Jump to content

Vil Barents Outdoors AS overleve?


Nikke

Recommended Posts

Skogens Stønn skrev (1 time siden):

Så det er altså den som deler et bilde av et produkt som skal avgjøre om produsenten selger mere grunnet innlegget?? ;) slike ting og mye mer finnes.

Det handler ikke om at de må selge mer. Det handler om at informasjonen "er egnet til å påvirke forbrukerne til å treffe en økonomisk beslutning som de ellers ikke ville ha truffet." Det er helt greit å gi korrekt opplysning, men i det øyeblikket du har gitt eller unnlatt å gi informasjon som er egnet til å ....

Hvis du altså har gitt informasjon som er egnet til å få noen til å pense over på BO sine produkter, så har du gitt slik informasjon. Men det er bare når du driver markedsføring at denne loven gjelder da. Og et driver du jo med, for BO, hvis du er en slik ambassadør som du beskriver. Markedsføring er markedsføring selv om du gir korrekt opplysning. (samme lov forlanger dessuten at du gir riktig opplysning, så det handler ikke om riktig og feil opplysning, det handler om det du sier er egnet til å få noen til å gå for BO sine produkter og at BO driver markedsføring gjennom deg, ingen forskjell på deg og en avis i så måte). Sånn sett kan man jo betrakte det å være en ambassadør som en ulempe. Man kan ikke lenger si hva man vil om den man er ambassadør for. Ikke noe som bryter kontrakten og ikke noe som er egnet til å få noen til å bruker penger på produktene uten å si at du driver markedsføring. Klart du skal ha kompensasjon for dette. Men det forplikter altså.

Hvis det fremgår klart og tydelig at du driver markedsføring, så trenger man ikke å bokstavere det for hver gang man sier noe. Poenget er at det skal gjøres klart.

Hvis man er i tvil, er det ikke bare å si det som det er da, så er det ingen tvil lenger? Hvis ikke må man jo ubetinget spørre seg selv om hvorfor ikke det da?

Det er også et annet poeng med Facebook, og det er at plattformen er egnet for å drive markedsføring rettet mot fysiske personer ved elektronisk kommunikasjon som tillater individuell kommunikasjon (jeg har jo ikke facebook, men beskrivelse lenger opp i denne tråden snakker jo om at man henvender seg direkte til enkeltpersoner). Det kan bli interessant å se om §15 i markedsføringsloven kommer til anvendelse etter hvert som dette brer seg ut og begynner å gå på folks tålmodighet løs:

Sitat

§ 15.Begrensninger i bruk av visse kommunikasjonsmetoder

I næringsvirksomhet er det forbudt, uten mottakerens forutgående samtykke, å rette markedsføringshenvendelser til fysiske personer ved elektroniske kommunikasjonsmetoder som tillater individuell kommunikasjon, som for eksempel elektronisk post, telefaks eller automatisert oppringningssystem (talemaskin).

Krav om forhåndssamtykke etter første ledd gjelder likevel ikke for markedsføring der den fysiske personen kontaktes muntlig ved telefon.

Krav om forhåndssamtykke etter første ledd gjelder heller ikke markedsføring ved elektronisk post i eksisterende kundeforhold der den næringsdrivende avtaleparten har mottatt kundens elektroniske adresse i forbindelse med salg. Markedsføringen kan bare gjelde den næringsdrivendes egne varer, tjenester eller andre ytelser tilsvarende dem som kundeforholdet bygger på. Når den elektroniske adressen samles inn, og eventuelt ved hver enkelt senere markedsføringshenvendelse, skal kunden enkelt og gebyrfritt gis anledning til å reservere seg mot slike henvendelser.

Med elektronisk post menes i denne bestemmelse enhver henvendelse i form av tekst, tale, lyd eller bilde som sendes via et elektronisk kommunikasjonsnett, og som kan lagres i nettet eller i mottakerens terminalutstyr inntil mottakeren henter den. Herunder omfattes tekst- og multimediemeldinger til mobiltelefon.

For meg virker dette som et helt klart brudd på §15 hvis man retter markedsføringen elektronisk mot enkeltpersoner uten å spørre om det er greit først...

Det aner meg at det nok ikke er lenge før noen firmaer finner ut at dette var en fin måte å markedsføre på og ansetter noen hundre brukere som skal opptre som vanlige brukere og gi mest mulig positive råd om produsenten de får oppdrag fra på facebook rettet mot enkeltpersoner. Direkte reklame. En ny kanal for "telefonterror".

Edited by Skogens Stønn
Link to comment
Share on other sites

Annonse
Skogens Stønn skrev (9 timer siden):

For meg er i alle fall dette helt klart i dette tilfellet. Hvis du betales eller får andre fordeler av en slik avtale er det vanskelig å komme unna at bedriften driver markedsføring gjennom deg.

Markedsføringsloven:
 

 

Det er også flere punkter i markedsføringsloven som omhandler "skjult markedsføring" som dette er. Jeg vil anbefale deg å sette deg inn i denne. Det kan i hvert fall gi deg en god pekepinn på hva som egentlig kreves når du markedsfører et produkt:

https://www.forbrukertilsynet.no/lov-og-rett/veiledninger-og-retningslinjer/forbrukertilsynets-veiledning-om-markedsforing-av-ekomtjenester

Men, det viktigste av alt: All tillit til den informasjonen du gir forsvinner i det det blir kjent at du har unnlatt å opplyse om at du driver markedsføring for produsenten. Jeg vet jo ikke hva du har gjort og ikke gjort, men hadde jeg oppdaget at du hadde skjult denne typen informasjon hadde det ikke nyttet å komme med at du har snakket med advokater som mener det er greit. Tillit er ikke noe som oppstår av seg selv og ikke noe som kan kreves. Tillit er en veldig skjør vare som må skapes og vedlikeholdes av den som vil låne den. For tillit er bare til låns, selv om man selv har skapt den.

