Gå til innhold
Kjell Iver

FNs klimapanel og rapport

Anbefalte innlegg

Ehh... leser du innleggene mine?

Jeg har henvist til linken 2 ganger:

Beklager. Jeg så ikke at du hadde henvist til det åpenbare. Dette er gammel forsking og det er saken totalt irrelevant. Er du ikke enig i det kanskje?

1. Hvor jeg henviser til hvordan solen påvirker luft- og havstrømmer, og dermed igjen klimaet.

2. Hvor jeg henviser til dissens mellom klimaforskere og solfoskere.

Og under pkt 1 skriver jeg at rapporten begynner å bli noen år, samt at jeg ikke vet hva konklusjonene i siste rapport er!

Kanskje du skulle moderere og rydde opp i dette så det ikke blir så mye irrelevant surr og rot i denne tråden.

Jeg må visst utheve dette: Solforskerne har vært med i studien. Dissensen som en gang kanskje har vært er tilbakevist Og en annen ting: det er denne gangen 700 forskere som har kommet frem til resultatet. 700 andre forskere enn forrige gang, og resultatet er kontrollert av de forannevnte 2500 forskerne. Man er på trygg faglig grunn her. Klimaskeptikere har brukt denne dissensen mellom klimaforskere og solforskere nå i 17 år, men altså - nå viser det seg at det ikke er noen grunn til å ikke høre.

Hva er din kommentar til den kurven jeg la frem?

Siterer forøvrig fra en ny artikkel i Aftenposten:

Sikrere observasjoner.

Siden forrige hovedrapport i 2001 er observasjonene blitt sikrere. Mange av de konfliktene som har versert i mediene om feil i observasjonene, og som ofte er blitt utnyttet av de såkalte klimaskeptikerne for å undergrave klimapanelets troverdighet, er nå avklart.

Dette gjelder blant annet temperaturtrendene i høyere luftlag, endringene i havets temperatur, og temperaturendringene de siste 1300 år basert på historiske klimadata. Klimapanelet nedjusterer nå også den betydning solvariasjonene har hatt for klimaendringene i forhold til tidligere rapporter

Jeg synes faktisk det er litt morsomt at folk som er rimelig oppegående, argumenterer mot videnskapelig velfunderte fakta

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Jeg har lest litt i brosjyren du henviste til, under kapittelet "forstår vi hvorfor" står det:

Klimasystemet er ustabilt med bevegelser i ustoppelig utvikling og med betydelige interne naturlige fluktasjoner som ikke kan forutberegnes. Det er derfor umulig å forklare alle kortvarige varme og kalde perioder, også trender over 100 år kan være tilfeldige.

Så fortsetter brosjyren likevel med:

Globale klimaberegninger har sannsynliggjort...

Det høres så fint ut, sannsynliggjort. Hvorfor framheves ikke usikkerheten? Det hadde vært interessant å vite mer om forutsetningene for forskningen, for disse MÅ settes i en tidlig fase i forskningen. Er forutsetningene feil, blir det helbom også på resten.

De siste 150 år, hvis jordens levetid var 1 mill kroner, ville de siste 150 år være fattige 3 øre. Og mellom kr. 800.000 - 900.000 ville vært perioder der jorden var fullstendig fri for is. I et slikt perspektiv, hva er unaturlig med at det blir varmere?

Jeg må visst utheve dette: Solforskerne har vært med i studien. Dissensen som en gang kanskje har vært er tilbakevist Og en annen ting: det er denne gangen 700 forskere som har kommet frem til resultatet. 700 andre forskere enn forrige gang, og resultatet er kontrollert av de forannevnte 2500 forskerne. Man er på trygg faglig grunn her. Klimaskeptikere har brukt denne dissensen mellom klimaforskere og solforskere nå i 17 år, men altså - nå viser det seg at det ikke er noen grunn til å ikke høre.

Å, har de? Se f.eks her Skjult lenke - logg inn for å se den

Sitat:

Mye av det pågående diskusjonen framstår som en uenighet om hvor stort bidrag til global oppvarming utslipp av ”klimagasser” utgjør og hvor stor andel som kommer fra ”naturlige” variasjoner, eksempelvis fra Sola. Klimaforskere og solforskere er plassert på hver side av barrikadene.

Et annet sitat fra samme artikkel:

Fordi vi ikke vet hvordan variasjonen av utstrålingen fra Sola vil være de neste 100 årene vet vi heller ikke om den tilhørende innvirkning på klimavariasjoner fra Sola vil virke forsterkende eller dempende på effekten skapt av utslipp av klimagasser.

