket, å finne tilbake til det.

 

Dette til orientering !

 

Brage 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Snøscootere

 

Jeg har nå funnet tilbake til nettstedet hvor Solbegs brev ligger. www.turistforeningen,no nyheter.

 

En artikkel av Ida Amelie Helgesen skrevet den 4.oktober 2013 altså  ca en måned etter at valget fant sted den  9.september har denne overskriften:

 

Blå-blå regjering ødelegger naturopplevelsen

 

"Fire av  fem vil ikke ha mer støy i naturen, likevel vil nå den blå-blå regjeringen tillate snøskuterkjøring  i norsk natur.

Den Norske Turistforening reagerer sterkt på at politikerne nå ødelegger muligheten for å oppleve fred og ro i naturen. 

Det er en trist dag for friluftslivet".............."Undersøkelser i forsøkskommunene har vist at støy og trafikkbelastning har økt. I Vinje kommune har ulovlig kjøring blitt et så stort problem at enkelte grunneiere ikke lenger ønsker skuterløyper på sin eiendom. Den Norske Turistforening er skuffet over at flertallet i et borgerlig regjeringssamarbeid ikke ser hvor ødeleggende et slikt forslag er for naturopplevelsen og det norske folk.

 

At disse forsøksprosjektene nå har blitt lagt bort til fordel for fullstendig råderett for den enkelte kommune , er skremmende og perspektivløst. Dette er et verdivalg , ikke et spørsmål om lokaldemokratiets handlingsrom. Vi forventer at den borgerlige regjeringen følger opp dette med en kraftig økning av kontroll. Det er helt nødvendig for å unngå ulovlig kjøring sier Berit Kjøll, styreleder i Den Norske Turistforening."   

 

Brage

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Hva sier partiprogrammene ?

 

Friluftsrådenes Landsforbund har vurdert partienes friluftspolitikk og gitt dem terningkast slik: SV 5, Krf, Venstre og AP 4, Høyre 3, SP, MDG, Rødt og Frp 2.

Se mer på http:blogg.turistforeningen.no

 

Brage

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

At de blåblå hadde scooterkjøring som et hovedtema er nok å ta litt hardt i. Media krever informasjon, politikerene velger å spytte ut noe som ikke er av altfor stor betydning fordi de ønsker å holde kortene tett til seg inntil ting er ferdig diskutert. Mulig det var en "hovedsak" i en pressekonferanse, men ikke under selve sonderingen.

 

Et brev datert 6. sept kan vel ikke sies å bli sendt i god tid før et valg som startet 8. sept. (om man ser bort i fra alle som forhåndsstemte). Du sier heller ikke noe om dette brevet ble besvart og hva i så fall svaret var.

 

Du trenger ikke vente og se om du kan nyte påskeroen på vidda i år, kun du vet om du hadde en stille og fredelig påsketur. Neste påske kommer ikke før neste år ;)

 

Hei Elisabet-81 !

 

Høyres interesse for denne  saken går nok lenger tilbake enn til den 6. september Hvis du "googler" litt så finner du fort ut at Høyres Gunnar Gundersen " vil at lokaldemokratiet skal bestemme hvor det er lov å kjøre snøskuter" Skjult lenke - logg inn for å se den

 

Brage

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Høyres interesse for denne  saken går nok lenger tilbake enn til den 6. september Hvis du "googler" litt så finner du fort ut at Høyres Gunnar Gundersen " vil at lokaldemokratiet skal bestemme hvor det er lov å kjøre snøskuter" Skjult lenke - logg inn for å se den

 

Brage

 

Jeg sa da aldri noe om at interessen ikke gikk lenger tilbake enn 6. sept.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Javel, men hva sier du nå da ??

 

brage

 

Jo forresten, den linken din. Enten er det meningen at jeg skal bla igjennom en haug med overskrifter til jeg finner den du sikter til, ellerså har det skjedd noe med den. Uansett...jeg fant en annen side å lese på. Sånn...da var det ikke noe mer jeg ville si :)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Jo forresten, den linken din. Enten er det meningen at jeg skal bla igjennom en haug med overskrifter til jeg finner den du sikter til, ellerså har det skjedd noe med den. Uansett...jeg fant en annen side å lese på. Sånn...da var det ikke noe mer jeg ville si :)

Hei Elisabet-81 !