Som jeg skriver så er jo dette med markedsføring et eget tema, et stort ett. Som du kanskje vet, så er det også forskjell på privatperson og en bedrift. mange ambassadører, eller influensere har div. avtaler, mange ganger er det ikke stilt noe krav fra en produsent annet en: "fortsett som du gjør, merk oss gjerne" avhengig av synligheten i et innlegg/bilde må dette merkes, her er det også mange regler, kan man ikke se hvilke produkt det er snakk om/bilde av/reklameres for trenger det ikke merkes.

Som sagt dette er et eget tema, min interesse for dette har sørget for at jeg har lett etter mange svar hos både advokater og forbrukertilsynet, fortsatt er mye uklart.

Det som er klart, og en regel er: dersom det helt innlysende reklameres for et produkt eller produsent, skal dette merkes med reklame, annonse eller en form for samarbeid (en av disse velges ut i fra hva slags innlegg det er)

Men ta en telefon, og spør hvorfor store profiler ikke blir bøtelagt etter lovene som er skrevet, da får du flere interessante svar :)

Link to comment
Share on other sites

Vet du hvordan ordet ambassadør benyttes (og som nok er årsaken til at akkurat dette ordet er valgt selv om det egentlig tilhører et helt annet domene)?

Sitat

Ambassadør er en diplomatisk utsending av høyeste rang som representerer sitt eget lands interesser i det landet han eller hun arbeider i. Ambassadøren ansees som personlig representant for sitt statsoverhode (SNL)

Sitat

Ambassadørens hovedoppgave er å ivareta Norges interesser i landet han eller hun er utsendt til. (utdanning.no)

Nøkkelordet er "representerer sitt eget lands/Norges interesser". Du representerer altså BOs interesser i de forskjellige fora du opprer i som ambassadør. Vil det for eksempel ha noen betydning om det er en vanlig mann i gata i Oslo eller en ambassadør fra den Russiske ambasaden som uttaler seg om Russisk utenrikspolitikk for tiden?

 

André Pedersen skrev (5 timer siden):

Som jeg skriver så er jo dette med markedsføring et eget tema

Mulig det, men at det er markedsføring BO driver med gjennom deg og disse ambassadørene er det ingen tvil om. Dermed gjelder markedsføringsloven. At det er et eget tema har ingen ting med saken å gjøre. Det har helle ringen ting med saken å gjøre at man er privatperson (markedsføringsloven skiller ikke på dette så lenge det er en næringsvirksomhet som driver markedsføringen, og BO er en næringsvirksomhet), eller om avtalens praktiske innhold. "Fortsett som du gjør" betyr jo at de er fornøyd med det du allerede har gjort, og også at du ikke skal fortsette på noen annen måte.

Hovedpoenget her er at du med stor sannsynlighet mister "goodwill" hos bedriften (BO) i det øyeblikket du av en eller annen grunn skulle begynne å rangere andre produkter foran deres (annet enn sporadisk, kanskje for å virke troverdig) eller rett ut si at du er misfornøyd med produktene deres, servicen osv. Du kan altså ha noe å tape/vinne på å være ærlig/uærlig. Det er og blir en binding så lenge du har en fordel av avtalen som du kan miste, og denne skal det opplyses om så sant du sier noe som er egnet til å ...osv.

Det er ikke du som driver markedsføring. Det er BO gjennom deg, og de er næringsvirksomhet og derfor bundet av markedsføringsloven. Ingenting endres av at de benytter det du kaller privatpersoner til dette. Du har en avtale som er det samme som et oppdrag fra dem. Du kan heller ikke ringe rundt til folk og presentere produktene deres (telefonsalg) hvis de har reservert seg mot dette i brønnøysundregisteret så lenge du har denne bindingen. Jeg kan imidlertid gjøre det siden jeg ikke har noen slik binding, men hvorfor i allverden skulle jeg gidde det? Jeg har jo ingen ting igjen for det annet enn telefonutgifter og verdifull tid jeg kan bruke på andre ting. Du har heller ikke lov til uoppfordret å sende eposter rundt omkring til folk med informasjon om BO-produkter. Jeg har siden jeg ikke har noen binding til dem, men hvorfor i allverden skulle jeg gjøre det? Jeg har jo ingen ting igjen for det.

Så lenge du har en avtale der du gis fordeler vil du ansees som å ha tatt på deg et betalt oppdrag fra en betalende oppdragsgiver. Det er det vanskelig å komme bort i fra. Det endrer ingen ting at de er fornøyd med hva du allerede har gjort for dem uten denne avtalen. Tror nok advokatene dine ville gått på et tap her ja. Men de får jo uansett pengene sine, så hva har de å tape på det?

 

 

Edited by Skogens Stønn
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Skogens Stønn skrev (24 minutter siden):

Vet du hvordan ordet ambassadør benyttes (og som nok er årsaken til at akkurat dette ordet er valgt selv om det egentlig tilhører et helt annet domene)?

