Gå til innhold

brage

Aktiv medlem
 • Innholdsteller

  1 082
 • Ble med

 • Besøkte siden sist

 • Dager vunnet

  1

brage vant dagen sist 10. november 2013

brage hadde mest likt innhold!

Om brage

Profile Information

 • Gender
  Not Telling

Nylige profilbesøk

Blokken for nylige besøkende er slått av og vises ikke for andre medlemmer.

 1. Det har jeg også gjort
 2. Hei Dag ! Du stiller 1000 kroners spørsmålet. Det er vel i alle fall vanskelig å tro annet enn at dok 8 forslaget må reflekteres i den lovendringen de blåblå må komme med. Dvs.: De blåblå vil neppe endre på det materielle innhold i motorferdselsloven. Men de rødgrønne har åpenbart akseptert at avgjørelser, i alle fall "i første instans" , kan overlates til kommunen selv, men innenfor rammen av godkjente forskrifter. Ved brudd på forskriftene vil det jo være en adgang til klage etter forvaltingsloven. Kommuneloven inneholder vel også hjemmel for klage til fylkesmannen. Men det største problemet blir nok håndhevelsen av de nye slappere reglene som kontrollmyndighetene neppe vil få nok ressurser til. Villkjøring er det jo nok av allerede i dag. Brage
 3. Hei "Espensa42" Jeg har nå printet ut det ovenfor nevnte "Dokument 8" forslaget som ligger på Stortingets hjemmeside som "Dokument 8 : 63 S (2013-2014) - stortinget .no" Det er representantene Aasland, (Ap) og Elvestuen(V) som la det fram den 24.04.2014. Min utskrft utgjør 2 A.4 sider så jeg kan ikke sitere alt, men her en noen setninger som jeg for mitt vedkommende syns er interessante: ....... "Det er skapt betydelig usikkerhet om hvorvidt utvidelsen av forsøksordningen er i tråd med intensjonen i forsøksloven. Flere uavhengige jurister og Stortingets utrednigsseksjon har vist at forsøket ikke er i tråd med loven." ...... "Forslagsstillerne tar det for gitt at rgjeringen har til hensikt å gjennomføre en lovendring i løpet av innevæende stortingsperiode, før forsøktet er avsluttet og endelig evalueringsrapport foreligger" Understreket her av meg) .... "Forslagsstilerne mener regjerinen bør legge forsøksordningen til side og konsentrere seg om raskest mulig å utarbeide og fremlegge et forslag om endring av lov om motorferdsel i utmark og vassdrag til behandling i Stortinget. Tross ulik tilnærming til spørsmålet blant opposisjnspartiene, konstaterer forslagsstillerne at det foreligger et flertall i Stortinget for økt loal forvaltning av motorferdsel i utmark innenfor tydelige , nasjonale retningslinjer som inntas i lovverket. .... "Slike retningslinjer skal bidra til at den nye forvaltningsmodellen gir en praksis som oppfyller formålsparagrafen i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag." Forsagsstillerne siterer formålsparagrafen i loven som lyder slik: "Formålet med denne lov er ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere motorferdsel i utmark og vassdag med sikte på å verne om naturmiljøet og fremme trivselen" Forslagsstillernes konklusjon har to punkter: "1. Stortinget ber regjeringen avslutte den utvidede forsøksordningen med ny forvaltninsordning for motorferdsel i utmark. 2.Stortinget ber regjeringen snarest mulig legge fram forslag til endring av lov om motorferdsel i utmark og vassdrag som sikrer økt lokal forvaltning innenfor tydelige nasjonale retningsliner inntatt i loven, slik at en endring av loven kan bli rettskraftig så snart som mulig" Jeg vet ikke om forslaget er behandlet eller når det eventuelt blir behandlet. Brage
