Jump to content

Svein

Aktiv medlem
 • Posts

  3,113
 • Joined

 • Last visited

Posts posted by Svein

 1. Molladalen 4.november 2007, fin tur med snøgrense på 4-500moh, 10cm nysnø ved Storevatnet. Klarværet dukket opp sånn litt over middag som yr.no hadde lovet :) Legger ved to bilder i STOR størrelse.

  Hidden Content

  Hidden Content

 2. Denne anbefales, vil si det er en forholdsvis objektiv artikkel som peker på flere problemer i klimadebatt og klimaforskning.

  :)

  Hidden Content

  En kan der også lese litt om noen av prosessene i IPCC, og hvordan dette avviker fra forskningsprosesser forøvrig.

  Andre problemer i klimadebatten,

  :arrow:

  Hidden Content

  Begge artiklene har mange linker til andre sider hvis man vil lese.

 3. Forskjellen på "Co2-tilhengerne" og deg, er at "Co2-tilhengerne" stoler på at ekspertisen på feltet vet hva de snakker om.

  Du forutsetter nå at IPCC har alle ekspertene, da har du ikke lest kritikken på dette området.

  Vil det si Ozzi, at du mener kurven som jeg henviste til på Wikipedia (kalt hockeykøllegrafen) er en kurve du stoler på? Er svaret ja, erkjenner du at f.eks den lille istid og den varme middelalder IKKE var globale fenomener. Vil du komme videre på akkurat dette, kan du jo søke etter informasjon selv. Vitenskaplig KONSENSUS har vært ca 1 grad GLOBAL temperaturnedgang for den lille istid, dette er basert på en rekke vitenskaplige forskningsresultater fra hele kloden. Det samme gjelder den varme middelalder da vikingene koloniserte Grønland.

  Kosmisk stråling er allerede vitenskaplig bevist at påvirker skydannelsen, her vil komme mer resultater de nærmeste 2-3 årene. Teorien ble avslått av IPCC i 1996. Denne faktoren er alene VESENTLIG større enn den menneskelige andelen av co2.

  At jordrotasjonen skal snu har jeg aldri skrevet eller hatt noen mening om. Det er slik i vårt solsystem at det meste roterer samme vei, MEN det finnes noen få unntak som roterer motsatt vei, jeg kjenner ikke til om dette er forklart. At polskifter kan påvirke kan ikke utelukkes iom vi sannsynligvis vil være mer eksponert for kosmisk stråling, det har jeg skrevet litt om.

  Artiklene du helle tiden refererer til er interessante dem(selv om du kunne spart deg den siste fra entrepenørbloggeren).

  Prøver du å ufarliggjøre med å kalle ham entreprenørblogger? :)

  Det virker som at de artiklene som direkte angriper IPCC's synspunkter på en eller annen måte må latterliggjøres. Det er et faktum at forskere trekker seg i protest mot ensidig fokusering, bastante konklusjoner når resultene ikke er entydige osv. Det er et faktum.

  Menmen, da får vi stole på at temperaturen fra år 1000-1800 varierte med bare ca 0,1 grad globalt. For det er (bl.a) det du sier når du velger å stole på IPCC.

 4. En kan selvfølgelig lure på motivet for bruk av kurven og teksten

  Jeg fant forklaringen i denne artikkelen, kurven har fått tilnavnet "hockeykøllegrafen". Galskapen ser ut til å ha startet i 1998.

  :)

  Hidden Content

  Den varme middelalder og den lille istid blir fra 1998 karakterisert som

  mindre distinkte, moderate klimavariasjoner som kun gjaldt for Europa og den nordlige halvkule, og derfor ikke kvalifiserte som globale trender.

  Til tross for at det har vært konsensus at det ikke har vært tilfelle.

  I artikkelen står at:

  Studien fikk en enorm innvirkning. FN brukte for eksempel forskningsrapporten til å erklære 1990-tallet for det varmeste tiåret, og 1998 som det varmeste året på 1 000 år. Talløse nyhetsartikler har ble skrevet med samme vinkel: De siste årene har vært uvanlig varme, klimaet i dag setter den ene rekorden etter den andre.

  Anstrengelsene for å begrense utslippene av klimagasser økte. Selv om studien fra Mann, Bradley og Hughes gikk stikk i strid med mye av den vitenskapelige litteraturen, begynte talsmenn for menneskeskapt global oppvarming å promotere forskningsrapporten som den definitive globale temperaturhistorien.