Nøkkelordet er "representerer sitt eget lands/Norges interesser". Du representerer altså BOs interesser i de forskjellige fora du opprer i som ambassadør. Vil det for eksempel ha noen betydning om det er en vanlig mann i gata i Oslo eller en ambassadør fra den Russiske ambasaden som uttaler seg om Russisk utenrikspolitikk for tiden?

 

Mulig det, men at det er markedsføring BO driver med gjennom deg og disse ambassadørene er det ingen tvil om. Dermed gjelder markedsføringsloven. At det er et eget tema har ingen ting med saken å gjøre. Det har helle ringen ting med saken å gjøre at man er privatperson (markedsføringsloven skiller ikke på dette så lenge det er en næringsvirksomhet som driver markedsføringen, og BO er en næringsvirksomhet), eller om avtalens praktiske innhold. "Fortsett som du gjør" betyr jo at de er fornøyd med det du allerede har gjort, og også at du ikke skal fortsette på noen annen måte.

Hovedpoenget her er at du med stor sannsynlighet mister "goodwill" hos bedriften (BO) i det øyeblikket du av en eller annen grunn skulle begynne å rangere andre produkter foran deres (annet enn sporadisk, kanskje for å virke troverdig) eller rett ut si at du er misfornøyd med produktene deres, servicen osv. Du kan altså ha noe å tape på å være uærlig. Det er og blir en binding så lenge du har en fordel av avtalen som du kan miste, og denne skal det opplyses om så sant du sier noe som er egnet til å ...osv.

Det er ikke du som driver markedsføring. Det er BO gjennom deg, og de er næringsvirksomhet og derfor bundet av markedsføringsloven. Ingenting endres av at de benytter det du kaller privatpersoner til dette. Du har en avtale som er det samme som et oppdrag fra dem. Du kan heller ikke ringe rundt til folk og presentere produktene deres (telefonsalg) hvis de har reservert seg mot dette i brønnøysundregisteret så lenge du har denne bindingen. Jeg kan imidlertid gjøre det siden jeg ikke har noen slik binding, men hvorfor i allverden skulle jeg gidde det? Jeg har jo ingen ting igjen for det annet enn telefonutgifter og verdifull tid jeg kan bruke på andre ting. Du har heller ikke lov til uoppfordret å sende eposter rundt omkring til folk med informasjon om BO-produkter. Jeg har siden jeg ikke har noen binding til dem, men hvorfor i allverden skulle jeg gjøre det? Jeg har jo ingen ting igjen for det.

Så lenge du har en avtale der du gis fordeler vil du ansees som å ha tatt på deg et betalt oppdrag fra en betalende oppdragsgiver. Det er det vanskelig å komme bort i fra. Det endrer ingen ting at de er fornøyd med hva du allerede har gjort for dem uten denne avtalen. Tror nok advokatene dine ville gått på et tap her ja. Men de får jo uansett pengene sine, så hva har de å tape på det?

 

 

Jeg er en god ambassadør for veldig mye! opplever jeg fantastisk service i en klesbutikk, sprer jeg gjerne det glade budskap både i fotballgruppen jeg er med i, løpegruppen, på jobben og til venner. gjerne også i sosiale medier, trenger selvfølgelig ikke å merkes med reklame (og jeg trenger heller ikke å skrive at jeg IKKE får betalt og dermed ikke trenger å merke) 

Reklamerer jeg for en butikk eller VY for den saks skyld er jeg jo en god ambassadør. man kan også kalle det en god fremsnakker og det finnes sikkert andre titler. 

Jeg har kjøpt og betalt telt fra gjengen i Barents Outdoor, de har hjulpet meg med å sy på stormmatter på et telt jeg kjøpte, 

da lot jeg det virkelig drysse med fine ord i Sosiale medier, dette er vel to år siden, ingen merking nødvendig, Jeg ville kun spre det glade budskap - vel fortjent til en gjeng som sitter med kunnskap og kompetanse om service og sying av sovepose og telt. 

Sånt er lov, og trenger ikke merkes. 

Men jeg ser at noen skremmes til å merke innlegg med: Ikke reklame. Kun i frykt for å fortelle om en positiv opplevelse, så ikke har det blitt :P enten det, eller så skriver de det, for senere å ikke ville merke noe. 

 

Du har kanskje lagt merke til at reklamene på disse sidene, mellom innleggene her ikke er merket med annonse?

Hvorfor vet jeg ikke, for det er jo det. Reklamen skal vel merkes på samme måte som det gjøres i de ulike nettavisene.

 

Vi kan godt legge denne diskusjonen død, vi er nok enige i at det beste er å følge lovverket rundt merking av reklame.

effekten av den er det ingen av oss som har noe KPI på. 

Så spørsmålet som startet det hele her, vil Barents Outdoor overleve? Jeg tenker det. og jeg vil ønske de lykke til.

 

Lag en fin dag.

Link to comment
Share on other sites

André Pedersen skrev (10 minutter siden):

Jeg er en god ambassadør for veldig mye! opplever jeg fantastisk service i en klesbutikk, sprer jeg gjerne det glade budskap både i fotballgruppen jeg er med i, løpegruppen, på jobben og til venner. gjerne også i sosiale medier, trenger selvfølgelig ikke å merkes med reklame (og jeg trenger heller ikke å skrive at jeg IKKE får betalt og dermed ikke trenger å merke)

Helt enig, bortsett fra at du da ikke lenger er en ambassadør som jo betyr at du representerer noen. Å være ambassadør for noe betyr ikke å snakke positivt om noe. Det betyr å representere noen (være stedfortreder for noen). Det betyr at du har en binding og det er denne bindingen som er vesentlig for de som hører på deg og skal bedrive kildekritikk. Er det nå egentlig dine egne oppfatninger eller kan de være farget av at du representerer noen og må ta hensyn til hva de mener om det du sier? Det er forskjellen.

