Gå til innhold

TelemarksGut

Aktiv medlem
 • Innholdsteller

  11
 • Ble med

 • Besøkte siden sist

 1. Håpar endeleg att mange av dykk motstanderar lar vere og kome til kommunene her ivertfall. Så negative, trassige og egoistiske folk kan heller halde seg vekk. Men imotsetting, ynskjer eg alle som har lyst og oppleve og dele fin natur velkommen. Hjerteleg velkommen er dykk som ser att folk kan ha forskjellige interesser, og måtar å nyte naturen på, her har me nok til både skigåare og snøskuter folk.
 2. Da var svaret på tiltalen om att forsøket er lovlig kommet. http://www.retten.no/Innenriks/Politikk/article7038744.ece
 3. Ordførar i Vinje, ein av tidlegare forsøkskommunar, utalar seg om erfaringar ifra forøket. Kloke ord, og ifra ein med erfaring. http://www.nrk.no/telemark/_-ikke-mer-stoy-med-snoscooter-1.11406082
 4. Er ikkje det eit viktig argument? Eg veit med sikkerheit, at fleirtallet her ynskjer desse skuter løypene. Da burde vell dei bli høyrd? Det som er så synd, er at majoriteten av snøskuter folket, er villige til og finne ein løysning, for å dele naturen me har å tilby dykk. Men di vil bare ha og ha og ha. Utruleg egoistisk og usympatisk. Einaste eg kan trøste meg med, snøskuter har kommet for å bli, uanset kor mykje di skrik og skapar oppror, så kommer dykk nok desverre for kort.
 5. Eit einaste spørsmål eg ikkje får svar på her virkar det som, synast dykk, att det er rettferdig att di skal kunne bestemme korleis me på bygdane skal leve, når me lokale her sjølv ynskjer dette? Eller er det som er mest viktigast, at dykk har ro dei turane di er her i løpet av året?
 6. Påpekte aldri at det var lite ulovlig kjøring i Vinje, men motsa meninga di, om at Vinje var MYKJE verre en Tokke, pga av at dei hadde løypenett. Det stemmer ikkje. Å skylde auknaden av snøskutersalg, og ulovlig kjøring, på løypenettet blir også feil, den auka ser ein generelt over heile landet, sjølv om kommunane er med på prøveprosjekt eller ikkje. Å seie at auka er pga løypenettet, blir kun påstand, og ikkje noko du kan bevise. Snøskuter har komme for å bli, og er ein viktig inntekts kilde for lokalbefolkninga. Nokre nye løyper kan det nok bli. men om du trur det blir 100 nye løyper i ein kommune tar du nok feil, det er i hovedsak prek om nokre hovedtraseer. Eg kjenner til lokal planen her i kommunen, og veit ca kvar dei kunen tenkt seg og hatt løype, der er det pr dags dato løype ifra før. Men kva gjer det at majoriteten av dei lokale ska få bestemme at det skal regulerast lovlege løyper? Er det ikkje som regel fleirtallet som bestemmer? Og kvifor skal det vere slik at dykk som ikkje bur her eingang, skal få bestemme kva me skal få lov til eller ikkje? Ser du ikkje egoismen i det? Du seier vår utmark. Når fakta kjem fram, så er det lokalbefolkninga her sin utmark, ikkje nokre av dykk ifra byen ivertfall. Slutt og lat som dykk kan bestemme over alt, og tru att di alltid har rett. Angåande handikapp, så kan eg bruke min erfaring, og livsituasjon akkurat slik eg vil. Å seie det blir feil får vere di meining, dette er ein ting som betyr mykje for meg, og burde absolutt kunne leggast vekt på i denne diskusjonen, da eg veit og kjenner fleire med fysiske plager, som ikkje kjem seg ut, pga dei ikkje har lov.
 7. Prøvar og gje eit nogenlunde svar på spørsmåla til deg, ost: Hvis det etableres faste scooterløyper i terrenget. Vil jeg da måtte ta hensyn til denne som en fotgjenger tar hensyn til en trafikkert vei? -Nei, skuterløypene er skilta både for å gjere ski gåar oppmerksam, og for skuter trafikant. Det er skilta der det kan vere farlege situasjonar, eller ski løype og skuter løype kryssas. Det er snøskuter førar sitt ansvar og stoppe og vike for ski gåar. Jeg ser for meg at en scooter kan kjøre bra fort. Jeg antar at hastighetsbegrensninger bør innføres, men neppe midt ute på vidda. I en ferdigkjørt