Gå til innhold
 • Bli medlem

Gjøa

Aktiv medlem
 • Innholdsteller

  23
 • Ble med

 • Besøkte siden sist

 1. Naturvernforbundet mener: Verden står overfor to alvorlige miljøtrusler. Det ene er klimatrusselen og den andre er utryddelsen av artsmangfoldet, selve livsgrunnlaget vårt, si - Begge problemene må løses, men ikke ved å forsterke ett av dem. Klimaendringene er en stor trussel mot artsrikdommen, men inngrep i naturen er fortsatt den aller største trusselen. Å øke produksjonen av fornybar energi er viktig for å redusere bruken av forurensende energi. Men slik produksjon må ikke øke presset på artsmangfoldet ytterligere. Her er det viktig å ha to tanker i hodet samtidig. Bare slik kan
 2. EINUNNDALEN Treff 17.-19. juli på Romsdalssetra Vakker fjelldal truet av neddemming Einunndalen i Folldal er Norges lengste seterdal med om lag 30 setrer i aktiv drift. Dalen er omkranset av et storslått fjellandskap. Elva Einunna slynger seg gjennom dette kulturlandskapet som Fylkesmannen i Hedmark regner som et av de viktigste i fylket. Bruk denne muligheten for å bli kjent med en av Norges vakreste og lengste seterdaler. Nederst i dalen ligger Markbulidammen med et magasin som ble etablert som en del av byggingen av Einunna kraftverk i 1955. Glommens og Laagens Brukseierfore
 3. Ser ut til at det ligger an for treff for folk som vil vise sin motvilje mot ytterligere ødleggelse av Einnundalen. Kraftintressene vil ha mer, selv småelver blir ukritisk gjort om til småkraftverk på løpende bånd. Vi burde ta bedre vare på naturens livsviktige blodårer ! [Hidden Content] Signer oppropet som det henvises til !
 4. Må dele dette, det står seg godt hele året These great cathedrals of the earth, with their gates of rock,pavements of cloud, choirs of stream and stone, altars of snow, and vaults of purple traversed by the continual stars Dikt av Ruskin i den vesle diktsamlinga "In praise of mountains"
 5. Det synes som om det er lettere å kommentere form enn innhold. Det skapes forventninger om at du leverer og tar det alvorlige alvorlig. Det hele er egentlig ganske enkelt, forvaltningen må finne måter å stoppe de økonomiske interessene i naturen på som ikke vil stanse opp for noe.
 6. Hodet er nok litt fullt av både villrein spesielt og natur generellt, forsøk på å stoppe utbygginger tar gjerne litt tid men oppleves meningsfullt for min del. God tur inn i svenske skoger !
 7. Her er linkene du bad om, Kritikken fra FN, Riksrevisjoen og eksempel på skisser til sivilutbygging på Dovrefjell i tillegg til Snøheim. [Hidden Content] [Hidden Content] [Hidden Content] Et lite utdrag fra Direkoratet sine sider også: "På sikt kan villreinen i Norge stå i fare for å bli utryddet. Utbyggingen av vei, jernbane og hytteområder har i stadig større grad ødelagt reinens leveområder. Norge har en internasjonal forpliktelse til å ta vare på den siste rest av den europeiske villreinen som hadde sin utbred
 8. Tenkte det kunne være litt orientering rundt utviklingen i fjellheimen. Synes du virker temmelig ubevisst realitetene. Vet ikke hvor mange hytter Snøheim utbyggingen med sine sengeplasser skulle tilsvare om man skulle omgjort det til tradisjonelt utstyrte hytter. Vanskelig å anslå. Rapportene viser at vi svikter når det gjelder å sikre villreinens leveområder. Hvorfor? Svaret er nok sammensatt. Dels er motkreftene, utbyggingsinteressene, sterke og vanskelig å måle krefter med. Den økonomiske verdien av reinen blir ubetydelig sammenlignet med for eksempel ny tilrettelegging av ferdsel m
 9. Nei, vi er oss selv nok, ikke engang kritikk fra egne rekker hjelper i utbyggingskåtheten. Det er reinspikka miljøkriminalitet,eller ? Det har ikke skjedd en oppbremsing av byggeaktiviteten i og nær villreinområdene. Etter 2000 har aktiviteten økt. Hovedsakelig fritidshus. I enkelte villreinområder er store deler av villreinområdet påvirket av ”kjerneturområdet” (4 km kjerneturområde rundt alle fritidshus) Sommeren 2007 kritiserte Riksrevisjonen norsk areal-politikk for å ikke følge opp Stortingets intensjoner (Dok 3:11, 2006-07). Det ble blant annet pekt på at bygging
 10. Grunn til å vise til kritikken fra FN Reinen er avhengig av å kunne migrere mellom sommer- og vinterbeite, men på grunn av den voldsomme utbyggingen av vannkraft, kraftlinjer, veier og hyttefelt er de norske fjellområdene blitt oppsplittet i 26 isolerte områder, heter det i FNs miljøprogram. Nitti prosent av den siste fjellvillreinen i Europa, lever i Norge. Det gir Norge et særskilt internasjonalt ansvar. Men villreinen som finnes i Sør-Norge opplever stadig vanskeligere levevilkår etter hvert som vi bygger nye veier og hyttefelt i fjellområdene. FN etterlyser derfor en overordnet forv
 11. Ja, der fikk du frem klarheten Springsteen. Noen får bruke Kryks argumentasjon til å lære noe nytt, eller et viktig bidrag til hjemmeleksa. Ferdselen til Snøhtta vil man jo ikke stoppe, men det vil jo bli en betydelig mindre ferdsel hvis man skrinlegger Snøheim og vegen. Det er den totale ferdselen som teller. Saken har sin parallell til Rondane som Kryk nevner, den argumentasjonen er det visst ingen som har noe ønske om å gå innpå. Økt ferdsel brukes også argumentasjonen hos forvaltningen når det forekommer enkelte innsigelser på storstilte hytteplaner i villreinområdene. Det pro
 12. Ja faktisk ! Du finner resten her. Parallellen til Snøheim er nesten profetisk. "På fjolleveiene som bare skal «ophjælpe trafikken», skorpede sår over hei og fly, gjennem vildt-tomme skoger... [Hidden Content] Tvilsomt om skriftet ligger øverst i bunken hos DNT eller på korktavla til en saksbehandler i Miljødep Får håpe jeg tar feil
 13. Zappfe er dessverre fortsatt aktuell, han peker på sannheten. Sitatene hans bør hamres inn og er hentet fra denne sammenhengen. "hvordan mener du man bedst kan lette adkomsten for flest mulig til de tindepartier i vort land, som endnu, reiselivsmæssig sett, er underutviklet område?» «Hvadbehager?» «Jeg mener strøk hvor turisten kan risikere å støte på ting som ikke er omtalt i brochyrerne. Holder du på selvbetjeningskojer eller større hoteller? Sverger du til veianlæg, jernbane, kabelheis eller tandhjulstunneller-som middel til å frakte de flest mulige ind til hjertet av vore alpine he
×
×
 • Opprett ny...

Viktig informasjon

Ved å bruke dette nettstedet godtar du våre Bruksvilkår. Du finner våre Personvernvilkår regler her.