 

André Pedersen skrev (15 minutter siden):

Du har kanskje lagt merke til at reklamene på disse sidene, mellom innleggene her ikke er merket med annonse?

Hvorfor vet jeg ikke, for det er jo det. Reklamen skal vel merkes på samme måte som det gjøres i de ulike nettavisene.

Poenget er ikke at det skal stå "reklame" skrevet med bokstaver tydelig synlig, men at det skal fremgå at det er en annonse. Nå er jeg betalende supporter her, så jeg ser ikke disse reklamene, men hvis jeg husker riktig så fremstår de som nettopp det, reklame/annonse, og ikke en innlegg i tråden. I det øyeblikket annonsen lett kan misstolkes som et brukerinnlegg i tråden blir saken en helt annen. Jeg har ingen eksempler på det å vise til her inne, bortsett fra at jeg mener å huske at det har hendt at noen etterpå har kommentert at innlegget kommer fra en som har interesser i/binding til produktet. I noen fora skaper det stor ståhei hvis man forsøker å skjule dette, og med god grunn. Sånt kan fort ødelegge et forum fullstendig hvis det får bre om seg.

La oss si at jeg jobbet for Kemetyl (eventuelt importerte produktene deres hvis ikke Kemetyl er norsk), men holdt dette skjult, og anbefalte alle steder der det virket naturlig at Kemetyl tennvæske var et godt produkt å bruke i parafinaparatene for turbruk, for det hadde jeg aldri hatt problemer med. Hvordan ville folk her inne reagere den dagen det kom fram at jeg jobber for dem/importerer produktene deres? (noe jeg på ingen måte gjør eller har gjort, jeg jobbet i en helt annen bransje, og jeg har heller ikke anbefalt produktene deres spesifikt så vidt jeg kan huske)

Poenget er ikke om det jeg sier er feil eller riktig. Poenget er at Kemetyl da plutselig får et fortrinn framfor andre produkter siden jeg aldri foreslo andre produkter som også var et godt produkt. Siden jeg både gir informasjon som er egnet til å påvirke folks beslutninger når de skal velge hva de skal fylle på tankene sine, og jeg representerer en næringsinteresse, så er dette markedsføring og markedsføringsloven gjelder. Det er ikke slik at man kan velge om man skal følge en lov eller ikke. En lov er en sammfunnskontrakt og skal følges enten man liker det eller ikke, også om det kan ha negative følger for en. Loven er nemlig til for å beskytte noen, og i dette tilfellet er det ikke den som driver markedsføringa.

Link to comment
Share on other sites

André Pedersen skrev (42 minutter siden):

Men jeg ser at noen skremmes til å merke innlegg med: Ikke reklame. Kun i frykt for å fortelle om en positiv opplevelse

Ser du ikke hvorfor da? Det er i hvertfall helt klar for meg. Det er fordi det er så mange som driver med skjult reklame, og at misstanken plutselig rettes mot enhver som har noe positivt å si. Dette er en god grunn til at det kreves at de som faktisk driver markedsføring, slik som ambassadørene til BO når de snakker om BO-produkter, skal si i fra om det, for eksempel at de representerer BO.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Skogens Stønn skrev (1 time siden):

Vet du hvordan ordet ambassadør benyttes (og som nok er årsaken til at akkurat dette ordet er valgt selv om det egentlig tilhører et helt annet domene)?

Tror du må utvide språkhorisonten litt her.

fra: www.merriam-webster.com/dictionary/ambassador

1 : an official envoy

especially : a diplomatic agent of the highest rank accredited to a foreign government or sovereign as the resident representative of his or her own government or sovereign or appointed for a special and often temporary diplomatic assignment

(fx:) She's the American ambassador to Italy.

2a : an authorized representative or messenger

2b: an unofficial representative
(fx:) traveling abroad as ambassadors of goodwill

 

Link to comment
Share on other sites

Skogens Stønn skrev (4 minutter siden):

Helt enig, bortsett fra at du da ikke lenger er en ambassadør som jo betyr at du representerer noen. Å være ambassadør for noe betyr ikke å snakke positivt om noe. Det betyr å representere noen (være stedfortreder for noen). Det betyr at du har en binding og det er denne bindingen som er vesentlig for de som hører på deg og skal bedrive kildekritikk. Er det nå egentlig dine egne oppfatninger eller kan de være farget av at du representerer noen og må ta hensyn til hva de mener om det du sier? Det er forskjellen.

 

Poenget er ikke at det skal stå "reklame" skrevet med bokstaver tydelig synlig, men at det skal fremgå at det er en annonse. Nå er jeg betalende supporter her, så jeg ser ikke disse reklamene, men hvis jeg husker riktig så fremstår de som nettopp det, reklame/annonse, og ikke en innlegg i tråden. I det øyeblikket annonsen lett kan misstolkes som et brukerinnlegg i tråden blir saken en helt annen. Jeg har ingen eksempler på det å vise til her inne, bortsett fra at jeg mener å huske at det har hendt at noen etterpå har kommentert at innlegget kommer fra en som har interesser i/binding til produktet. I noen fora skaper det stor ståhei hvis man forsøker å skjule dette, og med god grunn. Sånt kan fort ødelegge et forum fullstendig hvis det får bre om seg.