  Innen et år festet hockeykøllegrafen seg, og den dukket opp i offisielle dokumenter over alt.

  Jeg finner massevis av artikler fra de siste årene hvor det diskuteres at denne hockeykøllegrafen bør pakkes bort for godt. Men den ser ut til å leve sitt eget liv.

  Fra denne artikkelen:

  :arrow:

  Hidden Content

  Hva er det som skjer? Til og med tidligere visepresident Al Gore, mannen som skapte internett, og Gro Harlem Brundtland, verdens miljøvernminister, sier jo at debatten nå definitivt er over, endog umoralsk. Klimaskeptikere burde være en utdøende rase. Likevel ser vi altså at skeptikerne blant kremen av verdens forskerne og intellektuelle er på fremmarsj. Sakte og nærmest vantro kommer de frem til den ubehagelige konklusjonen at klimaforskningen er i en dyp faglig og etisk krise som gjør at alt arbeid innen dette feltet må trekkes i tvil, undersøkes på nytt og kvalitetssikres av uavhengige, utenforstående forskere.

  Forhåpentligvis går vi mot bedre tider.

 5. En rekonstruksjon av temperatur som åpenbar er feil burde aldri vært tilgjenglig slik denne kurven er. På linken under er det liten tvil om hva som er ment å illustrere iom den presenteres under et avsnitt om menneskeskapte klimaendringer.

  Hidden Content

  En kan selvfølgelig lure på motivet for bruk av kurven og teksten

  Endringen av CO2-konsentrasjonen (blå linje) og den globale temperaturen (rød linje) siden år 1000. Økningene i begge parametrene siden ca. 1800 er et resultat av bl.a. brenning av fossile energibærere

  :)

 6. Hva er dette IPPC som du skriver om ?

  Det er liten tvil om at fossilt brennstoff har økt co2 konsentrasjonen i atmosfæren. Hvor stor del av økningen som skyldes mennesker kan nok også diskuteres. Konsentrasjoner ned mot 150-160ppm har vært oppdaget tilbake i tid gjennom forskning. Hva gjorde at verdiene doblet seg til nivået i førindustriell tid (opp mot 300ppm) ??

  Men det er et LANGT stykke fra å henvise til en co2 kurve og en hypotese om at co2 påvirker klimaet i så stor skala som det IPCC hevder, til at det faktisk finnes noen sammenheng. Det finnes rett og slett for mange hull i argumentasjonen til at teorien skal være troverdig. Analogien passer sånn noenlunde på de siste 100-150 år, men passer ikke i mange andre tidsskalaer opp gjennom tidene.

  Hvis en drivhuseffekt ikke er naturlig (som du hevdet), hvilket annet ord enn "unaturlig" er da riktig å bruke? Drivhuseffekt er drivhuseffekt samme F.

  Sannsynligheten for at det er andre faktorer som påvirker klimaet er minst like høy som co2-teorien. Det kommer an på hvem du spør. IPCC er ikke en uavhengig institusjon, da må du lete opp å lese hvilket mandat de fikk når de ble opprettet.

  Denne diskusjonen har jeg tatt så mange ganger at jeg setter strek nå. Er mest interessert i å få en forklaring på kurven jeg linket opp ovenfor.

 7. Har ikke tenkt over det før, men denne kurven viser sammenheng mellom global temperatur og co2 konsentrasjon. Rød kurve viser temperaturer.. Men hvor i helsike har de gjort av den lille istid????? på denne kurven er temperaturendringene bare 0,1-0,2 grader, mens det ellers opereres med en gj.snittlig global temperaturnedgang på ca 1 grad under den lille istid.

  WEIRD! :)

  Grafen er hentet fra Wikipedia og tallene er de samme som gjengis i klimadebatten.

  Jeg finner heller ikke igjen varmeperioden i middelalderen.. :?

  CO2-Temp.png

 8. Svein: Med dine tall, meninger og synspunker, så taler du FN`s klimapanel og noen av verdens fremste klimaforskere midt imot. Hvordan i all verden kan du som lekmann, være så skråsikker på at den menneskeskapte drivhuseffekten bare er mediepropaganda og feilaktige konklusjoner fra IPPC sin side.

  Jeg har aldri hevdet at drivhuseffekten er menneskeskapt, det har IPCC heller aldri hevdet. De siste tallene jeg henviste til er faktisk IPCC sine, selv har jeg aldri kommet med "egne" tall.