 4. Hei ! Espensa42 Har sjekket. Det foreligger et "Dokument 8" forslag i Stortinget , hvor det bla. bes om at saken behandles der nå som lovsak , uten påvente av at de blåblås såkalte prøveperiode blir avsluttet. Se: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2013-2014/dok8-201314-063/ Brage
 5. Hei "Espensa42" Ja, jeg tror det er slik du sier, men jeg sjekker nå opp dette med en kontakt jeg har i Stortinget. Brage
 6. Hei ! Jeg syns IKKE det er vanskelig å forstå at de som liker å kjøre skuter er for skuter. Men det er nok mange av dem som kjører som ikke skjønner at vi er mange som ikke liker STØYEN fra skuterne. Brage
 7. Hei "JensM" !! Ordet "frislpp" er,- og det har du sikkert skjønt du også,- en metafor for det vi ser når våryre kuer slippes ut om våren. De løper rundt og hopper i glede over at nå er det vår. Det er den samme type oppførsel som vi har sett mange bilder og filmopptak av bl.a.her på FF når det gjelder enkeltes oppførsel på snøskuter. Det er dette scenariet som skremmer bl.a. hytteiere og hoteller , først og fremst på grunn av den motorstøyen som virker så forstyrrende i "den stille natur" som vi alle ønsker oss når vi f.eks. er på påskeferie i fjellet. For mitt eget vedkommende, vil jeg hevde at jeg vet nok om "den kommunale selvråderett" til å si at den mange steder ikke vil funke på dette området. Og jeg er ikke alene om å mene dette. Det er nok å vise til alle avisoppslagene om "villmannskjøring" etc. Lokalpolitikerne kan ha gode intensjoner, men de vil være under press fra ulike pressgrupper f.eks skuterklubber og -selgere og kanskje også noen turistbedrifter her og der. Noen bruker til og med muligheten for "skutersafari" i sin markedsføring. Som sakt tidligere: Jeg håper at opposisjonen i Stortinget og "folk flest" - for å bruke et velkjent uttrykk fra de blåblå - greier å stoppe denne saken også på samme måte som de har gjort i abbortsaken. Regjeringen vil forhåpentlig etter hvert skjønne at den i denne saken også har lagt seg på en alt for populistisk linje. Brage
 8. Hei ! Jeg er ikke i stand til å ta deg alvorlig, men jeg har forstått at du, sammen med noen andre,- ikke liker at jeg sammen med andre legger fram noen kontrollerbare opplysninger om både faktum og jus i denne saken. Jeg har påpekt at flere høyt kvalifiserte jurister (undertegnede ikke inkludert) som reservasjonsløst har ment at "frislippet" ( som er et uttrykk som ikke er oppfunnet av meg) ikke har hjemmel i norsk lov. Jeg har bare anmodet om en saklig diskusjon om temaet. Men ingen har lagt på bordet slike argumenter. Jeg trenger her bare å vise til det jeg (og også andre lenger oppe i tråden) har uttalt. Jeg har videre notert meg at mens tidligere forsøk er blitt vurdert av anekjente forskningsinstitutter (se ovenforr) så har den blåblå regjeringen, så vidt jeg kan se, ikke sakt et eneste ord om dette.Den stoler fullt og helt på det "lokale selvstyre". Det gjør ikke jeg i denne saken. Jeg er enig med styreleder i DNT, Berit Kjøll, som sier at det står "Verdier på spill" og "Når mange personer går til innkjøp av snøscooter, og et stort antall kommuner bruker store ressurser på etablering av et omfattende løypenett, blir dette i realiteten en snikinføring av en lovendring" (Uthevet av meg) Jeg , og flere med meg, håper nå på at "Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite" som nå har saken til behandling er i stand til stoppe den før det er for sent. Brage