La oss si at jeg jobbet for Kemetyl (eventuelt importerte produktene deres hvis ikke Kemetyl er norsk), men holdt dette skjult, og anbefalte alle steder der det virket naturlig at Kemetyl tennvæske var et godt produkt å bruke i parafinaparatene for turbruk, for det hadde jeg aldri hatt problemer med. Hvordan ville folk her inne reagere den dagen det kom fram at jeg jobber for dem/importerer produktene deres? (noe jeg på ingen måte gjør eller har gjort, jeg jobbet i en helt annen bransje, og jeg har heller ikke anbefalt produktene deres spesifikt så vidt jeg kan huske)

Poenget er ikke om det jeg sier er feil eller riktig. Poenget er at Kemetyl da plutselig får et fortrinn framfor andre produkter siden jeg aldri foreslo andre produkter som også var et godt produkt. Siden jeg både gir informasjon som er egnet til å påvirke folks beslutninger når de skal velge hva de skal fylle på tankene sine, og jeg representerer en næringsinteresse, så er dette markedsføring og markedsføringsloven gjelder. Det er ikke slik at man kan velge om man skal følge en lov eller ikke. En lov er en sammfunnskontrakt og skal følges enten man liker det eller ikke, også om det kan ha negative følger for en. Loven er nemlig til for å beskytte noen, og i dette tilfellet er det ikke den som driver markedsføringa.

Det heter at man er en god ambassadør, dersom man f.eks skryter litt av en lokal baker, ungdomsklubb, fritidsaktivitet, sørger for at barn begynner på det lokale fotballlaget osv. Treningssenter osv. Jeg vet betydningen av ambassadør på oppdrag fra et land. men la oss holde oss til at det er ordlyden som er mye brukt og de fleste har fått med seg, om de ikke har sovet under en stein de siste årene.

Reklame på dette forumet er ikke merket som annonse, om det skal det eller ikke vet jeg ikke, men ser det er merket i andre forum og på nettsider/aviser.

Igjen, dette er en diskusjon jeg gladelig kunne tatt over en kaffe en dag, ikke skrive frem og tilbake her.

Reglene er klare, men uklare.

dersom et bilde fremstår som reklame for et produkt, skal det merkes. Hva er å fremstå som reklame? osv.

bare der er diskusjonen i gang (ref det jeg skrev om at du kan ta en prat med advokater eller andre som har greie på reklame og spesielt merking i SoMe.)

 

Det er mange privatpersoner man ikke kan stole på, som anbefaler utstyr, de kan anbefale det på et tynt grunnlag, kanskje de har kunnskap om produktet, men null kompentanse, 

Får jeg sponset et par løpesko fra Salomon, kan jeg likevel si at Nike har gode løpesko. 

Det finnest Ikke ETT merke som er nr1. og resten kommer på plassene under, I Norge har vi en enorm frihet til å kjøpe akkurat det produktet vi selv vil, og det er mange fantastisk gode merker der ute av høy kvalitet, Bergans, Fjellreven, Norrøna, osv. osv.

 

Det som er viktig er Behovet! for mange er et tunneltelt alt for lavt under taket! javel, da kan man anbefale et annet telt da, kjenner man ikke til noe annet, så kan man ikke anbefale noe annet, om man som en Barents ansatt eller bare ambassadør anbefaler en lavvo fordi noen kommer å sier de skal være 10stk på tur, i telt med ovn og Barents ikke har dette, så er jo det en hyggelig service og anbefale et merke som har en 10manns lavvo. 

Men nå er det vel nok skriverier om dette for min del, en prat om temaet er gøy, og jeg vet flere skal gjøre akkurat dette 

på Eventyraften over nyttår, du får møte opp der å bli med i en diskusjon :)

Lag en fin dag.

 

 

Link to comment
Share on other sites

zimwalker skrev (10 minutter siden):

Tror du må utvide språkhorisonten litt her.

fra: www.merriam-webster.com/dictionary/ambassador

1 : an official envoy

especially : a diplomatic agent of the highest rank accredited to a foreign government or sovereign as the resident representative of his or her own government or sovereign or appointed for a special and often temporary diplomatic assignment

(fx:) She's the American ambassador to Italy.

2a : an authorized representative or messenger

2b: an unofficial representative
(fx:) traveling abroad as ambassadors of goodwill

 

Skal du holde på sånn kan du ta tak i veldig mye rart mister... :P

 

Link to comment
Share on other sites

zimwalker skrev (1 minutt siden):

Tror du må utvide språkhorisonten litt her.

fra: www.merriam-webster.com/dictionary/ambassador

1 : an official envoy

especially : a diplomatic agent of the highest rank accredited to a foreign government or sovereign as the resident representative of his or her own government or sovereign or appointed for a special and often temporary diplomatic assignment

(fx:) She's the American ambassador to Italy.

2a : an authorized representative or messenger

2b: an unofficial representative
(fx:) traveling abroad as ambassadors of goodwill

 

De to nederste er i overført betydning. Det er også i overført betydning når BO bruker begrepet ambassadør. En overført betydning tar utgangspunkt i den opprinnelige betydningen og tilpasser det til annen bruk, Ikke noe feil i det. Det er til og med helt vanlig. Den opprinnelige betydningen er vesentlig for å forstå den overførte betydningen.