 

Jeg skal hjelpe deg litt. Linken" Skjult lenke - logg inn for å se den" er veldig kort. Du kommer rett inn på denne overskriften:

 

"Høyre til kamp for skuterkjøring"

"Høyre vil at kommunene skal få mer makt til å bestemme hvor det er lov å kjøre snøskuter"

 

Høyrerepresentant på Stortinget Gunnar Gundersen viser til at en rapport  fra NINA som ble bestilt av Børge Brende da han var Miljøvernminister viser positive resultater fra et prøveprosjekt i flere kommuner. Han vil derfor at rapporten skal legges fram for Stortinget.

Vi må legge til grunn at når den rødgrønne regjeringen etter 8 år ved makten ikke har lagt den fram for Stortinget så er det fordi den IKKE ville imøtekomme de punktene i NINA - rapporten  som Gundersen mener er positivt ved undersøkelsen.

Brage

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Lenken du har der er feil - mulig det er lettere å lenke rett til artikkelen?

 

 

Skjult lenke - logg inn for å se den

 

Hei Kjell Iver !

Takk skal du ha ! Men jeg har,- så vidt jeg kan se,- skrevet av helt riktig fra en papirutskrift jeg har liggende foran meg.. Kanskje har jeg forkortet adressen litt for mye ? 

Brage

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Rapporter om snøskutere

 

Den som vil vite mer om hva NINA har skrevet om denne saken kan gå inn på NINAs hjemmeside og klikke seg fram til rapport 90 og rapport 99 - 2005 som begge ligger på nettet son pdf. Rapport 90 har 79 sider så jeg har foreløpig bare skrevet ut sammendraget. NINA har imidlertid lovet å sende meg  papireksemplarer av begge rapportene.

 

På nettet ligger også en hjemmesiden til SIF som i denne sammenheng betyr "Snøscooterimportørenes Forening"   som naturlig nok er meget interessert i hva myndigheten m.fl. mener om deres geskjeft. Alle snøskuterselgere  og navnene på deres skutere er listet opp og det fortelles bl.a. hvordan svenskene har ordnet seg.

Nyttig lesning for den som vil  følge med. Det annonseres også for "Snøscooterens dag" som pågår nettopp nå i dagene 9.og 16.november.

 

Brage

 

 

   

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Hei Elisabet-81 !

 

Jeg skal hjelpe deg litt. Linken" Skjult lenke - logg inn for å se den" er veldig kort. Du kommer rett inn på denne overskriften:

 

"Høyre til kamp for skuterkjøring"

"Høyre vil at kommunene skal få mer makt til å bestemme hvor det er lov å kjøre snøskuter"

 

Høyrerepresentant på Stortinget Gunnar Gundersen viser til at en rapport  fra NINA som ble bestilt av Børge Brende da han var Miljøvernminister viser positive resultater fra et prøveprosjekt i flere kommuner. Han vil derfor at rapporten skal legges fram for Stortinget.

Vi må legge til grunn at når den rødgrønne regjeringen etter 8 år ved makten ikke har lagt den fram for Stortinget så er det fordi den IKKE ville imøtekomme de punktene i NINA - rapporten  som Gundersen mener er positivt ved undersøkelsen.

Brage

 

Vel, den linken funket enda dårligere, men Kjell Iver sin tok meg til en gammel nyhet om scooterkjøring. Jeg forstår fortsatt ikke hva alt dette har med det faktum at å sende et brev 2 dager før et valg ikke er i god tid og å forvente et svar før valget eller under sonderinger er litt vel kravstort. Linken din, eller egentlig Kjell Iver sin, viser jo at høyres syn har vært kjent lenge. Det ville jo da vært fornuftig å sende disse brevene veldig mye tidligere, som f.eks i god tid før valgkampen startet. Uansett, jeg syns ikke det høres negativt ut det Gundersen sier i denne nyheten.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Hei Elisbet -81 !