HAHAHAHAHAHAHAHA...

Jeg søkte etter noe og kom over denne artikkelen Skjult lenke - logg inn for å se den

De 2500 forskerne er visstnok bare tull.. hahahahahaha.... her framgår det at 90% av disse 2.500 er personer som kan registrere seg "fritt".

Sitat:

Det eneste kriteriet for å være "expert reviewer" er, så vidt forskning.no vet, at man undertegner en avtale om å ikke kommentere rapportens innhold i offentligheten.

Dette blir mindre og mindre troverdig, dette er politikk på høyt plan!!!!!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Du henviser nok en gang til et gammelt dokument fra 2004.

Når det gjelder solforskerne så siterer jeg fra fremleggeslsen av rapporten:

Kina har reist mange diskusjoner og for eksempel forsøkt å svekke forskernes konklusjoner om at klimaendringene er menneskeskapt og at de naturlige variasjonene i solinnstrålingen er mindre enn tidligere antatt. Men Kina ga seg til slutt, og klarte ikke å svekke de formuleringene som forskerne hadde kommet frem til, sier Christophersen.

Så når Kina ga seg på dette er det i mine øyne tilbakevist. Det er en stor bakdel at selve rapporten ikke kommer før i Mai. Det er kun konklusjonene som er lagt fram, og dette er synd, for man kan ikke få sett bakgrunnsdata og mer inngående fakta.

Du skriver angående tidsperspektiv:

I et slikt perspektiv, hva er unaturlig med at det blir varmere?
og da må jeg spørre for 3. gang. Den temperaturkurven er bevis nok for meg. At du velger å ikke kommentere den viser for meg at du ikke vil ta inn over deg at dette er videnskapelig tall. Ikke synsing. Skepsis er sunt, men kan gå over til å gå med skylapper uten å ta inn over seg faktiske målinger.

For å snu litt på det: Hvem skulle ha interesse av å "finne på" en innbillt klimatrussel?

Noen milliarder i ekstra avgift kan neppe være argumentet.

Synes ellers det er merkelig at du latterliggjør dette arbeidet, for hvordan skal vi ellers løse den globale klimatrusselen enn via Kyotoavtalen og FN?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Heller ein brekande sau enn ein struts med hovudetv langt, langt nede i jorda.

"Strutsen" har sett gjennom 20 år at klima"ekspertene" tar feil hver gang. Altså må "strutsen" ha hatt hodet over bakken, og sogar så høyt at den fikk god oversikt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Fordi vi ikke vet hvordan variasjonen av utstrålingen fra Sola vil være de neste 100 årene vet vi heller ikke om den tilhørende innvirkning på klimavariasjoner fra Sola vil virke forsterkende eller dempende på effekten skapt av utslipp av klimagasser.

HAHAHAHAHAHAHAHA...

Nettopp. VI VET IKKE. Det er derfor dette er så vanskelig. Vi ser en klar tendens, men fremtiden er ikke lett å vite noe om. Kanskje ikke så dumt med noen forholdsregler?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Det er ikke noe galt i å være forsiktig og ikke pøse på med ubegrenset med forurensning. Selvfølgelig ikke. Men å redusere folks livskvalitet og plage dem dag og natt med det, synes jeg er forkastelig.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Konkret:

Det er flere steder i denne tråden tatt til orde for at siden 2500 forskere står samlet bak rapporten, må det være troverdig. Ifølge artikkelen på forskning.no er det bare ca 10% av dette tallet som er troverdig.

Noen glupe kommentarer til dette?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Du henviser nok en gang til et gammelt dokument fra 2004.

Når det gjelder solforskerne så siterer jeg fra fremleggeslsen av rapporten:

Du skriver angående tidsperspektiv:

og da må jeg spørre for 3. gang. Den temperaturkurven er bevis nok for meg. At du velger å ikke kommentere den viser for meg at du ikke vil ta inn over deg at dette er videnskapelig tall. Ikke synsing. Skepsis er sunt, men kan gå over til å gå med skylapper uten å ta inn over seg faktiske målinger.

Synes ellers det er merkelig at du latterliggjør dette arbeidet, for hvordan skal vi ellers løse den globale klimatrusselen enn via Kyotoavtalen og FN?

Sitat fra rapporten:

Klimaendringer er menneskeskapt... tja, de må være mer presise enn dette. For selv klimaforskere erkjenner at sola styrer klimaet. Og i tillegg bør det ikke slå ned som ei bombe at mennesket er klimaskapt.