Merriam webster er forøvrig ikke autoritativ når det gjelder hvordan ord brukes på norsk. Men du finner det samme i norske ordbøker, for eksempel denne: https://naob.no/ordbok/ambassadør

Selv i 2b er man representant for noe, nemlig goodwill. Da representerer man neppe badwill samtidig, så det blir en viss ubalanse her. ;-)

 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

zimwalker skrev (12 minutter siden):

Tror du må utvide språkhorisonten litt her.

fra: www.merriam-webster.com/dictionary/ambassador

1 : an official envoy

especially : a diplomatic agent of the highest rank accredited to a foreign government or sovereign as the resident representative of his or her own government or sovereign or appointed for a special and often temporary diplomatic assignment

(fx:) She's the American ambassador to Italy.

2a : an authorized representative or messenger

2b: an unofficial representative
(fx:) traveling abroad as ambassadors of goodwill

 

Gikk litt fort her - ja, naturlig navn syntes jeg :)

 

Link to comment
Share on other sites

Skogens Stønn skrev (Akkurat nå):

De to nederste er i overført betydning. Det er også i overført betydning når BO bruker begrepet ambassadør. En overført betydning tar utgangspunkt i den opprinnelige betydningen og tilpasser det til annen bruk, Ikke noe feil i det. Det er til og med helt vanlig. Den opprinnelige betydningen er vesentlig for å forstå den overførte betydningen.

Merriam webster er forøvrig ikke autoritativ når det gjelder hvordan ord brukes på norsk. Men du finner det samme i norske ordbøker, for eksempel denne: https://naob.no/ordbok/ambassadør

Selv i 2b er man representant for noe, nemlig goodwill. Da representerer man neppe badwill samtidig, så det blir en viss ubalanse her. ;-)

 

he-he, veldig bra :)

Link to comment
Share on other sites

For sosiale medier som Facebook og Instagram er loven veldig klar. 
Får du noen som helst gevinst for å vise, snakke om eller poste bilder av produkt eller leverandør - så skal det merkes tydelig med "Annonse" eller "Reklame". Dette gjelder enten du tjener på salg, blir sponset med produkter, får betalt for å markedsføre eller også får låne utstyr gratis. I alle disse tilfellene får man noe igjen for å drive markedsføring. Da skal hver enkelt post, hver eneste story (har du en serie på flere story-innlegg, skal ALLE merkes) merkes med "Annonse" eller "Reklame".  Dette er leverandørens ansvar å følge med at sine ambassadører følger loven. 

Grunnen til at mange føler dette er "uklart", er nok fordi loven kun har blitt håndhevet ved et par tilfeller og i praksis kan de fleste gjøre som de vil (enn så lenge). Her er det mange som synder, bla Barents som har ambassadører som ikke merker sine poster. 


Har du kjøpt og betalt for produktene selv og ikke har noen økonomisk gevinst, er det selvfølgelig ikke krav til merking. 

Edited by Hc.b
Link to comment
Share on other sites

André Pedersen skrev (16 minutter siden):

eklame på dette forumet er ikke merket som annonse,

Da er det rart at du har oppdaget den.

Eller forveksler du det nedenfor (sakset fra denne tråden) med noe annet enn en reklame/annonse? Som sagt, det er ikke hvordan den merkes, men at det tydelig framgår at det er reklame som er poenget. Det trenger ikke å stå "R E K L A M E" noen steder. Det eneste jeg kunne tenke meg kunne missforstås her er at det kan se ut som reklamen er knyttet til ditt innlegg. Det burde vært et mellomrom mellom reklamen og ditt innlegg på samme måte som over reklamen slik at ikke de som ser den tror at du representerer (er ambassadør for) HH. dette er imidlertid Fjellforum sitt ansvar og har ingen ting med markedsføringsloven å gjøre.

 

bilde.png.f25084f3fd5807d5a10c7d8048a98914.png

Edited by Skogens Stønn
Link to comment
Share on other sites

Hc.b skrev (8 minutter siden):

For sosiale medier som Facebook og Instagram er loven veldig klar. 
Får du noen som helst gevinst for å vise, snakke om eller poste bilder av produkt eller leverandør - så skal det merkes tydelig med "Annonse" eller "Reklame". Dette gjelder enten du tjener på salg, blir sponset med produkter, får betalt for å markedsføre eller også får låne utstyr gratis. I alle disse tilfellene får man noe igjen for å drive markedsføring. Da skal hver enkelt post, hver eneste story (har du en serie på flere story-innlegg, skal ALLE merkes) merkes med "Annonse" eller "Reklame".  Dette er leverandørens ansvar å følge med at sine ambassadører følger loven. 

Grunnen til at mange føler dette er "uklart", er nok fordi loven kun har blitt håndhevet ved et par tilfeller og i praksis kan de fleste gjøre som de vil (enn så lenge). Her er det mange som synder, bla Barents som har ambassadører som ikke merker sine poster. 


Har du kjøpt og betalt for produktene selv og ikke har noen økonomisk gevinst, er det selvfølgelig ikke krav til merking. 

Dette er helt riktig, Men det kommer også an på hvor i bildet et produkt er, og hvor tydlige det er at det er et produkt fra en gitt produsent (selv om f.eks en produsent er de eneste med rosa telt med hvite prikker, holder ikke dette) 

Men som du sier, skal man ha ryggen fri, så merkes et innlegg (altså ikke et svar på et innlegg) med annonse eller reklame avhengig av hva det er (også uklart for noen i forbruker tilsynet) 

fra 1. januar vil dette bli enda strengere i Norge, som allerede er et av de strengeste landene ang. dette, men de sliter med å håndheve egne regler, så får vi se hva som skjer etter 1. januar. :) Man ser jo en indikasjon med tanke på merking av retursjerte bilder osv.