  Klimaendringer har det vært i millioner av år, men IPPC mener altså at forbrenning av CO2 fremskynder prossessen og skaper ubalanse i den nat. drivhuseffekten. Hvis du er uenig i dette, så bør du fremlegge vitenskapelige beviser .....

  Du ordlegger deg merkelig, eller uklart.

  - Klimaet er ingen statisk situasjon, klimaendring er en "tilstand", underforstått at klimaet hele tiden er i endring.

  - Framskynder prosessen? Mener du uansett at det vil bli varmere?

  - Finnes unaturlig drivhuseffekt?

  - Vitenskapelige beviser?? Vis meg vitenskapelige beviser som sier at Co2 er årsaken til en global oppvarming på 0,6 grader de siste 150 år. Det er fortsatt en HYPOTESE, og hypotesens sannsynlighet er ifølge IPCC mer enn 90% sannsynlighet for at er sann.

  - Hvem er verdens fremste klimaforskere? Hvordan graderer man disse? Hva er en klimaforsker, hvilken utdannelse har han, er det en ensartet gruppe??

  Av vitenskapelige bevis kan jeg med trygghet støtte meg på f.eks den kosmiske strålingens påvirkning av skydannelsen. Dette har IPCC avvist siden 1996 som en faktor som påvirker klimaet. IPCC's siste rapport kom i feb-07, de første resultatene om kosmisk stråling kom nå på ettersommeren -07, og de er nedslående sett fra IPCC's synspunkt (gidder ikke å gjengi det jeg har skrever før). Hva sier det om hypotesen om 90%..?

  Jeg ser LANGT flere grunner til å være skeptisk enn å være tilsluttende, derfor er jeg også skeptisk. Så enkelt er det.

 9. Nei, det har den slett ikke. De siste ca 1000 år har andelen gått opp og ned rundt et snitt på ca 270-280ppm mens den nå ligger på ca 370ppm. Økningen de siste 150 år har vært på 30%. Den årlige økningen har også variert, med alt fra 0,5ppm til 3ppm pr år. Store årlige økninger finner man både de siste årene og 30 år tilbake i tid, det er mange forhold som påvirker årlige endringer. Det er også slik at det bare har blitt foretatt nøyaktige co2 målinger de siste 50 år.

 10. At solen er så mye større enn menneskene er ikke et argument for å tro eller tvile på IPCCs prognoser.

  Det er et VESENTLIG moment ifht prediksjonene fra IPCC fram mot år 2100. De sier co2 utslippene vil påvirke klimaet så mye at andre faktorer ikke er store/sterke nok til å oppveie. Co2 utgjør hundredels promiller av våre atmosfære.

  Når det er frykten som hindrer deg i å kjøre forbi når det er en god sjanse for at du kan krasje, vil jeg si at det er en rasjonell beslutning.

  Du forutsetter nå at det faktisk er en god sjanse til å krasje.

  Nei, det er ikke sjansen for å krasje som hindrer meg å kjøre forbi. Det er frykten for det ukjente, frykt er sjelden eller aldri noe godt grunnlag for rasjonelle beslutninger.

 11. Denne kan anbefales om emnet

  :wink:

  Hidden Content

  Den lille istid var aldri én dyp nedkjøling, det var korte, dramatiske perioder.

  ...

  Kuldeperiodene under den lille istid var stadig avbrudt av varme mellomspill. Det var relativt varmt tidlig i det tjuende århundre, mens 1960- og 1970-tallet var like kaldt som deler av den lille istid, før vi nå har entret en varmere tend. Så for alt vi vet, kan dette pågå fremdeles, sier Humlum.

  Det er gode poenger, selv om de fleste forskere mener at den lille istid forlengst er over.

 12. Av artikkelen framkommer ikke noe annet enn at sjøfly har vært brukt som framkomstmiddel. Hvor har du koblingen friluftsliv og sjøfly fra?

  Og hvis du leser artikkelen så ser du at hun har besøkt 6 steder og "holder en knapp på Geilo". Ta det for hva det er og ikke gjør dette til noe annet!!

 13. Her bommer du. Hvor mye energi vi forbruker, eventuelt hvor mye energi vi produserer ved å fyre av fossile brensler, i forhold til hva solen tilfører oss, spiller liten rolle. Det er produksjonen av drivhusgasser, som er et produkt forbrenningen, som fører til drivhuseffekt. Mere drivhusgasser vil føre til at mer av energien som solen stråler på jorden vil holdes holdes tilbake og ikke stråle ut igjen. Omtrent som for et drivhus. Kort fortalt: En stor andel av solens energistråling når gjennom drivhusgassene og ned på jordoverflaten. Varmestrålingen fra jordoverflaten har en annen bølgelengde som absoberes til en viss grad av drivhusgassene. På denne måten varmes jordens atmosfære opp.