Tidsperspektiv, jo jeg kommenterte det. De siste 150 år utgjør 3 øre av en million kroner. Tar du kalkisen finner du ut at 1000 år er 20 øre. Uansett er det etter 1850 som er fokuset til klimaforskerne.

Jeg latterliggjør ikke arbeidet, jeg latterliggjør politikken som åpenbart blir drevet her.

Global klimatrussel, ærlig talt Kjiver, er klimaet noen trussel??

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Nettopp. VI VET IKKE. Det er derfor dette er så vanskelig. Vi ser en klar tendens, men fremtiden er ikke lett å vite noe om. Kanskje ikke så dumt med noen forholdsregler?

God du er med på at det er usikkerhet. Sett at dagens menneskelige utslipp settes til 100%. Hva er riktig nivå? Du ser vel at en % høyere enn null vil påvirke klimaet DERSOM klimaforskernes teorier stemmer?

Sett at vi økte utslippene til 130% og det ble kaldere, fordi andre naturlige faktorer endret seg. Hva da? Var våre utslipp da akseptable?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Global klimatrussel, ærlig talt Kjiver, er klimaet noen trussel??

Selvsagt! Selv på Vestlandet vil det være en trussel. Uansett hvor man bor, men vi bor svært gunstig til sånn sett, men for det betyr det ikke at man skal gi f...

For de 10 000 som måtte flytte fra den øya i Stillehavet har jo klimaendringen vært en trussel. For Bangladesh er det jo katastrofalt, og globalt selvsagt også. 100 år er jo kort tid, og på den tiden kan temperaturen øke med 6°. Ref den kurven som jeg henviste til...

Hva mente du egentlig med spørsmålet? Er det ikke en trussel mener du?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Det er helt naturlig med en viss faglig uenighet mellom forskere. Det skyldes at man har ulike innfallsvinkler.

At klimaet har blitt påvirket av menneskeskapte forhold er det derimot bred enighet om. Det er selvsagt alltid mulig å finne en eller annen forsker ett eller annet sted som mener noe annet, men generelt er dette noe få bestrider.

Temperaturendringer over tid lar seg måle, det samme gjelder endringer i isbreer og elver. Innholdet av ulike klimagasser i luften er også enkelt å måle. Hvor mye menneskene slipper ut av ulike gasser er også noe vi vet. Det er dermed ingen vits å diskutere akkurat det.

Uenigheten forskerne imellom knytter seg til hvor fort klimaet vil endres og hvilke lokale endringer som vil oppstå.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Konkret:

Det er flere steder i denne tråden tatt til orde for at siden 2500 forskere står samlet bak rapporten, må det være troverdig. Ifølge artikkelen på forskning.no er det bare ca 10% av dette tallet som er troverdig.

Noen glupe kommentarer til dette?

Glupt? Tja. Det viser vel bare at man ikke skal ta alt som kommer fram i rikspressen bokstavlig. De leser vel som regel sammendrag. Men jeg går ut i fra at blandt de 2500 er det mange fagfolk.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
[Du ser vel at en % høyere enn null vil påvirke klimaet DERSOM klimaforskernes teorier stemmer?

Jepp, men her er det snakk om mengde igjen. Hvis jeg driter i drikkevannskilda til Ålesund(Brusdalsvannet), så gjør ikke det noe. Hvis all kloakken fra Ålesund hadde gått i vannet, så hadde det straks blitt værre.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Jepp, men her er det snakk om mengde igjen. Hvis jeg driter i drikkevannskilda til Ålesund(Brusdalsvannet), så gjør ikke det noe. Hvis all kloakken fra Ålesund hadde gått i vannet, så hadde det straks blitt værre.

Hehe.. nei, men hvis 10% (2000 innbyggere) hadde dumpet kloakken så...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Hvis jeg driter i drikkevannskilda til Ålesund(Brusdalsvannet), så gjør ikke det noe. Hvis all kloakken fra Ålesund hadde gått i vannet, så hadde det straks blitt værre.

hehe... Leste at som en konsekvens av global oppvarming og manglende nedbør må man faktisk nå i deler av Australia resirkulere kloakken til drikkevann! Tipper at om dette en gang blir en problemstilling på vestlandet har selv trege vestlendinger reagert ;):)

Samtidig så fikk det meg til å tenke at... det kan ikke fungere i lengden.. en gang må det bli helt tørt - men det er en annen problemstilling :)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Glupt? Tja. Det viser vel bare at man ikke skal ta alt som kommer fram i rikspressen bokstavlig. De leser vel som regel sammendrag. Men jeg går ut i fra at blandt de 2500 er det mange fagfolk.