Link to comment
Share on other sites

Hc.b skrev (10 minutter siden):

For sosiale medier som Facebook og Instagram er loven veldig klar.

Det gjelder også massemedia. Det er mange artikler som merkes med "Annonsørinnhold". Det er da en næringsvirksomhet som har skrevet en artikkel der hele eller deler av artikkelen omtaler noe som berører deres interesse. Det kan for eksempel være Telenor som skriver om mobilnett eller Bergans som skriver om ryggsekkturisme i Norge. (eksempler tatt ut av lufta)

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Skogens Stønn skrev (8 minutter siden):

Da er det rart at du har oppdaget den.

Eller forveksler du det nedenfor (sakset fra denne tråden) med noe annet enn en reklame/annonse? Som sagt, det er ikke hvordan den merkes, men at det tydelig framgår at det er reklame som er poenget. Det trenger ikke å stå "R E K L A M E" noen steder. Det eneste jeg kunne tenke meg kunne missforstås her er at det kan se ut som reklamen er knyttet til ditt innlegg. Det burde vært et mellomrom mellom reklamen og ditt innlegg på samme måte som over reklamen slik at ikke de som ser den tror at du representerer (er ambassadør for) HH. dette er imidlertid Fjellforum sitt ansvar og har ingen ting med markedsføringsloven å gjøre.

 

bilde.png.f25084f3fd5807d5a10c7d8048a98914.png

Leser du deg på Forbrukertilsynet vil du se at det er nettopp merkingen som er viktig. en ambassadør for en produsent må merke sitt innlegg med reklame, i samarbeid med. osv. Elkjøp trenger ikke merke sin kundeavis med reklame, Helly Hansen trenger heller ikke merke sine reklamer på sine nettsider for reklame, men ser du her: på bildet under, er det korrekt merket med annonse. Men les litt på Forbrukertilsynet sine sider om merking av reklame i SoMe. Da får du se at merking er viktig.18711883_Skjermbilde2022-11-16kl_15_20_38.thumb.png.16f43be06f0ea11072ab960cf391db19.png

Link to comment
Share on other sites

Vet ikke helt hvor moderatorene ble av i denne tråden....

 

Hvordan ser regnskapet ut etter oppstart?

Takk for info @torese, ser jo bra ut, selv om «inntjening» ikke er helt der den bør være.

 

For lite kreativitet og nytenkning for å kunne ta en god markedsandel?

Jeg synes det, uavhengig om dette med markedsandel. Samtidig er ikke nytenkning så fremtredende hos enkelte andre produsenter heller. Faktisk så er flere andre utenlandske produsenter her milevis lengre fremme. BO sine «erfaringer» oppleves som kopiert inn i produktene, ergo lite som skiller de fra «kilden». Fargene synes jeg er kjedelige, spesielt nitrist farge på innertelt. Styggest er kanskje det «svensketeltet".

 

Allerede for mettet marked i samme segmentet?

Man trenger ikke å mye kunnskap om dette for se at det finnes et hav av teltløsninger der ute. BO brakte egentlig ikke noe nytt til markedet, men mer av det samme.

 

Trengte egentlig markedet/miljøet enda en high end produsent?

Fra et miljøperspektiv, nei. Bare fordi mange (har kjøpekraft) kan kjøpe og kjøpe, betyr ikke at det er fornuftig. Fant man ikke seg et telt til sitt bruk før BO kom på markedet, så hadde man gjort dårlig research er nå min mening.

 

Nok et minus for meg ble at de ble en del av xxl sitt sortiment.

Om de vil overleve? Overlever nok meg, men hvis de ikke gjør det rette grepene fremover, tror jeg det går nedover og at de etter hvert blir kjøpt opp.

Link to comment
Share on other sites

André Pedersen skrev (23 minutter siden):

Får jeg sponset et par løpesko fra Salomon, kan jeg likevel si at Nike har gode løpesko.

Det er ikke hva du kan si som er poenget. Det er at den som hører/leser du si/skrive noe om Salomon sines sko skal vite at du er sponest av Salomon. Det er for at den som hører/leser dette skal kunne foreta en fornuftig kildekritikk. Hva du sier om andre sine sko er helt uinteressant i så måte, men personlig ville jeg vurdere informasjonen fra deg om Salomon sine sko og Nike sine sko forskjellig hvis jeg visste at du var sponset av Salomon og ikke Nike. Det er rimelig fornuft i det.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

André Pedersen skrev (11 minutter siden):

Leser du deg på Forbrukertilsynet vil du se at det er nettopp merkingen som er viktig. en ambassadør for en produsent må merke sitt innlegg med reklame, i samarbeid med. osv. Elkjøp trenger ikke merke sin kundeavis med reklame, Helly Hansen trenger heller ikke merke sine reklamer på sine nettsider for reklame, men ser du her: på bildet under, er det korrekt merket med annonse. Men les litt på Forbrukertilsynet sine sider om merking av reklame i SoMe. Da får du se at merking er viktig.18711883_Skjermbilde2022-11-16kl_15_20_38.thumb.png.16f43be06f0ea11072ab960cf391db19.png

Det eksemplet må merket fordi det fremstår som en artikkel om en mann som har vært isolert i 20 år på grunn av tannhelse. Mange vil kalle dette for et "click bait". Dette er det jeg kalte for "Annonsørinnhold". Artikkelen kan lett forveksles med en redaksjonell artikkel, men er det altså ikke. Derfor skal den merkes. En BO ambassadør som uttaler seg om et BO produkt på et forum er å sammenligne med en sånn artikkel.

