Jump to content

Jaktrettigheter


Hunter123

Recommended Posts

Hei

Jeg lurte på om noen har en god oversikt over grunneiers jaktrettigheter. Var innom lovdata, men fant ikke data som jeg så etter. Jeg vet grunneier kan begrense bruk av hund og begrense jakttiden. Finnes det et kompendium eller en god sammling av data på dette området. Og hvor mye skal det til for at grunneier kan kaste ut noen som har jaktrettigheter på eiendommen, finnes det noen rettsaker eller lignende der dette er berørt?

Link to comment
Share on other sites

Annonse

Hei,

Etter viltlovens § 27 har grunneier enerett til jakt og fangst på sin eiendom. Dette betyr i korte trekk at grunneier, innenfor lovens rammer, bestemmer hvilken jaktmetode som skal utøves (med/uten hund, baglimit osv), hvem som skal jakte og når det skal jaktes. Grunneiers enerett er så sterk at dersom vedkommende ikke liker trynet ditt kan han kaste deg ut av jaktterrenget, forutsatt at det ikke er avtalerettslige hindre i veien. Unntaket er dersom grunneier er med i et grunneierlag/utmarkslag og jakta reguleres gjennom denne.

Link to comment
Share on other sites

I de tilfeller hvor jaktrettigheten fraviker grunneierretten (eksempelvis ved utleie av jaktrett) kan ikke dette gjøres for en periode lengre enn 10 år.

Såfremt jaktrettigheten ikke er fraskilt som en egen servitutt og tinglyst tilsvarende da...

Link to comment
Share on other sites

Prinsippet er fortsatt at jaktretten skal følge eiendommen. Etter viltlovens § 28 annet ledd " Jaktrett kan ikke skilles fra eiendommen for lengre tid enn 10 år om gangen, uten når jaktretten følger bruksretten til eiendommen." Jaktrett kan ikke skilles fra den øvrige bruksretten for mer enn 10 år. Avtaler av lengre varighet skal derfor nektes tinglyst. For å kunne tinglyse en jaktrettighet av varighet utover ti år må bruksretten til eiendommen følge med, og dette vil typisk være forpaktningsavtaler.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use, and privacy rules Privacy Policy