Det blir løse antagelser, blir det ikke vel? Siden media bruker disse 2500 som sannhetsvitne, burde ikke klimaforskerne gått ut og poengtert at det faktisk er vesentlig feil?

Eller har de en annen agenda?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Selvsagt! Selv på Vestlandet vil det være en trussel. Uansett hvor man bor, men vi bor svært gunstig til sånn sett, men for det betyr det ikke at man skal gi f...

For de 10 000 som måtte flytte fra den øya i Stillehavet har jo klimaendringen vært en trussel. For Bangladesh er det jo katastrofalt, og globalt selvsagt også. 100 år er jo kort tid, og på den tiden kan temperaturen øke med 6°. Ref den kurven som jeg henviste til...

Hva mente du egentlig med spørsmålet? Er det ikke en trussel mener du?

Norske klimaforskere sier selv at klimaendringer i seg selv ikke er noe problem, og faktisk for Norge betyr det gunstigere forhold f.eks for landbruket. Men globalt er det et stort problem.... PGA kostnaden. Det sier de rett ut.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Edit: Link til brosjyre til reclim - der jeg hentet denne kurven Skjult lenke - logg inn for å se den

Jeg har lyst å kommentere denne kurven, kurven forteller at det har skjedd en temperaturøkning. Det er det ingen tvil om, den viser fakta. Det er vitenskapelig bevist at denne er på 0,6 grader over en gitt periode (husker ikke hvor lenge). Det ei slik kurve aldri kan si noe om er årsaken til endringen. Den er der i mot fin til å visualisere endringer som er målbare.

Så hvordan kan du hevde at

...man kan tenke så mye man bare vil, men realitene er så åpenbare at man ikke kommer unna faktum.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Har nettopp lest denne artikkelen Skjult lenke - logg inn for å se den

Den er fra 2005, er det nytt nok Kjiver?

Noen sitater:

---

Klimaendringer er ikke det samme som økning i CO2-nivåene. Klimaet vil endre seg uansett, slik det alltid har gjort, sier amerikaneren, som er en av verdens ledende eksperter på saken.

- Det finnes en rimelig enighet om at overflatetemperaturene på jorda har steget med 0,6 grader, at CO2 står for omtrent to prosent av denne økningen, og mennesket er årsaken til at nivået av CO2-gass i atmosfære har gått opp. Men hvorfor er dette alarmerende?

Lindzen er forbauset over andre forskeres holdninger i spørsmålet, og mener reaksjonen på observasjonene er helt ute av proporsjon.

- I slike spørsmål burde vitenskapen fokusere på de reelle problemer, og beholde sunn fornuft når hysteriet bryter ut, sier han.

- Dessuten må tiltakene for å rydde opp i en situasjon koste oss mindre enn selve problemet.

---

---

- Jeg har ikke noen god forklaring på hvorfor klimasaken er blitt så absurd, sier han.

- Vi har satellittmålinger fra de 10-15 siste årene som tydelig viser at tropiske områder slipper ut mye mer infrarød stråling en modellene forutsier.

Det burde i så fall støtte teoriene om at kloden har en mekanisme som demper endringer i klimaet, og at dagens modeller ikke gir et godt bilde av virkeligheten.

- Men i stedet for å sjekke modellene, vil forskerne lete etter ukjente faktorer som kan ha utlignet effektene de trodde de skulle få. Er ikke det litt besynderlig? spør Lindzen.

---

---

I salen er det en som lurer på hva Lindzen har å si om trenden av stigende temperaturer som vi har sett siden 1960-årene.

- Det finnes ingen trend, svarer professoren kjapt.

- Temperaturene svinger naturlig i intervaller på rundt 50 år, og du kan ikke bruke en kort, avgrenset periode for å si noe om trendene på lang sikt. Det er rett og slett ikke statistisk brukbart.

- Vi har antageligvis vært rundt toppen av ei kurve siden 1985, og har derfor sett høye temperaturer i de senere årene. Men resultatene peker ikke i retning av noen videre stigning. I så fall burde vi ha fått inn rekordmålinger omtrent annethvert år, og sannheten er at den siste rekorden ble satt i 1998.

---

---

- Hvis jeg tar feil, har vi i verste fall brukt en del tid og penger på noe som strengt tatt ikke var nødvendig. Hvis Lindzen tar feil, kan vi være i store vanskeligheter. Et stabilt klima er en forutsetning for sivilisasjonen.