løype med pappa i 40-årskrisa og eldstemann på 20 i front for første gang på tur inn på vidda på nyinnkjøpt scooter, ser jeg for meg at en hastighetsbegrensning på f.eks 30 km i timen er glemt før nøkkelen i maskina er skrudd om og hjelmen satt på hodet. -Dette er henta ifra Politi.no, der har du fartsgrensene som gjelder snøscooter. Fartsgrensen ved kjøring i terrenget uten slede er 70 km/t. Fartsgrensen ved kjøring i terrenget med slede, uten passasjer, er 60 km/t. Fartsgrensen ved kjøring i terrenget med slede og passasjer er 40 km/t. -Kva 20åringen forran pappa gjer, må han stå ansvar for. Alle som er født i 1988 eller etter dette, må ta kurs og prøve for å få snøscooter førarkort, og bryter ein da dei fartgrensene som er satt, ventar det bot eller førarkort inndragelse. Akkuratt på lik linje om du kjøyrer for fort med bil, båt eller motorsykkel. For meg som turgåer medfører det at jeg da må se meg om til vestre, høyre og venstre igjen hvis jeg skal krysse scooterløypa? -Nei, kryssingar av skiløyper og snøskuter løyper er som sagt tidlegare skilta godt, og snøscooter fører har alltid vikeplikt for skigåer. Jeg må vel for all del ikke finne på å gå på ski i løypa, for den er forbeholdt scooteren, og nåde meg hvis scooteren må bremse for å kjøre forbi meg? Det er vel også på eget ansvar at jeg da ferdes i denne løypa? -Generelt sett her oppe, så er skuter trafikantar veldig flinke til og vike for ski gåere. Korleis reglane blir på på dette veit eg desverre ikkje. Hvordan kan det videre garanteres at scooteren holder seg til denne løypa. Kjører du bil, vrenger du neppe ratten kjapt over for å slenge SUVen over den nærmeste kornåkeren midt på sommere bare fordi bilen takler det og du synes det er gøy. Så langt jeg kan se finnes de få, om ingen, mekanismer som aktivt styrer scootertrafikk på samme måte som biltrafikk. Folks oppfattelse av hva som er frihet og fri ferdsel ser i denne saken ut til å gå vekk fra friluftslovens begrensning til myke trafikkanter. Dette er igjen bare synsing, og hvis hvis hvis sitasjoner, og veit ikkje kor stort eg vil kommentere. Nokon vil nok bryte loven, akkuratt som nokon bryter lovar med båt, bil, vannskuter osv. Oppfatter snøscooterfolket seg selv som en myk trafikant? Vil scooterfolket akseptere begrenseninger på scooterbruk? -Som nevnt tidlegare, snøscooterfolket har vegtrafikk lovar og følge, og anser seg ikkje som ein mjuk trafikant. Ivertfall etter min oppfattning. -Problemet pr.dags dato, er att nesten ingenting er lov, derfor blir det ein "gje faen" holdning, som utviklar seg i feil rettning, og fleire og fleire kjøyrer ulovleg. Om det blir regulerte løyper, vil det etter min meining hjelpe på å blir kvitt noko av det problemet, da folk har eit lovleg alternativ og ta til, istadenfor og uansett måtte bryte loven om ein vil besøke hytte naboen 1mil unna. Sammanlignar du antallet idag som kjøyrer ulovleg, mot tallet 1år etter løypenettet har tredd i kraft, så trur eg att tallet har minka drastisk. Det er temmeleg mindre tall av dei som kun driver på med hærje kjøring, ødelegging for andre, osv.
 8. Handikapp dispensasjon er mogleg. Svigermor har det, og kan da vere passasjer eller kjøyre sjølv på denne. Men dette er langt ifra fritt, det skal tegnast inn ønska løyper på kart, og begrundast godt kvifor ein vil dit og dit, før ein får dispensasjon. Så er eit temmeleg begrensa område ein kan bevege seg i. Dette er litt av det som gjer eit lovleg og åpent løypenett, bra for handikappede, da dei får bevege seg litt lengre ut i naturen, og på nye stader, på ein lovleg og ryddig måte.