Aviser er i tillegg såpass redd for å miste sin troverdighet at de nok vil merke mer enn nødvendig for å være på den sikre siden. Du vil imidlertid aldri se en artikkel merket med "Ikke annonse". jeg har i hvert fall aldri sett det.

Edited by Skogens Stønn
  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

André Pedersen skrev (9 minutter siden):

Leser du deg på Forbrukertilsynet vil du se at det er nettopp merkingen som er viktig. en ambassadør for en produsent må merke sitt innlegg med reklame, i samarbeid med. 18711883_Skjermbilde2022-11-16kl_15_20_38.thumb.png.16f43be06f0ea11072ab960cf391db19.png

"I samarbeid med" er visst ikke godt nok. ;) Skal stå annonse eller reklame. 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Sånn som jeg har sett aktiviteten på facebook er det noen som ikke har satt seg inn i rollen en ambasadør må forholde seg til.

Det har vært 2 til 3 som har til dels vært veldig aktive med å skrive anbefalinger, henvise til produsenten, legge ut linker, navn på teltmodeller og bilder tipse om service og modifikasjoner. Dette er fra BO sine ambasadører. Aldri har innholdet vært merket med reklame eller annonsen, hvordan skal Ola nordman forstå at disse personene har forbindelser/tilknytning til merke.

Til og med I tråder der det har blitt spurt om spesifikke teltmodeller fra andre produsenter. I mine øyne toppen av frekkhet.

Jeg syns det er like irriterende å lese samme reklame om og om igjen på alle tråder der telt er et diskusjonstema. Er en grunn til at man kan reservere seg mot telefonsalg.

 

Edited by Kristoffer Sandnes
Link to comment
Share on other sites

Siden jeg har oversvømt tråden såpass med mine meninger får jeg vel forsøke å gi et svar på spørsmålet som stilles, altså om Barents Outdoor vil overleve?

Jeg har ingen produkter merket Barents Otudoor, og en vesentlig faktor til det er nok at de er såpass nye og teltsamlingen min er såpass omfattende at det skal en del til å finne ei luke i den der jeg kan smette inn et nytt telt, et tarp eller hva de nå vil selge. Men jeg har en erfaring med dem. Jeg kjøpte et av de brukte teltende de selger, og jeg kjøpte et innertelt til dette som var for en nyere modell av teltet. Siden jeg etter bestillingen fikk opplyst av de som lager innerteltet at det ikke passer i den eldre modellen av ytterteltet jeg hadde bestilt ville jeg avbestille teltet. BO svarte da med å si at jeg kunne sende innerteltet opp til dem og de skulle få dem til å passe sammen. Hvis ikke, ville de kjøpe innerteltet av meg og kansellere ordren. Jeg betalte ingen ting for tilpassingen, og når jeg fikk alt hjem var det ingen spor av tilpassing. Jeg måtte jo da spørre om det faktisk passet sammen fra starten av allikevel, men de kunne opplyse om at de hadde gjort en god del og hvilke endringer det var, noe som også stemte overens med de opplysningene jeg fikk fra de som laget innerteltet. Jeg fikk altså et brukt telt av et annet merke enn BO som måtte tilpasses med et nytt innertelt (samme merke som ytterteltet, men for ny modell) til en veldig behagelig pris.

Ut i fra denne erfaringen er det min tro at de har gode sjanser, og at de bør satse veldig på serviceverkstedet i bedriften. Her var det jo ikke en gang deres egne produkter de tilpasset, noe som er et stort poeng for meg, og kan man få reparert eller tilpasset utstyr på et sted her i Norge (lav terskel for å benytte seg av det) tror jeg faktisk de har en nisje som det ikke er mye konkurranse i (men de bør nok ta seg bedre betalt enn de gjorde av meg da :-) ). Enhver nystartet bedrift i Norge sliter de første årene, og de fleste går nok dukken nokså raskt, men akkurat BO tror jeg har en god sjanse til å overleve hvis de satser rett. Å få tilpasset/reparert produkter for en fornuftig pris og uten at det blir for omstendelig er ikke akkurat en veldig konkurranseutsatt markedsnisje i Norge i dag.

Og for ordens skyld: Jeg er ambassadør for meg selv - og kanskje min bedre halvdel - de dagene hun er grei med meg, som i går for eksempel når jeg fikk en julekalender full av luker med lakris, hele 24 stk faktisk. 😁 (visste du forresten at i England er de veldig heldige, de har 25 luker i kallenderen, i hvert fall i den jeg så)

Edited by Skogens Stønn
  • Like 3
  • Haha 1
Link to comment
Share on other sites

Skogens Stønn skrev (2 timer siden):

Å få tilpasset/reparert produkter for en fornuftig pris og uten at det blir for omstendelig er ikke akkurat en veldig konkurranseutsatt markedsnisje i Norge i dag.

Det kan de jo ikke akkurat leve av 😅.

Før eller siden må inntjeningen opp. Vil presisere at jeg ikke ønsker de dit peppærn gror, selv om jeg mener at markedet hadde vært/er godt nok uten BO.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use, and privacy rules Privacy Policy