 

Jeg minner om at det IKKE var jeg som sendte brevet til Erna Solberg. Det var DNT og de øvrige organisasjonene som er nevnt ovenfor. Men partiet Høyres  svar på brevet var vel allerede avgitt i den uttalelse som Høyres Gunnar Gundersen kom med da han må ha lagt  til grunn at en rapport fra NINA åpnet for en liberalisering av forbudet mot snøscooterkjøring slik dette er beskrevet i "Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag" (Lov 10.juni 1977 Nr. 82) 

 Miljødepartementet ( under de rødgrønne) må åpenbart på det daværende tidspunkt ha ment at loven var god nok ettersom det ikke ble innført noen  nye og liberalere bestemmelser så lenge de satt ved roret og ledet departementet. Rapporten (nr. 90) kom som kjent i 2005. De rødgrønne kunne altså i god tid før valget ha imøtekommet eventuelle anbefalinger om lempninger i forbudet  dersom rapporten egentlig kan sies å anbefale lempninger. Det vet ikke jeg fordi jeg har ennå ikke lest hele rapporten, bare et sammendrag (Se ovenfor). Og Erna Solberg kunne, eventuelt, forlengst ha fremmet forslag om lovendringer basert på rapporten fra NINA. 

Min oppfatning er "okke som"  at loven slik den lyder absolutt inneholder  gode nok hjemler for å kunne fravike forbudet mot scooterkjøring i utmark der hvor dette er rimelig og nødvendig. Se lovens § 4 jfrt § 3 som inneholder det generelle forbud om at " motorferdsel ikke (er) tillatt med mindre annet følger av denne lov eller vedtak med hjemmel i lov"

Du finner hele loven på Skjult lenke - logg inn for å se den

 

Brage  

  

   

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Snøsscootersaken

 

Her er noen sitater fra Vest-Telemark blad den 15.jumi d.å.

Hele artikkelen er på 1,5 A-4 sider så jeg kan ikke sitere alt. Men den er å finne på Skjult lenke - logg inn for å se den .

 

"Ein stor grunneigar i Vinje har sagt opp avtala ho hadde med kommunen om snøskutertrase over eigedomen. Ulovlege alternative trasear, hogging av tre i skogen hennar og søppel langs løypa gjer at nok er nok. Eg har ikkje vore imot skuterløypene i seg sjølv. Men eg ser at det ikkje fungerar. Det går ikkje å få  det inn i lovlege former, seier Ragnhild Kielland"

.......

" Den såkalla prøveordninga med skuterløyper for gledeskøyring i Vinje har no vart i snart femten år.. I fleire år har Kielland etterlyst evalueringsmøte med grunneigarar, skuterklubbane og kommunen. Til inga nytte. Helst ville ho ha nokon utanfrå  til å evaluere ordninga"

.......

"I fleire år har ho sendt klager til kommunen og skuterklubben i Rauland, med bilete som dokumenterer skuterspor  på kryss og tvers av  traseane , og alternatie løyper - ikkje berre på eigedomen hennar.Løyper blir utvida frå, to til fire felt, tre blir hogd utan løyve frå grunneigar for å få breiare trasear og søppel blir liggande langs løypene.

....

"Det finst ikkje eit kontrollsystem som fungerer godt nok her, og dermed får uansvarleg køyring og oppførsel heller ingen konsekvens - år etter år, seier grunneigaren  ."

---------

 

Jeg har her bare sitert en mindre del av alt det som står i avisen.

 

Brage  

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Snøsscootersaken

 

Her er noen sitater fra Vest-Telemark blad den 15.jumi d.å.

Hele artikkelen er på 1,5 A-4 sider så jeg kan ikke sitere alt. Men den er å finne på Skjult lenke - logg inn for å se den .

 

snipp

 

Jeg har her bare sitert en mindre del av alt det som står i avisen.

 

Brage  

 

 

link til avisartikkel :

 

Skjult lenke - logg inn for å se den

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Hei Til Holm og Eirik !

 

Jeg beklager, men jeg kan ikke gjøre annet enn å vise til den utskriften av artikkelen i avisen som er skrevet på den utskriften som jeg har liggende foran meg. Tykk skrift bruker jeg først og fremst av hensyn til meg selv og mitt syn. Jeg er for øvrig ikke den eneste som gjør det

 

Hvis noen kan si meg hva jeg kan/må gjøre for å vise til "riktig" adresse så vil jeg være takknemlig for det. Men jeg har altså IKKE kokt den sammen selv. Jeg har funnet den her på nettet. Jeg må kunne si at det har formodningen mot seg at jeg skulle ha noen interesse av å vise til en ikke-eksisterende adresse. Men jeg skal forsøke å finne fram til stedet hvor den ligger og hvor jeg fant den og deretter,  eventuelt komme tilbake til saken. Artikkelen er meget leseverdig, NB, etter mitt syn, men kanskje litt ubehagelig å bli minnet om av enkelte skutercowboyer både i Vinje kommune og andre steder.