 9. Er det noko problem at lokal folk bruker snøskuter som framkomst middel? Eg og mange her oppe er på fjellet over 100 netter på hytte og i skog, i løpet av eit år, og da er snøskuter eit viktig framkomst middel for å frakte, besøke seg og nyte naturen. Kvifor burde det vere slik at det er kun dei med innteresse for ski, som burde ha eigen rett på å bruke naturen til dei lokale som bur i kommunane? Sjølv har eg ein gammal skade i kneet, som gjer at det og gå på ski eller bein, over lengre stykker blir smertefullt, og kan vere i mange timar etterpå. Er det rettferdig att eg ikkje få nyte naturen rundt min eigen bustad og eigendom? Syns generelt det er veldig mange egoistiske tankegangar her. Tenk litt på kva andre og har lyst til, spesielt dei lokale som bur her året rundt.
 10. Nei Kikut, skriver ingen plass att dei 70% bryter loven. Snøskuter er ikkje total forbudt idag, og majoriteten, inkludert meg sjølv, har løyve ifra parkeringsplass, og nokon tilfeller bustad, og til hytter, vedplasser, eller for å kjøyre opp skiløyper. Sjølv kjøyrer eg privat transport inn til hytter, og skiløyper på svigerfaren min sin eigendom, inn på fjellet, lovlig, for att andre skal kunne bruke dei, utan eigen gevinst. Snøskuteren, bensin og løypemaskin er kjøpt med eigne pengar, utan støtte. Seier ingen stad at det ikkje har vert noko auke i skuter bestanden i Vinje. Bare viser at ein ikkje kan skylde på at løypenettet er aleine i skyld, at det idag er mykje snøskuter ferd på fjellet. Om det stemmer, hadde me hatt mykje mindre snøskuterar i dei andre kommunane her, som ikkje har løypenett ifra før. Og kvar gang du nevner frislepp, tar du feil, og viser att du ikkje har satt deg inn i kva dette handlar om. Det som nå skal bli lov, er å få nokre faste løyper, mellom forskjellege stader utan noko form for områder for å hærje vilt. Der dei løypene skal komme, er det pr idag løyper ifra før, som blir brukt lovleg av dei med dispensasjon, det som blir forandra, er at ein ikkje trenger dispensasjon for å kjøyre dei, slik at andre kan besøke andre folk på hytter, stader, osv. Har sjølv familie i kommunestyret her, kjenner mange av dei i kommunen, inkludert ordføraren, og majoriteten er positive til snøskuterkjøring. Det har lite med skuterklubber og konsulenter. Har sjølv blitt slått etter med staver, av folk på ski, fordi eg kom kjøyrande på løypa som eg hadde laga lovleg, fram til mi hytte. Betyr det at alle på ski er valdsmenn? Nei. Kanskje di motstanderar burde tenke på at alle snøskuterførerar, ikkje driver med villmannskjøring og kriminalitet.
 11. Hei. Er sjølv busatt og vokst opp i Tokke kommune, og må bare nevne at det du seier der stemmer ikkje. Noko meire snøskuter kjøyring er det nok i Vinje, men å seie at du kun såg et spor i ny og ne i Tokke, betyr enten at du forvrenger sannheten, eller ikkje har bevega deg stort i Tokke. Så å seie at det er forøks ordninga i Vinje som er årsak til snøskuter auke der, vil eg påstå er delvis feil. Har hytte i Tokke, og i Fyresdal kommune, og er aktiv snøskuter brukar. Om ein skulle satt prosent på det, så tør eg påstå at over 70% av lokalbefolkningen i Tokke og Fyresdal er snøskuter brukarar, har ingen statistikk på dette, men etter å ha budd her i alle mine år, så er det slikt ein ser etterkvart. Kva grunn har dykk motstanderar, til og meine at det er dykk som skal kunne bestemme, kva me her i bygde kommunane skal bruke våres natur til? Når kommunane sjølv sender inn søknad for å få lovleg snøskuter kjøyring, så må vell det vere tegn nok til at det er noko dei ynksjer her. Og seie at dette kun resulterar i bajaskjøyring, blir heilt feil grunnlag for å forby snøskuter, det er ein veldig fåtall av snøskuter kjørerar som driver på med slikt, og ein kan ikkje ta alle under ein kam. Blir som å forby båt, fordi nokre kjøyrer bajas med desse, og ikkje halder 5knop regelen.
Kommersielt samarbeid: Rabattkoder og sporingslenker

Fjellsport Fjellsport

Milrab Milrab

Skitt Fiske

×
×
 • Opprett ny...

Viktig informasjon

Ved å bruke dette nettstedet godtar du våre Bruksvilkår. Du finner våre Personvernvilkår regler her.