- Men vi vet jo ikke engang hva et stabilt klima er, repliserer Lindzen.

- Jordas klima er under konstant endring, og vi bør heller sørge for at vi er i stand til å tilpasse oss de forandringene som måtte komme.

Sitater slutt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Og her er den samme professorens mening om IPCC, at de har blitt for politifisert

Skjult lenke - logg inn for å se den

Sitat:

Lindzen er professor i meteorologi ved MIT i USA og er en av verdens mest kjente forskere på atmosfærens dynamikk.

Sitat til:

Klimamodeller og klimascenarier er svært usikre og denne usikkerheten kommer sjelden fram i media, sier Richard Lindzen til Cicerone.

Han tipper at det er 60 prosent sjanse for at det blir litt varmere de neste 40 år og 40 prosent sjanse for at det blir litt kaldere.

Sitat slutt.

Sistnevnte får jeg være med på å oppleve (håper jeg), så det skal bli interessant å følge med. :)

Da har jeg skrevet nok i denne tråden...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Intet i de artiklene du siterer tilbakeviser teorien om en menneskeskapt drivhuseffekt. Heller ikke tilbakevises konklusjonen til FNs klimapanel.

Denne amerikanske professoren påpeker at værsystemer og klima endrer seg over tid og opptrer i ulike sykliske mønstre. Men det visste vi vel egentlig fra før ? Det har faktisk vært kjent ganske lenge.

FN rapporten baserer seg forøvrig ikke bare på temperaturmålinger men også på ulike forklaringsmodeller basert på kjente tall for ulike utslipp.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Intet i de artiklene du siterer tilbakeviser teorien om en menneskeskapt drivhuseffekt. Heller ikke tilbakevises konklusjonen til FNs klimapanel.

Der står at, sitat:

– Jeg er enig med klimaforskerne i IPCC om den grunnleggende vitenskapen rundt drivhuseffekten og global oppvarming. Drivhuseffekten er et faktum og jorden har blitt litt varmere de siste hundre årene. Men vi er uenige om dette er et problem og om noe må gjøres. En dobling av CO2-konsentrasjonen i atmosfæren vil bare øke den totale drivhuseffekten med to prosent. Dette er fordi det meste av drivhuseffekten skyldes skyer og vanndamp, sier Lindzen.

Jeg har uthevet.

Det setter i alle fall ting i perspektiv....

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Svein: At man finner en eller annen "odde" forsker som motstrider dette er ikke noe bevis. For øvrig synes jeg Cicero sine hovedsider var veldig spennende og mer aktuell i tiden.

Skjult lenke - logg inn for å se den

Men hva skulle grunnen til at noen skulle ønske dette forskingsresultatet?? Det er for meg et mysterium..

For øvrig - CICERO ti myter om klima var svært nyttig lesing Skjult lenke - logg inn for å se denfulltext.asp?id=3797&lang=no#bm1

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Ingen betviler at det har skjedd en endring i klimaet, tvert i mot. I den lille istid rundt 1750 var det kaldere, Nå de siste 50 år har det blitt varmere. Og om 50 år er det kanskje kaldere igjen. Du må gjerne kalle denne amerikanske professoren for en "odde forsker", det er ikke jeg som setter nivået på hans kompetanse, sitat:

professor i meteorologi ved MIT i USA og er en av verdens mest kjente forskere på atmosfærens dynamikk

Jeg leste tidligere i dag at

Kritiserer IPCC

Richard Lindzen var bidragsyter til FNs klimapanels (IPCC) tredje hovedrapport som kom i 2001. Senere har han kritisert forskningspanelet for å bli for politisert.

– Jeg er enig med klimaforskerne i IPCC om den grunnleggende vitenskapen rundt drivhuseffekten og global oppvarming. Drivhuseffekten er et faktum og jorden har blitt litt varmere de siste hundre årene. Men vi er uenige om dette er et problem og om noe må gjøres. En dobling av CO2-konsentrasjonen i atmosfæren vil bare øke den totale drivhuseffekten med to prosent. Dette er fordi det meste av drivhuseffekten skyldes skyer og vanndamp, sier Lindzen.

Og en annen ting:

Hvis man vet så vanvittig mye mer i dag vs 2001, på skarve 6 år, så sier det meg at det er stor utvikling i forskningen. Det kjennetegner en forskning som er i en tidlig fase.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.


  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×
×
  • Opprett ny...

Viktig informasjon

Ved å bruke dette nettstedet godtar du våre Bruksvilkår. Du finner våre Personvernvilkår regler her.