 9. Hei "Eirik78" Først dette: Jeg er ikke advokat og har heller ikke hevdet at jeg er det. Men jeg må innrømme at jeg er jurist med ganske mange år som sådan i statforvaltningen, bla i Justisdepartementet i en kort periode i starten av min karriere. Det er mye i jussen, særlig prosess- og strafferett som jeg er ganske dårlig på, men jeg har kanskje litt lettere enn ikkejurister til å finne fram i lovverket. I denne saken føler jeg å ha ganske god oversikt selv om jeg savner tilgang til alle lovforarbeider. Og jeg har ikke lært noe av deg her på FF. Jeg har selv vært med på å lage forskrifter til lover så den prosedyren kjenner jeg godt til og vet utmerket godt at "full effekt" av skuterfrislippet det kan vi tidligst få neste vinter. Men mitt, og mange andres håp, er jo at det skal være mulig å stoppe de blåblå før de største skadevirkningene oppstår. (Jfr. abortsaken) Brage
 10. Hei ! Jeg tror du kunne ha nytte av å klikke deg fram til og lese litt i et rundskriv fra Miljødirektoratet M-108-2014 om "Motorferdsel i utmark" Brage
 11. Hei ! Kan du da fortelle oss andre hva du mener er "korrekt ordføring" som du sier ? Brage
 12. Hei ! Vi kan selvfølgelig diskutere til vi blir blå i ansiktet hva ordet "frislpp" betyr, men det er nå en gang det ordet som blir brukt om den, - etter manges mening,( se ovenfor) -- den blåblå regjeringens opphevelse av motorferdselslovens generelle forbud mot "rekreasjons- /fornøyelseskjøring." Vet vi ikke allerede nok om den utrivsel dette "frislippet" vil føre til for mange som liker å oppleve fred og stillhet når de er på tur i naturen ? Brage
 13. Hei "yexiter" Hyggelig å se at du har det trivelig med skuter på den andre siden av "Kjølen" hos "søta bror" Men der er det også mye bedre plass for skutere enn det er for majoriteten av nordmenn som lever lenger sør i landet. Det ser du tydelig om du betrakter et kart over områdene langs begge sider av grensen, særlig mellom , la oss si , Trøndelag og Indre Troms. I indre Troms og i Finnmark er det også relativt sett god plass for "fornøyelseskjøring" , om ikke i navnet, så i "gavnet" som det heter. Der er det mye skuterkjøring av, som sakt, av ulike slag. Lenger sør i landet vårt er forholdene til dels vesentlig forskjellig fra Norrland og Lappland og i de nevnte områdene i Nord Norge.Men også i Sverige er det mange som plages av skuterne og de gir også uttrykk for det både i skrift og tale. Jeg har selv oplevd dette på skiturer i Lappland og har også skrevet litt om det lenger oppe i denne tråden. Kort til slutt. Det er ikke bare for "moro skyld" at så mange friluftorganisasjoner protesterer mot "frislippet". Brage
 14. Skutersaken Jeg har lenger oppe i tråden skrevet om frifuftsorganisasjonenes protest mot de blåblås frislipp av skuterløyper for "fornøyelseskjøring". Og jeg har sitert fra to artikler i "Fjell og Vidde" (Nr 2,april 2014) hvor styreleder i Den norske turistforening (DNT), Berit Kjøll i den ene artikkelen omtaler saken som en "snikinnføring" av "fornøyelseskjøring" uten lovhjemmel. Hun støtter seg til uttalelsr fra flere kjente eksperter på forvaltningsrett. Nå har også hyteeierne kommet på banen og omtaler saken i sitt medlemslad "Hytte og Fritid" nr 1/2014. Det er vel for å gjøre oppmerksom på hva også mange hytteiere rundt om i landet kan vente seg dersom de blåblås forehavende ikke stoppes i tide av Stortinget som ennå ikke har avsluttet behandingen i Stortingets kontoll- og konstitusjonskomite. Brage
 15. Hei "torø! Takker !! Mårbu har jeg vært på flere ganger både sommer og vinter. Brage
Kommersielt samarbeid: Rabattkoder og sporingslenker

Fjellsport Fjellsport

Milrab Milrab

Skitt Fiske

×
×
 • Opprett ny...

Viktig informasjon

Ved å bruke dette nettstedet godtar du våre Bruksvilkår. Du finner våre Personvernvilkår regler her.