Jump to content

Velkommen til Fjellforum!

Vi er en gjeng friluftsinteresserte mennesker driver dette nettstedet som en møteplass for fjell og friluftsinteresserte folk på internett.

Fjellforums historie

Idéen om forumet ble født i januar 2003. Da ble Morten Helgesen og Ragnar Fjeld enige om å prøve å samle ulike internettaktører til et samarbeidsprosjekt. I løpet av vinteren 2003 ble forskjellige tekniske løsninger vurdert, før de landet på å bruke PhPBB. Samtidig ble også innehavere av andre nettsteder om fjell og friluftsliv kontaktet. Det var klart fra første stund at det måtte flere aktører til for å drive et slikt nettsted. Målet var å samle et så bredt"team" som mulig bak et felles forum, slik at sjansene til å få gjennomslag blant publikum ble større. 1. mai 2003 var offisiell lanseringsdato, og i ettertid har forumet blitt en større suksess enn noen kunne tørre å håpe på.

Nye aktører har kommet til og andre har trukket seg tilbake, og forumet er under kontinuerlig utvikling. I 2012 ble forumet avhendet til 2 av de tidligere moderatorene Kjell Iver Johansen og Martin Melsæter. Man har nå valgt en annen modell for driften, der noen aktuelle frivillige er blitt spurt om å være med som moderatorer. Videre håper man at en ny teknisk plattform vil gjøre forumet mer attraktivt for flere brukere. Siden overtagelsen har stadig nye funksjoner blitt lagt til – og forumet er i gradvis teknisk utvikling i mot en mer komplett innholdsportal.

Tettere integrasjon i mot mindre private nettsteder kan kanskje gjøre forumet enda mer kjent ut over landet.

Fjellforums daglige drift

Fjellforum er et tilnærmet ukommersielt nettsted, og driftskostnadene (webhotell, domeneavgift, software mm.) dekkes av deltakerne selv. Dette dekkes inn igjen ved at brukerne kan stå som sponsorer.

Økonomi: Fjellforumkontoen: 9722 52 33032 husk å merk med brukernavn. Det er frivillig hvor mye man skal betale inn men minimumsbeløpet er 150,- og man er da sponsor for ett år. For studenter er beløpet 75.

Man kan kjøpe sponsorat direkte her.

Om man betaler mer blir man satt som sponsor tilsvarende lengde.

Fordelene med å stå som sponsor er ikke så mange. Det vil stå Sponsor ved siden av medlemsnavnet. Man vil også slippe all reklame. Nye fordeler vil kanskje komme etter hvert som vi utvikler forumet videre.

Tips og ide'er til videreutvikling tas i mot med stor takk!

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use, and privacy rules Privacy Policy