  Nei, jeg bommer ikke. Jeg skrev innlegget for å illustrere hvilken kraft solen har ifht oss mennesker. Vi er og blir små.

  Ville du tatt en forbikjøring gjennom en uoversiktlig sving med passe mye trafikk fordi det godt kunne hende at det ikke kom noen bil i mot ?

  Svaret er ja og nei, uten å kjenne premissene kan det ikke besvares. Jeg må vite veiens bredde, antall kjørefelter, bilenes hastighet osv. Men helt klart, hvis jeg ikke kjente premissene men antok at det var farlig basert på en hypotese om at det ukjente/uoversiktlige er farlig, så ville jeg ikke kjørt forbi. Frykten ville styrt beslutningene mine. Det var en god sammenligning.. :wink:

 14. Din definisjon av fjellkultur Kjiver er helt på jordet ifht denne artikkelen. Fjellkultur ala det enkle friluftslivet som du framhever er en helt ny måte å bruke fjellet på. Går du noen "ti-år" tilbake ble det å gå i fjellet for egen forlystelse sett på som unyttig og sløsing av både tid og ressurser. Der i mot er bruken av fjellet til dyrehold, seterdrift, jakt osv en kultur som vi har hatt svært lenge.

 15. Hennes reaksjon er forståelig, amerikanere er fascinert av måten vi har levd med naturen på opp gjennom tidene. Det er vel det dette dreier seg om når det brukes ordet "fjellkultur". Det samme går igjen når amerikanere opplever fjordturen til Geiranger. Naturen er en ting, kulturlandskapet med fjellgårder og ei bygd langt langt inn mellom fjellene er noe annet. Det framgår også av artikkelen, at Norge er veldig forskjellig fra USA.

  Sjøflysitatet, klart ting er flott å oppleve ovenfra. Så glemte du siste del av setningen

  Jeg virkelig elsket Geilo. Kanskje var det på grunn av den flotte ankomsten med sjøfly eller det perfekte været vi hadde der. Uansett var det noe med Geilo som virkelig bergtok meg.

  Da gir setningen litt mer mening.

 16. Tror Svein har vært en luring her, for 2. bildet er nok av Blåtindane det også? :? Sett fra nord-/nordvestlig retning...

  HEHEHEHEHE... JAUDA, det var en luring Nils :) Av en eller annen merkelig grunn ventet jeg på at du skulle ta den :) Første bildet er et lite utsnitt fra et vidvinkelbilde tatt fra Kvasstinden, mens det andre er et utsnitt av et bilde tatt fra Trolltinden rett nord for.

 17. Høyt oppe etter at Aafk berga plassen forstår jeg :)

  "Berga" er uttrykk man bruker for de andre lagene som slåss i nedrykksstriden.. 8)

  Høyt oppe etter at Aafk berga plassen forstår jeg :)

  Ble kanskje vel mange tips dette her, fellesnevneren var Leeds, fotballspilleren var Gunnar Halle ja og toppen da selvfølgelig Hallehornet. Bildet ble tatt på "Romedalstinddagen" i 2005 :)

  Og bildet er tatt fra høgda ovenfor Storfossen, nedenfor Svinetinden/1125.

  2 nye quiz'er. Spørsmålet er, som vi Ålesundere sier om Moldes 3 siste kamper - HVA I ALL VERDEN ER DETTE?

  Hidden Content

  Hidden Content

 18. Tja - ikke noe med "Ålesund" eller "Molde" da ihvertall... :lol:

  Kunne vært relatert til Ålesund/Aafk. Men ikke Molde, dit ha'kje fotball'n kåmt enda.. 8)

  Nei, jeg tenker på en person som har vært synlig i norsk fotball de siste godt og vel 20 årene, og er det forsåvidt fortsatt...

 19. Svein har en quiz på forrige side som ingen har tatt

  Hidden Content

  Kan komme med et par tips, det er en Sunnmørstopp (BOMBE :D ) der navnet får en til å tenke litt på fotball.. En skarp og stilig tind sett fra motsatt motsatt side.

×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use, and privacy rules Privacy Policy