 

Brage

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Hvis Brage limer inn korrekte linker, og kutter ut å bruke stor og feit skrift, så vil det bli mye enklere å følge diskusjonen videre.

Eller "diskusjon", det hele har jo endt opp som et lite ekkokammer her?

 

Jeg reduserte litt på tekststørrelsen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Hvis noen kan si meg hva jeg kan/må gjøre for å vise til "riktig" adresse så vil jeg være takknemlig for det. Men jeg har altså IKKE kokt den sammen selv.

 

Hvis du har en artikkel du leser på nettet så kan du kopiere lenken fra nettleseren din og limer inn her som du skriver.

 

Dette er et diskusjonsforum - og generellt er det mer spennende å lese det folk "koker i hop" eller har opplevd selv, enn å kopiere det som ligger rundt omkring på nettet eller i aviser. Det kan være veldig lærerikt å utveksle erfaringer og å utveksle meninger. Våre egne holdninger i saken er ofte mer nyttig enn hva som er skrevet i artikler. 

 

For øvrig enig i at den artikkelen fra Vinje var spennende.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Hei Kjell Iver !

 

Takk skal du ha ! Du har hjulpet meg nå igjen ! Jeg får bekreftet at jeg slett ikke er noen ekspert på  bruk av PC.  

 

Når det gjelder "snøskutersaken" så har jeg klikket tilbake til DNTs  hjemmeside som jeg tror er stedet hvor jeg fant artikkelen i Vest-Telemark Blad. Jeg fant den ikke, men jeg fant en lang rekke andre innlegg mot liberalisering av snøskuterbruken som jeg kan anbefale til alle som er skeptiske til "frislippet" som har funnet sted og skapt strid i Vinje kommune.  Det kan være nyttig å vite litt om forholdene i andre kommuner dersom de blåblå slipper opp enda mer for skutere i utmarka.

 

For øvrig: artikkelen i VTB er krevet av

Randi Berdal Hagen  Skjult lenke - logg inn for å se den   Tlf.: 35068800.

 

Brage

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Hei Holm og Eirik !

 

Artikkelen i Vest-Telemark blad (som dere kanskje ikke liker) ligger på hjemmesiden til avisen med, så vidt jeg kan se, nøyaktig samme adresse som jeg brukte i mitt første innlegg slik: Skjult lenke - logg inn for å se den

La meg få vite hva dere mener om artikkelen. Hva dere mener om meg, og min bruk av den, har jeg allerede fått med meg.

Lykke til !

 

Brage

Endret av Kjell Iver
korrigerte lenken

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Jeg synes Brage kommer med nyttig info rundt hva slags forskrifter, bestemmelser og annet som er gjeldende, akkompagnert av politiske ståsted/føringer samt relevante mediaoppslag.

 

Jeg mener dette er ryddig og informativt, og et viktig supplement til all synsinga som generelt foregår. Likens holder det liv i en viktig tråd som angår alle oss friluftsinteresserte.

 

Folk bør holde seg for gode til å kommentere font...

 

Stå på Brage! Jeg beundrer engasjementet ditt og håper det er smittende :-).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Hei Holm og Eirik !

 

Artikkelen i Vest-Telemark blad (som dere kanskje ikke liker) ligger på hjemmesiden til avisen med, så vidt jeg kan se, nøyaktig samme adresse som jeg brukte i mitt første innlegg slik: Skjult lenke - logg inn for å se den

La meg få vite hva dere mener om artikkelen

 

Brage

 

 

Hei 

 

jeg postet en link til artikkelen på nett, ettersom den linken du la ved ikke fungerte, for å være grei :-)

 

Du har rett i at jeg ikke liker artikkelen, ettersom den beskriver en virkelighet som jeg ikke liker.

Denne situasjonen er noe som mange har advart mot men som scooterfolket har benektet / avdramatisert.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest
Dette emnet er stengt for flere svar.

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×
×
  • Opprett ny...

Viktig informasjon

Ved å bruke dette nettstedet godtar du våre Bruksvilkår. Du finner våre Personvernvilkår regler her.